NNC 8x-2x 2,3,4D mảng

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi lodetoantoach2021, 28/9/23.

Lượt xem: 237,308

 1. huuphuc686

  huuphuc686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  2,305
  Được thích:
  27,635
  Điểm thành tích:
  1,907
  EVENT CHÀO MỪNG NCC VƯỢT MỐC 5TR VIEW
  NGÀY 21/11/2023

  2D

  9x
  00,01,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,05,06,07,08,09,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,29,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,05,06,07,08,09,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,29,32,34,35,36,38,40,42,43,45,48,49,50,51,52,53,55,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,05,06,07,08,09,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,29,32,34,35,36,38,40,42,43,45,48,49,50,51,52,53,55,56,60,63,64,67,68,69,71,72,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,29,32,34,35,36,38,40,42,43,45,48,49,50,51,52,53,55,56,60,63,64,67,68,69,71,72,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  18,19,21,25,26,28,35,38,40,42,43,45,48,49,50,51,52,53,55,56,60,63,64,67,68,69,71,72,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  18,19,21,25,26,28,35,42,49,50,53,56,60,64,68,69,71,72,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  18,19,21,25,26,28,35,42,49,50,53,56,60,64,69,72,78,81,82,84,87,88,91,92,93,94,98,99
  1x
  21,35,49,60,64,69,72,78,81,82,84,87,88,91,92,93,94,99
  0x
  21,35,49,91,92,93,94,99
  3D ĐƠN
  70458921
  7045892
  704589
  70458
  7045
  704
  70
  7
  3DM
  9x
  00,01,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,07,08,13,14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,07,08,13,14,17,18,19,20,21,22,25,28,32,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,07,08,13,14,17,18,19,20,21,22,25,28,32,35,40,42,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,07,08,13,14,17,18,19,20,21,22,25,28,32,35,40,42,48,49,50,51,52,55,56,63,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  00,01,07,08,13,14,17,18,19,20,21,22,25,28,32,35,40,42,48,49,50,51,52,55,56,63,71,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  00,01,07,08,13,14,17,18,19,20,21,22,25,28,32,35,40,42,48,49,50,51,52,55,56,63,71,78,81,82,84,88,90,91,92,94,95,99
  2x
  19,21,25,28,32,35,40,42,48,49,50,51,52,55,56,63,71,78,81,82,84,88,90,91,92,94,95,99
  1x
  19,21,25,49,56,63,71,78,81,82,84,88,90,91,92,94,95,99
  0x
  19,21,25,49,81,84,95,99
  4DM
  9x
  05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  05,06,09,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  05,06,09,16,18,21,24,26,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  05,06,09,16,18,21,24,26,28,29,34,35,36,38,42,43,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  05,06,09,16,18,21,24,26,28,29,34,35,36,38,42,43,45,49,50,53,56,60,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  05,06,09,16,18,21,24,26,28,29,34,35,36,38,42,43,45,49,50,53,56,60,64,67,68,69,72,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  21,24,26,28,29,34,35,36,38,42,43,45,49,50,53,56,60,64,67,68,69,72,78,79,82,83,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  2x
  26,35,49,50,53,56,60,64,67,68,69,72,78,79,82,83,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  1x
  26,35,49,53,60,64,69,72,87,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  0x
  49,53,60,64,69,72,87,93
   
 2. hungbeo1107

  hungbeo1107 Lính mới

  Tham gia:
  16/12/22
  Bài viết:
  183
  Được thích:
  2,524
  Điểm thành tích:
  1,417
  21.11
  2d
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,20,21,23,24,25,28,29,30,31,33,35,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,04,05,06,07,11,16,18,20,21,23,24,25,28,29,30,31,33,35,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,85,87,88,89,90,94,96,97,98,99
  5x
  01,05,06,07,11,16,20,21,23,24,28,30,31,33,35,38,40,41,43,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,69,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,85,87,88,89,90,94,96,97,98,99
  4x
  01,05,06,07,20,21,23,28,31,33,38,41,47,48,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,69,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,87,88,89,90,94,96,97,98,99
  3x
  01,05,06,20,23,31,38,41,48,51,54,55,58,59,60,61,63,64,66,67,69,71,72,73,75,77,78,79,82,87,88,89,90,94,96,97,98,99
  2x
  01,06,20,23,31,38,41,48,54,55,58,59,60,64,67,69,71,72,75,78,79,82,87,88,94,96,97,98
  1x
  01,06,20,31,38,41,48,55,58,64,67,71,75,78,79,88,94,98
  0x
  01,20,48,58,67,71,94,98


  ----------------------------
  3d don
  23457890
  2347890
  237890
  23789
  2378
  237
  37
  7
  3d
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,36,37,38,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  7x
  00,01,02,05,06,07,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,36,37,38,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  6x
  00,01,02,05,06,07,10,11,13,15,16,18,20,22,23,25,27,28,37,38,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  5x
  00,01,02,05,06,07,10,11,13,15,16,18,20,22,23,25,27,28,50,51,52,55,56,57,60,61,63,65,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  4x
  00,01,02,05,06,07,10,11,13,15,16,18,20,22,23,25,27,28,50,51,52,55,56,57,60,61,63,65,66,68,70,72,73,75,77,78,81,82,83,86,87,88,92,93,95,96,97,98
  3x
  06,07,10,11,13,15,16,18,20,22,23,25,27,28,50,51,52,55,56,57,60,61,63,65,66,68,70,72,73,75,77,78,81,82,83,86,87,88
  2x
  23,25,27,28,50,51,52,55,56,57,60,61,63,65,66,68,70,72,73,75,77,78,81,82,83,86,87,88
  1x
  60,61,63,65,66,68,70,72,73,75,77,78,81,82,83,86,87,88
  0x
  77,78,81,82,83,86,87,88
   
 3. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  1,589
  Được thích:
  14,018
  Điểm thành tích:
  1,847
  Event mừng NNC đạt mốc 5tr lượt view
  21/11

