NNC: dàn đề 7x, 3D, 4D, 3D mảng, 4D mảng

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 15/7/21.

Lượt xem: 3,024,218

 1. damri9358

  damri9358 Lính mới

  Tham gia:
  10/11/22
  Bài viết:
  738
  Được thích:
  5,159
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 25/01
  Miền Nam:
  ĐỒNG NAI:

  7x
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,15,17,18,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,87,88,91,94,96,99
  6x
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,15,17,18,21,24,26,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,77,78,82,83,87,88,91,94,96,99
  5x
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,15,17,18,21,24,26,29,30,31,34,35,36,39,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,66,69,70,72,73,75,77,78,82,83,87,88,91,94,96,99
  4x
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,15,17,18,21,24,26,29,30,31,34,35,36,39,40,42,43,45,47,48,51,53,61,64,66,69,70,72,73,75,77,78,82,83,87,88,91,94,96,99
  3x
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,15,17,18,21,24,26,29,30,31,34,35,36,39,40,42,43,72,73,75,77,78,82,83,87,88,91,94,96,99
  2x
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,15,17,18,21,24,26,29,30,31,34,35,82,83,87,88,91,94,96,99
  1x
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,15,17,18,21,24,26,94,96,99
  0x
  04,06,08,09,10,12,13,15
  CẦN THƠ:
  7x
  01,02,03,08,09,10,11,12,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,86,87,88,89,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,08,09,10,11,12,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,77,78,79,86,87,88,89,95,96,97,98,99
  5x
  01,02,03,08,09,10,11,12,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30,35,37,38,39,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,68,69,70,77,78,79,86,87,88,89,95,96,97,98,99
  4x
  01,02,03,08,09,10,11,12,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30,35,37,38,39,44,45,46,47,48,49,53,54,60,61,63,68,69,70,77,78,79,86,87,88,89,95,96,97,98,99
  3x
  01,02,03,08,09,10,11,12,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30,35,37,38,39,44,45,46,70,77,78,79,86,87,88,89,95,96,97,98,99
  2x
  01,02,03,08,09,10,11,12,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30,35,37,87,88,89,95,96,97,98,99
  1x
  01,02,03,08,09,10,11,12,17,18,19,20,21,26,27,97,98,99
  0x
  03,08,09,10,11,12,17,18
  SÓC TRĂNG:
  7x
  00,03,05,06,07,08,12,14,15,16,17,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,86,90,91,93,95,99
  6x
  00,03,05,06,07,08,12,14,15,16,17,21,23,24,25,26,28,30,32,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,77,81,83,84,86,90,91,93,95,99
  5x
  00,03,05,06,07,08,12,14,15,16,17,21,23,24,25,26,28,30,32,33,35,37,41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,66,68,72,74,75,77,81,83,84,86,90,91,93,95,99
  4x
  00,03,05,06,07,08,12,14,15,16,17,21,23,24,25,26,28,30,32,33,35,37,41,42,44,46,49,50,51,52,59,63,65,66,68,72,74,75,77,81,83,84,86,90,91,93,95,99
  3x
  00,03,05,06,07,08,12,14,15,16,17,21,23,24,25,26,28,30,32,33,35,37,41,42,44,72,74,75,77,81,83,84,86,90,91,93,95,99
  2x
  00,03,05,06,07,08,12,14,15,16,17,21,23,24,25,26,28,30,32,33,83,84,86,90,91,93,95,99
  1x
  00,03,05,06,07,08,12,14,15,16,17,21,23,24,25,93,95,99
  0x
  05,06,07,08,12,14,15,16
   
