NNC: dàn đề 7x, 3D, 4D, 3D mảng, 4D mảng

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 15/7/21.

Lượt xem: 4,130,572

 1. DINH_XUAN_THU

  DINH_XUAN_THU Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/9/21
  Bài viết:
  1,262
  Được thích:
  17,006
  Điểm thành tích:
  108
  2d 26/5
  9x
  ,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  8x
  ,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,97,98,99
  7x
  ,01,03,04,05,06,07,09,11,13,15,18,21,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,97,98
  6x
  ,01,03,04,05,06,07,09,11,13,15,18,21,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,73,74,75,77,79,81,83,89,90,91,92,93,95,97,98
  5x
  ,01,04,06,07,09,11,13,15,18,24,25,28,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,73,74,75,77,79,81,83,91,92,93,95,97,98
  4x
  ,01,04,06,07,09,11,13,15,18,24,25,28,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,47,51,52,54,56,57,59,60,61,63,64,67,68,73,74,75,79,91,92,93,95,97,98
  3x
  ,04,09,18,24,25,28,31,34,36,37,38,39,42,43,45,47,51,52,54,56,57,59,60,61,63,64,67,68,73,74,75,79,91,92,93,95,97,98
  2x
  ,04,09,18,24,25,28,31,34,36,37,38,39,42,43,47,51,54,59,60,61,63,64,68,73,79,92,95,97
  1x
  ,09,24,25,34,37,42,47,51,54,59,60,61,63,64,68,73,79,92
  0x
  ,09,24,25,34,37,59,64,68
   
  Kenbao, taosonanh, Fande34 thành viên khác Thích điều này.
 2. Thanhnd1234567

  Thanhnd1234567 Lính mới

  Tham gia:
  25/5/23
  Bài viết:
  66
  Được thích:
  425
  Điểm thành tích:
  48
  Mảng 3D
  26/05
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,41,43,44,46,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,80,82,83,84,85,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,41,43,44,46,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,67,69,71,73,74,76,80,82,83,84,85,88,91,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  01,04,05,06,08,09,10,14,15,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,41,43,44,46,48,49,54,56,57,58,59,60,63,64,65,67,69,71,73,76,80,82,83,84,85,91,92,93,94,96,98,99
  4x
  04,05,08,09,14,15,18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,38,41,43,46,49,54,56,57,59,60,63,64,65,67,69,73,76,80,82,83,84,91,92,93,94,96,98,99
  3x
  04,05,08,09,15,18,19,21,23,24,25,28,29,30,32,34,35,38,41,46,49,59,60,63,64,67,69,73,76,80,83,84,91,93,94,96,98,99
  2x
  04,05,08,09,15,19,21,24,28,30,32,35,38,41,46,49,59,60,64,69,73,83,84,91,93,94,96,99
  1x
  04,09,15,19,24,30,38,41,46,49,59,60,69,83,93,94,96,99
  0x
  09,15,24,69,93,94,96,99
   
 3. Thanhnd1234567

  Thanhnd1234567 Lính mới

  Tham gia:
  25/5/23
  Bài viết:
  66
  Được thích:
  425
  Điểm thành tích:
  48
  Mảng 4D
  26/05
  9x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,14,15,17,19,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,48,49,50,51,52,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  01,02,04,05,07,09,10,14,15,17,19,21,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,40,41,43,44,48,49,50,51,52,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,87,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  01,02,04,05,07,09,10,14,15,17,19,21,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,41,43,48,49,50,51,52,54,55,56,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,76,79,80,81,82,83,84,85,87,89,91,94,95,96,98,99
  4x
  01,02,04,05,07,09,10,14,15,17,19,21,24,26,28,30,31,32,34,35,43,49,50,51,52,54,55,56,59,60,64,65,67,69,70,79,80,81,82,83,84,87,89,91,94,96,98,99
  3x
  01,04,05,07,09,10,14,15,17,19,21,24,26,30,31,32,34,35,49,51,55,56,59,60,65,67,69,79,80,82,83,84,87,89,91,94,98,99
  2x
  01,04,05,07,09,10,15,17,19,24,30,31,35,49,51,55,56,59,60,65,67,69,80,83,87,89,91,94
  1x
  04,09,10,15,17,19,24,30,31,51,59,60,65,80,83,89,91,94
  0x
  15,17,30,31,60,65,83,89
   
  Namtran1988, AdidasSt, Bam_cang15 thành viên khác Thích điều này.
 4. Anhminhhd1986

  Anhminhhd1986 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  9/12/20
  Bài viết:
  619
  Được thích:
  7,454
  Điểm thành tích:
  88
  @quanthienhan hôm qua con 19 lấy 7x của 26-27 dàn sai đúng 1 dàn của Que
  Giờ săn dàn 7x của 16 người thi đấu không ai sai , đã 6 ngày chưa ăn . Có ít số săn nuôi đc .
   
