NNC: dàn đề 7x, 3D, 4D, 3D mảng, 4D mảng

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 15/7/21.

Lượt xem: 5,267,835

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. quekgb2022

  quekgb2022 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  18/6/22
  Bài viết:
  1,010
  Được thích:
  16,226
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 29/9/2023
  TEAM 3 CHỐT MINI GAME SONG KIẾM LV6
  2D (4 8) số
  02,05,07,09,11,14,18,20,23,24,25,27,29,32,36,39,41,42,45,48,49,50,52,54,57,58,62,63,66,69,71,72,75,78,80,81,84,85,87,88,89,90,92,93,94,96,98,99

  2D (1 0) số
  24,25,39,42,45,52,54,57,75,93

  3D (2 9 8) số:
  020,023,024,025,027,029,050,052,054,057,058,071,072,075,078,080,081,084,085,087,088,089,090,092,093,094,096,098,099,111,114,118,141,142,145,148,149,162,163,166,169,171,172,175,178,180,181,184,185,187,188,189,202,205,207,209,232,236,239,241,242,245,248,249,250,252,254,257,258,262,263,266,269,271,272,275,278,290,292,293,294,296,298,299,320,323,324,325,327,329,341,342,345,348,349,350,352,354,357,358,362,363,366,369,390,392,393,394,396,398,399,411,414,418,420,423,424,425,427,429,432,436,439,450,452,454,457,458,480,481,484,485,487,488,489,490,492,493,494,496,498,499,502,505,507,509,520,523,524,525,527,529,532,536,539,541,542,545,548,549,571,572,575,578,580,581,584,585,587,588,589,611,614,618,620,623,624,625,627,629,632,636,639,662,663,666,669,690,692,693,694,696,698,699,702,705,707,709,711,714,718,720,723,724,725,727,729,750,752,754,757,758,780,781,784,785,787,788,789,802,805,807,809,811,814,818,841,842,845,848,849,850,852,854,857,858,871,872,875,878,880,881,884,885,887,888,889,890,892,893,894,896,898,899,902,905,907,909,911,914,918,920,923,924,925,927,929,932,936,939,941,942,945,948,949,950,952,954,957,958,962,963,966,969,980,981,984,985,987,988,989,990,992,993,994,996,998,999

  3D (2 0) số:
  824,825,839,842,845,852,854,857,875,893,924,925,939,942,945,952,954,957,975,993

  4D (1 9 8) số
  0141,0142,0145,0185,0187,0323,0324,0325,0327,0363,0366,0369,0393,0396,0750,0752,0754,0757,0758,0785,0787,1050,1052,1054,1057,1058,1093,1096,1232,1236,1239,1241,1242,1245,1250,1252,1254,1257,1258,1275,1278,1505,1509,1523,1524,1525,1527,1541,1542,1545,1575,1578,1585,1587,2141,2142,2145,2185,2187,3050,3052,3054,3057,3058,3093,3096,3323,3324,3325,3327,3363,3366,3369,3393,3396,3414,3418,3423,3424,3425,3427,3450,3452,3454,3457,3458,3850,3852,3854,3857,3858,3875,3878,4323,4324,4325,4327,4363,4366,4369,4393,4396,4750,4752,4754,4757,4758,4785,4787,5141,5142,5145,5185,5187,6050,6052,6054,6057,6058,6093,6096,6141,6142,6145,6185,6187,6505,6509,6523,6524,6525,6527,6541,6542,6545,6575,6578,6585,6587,6750,6752,6754,6757,6758,6785,6787,7050,7052,7054,7057,7058,7093,7096,7414,7418,7423,7424,7425,7427,7450,7452,7454,7457,7458,7932,7936,7939,7950,7952,7954,7957,7958,7963,7966,7969,8323,8324,8325,8327,8363,8366,8369,8393,8396,9750,9752,9754,9757,9758,9785,9787,9850,9852,9854,9857,9858,9875,9878
   
  huuphuc686, taosonanh, transfer9 thành viên khác Thích điều này.
 2. Vunuthangay9358

