NNC: dàn đề 7x, 3D, 4D, 3D mảng, 4D mảng

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 15/7/21.

Lượt xem: 5,267,784

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Nxt12091991

  Nxt12091991 Lính mới

  Tham gia:
  24/6/21
  Bài viết:
  184
  Được thích:
  1,856
  Điểm thành tích:
  1,477
  27/09/2023 : 47
  28/09/2023 : 98
  29/09/2023 : 44
  Toàn nhả bóng vs chính diện
  30/09/2023 : 090;040;454;595 thế là tròn xoe kết thúc tháng các bác nhỉ
   
  24674, Batron86, Dedan5x202112 thành viên khác Thích điều này.
 2. dattam1368

  dattam1368 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  527
  Được thích:
  9,598
  Điểm thành tích:
  1,777
  Nghề nghiệp:
  Lô Đề
  Event NNC tháng 9
  2D
  7x
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,31,32,34,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,64,65,69,70,72,73,74,75,77,78,79,81,82,84,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  6x
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,31,32,34,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,64,65,69,70,72,74,75,79,81,82,84,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  5x
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,24,25,29,31,34,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,64,65,69,70,74,75,79,81,84,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  4x
  00,01,04,05,06,09,10,13,14,15,18,19,24,29,31,34,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,54,55,56,59,60,64,65,69,74,79,81,84,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  3x
  00,04,05,06,09,13,14,15,18,19,24,31,34,39,40,41,42,43,45,46,48,50,51,54,55,59,60,64,81,84,89,90,91,93,95,98
  2x
  04,05,06,09,14,15,24,34,39,40,41,42,43,45,48,50,51,54,59,60,84,89,90,93,95,98
  3D
  0,5,2,7,3,8,9
  5,2,7,3,8,9
  5,2,7,8,9
  5,2,7,9
  5,7,9
  7,9
  3D mảng
  7x
  00,01,04,05,06,09,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,04,05,06,09,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,36,37,38,40,41,42,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,37,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,37,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  23,28,32,37,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  23,28,32,37,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,86,87
  4D
  0,5,1,6,2,7,9
  0,5,6,2,7,9
  0,6,2,7,9
  0,6,2,9
  0,6,2
  2,6
  4D mảng
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,37,38,42,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,05,10,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,37,38,42,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,37,38,42,47,50,55,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,74,78,79,82,83,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,37,38,42,47,50,55,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,74,78,79,82,83,87,88,92,97
  3x
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,37,38,42,47,50,55,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,74,78,79,82,83,87,88,92,97
  2x
  20,21,23,24,25,26,27,28,29,32,33,37,38,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,74,78,79,82,87
  Chúc AETK may mắn
   
 3. Vunuthangay9358

  Vunuthangay9358 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  24/4/23
  Bài viết:
  961
  Được thích:
  7,070
  Điểm thành tích:
  1,217
  3 DÀN 84, 74, 64 SỐ
  02/09: 8x, 7x, 6x
  03/09: 8x, 7x, 6x
  04/09: 8x, 7x, 6x
  05/09: 8x, 7x, 6x
  06/09: Miss
  07/09: 8x, 7x, 6x
  08/09: 8x
  09/09: 8x, 7x, 6x
  10/09: 8x, 7x, 6x
  11/10: 8x, 7x, 6x
  12/09: 8x, 7x
  13/09: 8x, 7x, 6x
  14/09: 8x, 7x, 6x
  15/09: 8x, 7x, 6x
  16/09: 8x, 7x, 6x
  17/09: 8x, 7x, 6x
  18/09: 8x, 7x, 6x
  19/09: 8x, 7x, 6x
  20/09: 8x, 7x, 6x
  21/09: 8x
  22/09: 8x, 7x, 6x
  23/09: Miss.
  24/09: 8x, 7x, 6x
  25/09: 8x
  26/09: 8x, 7x,6x
  27/09: 8x, 7x, 6x
  28/09: 8x, 7x
  29/09: 8x, 7x, 6x
  30/09:
  (8 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,39,41,43,45,46,48,49,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (7 4 ) số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,22,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,37,39,41,43,45,46,48,49,52,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,95,96,98,99
  (6 4) số
  00,01,02,04,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,22,24,25,26,27,29,30,31,33,34,37,39,41,43,46,52,54,56,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,77,78,81,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,95,96,98
   
