Đăng ký thành viên kiểm duyệt để tham gia chat và event

Thảo luận trong 'Cảnh cáo - Xử phạt' bắt đầu bởi Admin, 22/10/16.

Lượt xem: 439,150

 1. Tranphihong

  Tranphihong Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  30/6/23
  Bài viết:
  67
  Được thích:
  560
  Điểm thành tích:
  692
  Nick : Tranphihong
  Xin đăng ký vào nhóm thành viên kiểm duyệt, đã đủ 30 bài viết và tham gia diễn đàn hơn 2 tháng. Sẽ chấp nhận các hình phạt nếu vi phạm.
   
 2. loutu99

  loutu99 Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  5/2/22
  Bài viết:
  144
  Được thích:
  695
  Điểm thành tích:
  877
  Nick : loutu99
  Xin đăng ký vào nhóm thành viên kiểm duyệt, đã đủ 30 bài viết và tham gia diễn đàn hơn 2 tháng. Sẽ chấp nhận các hình phạt nếu vi phạm.
   
 3. Ngaymaitroilaisang67

  Ngaymaitroilaisang67 Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  4/10/23
  Bài viết:
  336
  Được thích:
  2,194
  Điểm thành tích:
  767
  Nick : Ngaymaitroilaisang67
  Xin đăng ký vào nhóm thành viên kiểm duyệt, đã đủ 30 bài viết và tham gia diễn đàn hơn 2 tháng. Sẽ chấp nhận các hình phạt nếu vi phạm.
   
 4. nika87

  nika87 Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  19/10/23
  Bài viết:
  176
  Được thích:
  579
  Điểm thành tích:
  37
  Nick : nika87
  Đăng ký vào nhóm thành viên kiểm duyệt, đã đủ 30 bài viết và tham gia diễn đàn hơn 2 tháng. Sẽ chấp nhận các hình phạt nếu vi phạm.
   
 5. TienHaMa

  TienHaMa Thành viên tích cực Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  23/11/23
  Bài viết:
  285
  Được thích:
  4,770
  Điểm thành tích:
  887
  Nick: TienHaMa
  Xin đăng kí kiểm duyệt, đã đủ tiêu chí để đăng kí. Nếu sai phạm xin chịu trách nhiệm về hành vi.
   
 6. cuchanh2410

  cuchanh2410 Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  23/4/23
  Bài viết:
  428
  Được thích:
  1,147
  Điểm thành tích:
  1,417
  Nick : cuchanh2410
  Xin đăng ký vào nhóm thành viên kiểm duyệt, đã đủ 30 bài viết và tham gia diễn đàn hơn 2 tháng. Sẽ chấp nhận các hình phạt nếu vi phạm.
   
 7. kiennguyen09

  kiennguyen09 Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  14/12/22
  Bài viết:
  128
  Được thích:
  1,701
  Điểm thành tích:
  1,477
  Nick : kiennguyen09
  Xin đăng ký vào nhóm thành viên kiểm duyệt, đã đủ 30 bài viết và tham gia diễn đàn hơn 2 tháng. Sẽ chấp nhận các hình phạt nếu vi phạm.
   
 8. lodetrada

  lodetrada Thành viên tích cực Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  17/10/20
  Bài viết:
  515
  Được thích:
  2,956
  Điểm thành tích:
  1,657
  Nick : lodetrada
  Xin đăng ký vào nhóm thành viên kiểm duyệt, đã đủ 30 bài viết và tham gia diễn đàn hơn 2 tháng. Sẽ chấp nhận các hình phạt nếu vi phạm.
   
 9. dtphong

  dtphong Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  30/11/21
  Bài viết:
  35
  Được thích:
  372
  Điểm thành tích:
  102
  Nick : dtphong
  Xin đăng ký vào nhóm thành viên kiểm duyệt, đã đủ 30 bài viết và tham gia diễn đàn hơn 2 tháng. Sẽ chấp nhận các hình phạt nếu vi phạm.
   