  Vunuthangay9358 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  24/4/23
  Bài viết:
  961
  Được thích:
  7,071
  Điểm thành tích:
  1,217
  3 DÀN 3D 6xx, 5xx, 4xx
  22/09: Miss
  23/09: 7xx, 6xx
  24/09: 6xx
  25/09: 6xx, 5xx, 4xx
  26/09: 6xx
  27/09: Nghỉ.
  28/09: Miss.
  29/09:
  (6 8 1 số)
  000,001,002,003,006,007,009,010,011,013,014,015,017,018,020,022,024,025,026,027,029,030,031,032,033,034,036,037,038,039,040,041,042,044,045,046,047,050,051,053,054,055,056,057,058,060,061,062,066,067,068,069,070,071,072,075,076,077,078,080,081,082,083,084,085,087,089,090,091,092,093,094,095,096,098,101,102,103,104,108,109,110,111,114,115,116,117,120,121,123,124,125,127,129,131,133,134,140,141,143,144,146,147,148,150,152,153,155,157,158,160,161,162,163,164,166,168,169,170,171,172,173,175,176,177,178,179,180,181,182,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,195,196,197,198,199,200,203,204,206,210,212,213,216,217,219,220,221,223,226,227,228,230,233,235,237,238,239,240,242,243,244,245,247,248,249,253,255,256,257,258,262,264,266,270,271,273,274,275,276,278,279,280,281,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,296,299,300,301,302,303,304,305,307,308,309,312,315,316,318,319,323,325,327,330,332,333,334,335,336,337,340,341,343,344,345,346,348,349,350,352,353,354,355,359,360,361,362,364,365,366,369,370,373,376,378,379,380,381,382,383,384,386,387,392,393,395,396,398,400,401,402,403,405,406,407,408,411,412,413,415,417,420,421,422,424,425,426,427,428,433,434,436,437,438,439,440,441,442,444,445,448,449,451,453,454,455,458,459,461,463,464,465,466,468,469,472,474,475,476,477,478,480,481,482,483,484,485,486,487,488,490,492,493,494,495,498,499,501,503,504,506,507,508,509,511,512,513,516,518,519,520,521,523,525,526,527,528,530,531,532,534,535,537,538,539,540,541,542,545,546,547,549,550,552,554,555,556,557,559,560,561,564,565,567,568,569,570,572,573,574,575,576,577,578,580,581,584,585,586,588,589,591,592,594,596,597,598,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,613,614,615,616,617,618,619,621,623,624,625,626,627,628,629,630,635,636,638,639,640,641,643,644,645,646,648,649,653,654,655,656,657,659,660,661,663,664,665,666,667,669,670,672,673,674,676,677,678,679,682,683,687,688,689,690,691,692,694,695,696,700,701,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,714,716,717,718,719,721,722,724,726,727,728,729,730,731,733,738,740,741,742,747,748,749,752,756,757,758,759,760,763,765,766,767,771,772,774,776,777,778,779,782,783,786,789,791,793,794,795,797,798,800,801,802,803,804,805,806,808,809,812,815,819,820,821,822,824,825,826,827,830,831,832,833,834,835,836,837,839,840,842,843,844,845,846,847,849,850,851,852,855,856,857,858,861,863,864,866,867,869,870,871,872,873,875,876,877,878,879,880,881,883,884,885,886,889,892,893,895,896,897,898,899,901,902,903,904,907,913,915,916,917,918,919,921,922,923,924,926,927,928,929,930,931,932,933,935,936,938,939,940,942,945,946,947,948,949,950,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,964,967,968,970,972,973,974,975,976,979,980,981,983,984,985,988,989,990,991,994,995,996,999
  (5 5 8 số)