  Chỉnh sửa cuối: 25/1/23
 2. TranMinh007

  TranMinh007 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  16/12/20
  Bài viết:
  1,482
  Được thích:
  8,713
  Điểm thành tích:
  113
  Khai xuân thuận lợi và mong một năm chiến thắng dành cho tất cả anh em NNC
  MB 1/2023
  01/1: 9876543210x
  02/1: 9876543x
  03/1: 987654321x
  04/1: 9876543x
  05/1: 9876x
  06/1: 98x
  07/1: 987x
  08/1: 98x
  09/1: 98765432x
  10/1: 9876543x
  11/1: 987654321x
  12/1: 987654x
  13/1: 987654x
  14/1: 98765432x
  15/1: 987654x
  16/1: 987654321x
  17/1: 987654x
  18/1: 9876543x
  19/1: 98765x
  20/1: 987x
  25/1: ?
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,52,53,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,51,52,53,55,56,57,59,60,61,62,64,65,68,69,70,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,90,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,23,24,25,26,27,28,29,31,32,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,51,52,53,55,56,57,60,62,64,65,68,69,70,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,92,93,94,95,96,99
  5x
  01,02,04,06,07,09,10,11,12,14,16,17,18,20,24,25,26,27,29,31,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,51,52,53,55,56,57,60,64,65,68,69,70,71,73,76,79,80,81,82,84,86,87,88,92,93,94,95,96
  4x
  01,02,04,06,07,09,10,11,12,14,16,17,18,20,24,25,26,27,29,31,38,40,42,44,45,46,47,48,51,52,53,55,60,64,65,68,69,70,71,76,80,82,86,87,88,92,95,96
  3x
  01,02,04,06,09,11,12,14,16,25,26,27,29,31,38,40,42,44,45,46,47,48,52,53,60,64,65,68,69,70,71,76,80,82,86,87,88,92
  2x
  01,02,04,06,09,11,14,16,25,26,27,29,31,38,40,45,46,48,52,53,60,64,65,68,69,76,86,88
  1x
  01,14,16,25,26,27,29,31,38,45,46,48,52,53,60,69,76,86
  0x
  01,14,16,26,27,29,60,76
   
 3. Sylar

  Sylar VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  13/8/21
  Bài viết:
  398
  Được thích:
  7,194
  Điểm thành tích:
  93
  Chúc ace NNC một năm mới thành công, vạn sự may mắn

  3D đơn 25/01
  7s: 3498072
  6s: 349807
  5s: 34980
  4s: 3498
  3s: 349
  2s: 49

  4D mảng 25/01
  (5x)
  00,02,03,04,07,08,09,10,12,13,14,17,18,19,20,22,23,24,27,28,29,40,42,43,44,47,48,49,50,52,53,54,57,58,59,60,62,63,64,67,68,69,80,82,83,84,87,88,89,90,92,93,94,97,98,99
  (4x)
  00,03,04,07,08,09,10,13,14,17,18,19,40,43,44,47,48,49,50,53,54,57,58,59,60,63,64,67,68,69,80,83,84,87,88,89,90,93,94,97,98,99
  (3x)
  00,03,04,07,08,09,40,43,44,47,48,49,50,53,54,57,58,59,60,63,64,67,68,69,80,83,84,87,88,89,90,93,94,97,98,99
  (2x)
  00,03,04,08,09,40,43,44,48,49,50,53,54,58,59,80,83,84,88,89,90,93,94,98,99
  (1x)
  03,04,08,09,43,44,48,49,83,84,88,89,93,94,98,99
  (0x)
  03,04,09,83,84,89,93,94,99
   
 4. MoneyCat

  MoneyCat Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  21/1/22
  Bài viết:
  1,558
  Được thích:
  14,807
  Điểm thành tích:
  113
  Chạm tháng 1/2023
  16/1 C345890 Nhận 60
  17/1 C234789 Nhận 63
  18/1 C345890 Nhận 82
  19/1 C456901 Nhận 57
  20/1 C234789 Nhận 69
  21/1 HAPPY NEW YEAR
  22:1 HAPPY NEW YEAR
  23/1 HAPPY NEW YEAR
  24/1 HAPPY NEW YEAR
  25/1 C345890 Nhận


  3D Mảng Tháng 1

  16/1 9x8x7x
  17/1 9x8x7x
  18/1 9x8x7x
  19/1 9x8x7x
  20/1 9x8x7x
  21/1 HAPPY NEW YEAR
  22:1 HAPPY NEW YEAR
  23/1 HAPPY NEW YEAR
  24/1 HAPPY NEW YEAR
  25/1
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,02,03,04,07,08,09,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,57,58,59,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 4 số)
  02,03,04,07,08,09,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
   