 5. quekgb2022

  quekgb2022 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  18/6/22
  Bài viết:
  391
  Được thích:
  6,864
  Điểm thành tích:
  88
  Dàn 2d tham gia event 7x 2x
  Ngày 05/05...9x8x7x6x5x
  Ngày 06/05...9x8x7x6x
  Ngày 07/05...9x8x
  ___________
  Ngày 08/05...9x8x7x6x
  Ngày 09/05...9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 10/05...9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 11/05...9x8x
  Ngày 12/05...9x8x7x
  Ngày 13/05...miss...vãi đen
  Ngày 14/05...9x8x7x
  ________bắt đầu đảo mức_____
  Ngày 15/05...9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 16/05...9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 17/05...9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 18/05...9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/05...9x8x7x6x5x
  Ngày 20/05...9x8x
  Ngày 21/05...9x8x7x6x5x4x
  Ngày 22/05...9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/05...9x8x
  Ngày 24/05...9x....cắt mức sai
  Ngày 25/05...9x....sai do cá nhân, chỉnh
  Ngày 26/05...
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  02,03,04,05,06,07,09,12,13,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,49,50,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  02,03,04,05,07,09,13,16,18,19,20,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,48,50,52,53,54,55,57,59,61,62,63,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  5x
  02,03,04,07,16,19,20,24,25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,48,50,52,53,54,55,57,59,61,62,63,66,67,68,70,72,73,75,76,77,78,81,82,83,84,87,89,90,91,92,93,95,97,98
  4x
  02,03,04,07,19,20,24,25,26,27,29,30,34,36,38,39,40,42,43,45,48,52,54,55,57,59,62,63,66,67,70,72,75,76,77,78,81,82,83,84,87,89,91,92,93,95,97,98
  3x
  02,03,04,19,20,24,25,26,27,29,30,34,36,38,39,40,42,43,45,48,52,54,55,57,59,62,63,66,67,75,76,83,84,91,92,93,95,98
  2x
  02,03,04,19,20,24,26,30,34,36,38,40,42,43,45,48,54,55,62,63,66,67,76,83,84,91,93,95
  1x
  03,04,24,26,30,38,40,42,43,45,48,54,55,62,63,66,83,84
  0x
  03,24,26,30,38,62,66,83


  3d mảng tham gia event 7x 2x
  Ngày 05/05...9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 06/05...9x8x
  Ngày 07/05...9x8x7x
  ___________
  Ngày 08/05...9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/05...9x8x7x
  Ngày 10/05...9x8x7x6x
  Ngày 11/05...9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 12/05...9x8x
  Ngày 13/05...9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/05...9x8x7x6x5x4x3x
  ________bắt đầu đảo mức_____
  Ngày 15/05...9x8x7x
  Ngày 16/05...9x8x7x
  Ngày 17/05...9x8x7x6x5x
  Ngày 18/05...9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 19/05...9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 20/05...9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 21/05...9x8x
  Ngày 22/05...9x8x7x6x5x
  Ngày 23/05...9x8x
  Ngày 24/05...9x8x7x6x5x4x
  Ngày 25/05...9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 26/05...
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,25,26,30,31,33,34,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,74,76,77,78,79,80,81,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,03,04,05,06,07,08,12,13,14,16,18,19,20,21,22,25,26,30,31,33,34,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,52,54,58,59,60,61,62,63,64,66,67,69,70,73,74,76,78,79,80,81,84,85,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,03,04,05,06,07,08,12,13,14,16,19,21,22,25,26,30,31,33,34,39,40,41,43,44,45,46,48,50,52,54,58,59,60,62,64,66,67,69,70,74,76,78,79,80,81,84,85,87,88,89,91,93,95,96,97,98,99
  4x
  00,04,05,06,07,12,13,14,19,21,22,26,31,33,34,39,40,41,43,44,45,46,50,54,58,59,60,62,64,66,67,69,70,76,78,79,84,85,87,88,89,91,93,95,96,97,98,99
  3x
  00,04,05,12,13,14,21,22,26,31,34,39,40,41,43,44,46,54,58,59,60,62,64,66,67,69,70,76,78,85,87,88,89,93,95,96,98,99
  2x
  12,14,21,22,26,34,39,41,43,44,46,58,59,62,64,67,69,76,78,85,87,88,89,93,95,96,98,99
  1x
  26,34,41,43,44,58,59,62,67,69,76,78,85,87,89,95,96,98
  0x
  62,67,76,78,87,89,95,98


