NNC 8x-1x 2,3,4D mảng

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi lodetoantoach2021, 28/9/23.

Lượt xem: 607,048

 1. 24674

  24674 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  10/7/23
  Bài viết:
  748
  Được thích:
  8,426
  Điểm thành tích:
  1,217
  * Kiên Giang ngày 11/02:
  9 5 Số
  00,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  8 8 Số
  00,02,03,07,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94
  7 8 Số
  00,02,03,07,11,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90
  6 8 Số
  00,02,03,07,11,14,15,17,18,19,20,23,24,25,27,29,30,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,80,82,85,86,87,88,90
  5 8 Số
  00,02,03,07,11,14,15,17,18,19,20,23,24,25,27,29,30,32,34,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,60,61,62,63,66,67,68,70,71,74,76,77,78,80,82,85,86,87,88,90
  4 8 Số
  00,02,03,07,11,14,15,17,18,19,20,23,24,25,27,29,30,32,34,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,68,70,71,74,76,77,78,80,82,85,86,87,88,90
  3 8 Số
  00,02,03,07,11,14,15,17,18,19,20,23,24,25,27,29,30,32,34,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,70,71,74,77,85,86,87,88,90
  2 8 Số
  00,03,07,11,14,15,17,18,19,20,23,24,25,27,29,30,32,34,36,37,43,44,47,70,71,74,77,88
  1 8 Số
  00,03,14,15,18,19,23,24,25,27,43,44,47,70,71,74,77,88
  8 Số
  00,03,14,15,18,74,77,88
  * TK:
  10.09 03 9x8x7x6x5x4x3x2x
  17.09 40 9x8x7x6x5x4x3x
  24.09 18 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  01.10 14 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  08.10 93 9x8x7x6x5x4x
  15.10 76 9x8x
  22.10 81 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  29.10 68 9x8x7x6x5x
  05.11 69 9x8x7x
  12.11 16 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  19.11 60 9x8x7x
  26.11 37 9x
  03.12 56 9x8x7x6x5x4x3x
  10.12 21 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  17.12 42 9x8x7x6x
  24.12 12 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  31.12 94 9x8x
  07.01 13 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  14.01 13 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  21.01 24 9x8x7x6x5x4x3x2x
  28.01 09 9x8x7x6x5x4x
  04.02 17 9x8x7x6x5x4x
   
 2. 24674

  24674 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  10/7/23
  Bài viết:
  748
  Được thích:
  8,426
  Điểm thành tích:
  1,217
  * Kon Tum ngày 11/02:
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số)
  00,01,03,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,17,18,21,22,23,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số)
  00,01,03,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,17,18,21,22,23,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,43,44,47,48,49,51,56,60,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5 8 số)
  00,01,03,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,17,18,21,22,23,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,43,44,47,48,49,51,56,60,63,65,66,70,71,74,77,81,83,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4 8 số)
  00,03,11,12,13,14,15,17,18,21,22,23,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,43,44,47,48,49,51,56,60,63,65,66,70,71,74,77,81,83,84,89,90,92,93,94,98,99
  3 8 số)
  00,03,11,12,13,18,21,22,30,31,33,38,41,43,44,47,48,49,51,56,60,63,65,66,70,71,74,77,81,83,84,89,90,92,93,94,98,99
  2 8 số)
  00,03,11,12,13,18,21,22,30,31,33,38,44,49,70,71,74,77,81,83,84,89,90,92,93,94,98,99
  1 8 số)
  00,13,18,21,22,30,31,33,38,44,49,77,81,83,89,94,98,99
  8 số)
  00,77,81,83,89,94,98,99
  * TK:
  10.09 39 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  17.09 74 9x8x7x6x5x4x
  24.09 14 9x8x7x6x5x4x
  01.10 29 9x8x7x
  08.10 49 9x8x7x6x5x4x3x
  15.10 98 9x8x7x6x5x4x3x2x
  22.10 60 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  29.10 00 9x8x7x6x5x4x3x2x
  05.11 36 9x
  12.11 74 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  19.11 06 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  26.11 32 9x8x7x6x5x4x
  03.12 29 9x
  10.12 58 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  17.12 80 9x8x7x6x
  24.12 89 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  31.12 88 9x8x7x6x5x4x
  07.01 70 9x8x7x6x5x4x
  14.01 88 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  21.01 67 9x8x7x6x5x4x3x
  28.01 15 9x8x7x6x5x
  04.02 61 9x8x7x6x5x4x3x
   