  001,002,003,006,007,009,010,011,013,014,015,017,020,022,025,026,027,030,031,032,033,034,036,038,039,040,042,044,045,047,050,051,053,055,056,057,058,060,061,066,067,068,071,075,076,080,081,082,084,087,089,090,091,092,093,094,095,096,098,101,102,104,108,110,111,114,116,117,120,123,124,125,127,129,131,134,140,141,144,146,147,148,150,152,153,155,157,158,161,162,163,164,166,168,170,171,175,176,177,178,179,180,181,182,184,186,187,188,189,190,191,192,193,195,197,198,199,200,203,204,206,212,213,216,217,219,220,221,223,226,228,230,233,235,237,238,239,240,242,243,244,245,247,249,253,255,256,258,262,270,271,273,274,275,276,278,279,280,281,283,284,285,286,287,289,291,292,293,296,299,300,303,305,308,309,312,315,316,319,323,327,330,332,333,334,335,336,337,340,343,345,348,349,350,352,353,354,355,359,360,361,364,365,369,370,373,376,378,379,380,381,384,387,392,393,395,396,398,400,401,402,403,405,406,407,411,412,413,415,417,420,421,422,424,425,426,427,428,434,436,437,438,439,440,442,444,445,451,453,455,458,459,461,463,464,465,466,468,469,472,475,476,477,478,480,481,482,483,484,485,486,487,488,490,492,493,494,495,498,499,501,503,504,506,507,508,509,511,516,519,520,521,523,525,526,527,528,530,532,534,535,537,538,539,540,541,542,547,549,550,552,555,556,561,564,565,567,568,569,570,572,573,574,576,577,578,580,581,584,585,589,591,592,594,596,597,598,600,602,603,604,606,607,608,609,610,611,613,614,615,616,617,621,623,624,625,626,627,628,629,630,635,640,643,644,645,646,648,649,653,654,655,656,659,660,663,664,667,670,673,676,677,678,679,683,687,688,689,691,692,694,700,704,706,707,708,709,710,711,712,714,716,717,718,719,721,722,724,726,727,729,730,731,738,740,741,742,747,748,749,752,756,757,758,760,765,766,767,771,772,774,778,779,782,783,786,789,794,795,797,798,800,801,802,804,805,806,808,809,815,819,820,821,822,824,825,826,827,830,831,832,833,834,836,837,839,840,843,845,846,849,850,851,852,855,856,857,861,863,866,867,869,870,871,872,875,876,877,879,880,883,884,885,886,889,892,893,895,896,897,898,899,901,902,903,907,913,916,918,921,922,923,924,926,927,928,929,930,931,932,933,935,936,938,939,940,942,945,946,950,953,954,955,956,959,962,964,967,968,970,972,973,974,975,976,979,980,981,983,984,985,988,989,991,994,995,996,999
  (4 5 9 số)
  001,002,003,006,009,010,011,013,014,015,017,020,022,025,026,027,031,032,033,034,036,039,040,042,044,045,047,050,053,057,058,061,067,068,071,075,076,080,081,082,084,087,089,090,091,092,093,094,095,096,098,101,102,104,111,116,117,120,123,124,125,127,129,131,134,144,148,150,152,153,155,157,158,161,162,163,164,166,168,170,175,176,177,178,179,181,182,184,187,188,190,192,193,195,198,199,200,203,212,213,217,220,221,223,228,230,233,235,238,239,242,245,247,249,253,256,258,262,270,271,273,274,275,276,279,280,283,284,285,287,289,291,292,293,299,300,303,305,308,309,312,315,319,323,330,332,333,334,335,336,337,343,345,348,349,350,352,353,354,359,360,364,365,369,370,373,376,378,380,381,384,387,392,393,395,398,400,401,402,403,406,407,411,412,413,415,417,420,421,422,424,425,426,428,434,436,438,440,444,445,451,453,455,458,463,464,466,468,469,475,476,480,481,482,484,485,486,487,490,492,493,494,495,498,499,501,503,504,506,507,508,509,511,519,520,523,525,526,527,528,530,532,534,535,537,538,539,540,542,547,552,555,556,561,564,565,567,568,569,570,572,573,574,576,577,578,580,581,584,589,592,594,596,597,598,600,602,603,604,606,607,608,609,610,611,613,614,616,617,621,623,624,625,626,627,629,635,640,644,645,646,648,649,653,656,659,660,663,664,670,673,677,678,679,683,687,688,689,692,700,704,706,707,708,710,711,712,714,716,717,718,719,721,722,724,726,727,729,730,738,740,741,742,747,748,749,752,756,757,760,765,766,767,771,772,774,778,779,782,789,794,795,797,798,800,801,802,804,805,806,808,809,815,819,820,821,822,824,825,826,827,830,832,834,837,839,840,843,845,846,849,851,852,855,856,857,861,863,866,867,869,871,872,875,876,879,880,883,884,889,892,896,897,898,899,901,902,903,907,913,916,918,921,922,923,926,927,929,932,933,935,936,938,939,940,942,945,946,953,954,955,956,962,964,967,968,970,972,973,974,975,983,984,985,988,989,994,996,999
   