  4d mảng tham gia event 7x 2x
  Ngày 05/05...9x8x7x6x5x
  Ngày 06/05...miss
  Ngày 07/05...9x8x7x6x5x4x3x
  ___________
  Ngày 08/05...9x8x7x6x5x
  Ngày 09/05...9x8x7x
  Ngày 10/05...9x8x7x
  Ngày 11/05...9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 12/05...9x8x
  Ngày 13/05...9x8x7x6x5x4x
  Ngày 14/05...9x8x7x6x5x4x3x
  ________bắt đầu đảo mức_____
  Ngày 15/05...9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 16/05...9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/05...miss
  Ngày 18/05...9x8x7x6x5x4x
  Ngày 19/05...9x8x7x6x5x
  Ngày 20/05...9x
  Ngày 21/05...9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 22/05...9x8x7x6x
  Ngày 23/05...miss
  Ngày 24/05...9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/05...9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 26/05...
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,45,46,47,48,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,93,95,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,23,25,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,45,46,47,48,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,67,70,71,73,74,75,76,80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,95,99
  5x
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,21,23,30,31,32,33,35,36,38,40,41,45,46,47,48,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,67,70,71,74,76,80,81,82,83,84,85,88,90,91,95,99
  4x
  01,03,04,07,08,09,10,11,12,14,17,18,19,21,23,30,32,33,35,36,40,41,45,46,47,48,53,54,56,58,60,63,64,65,67,70,71,74,76,80,81,82,84,85,88,90,91,99
  3x
  01,03,04,07,08,10,11,12,14,18,19,21,30,33,35,36,40,41,45,46,47,48,53,54,56,58,60,63,64,65,70,74,80,81,84,85,88,91
  2x
  03,04,08,12,14,18,19,21,30,33,35,36,40,41,45,48,53,54,56,58,63,65,80,81,84,85,88,91
  1x
  14,18,33,35,36,41,45,48,53,54,56,58,63,65,81,84,85,88
  0x
  18,36,56,58,63,65,81,85


  3d đơn tham gia event
  ________bắt đầu đảo mức_____
  Ngày 15/05...miss
  Ngày 16/05...6 số
  Ngày 17/05...9,10 số miss
  Ngày 18/05...10 số miss
  Ngày 19/05...10 số miss
  Ngày 20/05...3 số
  Ngày 21/05...2 số
  Ngày 22/05...2 số
  Ngày 23/05...2 số
  Ngày 24/05...3 số
  Ngày 25/05...5 số
  Ngày 26/05...6,0,2,4,9,5,83,71
  8,5,9,4,2,0,6
  5,9,4,2,0,6
  9,4,2,0,6
  4,2,0,6
  2,0,6
  0,6
  6

  Tham khảo khác
  4d đơn
  ________bắt đầu đảo mức_____
  Ngày 15/05...miss
  Ngày 16/05...2 số
  Ngày 17/05...6 số
  Ngày 18/05...6 số
  Ngày 19/05...3 số
  Ngày 20/05...9 số miss
  Ngày 21/05...5 số
  Ngày 22/05...10 số miss
  Ngày 23/05...9,10 số miss
  Ngày 24/05...2 số
  Ngày 25/05...3 số
  Ngày 26/05...6,1,52,07,4,3,8,9
  4,0,7,2,5,1,6
  0,7,2,5,1,6
  7,2,5,1,6
  2,5,1,6
  5,1,6
  1,6
  6


  Tổng 2d
  ________bắt đầu đảo mức_____
  Ngày 15/05...3 tổng
  Ngày 16/05...6 tổng
  Ngày 17/05...4 tổng
  Ngày 18/05...3 tổng
  Ngày 19/05...6 tổng
  Ngày 20/05...1 tổng
  Ngày 21/05...6 tổng
  Ngày 22/05...6 tổng
  Ngày 23/05...6 tổng
  Ngày 24/05...10 tổng miss
  Ngày 25/05...9 tổng miss
  Ngày 26/05...49,1,3,2,8,705,6
  7,8,2,3,1,9,4
  8,2,3,1,9,4
  2,3,1,9,4
  3,1,9,4
  1,9,4
  9,4
  4