 4. yggdrasil

  yggdrasil Thành viên tích cực Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  20/9/20
  Bài viết:
  283
  Được thích:
  3,581
  Điểm thành tích:
  1,657
  1/9: Xịt
  2/9: Xịt
  3/9: 9x
  4/9: 2x
  5/9: 7x
  6/9: 1x
  7/9: 3x
  8/9: 1x
  9/9: Xịt
  10/9: 6x
  11/9: 1x
  12/9: 8x
  13/9: 2x
  14/9: 4x
  15/9: 0x
  16/9: 5x
  17/9: 0x
  18/9: 8x
  19/9: 4x
  20/9: 7x
  21/9: 1x
  22/9: 4x
  23/9: 7x
  24/9: 3x
  25/9: 3x
  26/9: 5x
  27/9: 6x
  28/9: 4x
  29/9: 9x
  30/9:
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,34,36,37,38,39,41,42,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,83,89,90,91,92,93,94,96,98
  6x
  01,02,05,06,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,34,36,37,38,39,41,42,44,45,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,90,92,93,94,96,98
  5x
  02,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,34,36,37,39,42,47,48,49,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,90,92,93,94,96,98
  4x
  02,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,34,36,42,47,48,49,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,90,94,98
  3x
  02,12,14,15,16,17,36,42,47,48,49,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,90,94,98
  2x
  02,12,14,15,16,17,47,48,49,58,59,60,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,90,94,98
  1x
  02,12,14,15,16,58,59,60,63,64,65,66,67,71,76,90,94,98
  0x
  12,14,15,16,58,59,60,63
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,86,87,88,89,91,93,95,96,97,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,19,20,22,23,24,25,28,29,31,32,33,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,86,87,88,89,91,95,97,98
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,13,14,15,16,19,20,22,23,24,25,28,29,31,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,82,86,87,88,89,91,95,98
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,13,14,15,16,19,22,23,24,25,28,31,37,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,59,60,61,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,82,86,89,91,95
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,13,16,19,22,23,25,28,37,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,55,59,60,61,64,65,66,68,69,70,73,74,75,77,78,79,82,86,89,91
  3x
  00,01,02,04,05,06,07,08,13,19,22,25,28,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,55,59,60,61,64,68,69,70,73,74,75,77,78,79,82
  2x
  00,01,02,04,05,06,07,19,22,28,40,41,42,43,46,48,52,55,59,60,61,64,68,69,70,73,77,78,79
  1x
  00,04,05,06,07,19,28,40,42,43,46,55,59,64,68,70,73,77,79
  0x
  00,04,05,06,07,40,46,64,73
   
 5. anhthanhnien8x

  anhthanhnien8x Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  14/12/20
  Bài viết:
  827
  Được thích:
  7,183
  Điểm thành tích:
  1,957
  Nhân dịp trung thu tặng ae diễn đàn dàn tham khảo
  30/9/2023
  D1: 8x đang thông 55 ngày liên tiếp

  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,96,97,99

  D2: 7x đang thông 31 ngày liên tiếp
  00,01,02,03,04,05,07,08,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,76,77,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,99


  D3: 5x đang thông 15 ngày liên tiếp
  02,03,04,05,07,11,12,13,14,18,21,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,43,45,46,47,48,52,53,54,56,57,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,76,78,79,81,82,84,85,88,90,91,96,97,99
   
  Chỉnh sửa cuối: 30/9/23
 6. giangduciam

  giangduciam Thành viên tích cực Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  14/11/16
  Bài viết:
  255
  Được thích:
  2,953
  Điểm thành tích:
  1,957
  21/9 3X
  22/9 6X
  23/9 4X
  24/9 3X
  25/9 6X
  26/9 2X
  27/9 1X
  28/9 3X
  29/9 0X
  30/9
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,21,24,25,26,27,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,50,52,54,55,56,58,61,62,63,64,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,03,04,05,06,07,09,12,13,14,15,16,17,21,24,25,26,27,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,50,52,54,55,56,58,61,62,64,67,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,89,91,93,94,95,96,97,98
  5x
  00,01,03,05,06,07,09,12,13,14,15,16,17,21,24,25,26,27,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,50,52,54,55,56,58,62,64,67,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,89,91,95,96
  4x
  00,01,03,06,07,09,14,15,16,17,24,26,27,29,30,31,37,38,39,40,41,42,43,46,48,50,52,54,55,56,62,64,67,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,89,91,95,96
  3x
  00,01,03,06,07,09,14,15,27,29,37,40,41,46,48,50,52,54,55,56,62,64,67,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,89,91,95,96
  2x
  00,01,06,07,09,15,27,29,37,40,41,52,54,55,56,62,75,76,77,78,80,81,82,84,85,89,91,95
  1x
  00,01,06,07,09,15,27,29,37,40,41,52,54,55,56,89,91,95
  0x
  06,07,09,15,27,29,37,40