 3. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  2,289
  Được thích:
  20,220
  Điểm thành tích:
  1,847
  HAPPY NEW YEAR FOR @ALL
  Aseanball 09h ngày mồng 2 TẾT

  ĐB: 8S Bộ 23
  Song thủ ăn đủ 78,87
  BTĐ: 87
  BT3C: 287
  BT4C: 5287
  Rực rỡ mồng 2 TẾT nào... ;a45;a62;a62;a62;a62;a58;a58;a58;a58;a56;a56;a56;a56
   
 4. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,542
  Được thích:
  19,564
  Điểm thành tích:
  2,987
  Aseanball 9h 5x đều tiền
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,49,50,51,52,53,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,49,50,51,52,53,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,80,81,82,83,86,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  02,03,06,07,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,46,49,50,51,52,53,56,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,80,81,82,83,86,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  02,03,06,09,12,13,16,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,42,43,46,49,50,51,52,53,56,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,80,81,83,86,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  4x
  02,03,06,12,13,16,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,33,34,35,36,38,39,43,46,49,53,56,59,60,61,63,64,65,66,68,69,83,86,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  3x
  02,03,06,12,13,16,20,21,22,30,31,33,34,35,36,38,39,43,46,53,56,60,61,63,64,65,66,68,69,83,86,91,93,94,95,96,98,99
  2x
  03,06,13,16,30,31,33,34,35,36,38,39,43,46,53,56,60,61,63,64,65,66,68,69,83,86,93,96
  1x
  06,16,34,35,36,38,39,43,46,53,56,60,61,63,64,65,83,93
  0x
  06,16,36,46,53,56,83,93
   
  Hatay_quelua, Spa, phongyk8312 thành viên khác Thích điều này.
 5. dattam1368

  dattam1368 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  602
  Được thích:
  10,915
  Điểm thành tích:
  1,777
  Nghề nghiệp:
  Lô Đề
  AS-Ball 10h50
  5x
  00,01,02,04,07,08,09,10,12,14,17,19,20,21,22,24,27,28,29,39,40,41,42,44,47,48,49,59,69,70,71,72,74,77,78,79,80,82,84,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  01,02,08,09,10,12,14,17,19,20,21,22,24,27,28,29,39,41,42,48,49,59,69,71,72,78,79,80,82,84,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  01,02,08,09,10,12,14,17,19,20,21,22,24,27,28,29,41,42,48,49,71,72,78,79,80,82,84,87,89,90,91,92,94,97,98,99
  Chúc AE cùng tớ may mắn
   
  Hatay_quelua, Hoangphan, Spa9 thành viên khác Thích điều này.
 6. phongthuytamnguyen

  phongthuytamnguyen Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/9/19
  Bài viết:
  241
  Được thích:
  1,676
  Điểm thành tích:
  1,657
  Nghề nghiệp:
  Chém gió
  Em hi vọng các bác lên sớm tí để e còn kịp theo ạ
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/2/24
  Hatay_quelua, Spa, mr83862 thành viên khác Thích điều này.
 7. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,542
  Được thích:
  19,564
  Điểm thành tích:
  2,987
  Aseanball 12h 5x đều tiền đánh 2 cửa giải đb và giải nhất. Giải nhất có thể đánh sâu hơn!
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,50,51,52,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,93,96,97,98
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,46,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,93,96,97,98
  5x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,26,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,46,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,76,80,81,86,88,89,90,91,96,97,98
  4x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,26,30,31,32,33,34,36,37,40,41,46,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,76,80,81,86,90,91,96
  3x
  03,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,26,30,31,40,41,46,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,76,80,81,86,90,91,96
  2x
  14,16,17,18,19,20,21,26,40,41,46,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,76,80,81,86,90,91,96
  1x
  20,21,26,40,41,46,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,76,80
  0x
  46,60,61,62,64,66,67,68
   