  Tổng 3d
  ________bắt đầu đảo mức_____
  Ngày 15/05...3 tổng
  Ngày 16/05...9 tổng miss
  Ngày 17/05...4 tổng
  Ngày 18/05...9 tổng miss
  Ngày 19/05...8 tổng miss
  Ngày 20/05...7 tổng
  Ngày 21/05...1 tổng
  Ngày 22/05...4 tổng
  Ngày 23/05...8 tổng miss
  Ngày 24/05...2 tổng
  Ngày 25/05...5 tổng
  Ngày 26/05...9,5,3,8,4,1,0,6,72
  0,1,4,8,3,5,9
  1,4,8,3,5,9
  4,8,3,5,9
  8,3,5,9
  3,5,9
  5,9
  9

  Tổng 4d
  ________bắt đầu đảo mức_____
  Ngày 15/05...3 tổng
  Ngày 16/05...5 tổng
  Ngày 17/05...1,2 tổng
  Ngày 18/05...9 tổng miss
  Ngày 19/05...3 tổng
  Ngày 20/05...4 tổng
  Ngày 21/05...3 tổng
  Ngày 22/05...10 tổng miss
  Ngày 23/05...10 tổng miss
  Ngày 24/05...4 tổng
  Ngày 25/05...7 tổng
  Ngày 26/05...1,6,27,0,59,4,3,8
  9,5,0,7,2,6,1
  5,0,7,2,6,1
  0,7,2,6,1
  7,2,6,1
  2,6,1
  6,1
  1
   
 6. Minhminhyb85

  Minhminhyb85 Lính mới

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  17
  Được thích:
  264
  Điểm thành tích:
  47
  Ngày 26/5 3d mảng
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  02,03,04,05,06,07,08,09,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59
  3x
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59
  2x
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59
  1x
  32,33,34,35,36,37,38,39,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59
  0x
  52,53,54,55,56,57,58,59
   
  damri9358, AdidasSt, Bam_cang15 thành viên khác Thích điều này.
 7. Apple79

  Apple79 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  23/9/19
  Bài viết:
  431
  Được thích:
  8,724
  Điểm thành tích:
  88
  XSMB Tháng 5
  01/05 = 20 = xịt
  02/05 = 65 = 987x
  03/05 = 76 = 987x
  04/05 = 18 = 9876543x
  05/05 = 47 = 987654321x
  06/05 = 04 = nghỉ
  07/05 = 60 = nghỉ
  08/05 = 81 = 98765432x
  09/05 = 46 = 9876543210x
  10/05 = 96 =9876543x
  11/05 = 34 = 9x
  12/05 = 02 = 9876x
  13/05 = 49 = 9x
  14/05 = 53 = nghỉ
  15/05 = 56 = 987654x
  16/05 = 31 = 9x
  17/05 = 49 = 9876543x
  18/05 = 32 = 987x
  19/05 = 17 = 98765x
  20/05 = 52 = 98765432x
  21/05 = 97 = 987654321x
  22/05 = 54 = 987654321x
  23/05 = 72 = 98x
  24/05 = 66 = 9876543x
  25/05 = 19 = 9876x
  26/05 =
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,38,39,41,42,45,46,47,49,50,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  00,01,03,05,07,08,09,10,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,38,39,41,42,45,46,49,50,53,54,55,58,61,62,63,64,66,67,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  5x
  00,01,03,05,07,08,09,10,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,38,41,42,45,50,53,58,61,62,63,64,66,67,70,71,73,74,75,76,77,78,81,82,85,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  4x
  00,01,03,07,09,12,16,17,18,19,21,23,24,28,29,30,32,38,41,42,45,50,53,58,61,62,63,64,66,67,70,71,73,74,75,76,77,78,81,82,85,91,92,93,95,96,97,98
  3x
  00,01,03,07,12,17,18,19,23,24,28,30,32,38,42,50,53,58,61,62,63,64,66,67,70,71,73,74,75,76,77,78,81,82,91,93,95,96
  2x
  00,01,03,07,12,17,18,19,23,24,28,30,32,38,42,50,58,61,62,64,66,67,70,71,74,93,95,96
  1x
  01,12,18,19,23,24,28,30,32,38,61,62,64,66,71,74,93,96
  0x
  01,12,18,19,71,74,93,96
   
