NNC 8x-2x 2,3,4D mảng

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi lodetoantoach2021, 28/9/23.

Lượt xem: 222,967

 1. Azilomotoo

  Azilomotoo Lính mới

  Tham gia:
  6/7/19
  Bài viết:
  182
  Được thích:
  1,623
  Điểm thành tích:
  1,157
  Dàn 8x-2x
  1/11: 7x
  2/11: 4x
  3/11: 6x
  4/11: 2x
  5/11: 5x
  6/11: 5x
  7/11: 3x
  8/11: 7x
  9/11: 7x
  10/11: 6x
  11/11: 6x
  12/11: 5x
  13/11: 8x
  14/11: xịt
  15/11: 2x
  16/11: 2x
  17/11: 5x
  18/11: 2x
  19/11: 8x
  20/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,56,58,59,61,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,07,09,10,12,14,15,16,20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,56,58,59,61,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  6x
  00,01,02,03,04,07,09,10,12,14,15,16,20,21,22,23,25,26,30,31,35,36,37,38,41,44,45,47,49,50,51,52,55,56,58,59,61,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  5x
  00,01,02,03,04,07,09,10,12,14,15,16,20,21,22,23,25,26,30,31,35,36,37,38,41,44,45,47,49,51,55,56,58,59,61,65,67,68,70,71,72,73,74,75,77,81,82,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  4x
  07,09,10,12,14,15,16,20,21,22,23,25,26,30,31,35,36,37,38,41,44,45,47,49,51,55,56,58,59,61,65,67,68,70,71,72,73,74,75,77,81,82,90,91,92,94,95,99
  3x
  23,25,26,30,31,35,36,37,38,41,44,45,47,49,51,55,56,58,59,61,65,67,68,70,71,72,73,74,75,77,81,82,90,91,92,94,95,99
  2x
  44,45,47,49,51,55,56,58,59,61,65,67,68,70,71,72,73,74,75,77,81,82,90,91,92,94,95,99
  1x
  65,67,68,70,71,72,73,74,75,77,81,82,90,91,92,94,95,99
  0x
  81,82,90,91,92,94,95,99
   
  taosonanh, td9a, Bam_cang8 thành viên khác Thích điều này.
 2. ditimanso6888

  ditimanso6888 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  19/3/22
  Bài viết:
  698
  Được thích:
  8,506
  Điểm thành tích:
  1,777
  EVENT THÁNG 11 NNC
  Ngày 20/11 :

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,92,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,70,72,73,74,75,78,79,81,82,83,85,86
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,60,61,63,65,78,79,81,82,85,86
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,55,58,61,63,65,85
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,47,48,49,52,58
  3x
  01,02,03,04,06,07,08,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,43,47,48,49,52
  2x
  02,03,04,06,11,13,14,16,17,18,19,20,21,24,26,27,28,30,32,33,34,35,36,39,40,41,48,49
  1x
  03,11,13,14,16,17,18,19,20,21,24,30,32,34,35,36,39,48
  0x
  14,16,18,20,30,32,34,39
   
  taosonanh, td9a, Bam_cang10 thành viên khác Thích điều này.
 3. Batron86

  Batron86 Lính mới

  Tham gia:
  17/3/23
  Bài viết:
  299
  Được thích:
  5,603
  Điểm thành tích:
  1,717
  DÀN 2D: THAM GIA EVENT
  01/11:5x
  02/11:2x
  03/11:3x
  04/11:3x
  05/11:1x
  06/11:xịt
  07/11:1x
  08/11:3x
  09/11:3x
  10/11:2x
  11/11:0x
  12/11:6x
  13/11: N
  14/11:xịt
  15/11:3x
  16/11:4x
  17/11:6x
  18/11:4x
  19/11:6x
  20/11:???

  9x
  03,04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,13,14,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,13,14,23,24,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,04,13,14,23,24,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,63,64,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  03,04,13,14,23,24,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,63,64,73,74,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  03,04,13,14,23,24,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,63,64,73,74,83,84,93,94,98,99
  2x
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,63,64,73,74,83,84,93,94
  1x
  34,43,44,45,46,47,48,49,53,54,63,64,73,74,83,84,93,94
  0x
  34,43,73,74,83,84,93,94
   
  taosonanh, thanhtung393, td9a12 thành viên khác Thích điều này.
 4. quekgb2022

  quekgb2022 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  18/6/22
  Bài viết:
  996
  Được thích:
  16,055
  Điểm thành tích:
  1,777
  Post sớm thêm may
  Event mừng NNC tháng 11
  Chúc ae chiến thắng