  huuphuc686, taosonanh, transfer13 thành viên khác Thích điều này.
 3. Lodekhoahoc

  Lodekhoahoc Lính mới

  Tham gia:
  15/3/20
  Bài viết:
  897
  Được thích:
  4,526
  Điểm thành tích:
  1,657
  29.9
  Thông ngày 5 tiếp nào
  380s
  200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999
   
 4. Lodekhoahoc

  Lodekhoahoc Lính mới

  Tham gia:
  15/3/20
  Bài viết:
  897
  Được thích:
  4,526
  Điểm thành tích:
  1,657
  29.9
  3d đơn
  6827390
  862739
  86273
  8627
  862
  86
   
 5. Lodekhoahoc

  Lodekhoahoc Lính mới

  Tham gia:
  15/3/20
  Bài viết:
  897
  Được thích:
  4,526
  Điểm thành tích:
  1,657
  Tk
  25.9 480s 4c không đăng
  26.9 406s 4c
  27.9 458s xx
  28.9 390s 3c
   
 6. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  6,685
  Được thích:
  92,327
  Điểm thành tích:
  1,907
  Thay mặt các cao thủ NNC trong đó có em .... anh gửi lời cảm ơn em nhé. Chúc em và gia đình đón tết trung thu vui vẻ đầm ấm.
  @o3ma đi công tác cụ giáo à chứ có thời gian đâu mà ngắm gái đâu.... hì hì.
   
 7. 24674

  24674 Lính mới

  Tham gia:
  10/7/23
  Bài viết:
  277
  Được thích:
  2,649
  Điểm thành tích:
  887
  Ngày 29.9.2023
  CHỐT MINI GAME SONG KIẾM LV6 - TEAM 9

  2D 50 số:

  02,04,05,06,07,08,10,12,13,15,17,21,23,25,31,32,34,35,37,38,40,41,43,48,50,52,53,55,56,57,58,61,62,67,68,75,76,78,80,81,83,85,86,87,90,92,94,96,98,99

  2D 10 số:
  04,10,34,35,52,53,55,57,67,68

  3D 300 số:
  302,304,305,306,307,308,310,312,313,315,317,321,323,325,331,332,334,335,337,338,340,341,343,348,350,352,353,355,356,357,358,361,362,367,368,375,376,378,380,381,383,385,386,387,390,392,394,396,398,399,402,404,405,406,407,408,410,412,413,415,417,421,423,425,431,432,434,435,437,438,440,441,443,448,450,452,453,455,456,457,458,461,462,467,468,475,476,478,480,481,483,485,486,487,490,492,494,496,498,499,602,604,605,606,607,608,610,612,613,615,617,621,623,625,631,632,634,635,637,638,640,641,643,648,650,652,653,655,656,657,658,661,662,667,668,675,676,678,680,681,683,685,686,687,690,692,694,696,698,699,702,704,705,706,707,708,710,712,713,715,717,721,723,725,731,732,734,735,737,738,740,741,743,748,750,752,753,755,756,757,758,761,762,767,768,775,776,778,780,781,783,785,786,787,790,792,794,796,798,799,802,804,805,806,807,808,810,812,813,815,817,821,823,825,831,832,834,835,837,838,840,841,843,848,850,852,853,855,856,857,858,861,862,867,868,875,876,878,880,881,883,885,886,887,890,892,894,896,898,899,902,904,905,906,907,908,910,912,913,915,917,921,923,925,931,932,934,935,937,938,940,941,943,948,950,952,953,955,956,957,958,961,962,967,968,975,976,978,980,981,983,985,986,987,990,992,994,996,998,999

  3D 20 số:

  304,310,334,335,352,353,355,357,367,368,904,910,934,935,952,953,955,957,967,968

  4D 200 số:
  0302,0304,0305,0306,0307,0308,0310,0312,0313,0315,0317,0321,0323,0325,0331,0332,0334,0335,0337,0338,0340,0341,0343,0348,0350,0352,0353,0355,0356,0357,0358,0361,0362,0367,0368,0375,0376,0378,0380,0381,0383,0385,0386,0387,0390,0392,0394,0396,0398,0399,0902,0904,0905,0906,0907,0908,0910,0912,0913,0915,0917,0921,0923,0925,0931,0932,0934,0935,0937,0938,0940,0941,0943,0948,0950,0952,0953,0955,0956,0957,0958,0961,0962,0967,0968,0975,0976,0978,0980,0981,0983,0985,0986,0987,0990,0992,0994,0996,0998,0999,4302,4304,4305,4306,4307,4308,4310,4312,4313,4315,4317,4321,4323,4325,4331,4332,4334,4335,4337,4338,4340,4341,4343,4348,4350,4352,4353,4355,4356,4357,4358,4361,4362,4367,4368,4375,4376,4378,4380,4381,4383,4385,4386,4387,4390,4392,4394,4396,4398,4399,4902,4904,4905,4906,4907,4908,4910,4912,4913,4915,4917,4921,4923,4925,4931,4932,4934,4935,4937,4938,4940,4941,4943,4948,4950,4952,4953,4955,4956,4957,4958,4961,4962,4967,4968,4975,4976,4978,4980,4981,4983,4985,4986,4987,4990,4992,4994,4996,4998,4999
  * AE thông cảm dạo này công tác liên miên nên không lên sớm được.
   
 8. quekgb2022

  quekgb2022 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  18/6/22
  Bài viết:
  1,010
  Được thích:
  16,226
  Điểm thành tích:
  1,907
  Bt 45 ra 44 mk nhà đồng, cay. Làng thích t8 toàn 535 và 171 080 62 vả vào 44. C4 toàn 24,34,64,74. Pó tay. 4 thủ về g1
   
  huuphuc686, taosonanh, transfer7 thành viên khác Thích điều này.
 9. KUBON.CC

  KUBON.CC Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  4/12/22
  Bài viết:
  383
  Được thích:
  8,727
  Điểm thành tích:
  1,717
  NGÀY 30/09
  2D
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98
  7x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98
  6x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,96,98
  5x
  00,06,08,09,10,11,15,16,17,18,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,60,62,63,64,65,67,69,70,71,80,82,83,84,85,87,89,90,91,93,96,98
  4x
  00,06,08,09,10,11,15,16,17,18,20,23,29,31,33,35,36,37,38,40,43,44,45,47,49,50,51,60,62,63,64,65,67,69,70,71,80,82,83,84,85,87,89,90,91,93,96,98
  3x
  00,06,08,09,10,11,15,16,17,18,20,23,29,31,33,35,36,37,38,40,43,49,50,51,60,64,65,67,70,71,80,82,83,84,85,87,90,91
  2x
  00,06,08,09,10,11,15,16,17,18,20,23,29,31,36,38,43,50,51,60,65,67,70,71,80,85,87,91
  1x
  06,08,10,11,15,23,31,43,50,51,65,67,70,71,80,85,87,91
  0x
  23,31,43,50,51,65,67,70

  THỐNG KÊ
  17/09:65:Gãy
  18/09:04:98765x
  19/09:25:987654321x
  20/09:03:Gãy
  21/09:66:987654321x
  22/09:14:9876543x
  23/09:22:9876543x
  24/09:78:987x
  25/09:79:9876543x
  26/09:36:98765x
  27/09:47:Gãy
  ĐỔI PHƯƠNG PHÁP
  28/09:98:98765x
  29/09:44:9876543210x
  30/09:
  GOOD LUCK
   
 10. Ngoctuyet82

  Ngoctuyet82 Lính mới

  Tham gia:
  22/5/23
  Bài viết:
  220
  Được thích:
  2,722
  Điểm thành tích:
  1,417
  Đồng thật giả lẫn lộn.mỗi khi báo kép em hãy ăn kép.nếu đồng cho ra 11.ăn BT, trên 10số
   
  huuphuc686, transfer, Hung19693 thành viên khác Thích điều này.
 11. Tokyo85

  Tokyo85 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  1/1/22
  Bài viết:
  1,271
  Được thích:
  19,140
  Điểm thành tích:
  1,907
  11 nay lộ quá chị ah
   
  huuphuc686, taosonanh, transfer5 thành viên khác Thích điều này.
 12. Ngoctuyet82