  damri9358, huuphuc686, AdidasSt16 thành viên khác Thích điều này.
 8. Apple79

  Apple79 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  23/9/19
  Bài viết:
  431
  Được thích:
  8,724
  Điểm thành tích:
  88
  Dàn gốc 7x tháng 5
  01/05 = 20 = ăn
  02/05 = 65 = ăn
  03/05 = 76 = ăn
  04/05 = 18 = ăn
  05/05 = 47 = ăn
  06/05 = 04 = nghỉ
  07/05 = 60 = nghỉ
  08/05 = 81 = xịt
  09/05 = 46 = ăn
  10/05 = 96 = ăn
  11/05 = 34 = ăn
  12/05 = 02 = xịt
  13/05 = 49 = xịt
  14/05 = 53 = nghỉ
  15/05 = 56 = ăn
  16/05 = 31 = xịt
  17/05 = 49 = ăn
  18/05 = 32 = ăn
  19/05 = 17 = ăn
  20/05 = 52 = ăn
  21/05 = 97 = ăn
  22/05 = 54 = ăn
  23/05 = 72 = xịt
  24/05 = 66 = ăn
  25/05 = 19 = ăn
  26/05 =
  (7 7 số)
  00,01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,50,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  Dàn siêu rút gọn theo PP mới tháng 5, ae theo dõi xem sao, hoặc dùng làm dàn test loại. Lấy dàn gốc 7x để hạ dàn:
  01/05 = 20 = ăn
  02/05 = 65 = xịt
  03/05 = 76 = ăn
  04/05 = 18 = ăn
  05/05 = 47 = ăn
  06/05 = 04 = nghỉ
  07/05 = 60 = nghỉ
  08/05 = 81 = xịt
  09/05 = 46 = ăn
  10/05 = 96 = ăn
  11/05 = 34 = xịt
  12/05 = 02 = xịt
  13/05 = 49 = xịt
  14/05 = 53 = nghỉ
  15/05 = 56 = xịt
  16/05 = 31 = xịt
  17/05 = 49 = ăn
  18/05 = 32 = xịt
  19/05 = 17 = ăn
  20/05 = 52 = ăn
  21/05 = 97 = xịt
  22/05 = 54 = ăn
  23/05 = 72 = xịt
  24/05 = 66 = ăn
  25/05 = 19 = xịt
  26/05 =
  (4 4 số)
  00,01,03,07,08,09,10,12,17,19,20,22,23,26,29,30,34,38,41,42,45,47,49,50,58,61,64,67,71,73,79,80,81,82,84,88,91,92,93,94,95,97,98,99

  Nay mình loại dàn này ae tham khảo:
  (2 3 ) số
  02,04,13,15,21,27,31,35,36,46,48,51,52,53,59,68,69,78,85,86,87,89,90
   
  damri9358, huuphuc686, AdidasSt17 thành viên khác Thích điều này.
 9. MoneyCat

  MoneyCat Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  21/1/22
  Bài viết:
  2,076
  Được thích:
  22,429
  Điểm thành tích:
  108
  2D
  18/5 8x7x6x
  19/5 8x7x6x
  20/5 8x7x6x
  21/5 xxxxxx
  22/5 8x7x6x
  23/5 xxxxxx
  24/5 8x7x6x
  25/5 8x8x8x
  26/5
  (8 9 số)
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 số)
  02,03,04,05,07,08,10,11,12,13,14,15,17,19,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 9 số)
  02,03,04,05,08,10,13,14,15,17,19,23,24,25,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,65,68,69,70,71,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98

  3D ĐƠN
  16/5 6C
  17/5 7C
  18/5 6C
  19/5 6C
  20/5 6C
  21/5 10C
  22/5 6C
  23/5 6C
  24/5 6C
  25/5 6C
  26/5
  45679012
  4567902
  467902

  3D MẢNG
  16/5 9x8x
  17/5 9x8x7x6x
  18/5 9x8x7x6x
  19/5 9x8x7x6x
  20/5 9x8x7x6x
  21/5 9x8x7x6x
  22/5 9x8x7x6x
  23/5 9x8x8x8x
  24/5 9x8x7x6x
  25/5 9x8x7x6x
  26/5
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,18,19,20,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,68,69,70,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,19,20,23,24,25,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,68,69,70,73,74,75,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,19,20,23,24,25,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,60,63,64,65,68,69,70,73,74,75,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99

  4D MẢNG
  16/5 9x8x7x6x
  17/5 9x8x7x6x
  18/5 9x8x7x6x
  19/5 9x8x7x6x
  20/5 9x8x7x6x
  21/5 9x8x7x6x
  22/5 9x9x9x9x
  23/5 xxxxxxxx
  24/5 9x8x7x6x
  25/5 9x8x7x6x
  26/5
  (9 4 số)
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,02,03,04,07,08,09,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,57,58,59,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 4 số)
  02,03,07,08,09,12,13,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,52,53,57,58,59,62,63,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (6 5 số)
  02,03,07,08,09,12,13,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,40,41,42,43,45,46,47,48,49,52,53,57,58,59,62,63,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99