  Dàn 2d_____gốc (...)
  Ngày 03/11...9x8x7x6x5x4x
  Ngày 04/11...9x8x7x6x
  Ngày 05/11...9x8x7x6x5x
  Ngày 06/11...9x8x7x6x5x4x
  Ngày 07/11...9x8x7x6x5x
  Ngày 08/11...9x8x7x6x5x
  Ngày 09/11...9x8x7x6x
  Ngày 10/11...9x8x7x6x5x4x
  Ngày 11/11...9x8x7x6x5x4x3x2x (4x)
  Ngày 12/11...9x8x7x6x5x4x3x2x (5x)
  Ngày 13/11...9x8x7x6x5x4x3x2x (6x)
  Ngày 14/11...9x8x7x6x5x4x3x2x (6x)
  Ngày 15/11...9x8x_______________(8x)
  Ngày 16/11...9x8x7x6x5x________(0x)
  Ngày 17/11...9x8x7x6x5x________(0x)
  Ngày 18/11...9x8x_______________(8x)
  Ngày 19/11...9x8x7x6x5x4x3x___(0x)
  Ngày 20/11...
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,69,70,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,89,90,91,92,93,94,95,97
  6x
  02,04,05,06,07,09,10,11,13,14,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,60,62,64,65,66,67,69,70,72,73,75,76,77,78,80,81,83,84,87,89,91,92,93,94,95,97
  5x
  02,05,06,07,09,11,13,14,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,38,40,42,45,46,47,48,49,52,53,55,56,57,60,62,64,65,66,67,70,72,73,75,76,77,78,80,81,83,84,87,89,91,92,93,95
  4x
  05,07,09,11,13,14,18,20,21,22,23,24,26,29,30,31,32,33,38,40,42,45,48,52,53,56,57,62,64,65,66,67,70,72,73,75,76,77,78,80,81,84,87,89,91,92,93,95
  3x
  05,07,09,13,18,20,21,23,24,26,29,30,31,32,38,40,45,48,52,56,62,65,66,67,72,73,75,76,77,78,80,81,87,89,91,92,93,95
  2x
  07,09,13,21,24,29,30,31,38,48,52,56,62,65,66,67,72,73,76,77,80,81,87,89,91,92,93,95
  1x
  07,09,21,30,31,56,65,67,72,73,76,77,80,81,87,91,93,95
  0x
  07,31,67,72,76,80,87,93

  3d mảng cắt giữa 2d gốc
  Ngày 03/11...9x8x7x6x5x
  Ngày 04/11...9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 05/11...9x8x7x
  Ngày 06/11...9x8x7x6x5x4x
  Ngày 07/11...9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08/11...9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/11...9x8x7x6x
  Ngày 10/11...9x8x7x
  Ngày 11/11...9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 12/11...9x8x7x6x5x
  Ngày 13/11...9x8x7x6x
  Ngày 14/11...9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 15/11...9x
  Ngày 16/11...9x8x
  Ngày 17/11...9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 18/11...9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 19/11...9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 20/11...
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,55,56,57,58,59,60,61,64,65,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,90,91,93,95,96,98,99
  6x
  01,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,40,41,42,43,45,46,47,49,52,53,55,56,57,58,59,60,61,64,65,67,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,90,91,93,95,96
  5x
  01,02,05,07,09,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,26,27,28,30,31,32,33,35,37,40,42,45,46,47,52,53,56,57,58,59,60,64,65,67,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,90,91,93,95
  4x
  01,05,07,09,11,13,14,18,19,20,21,22,23,26,30,31,32,33,35,40,42,45,52,53,56,57,58,59,64,65,67,70,72,73,75,76,77,78,79,80,81,83,84,87,90,91,93,95
  3x
  05,07,09,11,13,18,20,21,22,23,26,30,31,32,33,40,42,45,52,53,56,57,64,65,67,72,73,75,76,77,78,80,81,87,90,91,93,95
  2x
  05,09,13,18,20,21,23,26,30,31,32,33,40,45,52,57,67,73,75,76,77,78,80,81,87,91,93,95
  1x
  09,13,18,20,21,23,30,32,45,52,73,75,76,77,78,81,91,95
  0x
  09,20,21,30,45,77,91,95


