NNC 8x-1x 2,3,4D mảng

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi lodetoantoach2021, 28/9/23.

Lượt xem: 607,048

 1. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,542
  Được thích:
  19,570
  Điểm thành tích:
  2,987
  MB 13/2
  2d
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,08,09,12,13,14,17,18,19,21,23,24,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,08,09,12,13,14,17,18,19,21,23,24,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,58,59,62,63,64,67,68,69,71,73,74,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  04,09,12,13,14,17,18,19,21,23,24,26,28,29,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,54,59,62,63,64,67,68,69,71,73,74,76,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  04,09,13,14,18,19,23,24,28,29,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,54,59,63,64,68,69,73,74,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  3x
  13,14,18,19,23,28,31,32,34,36,37,39,41,42,43,46,47,48,63,64,68,69,73,74,78,79,81,82,84,86,87,89,91,92,93,96,97,98
  2x
  14,19,31,32,34,36,37,39,41,43,46,48,63,64,68,69,73,78,81,82,84,86,87,89,91,93,96,98
  1x
  14,19,41,46,64,69,73,78,81,82,84,86,87,89,91,93,96,98
  0x
  14,19,41,46,64,69,91,96
  3d đơn
  35819072
  3d mảng
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,65,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,05,08,13,15,17,18,19,21,23,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,65,68,69,71,73,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,05,08,13,15,18,23,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,68,73,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  03,05,13,15,23,25,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,68,73,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,95,98
  3x
  03,05,13,15,23,25,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,73,75,83,85,89,93,95,98
  2x
  32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,73,75,83,85,93,95
  1x
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,73,75,83,85,93,95
  0x
  63,65,73,75,83,85,93,95
  4d đơn
  37526014
  4d mảng
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  8x
  02,03,05,06,07,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  7x
  02,03,05,06,07,12,13,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  6x
  03,05,07,13,15,17,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,85,86,87,92,93,95,96,97
  5x
  03,05,07,13,15,17,23,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,85,86,87,92,93,95,96,97
  4x
  03,07,13,17,23,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,85,87,93,95,97
  3x
  03,07,13,17,23,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,47,53,57,63,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,85,87,93,95,97
  2x
  32,33,34,35,36,37,38,39,43,47,53,57,63,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,87,93,97
  1x
  53,57,63,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,87,93,97
  0x
  76,77,78,79,83,87,93,97
   
 2. damri9358

  damri9358 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  10/11/22
  Bài viết:
  2,654
  Được thích:
  27,650
  Điểm thành tích:
  1,907
  Hôm qua thua tay thứ 5 là mình bắt đầu nản. Cắt lỗ luôn. Ngồi phân tích dù đánh ít số nhưng số lệnh dài quá, dễ gây nản chí và hoang mang. Mình thua là chấp nhận thua, thường không đổ lỗi lí do số nhọ, đồng quay đểu....
  Hôm nay đánh dàn 60s theo chiến lược đánh theo phần % số vốn. Lợi dụng thế mạnh dàn số có thể ăn thông để tăng lãi kép và kéo dài được số vốn đánh.
   
  Huymc123, Hatay_quelua, Bestboy11 thành viên khác Thích điều này.
 3. damri9358

  damri9358 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  10/11/22
  Bài viết:
  2,654
  Được thích:
  27,650
  Điểm thành tích:
  1,907
  VietNam 12h00'
  Miss

  (6 0 số)
  05,06,08,09,12,13,14,15,20,23,25,27,28,30,31,32,33,37,38,39,40,41,42,45,47,48,49,53,58,59,63,64,65,66,69,71,72,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  VietNam 14h00'
  Miss

  (6 0 số)
  01,05,07,08,09,10,14,19,23,24,26,27,28,30,31,34,35,37,38,39,40,41,43,45,46,48,50,53,54,55,57,58,60,64,65,66,67,68,69,71,72,74,76,77,78,80,82,83,84,85,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  SaiGon
  Nhận 75