  2D

  8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x:
  02,03,06,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,41,42,43,44,46,47,48,49,52,53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x:
  02,03,06,07,08,09,12,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,32,34,35,37,39,41,42,43,46,47,48,49,52,53,56,57,58,60,61,62,64,65,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x:
  02,03,07,08,12,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28,29,30,32,34,35,37,39,42,43,46,47,48,52,53,56,57,58,61,62,64,65,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,87,89,91,92,93,96,97,98
  4x:
  02,03,07,08,12,16,17,20,21,23,24,25,26,29,30,32,39,42,46,47,48,52,56,57,58,61,62,64,65,67,69,70,71,74,75,76,78,79,80,82,84,85,87,89,92,93,96,97,98
  3x:
  02,03,07,08,12,16,17,20,21,25,26,29,30,39,42,46,48,52,56,57,58,61,62,64,65,67,69,70,71,75,76,80,84,85,89,92,93,96,98
  2x:
  02,03,07,08,12,17,20,21,25,26,30,39,48,52,57,58,62,67,69,70,71,75,76,80,84,85,89,93,98
  1x:
  02,03,07,08,12,17,20,21,25,26,30,52,57,62,67,70,75,76,80

  3D Đơn:

  16053849
  1605384
  160538
  16053
  1605
  165
  16
  1
   
 4. Lodekhoahoc

  Lodekhoahoc Lính mới

  Tham gia:
  15/3/20
  Bài viết:
  897
  Được thích:
  4,526
  Điểm thành tích:
  1,657
  21.11
  2D
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,06,07,09,10,14,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  01,02,03,06,07,09,10,14,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,76,80,81,84,85,88,89,93,95,96,97
  5x
  01,02,03,06,07,09,10,14,17,18,19,20,23,24,26,27,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,45,46,48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,80,85,88,89,95,96,97
  4x
  01,02,06,07,09,10,14,17,18,19,20,23,24,26,27,30,32,33,34,35,36,37,39,41,42,45,46,50,52,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,70,71,72,80,85,89,96,97
  3x
  01,02,06,07,09,10,14,18,19,20,24,26,27,30,32,34,36,37,41,45,46,50,52,54,55,57,58,59,60,61,66,70,71,72,80,85,89,96
  2x
  01,02,07,09,14,19,20,24,26,30,32,34,36,41,45,46,52,54,57,58,59,61,66,70,71,72,85,96
  1x
  01,02,14,26,30,34,36,41,45,46,54,57,58,66,70,72,85,96
  0x
  14,34,36,41,54,57,70,72

  3D đơn
  53184926
  5318492
  531849
  53184
  5318
  531
  53
  5
  3D mảng
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,80,81,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,76,77,80,81,85,86,88,89,93,95,96,97
  6x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,23,24,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,48,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,77,80,85,86,88,89,95,96,97
  5x
  00,,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,23,24,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,45,46,50,52,54,55,57,58,59,60,61,62,66,68,70,71,72,77,80,85,86,89,96,97
  4x
  00,,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,18,19,20,24,26,27,30,31,32,34,36,37,40,41,45,46,50,52,54,55,57,58,59,60,61,66,68,70,71,72,80,85,86,96
  3x
  00,,01,02,04,05,07,08,09,11,12,13,14,19,20,24,26,30,31,32,34,36,40,41,45,46,52,54,57,58,59,61,66,68,70,72,85,86,96
  2x
  00,,01,02,05,08,11,12,13,14,26,30,31,34,36,40,41,45,46,54,57,58,66,68,70,72,85,86,96
  1x
  ,05,11,12,13,14,31,34,36,40,41,54,57,66,68,70,72,85,86
  0x
  ,11,12,31,36,57,68,70,72
   
 5. tung_bn

  tung_bn Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  11/5/23
  Bài viết:
  1,150
  Được thích:
  8,396
  Điểm thành tích:
  1,847
  NNC đạt mốc 5tr view minigame song kiếp hợp bích
  ...TEAM # FOUR....

  Ngày 21/11:


  2D 50 số:

  02,03,07,08,12,16,17,19,20,21,23,24,25,26,28,,29,30,32,39,42,46,47,48,52,57,58,61,62,64,67,69,70,71,74,75,76,78,79,80,82,84,85,87,89,91,92,93,96,97,98

  2D 10 số:
  07,70,08,80,02,20,25,52,57,75

  3D 300 số:
  002,003,007,008,012,016,017,019,020,021,023,024,025,026,028,029,030,032,039,042,046,047,048,052,057,058,061,062,064,067,069,070,071,074,075,076,078,079,080,082,084,085,087,089,091,092,093,096,097,098,102,103,107,108,112,116,117,119,120,121,123,124,125,126,128,129,130,132,139,142,146,147,148,152,157,158,161,162,164,167,169,170,171,174,175,176,178,179,180,182,184,185,187,189,191,192,193,196,197,198,302,303,307,308,312,316,317,319,320,321,323,324,325,326,328,329,330,332,339,342,346,347,348,352,357,358,361,362,364,367,369,370,371,374,375,376,378,379,380,382,384,385,387,389,391,392,393,396,397,398,502,503,507,508,512,516,517,519,520,521,523,524,525,526,528,529,530,532,539,542,546,547,548,552,557,558,561,562,564,567,569,570,571,574,575,576,578,579,580,582,584,585,587,589,591,592,593,596,597,598,602,603,607,608,612,616,617,619,620,621,623,624,625,626,628,629,630,632,639,642,646,647,648,652,657,658,661,662,664,667,669,670,671,674,675,676,678,679,680,682,684,685,687,689,691,692,693,696,697,698,802,803,807,808,812,816,817,819,820,821,823,824,825,826,828,829,830,832,839,842,846,847,848,852,857,858,861,862,864,867,869,870,871,874,875,876,878,879,880,882,884,885,887,889,891,892,893,896,897,898

  3D 20 số:
  002,007,020,070,102,107,108,120,170,180,502,507,508,520,570,580,602,607,620,670

  4D 200 số:

  0002,0007,0020,0070,0102,0107,0108,0120,0170,0180,0502,0507,0508,0520,0570,0580,0602,0607,0620,0670,5002,5007,5020,5070,5102,5107,5108,5120,5170,5180,5502,5507,5508,5520,5570,5580,5602,5607,5620,5670,2002,2007,2020,2070,2102,2107,2108,2120,2170,2180,2502,2507,2508,2520,2570,2580,2602,2607,2620,2670,7002,7007,7020,7070,7102,7107,7108,7120,7170,7180,7502,7507,7508,7520,7570,7580,7602,7607,7620,7670,3002,3007,3020,3070,3102,3107,3108,3120,3170,3180,3502,3507,3508,3520,3570,3580,3602,3607,3620,3670,8002,8007,8020,8070,8102,8107,8108,8120,8170,8180,8502,8507,8508,8520,8570,8580,8602,8607,8620,8670,4002,4007,4020,4070,4102,4107,4108,4120,4170,4180,4502,4507,4508,4520,4570,4580,4602,4607,4620,4670,9002,9007,9020,9070,9102,9107,9108,9120,9170,9180,9502,9507,9508,9520,9570,9580,9602,9607,9620,9670,1002,1007,1020,1070,1102,1107,1108,1120,1170,1180,1502,1507,1508,1520,1570,1580,1602,1607,1620,1670,6002,6007,6020,6070,6102,6107,6108,6120,6170,6180,6502,6507,6508,6520,6570,6580,6602,6607,6620,6670

  Bonus 4D 8 số:
  9170,9107,4170,4107,9102,4102,9120,4120
   
 6. 24674

  24674 Lính mới

  Tham gia:
  10/7/23
  Bài viết:
  277
  Được thích:
  2,649
  Điểm thành tích:
  887
  * Chão Vũng Tàu ngày 21/11:
  9 5 số)
  01,02,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  01,02,05,06,07,08,09,10,11,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  7 8 số)
  01,05,07,08,10,11,15,18,19,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  6 8 số)
  01,05,07,08,10,11,15,18,19,26,27,28,29,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,93,94,95

  5 8 số)
  01,05,07,08,10,11,15,18,19,26,27,28,29,33,38,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,84,85,87,93,94,95
  4 8 số)
  01,05,07,08,10,11,15,18,19,26,27,28,29,33,38,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,75,76,78,84,85,87,93,94,95
  3 8 số)
  01,05,07,08,10,11,15,18,19,26,27,28,29,33,38,47,50,51,55,56,57,58,59,61,63,64,67,71,73,75,76,78,84,85,87,93,94,95
  2 8 số)
  01,05,07,08,10,11,15,18,19,26,27,28,29,33,38,64,67,71,73,75,76,78,84,85,87,93,94,95
  1 8 số)
  01,05,07,08,10,11,15,18,19,26,76,78,84,85,87,93,94,95
  8 số)
  01,05,07,08,10,93,94,95
  29.08 63 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  05.09 09 9x8x7x6x5x4x3x
  12.09 91 9x8x7x6x5x4x3x2x
  19.09 59 9x8x7x6x5x4x3x
  26.09 40 9x8x7x6x5x4x
  03.10 60 9x8x7x6x5x4x3x2x
  10.10 91 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  17.10 04 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  24.10 49 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  31.10 48 9x8x7x6x5x
  07.11 61 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  14.11 80 9x
   
 7. 24674

  24674 Lính mới

  Tham gia:
  10/7/23
  Bài viết:
  277
  Được thích:
  2,649
  Điểm thành tích:
  887
  * Chão Đắc Lắc ngày 21/11:
  9 5 số)
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  01,02,03,04,05,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số)
  01,02,03,04,05,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,29,30,31,32,34,36,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số)
  01,02,03,04,08,09,13,15,16,17,18,19,23,29,30,31,32,34,36,38,40,43,46,47,49,51,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  5 8 số)
  03,04,08,09,13,15,16,17,18,19,23,29,30,31,32,34,36,38,40,43,46,47,49,51,56,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96
  4 8 số)
  03,04,08,09,13,15,16,17,18,19,23,29,30,31,32,34,36,38,40,43,46,47,49,51,56,61,63,64,65,66,67,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,93,95,96
  3 8 số)
  03,04,08,09,13,15,16,17,18,19,23,29,30,31,32,34,36,38,40,43,46,47,49,51,56,61,63,64,65,66,67,71,74,76,87,93,95,96
  2 8 số)
  04,08,09,13,15,16,17,18,19,23,29,30,31,32,34,36,38,40,43,46,47,49,51,56,61,63,64,65
  1 8 số)
  16,17,18,19,23,29,30,31,32,34,36,38,40,43,46,47,49,51
  8 số)
  29,30,31,32,34,36,38,40
  22.08 60 9x8x7x6x5x4x3x
  29.08 42 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  05.09 76 9x8x7x6x5x4x3x
  12.09 55 9x8x7x6x5x4x3x2x
  19.09 89 9x8x7x6x5x
  26.09 71 9x8x7x6x5x4x
  03.10 88 9x8x7x6x
  10.10 69 9x8x7x6x5x4x
  17.10 27 9x8x7x
  24.10 23 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  31.10 49 9x8x7x6x5x4x3x
  07.11 32 9x8x7x6x5x4x3x
  14.11 51 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  030,031,032,034,036,038,040,043,046,047,049,080,081,082,083,084,085,087,093,095,096,130,131,132,134,136,138,151,156,161,163,164,165,166,167,171,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,187,193,195,196,230,231,232,234,236,238,293,295,296,303,304,308,309,313,315,316,317,318,319,323,329,340,343,346,347,349,361,363,364,365,366,367,380,381,382,383,384,385,387,403,404,408,409,430,431,432,434,436,438,461,463,464,465,466,467,471,474,475,476,477,478,479,493,495,496,513,515,516,517,518,519,561,563,564,565,566,567,613,615,616,617,618,619,623,629,630,631,632,634,636,638,640,643,646,647,649,651,656,661,663,664,665,666,667,671,674,675,676,677,678,679,693,695,696,703,704,708,709,713,715,716,717,718,719,723,729,730,731,732,734,736,738,740,743,746,747,749,751,756,761,763,764,765,766,767,771,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,787,793,795,796,803,804,808,809,813,815,816,817,818,819,823,829,830,831,832,834,836,838,840,843,846,847,849,851,856,871,874,875,876,877,878,879,893,895,896,903,904,908,909,913,915,916,917,918,919,923,929,930,931,932,934,936,938,940,943,946,947,949,951,956,961,963,964,965,966,967
   