  Ngoctuyet82 Lính mới

  Tham gia:
  22/5/23
  Bài viết:
  220
  Được thích:
  2,722
  Điểm thành tích:
  1,417
  ( 4DM ngày 30)
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,39,40,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,20,21,22,24,26,29,30,33,34,40,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,75,76,77,78,79,80,82,84,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,20,21,22,24,26,29,30,33,34,40,42,43,44,45,46,49,50,54,55,56,60,62,64,65,66,67,69,76,77,79,80,82,84,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  00,02,03,04,06,09,11,12,20,21,22,24,26,29,30,33,34,40,42,43,44,45,46,49,50,54,55,56,60,62,64,65,66,67,69,76,77,79,80,88,89,90,92,94,96,97,98,99
  3x
  00,02,03,04,06,09,20,22,30,33,34,40,43,44,50,54,55,56,60,62,64,65,66,67,69,76,77,79,80,88,89,90,92,94,96,97,98,99
  2x
  00,02,03,04,06,09,20,22,30,33,34,40,43,44,55,56,60,65,66,88,89,90,92,94,96,97,98,99
  1x
  00,22,30,33,34,40,43,44,55,56,60,65,66,88,89,90,98,99
  0x
  00,22,44,66,89,90,98,99,,( lô 38,83, đồng còn uy tín thì cứ chiến,)3₫ bt 683,)
   
 13. Sylar

  Sylar VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  13/8/21
  Bài viết:
  1,147
  Được thích:
  24,972
  Điểm thành tích:
  1,907
  Nghề nghiệp:
  Freelancer
  3D đơn 30/09
  7s: 2359410
  6s: 235941
  5s: 23594
  4s: 2359
  3s: 235
  2s: 23

  4D mảng
  7x
  00,01,02,03,04,05,09,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,25,29,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,09,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,25,29,50,51,52,53,54,55,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,09,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,25,29,50,51,52,53,54,55,59,60,61,62,63,64,65,69,70,71,72,73,74,75,79,80,81,82,83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  4x
  01,02,03,04,05,09,11,12,13,14,15,19,29,50,51,52,53,54,55,59,60,61,62,63,64,65,69,70,71,72,73,74,75,79,80,81,82,83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,99
  3x
  01,02,03,04,05,09,11,12,13,14,15,19,51,52,53,54,55,59,61,62,63,64,65,69,71,72,73,74,75,79,85,89,91,92,93,94,95,99
  2x
  02,03,04,05,09,12,13,14,15,19,52,53,54,55,59,62,63,64,65,69,75,79,91,92,93,94,95,99
  1x
  02,03,05,09,12,13,15,19,52,53,55,59,69,92,93,94,95,99
  0x
  03,05,12,13,15,92,93,95
   
 14. ditimanso6888

  ditimanso6888 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  19/3/22
  Bài viết:
  704
  Được thích:
  8,554
  Điểm thành tích:
  1,777
  EVENT T9 NNC
  Ngày 30/09:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,58,59,60,62,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,85,87,88,89,90,91,92,95,97,98,99
  6x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,16,18,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,53,54,58,59,60,62,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,85,87,88,89,90,95,97,99
  5x
  00,02,03,05,07,08,09,10,11,13,14,16,18,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,36,38,40,41,42,44,45,46,49,50,51,53,54,59,60,65,66,67,68,70,71,72,74,75,77,78,79,81,82,85,87,89,90,97,99
  4x
  00,02,03,05,11,13,14,16,18,21,23,25,26,27,30,31,32,36,38,40,41,42,44,45,46,49,50,51,53,54,59,65,67,68,70,71,72,75,77,78,79,82,85,87,89,90,97,99
  3x
  00,02,03,05,11,13,14,16,18,21,25,27,32,36,42,44,46,50,51,54,59,65,67,68,70,71,72,75,77,78,79,82,85,87,89,90,97,99
  2x
  02,03,05,11,13,14,18,25,27,32,36,42,46,50,51,54,59,65,68,70,71,75,77,82,87,89,90,97

  1x
  03,05,14,18,25,27,32,59,65,68,70,75,77,82,87,89,90,97
  0x
  03,05,77,82,87,89,90,97
   