  (5 6 ) số
  00,02,03,04,05,08,09,12,14,16,17,19,20,21,24,26,28,29,31,32,35,39,40,48,49,56,57,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,81,82,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  VietNam 16h30
  Nhận 45

  (6 1 số)
  00,02,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,24,25,30,31,32,34,39,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,94,95,96,97,98,99
  VietNam 17h30
  Nhận 42

  (6 2 số)
  00,01,02,03,07,10,11,12,13,15,16,17,20,23,25,28,29,30,31,32,35,36,37,39,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,59,60,61,64,65,67,68,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,89,90,91,92,95,96,97,99
  VietNam 19h30'
  Updating...
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/2/24
 4. quanthienhan

  quanthienhan Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  9/9/19
  Bài viết:
  994
  Được thích:
  15,098
  Điểm thành tích:
  1,957
  * Đầu xuân năm mới Chúc toàn thể ACE chúng ta 1 năm mới thật nhiều sức khỏe và thật nhiều xiền ....... ;113;113;113;113;113;113
   
  Bam_cang, Huymc123, Hoangphan21 thành viên khác Thích điều này.
 5. Apple79

  Apple79 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  23/9/19
  Bài viết:
  920
  Được thích:
  16,220
  Điểm thành tích:
  1,957
  Năm mới chúc ae NNC 1 năm đầy may mắn, thành công, đánh đâu thắng đó
  Dàn tham gia Even NNC đón tết Giáp Thìn 2024 ae tham khảo
  XSMB Tháng 2
  01/2 = 44 = 9876x
  02/2 = 74 = 98765432x
  03/2 = 89 = 9876543210x
  04/2 = 00 = 98x
  05/2 = 76 = 9876543x
  06/2 = 67 = 9876543x
  07/2 = 84 = 987x
  08/2 = 52 = 98765432x
  09/2 = Tết
  10/2 = Tết
  11/2 = Tết
  12/2 = Tết

  13/2 =

  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,76,77,79,81,82,83,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,26,28,30,35,36,37,38,39,41,43,46,47,48,49,50,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,76,77,79,81,82,83,86,87,88,89,91,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,03,04,06,08,09,10,13,14,16,18,19,21,22,23,26,28,30,35,36,38,41,43,46,47,49,50,54,55,56,57,58,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,77,79,81,82,83,86,87,88,89,91,94,95,97,98,99
  4x
  01,03,04,06,08,09,10,14,16,19,22,26,28,35,36,38,41,43,46,47,49,54,55,56,57,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,77,79,81,82,83,86,88,89,91,94,95,97,98
  3x
  01,03,04,06,08,14,16,19,22,26,28,35,36,38,41,43,46,47,54,57,62,64,65,66,68,69,72,73,77,79,81,83,88,89,91,94,97,98
  2x
  03,04,08,16,19,26,28,35,36,41,43,46,47,54,57,62,64,65,69,72,73,77,79,83,88,89,91,94
  1x
  04,08,16,19,26,28,35,36,41,43,47,54,57,62,69,73,79,89
  0x
  19,36,41,54,57,62,79,89
   
  Bam_cang, Huymc123, Hoangphan20 thành viên khác Thích điều này.
 6. Apple79

  Apple79 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  23/9/19
  Bài viết:
  920
  Được thích:
  16,220
  Điểm thành tích:
  1,957
  Dàn 7x, 6x, 5x tham khảo tháng 2
  01/2 = 44 = 765x
  02/2 = 74 = 765x
  03/2 = 89 = 76x
  04/2 = 00 = xịt
  05/2 = 76 = 7x
  06/2 = 67 = 765x
  07/2 = 84 = xịt
  08/2 = 52 = 765x
  09/2 = Tết
  10/2 = Tết
  11/2 = Tết
  12/2 = Tết

  13/2 =

  (7 4 số)
  01,03,04,06,07,08,09,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,35,36,38,39,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  (6 5 số)
  01,03,04,06,07,08,09,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,35,36,38,39,41,42,43,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,77,78,81,82,83,88,91,92,94,95,97,98,99
  (5 6 số)
  01,03,06,07,08,09,12,13,14,16,18,22,23,24,26,28,30,35,38,39,42,43,46,47,49,50,52,53,55,56,57,58,61,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,77,78,81,82,83,88,91,92,94,95,97,98,99