  Truongga8x, td9a, transfer20 thành viên khác Thích điều này.
 5. MoneyCat

  MoneyCat Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  21/1/22
  Bài viết:
  1,558
  Được thích:
  14,807
  Điểm thành tích:
  113
  4D Mảng Tháng 1
  01/1 9x8x7x
  02/1 9x8x7x
  03/1 9x8x7x
  04/1 9x8x7x
  05/1 9x8x7x
  06/1 9x8x7x
  07/1 9x8x8x
  08/1 9x8x7x
  09/1 9x8x7x
  10/1 9x8x8x
  11/1 xxxxxx
  12/1 9x8x7x
  13/1 9x8x7x
  14/1 9x8x7x
  15/1 9x8x7x
  16/1 9x8x7x
  17/1 9x8x7x
  18/1 9x8x7x
  19/1 9x8x7x
  20/1 9x8x8x
  21/1 HAPPY NEW YEAR
  22:1 HAPPY NEW YEAR
  23/1 HAPPY NEW YEAR
  24/1 HAPPY NEW YEAR
  25/1
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,95,96,97,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,40,41,42,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,90,91,92,95,96,97,99
  (7 4 số)
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,40,41,42,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,90,91,92,95,96,97
   
  Truongga8x, td9a, transfer19 thành viên khác Thích điều này.
 6. Coviu

  Coviu Lính mới

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  212
  Được thích:
  2,900
  Điểm thành tích:
  93
  25/1 :
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,06,09,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,35,36,37,39,40,42,45,46,47,49,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,06,09,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,35,36,37,39,40,42,45,46,47,49,52,53,54,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,81,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  06,11,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,35,36,37,39,40,42,45,46,47,49,52,53,54,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,73,74,77,81,86,87,89,90,92,93,94,95,96,98
  4x
  06,11,13,18,19,22,24,26,27,28,29,31,32,33,35,37,39,40,45,46,47,49,52,53,54,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,73,74,77,81,86,87,89,90,92,93,98
  3x
  13,18,19,22,24,26,27,28,29,31,32,33,35,37,39,40,46,47,49,52,53,54,57,61,62,64,65,67,69,73,74,77,87,89,90,92,93,98
  2x
  19,31,32,33,35,37,39,40,46,47,52,53,57,61,62,64,65,67,69,73,74,77,87,89,90,92,93,98
  1x
  37,39,40,46,47,52,53,57,61,62,64,65,67,77,87,92,93,98
  0x
  53,57,62,64,65,67,77,87
   
  Truongga8x, Tuthu2109, td9a24 thành viên khác Thích điều này.
 7. MoneyCat

  MoneyCat Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  21/1/22
  Bài viết:
  1,558
  Được thích:
  14,807
  Điểm thành tích:
  113
  MN CẦN THƠ
  07/12 8x3x 3D 8C
  14/12 8x3x 3D 8C
  21/12 8x3x 3D 8C
  28/12 8x3x 3D 10C
  04/01 8x3x 3D 8C
  11/01 8x3x 3D 8C
  18/01 8x3x 3D 8C
  25/01
  (8 8 số)
  00,02,03,04,07,08,09,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,57,58,59,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 4 số)
  02,03,07,08,12,14,17,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,52,53,57,58,62,64,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99

  3D
  01235678
  0125678
  015678


  MT Đà Nẵng
  17/12 8x6x 3D 8C
  21/12 8x6x 3D 8C
  24/12 8x6x 3D 10C
  28/12 8x8x 3D 8C
  31/12 8x6x 3D 8C
  01/01 8x6x 3D 8C
  07/01 8x6x 3D 8C
  11/01 8x6x 3D 8C
  14/01 8x6x 3D 8C
  18/01 xxxx 3D 8C
  21/01 8x6x 3D 8C
  25/01
  (8 8 số)
  00,02,03,04,07,08,09,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,57,58,59,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  02,03,04,07,08,09,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,48,52,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,98