 8. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,542
  Được thích:
  19,564
  Điểm thành tích:
  2,987
  Aseanball 14h 5x đều tiền
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,05,06,07,08,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,03,05,06,07,08,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,45,46,47,48,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,88,89,95,96,97,98
  5x
  02,03,05,07,08,12,13,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,45,47,48,50,51,54,55,56,57,58,59,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,88,89,95,96,97,98
  4x
  02,03,07,08,12,13,15,17,18,20,21,22,23,24,25,45,47,48,50,51,54,55,56,57,58,59,65,67,68,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,88,89,95,97,98
  3x
  02,03,07,08,12,13,17,18,20,47,48,55,56,57,58,59,65,67,68,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,88,89,95,97,98
  2x
  07,08,17,18,47,48,57,58,67,68,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,88,89,97,98
  1x
  48,57,58,67,68,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86
  0x
  70,71,74,75,76,77,78,79
   
 9. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,542
  Được thích:
  19,564
  Điểm thành tích:
  2,987
  Aseanball saigon 5x đều tiền
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  02,03,05,06,07,08,09,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  02,05,06,08,09,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  02,05,06,12,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,42,43,46,47,48,49,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  02,06,12,16,20,21,22,23,24,26,27,28,29,32,36,37,38,39,42,43,46,47,48,49,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,93,94,97,98,99
  4x
  02,06,12,16,20,21,22,23,24,26,27,28,29,32,36,42,46,48,49,60,61,62,63,64,66,67,68,70,71,73,74,77,78,79,80,81,83,84,87,88,89,90,91,93,94,97,98,99
  3x
  02,06,12,16,20,21,22,23,24,26,27,28,29,32,36,42,46,60,61,62,74,77,78,79,80,81,83,84,87,88,89,90,91,93,94,97,98,99
  2x
  02,06,12,16,20,21,22,23,24,26,27,28,29,32,36,81,83,84,87,88,89,90,91,93,94,97,98,99
  1x
  02,06,12,16,20,21,22,23,24,26,89,90,91,93,94,97,98,99
  0x
  02,06,12,16,20,97,98,99
   
 10. tung_bn

  tung_bn Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/5/23
  Bài viết:
  1,807
  Được thích:
  11,264
  Điểm thành tích:
  1,847
  ....
   
