NNC: dàn đề 7x, 3D, 4D, 3D mảng, 4D mảng

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 15/7/21.

Lượt xem: 2,639,074

 1. anhthanhnien8x

  anhthanhnien8x Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  14/12/20
  Bài viết:
  551
  Được thích:
  3,389
  Điểm thành tích:
  93
  24/11
  Dàn "THƯỢNG PHƯƠNG BẢO KIẾM"


  Code:
  13 05 9875
  14 34 98765432
  15 06 9875
  16 78 987654321
  17 76 987654321
  18 92 987654
  19 34 987654321
  20 70 98
  21 91 98765
  22 29 9876
  23 79 98765432

  Event 7-2x
  24/11

  7x
  01,02,04,05,09,10,12,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,67,68,69,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,04,05,09,10,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,50,51,54,55,57,58,60,61,62,63,64,67,68,69,71,72,74,77,79,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  02,04,09,10,14,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,34,37,38,39,43,44,46,47,48,50,51,54,55,57,58,60,61,62,64,67,68,69,72,77,79,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  4x
  02,04,09,10,18,19,21,22,25,27,29,31,34,38,39,43,44,46,47,48,54,55,57,58,60,61,62,64,67,68,69,72,79,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  3x
  02,04,10,18,19,21,22,25,27,29,31,34,38,39,43,44,46,47,48,54,55,58,60,61,62,67,68,72,79,81,82,85,86,90,91,92,93,97
  2x
  02,04,10,18,19,25,27,29,31,34,38,43,46,47,60,61,62,68,79,81,82,85,86,90,91,92,93,97
   
  kokono2022, giangduciam, Vitam13 thành viên khác Thích điều này.
 2. Cuasoc

  Cuasoc Lính mới

  Tham gia:
  1/11/21
  Bài viết:
  250
  Được thích:
  2,995
  Điểm thành tích:
  93
  Event 7-2x
  24/11

  8x
  00,01,05,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,05,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,21,25,26,27,28,29,30,32,35,36,37,38,39,40,41,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,05,08,09,11,12,15,16,17,18,19,21,25,28,32,35,36,37,38,39,40,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,05,08,09,11,15,16,18,19,21,25,28,32,35,36,37,38,39,40,48,50,51,52,53,55,56,57,59,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,93,94,95,96,97,99
  4x
  01,08,09,11,15,16,18,19,21,25,35,36,37,38,39,40,50,52,56,57,59,61,63,64,65,66,67,69,70,72,73,75,78,80,81,82,83,84,85,86,90,91,93,94,95,96,97,99
  3x
  01,08,15,18,21,25,36,37,38,50,52,56,63,64,65,66,67,69,70,72,73,75,78,80,81,82,83,84,85,86,90,91,93,94,95,96,97,99
  2x
  01,08,15,18,21,25,36,37,38,50,52,56,64,65,67,73,80,81,82,83,84,85,90,93,95,96,97,99
  1x
  01,38,52,56,64,65,67,73,80,81,82,83,84,85,90,93,95,96
  0x
  01,38,56,73,80,83,84,93
   
  kokono2022, giangduciam, Vitam10 thành viên khác Thích điều này.
 3. quekgb2022

  quekgb2022 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  18/6/22
  Bài viết:
  295
  Được thích:
  3,778
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 06/11 mức 7
  Ngày 07/11 mức 4
  Ngày 08/11 mức 4
  Ngày 09/11 mức 1
  Ngày 10/11 mức 10
  Ngày 11/11 mức 1
  Ngày 12/11 mức 2
  Ngày 13/11 mức 4
  Ngày 14/11 mức 3
  Ngày 15/11 mức 2
  Ngày 16/11 mức 9
  Ngày 17/11 mức 4
  Ngày 18/11 mức 3
  Ngày 19/11 mức 4
  Ngày 20/11 mức 3
  Ngày 21/11....nghỉ giải đen
  Ngày 22/11 mức 9
  Ngày 23/11 mức 9
  Ngày 24/11
  Mức: 0 (5 ) số
  22,24,42,66,44
  Mức: 1 (7 ) số
  77,03,30,07,70,27,72
  Mức: 2 (1 0 ) số
  28,82,45,95,31,47,04,40,57,75
  Mức: 3 (1 0 ) số
  54,59,74,02,20,39,93,43,48,84
  Mức: 4 (1 0 ) số
  11,13,33,34,25,52,14,41,67,76
  Mức: 5 (1 0 ) số
  36,63,05,50,16,61,29,92,56,65
  Mức: 6 (1 0 ) số
  86,19,91,73,89,98,49,94,35,53
  Mức: 7 (1 0 ) số
  68,37,01,10,09,90,99,12,00,55
  Mức: 8 (1 0 ) số
  21,46,64,88,06,60,26,62,08,80
  Mức: 9 (1 0 ) số
  79,97,17,71,38,83,58,85,15,51
  Mức: 1 0 (8 ) số
  23,32,69,96,78,87,18,81
  Hôm nay dị nên chọn cũng dị
  St 18 81
  Bt 18
   