  4d mảng
  Ngày 08/11...9x8x7x6x6x4x3x2x1x
  Ngày 09/11...9x8x7x6x5x4x
  Ngày 10/11...9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 11/11...9x
  Ngày 12/11...9x8x7x
  Ngày 13/11...9x8x7x6x5x
  Ngày 14/11...9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 15/11...9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 16/11...9x
  Ngày 17/11...9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 18/11...9x8x7x
  Ngày 19/11...9x8x7x
  Ngày 20/11...
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,93,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,39,40,42,45,46,47,50,51,52,53,56,57,58,59,61,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,93,95,96,98,99
  6x
  00,01,03,05,07,08,09,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,30,31,32,33,34,35,37,39,40,45,50,51,52,53,56,57,58,59,61,63,64,65,67,68,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,90,91,93,95,96,98,99
  5x
  00,01,03,07,08,09,12,13,15,16,17,18,20,21,23,25,27,30,31,32,34,35,37,39,45,50,51,52,56,58,59,61,63,65,67,68,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,85,86,87,88,90,91,93,95,96,98,99
  4x
  00,01,03,07,08,12,13,15,16,17,25,27,30,31,34,35,37,39,50,51,52,56,58,59,61,63,65,67,68,71,72,73,74,76,79,80,81,82,85,86,87,88,90,91,93,96,98,99
  3x
  00,01,03,07,08,12,15,16,17,25,27,31,34,35,37,39,50,51,56,58,59,61,63,65,68,71,72,74,79,80,82,85,86,88,90,96,98,99
  2x
  00,03,08,12,15,16,17,25,27,34,37,39,50,51,58,59,61,63,68,71,74,82,85,86,88,96,98,99
  1x
  00,08,15,16,17,25,39,50,51,61,63,68,74,85,86,88,98,99
  0x
  15,16,17,39,51,68,86,88


  3d đơn
  Ngày 03/11...5 số
  Ngày 04/11...4 số
  Ngày 05/11...miss
  Ngày 06/11...4 số
  Ngày 07/11...7 số
  Ngày 08/11...3 số
  Ngày 09/11...5 số
  Ngày 10/11...8 số
  Ngày 11/11...1 số
  Ngày 12/11...5 số
  Ngày 13/11...5 số
  Ngày 14/11...5 số
  Ngày 15/11...2 số
  Ngày 16/11...8 số
  Ngày 17/11...4 số
  Ngày 18/11...4 số
  Ngày 19/11...7 số
  Ngày 20/11...
  0,2,9,8,3,1,5,7
  0,2,9,8,3,1,5
  0,2,9,8,3,1
  0,2,9,8,3
  0,2,9,8
  0,2,9
  0,2
  0
   
  nghiasm, taosonanh, thanhtung3939 thành viên khác Thích điều này.
 5. quekgb2022

  quekgb2022 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  18/6/22
  Bài viết:
  996
  Được thích:
  16,055
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 20/11/2023
  TEAM 3 CHỐT MINI GAME SONG KIẾM LV10
  2D (5 0) số
  05,07,09,11,13,14,18,19,20,21,22,23,24,26,29,30,31,32,33,38,40,42,45,48,52,53,56,57,62,64,65,66,67,70,72,73,75,76,77,78,80,81,83,84,87,89,91,92,93,95

  2D (1 0) số
  07,13,18,52,57,66,73,75,77,81

  3D (3 0 0) số:
  011,013,014,018,020,021,022,023,024,026,029,030,031,032,033,038,052,053,056,057,062,064,065,066,067,070,072,073,075,076,077,078,080,081,084,087,089,091,092,093,095,111,113,114,118,120,121,122,123,124,126,129,130,131,132,133,138,140,142,145,148,180,181,184,187,189,191,192,193,195,205,207,209,211,213,214,218,220,221,222,223,224,226,229,230,231,232,233,238,262,264,265,266,267,270,272,273,275,276,277,278,280,281,284,287,289,305,307,309,311,313,314,318,320,321,322,323,324,326,329,330,331,332,333,338,340,342,345,348,352,353,356,357,370,372,373,375,376,377,378,405,407,409,411,413,414,418,520,521,522,523,524,526,529,530,531,532,533,538,552,553,556,557,562,564,565,566,567,570,572,573,575,576,577,578,580,581,584,587,589,591,592,593,595,605,607,609,611,613,614,618,640,642,645,648,652,653,656,657,670,672,673,675,676,677,678,705,707,709,711,713,714,718,720,721,722,723,724,726,729,730,731,732,733,738,752,753,756,757,762,764,765,766,767,770,772,773,775,776,778,780,781,784,787,789,791,792,793,795,805,807,809,811,813,814,818,820,821,822,823,824,826,829,830,831,832,833,838,840,842,845,848,870,872,873,875,876,877,878,905,907,909,911,913,914,918,930,931,932,933,938,952,953,956,957,962,964,965,966,967

  3D (2 0) số:
  007,013,018,052,057,066,073,075,077,081,207,213,218,252,257,266,273,275,277,281