 15. Ngoctuyet82

  Ngoctuyet82 Lính mới

  Tham gia:
  22/5/23
  Bài viết:
  220
  Được thích:
  2,722
  Điểm thành tích:
  1,417
  2d dàn tham khảo cá nhân em chỉ nảy 6x ghép 2d + 3d mảng,
  9x
  02,03,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,05,07,08,09,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,05,07,08,09,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,54,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,03,05,07,08,09,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,54,56,58,59,61,62,63,64,65,67,69,70,72,74,76,78,80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  5x
  15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,54,56,58,59,61,62,63,64,65,67,69,70,72,74,76,78,80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,95,96,98
  4x
  27,28,29,30,32,33,34,36,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,54,56,58,59,61,62,63,64,65,67,69,70,72,74,76,78,80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,95,96,98
  3x
  43,45,46,47,48,50,51,52,54,56,58,59,61,62,63,64,65,67,69,70,72,74,76,78,80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,95,96,98
  2x
  58,59,61,62,63,64,65,67,69,70,72,74,76,78,80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,95,96,98
  1x
  72,74,76,78,80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,95,96,98
  0x
  88,89,90,91,92,95,96,98,,,( mọi khi em hãy nảy mức 0.nhưng này ăn 2 ngày liên tiếp.27 giải này hàng trăm hàng chục hàng đơn vị,,,
  Mức: 0 (2 4 ) số
  00,11,13,17,22,31,35,37,38,39,44,49,53,55,66,68,71,73,77,83,86,93,94,99
  Mức: 1 (4 2 ) số
  02,03,15,16,20,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,36,42,45,46,47,48,51,52,54,58,59,61,62,63,64,69,72,74,78,82,84,85,87,88,92,95,96
  Mức: 2 (2 4 ) số
  05,07,08,09,12,14,18,19,21,34,41,43,50,56,65,67,70,76,80,81,89,90,91,98
  Mức: 3 (1 0 ) số
  01,04,06,10,40,57,60,75,79,97,,ACE tham khảo
   
 16. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  1,589
  Được thích:
  14,018
  Điểm thành tích:
  1,847
  Event tháng 9 NNC
  Ngày 30/9

  2D 7x-2x

  7x:
  01,02,03,04,07,08,09,10,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,42,43,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x:
  01,02,03,07,08,09,10,12,13,15,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,42,43,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,63,65,68,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  5x:
  01,02,03,07,08,09,10,13,18,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,37,39,42,43,47,48,49,52,53,57,58,59,68,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  4x:
  02,07,08,13,18,20,22,23,24,25,27,28,29,31,32,34,35,37,39,42,43,47,48,52,53,57,58,68,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,92,93,97,98,99
  3x:
  07,08,22,23,24,25,27,28,29,32,34,37,39,42,43,47,48,52,57,58,68,70,72,73,74,75,77,78,79,80,82,84,85,87,89,92,93,97,98
  2x:
  07,22,24,27,28,29,34,37,39,42,43,47,48,70,72,73,74,77,78,79,82,84,87,89,92,93,97,98
   
 17. Sheep13

  Sheep13 Lính mới

  Tham gia:
  26/11/19
  Bài viết:
  420
  Được thích:
  2,940
  Điểm thành tích:
  1,657
  22/9: 6x
  23/9: x
  24/9: 6x
  25/9: x
  26/9: 6x
  27/9: 6x
  28/9: 8x
  29/9: 6x
  30/9:

  (8 9 số)
  02,04,05,06,07,08,09,10,12,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,99
  (7 6 số)
  02,04,05,06,07,08,09,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,89,95,96,99
  (6 4 số)
  02,04,06,07,08,09,15,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,64,65,68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,84,86,89,95,96,99
   
 18. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  6,685
  Được thích:
  92,327
  Điểm thành tích:
  1,907
  Giờ mới là về đến cơ quan thật sự... các cao thủ thông cảm nhé, mình nợ thống kê hôm nay ngày mai giao bài đầy đủ.... hôm nay mình hơi có tí men nên thống kê ko chuẩn được.
  Người đẹp Thanh Mai vừa nhắn tin có 2 cụ ủng hộ NNC đều là 200k.
  Nick trên dấu tên chắc là của @ditimanso6888 nick dưới là của @giolao
  Thay mặt các cao thủ xin gửi lời cảm ơn đến em nhé @giolao AE nói ít hiểu nhiều nhỉ... hì hì
   