 8. StYng95

  StYng95 Lính mới

  Tham gia:
  21/11/22
  Bài viết:
  256
  Được thích:
  4,730
  Điểm thành tích:
  1,777
  21-11
  58s :88, 44, 01, 89, 45, 02, 46, 03, 47, 04, 48, 49, 06, 07, 09, 90, 91, 92, 93, 94, 52, 53, 97, 54, 98, 55, 99, 56, 12, 16, 19, 60, 61, 63, 64, 20, 65, 21, 66, 22, 67, 23, 68, 25, 27, 29, 70, 30, 76, 33, 34, 35, 79, 81, 83, 84, 40, 86, 43
   
  td9a, Spa, taosonanh10 thành viên khác Thích điều này.
 9. Apple79

  Apple79 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/9/19
  Bài viết:
  756
  Được thích:
  13,691
  Điểm thành tích:
  1,957
  Dàn tham gia Even NNC ae tham khảo
  XSMB Tháng 11
  01/11 = 36 = 98765432x
  02/11 = 27 = 9876543210x
  03/11 = 61 = 9876543210x
  04/11 = 58 = Nghỉ
  05/11 = 84 = Nghỉ
  06/11 = 84 = 98765x
  07/11 = 49 = xịt
  08/11 = 26 = 98x
  09/11 = 62 = 987x
  10/11 = 70 = nghỉ
  11/11 = 91 = 98765x
  12/11 = 75 = 987x
  13/ 11 = 12 = 98765x
  14/11 = 00 = 98765432x
  15/11 = 59 = xịt
  16/11 = 69 = 987654x
  17/11 = 10 = 98x
  18/11 = 71 = 98765432x
  19/11 = 29 = 98765x
  20/11 = 71 = xịt

  21/11 =

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,62,63,64,67,68,69,70,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,99
  6x
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,33,34,35,36,37,38,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,54,55,57,58,59,63,64,70,73,74,75,77,78,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,97,99
  5x
  00,01,02,03,06,08,09,11,12,15,16,18,20,21,22,23,24,27,28,30,33,34,35,36,37,38,40,42,46,47,48,49,50,51,54,55,57,58,59,63,64,70,73,74,75,77,78,82,84,86,87,89,90,91,95,96,97,99
  4x
  00,01,03,06,08,09,11,15,16,20,21,22,23,24,27,28,30,33,34,35,36,37,38,40,42,46,47,48,49,50,51,54,55,57,58,64,70,73,74,78,82,84,86,89,90,95,96,99
  3x
  00,01,03,06,08,11,15,16,20,21,22,23,27,28,30,33,34,35,40,46,47,49,50,51,54,55,64,70,74,78,82,84,86,89,90,95,96,99
  2x
  00,06,11,15,16,21,22,23,27,28,30,33,34,35,40,46,47,49,50,51,54,64,70,74,84,90,96,99
  1x
  00,11,15,16,22,23,28,30,33,34,35,40,46,47,51,84,90,99
  0x
  11,22,28,30,34,46,47,90
   
 10. Apple79

  Apple79 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/9/19
  Bài viết:
  756
  Được thích:
  13,691
  Điểm thành tích:
  1,957
  Dàn 7x tháng 11
  01/11 = 36 = đúng
  02/11 = 27 = đúng
  03/11 = 61 = đúng
  04/11 = 58 = Nghỉ
  05/11 = 84 = Nghỉ
  06/11 = 84 = đúng
  07/11 = 49 = xịt
  08/11 = 26 = đúng
  09/11 = 62= đúng
  10/11 = 70 = nghỉ
  11/11 = 91 = đúng
  12/11 = 75 = đúng
  13/ 11 = 12 = đúng
  14/11 = 00 = đúng
  15/11 = 59 = xịt
  16/11 = 69 = đúng
  17/11 = 10 = đúng
  18/11 = 71 = đúng
  19/11 = 29 = đúng
  20/11 = 71 = xịt

  21/11 =

  (7 6 số)
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,31,33,36,37,38,39,41,42,43,44,45,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,99
   
 11. thanhtung393

  thanhtung393 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  3/3/20
  Bài viết:
  1,592
  Được thích:
  12,141
  Điểm thành tích:
  2,087
  3DM
  8 8 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 Số
  00,01,02,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,31,32,33,34,35,36,37,39,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,76,77,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 Số
  00,01,02,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,32,33,36,39,42,44,46,48,49,51,53,54,55,56,58,59,60,62,64,65,66,67,69,72,76,77,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5 8 Số
  00,01,02,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,24,26,27,29,33,39,42,44,46,48,49,51,55,56,59,60,62,64,65,66,67,69,72,76,77,79,80,81,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4 8 Số
  00,01,02,06,09,11,18,22,24,26,27,29,33,39,42,44,46,48,49,51,55,56,59,60,62,64,65,66,67,69,72,76,77,79,80,81,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3 8 Số
  00,06,09,11,18,22,24,26,27,33,42,44,46,55,56,59,62,64,66,67,69,76,77,79,80,81,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2 8 Số
  00,06,09,18,22,24,26,42,44,46,59,62,64,66,67,76,77,81,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  1 8 Số
  00,09,18,22,24,26,42,44,59,62,66,77,81,89,90,95,98,99
  4DM
  8 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93
  7 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88
  6 8 số)
  03,04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,60,61,63,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87,88
  5 8 số)
  03,04,08,09,12,13,14,15,16,18,21,24,25,27,28,30,31,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,57,58,60,61,63,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87,88
  4 8 số)
  03,04,12,13,15,16,21,30,31,34,35,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,57,58,60,61,63,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,82,83,84,85,86,88
  3 8 số)
  03,04,12,13,15,16,21,30,31,34,35,40,43,45,47,48,50,51,52,53,54,57,58,60,61,63,64,67,68,70,71,72,73,76,82,83,86,88
  2 8 số)
  03,04,12,13,15,16,21,30,31,34,35,40,43,45,47,48,51,67,68,70,71,72,73,76,82,83,86,88
  1 8 số)
  03,04,12,13,15,16,21,30,31,34,35,40,73,76,82,83,86,88
   