  Hatay_quelua thích bài này.
 11. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,542
  Được thích:
  19,564
  Điểm thành tích:
  2,987
  Tiền giang 5x
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,57,58,59,60,61,63,64,65,68,69,70,71,73,74,75,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,58,60,61,63,64,68,70,71,73,74,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,58,60,61,63,64,68,70,71,73,74,78,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,98
  5x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,13,18,19,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,58,60,61,63,64,68,70,71,73,74,78,81,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,98
  4x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,13,18,31,33,34,35,36,37,38,39,43,47,48,49,51,53,54,58,61,63,64,68,71,73,74,78,81,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,98
  3x
  00,01,03,04,05,13,18,31,33,34,35,36,37,38,39,43,48,53,58,63,64,68,71,73,74,78,81,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,98
  2x
  13,18,31,33,34,35,36,37,38,39,43,48,53,58,63,68,73,78,81,83,84,85,86,87,88,89,93,98
  1x
  18,36,37,38,39,43,48,53,58,63,68,73,78,81,83,84,85,93
  0x
  18,38,48,58,63,68,73,93
  Kiên giang 6x
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98
  7x
  04,06,07,08,14,16,17,18,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  04,06,07,08,14,16,17,18,24,26,27,28,34,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  04,07,08,14,17,18,24,27,28,34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,94,96,97,98
  4x
  04,07,14,17,24,27,34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,57,58,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,94,97,98
  3x
  04,07,14,17,24,27,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,57,64,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,84,87,89,94,97,98
  2x
  07,17,27,37,44,45,46,47,48,49,54,57,64,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,84,87,94,97
  1x
  17,27,37,47,57,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,87,97
  0x
  74,75,76,77,78,79,87,97
  Đà lạt 6x
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,25,26,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,98
  6x
  00,01,02,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,25,26,31,35,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,98
  5x
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,25,26,31,35,36,41,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,78,81,82,83,84,85,87,88,89,91,93,94,95,98
  4x
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,25,26,31,35,36,41,45,46,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,71,75,78,81,82,83,84,85,87,88,89,91,93,94,95,98
  3x
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,25,26,31,35,36,41,45,46,51,52,53,54,55,56,57,58,59,71,75,81,85,88,89,91,93,94,95,98
  2x
  11,12,13,14,15,17,18,19,21,25,31,35,41,45,51,52,53,54,55,57,58,59,71,75,81,85,91,95
  1x
  17,18,19,21,25,31,35,41,45,51,52,53,54,55,57,58,59,71
  0x
  31,35,41,45,51,52,53,54
  Khánh hoà 5x
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  8x
  01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  01,03,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,70,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  01,03,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  01,03,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,43,45,49,50,52,53,54,55,57,58,59,73,75,79,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  4x
  01,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,23,25,29,30,32,33,34,35,37,38,39,43,45,49,50,52,53,54,55,57,58,59,73,75,79,83,85,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  3x
  01,06,09,10,11,12,29,33,34,35,37,38,39,43,45,49,50,52,53,54,55,57,58,59,73,75,79,83,85,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  2x
  09,29,39,43,45,49,50,52,53,54,55,57,58,59,73,75,79,83,85,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  1x
  09,29,39,49,54,55,57,58,59,73,75,79,83,85,89,90,92,93
  0x
  09,29,39,49,59,75,83,85
  Huế 5x
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  8x
  01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  01,02,04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  01,02,04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,54,58,59,61,62,64,68,69,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  02,08,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,31,32,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,54,58,59,61,62,64,68,69,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,96,99
  4x
  02,08,12,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,31,32,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,54,58,59,61,62,64,68,69,80,81,82,83,90,91,93,94,95,96,99
  3x
  02,08,12,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,32,38,42,43,44,45,46,48,49,51,52,54,58,59,61,62,64,69,90,91,93,94,95,96,99
  2x
  02,08,12,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,32,38,51,54,59,61,64,69,90,91,93,94,95,96,99
  1x
  02,08,12,18,20,21,22,23,24,25,69,90,91,93,94,95,96,99
  0x
  02,08,12,18,20,95,96,99
  Kon tum 5x
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  8x
  01,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,92,93,94,95,97,98
  7x
  01,03,04,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,70,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,92,93,94,95,97,98
  6x
  01,03,04,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,57,59,70,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,92,93,94,95,97,98
  5x
  01,03,04,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,53,54,57,70,72,73,74,75,77,78,79,83,84,87,89,92,93,94,95,97,98
  4x
  01,04,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,23,24,27,30,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,53,54,57,70,72,73,74,75,77,78,79,83,84,87,93,94,97
  3x
  01,04,06,10,11,12,24,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,53,54,57,70,72,73,74,75,77,78,79,83,84,87,93,94,97
  2x
  04,24,34,40,42,43,44,45,47,48,49,53,54,57,70,72,73,74,75,77,78,79,83,84,87,93,94,97
  1x
  04,24,34,40,42,43,44,45,47,48,75,77,78,79,83,87,93,97
  0x
  04,24,34,40,42,87,93,97
   
  Hatay_quelua, Spa, Bam_cang12 thành viên khác Thích điều này.
 12. 24674

  24674 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  10/7/23
  Bài viết:
  748
  Được thích:
  8,426
  Điểm thành tích:
  1,217
  * VN 24h ngày 11/02:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,20,25,30,35,40,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,70,75,80,85,90,95
   
  Hatay_quelua, Bam_cang, giolao11 thành viên khác Thích điều này.
 13. 24674

  24674 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  10/7/23
  Bài viết:
  748
  Được thích:
  8,426
  Điểm thành tích:
  1,217
  * VN 7h30 ngày 12/02:
  04,05,06,07,14,15,16,17,24,25,26,27,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,84,85,86,87,94,95,96,97
   