  Chỉnh sửa cuối: 30/9/23
 19. hungbeo1107

  hungbeo1107 Lính mới

  Tham gia:
  16/12/22
  Bài viết:
  183
  Được thích:
  2,524
  Điểm thành tích:
  1,417
  30/9 7x -2x
  2d
  7x
  01,02,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,26,27,28,30,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,63,65,66,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  02,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,23,24,26,27,28,30,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,63,65,68,69,71,72,74,78,79,80,81,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  02,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,27,30,33,35,38,39,42,44,46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,63,65,68,69,71,72,74,78,79,80,81,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  4x
  02,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,27,30,33,35,38,39,42,44,46,48,50,51,52,53,55,56,57,58,60,63,68,74,79,80,81,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  3x
  02,14,16,17,18,19,27,30,33,35,38,39,42,44,46,48,50,51,52,53,55,56,57,58,60,63,68,74,79,80,81,87,89,90,93,94,97,98
  2x
  02,14,16,38,46,48,50,51,52,53,55,56,57,58,60,63,68,74,79,80,81,87,89,90,93,94,97,98
  1x
  02,14,16,38,51,52,58,74,79,80,81,87,89,90,93,94,97,98
  0x
  14,16,38,51,52,58,81,90
  --------------------------------
  3D
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,18,19,23,24,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,66,69,70,73,74,75,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,04,05,07,09,16,18,19,23,24,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,66,69,70,73,74,75,77,78,80,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,02,04,05,07,09,23,28,30,32,33,34,37,38,39,41,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,66,69,70,73,74,75,77,78,80,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  00,02,04,05,07,09,23,28,30,32,33,34,37,38,39,41,44,47,48,49,50,52,54,55,57,58,64,69,70,73,75,78,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  00,02,05,28,30,32,33,34,37,38,39,41,44,47,48,49,50,52,54,55,57,58,64,69,70,73,75,78,82,83,84,89,91,93,96,97,98,99
  2x
  00,02,05,32,34,49,50,52,54,55,57,58,64,69,70,73,75,78,82,83,84,89,91,93,96,97,98,99
  1x
  00,02,05,32,34,73,75,78,82,83,84,89,91,93,96,97,98,99
  0x
  00,02,05,32,34,82,98,99
   
 20. VNL.GLORY2012

  VNL.GLORY2012 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  5/10/20
  Bài viết:
  441
  Được thích:
  5,863
  Điểm thành tích:
  1,957
  01/9: 37-9876543x
  02/9: 38-98x
  03/9: 18-98765x
  04/9: 81-987654321x
  05/9: 36-9876543210x
  06/9: 26-98765432x
  07/9: 95-9x
  08/9: 67-98765432x
  09/9: 25-987x
  10/9: 90-987654x
  11/9: 76-987x
  12/9: 13-98x
  13/9: 65-987x
  14/9: 72-987x
  15/9: 72-Xịt
  16/9: 72-9876543210x
  17/9: 36-987654x
  18/9: 10-Xịt
  19/9: 92-9x
  20/9: 30-98x
  21/9: 56-987x
  22/9: 71-987654x
  23/9: 92-9876543x
  24/9: 77-98765432x
  25/9: 77-9876543210x
  26/9: 23-987654x
  27/9: 44-98x
  28/9: 69-987654x
  29/9: 04-98765432x
  30/9:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,03,04,05,08,09,10,13,14,15,18,19,24,29,31,32,34,36,37,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,03,04,05,08,09,10,13,14,15,18,19,24,29,31,32,34,36,37,39,40,41,44,45,46,49,50,53,54,55,58,59,60,63,64,65,68,69,74,77,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  04,09,10,13,14,15,18,19,24,29,31,32,34,36,37,39,40,41,44,45,46,49,50,53,54,55,58,59,60,63,64,65,68,69,74,79,81,82,84,86,87,89,90,91,94,95,96,99
  3x
  04,09,14,19,24,29,34,39,44,45,46,49,50,53,54,55,58,59,60,63,64,65,68,69,74,79,81,82,84,86,87,89,90,91,94,95,96,99
  2x
  04,09,14,19,24,29,34,39,44,49,54,59,64,69,74,79,81,82,84,86,87,89,90,91,94,95,96,99
  1x
  04,09,14,19,34,39,44,49,54,59,64,69,74,79,84,89,94,99
  0x
  04,09,14,19,54,59,64,69
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net