  PP THEO BỘ
  (pp này gặp kép là thua hoặc ăn cao)
  21/9 8X
  22/9 3X
  23/9 THUA
  24/9 1X
  25/9 4X
  26/9 5X
  27/9 7X
  28/9 8X
  29/9 8X
  30/9
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  7x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,89,90,93,94,98,99
  6x
  01,02,04,06,07,09,10,12,14,15,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,48,49,51,52,53,56,57,58,60,62,63,65,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,89,93,94,98,99
  5x
  01,02,04,06,07,09,10,12,14,15,17,20,21,22,23,25,26,27,28,32,34,37,39,43,44,48,49,51,52,56,57,58,60,62,63,65,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,89,93,94,98,99
  4x
  01,02,06,07,10,12,15,17,20,21,22,23,25,26,27,28,32,34,37,39,43,44,48,49,51,52,56,57,60,62,65,67,70,71,72,73,75,76,77,78,82,84,85,86,87,89,93,98
  3x
  01,02,06,07,10,12,15,17,20,21,25,26,28,32,34,37,39,43,48,51,52,56,57,60,62,65,67,70,72,73,77,78,82,84,87,89,93,98
  2x
  01,02,06,07,10,12,15,17,20,21,25,26,34,39,43,48,51,56,60,65,77,78,82,84,87,89,93,98
  1x
  02,06,07,10,12,15,34,39,43,48,51,56,60,65,84,89,93,98
  0x
  43,48,51,56,60,65,84,89
   
 7. huuphuc686

  huuphuc686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  2,305
  Được thích:
  27,635
  Điểm thành tích:
  1,907
  CHÀO MỪNG NNC ĐẠT MỐC 5 TRIỆU VIEW
  ;a57EVENT 7X-2X

  30.9.2023
  EVENT 2D:
  8x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  7x
  00,01,04,05,06,07,08,10,13,14,15,16,17,19,20,22,24,25,26,27,28,31,34,35,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,94,95,96,97,98
  6x
  00,01,04,05,06,07,08,10,13,14,15,16,17,19,22,24,25,28,31,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,64,65,68,70,71,73,74,75,77,78,79,80,82,84,86,87,89,91,94,95,96,97,98
  5x
  01,04,05,06,07,08,10,13,14,16,17,22,24,25,28,31,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,59,60,61,64,65,68,70,71,73,74,75,77,78,79,80,82,84,86,87,89,94,95,97,98
  4x
  01,04,05,06,07,08,10,13,14,16,17,24,25,31,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,54,57,59,60,61,64,68,70,71,73,74,75,77,78,80,84,86,87,89,95,98
  3x
  04,05,07,08,14,17,24,25,31,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,54,57,59,61,64,68,70,71,74,75,77,78,80,84,86,87,95
  2x
  04,05,07,14,24,34,40,41,42,43,45,46,47,48,50,54,59,64,68,70,74,77,78,80,84,86,87,95
  3D ĐƠN:
  2718346
  271834
  27183
  2718
  271
  27
  EVENT 3DM:
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,88,93,94,95,96,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,61,63,64,66,67,68,70,72,73,74,75,82,83,84,85,86,87,88,93,94,95,96,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,29,30,31,32,33,34,38,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,54,55,57,58,59,61,63,64,66,67,68,70,72,73,74,75,82,83,84,85,86,87,88,93,94,95,96,99
  (5 8 số)
  00,02,03,05,11,12,13,14,16,18,19,24,25,27,29,30,31,32,33,34,38,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,54,55,57,58,59,61,63,64,66,67,68,70,72,73,74,75,82,83,84,85,86,87,88,93,94,95,96
  (4 8 số)
  00,02,03,05,11,12,13,14,16,18,19,24,25,27,29,30,31,32,33,34,38,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,54,55,57,58,59,61,63,64,66,67,68,70,72,73,74,83,94
  (3 8 số)
  00,02,03,05,11,12,13,14,16,18,19,24,25,27,29,30,31,32,33,34,38,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,54,55,57,61,66,83,94
  (2 8 số)
  00,02,03,05,11,12,13,14,16,18,19,24,25,27,29,30,31,32,33,34,38,49,50,55,61,66,83,94
  EVENT 4DM:
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,38,39,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,30,31,32,35,39,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,30,31,32,35,41,42,44,47,48,51,52,53,55,56,57,58,59,61,63,64,68,69,70,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  5x
  11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,30,31,32,35,41,42,44,47,48,51,52,53,55,56,57,58,59,61,63,64,68,69,70,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,92,93,95,96,97,99
  4x
  23,25,26,27,30,31,32,35,41,42,44,47,48,51,52,53,55,56,57,58,59,61,63,64,68,69,70,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,92,93,95,96,97,99
  3x
  44,47,48,51,52,53,55,56,57,58,59,61,63,64,68,69,70,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,92,93,95,96,97,99
  2x
  59,61,63,64,68,69,70,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,92,93,95,96,97,99
   
  transfer, VNL.GLORY2012, td9a8 thành viên khác Thích điều này.
 8. huuphuc686

  huuphuc686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  2,305
  Được thích:
  27,635
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 30.09.2023
  CHỐT MINI GAME SONG KIẾM LV4 - TEAM #1
  2D 50 số:

  02,08,09,10,11,12,13,17,18,23,25,27,29,32,33,34,38,40,42,43,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,91,99
  2D 10 số:
  10,11,12,13,17,18,51,71,81,91
  3D 300 số:
  102,108,109,110,111,112,113,117,118,123,125,127,129,132,133,134,138,140,142,143,148,149,150,151,152,153,155,157,158,159,160,167,168,169,170,171,172,173,175,176,177,179,180,181,182,183,184,185,191,199,202,208,209,210,211,212,213,217,218,223,225,227,229,232,233,234,238,240,242,243,248,249,250,251,252,253,255,257,258,259,260,267,268,269,270,271,272,273,275,276,277,279,280,281,282,283,284,285,291,299,302,308,309,310,311,312,313,317,318,323,325,327,329,332,333,334,338,340,342,343,348,349,350,351,352,353,355,357,358,359,360,367,368,369,370,371,372,373,375,376,377,379,380,381,382,383,384,385,391,399,402,408,409,410,411,412,413,417,418,423,425,427,429,432,433,434,438,440,442,443,448,449,450,451,452,453,455,457,458,459,460,467,468,469,470,471,472,473,475,476,477,479,480,481,482,483,484,485,491,499,702,708,709,710,711,712,713,717,718,723,725,727,729,732,733,734,738,740,742,743,748,749,750,751,752,753,755,757,758,759,760,767,768,769,770,771,772,773,775,776,777,779,780,781,782,783,784,785,791,799,802,808,809,810,811,812,813,817,818,823,825,827,829,832,833,834,838,840,842,843,848,849,850,851,852,853,855,857,858,859,860,867,868,869,870,871,872,873,875,876,877,879,880,881,882,883,884,885,891,899
  3D 20 số:
  310,311,312,313,317,318,351,371,381,391,810,811,812,813,817,818,851,871,881,891
  4D 200 số:
  2110,2111,2112,2113,2117,2118,2151,2171,2181,2191,2210,2211,2212,2213,2217,2218,2251,2271,2281,2291,2310,2311,2312,2313,2317,2318,2351,2371,2381,2391,2710,2711,2712,2713,2717,2718,2751,2771,2781,2791,2810,2811,2812,2813,2817,2818,2851,2871,2881,2891,3110,3111,3112,3113,3117,3118,3151,3171,3181,3191,3210,3211,3212,3213,3217,3218,3251,3271,3281,3291,3310,3311,3312,3313,3317,3318,3351,3371,3381,3391,3710,3711,3712,3713,3717,3718,3751,3771,3781,3791,3810,3811,3812,3813,3817,3818,3851,3871,3881,3891,4110,4111,4112,4113,4117,4118,4151,4171,4181,4191,4210,4211,4212,4213,4217,4218,4251,4271,4281,4291,4310,4311,4312,4313,4317,4318,4351,4371,4381,4391,4710,4711,4712,4713,4717,4718,4751,4771,4781,4791,4810,4811,4812,4813,4817,4818,4851,4871,4881,4891,8110,8111,8112,8113,8117,8118,8151,8171,8181,8191,8210,8211,8212,8213,8217,8218,8251,8271,8281,8291,8310,8311,8312,8313,8317,8318,8351,8371,8381,8391,8710,8711,8712,8713,8717,8718,8751,8771,8781,8791,8810,8811,8812,8813,8817,8818,8851,8871,8881,8891
   
 9. Tokyo85

  Tokyo85 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  1/1/22
  Bài viết:
  1,271
  Được thích:
  19,140
  Điểm thành tích:
  1,907
  30/9
  3D đơn
  7896123
  896123
  86123
  8613
  861
  86
   
 10. Azilomotoo

  Azilomotoo Lính mới

  Tham gia:
  6/7/19
  Bài viết:
  182
  Được thích:
  1,623
  Điểm thành tích:
  1,157
  Event T9- NNC
  01/9- 6x
  02/9- 6x
  03/9- 1x
  04/9- 4x
  05/9- 2x
  06/9- 6x
  07/9- 2x
  08/9- 1x
  09/9- 2x
  10/9- 8x
  11/9- 6x
  12/9- 4x
  13/9- 2x
  14/9- 4x
  15/9- 8x
  16/9- 7x
  17/9- 6x
  18/9- ….
  19/9- 8x
  20/9- 5x
  21/9- 6x
  22/9- 8x
  23/9- 4x
  24/9- 1x
  25/9- 6x
  26/9- 3x
  27/9- 2x
  28/9- 0x
  29/9- 7x
  30/9
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,05,06,07,08,12,13,14,15,20,21,26,27,28,29,34,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,03,04,05,06,07,08,12,13,14,15,20,21,26,27,28,29,34,37,39,43,44,45,46,48,49,50,51,52,54,56,57,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,02,03,04,05,06,07,08,12,13,14,15,20,21,26,27,28,29,34,37,39,43,44,45,46,48,49,50,51,52,54,56,57,62,64,69,70,71,72,73,74,75,77,79,82,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  03,04,05,06,07,08,12,13,14,15,20,21,26,27,28,29,34,37,39,43,44,45,46,48,49,50,51,52,54,56,57,62,64,69,70,71,72,73,74,75,77,79,82,89,91,93,96,97
  3x
  20,21,26,27,28,29,34,37,39,43,44,45,46,48,49,50,51,52,54,56,57,62,64,69,70,71,72,73,74,75,77,79,82,89,91,93,96,97
  2x
  44,45,46,48,49,50,51,52,54,56,57,62,64,69,70,71,72,73,74,75,77,79,82,89,91,93,96,97
  1x
  57,62,64,69,70,71,72,73,74,75,77,79,82,89,91,93,96,97
  0x
  77,79,82,89,91,93,96,97
   