 12. thanhtung393

  thanhtung393 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  3/3/20
  Bài viết:
  1,592
  Được thích:
  12,141
  Điểm thành tích:
  2,087
  2D
  6x
  4x
  1x
  0x
  4x
  4x
  6x
  6x
  2x
  7x
  1x
  2x
  9x
  0x
  0x

  5x
  0x
  6x
  1x
  9 5 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 Số
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,50,51,52,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 Số
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,49,50,51,52,56,57,58,60,61,63,65,67,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 Số
  00,02,03,04,06,08,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,49,50,51,52,56,57,58,60,61,63,65,67,70,71,72,73,74,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  5 8 Số
  00,02,03,04,06,08,10,11,12,14,16,17,19,20,21,22,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,42,50,51,52,56,57,58,60,61,65,67,71,72,74,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  4 8 Số
  00,02,03,04,08,10,11,12,14,16,17,20,21,22,26,27,29,30,31,33,35,37,40,42,50,51,56,57,60,61,71,72,74,80,82,84,85,86,88,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  3 8 Số
  00,02,03,04,10,11,12,14,16,17,20,21,26,27,29,31,33,35,40,42,50,51,56,57,71,72,80,82,84,85,86,89,90,92,95,97,98,99
  2 8 Số
  00,03,10,11,12,16,17,20,21,26,27,29,31,33,40,50,51,57,71,80,82,85,86,89,95,97,98,99
  1 8 Số
  00,16,17,20,31,40,50,51,57,71,80,82,85,86,89,95,97,99
  8 Số
  16,31,50,51,57,85,86,99
   
 13. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,207
  Được thích:
  16,201
  Điểm thành tích:
  2,987
  2d
  1/11:3x
  2/11:7x
  3/11:5x
  4/11:6x
  5/11:1x
  6/11:3x
  7/11:X
  8/11:2x
  9/11:2x
  10/11:6x
  11/11:3x
  12/11:8x
  13/11:5x
  14/11:X
  15/11:X
  16/11:1x
  17/11:4x
  18/11:1x
  19/11:3x
  20/11:3x
  21/11:
  8x
  02,03,04,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,04,07,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,57,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  04,09,12,13,14,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  12,13,14,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,34,36,37,39,41,42,43,44,46,47,48,49,62,63,64,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  12,13,14,17,18,19,21,23,24,26,28,29,31,32,34,36,37,39,41,42,43,46,47,48,62,63,64,67,68,69,71,73,74,76,78,79,81,82,84,86,87,89,91,92,93,96,97,98
  3x
  13,14,18,19,24,29,31,34,36,39,41,42,43,46,47,48,63,64,68,69,71,73,74,76,78,79,81,82,84,86,87,89,91,92,93,96,97,98
  2x
  13,18,24,29,31,34,36,39,42,43,47,48,63,64,68,69,74,79,81,84,86,89,91,92,93,96,97,98
  1x
  24,29,34,39,42,43,47,48,74,79,81,84,86,89,92,93,97,98
  3d đơn
  92814653
  9281465
  928146
  92814
  9281
  928
  92
  9
  3d mảng
  8x
  01,02,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,38,39,41,42,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,38,39,41,42,48,49,51,52,58,59,61,62,66,67,68,69,71,72,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  02,08,09,12,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,38,39,41,42,48,49,51,52,58,59,61,62,68,69,71,72,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  02,09,12,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,39,42,48,49,52,58,59,62,68,69,72,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  02,09,12,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,39,42,49,52,59,62,69,72,79,82,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  09,19,26,27,28,29,32,39,42,49,52,59,62,69,72,79,82,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  1x
  19,29,39,49,59,69,79,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4d đơn
  92634875
  4d mảng
  8x
  02,03,04,06,08,09,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,06,09,12,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,06,09,12,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,36,39,42,44,45,46,47,48,49,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  02,06,09,12,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,36,39,42,46,49,52,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  09,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,36,39,42,46,49,52,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,76,79,82,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  09,19,29,32,36,39,42,46,49,52,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,76,79,82,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  09,19,29,39,49,59,64,65,66,67,68,69,72,76,79,82,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  1x
  19,29,39,49,59,69,79,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
   
  Tuthu2109, 98-C1, Bam_cang9 thành viên khác Thích điều này.
 14. quekgb2022

  quekgb2022 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  18/6/22
  Bài viết:
  1,010
  Được thích:
  16,226
  Điểm thành tích:
  1,907
  Event mừng NNC tháng 11
  Chúc ae chiến thắng

  Dàn 2d_____gốc (...)
  Ngày 03/11...9x8x7x6x5x4x
  Ngày 04/11...9x8x7x6x
  Ngày 05/11...9x8x7x6x5x
  Ngày 06/11...9x8x7x6x5x4x
  Ngày 07/11...9x8x7x6x5x
  Ngày 08/11...9x8x7x6x5x
  Ngày 09/11...9x8x7x6x
  Ngày 10/11...9x8x7x6x5x4x
  Ngày 11/11...9x8x7x6x5x4x3x2x (4x)
  Ngày 12/11...9x8x7x6x5x4x3x2x (5x)
  Ngày 13/11...9x8x7x6x5x4x3x2x (6x)
  Ngày 14/11...9x8x7x6x5x4x3x2x (6x)
  Ngày 15/11...9x8x_______________(8x)
  Ngày 16/11...9x8x7x6x5x________(0x)
  Ngày 17/11...9x8x7x6x5x________(0x)
  Ngày 18/11...9x8x_______________(8x)
  Ngày 19/11...9x8x7x6x5x4x3x___(0x)
  Ngày 20/11...9x8x_______________(8x)
  Ngày 21/11...
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,91,92,93,94,95,97,99
  6x
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,13,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,33,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,60,62,64,65,66,69,70,71,72,73,75,77,78,81,82,83,84,86,88,91,92,94,95,97,99
  5x
  01,03,04,05,06,07,09,10,11,13,14,18,19,20,21,22,23,25,26,28,30,33,37,38,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,55,57,60,62,64,65,66,69,70,71,72,73,75,77,78,81,82,84,86,88,91,95,97,99
  4x
  01,04,05,07,09,11,13,14,18,20,21,22,23,25,26,28,30,33,37,38,42,43,45,49,50,52,53,57,60,62,64,65,66,69,70,71,72,73,75,77,78,81,82,84,86,88,95,99
  3x
  01,04,05,07,09,13,18,20,21,22,23,25,26,30,33,37,43,45,49,50,52,60,62,65,66,69,71,72,73,75,77,78,81,82,86,88,95,99
  2x
  01,07,09,13,18,20,22,23,25,26,30,33,37,45,50,52,60,65,72,73,75,77,78,81,86,88,95,99
  1x
  07,09,13,18,23,26,30,33,52,60,65,73,75,77,78,86,88,95
  0x
  09,26,30,52,65,73,77,95