  3D
  12346789
  1234678
  123478
   
  Truongga8x, td9a, transfer15 thành viên khác Thích điều này.
 8. KUBON.CC

  KUBON.CC Lính mới

  Tham gia:
  4/12/22
  Bài viết:
  49
  Được thích:
  794
  Điểm thành tích:
  83
  Năm Mới Chúc ACE thật nhiều may mắn
  25/01
  Mb
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,19,23,24,25,26,28,29,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,73,74,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,05,06,07,08,10,13,14,15,16,17,19,23,24,25,26,28,29,34,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,53,54,56,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,73,74,76,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  05,06,07,08,10,14,15,17,19,23,24,25,26,28,29,37,38,39,40,42,43,46,47,48,49,50,51,53,56,58,59,60,64,65,67,68,69,70,73,76,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  4x
  05,07,08,10,14,17,19,23,24,28,29,38,39,40,42,43,46,47,48,49,50,53,56,58,59,60,64,65,67,68,69,70,78,79,80,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,96,97,98
  3x
  05,08,10,14,17,19,23,28,39,46,47,48,49,50,56,58,60,64,65,67,68,69,70,78,79,80,83,84,85,87,88,89,90,93,94,96,97,98
  2x
  05,08,17,23,28,39,46,47,48,49,56,58,60,64,69,70,78,79,80,84,85,87,89,93,94,96,97,98
  1x
  17,23,39,46,48,49,58,69,70,78,79,84,85,87,93,96,97,98
  0x
  48,58,78,79,84,87,96,98
  GOOD LUCK
   
  Truongga8x, Tuthu2109, td9a20 thành viên khác Thích điều này.
 9. Apple79

  Apple79 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  23/9/19
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  3,350
  Điểm thành tích:
  93
  Chúc ae NNC khai xuân đầu năm thắng lợi, may mắn cả năm

  XSMB Tháng 1
  01/01 = 05 = 987654321x
  02/01 = 65 = 987654x
  03/01 = 49 = 987654x
  04/01 = 57 = 9876543x
  05/01 = 91 = 9876x
  06/01 = 70 = 9876543x
  07/01 = 97 = 9876543x
  08/01 = 40 = 98765x
  09/01 = 14 = 987x
  10/01 = 91 = 98765x
  11/01 = 42 = 9876x
  12/01 = 52 = 9876543x
  13/01 = 62 = 98765x
  14/01 = 40 = 987654321x
  15/01 = 21 = 987x
  16/01 = 60 = 9876x
  17/01 = 63 = 9876x
  18/01 = 82 = 98765x
  19/01 = 57 = 98765x
  20/01 = 69 = 9876x
  25/01 =

  9x
  00,,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,,01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,95,96,98,99
  7x
  00,,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,92,96,98
  6x
  00,,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,31,33,34,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,74,75,76,78,82,84,86,87,88,92,96,98
  5x
  00,,02,04,05,06,07,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,31,33,34,40,41,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,65,66,67,68,74,75,78,82,84,86,87,88,92,96,98
  4x
  00,,02,04,05,07,09,10,11,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,27,28,31,33,34,40,41,43,45,46,47,48,51,52,53,54,57,59,61,66,67,68,74,75,78,82,84,86,87,98
  3x
  00,,02,04,07,09,11,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,27,28,31,33,34,40,43,45,48,52,54,57,59,61,66,67,68,75,82,84,86,98
  2x
  00,,02,04,07,09,14,15,16,18,25,27,28,31,33,34,40,43,45,48,52,54,57,59,75,82,84,86,98
  1x
  00,,02,04,07,09,25,27,31,34,43,45,48,52,54,57,59,75,82
  0x
  00,,02,04,07,34,43,45,48
   