 11. huuphuc686

  huuphuc686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  2,305
  Được thích:
  27,635
  Điểm thành tích:
  1,907
 12. tung_bn

  tung_bn Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  11/5/23
  Bài viết:
  1,150
  Được thích:
  8,396
  Điểm thành tích:
  1,847
  Ngày 30.9.2023
  CHỐT MINI GAME SONG KIẾM LV6 - TEAM #4


  2D 50 số:
  02,07,08,13,18,20,22,23,24,25,27,28,29,31,32,34,35,37,39,42,43,47,48,52,53,57,58,68,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,92,93,94,97,98,99

  2D 10 số:
  29,92,47,74,79,97,39,89,98,27

  3D 300 số:
  102,107,108,113,118,120,122,123,124,125,127,128,129,131,132,134,135,137,139,142,143,147,148,152,153,157,158,168,170,172,173,174,175,177,178,179,180,181,182,184,185,186,187,189,192,193,194,197,198,199,302,307,308,313,318,320,322,323,324,325,327,328,329,331,332,334,335,337,339,342,343,347,348,352,353,357,358,368,370,372,373,374,375,377,378,379,380,381,382,384,385,386,387,389,392,393,394,397,398,399,402,407,408,413,418,420,422,423,424,425,427,428,429,431,432,434,435,437,439,442,443,447,448,452,453,457,458,468,470,472,473,474,475,477,478,479,480,481,482,484,485,486,487,489,492,493,494,497,498,499,602,607,608,613,618,620,622,623,624,625,627,628,629,631,632,634,635,637,639,642,643,647,648,652,653,657,658,668,670,672,673,674,675,677,678,679,680,681,682,684,685,686,687,689,692,693,694,697,698,699,802,807,808,813,818,820,822,823,824,825,827,828,829,831,832,834,835,837,839,842,843,847,848,852,853,857,858,868,870,872,873,874,875,877,878,879,880,881,882,884,885,886,887,889,892,893,894,897,898,899,902,907,908,913,918,920,922,923,924,925,927,928,929,931,932,934,935,937,939,942,943,947,948,952,953,957,958,968,970,972,973,974,975,977,978,979,980,981,982,984,985,986,987,989,992,993,994,997,998,999

  3D 20 số:
  129,192,147,174,179,197,139,629,692,679,697,647,674,329,392,429,492,892,829,992

  4D 200 số:
  0129,0139,0147,0174,0179,0192,0197,0329,0392,0429,0492,0629,0647,0674,0679,0692,0697,0829,0892,0992,1129,1139,1147,1174,1179,1192,1197,1329,1392,1429,1492,1629,1647,1674,1679,1692,1697,1829,1892,1992,2129,2139,2147,2174,2179,2192,2197,2329,2392,2429,2492,2629,2647,2674,2679,2692,2697,2829,2892,2992,3129,3139,3147,3174,3179,3192,3197,3329,3392,3429,3492,3629,3647,3674,3679,3692,3697,3829,3892,3992,4129,4129,4139,4139,4147,4147,4174,4174,4179,4179,4192,4192,4197,4197,4329,4329,4392,4392,4429,4429,4492,4492,4629,4629,4647,4647,4674,4674,4679,4679,4692,4692,4697,4697,4829,4829,4892,4892,4992,4992,6129,6139,6147,6174,6179,6192,6197,6329,6392,6429,6492,6629,6647,6674,6679,6692,6697,6829,6892,6992,7129,7139,7147,7174,7179,7192,7197,7329,7392,7429,7492,7629,7647,7674,7679,7692,7697,7829,7892,7992,8129,8139,8147,8174,8179,8192,8197,8329,8392,8429,8492,8629,8647,8674,8679,8692,8697,8829,8892,8992,9129,9139,9147,9174,9179,9192,9197,9329,9392,9429,9492,9629,9647,9674,9679,9692,9697,9829,9892,9992
   
  transfer, Bam_cang, Batron866 thành viên khác Thích điều này.
 13. Hasu

  Hasu VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  11/9/21
  Bài viết:
  1,157
  Được thích:
  15,423
  Điểm thành tích:
  1,907
  Đề A, CT49
  Hạ bộ 13,14,44
  STĐ 31,68
  BTĐ 31
  Các cụ tk

  IMG_1233.jpeg
   
 14. Sheep13

  Sheep13 Lính mới

  Tham gia:
  26/11/19
  Bài viết:
  420
  Được thích:
  2,940
  Điểm thành tích:
  1,657
  Topic 9x0x tháng 9, mod đã khóa. 2 bác @VNL.GLORY2012@quanthienhan có bài tổng hợp của topic đó hnay thì cho em xin.