  4D (2 0 0) số
  0052,0056,0091,0092,0093,0095,0307,0309,0313,0318,0320,0321,0323,0324,0326,0329,0330,0331,0332,0338,0807,0809,0813,0818,0872,0873,0875,0876,0877,0878,1207,1209,1213,1218,1230,1231,1232,1238,1262,1265,1266,1267,1520,1521,1523,1524,1526,1529,1572,1573,1575,1576,1577,1578,1731,2520,2521,2523,2524,2526,2529,2572,2573,2575,2576,2577,2578,3731,3913,3918,3930,3931,3932,3938,3952,3956,5052,5056,5091,5092,5093,5095,5130,5131,5132,5138,5180,5181,5187,5189,5807,5809,5813,5818,5872,5873,5875,5876,5877,5878,5913,5918,5930,5931,5932,5938,5952,5956,6130,6131,6132,6138,6180,6181,6187,6189,6307,6309,6313,6318,6320,6321,6323,6324,6326,6329,6330,6331,6332,6338,6807,6809,6813,6818,6872,6873,6875,6876,6877,6878,7130,7131,7132,7138,7180,7181,7187,7189,8207,8209,8213,8218,8230,8231,8232,8238,8262,8265,8266,8267,8520,8521,8523,8524,8526,8529,8572,8573,8575,8576,8577,8578,8807,8809,8813,8818,8872,8873,8875,8876,8877,8878,9807,9809,9813,9818,9872,9873,9875,9876,9877,9878,9913,9918,9930,9931,9932,9938,9952,9956
   
  taosonanh, td9a, Bam_cang6 thành viên khác Thích điều này.
 6. 24674

  24674 Lính mới

  Tham gia:
  10/7/23
  Bài viết:
  237
  Được thích:
  2,252
  Điểm thành tích:
  737
  * Event 8x - 1x MB ngày 20/11:
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,11,12,13,14,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,11,12,13,14,18,19,20,22,23,24,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,61,62,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,06,07,11,12,13,14,18,19,20,22,23,24,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,61,62,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,80,84,87,89,91,92,95,96,98,99

  5x
  02,18,19,20,22,23,24,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,61,62,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,80,84,87,89,91,92,95,96,98,99
  4x
  02,19,20,24,28,29,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,61,62,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,80,84,87,89,91,92,95,96,98,99
  3x
  02,19,20,24,28,29,40,42,44,46,47,49,53,56,58,59,61,62,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,80,84,87,89,91,92,95,96,98,99
  2x
  02,19,20,24,28,29,40,42,44,46,47,49,53,56,59,61,64,65,70,71,72,84,89,92,95,96,98,99
  1x
  42,44,46,47,49,53,56,59,61,64,65,70,71,72,84,89,98,99
   
  nghiasm, thanhtung393, td9a9 thành viên khác Thích điều này.
 7. Cuasoc

  Cuasoc Lính mới

  Tham gia:
  1/11/21
  Bài viết:
  600
  Được thích:
  8,520
  Điểm thành tích:
  1,777
  20/11
  2d
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,12,16,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,06,07,08,12,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  03,06,07,08,12,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,75,78,80,83,84,86,87,89,91,92,93,95,96,97,98
  5x
  03,06,07,18,19,23,24,27,29,32,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,75,78,80,83,84,86,87,89,91,92,93,95,96,97,98
  4x
  03,06,07,18,19,23,24,27,29,32,38,39,41,42,44,45,46,49,50,51,53,57,58,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,75,78,80,83,84,86,87,89,91,92,93,95,96,97,98
  3x
  07,18,19,23,24,27,29,32,38,39,41,42,44,45,46,49,50,51,53,57,58,61,62,63,65,68,69,71,75,83,84,86,87,91,92,96,97,98
  2x
  27,32,41,45,46,49,50,51,53,57,58,61,62,63,65,68,69,71,75,83,84,86,87,91,92,96,97,98
  1x
  27,32,41,45,46,49,51,62,65,83,84,86,87,91,92,96,97,98
  0x
  46,49,51,62,65,86,87,97

  3d mảng

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  8x
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,91,92,93,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,12,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,91,92,93,95,96,98,99
  6x
  01,02,03,06,07,08,09,10,12,16,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,68,69,70,71,72,75,77,78,79,80,81,82,83,84,88,89,93,95,99
  5x
  01,02,03,06,07,08,12,18,19,22,23,24,25,26,28,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,68,70,72,77,78,79,80,81,82,88,89,93,95,99
  4x
  01,02,03,06,07,08,12,18,19,22,23,24,25,26,28,29,31,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,47,48,50,52,53,54,56,59,60,64,70,72,78,80,81,82,88,89,93,95,99
  3x
  02,03,06,07,08,12,18,19,22,23,24,25,26,28,29,31,33,34,35,36,38,40,43,47,48,52,54,56,59,60,64,70,72,78,80,89,93,95
  2x
  03,06,07,18,26,28,31,33,34,35,36,40,43,47,48,52,54,56,59,60,64,70,72,78,80,89,93,95
  1x
  35,36,40,43,47,48,52,54,56,59,60,64,70,72,78,80,89,93
  0x
  48,52,54,56,59,60,64,70
   