  Truongga8x, td9a, transfer22 thành viên khác Thích điều này.
 10. mrjin612

  mrjin612 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  29/11/11
  Bài viết:
  248
  Được thích:
  1,537
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn TH ncc và 9x-0x , mục tiêu 7x thôi
  1/1: 2x
  2/1: 1x
  3/1: 1x
  4/1: 0x
  5/1: 0x
  6/1: 6x
  7/1: 7x
  8/1: 6x
  9/1: 2x
  10/1: 4x
  11/1: 6x
  12/1: 1x
  13/1: 2X
  14/1: 8x
  15/1: 9x
  16/1: 5x
  17/1: 6x
  18/1: 0x
  19/1: 2x
  20/1: 2x ( lỗi dd)
  25/1:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,17,18,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,18,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,90,92,93,94,95,96
  6x
  01,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,18,23,24,25,26,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,69,70,71,73,74,75,76,78,80,81,82,83,85,87,90,92,93,94,95,96
  5x
  01,04,05,06,07,10,13,15,18,24,25,26,28,30,31,32,35,36,37,38,40,41,42,46,47,49,51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,69,70,71,73,74,75,76,78,80,81,82,83,85,87,90,93,94,96
  4x
  01,05,06,10,13,15,24,25,28,30,31,35,36,37,38,40,41,46,47,51,52,53,55,57,58,59,60,62,63,64,65,67,69,70,71,74,75,76,78,80,81,82,83,85,90,93,94,96
  3x
  01,05,06,13,15,28,35,36,38,40,41,46,51,52,53,57,60,62,63,64,65,67,69,70,71,74,75,76,78,80,81,82,83,85,90,93,94,96
  2x
  05,13,15,28,36,38,41,46,52,53,57,60,62,63,64,65,67,69,71,75,76,78,80,82,83,85,90,96
  1x
  13,15,36,38,46,60,64,67,69,71,76,78,80,82,83,85,90,96
  0x
  15,36,46,64,67,80,85,96
   
  Truongga8x, Tuthu2109, td9a28 thành viên khác Thích điều này.
 11. Phiatruoclacauvong1984

  Phiatruoclacauvong1984 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  12/7/22
  Bài viết:
  880
  Được thích:
  8,789
  Điểm thành tích:
  93
  DÀN HẠ 7x từ nguồn của bạn @mrjin612
  ( E HẠ đủ 30 ngày xem kết quả như nào)
  - Ngày 25/01
  01,03,04,07,08,10,12,13,14,18,23,26,27,28,29,31,33,35,36,37,39,40,44,45,48,53,56,58,62,63,65,67,68,69,70,71,73,74,76,79,80,81,82,84,85,87,92,93

  Lót nửa tiền: 06,60,51,24,42,38,50,55,83
   
  Truongga8x, mrjin612, Tuthu210918 thành viên khác Thích điều này.
 12. Hoangnh1

  Hoangnh1 Lính mới

  Tham gia:
  5/10/20
  Bài viết:
  26
  Được thích:
  138
  Điểm thành tích:
  28
  Năm mới chúc toàn thể ae nói chung và chúng các ace NNC một năm mới thật nhiều sức khoẻ vạn sự như ý. Vạn điều may mắn. Đánh đâu trúng đó.
   
  transfer, KUBON.CC, giangduciam6 thành viên khác Thích điều này.
 13. quekgb2022

  quekgb2022 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  18/6/22
  Bài viết:
  595
  Được thích:
  8,569
  Điểm thành tích:
  93
  Đầu xuân ko có tg lên giàn...góp vui cùng ae...cá nhân oánh mức 0...lót 1 bỏ mức 2. Chúc ae ra quân thắng lợi
  Mức: 0 (4 3 ) số
  01,02,05,06,09,10,12,14,15,18,20,21,26,27,28,29,35,36,39,41,49,50,51,53,55,56,60,62,63,65,69,72,78,79,81,82,87,90,92,93,94,96,97
  Mức: 1 (2 5 ) số
  17,19,23,32,33,37,38,45,48,54,57,67,71,73,75,76,83,84,88,91,99,03,30,58,85
  Mức: 2 (3 2 ) số
  04,07,11,13,16,22,24,25,31,34,40,42,43,44,47,52,59,61,66,68,70,74,77,86,89,98,00,07,08,80,64,46,95
   
  Truongga8x, Tuthu2109, td9a16 thành viên khác Thích điều này.
 14. anhthanhnien8x

  anhthanhnien8x Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  14/12/20
  Bài viết:
  608
  Được thích:
  4,465
  Điểm thành tích:
  93
  25/01/2023: Khai xuân như ý
  [​IMG]
  ĐỒNG NAI NHÉ AE ( Chiến 6x)
  9x