  Em cảm ơn nhiều,
   
  transfer, Batron86, KUBON.CC3 thành viên khác Thích điều này.
 15. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,207
  Được thích:
  16,201
  Điểm thành tích:
  2,987
  2d
  1/9:2x
  2/9:7x
  3/9:2x
  4/9:8x
  5/9:2x
  6/9:2x
  7/9:X
  8/9:3x
  9/9:5x
  10/9:2x
  11/9:2x
  12/9:2x
  13/9:X
  14/9:X
  15/9:X
  16/9:2x
  17/9:7x
  18/9:X
  19/9:8x
  20/9:2x
  21/9:8x
  22/9:2x
  23/9:8x
  24/9:2x
  25/9:2x
  26/9:2x
  27/9:2x
  28/9:3x
  29/9:X
  30/9:
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  6x
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,23,24,26,28,29,30,31,32,35,36,37,40,41,42,45,46,47,51,53,54,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,74,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  5x
  01,04,06,09,10,13,14,15,18,19,23,24,28,29,30,31,32,35,36,37,40,41,42,45,46,47,51,53,54,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,74,76,78,79,80,81,82,85,86,87,90,91,92,95,96,97
  4x
  01,04,06,09,10,13,14,15,18,19,23,24,28,29,31,32,36,37,40,41,42,45,46,47,51,54,56,59,60,63,64,65,68,69,73,74,78,79,81,82,86,87,90,91,92,95,96,97
  3x
  01,06,10,13,14,15,18,19,23,28,31,32,36,37,41,46,51,56,60,63,64,65,68,69,73,74,78,79,81,82,86,87,90,91,92,95,96,97
  2x
  14,15,18,19,23,28,31,32,36,37,41,46,51,56,60,63,64,65,68,69,73,78,81,82,86,87,91,96
  3d đơn
  4057168
  405716
  40571
  4057
  405
  40
  3d mảng
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,30,31,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,17,20,24,25,27,30,34,35,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,17,20,24,25,27,30,34,35,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,84,85,87,89,90,91,94,95,96,97,98
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,20,24,30,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,84,85,87,90,94,95,97
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,20,24,30,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,54,60,64,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,84,85,87,90,94,95,97
  3x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,20,24,30,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,54,60,64,70,74,80,84,90,94,95,97
  2x
  04,09,10,14,20,24,30,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,54,60,64,70,74,80,84,90,94
  4d đơn
  2903568
  4d mảng
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,68,69,70,72,73,75,76,79,80,82,83,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,08,09,10,12,13,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,69,70,72,73,75,79,80,82,83,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  02,09,12,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,37,38,39,40,42,43,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,69,70,72,73,75,79,80,82,83,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  02,09,12,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,39,42,49,52,56,57,58,59,60,62,63,65,69,70,72,73,75,79,80,82,83,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  02,09,12,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,39,42,49,52,59,62,69,72,79,82,83,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  24,25,26,27,28,29,32,39,42,49,52,59,62,69,72,79,82,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
   
 16. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  6,685
  Được thích:
  92,327
  Điểm thành tích:
  1,907
 17. Apple79

  Apple79 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/9/19
  Bài viết:
  756
  Được thích:
  13,691
  Điểm thành tích:
  1,957
  Dàn tham gia Even NNC ae tham khảo
  XSMB Tháng 9
  01/09 = 79 = Nghỉ
  02/09 = 80 = 987654321x
  03/09 = 86 = 98x
  04/09 = 11 = 987654x
  05/09 = 67 = 98765432x
  06/09 = 69 = 98765432x
  07/09 = 56 = 98765432x
  08/09 = 76 = 98x
  09/09 = 52 = 987x
  10/09 = 02 = 987x
  11/09 = 68 = 98x
  12/09 = 32 = 98765x
  13/09 = 50 = 98x
  14/09 = 22 = xịt
  15/09 = 20 = 9876x
  16/09 = 24 = nghỉ
  17/09 = 65 = 987654x
  18/09 = 04 = xịt
  19/09 = 25 = 98765x
  20/09 = 03 = 98765432x
  21/09 = 66 = 987x
  22/09 = 14 = 987x
  23/09 = 22 = 98765x
  24/09 = 78 = 9876x
  25/09 = 79 = 98765432x
  26/09 = 36 = 98765432x
  27/09 = 47 = 9876543210x
  28/09 = 98 = 9x
  29/09 = 44 = 9x
  30/09 =