  3d mảng cắt giữa 2d gốc
  Ngày 03/11...9x8x7x6x5x
  Ngày 04/11...9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 05/11...9x8x7x
  Ngày 06/11...9x8x7x6x5x4x
  Ngày 07/11...9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08/11...9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/11...9x8x7x6x
  Ngày 10/11...9x8x7x
  Ngày 11/11...9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 12/11...9x8x7x6x5x
  Ngày 13/11...9x8x7x6x
  Ngày 14/11...9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 15/11...9x
  Ngày 16/11...9x8x
  Ngày 17/11...9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 18/11...9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 19/11...9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 20/11...9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 21/11...
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,14,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,06,07,09,10,11,12,13,14,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,44,45,46,47,48,50,52,53,55,57,58,59,60,61,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  01,03,06,07,09,10,11,12,13,14,18,19,20,22,23,25,26,27,28,30,32,33,35,37,38,41,42,44,45,46,47,48,50,52,53,55,57,58,59,60,64,65,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,90,91,93,95,96,97,98,99
  5x
  01,03,07,09,10,11,12,13,14,18,20,22,23,25,26,27,28,30,32,33,37,38,42,44,45,46,47,50,52,53,57,58,59,60,64,65,67,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,91,93,95,97,99
  4x
  01,03,07,09,11,12,13,14,18,20,22,23,25,26,28,30,32,33,37,38,42,45,50,52,53,57,58,59,60,64,65,67,70,71,72,73,75,77,78,81,82,84,86,88,93,95,97,99
  3x
  01,07,09,11,13,14,18,20,22,23,25,26,28,30,33,37,38,42,45,50,52,53,60,64,65,67,71,72,73,75,77,78,81,82,86,88,95,99
  2x
  07,09,13,18,20,22,23,25,26,28,30,33,37,42,45,50,52,60,65,72,73,75,77,78,86,88,95,99
  1x
  07,09,13,18,20,23,26,30,37,45,52,60,65,73,77,86,88,95
  0x
  09,20,30,45,65,73,77,95  4d mảng
  Ngày 08/11...9x8x7x6x6x4x3x2x1x
  Ngày 09/11...9x8x7x6x5x4x
  Ngày 10/11...9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 11/11...9x
  Ngày 12/11...9x8x7x
  Ngày 13/11...9x8x7x6x5x
  Ngày 14/11...9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 15/11...9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 16/11...9x
  Ngày 17/11...9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 18/11...9x8x7x
  Ngày 19/11...9x8x7x
  Ngày 20/11...9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 21/11...
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,44,45,46,47,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,93,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,07,08,09,11,12,13,15,16,17,18,20,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,45,50,51,52,53,56,58,59,60,61,63,64,65,67,68,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,93,95,96,98,99
  5x
  00,01,08,09,12,13,15,16,17,18,20,22,23,25,26,27,30,31,32,34,35,37,39,40,45,50,51,52,56,58,59,60,61,63,65,67,68,71,72,73,74,76,77,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,93,95,96,98,99
  4x
  00,01,08,12,13,15,16,17,22,23,25,26,27,30,31,32,34,35,37,39,40,50,51,52,56,58,59,61,63,67,68,71,72,73,74,76,79,80,81,82,85,87,89,90,93,96,98,99
  3x
  00,01,08,12,15,16,17,25,27,31,32,34,35,39,40,50,51,56,58,59,61,63,67,68,71,74,76,79,80,81,82,85,87,89,90,93,96,98
  2x
  00,08,12,15,16,17,27,31,34,35,39,40,51,56,59,61,63,68,74,76,79,80,85,87,89,90,96,98
  1x
  00,08,15,16,17,31,34,39,40,51,56,61,63,74,85,89,90,98
  0x
  08,15,16,17,40,51,56,63


  3d đơn
  Ngày 03/11...5 số
  Ngày 04/11...4 số
  Ngày 05/11...miss
  Ngày 06/11...4 số
  Ngày 07/11...7 số
  Ngày 08/11...3 số
  Ngày 09/11...5 số
  Ngày 10/11...8 số
  Ngày 11/11...1 số
  Ngày 12/11...5 số
  Ngày 13/11...5 số
  Ngày 14/11...5 số
  Ngày 15/11...2 số
  Ngày 16/11...8 số
  Ngày 17/11...4 số
  Ngày 18/11...4 số
  Ngày 19/11...7 số
  Ngày 20/11...1 số
  Ngày 21/11...
  8,1,3,5,0,2,6,7
  8,1,3,5,0,2,6
  8,1,3,5,0,2
  8,1,3,5,0
  8,1,3,5
  8,1,3
  8,1
  8
   
 15. quekgb2022

  quekgb2022 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  18/6/22
  Bài viết:
  1,010
  Được thích:
  16,226
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 21/11/2023
  TEAM 3 CHỐT MINI GAME SONG KIẾM LV10
  2D (5 0) số
  01,03,04,05,07,09,11,13,14,18,20,21,22,23,25,26,28,30,33,37,38,42,43,45,49,50,52,53,57,60,62,64,65,66,69,70,71,72,73,75,77,78,81,82,84,86,88,95,97,99