  Chỉnh sửa cuối: 24/11/22
 4. dattam1368

  dattam1368 Lính mới

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  189
  Được thích:
  3,509
  Điểm thành tích:
  93
  4D mảng
  4x
  00,02,03,04,05,08,09,10,12,13,15,18,19,20,23,25,29,30,31,35,36,40,42,43,45,49,50,52,53,54,55,58,59,63,68,80,81,85,86,90,92,93,95,99
  3x
  03,04,05,08,09,10,12,13,15,18,19,20,23,25,29,30,31,35,36,40,45,50,52,53,54,55,58,59,63,68,80,81,85,86,90,92,93,95,99
  2x
  03,04,05,08,09,13,18,30,31,35,36,40,45,50,53,54,55,58,59,63,68,80,81,85,86,90,93,95
  1x
  03,04,05,13,31,40,50,53,55,59,68,86,90,93,95
  Event tuần 18 Ngôi Nhà Chung
  7x-2x

  7x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,23,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,98
  6x
  01,03,05,08,10,12,16,17,18,21,23,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,98
  5x
  01,03,08,10,12,16,17,18,21,25,28,29,30,31,35,36,37,38,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,65,66,67,68,70,71,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,95,98
  4x
  01,03,08,10,12,16,17,18,21,28,29,30,31,36,37,38,47,48,49,56,58,60,61,65,66,67,68,70,71,74,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,98
  3x
  01,03,08,10,12,18,21,28,29,30,38,47,48,49,56,58,65,67,68,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,98
  2x
  01,03,10,12,21,29,30,38,47,49,56,58,65,67,74,76,83,85,92,94
  3D đơn
  0,5,2,3,8,4,9
  5,2,3,8,4,9
  5,2,3,4,9
  5,3,4,9
  5,4,9
  3D mảng
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  Chúc AETK may mắn
   
  giangduciam, Vitam, auag999911 thành viên khác Thích điều này.
 5. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  4,550
  Được thích:
  61,425
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn 4D mảng tham khảo thôi đã nhé các cụ các mợ
  5x
  03,04,05,08,09,13,14,18,23,30,31,32,34,35,36,40,41,42,44,45,46,50,52,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,66,68,69,70,72,74,76,78,80,81,82,84,85,86,87,90,93,95,96
  3x
  05,14,23,30,31,32,34,36,40,41,42,44,46,50,52,53,54,56,59,60,62,63,64,66,69,70,72,74,76,78,80,81,82,84,86,87,96
  2x
  05,14,23,30,31,32,36,40,41,42,43,49,50,52,53,54,59,63,69,78,80,81,86,87,96
  1x
  05,14,23,30,32,36,40,41,42,50,52,54,69,78,80,86,87,96
  Chúc các cụ các mợ tham khảo vui vẻ
   
 6. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  4,550
  Được thích:
  61,425
  Điểm thành tích:
  113
  Cầu ngày hôm nay
  19117 05904 54182 92993 75303 10211 17965
  60652 63437 24832 28670 89151 89617 68144
  75965 96955 92467 69488 03138 47
  153 62111
  01548 44816 51169 75743 01
  293 17535 99951

  55448 21776 66581 87354 48715 55890 14894
  xxxxx
  05499 50604 19739 89604 32041 73887 05085
  93343 99876 67246 66819 75371 33487 77471

  04067 66130 57765 71610 81736 78611 96305
  12834 91006 505
  78 05776 32592 66534 80770

  52091 30529 47779 00023
  xxxxx
  05499 50604 19739 89604 32041 73887 05085
  93343 99876 67246 66819 75371 33487 77471
  04067 66130 57765 71610 81736 78611 96305
  12834 91006 50578 05776 32592 66534 80770