  Hatay_quelua, Bam_cang, giolao11 thành viên khác Thích điều này.
 14. hunterbn

  hunterbn Lính mới

  Tham gia:
  4/7/23
  Bài viết:
  73
  Được thích:
  550
  Điểm thành tích:
  42
  Mọi người ơi, lên asean ball 22h đi ạ. Vào ít kuas soi cho khí thế anh em ơi
   
  Hatay_quelua, mr8386, nghiasm5 thành viên khác Thích điều này.
 15. 24674

  24674 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  10/7/23
  Bài viết:
  748
  Được thích:
  8,426
  Điểm thành tích:
  1,217
  * Cà Mau ngày 12/02:
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,13,15,19,20,23,25,27,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,13,15,19,20,23,25,27,30,31,32,33,36,37,39,40,47,49,51,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,13,15,19,20,23,25,27,30,31,32,33,36,37,39,40,47,49,51,52,56,57,60,63,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,79,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,20,25,27,30,31,32,33,36,37,39,40,47,49,51,52,56,57,60,63,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,79,88,90,91,93,94,96,97,99
  3 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,20,27,30,33,36,39,40,60,63,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,79,88,90,91,93,94,96,97,99
  2 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,20,27,30,33,36,39,40,60,63,66,67,70,72,76,90,93,96,97,99
  1 8 số)
  00,03,09,27,30,33,36,39,40,60,63,66,67,70,72,76,90,93
  8 số)
  00,03,09,30,33,76,90,93
  * TK:
  09.10 41 9x8x7x6x
  16.10 58 9x8x7x6x
  23.10 26 9x8x7x
  30.10 53 9x8x7x65x4x3x2x
  06.11 18 9x8x7x6x5x4x3x
  13.11 55 9x8x7x6x5x4x3x
  20.11 50 9x8x7x6x5x
  27.11 90 9x8x7x6x5x4x3x2x
  04.12 78 9x8x7x6x
  11.12 14 9x8x
  18.12 71 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  25.12 70 9x8x7x6x5x4x3x2x
  01.01 37 9x
  08.01 88 9x8x7x6x5x
  15.01 70 9x8x7x6x5x4x3x2x
  22.01 78 9x8x7x6x5x
  29.01 22 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  05.01 75 9x8x7x6x5x4x3x
   
  Hatay_quelua, mr8386, nghiasm6 thành viên khác Thích điều này.
 16. 24674

  24674 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  10/7/23
  Bài viết:
  748
  Được thích:
  8,426
  Điểm thành tích:
  1,217
  * Phú Yên ngày 12/02:
  9 5 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,99
  7 8 số)
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,42,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,82,85,87,88,89,90,92,94,95,96,98
  6 8 số)
  04,06,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,33,35,36,40,41,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,82,85,87,88,89,90,92,94,95,96,98
  5 8 số)
  04,15,16,18,21,22,25,26,27,28,29,30,33,35,36,40,41,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,82,85,87,88,89,90,92,95,96,98
  4 8 số)
  04,15,16,18,26,28,29,33,35,36,40,41,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,69,70,71,72,75,76,77,78,80,87,88,89,90,95,96,98
  3 8 số)
  04,15,16,18,26,28,29,35,40,44,47,49,51,52,53,54,55,57,59,63,66,67,69,70,71,72,75,76,77,78,80,87,88,89,90,95,96,98
  2 8 số)
  04,15,16,18,26,28,29,35,40,63,66,67,69,70,71,72,75,76,77,78,80,87,88,89,90,95,96,98
  1 8 số)
  04,15,16,18,71,72,75,76,77,78,80,87,88,89,90,95,96,98
  8 số)
  78,80,87,88,89,90,95,96
  * TK:
  04.09 56 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  11.09 42 9x8x7x6x5x4x
  18.09 15 9x8x7x6x5x4x
  25.09 10 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  02.10 67 9x8x7x6x5x4x3x
  09.10 18 9x8x7x6x5x4x
  16.10 65 9x8x7x6x
  23.10 78 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  30.10 43 9x8x7x6x5x4x
  06.11 81 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  13.11 08 9x8x7x6x5x
  20.11 87 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  27.11 19 9x8x7x6x
  04.12 72 9x8x7x
  11.12 42 9x8x7x6x5x4x3x
  18.12 24 9x8x7x6x5x4x3x
  25.12 89 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  01.01 96 -
  08.01 73 9x8x
  15.01 12 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  22.01 75 9x8x
  29.01 27 9x8x7x6x5x4x3x2x
  05.02 58 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
   