  2D (1 0) số
  01,07,20,25,45,52,60,65,75,95

  3D (3 0 0) số:
  001,004,005,007,009,013,018,020,021,022,023,025,026,030,033,037,060,062,065,066,069,071,072,073,075,077,078,095,099,101,104,105,107,109,113,118,120,121,122,123,125,126,130,133,137,143,145,149,181,182,186,188,195,199,201,204,205,207,209,220,221,222,223,225,226,230,233,237,243,245,249,250,252,260,262,265,266,269,271,272,273,275,277,278,281,282,286,288,295,299,301,304,305,307,309,313,318,320,321,322,323,325,326,330,333,337,343,345,349,350,352,360,362,365,366,369,371,372,373,375,377,378,381,382,386,388,413,418,450,452,460,462,465,466,469,471,472,473,475,477,478,481,482,486,488,501,504,505,507,509,520,521,522,523,525,526,530,533,537,550,552,571,572,573,575,577,578,581,582,586,588,595,599,601,604,605,607,609,613,618,643,645,649,650,652,671,672,673,675,677,678,681,682,686,688,701,704,705,707,709,713,718,720,721,722,723,725,726,730,733,737,743,745,749,750,752,760,762,765,766,769,771,772,773,775,777,778,781,782,786,788,795,799,801,804,805,807,809,813,818,820,821,822,823,825,826,843,845,849,860,862,865,866,869,871,872,873,875,877,878,881,882,886,888,901,904,905,907,909,913,918,920,921,922,923,925,926,930,933,937,950,952,960,962,965,966,969,971,972,973,975,977,978,981,982,986,988,995,999

  3D (2 0) số:
  801,807,820,825,845,852,860,865,875,895,301,307,320,325,345,352,360,365,375,395

  4D (2 0 0) số
  0072,0073,0075,0078,0095,0860,0862,0865,0866,0869,0881,0882,0886,1201,1204,1205,1207,1209,1220,1221,1223,1225,1226,1230,1233,1237,1250,1252,1260,1262,1265,1266,1269,1281,1282,1286,1288,1501,1504,1505,1507,1509,1520,1521,1523,1525,1526,1601,1604,1605,1607,1609,1650,1652,1720,1721,1723,1725,1726,1730,1733,1737,1750,1752,1781,1782,1786,1788,2720,2721,2723,2725,2726,2730,2737,2750,2752,2781,2782,2786,2788,3130,3133,3137,3181,3182,3186,3188,3501,3504,3505,3507,3509,3520,3521,3523,3525,3526,4072,4073,4075,4078,4095,5130,5133,5137,5181,5182,5186,5188,5601,5604,5605,5607,5609,5650,5652,6130,6133,6137,6181,6182,6186,6188,6301,6304,6305,6307,6309,6330,6333,6337,6372,6373,6375,6378,6860,6862,6865,6866,6869,6881,6882,6886,7601,7604,7605,7607,7609,7650,7652,8072,8073,8075,8078,8095,8501,8504,8505,8507,8509,8520,8521,8523,8525,8526,8720,8721,8723,8725,8726,8730,8733,8737,8750,8752,8781,8782,8786,8788,9072,9073,9075,9078,9095,9601,9604,9605,9607,9609,9650,9652,9860,9862,9865,9866,9869,9881,9882,9886
   
 16. Vunuthangay9358

  Vunuthangay9358 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  24/4/23
  Bài viết:
  961
  Được thích:
  7,070
  Điểm thành tích:
  1,217
  EVENT MỪNG NNC ĐẠT MỐC 5TR LƯỢT VIEW
  21-11-2023​
  2D
  8x
  01,02,03,06,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,06,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,68,69,73,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  06,07,08,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,23,26,27,28,29,30,32,34,37,39,41,42,44,46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,68,69,73,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  06,07,08,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,23,26,27,28,29,30,32,34,37,39,41,42,44,46,48,49,50,52,55,59,62,63,64,65,66,68,69,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,90,91,93,94,95,96,97
  4x
  14,20,21,23,26,27,28,29,30,32,34,37,39,41,42,44,46,48,49,50,52,55,59,62,63,64,65,66,68,69,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,90,91,93,94,95,96,97
  3x
  14,20,26,28,29,30,32,34,42,44,50,52,59,62,63,64,65,66,68,69,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,90,91,93,94,95,96,97
  2x
  14,20,26,28,29,30,32,34,42,44,50,52,62,69,79,81,82,83,84,86,87,90,91,93,94,95,96,97
  1x
  14,20,26,28,29,30,32,34,42,44,50,52,62,69,81,84,96,97
  0x
  42,44,50,52,62,69,81,84

  3D
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,64,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,79,80,81,83,84,86,87,88,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,32,33,35,36,38,40,41,44,48,49,51,53,54,56,57,59,60,61,62,64,66,67,69,71,73,75,76,77,79,80,81,83,84,86,87,88,91,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  00,01,02,04,08,09,10,12,14,16,17,19,20,21,22,24,26,28,29,30,32,33,35,36,38,40,41,44,48,49,51,53,54,56,57,59,60,61,62,64,66,67,69,71,73,75,76,77,79,80,81,83,84,88,92,93,94,97
  4x
  00,01,02,04,08,09,10,12,14,16,17,19,20,21,22,24,26,28,29,30,32,33,35,36,38,40,41,44,48,49,51,53,54,56,57,59,60,61,69,71,73,80,84,88,92,93,94,97
  3x
  00,01,02,04,08,09,10,12,14,16,17,19,20,21,22,24,29,30,36,41,48,51,53,54,57,59,60,61,69,71,73,80,84,88,92,93,94,97
  2x
  00,10,12,14,16,20,21,22,24,29,30,36,41,48,51,53,54,57,59,60,61,69,71,73,80,84,88,92
  1x
  00,10,12,14,16,20,21,22,24,29,30,36,41,48,51,53,54,57
  0x
  00,10,12,14,16,20,21,22

  4D
  00,,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,86,87,88,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,77,78,79,80,86,87,88,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,,01,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,53,54,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,72,73,74,78,79,80,86,87,88,91,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,,03,05,06,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,31,32,34,35,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,53,54,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,72,73,74,78,79,80,86,87,88,91
  4x
  00,,03,05,06,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,31,32,34,35,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,53,61,63,64,65,68,69,73,74,79,80,86,88
  3x
  00,,03,05,06,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,23,24,25,31,32,34,35,42,43,45,47,48,61,63,64,65,68,69,73,74,79,80,86,88
  2x
  00,,03,09,14,17,18,23,24,25,31,32,34,35,42,43,45,47,48,61,63,64,65,68,69,73,74,79,80
  1x
  00,,03,09,14,17,18,23,24,25,31,32,34,35,42,43,45,47,48
  0x
  00,,03,09,14,17,18,23,24