  Tổng hợp mức ra dàn 7x trên.
  01/2 = 44 = Mức 2
  02/2 = 74 = Mức 3
  03/2 = 89 = Mức 3
  04/2 = 00 = Mức 1
  05/2 = 76 = Mức 2
  06/2 = 67 = Mức 3
  07/2 = 84 = Mức 1
  08/2 = 52 = Mức 4
  09/2 = Tết
  10/2 = Tết
  11/2 = Tết
  12/2 = Tết

  13/2 =

  Mức: 0 (1 2 số)
  02,05,10,27,33,44,67,75,84,85,87,96
  Mức: 1 (1 4 số)
  00,11,15,17,31,32,34,37,40,45,60,71,86,90
  Mức: 2 (2 3 số)
  07,18,20,21,24,25,39,42,48,51,52,53,58,61,64,78,80,81,82,92,93,97,99
  Mức: 3 (2 5 số)
  01,12,23,26,29,30,35,43,49,50,54,55,57,59,63,69,70,72,73,74,76,77,88,95,98
  Mức: 4 (2 6 số)
  03,04,06,08,09,13,14,16,19,22,28,36,38,41,46,47,56,62,65,66,68,79,83,89,91,94
   
  Bam_cang, Huymc123, Spa17 thành viên khác Thích điều này.
 7. phongthuytamnguyen

  phongthuytamnguyen Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/9/19
  Bài viết:
  241
  Được thích:
  1,677
  Điểm thành tích:
  1,657
  Nghề nghiệp:
  Chém gió
  ;a5
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/2/24
 8. quekgb2022

  quekgb2022 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  18/6/22
  Bài viết:
  1,174
  Được thích:
  18,617
  Điểm thành tích:
  1,907
  Chúc anh chị em sức khỏe, năm mới thắng lợi mới
  2d

  Ngày 13/02...

  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,06,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,95,96,97
  6x
  03,04,05,06,08,09,10,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,49,51,52,53,54,56,57,61,62,63,64,65,66,67,68,71,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,88,90,91,93,94,95,96,97
  5x
  03,05,08,09,10,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,49,51,52,54,56,57,61,63,64,65,66,68,74,75,77,78,80,82,83,84,85,88,93,94,95,96,97
  4x
  03,05,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,27,31,32,33,37,38,39,40,41,42,43,44,49,51,52,54,56,61,63,65,66,68,74,75,77,78,80,82,83,84,85,88,93,94,95,96
  3x
  03,05,13,15,18,19,20,21,23,24,27,31,32,33,37,38,39,41,44,49,51,52,54,56,61,63,65,66,68,75,80,83,84,85,88,93,94,95
  2x
  03,05,15,18,24,27,31,32,33,37,38,39,44,49,51,52,56,61,63,65,75,80,83,84,88,93,94,95
  1x
  03,05,15,24,27,32,37,38,39,44,49,52,56,61,65,80,84,93
  0x
  15,24,27,32,37,38,65,80

  3d mảng

  Ngày 13/02...
  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,06,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,29,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,04,06,08,09,10,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,29,31,33,34,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,04,06,08,09,10,13,17,18,19,22,25,26,28,29,31,33,34,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,67,69,71,72,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  5x
  01,02,04,06,08,09,10,13,17,19,22,25,26,28,29,31,34,40,42,43,45,46,47,48,50,51,53,55,57,58,60,62,63,64,67,69,71,72,74,75,76,77,78,79,82,83,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  4x
  04,06,08,09,10,13,17,19,22,25,29,31,34,40,42,43,45,47,48,51,53,57,58,60,62,63,64,67,69,71,72,74,75,76,77,78,79,82,83,86,87,88,90,91,94,95,96,97
  3x
  04,06,08,09,10,17,22,25,29,31,34,40,42,43,47,51,53,57,62,63,64,67,71,74,75,77,78,79,82,83,86,88,90,91,94,95,96,97
  2x
  04,06,08,09,10,22,25,29,34,40,42,43,53,57,62,64,67,71,74,77,78,79,82,86,90,91,96,97
  1x
  08,09,10,22,25,29,34,40,42,43,57,64,74,77,78,82,96,97
  0x
  40,42,43,74,77,78,82,96