 8. Truongga8x

  Truongga8x Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  11/6/18
  Bài viết:
  884
  Được thích:
  6,078
  Điểm thành tích:
  2,257
  Nghề nghiệp:
  Công nhân
  Event NNC tháng 11
  20-11
  9x
  02,03,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,06,07,08,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  02,06,07,08,12,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,99
  6x
  02,06,12,18,19,20,21,24,25,26,27,29,30,31,32,34,36,38,39,41,44,45,46,47,48,49,52,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,99
  5x
  02,06,12,18,19,20,21,24,25,26,27,29,30,31,32,34,36,38,39,41,44,45,46,47,48,49,52,54,56,58,59,61,62,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,81,85,86,87,88,89,91,94,95,96,99
  4x
  02,12,18,20,24,30,34,36,38,39,41,44,45,46,47,48,49,52,54,56,58,59,61,62,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,81,85,86,87,88,89,91,94,96,99
  3x
  02,12,18,20,24,30,34,36,39,41,44,48,49,56,61,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,81,85,86,87,88,89,91,94,96,99
  2x
  02,12,18,20,24,30,34,36,39,41,44,48,49,56,61,65,67,68,74,75,76,77,79,86,87,94,96,99
  1x
  39,41,44,48,49,56,61,65,67,68,74,75,76,77,79,86,87,99
  0x
  74,75,76,77,79,86,87,99
   
  taosonanh, nghiasm, td9a10 thành viên khác Thích điều này.
 9. chilatoi123

  chilatoi123 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  3,486
  Được thích:
  42,170
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  EVEN T11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,46,47,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,31,32,34,37,41,43,44,45,46,47,51,52,54,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,70,71,72,74,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,26,31,34,37,41,43,44,45,46,47,51,52,54,56,57,59,60,61,63,65,66,67,68,70,71,72,78,80,81,82,86,87,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  4x
  04,06,07,08,10,13,14,16,17,20,22,23,31,34,37,43,45,46,47,51,52,54,56,57,59,60,61,63,65,66,67,68,71,72,78,80,81,82,86,87,89,90,91,92,95,97,98,99
  3x
  04,06,07,08,10,13,14,17,22,23,31,34,37,45,46,47,51,52,54,56,59,60,61,63,65,66,67,68,71,72,80,82,86,89,91,97,98,99
  2x
  04,06,10,13,14,17,22,23,34,37,45,47,51,52,54,56,59,60,63,65,66,67,68,71,86,89,91,99
  1x
  06,10,17,22,23,45,47,51,52,54,56,60,66,68,71,89,91,99
  0x
  17,22,47,51,52,54,56,89
   
  taosonanh, Tuthu2109, td9a10 thành viên khác Thích điều này.
 10. huuphuc686

  huuphuc686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  2,305
  Được thích:
  27,613
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 20/11/2023
  TEAM 1 CHỐT MINI GAME SONG KIẾM LV10
  2D (5 0) số
  06,12,13,14,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,39,40,42,46,47,49,51,54,56,57,64,67,68,69,74,76,78,79,80,81,82,85,86,87,88,90,91,92,93,95,96
  2D 10s
  14,24,40,42,46,47,49,54,64,74

  3D (3 0 0) số:

  106,112,113,114,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,135,136,137,139,140,142,146,147,149,151,154,156,157,164,167,168,169,174,176,178,179,180,181,182,185,186,187,188,190,191,192,193,195,196,206,212,213,214,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,235,236,237,239,240,242,246,247,249,251,254,256,257,264,267,268,269,274,276,278,279,280,281,282,285,286,287,288,290,291,292,293,295,296,406,412,413,414,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,435,436,437,439,440,442,446,447,449,451,454,456,457,464,467,468,469,474,476,478,479,480,481,482,485,486,487,488,490,491,492,493,495,496,506,512,513,514,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,535,536,537,539,540,542,546,547,549,551,554,556,557,564,567,568,569,574,576,578,579,580,581,582,585,586,587,588,590,591,592,593,595,596,706,712,713,714,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,735,736,737,739,740,742,746,747,749,751,754,756,757,764,767,768,769,774,776,778,779,780,781,782,785,786,787,788,790,791,792,793,795,796,806,812,813,814,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,835,836,837,839,840,842,846,847,849,851,854,856,857,864,867,868,869,874,876,878,879,880,881,882,885,886,887,888,890,891,892,893,895,896

  3D (2 0) số:

  214,224,240,242,246,247,249,254,264,274,714,724,740,742,746,747,749,754,764,774

  4D (2 0 0) số

  0214,0224,0240,0242,0246,0247,0249,0254,0264,0274,0414,0424,0440,0442,0446,0447,0449,0454,0464,0474,0514,0524,0540,0542,0546,0547,0549,0554,0564,0574,0714,0724,0740,0742,0746,0747,0749,0754,0764,0774,0814,0824,0840,0842,0846,0847,0849,0854,0864,0874,1214,1224,1240,1242,1246,1247,1249,1254,1264,1274,1414,1424,1440,1442,1446,1447,1449,1454,1464,1474,1514,1524,1540,1542,1546,1547,1549,1554,1564,1574,1714,1724,1740,1742,1746,1747,1749,1754,1764,1774,1814,1824,1840,1842,1846,1847,1849,1854,1864,1874,5214,5224,5240,5242,5246,5247,5249,5254,5264,5274,5414,5424,5440,5442,5446,5447,5449,5454,5464,5474,5514,5524,5540,5542,5546,5547,5549,5554,5564,5574,5714,5724,5740,5742,5746,5747,5749,5754,5764,5774,5814,5824,5840,5842,5846,5847,5849,5854,5864,5874,6214,6224,6240,6242,6246,6247,6249,6254,6264,6274,6414,6424,6440,6442,6446,6447,6449,6454,6464,6474,6514,6524,6540,6542,6546,6547,6549,6554,6564,6574,6714,6724,6740,6742,6746,6747,6749,6754,6764,6774,6814,6824,6840,6842,6846,6847,6849,6854,6864,6874
   
  taosonanh, nghiasm, td9a6 thành viên khác Thích điều này.
 11. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  6,660
  Được thích:
  92,096
  Điểm thành tích:
  1,907
  Minigame song kiếm lv 10
  20/11
  Dàn 50s
  02,06,09,12,18,20,21,22,24,25,26,27,29,36,39,42,45,47,49,52,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,79,81,85,86,89,90,92,94,95,97,99
  Dàn 10s
  25,27,52,57,59,72,75,79,95,97
  Dàn 3D 297s
  002,006,009,036,039,052,054,055,056,057,058,059,070,071,072,074,075,076,079,081,085,086,089,090,092,094,095,097,099,136,139,181,185,186,189,190,192,194,195,197,199,220,221,222,224,225,226,227,229,236,239,252,254,255,256,257,258,259,270,271,272,274,275,276,279,281,285,286,289,290,292,294,295,297,299,302,306,309,312,318,320,321,322,324,325,326,327,329,336,339,352,354,355,356,357,358,359,361,362,363,365,366,367,368,370,371,372,374,375,376,379,381,385,386,389,452,454,455,456,457,458,459,461,462,463,465,466,467,468,502,506,509,520,521,522,524,525,526,527,529,536,539,542,545,547,549,552,554,555,556,557,558,559,570,571,572,574,575,576,579,581,585,586,589,590,592,594,595,597,599,636,639,642,645,647,649,681,685,686,689,690,692,694,695,697,699,702,706,709,720,721,722,724,725,726,727,729,736,739,752,754,755,756,757,758,759,770,771,772,774,775,776,779,781,785,786,789,790,792,794,795,797,799,802,806,809,812,818,820,821,822,824,825,826,827,829,836,839,852,854,855,856,857,858,859,861,862,863,865,866,867,868,870,871,872,874,875,876,879,881,885,886,889,902,906,909,912,918,920,921,922,924,925,926,927,929,952,954,955,956,957,958,959,961,962,963,965,966,967,968,970,971,972,974,975,976,979
  Dàn 3D 20s
  052,057,059,072,075,079,552,557,559,575,579,752,757,759,852,857,859,872,875,879
  Dàn 4D 199s
  0505,0507,0508,0550,0552,0555,0557,0558,0559,0570,0572,0575,0578,0579,0580,0585,0587,0705,0707,0708,0750,0752,0755,0757,0758,0759,0780,0785,0787,0805,0807,0808,0850,0852,0855,0857,0858,0859,0870,0872,0875,0878,0879,1805,1807,1808,1850,1852,1855,1857,1858,1859,1870,1872,1875,1878,1879,5050,5052,5055,5057,5058,5059,5070,5072,5075,5078,5079,5080,5085,5087,5705,5707,5708,5750,5752,5755,5757,5758,5759,5780,5785,5787,5805,5807,5808,5850,5852,5855,5857,5858,5859,5870,5872,5875,5878,5879,6805,6807,6808,6850,6852,6855,6857,6858,6859,6870,6872,6875,6878,6879,7050,7052,7055,7057,7058,7059,7070,7072,7075,7078,7079,7080,7085,7087,7505,7507,7508,7550,7552,7555,7557,7558,7559,7570,7572,7575,7578,7579,7580,7585,7587,7805,7807,7808,7850,7852,7855,7857,7858,7859,7870,7872,7875,7878,7879,8050,8052,8055,8057,8058,8059,8070,8072,8075,8078,8079,8080,8085,8087,8505,8507,8508,8550,8552,8555,8557,8558,8559,8570,8572,8575,8578,8579,8580,8585,8587,8705,8707,8708,8750,8752,8755,8757,8758,8759,8780,8785,8787
  Chúc anh chị em tham khảo vui vẻ
   
  taosonanh, nghiasm, td9a6 thành viên khác Thích điều này.
 12. huuphuc686

  huuphuc686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  2,305
  Được thích:
  27,613
  Điểm thành tích:
  1,907
  TỔNG KẾT 4 NGÀY 16/17/18/19 THÁNG 11 - EVENT MINI GAME SONG KIẾM LEVEL 10