  4D ĐƠN
  01/5 6C
  02/5 6C
  03/5 6C
  04/5 6C
  05/5 6C
  06/5 6C
  07/5 6C
  08/5 6C
  09/5 7C
  10/5 6C
  11/5 6C
  12/5 7C
  13/5 6C
  14/5 6C
  15/5 6C
  16/5 8C
  17/5 10C
  18/5 6C
  19/5 6C
  20/5 6C
  21/5 6C
  22/5 6C
  23/5 7C
  24/5 6C
  25/5 6C
  26/5
  23457890
  2457890
  457890
   
  damri9358, huuphuc686, AdidasSt16 thành viên khác Thích điều này.
 10. auag9999

  auag9999 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  12/2/22
  Bài viết:
  987
  Được thích:
  12,615
  Điểm thành tích:
  88
  + Even 7x - 2x:
  7x
  01,03,05,08,10,13,14,15,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,03,05,08,10,13,15,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,73,74,76,78,81,82,83,85,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,03,05,08,10,13,15,18,21,23,24,25,28,30,32,34,35,38,39,41,42,43,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,65,67,68,74,76,78,81,82,83,85,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  01,03,05,08,10,13,15,18,21,23,24,25,28,30,32,34,35,38,39,41,42,43,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,65,67,68,76,81,83,87,92,93,94,95
  3x
  13,21,23,25,32,34,35,38,39,41,42,43,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,65,67,68,76,81,83,87,92,93,94,95
  2x
  13,21,23,25,32,34,35,41,42,43,45,49,52,54,56,58,61,65,67,68,76,81,83,87,92,93,94,95
   
  damri9358, huuphuc686, AdidasSt13 thành viên khác Thích điều này.
 11. Dongnguyen593

  Dongnguyen593 Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  8/12/22
  Bài viết:
  64
  Được thích:
  531
  Điểm thành tích:
  78
  Nếu như vậy thì e mới hiểu. Còn bước cuối cùng là lấy xuôi hay lấy đều vậy ạ
   
  damri9358, huuphuc686, AdidasSt4 thành viên khác Thích điều này.
 12. Thanhnd1234567

  Thanhnd1234567 Lính mới

  Tham gia:
  25/5/23
  Bài viết:
  66
  Được thích:
  425
  Điểm thành tích:
  48
  Ngày 26/5 Vĩnh Long
  (8 9 số)
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,45,46,48,49,50,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,38,40,42,43,48,49,52,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,03,04,06,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,38,40,48,49,52,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98,99
  (5 8 số)
  00,03,04,06,08,10,11,12,13,15,17,18,20,21,24,25,26,29,30,31,33,34,35,48,49,52,54,56,57,58,59,61,62,65,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,98,99
  (4 9 số)
  03,06,08,10,12,15,17,18,21,24,25,26,29,30,31,33,34,48,49,52,54,56,57,59,61,62,65,67,69,70,71,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,99
  (3 9 số)
  03,08,10,12,15,17,18,24,25,26,29,30,31,34,48,49,54,56,59,61,65,67,69,70,74,75,78,79,81,83,84,85,87,88,89,90,92,93,99
  (2 9 số)
  10,15,17,18,24,25,26,29,30,31,34,48,54,56,61,65,69,70,74,75,78,79,81,83,84,85,88,89,90
  (1 8 số)
  10,15,17,18,24,25,26,29,31,48,54,56,74,75,78,79,84,85
  (9 số)
  15,17,24,25,26,31,78,79,85
   