  4d mảng

  Ngày 13/02...
  9x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,49,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  7x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,49,52,53,54,56,57,59,61,62,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  6x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,17,18,22,24,25,27,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,49,52,53,54,56,57,59,61,62,64,65,66,67,68,70,71,73,74,77,78,79,80,81,82,84,85,86,89,90,91,93,96,97,98
  5x
  00,04,06,07,08,09,10,11,12,17,18,22,25,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,47,49,52,53,56,57,59,61,62,64,65,67,70,71,73,74,77,78,79,80,81,82,84,86,89,90,91,93,96,97,98
  4x
  00,07,08,09,11,12,17,18,29,30,33,34,35,36,39,40,42,43,44,47,49,52,53,56,57,59,61,62,64,67,70,71,73,74,77,78,79,81,82,84,86,89,90,91,93,96,97,98
  3x
  00,07,11,12,17,18,30,33,35,36,39,44,47,49,52,53,56,59,61,62,67,70,71,73,74,77,78,79,81,82,84,86,89,90,91,93,96,98
  2x
  11,12,17,18,33,35,36,39,44,47,49,52,53,56,59,61,62,67,71,73,79,81,84,86,90,91,93,98
  1x
  11,12,18,33,35,36,39,44,49,52,56,59,61,73,81,84,93,98
  0x
  11,12,35,36,59,73,81,98
  Chúc ae chúng ta ra quân miền bắc thắng lợi
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/2/24
  Bam_cang, 98-C1, Huymc12315 thành viên khác Thích điều này.
 9. quekgb2022

  quekgb2022 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  18/6/22
  Bài viết:
  1,174
  Được thích:
  18,617
  Điểm thành tích:
  1,907
  Đề đầu

  Ngày 13/02...
  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,95,96,97,98
  7x
  03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,47,48,51,53,54,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,94,95,96,97,98
  6x
  03,04,05,06,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,41,45,47,48,51,53,54,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,79,80,81,83,85,86,87,88,90,91,94,95,97,98
  5x
  04,06,10,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,37,38,41,45,47,48,51,53,54,57,58,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,75,76,79,80,83,85,86,87,88,90,91,94,95,97
  4x
  04,06,10,13,17,19,20,21,22,23,25,26,28,29,31,34,41,45,47,48,51,53,54,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,71,72,75,76,79,83,85,86,87,88,90,91,94,95,97
  3x
  04,06,10,17,22,25,26,28,29,31,34,45,47,48,51,53,57,58,60,62,63,64,67,69,71,72,75,76,79,83,86,87,88,90,91,94,95,97
  2x
  04,06,10,22,25,26,28,29,34,45,48,53,57,58,60,62,64,67,69,71,72,76,79,86,87,90,91,97
  1x
  04,06,10,22,25,29,34,45,48,57,58,60,64,69,72,76,87,97
  0x
  10,22,25,29,34,57,64,97