  16/11/2023

  TKMINI-16-11-23.png
  17/11/2023
  TKMINI-17-11-23.png

  18/11/2023
  TKMINI-18-11-23.png

  19/11/2023
  TKMINI-19-11-23.png

  RẤT XIN LỖI CÁC CỤ VÌ SỰ CHẬM TRỄ NÀY, MONG ĐƯỢC LƯỢNG THỨ.
   
  nghiasm, Bam_cang, mr83866 thành viên khác Thích điều này.
 13. huuphuc686

  huuphuc686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  2,305
  Được thích:
  27,613
  Điểm thành tích:
  1,907
  TỔNG KẾT MINI GAME LEVEL 9

  NGÀY 14/11/2023
  TKMINI-14-11-23.png
  NGÀY 15/11/2023
  TKMINI-15-11-23.png

  GIẢI NHẤT THUỘC VỀ TEAM #4 CỤ @tung_bn ĐẠI DIỆN / CỤ TỔNG @lodetoantoach2021 GIÚP CHÁU Ạ

  GIẢI NHÌ THUỘC VỀ TEAM #3 CỤ @quekgb2022 ĐẠI DIỆN - NHẬN 500K XU ĐỘNG VIÊN
  GIẢI BA THUỘC VỀ TEAM #10 CỤ @Vunuthangay9358 ĐẠI DIỆN - NHẬN 300K XU ĐỘNG VIÊN


  */ CÁC TEAM XEM LẠI ĐIỂM GIÚP CHÁU, ĐỂ KỊP THỜI SỬA CHỮA NẾU CÓ SAI XÓT - CHÁU XIN CẢM ƠN
   
  Bam_cang, mr8386, taosonanh4 thành viên khác Thích điều này.
 14. huuphuc686

  huuphuc686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  2,305
  Được thích:
  27,613
  Điểm thành tích:
  1,907
  CẦU RÙA Ạ
  CẦU RÙA.png
   
  Bam_cang, mr8386, taosonanh4 thành viên khác Thích điều này.
 15. huuphuc686

  huuphuc686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  2,305
  Được thích:
  27,613
  Điểm thành tích:
  1,907
  THỐNG KÊ MINIGAME NGÀY 20/11/2023

  TKMINI-20-11-23.png
   
  Bam_cang, mr8386, Spa5 thành viên khác Thích điều này.
 16. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  6,660
  Được thích:
  92,096
  Điểm thành tích:
  1,907
 17. Sylar

  Sylar VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  13/8/21
  Bài viết:
  1,132
  Được thích:
  24,763
  Điểm thành tích:
  1,907
  Nghề nghiệp:
  Freelancer
  3D đơn 21/11
  8s: 97135804
  7s: 9713580
  6s: 971358
  5s: 97135
  4s: 9713
  3s: 971
  2s: 97
  1s: 9

  4D mảng
  8x
  01,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  01,03,05,07,08,09,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  01,03,05,07,08,09,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  01,03,05,07,08,09,31,33,35,37,38,39,41,43,45,47,48,49,51,53,55,57,58,59,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  4x
  01,03,05,07,08,09,31,33,35,37,38,39,41,43,45,47,48,49,51,53,55,57,58,59,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  3x
  01,03,05,07,08,09,31,33,35,37,38,39,41,43,45,47,48,49,51,53,55,57,58,59,81,83,85,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  2x
  35,37,38,39,41,43,45,47,48,49,51,53,55,57,58,59,81,83,85,87,88,89,91,93,95,97,98,99
  1x
  47,53,55,57,58,59,81,83,85,87,88,89,91,93,95,97,98,99
  0x
  47,89,91,93,95,97,98,99
   
 18. Sheep13

  Sheep13 Lính mới

  Tham gia:
  26/11/19
  Bài viết:
  415
  Được thích:
  2,895
  Điểm thành tích:
  1,657
  21/11:

  (8 6 số)
  01,06,07,08,09,11,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 4 số)
  01,06,07,08,09,14,15,16,20,21,24,25,26,28,29,30,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 2 số)
  01,06,08,09,15,16,21,24,26,28,29,30,34,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,74,76,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 5 số)
  01,06,08,09,15,16,21,24,26,28,29,30,34,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,74,79,80,81,82,84,85,89,90,92,93,94,95,98,99
  (4 5 số)
  01,06,08,15,16,21,24,26,28,29,30,34,36,37,39,41,42,43,46,47,48,51,53,56,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,74,79,80,81,82,84,85,89,92,93,98
   
  nghiasm, cuocsongmuonmau, td9a7 thành viên khác Thích điều này.
 19. AHIENTQ

  AHIENTQ VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  5/8/23
  Bài viết:
  488
  Được thích:
  5,169
  Điểm thành tích:
  1,717
  MB 21/11
  BTL 63
  STL 39,85
  2D ; (6 4 số)
  01,04,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,26,29,31,34,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,54,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,74,76,79,81,84,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (3 2 số)
  01,09,10,12,14,16,18,21,29,34,36,41,43,45,47,49,54,56,61,63,65,67,69,74,76,81,89,90,92,94,96,98
  (1 8 số)
  01,10,12,14,16,18,21,41,,56,61,63,65,67,69,76,81,96,98
  (8 số)
  12,14,21,41,67,69,76,96
  3D 5,7,9
   
  Chỉnh sửa cuối: 21/11/23
  nghiasm, cuocsongmuonmau, td9a7 thành viên khác Thích điều này.
 20. huuphuc686

  huuphuc686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  2,305
  Được thích:
  27,613
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 21/11/2023
  TEAM 1 CHỐT MINI GAME SONG KIẾM LV10
  2D (5 0) số
  00,01,05,06,07,08,09,13,14,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,29,32,34,36,38,40,42,43,45,48,50,51,52,53,55,56,63,67,68,71,79,80,83,85,86,89,90,95,96,97,98
  2D 10s
  14,24,34,40,42,43,45,48,53,83

  3D (3 0 0) số:

  000,001,005,006,007,008,009,013,014,016,017,018,019,020,022,024,025,026,028,029,032,034,036,038,040,042,043,045,048,050,051,052,053,055,056,063,067,068,071,079,080,083,085,086,089,090,095,096,097,098,400,401,405,406,407,408,409,413,414,416,417,418,419,420,422,424,425,426,428,429,432,434,436,438,440,442,443,445,448,450,451,452,453,455,456,463,467,468,471,479,480,483,485,486,489,490,495,496,497,498,500,501,505,506,507,508,509,513,514,516,517,518,519,520,522,524,525,526,528,529,532,534,536,538,540,542,543,545,548,550,551,552,553,555,556,563,567,568,571,579,580,583,585,586,589,590,595,596,597,598,700,701,705,706,707,708,709,713,714,716,717,718,719,720,722,724,725,726,728,729,732,734,736,738,740,742,743,745,748,750,751,752,753,755,756,763,767,768,771,779,780,783,785,786,789,790,795,796,797,798,800,801,805,806,807,808,809,813,814,816,817,818,819,820,822,824,825,826,828,829,832,834,836,838,840,842,843,845,848,850,851,852,853,855,856,863,867,868,871,879,880,883,885,886,889,890,895,896,897,898,900,901,905,906,907,908,909,913,914,916,917,918,919,920,922,924,925,926,928,929,932,934,936,938,940,942,943,945,948,950,951,952,953,955,956,963,967,968,971,979,980,983,985,986,989,990,995,996,997,998

  3D (2 0) số:

  014,024,034,040,042,043,045,048,053,083,514,524,534,540,542,543,545,548,553,583

  4D (2 0 0) số

  0014,0024,0034,0040,0042,0043,0045,0048,0053,0083,0414,0424,0434,0440,0442,0443,0445,0448,0453,0483,0514,0524,0534,0540,0542,0543,0545,0548,0553,0583,0714,0724,0734,0740,0742,0743,0745,0748,0753,0783,0814,0824,0834,0840,0842,0843,0845,0848,0853,0883,1014,1024,1034,1040,1042,1043,1045,1048,1053,1083,1414,1424,1434,1440,1442,1443,1445,1448,1453,1483,1514,1524,1534,1540,1542,1543,1545,1548,1553,1583,1714,1724,1734,1740,1742,1743,1745,1748,1753,1783,1814,1824,1834,1840,1842,1843,1845,1848,1853,1883,5014,5024,5034,5040,5042,5043,5045,5048,5053,5083,5414,5424,5434,5440,5442,5443,5445,5448,5453,5483,5514,5524,5534,5540,5542,5543,5545,5548,5553,5583,5714,5724,5734,5740,5742,5743,5745,5748,5753,5783,5814,5824,5834,5840,5842,5843,5845,5848,5853,5883,6014,6024,6034,6040,6042,6043,6045,6048,6053,6083,6414,6424,6434,6440,6442,6443,6445,6448,6453,6483,6514,6524,6534,6540,6542,6543,6545,6548,6553,6583,6714,6724,6734,6740,6742,6743,6745,6748,6753,6783,6814,6824,6834,6840,6842,6843,6845,6848,6853,6883
   

Cộng đồng Ketqua1.net