  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,80,82,83,84,85,87,88,89,91,93,96,99
  6x
  00,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,26,28,30,31,33,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,80,82,83,84,85,87,89,91,93,99
  5x
  00,04,05,07,09,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,26,28,30,31,33,34,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,58,59,61,63,64,65,66,67,69,72,74,75,76,80,82,83,84,85,89,91,99
  4x
  00,04,05,07,09,11,12,15,17,19,23,26,28,30,31,33,34,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,58,59,61,63,64,65,66,67,69,72,74,76,80,82,89,99
  3x
  00,05,07,09,11,12,15,17,19,23,28,30,31,34,39,40,41,42,43,45,47,48,49,51,53,54,56,61,63,64,65,66,69,72,76,80,82,89
  2x
  07,09,12,15,19,23,28,30,34,39,40,41,42,45,48,49,51,53,54,56,61,64,65,66,69,72,76,80
  1x
  12,15,19,28,42,48,49,51,53,54,56,61,64,65,66,69,72,80
  0x
  12,15,28,42,53,65,66,80
   
  Truongga8x, VNL.GLORY2012, td9a14 thành viên khác Thích điều này.
 15. ditimanso6888

  ditimanso6888 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  19/3/22
  Bài viết:
  411
  Được thích:
  4,198
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn khai xuân, ace tham khảo

  7x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,31,34,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,76,79,80,81,82,83,84,86,88,89,91,92,93,94,96,97
  6x
  00,02,03,04,06,07,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,23,25,26,27,29,31,34,35,36,37,38,39,42,44,45,46,47,48,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,73,74,76,79,80,81,83,84,86,88,89,92,94,96,97
  5x
  00,02,03,04,06,07,09,11,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27,29,31,34,36,37,39,42,44,45,46,47,48,52,53,56,57,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,73,74,76,79,80,81,83,84,86,88,92,94,96,97
  4x
  00,02,04,06,07,09,11,14,15,16,17,18,20,25,26,27,29,31,34,37,45,47,48,52,53,57,60,61,62,64,65,66,68,69,70,73,74,76,79,81,83,84,86,88,92,94,96,97
  3x
  00,02,04,06,07,09,11,14,16,17,20,25,26,27,29,31,34,37,45,47,48,52,53,57,60,61,62,64,66,69,73,74,79,81,83,86,94,96
  2x
  02,04,06,07,09,11,14,17,20,25,27,29,34,45,47,48,52,53,57,61,62,66,69,73,74,83,86,96
  1x
  02,04,06,07,11,14,20,27,34,45,47,53,61,66,69,73,74,96
  0x
  14,20,27,34,45,47,53,61
   
 16. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  4,970
  Được thích:
  67,057
  Điểm thành tích:
  113
  25/1 ( m4/4)
  .... Trước một cuộc chiến mình mong ở sự tỉnh táo, năm nay đứa bạn thân của mình gặp chuyện... tết trong bệnh viện.
  Mình vào đó chia ngọt sẻ bùi với đứa bạn ngày tết... Nên mình xin lỗi các cụ các mợ nhiều nhé.
  Hôm nay và ngày mai chắc lỗi hẹn rồi.
  Dự cá nhân ở mảng 3D: tổng 4,9,8
  4D mảng đang soi dở...hì hì
   
  Bam_cang, td9a, transfer15 thành viên khác Thích điều này.
 17. MoneyCat

  MoneyCat Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  21/1/22
  Bài viết:
  1,558
  Được thích:
  14,807
  Điểm thành tích:
  113
  Cá nhân đầu năm khai xuân C49 hạ B24, std 797, ACE tham khảo ạ
   
 18. anhthanhnien8x

  anhthanhnien8x Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  14/12/20
  Bài viết:
  608
  Được thích:
  4,465
  Điểm thành tích:
  93
  Đ
  Đen nhỉ. Đầu xuân quang tèo ngay.
   