  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  ,01,02,03,04,05,06,07,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,39,40,42,43,45,46,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,72,73,74,75,76,77,78,80,82,84,85,86,88,90,91,93,95,96,97,98,99
  6x
  ,01,02,03,04,05,06,07,09,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,33,35,36,39,40,42,43,45,46,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,73,74,75,77,78,80,82,84,85,86,88,90,91,95,96,97,98,99
  5x
  ,02,04,05,06,07,09,11,13,15,17,19,21,24,25,28,29,30,31,33,35,36,39,40,42,43,45,46,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,73,74,75,77,78,80,82,84,85,86,88,95,96,98,99
  4x
  ,02,04,05,06,07,09,11,13,15,17,19,21,24,25,28,29,30,31,33,36,39,40,42,43,53,54,56,57,58,59,62,65,66,67,73,74,75,77,78,80,82,85,86,88,95,96,98,99
  3x
  ,02,04,05,06,09,11,13,15,17,19,28,29,30,31,33,36,42,43,53,56,57,59,62,65,66,67,73,74,75,78,80,82,85,86,88,95,96,98
  2x
  ,04,05,11,15,17,19,28,30,36,42,43,53,56,57,59,65,66,73,74,75,78,82,85,86,88,95,96,98
  1x
  ,04,05,11,15,28,36,42,53,57,66,73,75,78,82,85,86,95,98
  0x
  ,11,28,36,57,73,75,82,86
   
 18. Apple79

  Apple79 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/9/19
  Bài viết:
  756
  Được thích:
  13,691
  Điểm thành tích:
  1,957
  Dàn gốc tháng 9
  01/09 = 79 = Nghỉ
  02/09 = 80 = ăn
  03/09 = 86 = xịt
  04/09 = 11 = ăn
  05/09 = 67 = ăn
  06/09 = 69 = ăn
  07/09 = 56 = ăn
  08/09 = 76 = xịt
  09/09 = 52 = ăn
  10/09 = 02 = xịt
  11/09 = 68 = xịt
  12/09 = 32 = ăn
  13/09 = 50 = xịt
  14/09 = 22 = xịt
  15/09 = 20 = ăn
  16/09 = 24 = nghỉ
  17/09 = 65 = ăn
  18/09 = 04 = xịt
  19/09 = 25 = ăn
  20/09 = 03 = xịt
  21/09 = 66 = xịt
  22/09 = 14 = xịt
  23/09 = 22 = đúng
  24/09 = 78 = xịt
  25/09 = 79 = ăn
  26/09 = 36 = ăn
  27/09 = 47 = ăn
  28/09 = 98 = xịt
  29/09 = 44 = xịt
  30/09 =

  (6 6 số)
  01,02,03,06,07,09,11,12,13,14,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,37,39,40,43,45,46,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,72,74,76,77,78,80,84,88,90,91,93,95,96,97,98,99

  Nay mình loại dàn này ae tham khảo:
  01/09 = 79 = Nghỉ
  02/09 = 80 = đúng
  03/09 = 86 = xịt
  04/09 = 11 = đúng
  05/09 = 67 = đúng
  06/09 = 69 = đúng
  07/09 = 56 = đúng
  08/09 = 76 = xịt
  09/09 = 52 = đúng
  10/09 = 02 = xịt
  11/09 = 68 = xịt
  12/09 = 32 = đúng
  13/09 = 50 = xịt
  14/09 = 22 = xịt
  15/09 = 20 = đúng
  16/09 = 24 = nghỉ
  17/09 = 65 = đúng
  18/09 = 04 = xịt
  19/09 = 25 = đúng
  20/09 = 03 = xịt
  21/09 = 66 = xịt
  22/09 = 14 = xịt
  23/09 = 22 = ăn
  24/09 = 78 = xịt
  25/09 = 79 = đúng
  26/09 = 36 = đúng
  27/09 = 47 = đúng
  28/09 = 98 = xịt
  29/09 = 44 = xịt
  30/09 =

  (3 4 số)
  00,04,05,08,10,15,18,19,32,36,38,41,42,44,47,48,50,55,68,69,70,71,73,75,79,81,82,83,85,86,87,89,92,94
   
 19. longcoco81828388

  longcoco81828388 Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  26/6/23
  Bài viết:
  103
  Được thích:
  1,534
  Điểm thành tích:
  1,417
  2D
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,97,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,20,21,25,27,30,31,34,35,37,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,97,98
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,20,21,25,27,30,31,34,35,37,40,43,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,97,98
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,17,18,20,25,27,30,35,37,40,43,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,90,95,97
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,17,20,25,30,35,37,40,45,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,67,70,71,73,74,75,76,78,79,80,85,87,90,95,97
  3x
  01,03,04,05,06,08,09,10,15,17,25,30,35,37,40,45,47,50,51,52,53,54,56,57,59,60,65,67,71,73,74,75,76,78,80,87,90,95
  2x
  01,03,04,06,10,15,17,30,40,45,51,54,56,57,59,60,65,67,71,73,74,75,76,78,80,87,90,95
  1x
  01,03,04,06,10,15,17,30,40,45,51,54,56,60,65,71,90,95
  0x
  01,10,15,51,56,60,65,71