 13. VNL.GLORY2012

  VNL.GLORY2012 Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  5/10/20
  Bài viết:
  220
  Được thích:
  2,284
  Điểm thành tích:
  88
  3D MẢNG:
  01/5:82- 987654321x
  02/5:86- 987x
  03/5:57- xxx
  04/5:91- 9876543210x
  05/5:64- 98765432x
  06/5:90- 9876543210x
  07/5:06- 9876x
  08/5:48- 9876x
  09/5:54- 987654x
  10/5:99- xxx
  11/5:nghỉ-9876x
  12/5:10- 9876x
  13/5:94- xxx
  14/5:75- 987654321x
  15/5:95- 9876543210x
  16/5:03- 987x
  17/5:94- 9876543210x
  18/5:63- 98765432x
  19/5:31- 9876543210x
  20/5:45- 98765432x
  21/5:29- 987654x
  22/5:75- 987654321x
  23/5:97- 9876543210x
  24/5:96- 9876543x
  25/5:31- 9876x
  26/5:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,34,35,36,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,06,08,10,11,12,13,14,16,17,18,20,22,23,25,27,29,30,34,35,36,38,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  01,02,03,04,08,10,11,12,13,14,16,18,20,23,25,27,34,35,36,38,41,43,45,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  01,02,03,04,08,10,11,12,13,14,18,20,25,27,34,35,41,43,45,46,47,48,49,51,52,56,58,59,60,63,64,66,67,68,69,70,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,92,93,94,95,98,99
  4x
  02,03,04,08,11,12,13,14,25,27,34,35,43,45,46,47,48,49,52,56,58,59,60,63,64,66,68,69,70,72,73,74,76,78,79,80,81,82,84,86,87,89,90,93,94,95,98,99
  3x
  02,03,04,08,11,13,25,27,34,43,46,47,49,52,56,58,59,60,64,68,69,70,72,74,78,79,80,81,82,86,87,89,90,93,94,95,98,99
  2x
  02,04,11,25,34,46,47,49,52,56,58,59,60,64,68,69,70,72,74,78,79,81,82,89,93,94,95,99
  1x
  02,04,11,34,47,52,56,58,60,69,70,72,74,78,81,93,95,99
  0x
  02,47,60,69,70,74,78,81
   
  nghiasm, Namtran1988, Logi202122 thành viên khác Thích điều này.
 14. Coviu

  Coviu Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  441
  Được thích:
  7,332
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,39,40,41,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,39,40,41,49,50,51,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,39,40,41,49,50,51,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,39,40,41,49,50,51,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  20,21,29,41,49,50,51,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  20,21,29,60,61,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  20,21,29,60,61,69,70,71,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  1x
  20,21,29,60,61,69,70,71,79,80,81,89,94,95,96,97,98,99
  0x
  61,69,70,71,79,80,81,89
   
  Namtran1988, td9a, Logi202121 thành viên khác Thích điều này.
 15. Cuasoc

  Cuasoc Lính mới

  Tham gia:
  1/11/21
  Bài viết:
  422
  Được thích:
  6,134
  Điểm thành tích:
  88
  EVENT 7X-2X
  26/5

  8x
  01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  02,05,06,09,10,11,12,13,14,16,17,18,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  10,12,13,14,16,17,18,21,22,24,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,99
  5x
  10,13,16,18,21,24,26,27,28,29,30,32,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,85,90,91,92,99
  4x
  10,13,16,18,21,24,26,27,28,29,30,32,34,35,36,38,39,40,43,44,45,47,48,49,51,53,54,55,57,58,61,62,63,64,66,67,70,73,75,76,77,79,83,85,90,91,92,99
  3x
  10,13,16,18,21,24,26,27,28,29,30,32,34,35,36,38,39,40,43,44,45,47,51,54,55,58,62,63,64,70,77,79,83,85,90,91,92,99
  2x
  13,16,18,21,26,27,29,30,32,34,35,38,39,40,43,44,51,54,55,58,62,63,64,70,79,83,85,99
  1x
  30,32,34,35,38,39,40,43,44,51,54,55,58,62,63,64,70,79
  0x
  39,40,43,44,51,54,55,58
  ++++++++
  3d mảng

  8x
  05,06,09,10,11,12,13,14,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  10,13,16,18,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  10,13,16,18,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,68,69,70,72,74,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  13,18,23,24,25,28,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,68,69,70,72,74,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  13,18,23,24,25,28,31,33,36,41,45,47,48,49,50,52,53,55,57,58,59,61,62,63,64,68,69,70,72,74,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  13,18,23,24,25,28,31,33,36,41,45,47,48,49,50,52,53,57,59,61,68,69,72,74,78,81,82,84,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98
  2x
  23,25,31,33,41,50,52,57,59,61,68,69,72,74,78,81,82,84,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98
  1x
  23,25,31,33,41,50,52,59,69,81,82,89,93,94,95,96,97,98
  0x
  41,50,52,59,69,81,82,95
   