  Hatay_quelua, mr8386, nghiasm6 thành viên khác Thích điều này.
 17. damri9358

  damri9358 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  10/11/22
  Bài viết:
  2,654
  Được thích:
  27,650
  Điểm thành tích:
  1,907
  Thành thật xin lỗi những ai đã theo dàn mình đêm 30 nhé!
  Mình giải thích sơ cách vào tiền dàn số mình. Dàn 35s được đánh ghấp thếp, chia làm 2 tầng đánh. 1 tầng là 4 lệnh. Miss 4 lệnh thì giá tiền sẽ dc đẩy lên với mức tầng 2. Bảng vào tiền tham khảo:

  Bảng vào tiền tầng 1:
  upload_2024-2-12_9-41-6.png

  Bảng vào tiền tầng 2:
  upload_2024-2-12_9-42-29.png
  Tổng số tiền cần dự phòng khoản 16 triệu.
  Xác suất để người lên số thua 1 lượt 8 lệnh là không khả thi. Chúc anh em may mắn ngày đầu xuân.
   
  Hatay_quelua, td9a, quekgb202211 thành viên khác Thích điều này.
 18. damri9358

  damri9358 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  10/11/22
  Bài viết:
  2,654
  Được thích:
  27,650
  Điểm thành tích:
  1,907
  ASEANBALL 12-02-2024
  VietNam 10h50'
  Miss 00

  (3 5 số)
  01,03,07,21,22,23,26,27,41,45,46,53,54,57,59,60,62,63,67,69,71,75,76,78,82,86,88,89,91,92,93,94,95,96,99
  VietNam 12h00'
  Miss 10

  (3 5 số)
  00,01,08,15,20,23,26,30,38,41,45,47,48,49,50,58,61,64,65,68,69,71,72,74,76,79,81,82,84,86,89,90,92,93,98
  VietNam 14h00'
  Miss 21

  (3 5 ) số
  14,15,17,19,27,30,31,32,33,37,38,43,45,46,51,53,55,56,58,61,64,65,66,70,73,77,82,84,85,86,88,91,92,93,95
  Mien Nam VIP
  Miss 50

  (35)
  06,09,10,13,14,20,23,26,27,29,33,34,35,36,40,41,42,45,48,51,54,55,58,61,62,64,65,69,73,77,80,84,89,91,96
  VietNam 17h30
  Miss 85

  (3 5 số)
  02,04,05,06,08,12,18,19,24,27,30,32,34,36,39,49,51,52,53,58,59,65,67,70,71,73,74,78,79,87,88,91,92,95,96
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/2/24
 19. Anhbequa

  Anhbequa Lính mới

  Tham gia:
  1/12/23
  Bài viết:
  35
  Được thích:
  393
  Điểm thành tích:
  12
  Đây là thua đài 10h30 thì vào đài 12h gấp lên hả bác. Hay là hôm sau vào lại đài 10h30 gấp lên vậy bác. Thank
   
 20. damri9358

  damri9358 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  10/11/22
  Bài viết:
  2,654
  Được thích:
  27,650
  Điểm thành tích:
  1,907
  Đúng rồi bạn. Ghấp thếp theo giờ. Mình nhắc lại 1 lần nữa, đánh theo nhịp của người lên số. Không quan trọng dàn số. Đại loại là khi tôi lên 4 dàn thì tôi phải ăn 1 dàn.
   
  Chỉnh sửa cuối: 12/2/24
  Hatay_quelua, nghiasm, Spa9 thành viên khác Thích điều này.

Cộng đồng Ketqua1.net