  Đề giải 1

  Ngày 13/02...
  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,95,96,97,98
  7x
  03,04,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,93,96,97,98
  6x
  03,05,08,09,11,12,14,15,16,17,18,20,21,23,24,26,27,28,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,52,53,54,56,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,93,96,98
  5x
  03,05,11,12,14,15,16,17,18,20,21,23,24,26,27,28,32,33,35,36,37,38,39,41,44,45,47,48,49,52,53,54,56,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,71,72,73,76,79,80,81,84,85,86,87,90,91,93,98
  4x
  03,05,11,12,14,15,16,18,20,21,23,24,26,27,28,32,33,35,36,37,38,39,41,44,45,48,49,52,54,56,58,59,60,61,65,66,68,69,72,73,76,80,81,84,85,87,93,98
  3x
  03,05,15,18,20,21,23,24,26,27,28,32,33,37,38,39,41,44,45,48,49,52,54,56,58,60,61,65,66,68,69,72,76,80,84,85,87,93
  2x
  15,18,24,26,27,28,32,33,37,38,39,44,45,48,49,52,56,58,60,61,65,69,72,76,80,84,87,93
  1x
  18,33,39,44,45,48,49,52,56,58,60,61,69,72,76,84,87,93
  0x
  39,44,49,52,56,61,84,93


  3d mảng giải 1

  Ngày 13/02...
  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,95,97,98
  6x
  03,05,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,31,32,33,35,36,37,38,39,41,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,95,98
  5x
  03,05,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,27,31,32,33,35,36,37,38,39,41,44,47,49,51,52,53,54,56,59,61,62,63,65,66,67,68,71,73,75,79,80,81,83,84,85,86,88,90,91,93,94,95,98
  4x
  11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,31,33,35,36,39,41,44,47,49,51,52,53,54,56,59,61,62,63,66,67,68,71,73,75,79,81,83,84,85,86,88,90,91,93,94,95,98
  3x
  14,16,17,18,20,21,23,31,33,39,41,44,47,49,51,52,53,54,56,61,62,63,66,67,68,71,75,79,83,84,85,86,88,90,91,93,94,95
  2x
  14,16,17,20,21,23,39,41,44,47,49,52,53,54,56,61,62,66,67,68,71,79,84,85,86,90,91,93
  1x
  17,20,21,23,41,47,53,54,62,66,67,68,71,79,85,86,90,91
  0x
  53,62,67,71,79,86,90,91
   
 10. Novrain

  Novrain Lính mới

  Tham gia:
  1/4/20
  Bài viết:
  386
  Được thích:
  2,481
  Điểm thành tích:
  1,657
  Quay về Mb thôi các cụ, mấy hôm tết chơi đài linh tinh toang quá
   