  td9a, transfer, Nguyenhai68687 thành viên khác Thích điều này.
 19. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  4,970
  Được thích:
  67,057
  Điểm thành tích:
  113
  Đà Nẵng ốp cầu cá nhân với anh em
  3x
  03,04,09,13,14,18,21,23,24,29,30,31,33,36,38,40,41,47,54,58,59,63,67,68,69,76,81,85,90,92,95,96.
  Ốp cầu đã chia sẻ với cầu chạm của moneycat
  4x
  03,04,09,12,13,14,18,21,23,24,29,30,31,32,33,36,38,40,41,42,45,47,49,54,58,59,63,67,68,69,74,76,79,81,83,85,86,90,92,94,95,96,97
  3D mảng vẫn theo ý kiến cá nhân của cầu đa, chia sẻ.
  MB 2D cứ đỏ là theo.
  3D cầu tổng 4,9 cho 3D mảng...lý do. Ăn vết chéo của ngày 24/12 chéo 16/12 chéo tiếp 08/12 chéo tiếp nếu đúng nhịp đi 30/11/2022.
  Giật theo vết chéo đối ứng có:
  Ngày 07/1 tổng 4 tiếp theo ngày 13/1 tổng 3 tiếp theo ngày 19/1 tổng 3 nếu chạy tiếp thì hôm nay tổng 9 lót 4 cho 3D mảng.
  Cối khá cứng ở tổng 9, hạ đuôi của 3D mảng 5,6,8.
  Chúc các cụ các mợ tham khảo vui vẻ.
  Ps nhẹ nhàng vui xuân thôi, cuộc chiến với đồng còn là dài lâu
   
 20. DBP

  DBP Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  19/9/11
  Bài viết:
  803
  Được thích:
  6,582
  Điểm thành tích:
  93
  2D
  7x
  01,06,10,13,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  06,10,13,16,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,38,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,63,64,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  06,10,13,18,20,21,23,24,25,26,27,29,32,38,40,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,60,61,63,64,67,69,71,72,73,74,75,78,79,80,81,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  10,13,18,20,21,23,25,27,29,32,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,60,61,63,64,67,69,71,73,74,75,78,79,80,81,83,84,85,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  3x
  10,13,18,20,21,23,25,27,29,32,45,46,47,48,49,50,51,53,57,58,61,63,64,67,69,71,73,74,75,79,80,81,83,84,91,97,98,99
  2x
  10,20,25,29,46,47,48,49,50,51,53,57,58,63,64,67,69,73,74,75,79,80,81,83,84,91,98,99
  ...........
  3D
  7x
  01,02,05,06,08,09,10,12,13,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  01,02,05,06,08,09,10,12,13,16,18,19,20,21,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,40,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,65,66,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,84,85,87,88,90,91,92,93,95,96
  5x
  01,05,06,09,10,13,16,19,20,21,23,24,25,27,28,30,31,32,34,36,38,43,45,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,63,65,66,69,71,73,74,75,76,78,79,80,81,84,85,87,88,90,91,92,93,95,96
  4x
  05,06,09,10,13,16,20,23,24,25,27,28,30,31,34,36,38,43,45,48,50,52,53,54,56,57,58,59,61,65,66,69,71,74,75,76,78,80,81,84,85,87,88,90,91,93,95,96
  3x
  05,06,09,10,16,20,23,24,25,28,30,31,34,43,45,48,52,53,54,56,57,58,65,69,71,74,75,78,80,84,85,87,88,90,91,93,95,96
  2x
  06,09,10,20,24,25,28,31,34,43,45,52,53,57,58,65,69,71,74,75,78,80,85,87,90,91,93,95
  ..............
  4D
  7x
  01,06,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,63,64,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  06,10,13,16,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,63,64,67,69,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  06,10,13,16,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,38,40,43,45,46,47,48,49,50,51,52,56,57,58,60,63,64,69,71,73,74,75,76,78,79,80,81,84,85,87,88,90,91,92,93,95,96,97,98
  4x
  06,10,13,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,36,38,43,45,46,47,48,49,50,51,52,56,57,58,63,64,69,71,73,74,75,79,80,81,84,85,88,90,91,92,93,95,97
  3x
  06,10,13,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,32,43,45,46,47,48,49,51,52,57,58,63,64,69,71,73,75,79,80,81,84,88,91,92,97
  2x
  10,13,18,20,21,24,25,28,32,46,47,48,49,51,57,63,64,69,71,73,75,79,80,81,84,88,92,97
   
  mr8386, Truongga8x, giangduciam17 thành viên khác Thích điều này.

Cộng đồng Ketqua1.net