  3D
  1245678
  124567
  14567
  1567
  157
  15

  4DM
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,97,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,20,21,25,27,30,31,34,35,37,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,97,98
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,20,21,25,27,30,31,34,35,37,40,43,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,97,98
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,17,18,20,25,27,30,35,37,40,43,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,90,95,97
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,17,20,25,30,35,37,40,45,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,67,70,71,73,74,75,76,78,79,80,85,87,90,95,97
  3x
  01,03,04,05,06,08,09,10,15,17,25,30,35,37,40,45,47,50,51,52,53,54,56,57,59,60,65,67,71,73,74,75,76,78,80,87,90,95
  2x
  01,03,04,06,10,15,17,30,40,45,51,54,56,57,59,60,65,67,71,73,74,75,76,78,80,87,90,95
  1x
  01,03,04,06,10,15,17,30,40,45,51,54,56,60,65,71,90,95
  0x
  01,10,15,51,56,60,65,71
   
 20. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  6,685
  Được thích:
  92,327
  Điểm thành tích:
  1,907
  30/9 Team 5 chốt Mini Game LV5
  2D: 50s
  03,06,08,12,13,14,15,17,19,21,23,24,25,26,27,28,30,35,39,41,44,46,48,49,51,52,56,58,62,64,67,69,71,72,73,76,78,80,81,82,85,87,89,90,91,93,94,96,98,99
  2D: 10s
  12,19,21,46,58,64,67,76,85,91
  3D: 300s
  012,013,014,015,017,019,030,035,039,062,064,067,069,090,091,093,094,096,098,099,103,106,108,141,144,146,148,149,151,152,156,158,190,191,193,194,196,198,199,221,223,224,225,226,228,241,244,246,248,249,251,252,256,258,280,281,282,285,287,289,290,291,293,294,296,298,299,303,306,308,330,335,339,341,344,346,348,349,351,352,356,358,371,372,373,376,378,380,381,382,385,387,389,403,406,408,412,413,414,415,417,419,421,423,424,425,426,427,428,462,464,467,469,471,472,473,476,478,490,491,493,494,496,498,499,503,506,508,512,513,514,515,517,519,521,523,524,525,526,527,528,530,535,539,541,544,546,548,549,551,552,556,558,562,564,567,569,571,572,573,576,578,580,581,582,585,587,589,590,591,593,594,596,598,599,603,606,608,641,644,646,648,649,651,652,656,658,690,691,693,694,696,698,699,703,706,708,730,735,739,741,744,746,748,749,771,772,773,776,778,780,781,782,785,787,789,790,791,793,794,796,798,799,803,806,808,821,823,824,825,826,827,828,830,835,839,841,844,846,848,849,851,852,856,858,862,864,867,869,871,872,873,876,878,880,881,882,885,887,889,903,906,908,912,913,914,915,917,919,921,923,924,925,926,927,928,941,944,946,948,949,951,952,956,958,962,964,967,969,971,972,973,976,978,980,981,982,985,987,989
  3D: 20s
  012,019,064,067,158,246,291,385,421,476,512,519,564,567,658,746,791,885,921,976
  4D: 196s
  0330,0332,0335,0337,0339,0380,0382,0384,0385,0387,0830,0832,0835,0837,0839,0880,0882,0884,0885,0887,1244,1248,1249,1293,1294,1299,1744,1748,1749,1793,1794,1799,2102,2103,2107,2108,2152,2153,2157,2158,2511,2512,2517,2562,2566,2567,2602,2603,2607,2608,2652,2653,2657,2658,2830,2832,2835,2837,2839,2880,2882,2884,2885,2887,3011,3012,3017,3062,3066,3067,3511,3512,3517,3562,3566,3567,4420,4421,4423,4425,4426,4428,4470,4471,4473,4475,4476,4478,4920,4921,4923,4925,4926,4928,4970,4971,4973,4975,4976,4978,5244,5248,5249,5293,5294,5299,5330,5332,5335,5337,5339,5380,5382,5384,5385,5387,5830,5832,5835,5837,5839,5880,5882,5884,5885,5887,6244,6248,6249,6293,6294,6299,6744,6748,6749,6793,6794,6799,7102,7103,7107,7108,7152,7153,7157,7158,7602,7603,7607,7608,7652,7653,7657,7658,8011,8012,8017,8062,8066,8067,8244,8248,8249,8293,8294,8299,8511,8512,8517,8562,8566,8567,9420,9421,9423,9425,9426,9428,9470,9471,9473,9475,9476,9478,9920,9921,9923,9925,9926,9928,9970,9971,9973,9975,9976,9978
  Chúc anh chị em tham khảo vui vẻ
   
  transfer, KUBON.CC, longcoco81828388 and 1 người khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net