  Namtran1988, td9a, Phongtho20 thành viên khác Thích điều này.
 16. mrjin612

  mrjin612 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  29/11/11
  Bài viết:
  400
  Được thích:
  5,045
  Điểm thành tích:
  88
  Dàn tháng 5 may mắn
  1/5: 1x
  2/5: 0x
  3/5: 6x
  4/5: 7x
  5/5: 4x
  6/5: 3x
  7/5: 4x
  8/5: trượt
  9/5: 1x
  10/5: 3x
  11/5: 7x
  12/5: 7x
  13/5: 4x
  14/5: 3x
  15/5: 1x
  16/5: 7x
  17/5: 4x
  18/5: 1x
  19/5: 7x
  20/5: 6x
  21/5: 1x
  22/5: 0x
  23/5: 0x
  24/5: 4x
  25/5: 2x
  26/5:
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,07,09,10,12,13,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,92,95,96,97,99
  6x
  03,04,05,07,09,10,12,13,17,20,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,49,50,51,52,53,54,59,60,61,62,63,64,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,86,88,89,90,91,92,95,96,97,99
  5x
  03,04,05,07,09,10,12,13,17,20,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,45,46,47,50,52,53,59,61,63,64,67,68,71,72,73,75,77,79,80,81,82,83,86,88,89,90,91,92,95,96,97,99
  4x
  03,07,12,13,20,23,25,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,45,46,47,50,52,53,59,61,63,64,67,68,71,72,73,75,79,80,81,86,88,89,90,91,92,95,96,97,99
  3x
  03,12,13,20,23,25,27,28,30,31,32,34,35,38,45,46,47,50,52,53,63,67,68,71,72,73,75,79,80,81,86,88,90,91,92,95,96,99
  2x
  12,13,20,23,25,27,28,30,31,32,34,35,38,45,46,47,53,67,68,71,72,73,75,80,88,90,95,99
  1x
  12,27,28,31,32,34,35,47,68,71,72,73,75,80,88,90,95,99
  0x
  47,71,72,75,80,88,90,99
   
  Namtran1988, td9a, transfer25 thành viên khác Thích điều này.
 17. Coca0510

  Coca0510 Lính mới

  Tham gia:
  14/6/22
  Bài viết:
  57
  Được thích:
  727
  Điểm thành tích:
  78
  Cha nội này spam lắm thế
   
  transfer, Dedan5x2021, damri93582 thành viên khác Thích điều này.
 18. Thanhnd1234567

  Thanhnd1234567 Lính mới

  Tham gia:
  25/5/23
  Bài viết:
  66
  Được thích:
  425
  Điểm thành tích:
  48
  Miền trung Ninh Thuận ngày 26/5
  7x
  12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,92,93,95,96,97
  4x
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,82,83,85,86,87,92,93
  3x
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,79,80
  2x
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,69,70
  1x
  40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,59,60,65,69,70
  0x
  46,47,51,52,53,54,59,60
   
 19. damri9358

  damri9358 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  10/11/22
  Bài viết:
  1,931
  Được thích:
  18,083
  Điểm thành tích:
  108
  Dàn đề kết 26/5:
  (2 8 số)
  00,01,04,05,06,20,22,24,25,27,
  28,40,42,44,46,47,51,52,55,56,
  58,62,68,70,71,74,80,88

  (5 4 số):
  000,001,004,005,006,080,088,100,101,104,
  105,106,170,171,174,262,268,270,271,274,
  280,288,451,452,455,456,458,462,468,470,
  471,474,480,488,720,722,724,725,727,728,
  780,788,820,822,824,825,827,828,920,922,
  924,925,927,928,

  Hanoi VIP 26/05:
  (3 4 số)
  10,12,15,20,23,25,29,30,39,43,
  46,47,49,50,52,55,56,59,60,65,
  66,67,68,69,75,76,78,79,92,93,
  95,96,97,98
   
  Chỉnh sửa cuối: 26/5/23
  transfer, KUBON.CC, huuphuc68618 thành viên khác Thích điều này.
 20. Thanhnd1234567

  Thanhnd1234567 Lính mới

  Tham gia:
  25/5/23
  Bài viết:
  66
  Được thích:
  425
  Điểm thành tích:
  48
  Miền trung Gia Lai ngày 26/5
  7x
  03,04,05,06,08,09,12,15,16,18,19,21,22,25,27,30,31,32,33,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,06,08,12,15,16,18,19,22,25,27,30,31,32,33,36,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,72,73,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,04,06,08,12,15,16,18,19,22,25,27,30,31,32,33,36,40,42,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,61,62,66,67,68,72,73,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  04,06,08,18,19,25,27,30,31,32,33,36,40,44,45,46,47,48,51,52,53,54,61,62,66,67,68,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  04,08,19,25,27,30,31,32,33,36,40,44,45,46,47,48,51,54,62,67,77,79,80,82,83,84,85,86,87,88,91,92,94,95,96,97,98,99
  2x
  04,08,19,25,27,30,36,40,44,45,46,47,48,51,54,62,67,77,79,80,83,84,85,86,87,88,98,99
  1x
  04,08,19,25,27,30,36,51,67,80,83,84,85,86,87,88,98,99
  0x
  04,08,80,83,84,86,87,88
   

Cộng đồng Ketqua1.net