  3D
  43290681
  4329068
  432906
  43290
  4329
  432
  43
  4
   
 17. Truongga8x

  Truongga8x Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  11/6/18
  Bài viết:
  894
  Được thích:
  6,195
  Điểm thành tích:
  2,257
  Nghề nghiệp:
  Công nhân
  Event tháng 11 NNC
  1-11 1x
  2-11 5x
  3-11 8x
  4-11 4x
  5-11 8x
  6-11 3x
  7-11 5x
  8-11 8x
  9-11 7x
  10-11 3x
  11-11 8x
  12-11 Nghỉ
  13-11 Xịt (9x)
  14-11 xịt
  15-11 4x
  16-11 0x
  17-11 5x
  18-11 3x
  19-11 7x
  20-11 3x
  21-11
  9x
  01,04,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  04,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  08,09,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  08,09,14,16,17,19,22,25,26,29,31,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  5x
  08,09,14,16,17,19,22,25,26,29,31,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,54,57,58,59,61,62,63,64,67,69,71,72,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  4x
  16,25,26,29,31,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,54,57,58,59,61,62,63,64,67,69,71,72,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,96,97,99
  3x
  16,34,36,41,43,45,47,49,54,57,58,59,61,62,63,64,67,69,71,72,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,96,97,99
  2x
  16,34,36,41,43,45,47,61,63,67,71,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,96,97,99
  1x
  16,34,36,41,43,45,47,61,63,67,71,77,80,83,84,87,88,99
  0x
  71,77,80,83,84,87,88,99
   
  Tuthu2109, nghiasm, Bam_cang10 thành viên khác Thích điều này.
 18. Batron86

  Batron86 Lính mới

  Tham gia:
  17/3/23
  Bài viết:
  303
  Được thích:
  5,668
  Điểm thành tích:
  1,717
  DÀN 2D: THAM GIA EVENT
  01/11:5x
  02/11:2x
  03/11:3x
  04/11:3x
  05/11:1x
  06/11:xịt
  07/11:1x
  08/11:3x
  09/11:3x
  10/11:2x
  11/11:0x
  12/11:6x
  13/11: N
  14/11:xịt
  15/11:3x
  16/11:4x
  17/11:6x
  18/11:4x
  19/11:6x
  20/11:6x
  21/11:???

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,99
  6x
  03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81
  5x
  03,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76
  4x
  13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70
  3x
  21,22,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64
  2x
  27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58
  1x
  33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53
  0x
  39,40,41,42,43,44,46,47
   
  Tuthu2109, nghiasm, Bam_cang9 thành viên khác Thích điều này.
 19. Vunuthangay9358

  Vunuthangay9358 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  24/4/23
  Bài viết:
  961
  Được thích:
  7,070
  Điểm thành tích:
  1,217
  21/11/2023
  DÀN 6x TỔNG HỢP (ĐÃ TEST ĐỘ ỔN ĐỊNH)
  15/11: Nhận 59
  16/11: Nhận 69
  17/11: Nhận 10.
  18/11: Nhận 71.
  19/11: Nghỉ
  20/11: Miss.
  (6 4 số)
  02,03,04,05,06,07,13,14,15,16,21,22,23,26,28,29,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,86,87,92,93,95,96,97

  DÀN 4x,5x K3N, DỰ PHÒNG THÊM 1 NGÀY (Dàn động)
  15-17/11: Nhận 59 N1.
  16-18/11: Nhận 69 N1.
  17-19/11: Nhận 71 N2
  20-22/11:
  (5 0 số)
  03,04,06,07,14,21,23,26,28,34,35,36,37,38,39,41,42,43,50,52,53,54,55,56,58,59,62,63,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,79,83,84,86,87,92,93,95,96,97

  PP ĐÁNH DÀN NGÀY (CHÃO 2 TAY) GIẢM RỦI RO VỀ VỐN:
  Dàn chính:

  (5 0 số)
  03,04,06,07,14,21,23,26,28,34,35,36,37,38,39,41,42,43,50,52,53,54,55,56,58,59,62,63,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,79,83,84,86,87,92,93,95,96,97

  Dàn lót:
  (1 4 số)
  02,05,13,15,16,22,29,40,47,48,49,60,65,78
   
  Tuthu2109, Hatay_quelua, Spa10 thành viên khác Thích điều này.
 20. Azilomotoo

  Azilomotoo Lính mới

  Tham gia:
  6/7/19
  Bài viết:
  182
  Được thích:
  1,623
  Điểm thành tích:
  1,157
  Dàn 8x-2x
  1/11: 7x
  2/11: 4x
  3/11: 6x
  4/11: 2x
  5/11: 5x
  6/11: 5x
  7/11: 3x
  8/11: 7x
  9/11: 7x
  10/11: 6x
  11/11: 6x
  12/11: 5x
  13/11: 8x
  14/11: xịt
  15/11: 2x
  16/11: 2x
  17/11: 5x
  18/11: 2x
  19/11: 8x
  20/11: 1x
  21/11
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,32,33,34,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  06,07,08,09,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,32,33,34,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  06,07,08,09,11,12,14,17,18,19,21,22,23,25,26,27,29,33,38,41,42,46,47,48,49,51,52,54,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  06,07,08,09,11,12,14,17,18,19,21,22,23,25,26,27,29,33,38,41,42,47,51,52,56,60,62,63,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  4x
  11,12,14,17,18,19,21,22,23,25,26,27,29,33,38,41,42,47,51,52,56,60,62,63,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,83,84,86,89,91,92,93,97,98,99
  3x
  26,27,29,33,38,41,42,47,51,52,56,60,62,63,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,83,84,86,89,91,92,93,97,98,99
  2x
  56,60,62,63,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,83,84,86,89,91,92,93,97,98,99
  1x
  72,74,75,76,77,79,80,81,83,84,86,89,91,92,93,97,98,99
  0x
  86,89,91,92,93,97,98,99
   
  Tuthu2109, 98-C1, nghiasm9 thành viên khác Thích điều này.

Cộng đồng Ketqua1.net