  HenXui81, Huymc123, Hoangphan8 thành viên khác Thích điều này.
 11. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,542
  Được thích:
  19,570
  Điểm thành tích:
  2,987
  Bến tre
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,50,51,52,53,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,50,51,52,53,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,90,91,92,93,96,97
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,16,17,20,26,27,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,50,51,52,53,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,90,91,92,93,96,97
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,16,17,20,26,27,30,36,37,40,46,47,50,53,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,90,91,92,93,96,97
  4x
  03,04,05,06,07,08,09,10,16,17,20,26,27,30,36,37,40,46,47,50,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,86,87,90,96,97
  3x
  06,16,26,30,36,37,40,46,47,50,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,86,87,90,96,97
  2x
  06,16,26,36,46,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,74,75,76,77,78,79,80,86,87,90,96,97
  1x
  16,26,36,46,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,76,86,96
  0x
  65,66,67,68,69,76,86,96
  Vũng tàu
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,97,98
  7x
  02,05,07,09,10,12,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,97,98
  6x
  02,05,07,12,15,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,35,37,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,97,98
  5x
  02,05,07,12,15,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,35,37,42,45,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,97,98
  4x
  02,05,12,15,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,35,42,45,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,85,87,92,95,97
  3x
  02,05,12,15,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,35,42,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,65,72,75,82,85,87,92,95,97
  2x
  05,15,25,27,28,29,32,35,42,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,65,72,75,82,85,92,95
  1x
  15,25,35,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,75,85,95
  0x
  56,57,58,59,65,75,85,95
  Bạc liêu
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,47,48,51,52,57,58,61,62,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,41,42,47,48,51,52,57,58,61,62,67,68,71,72,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,97,98
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,41,42,47,48,51,52,57,58,61,62,67,68,71,72,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,97,98
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,18,21,22,24,25,26,27,28,29,42,47,48,52,57,58,62,67,68,71,72,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,92,97,98
  3x
  00,01,02,03,04,12,18,21,22,24,25,26,27,28,29,42,48,52,58,62,68,72,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,92,97,98
  2x
  12,18,21,22,24,25,26,27,28,29,42,48,52,58,62,68,72,78,81,82,84,85,86,87,88,89,92,98
  1x
  18,26,27,28,29,42,48,52,58,62,68,72,78,81,82,84,85,92
  0x
  18,28,48,58,62,68,72,92
  Đắc lắc
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,69,70,71,72,73,74,75,79,80,81,82,83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,69,70,71,72,74,75,79,80,81,82,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  04,05,14,15,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,69,70,71,72,74,75,79,80,81,82,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  04,05,14,15,24,25,32,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,69,70,71,72,74,75,79,80,81,82,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  04,05,14,15,24,25,34,35,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,64,65,74,75,80,81,82,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  04,05,14,15,24,25,34,35,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,64,65,74,75,84,85,94,95,98,99
  2x
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,64,65,74,75,84,85,94,95
  1x
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,64,65,74,75,84,85,94,95
  0x
  64,65,74,75,84,85,94,95
  Quảng nam
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,60,61,70,71,72,73,74,78,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,98
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,58,70,71,72,73,74,78,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,98
  5x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,48,50,52,53,58,70,71,72,73,74,78,80,81,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,98
  4x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,18,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,33,34,35,37,38,39,40,43,48,50,53,58,70,73,78,80,81,83,84,85,87,88,89,90,93,98
  3x
  02,08,09,10,12,13,18,20,21,22,30,31,33,34,35,37,38,39,40,43,48,50,53,58,70,73,78,80,81,83,84,85,87,88,89,90,93,98
  2x
  30,31,33,34,35,37,38,39,40,43,48,50,53,58,70,73,78,80,81,83,84,85,87,88,89,90,93,98
  1x
  37,38,39,40,43,48,50,53,58,70,73,78,80,81,83,84,85,87
  0x
  48,50,53,58,70,73,78,80
   
  Bam_cang, Huymc123, Hoangphan12 thành viên khác Thích điều này.
 12. Sohoc3979

  Sohoc3979 Lính mới

  Tham gia:
  6/1/24
  Bài viết:
  48
  Được thích:
  419
  Điểm thành tích:
  12
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,99
  8x
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,91,94,95,97
  7x
  00,01,04,05,06,07,08,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,66,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,91,94,95,97
  6x
  00,01,04,05,06,07,08,12,14,15,16,17,18,19,21,23,24,28,30,31,32,34,35,36,38,40,41,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,65,66,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,91,94,95,97
  5x
  00,01,04,05,07,08,12,15,16,17,18,24,28,30,31,32,34,35,36,38,40,41,44,46,47,48,49,51,52,53,55,57,58,59,63,65,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,91,94,95,97
  4x
  00,01,04,05,07,08,12,15,16,17,18,24,28,30,31,32,34,35,36,38,40,41,44,46,47,48,49,51,52,53,55,57,58,59,63,65,70,72,73,74,75,76,77,78,79,84,85,97
  3x
  00,01,05,07,16,18,24,28,30,31,32,34,35,36,38,40,41,44,46,47,48,49,51,52,53,55,57,58,59,70,73,74,75,76,78,84,85,97
  2x
  00,01,05,07,16,18,28,31,32,35,40,41,44,46,47,51,55,58,59,70,73,74,75,76,78,84,85,97
  1x
  00,01,05,07,16,18,28,31,32,70,73,74,75,76,78,84,85,97
  0x
  00,01,05,07,78,84,85,97,
   
  Bam_cang, Huymc123, td9a7 thành viên khác Thích điều này.
 13. Sohoc3979

  Sohoc3979 Lính mới

  Tham gia:
  6/1/24
  Bài viết:
  48
  Được thích:
  419
  Điểm thành tích:
  12
  Nhân dịp đầu xuân chúc toàn thể ACE năm mới vạn sự như ý,
   