 10. Tranvy777

  Tranvy777 Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  12/12/23
  Bài viết:
  151
  Được thích:
  388
  Điểm thành tích:
  37
  Nghề nghiệp:
  Chuyên gia nhận định số học
  nick: tranvy777
  Xin đăng ký vào nhóm thành viên kiểm duyệt
  Đã đủ 30 bài viết và tham gia diễn đàn hơn 2 tháng sẽ chấp nhận các hình phạt nếu vi phạm.
   
 11. Luatsm

  Luatsm Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  11/7/22
  Bài viết:
  48
  Được thích:
  551
  Điểm thành tích:
  252
  Nick : luatsm
  Xin đăng ký vào nhóm thành viên kiểm duyệt, đã đủ 30 bài viết và tham gia diễn đàn hơn 2 tháng. Sẽ chấp nhận các hình phạt nếu vi phạm
   
 12. chuvien

  chuvien Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  6/8/21
  Bài viết:
  128
  Được thích:
  1,533
  Điểm thành tích:
  977
  Nghề nghiệp:
  TỰ DO
  Nick : chuvien
  Xin đăng ký làm thành viên kiểm duyệt . Đã đủ hơn 30 bài viết và tham gia được một thời gian dài. Hứa sẽ làm theo mọi quy định của diễn đan và chịu mọi hình phạt nếu vi phạm
   
 13. Hoangphan

  Hoangphan Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  1/12/23
  Bài viết:
  75
  Được thích:
  368
  Điểm thành tích:
  12
  Nick : Hoangphan
  Xin đăng ký vào nhóm thành viên kiểm duyệt, đã đủ 30 bài viết và tham gia diễn đàn hơn 2 tháng. Sẽ chấp nhận các hình phạt nếu vi phạm.
   
 14. Minhdung34

  Minhdung34 Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  20/11/23
  Bài viết:
  119
  Được thích:
  1,819
  Điểm thành tích:
  737
  Nick : Minhdung34
  Xin đăng ký vào nhóm thành viên kiểm duyệt, đã đủ 30 bài viết và tham gia diễn đàn hơn 2 tháng. Sẽ chấp nhận các hình phạt nếu vi phạm.
   
 15. LN9999

  LN9999 Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  22/9/21
  Bài viết:
  116
  Được thích:
  1,821
  Điểm thành tích:
  827
  Nick : LN9999
  Xin đăng ký vào nhóm thành viên kiểm duyệt, đã đủ 30 bài viết và tham gia diễn đàn hơn 2 tháng. Sẽ chấp nhận các hình phạt nếu vi phạm.
   
 16. Hatchau

  Hatchau Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  5/8/21
  Bài viết:
  163
  Được thích:
  2,038
  Điểm thành tích:
  1,477

  Nick : HATCHAU
  Xin đăng ký vào nhóm thành viên kiểm duyệt, đã đủ 30 bài viết và tham gia diễn đàn hơn 2 tháng. Sẽ chấp nhận các hình phạt nếu vi phạm.
   
 17. Vitaminhunghang

  Vitaminhunghang Thành viên tích cực Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  19/10/23
  Bài viết:
  236
  Được thích:
  3,782
  Điểm thành tích:
  887
  Nghề nghiệp:
  Tóan học
  Nick : vitaminhunghang
  Xin đăng ký vào nhóm thành viên kiểm duyệt, đã đủ 30 bài viết và tham gia diễn đàn hơn 2 tháng. Sẽ chấp nhận các hình phạt nếu vi phạm.
   
 18. Girlkieu.us

  Girlkieu.us Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  25/7/23
  Bài viết:
  77
  Được thích:
  892
  Điểm thành tích:
  642
  Nick : Girlkieu.us
  Xin đăng ký vào nhóm thành viên kiểm duyệt
  Đã tham gia diễn đàn 7 tháng .nếu vi phạm nội qui diễn đàn em xin chịu mọi hình phạt.
   

Cộng đồng Ketqua1.net