 14. Hatay_quelua

  Hatay_quelua Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  12/8/17
  Bài viết:
  506
  Được thích:
  5,292
  Điểm thành tích:
  2,257
  2D Bắc:
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,04,05,06,07,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  00,01,04,05,06,07,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,68,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,86,87,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  00,01,04,05,06,07,09,10,11,12,13,15,17,18,19,23,26,27,28,29,30,31,32,33,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,58,59,63,64,65,66,68,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,86,87,91,93,94,95,97,98,99
  5x
  00,01,04,05,06,07,09,10,11,12,15,19,23,26,28,29,30,32,33,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,58,59,63,65,66,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,87,91,93,94,95,97,99
  4x
  00,01,04,05,06,07,09,10,11,15,19,23,26,29,30,32,37,39,40,41,42,44,45,47,48,49,51,52,53,55,58,65,66,70,71,73,74,75,76,77,78,81,82,87,93,94,95,97,99
  3x
  01,05,07,09,11,15,19,23,26,29,30,32,37,39,40,41,42,44,45,47,48,49,51,52,53,55,58,65,70,71,73,76,78,81,82,87,93,94,99
  2x
  01,05,07,09,11,19,23,30,32,37,41,42,44,47,48,49,53,65,70,71,73,76,78,81,82,87,93,94,99
  1x
  11,19,23,30,32,37,41,42,44,47,48,49,53,65,71,76,82,93,99
  0x
  19,32,41,42,44,47,65,76,93
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,05,06,08,09,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,05,06,08,09,11,12,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,06,08,09,11,12,17,18,19,20,21,22,23,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,64,65,66,67,68,69,73,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,97,98,99
  5x
  03,06,08,09,12,17,19,20,23,25,28,29,31,32,33,34,38,39,40,42,43,45,48,51,52,53,55,56,57,58,59,62,64,65,66,67,68,69,73,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,97,98,99
  4x
  06,08,09,12,17,19,20,23,25,28,29,31,32,33,34,38,39,40,42,43,45,48,51,52,53,56,58,59,62,64,65,73,75,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,97,98
  3x
  06,08,09,19,20,23,28,31,32,34,39,40,42,45,48,51,53,56,58,59,62,64,73,75,78,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,97,98
  2x
  06,08,20,23,28,32,39,42,51,53,56,58,59,62,64,73,75,78,82,84,86,87,89,90,92,93,95,97,98
  1x
  08,20,23,28,39,53,62,73,75,78,84,86,87,89,90,93,95,97,98
  0x
  28,39,53,75,78,86,89,95,98

  Các cụ tham khảo 7x6x em tô đậm của cả 2 dàn. Chúc các cụ đầu xuân rực rỡ ạ!
   
  Bam_cang, tuan8205, Huymc12311 thành viên khác Thích điều này.
 15. Hatay_quelua

  Hatay_quelua Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  12/8/17
  Bài viết:
  506
  Được thích:
  5,292
  Điểm thành tích:
  2,257
  Cá nhân em chiến 2 dàn ốp này:

  * Ốp 7x hai dàn:
  Mức: 2 (6 3 ) số
  00,05,06,09,11,12,17,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,42,43,44,45,48,50,51,52,53,55,56,58,59,62,63,64,65,66,68,73,75,76,77,78,80,81,82,83,86,87,90,92,93,94,95,97,98,99

  * Ốp 6x hai dàn
  Mức: 2 (4 8 ) số
  06,09,11,12,17,18,19,23,28,29,30,31,32,33,37,38,39,40,42,43,44,45,48,51,52,53,55,58,59,64,65,66,68,73,75,77,78,80,81,82,83,86,87,93,95,97,98,99
   
  Bam_cang, tuan8205, Huymc12314 thành viên khác Thích điều này.
 16. damri9358

  damri9358 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  10/11/22
  Bài viết:
  2,654
  Được thích:
  27,650
  Điểm thành tích:
  1,907
  KHAI XUÂN MIỀN BẮC 13-02
  9x
  00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,07,08,09,10,11,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,07,08,09,10,11,13,14,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,53,54,55,56,58,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,07,08,09,10,11,13,14,17,18,19,20,23,24,26,27,30,31,32,33,37,38,41,42,44,45,46,47,51,53,54,58,61,63,64,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,02,03,07,08,11,14,17,18,20,23,26,27,30,31,33,37,38,41,42,44,45,46,47,51,53,54,58,61,63,64,66,67,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,90,91,93,94,97,98,99
  4x
  01,02,03,07,08,11,14,17,18,20,23,26,27,30,31,33,37,42,45,51,54,58,63,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,90,91,93,94,97,98,99
  3x
  01,03,08,14,17,18,20,23,26,27,30,31,33,37,42,45,51,54,58,63,69,70,71,73,77,78,80,82,83,87,88,90,91,93,94,97,99
  2x
  01,03,08,20,23,26,27,31,45,54,69,70,71,73,77,78,80,82,83,87,88,90,91,93,94,97,99

  1x
  20,23,26,27,31,45,54,69,70,78,80,82,87,88,91,93,97
  0x
  80,82,87,88,91,93,97
  (4 0 số)
  01,02,03,07,08,11,14,17,18,20,23,26,27,30,31,33,37,42,45,51,54,58,63,69,70,71,73,77,78,80,82,83,87,88,90,91,93,94,97,99
  (2 4 số)
  00,09,10,13,19,24,32,38,41,44,46,47,53,61,64,66,67,74,75,76,79,85,86,98
  CỐI
  (1 7 số)
  01,03,08,20,23,26,27,31,70,78,
  80,82,87,88,91,93,97
  TỨ THỦ ĐỀ
  23,31,91,93

  -------------------------
  Mức: 0 (0 1 số)
  52
  Mức: 6 9 (0 1 số)
  57
  Mức: 7 0 (0 3 số)
  06,12,35
  Mức: 7 1 (0 2 số)
  65,92
  Mức (3)
  39,84,89
  Mức (10)
  04,16,25,29,36,48,50,59,62,81
  Mức (15)
  15,21,22,28,34,40,43,49,55,56,60,68,72,95,96
  Mức (24)
  00,09,10,13,19,24,32,38,41,44,46,47,53,61,64,66,67,74,75,76,79,85,86,98
  Mức (20)
  02,07,11,14,17,18,30,33,37,42,51,58,63,71,73,77,83,90,94,99
  Mức (20)
  01,03,08,20,23,26,27,31,45,54,69,70,78,80,82,87,88,91,93,97
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/2/24
  Bam_cang, taosonanh, Huymc12312 thành viên khác Thích điều này.
 17. Bestboy

  Bestboy Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  12/3/16
  Bài viết:
  809
  Được thích:
  5,900
  Điểm thành tích:
  2,257
  Đầu xuân năm mới, kính chúc ACE và gia đình mạnh khoẻ, vạn sự như ý. Năm mới ace có phương pháp gì ổn mừng tuổi đi ạ.
   
  Bam_cang, Huymc123, nghiasm7 thành viên khác Thích điều này.
 18. damri9358

  damri9358 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  10/11/22
  Bài viết:
  2,654
  Được thích:
  27,650
  Điểm thành tích:
  1,907
  Dân chơi mà khóc gì ;a24
   
  taosonanh, Huymc123, Sohoc39792 thành viên khác Thích điều này.
 19. Minhminhyb85

  Minhminhyb85 Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  76
  Được thích:
  850
  Điểm thành tích:
  792
  Chúc ngôi nhà chung khai Xuân rực rỡ
   
  quanthienhan, Sohoc3979Hatay_quelua Thích điều này.
 20. Hoangphan

  Hoangphan Lính mới

  Tham gia:
  1/12/23
  Bài viết:
  44
  Được thích:
  205
  Điểm thành tích:
  12
  Chúc mừng bác @Sohoc3979 khai xuân rực rỡ
   
  Spa, Huymc123, quanthienhan2 thành viên khác Thích điều này.

Cộng đồng Ketqua1.net