  52091 30529 47779 70523

  Chốt đề đuôi 3
  BTĐ: 23 STĐ: 73 lót toàn bộ đuôi 3
  BT3D: 523
  BT4D: 0523
  BT5D: 70523
  Chúc các cụ các mợ tham khảo vui vẻ
   
 7. DINH_XUAN_THU

  DINH_XUAN_THU Lính mới

  Tham gia:
  24/9/21
  Bài viết:
  431
  Được thích:
  6,870
  Điểm thành tích:
  93
  L1: 01.10 (9-11) khợp 10 N2
  L2: 78.87 (10-12) khợp 87 N2
  L3: 00.55 (11-13) khợp 00 N2
  L4: 45.54 (12-14) SML (45 N5)
  L5: 89.98 (13-15) khợp 98 N1
  L6: 19.91 (15-17) khợp 19 N1
  L7: 28.82 (15-17) khợp 82 N1
  L8: 58.85 (16-18) khợp 58 N1
  L9: 05.50 (17-19) khợp 50 N1
  L10: 14.41 (18-20) SML (41 N6)
  L11: 37.73 (19-21) khợp 73 N1
  L12: 38.83 (20-22) khợp 38 N2
  L13: 48.84 (21-23) khợp 48.84 N3 @Huymc123
  L14: 47.74 (22-24) khợp 74 N1
  L15: 23.32 (23-25) khợp 32 N1
  L16: 35.53 (24-26) khợp 53 N1
  L17: 58.85 (25-27) khợp khợp khợp…..

  Chúc khợp đậm..
   
 8. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  4,550
  Được thích:
  61,425
  Điểm thành tích:
  113
  @Bam_cang đủ đẹp chạm 6 tổng 6 rồi dừng lại nhé...hì hì
   
 9. Bam_cang

  Bam_cang Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  5/8/20
  Bài viết:
  666
  Được thích:
  5,307
  Điểm thành tích:
  93
  Nghĩ thế nào hôm nay em lại không vào, ai dè nó lại về luôn mới chán
   
 10. o3ma

  o3ma Lính mới

  Tham gia:
  25/3/19
  Bài viết:
  464
  Được thích:
  6,747
  Điểm thành tích:
  93
 11. Quechoa_36

  Quechoa_36 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  18/9/21
  Bài viết:
  681
  Được thích:
  4,702
  Điểm thành tích:
  93
  Event tuần từ 21/11-27/11 Ngôi nhà chung
  Ngày 25/11

  * Loại:
  - 30s:

  00,05,50,55,01,10,06,60,11,66
  11,66,13,31,22,33,36,63,29,92
  24,42,47,74,79,97,27,72,77,18
  - 20s:
  00,05,50,55,01,10,06,60,11,66
  11,66,13,31,22,33,36,63,29,92
  - 10s:
  00,05,50,55,01,10,06,60,11,66

  * 3D đơn

  7s: 3849507
  6s: 384950
  5s: 38950
  4s: 3850
  3s: 385
   
 12. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  4,550
  Được thích:
  61,425
  Điểm thành tích:
  113
  65169 51859 80983 26450 13037 94309 96669
  71218 92034 67145 65353 57974 79638 35546

  15677 07253 68879 27465 50000 31698 12843
  05499 50604 19739 89604 32041 73887 05085
  9334
  3 99876 67246 66819 75371 33487 77471
  04067 66130 57765 71610 81736 78611 96305
  1283
  4 91006 50578 05776 32592 66534 80770

  52091 30529 47779 75996 00T30
  3D mảng tổng 3,8 cối bộ 12
  ST: 71y,76y
  2D:
  65169 51859 80983 26450 13037 94309 96669
  71218
  92034 67145 65353 57974 79638 35546
  15677 07253 68
  879 27465 50000 31698 12843
  05499 50604 19739 89604 32041 73887 05085
  93343 99876 67246 66819 7
  5371 33487 77471
  04
  067 66130 57765 71610 81736 78611 96305

  12834 91006 50578 05776 32592 66534 80770
  52091 30529 47779 75996 007GT loại kép =
  13,15,17,31,35,37,51,53,57,71,73,75
  Cối: 13,31,17,71,73,37

  05499 50604 19739 89604 32041 73887 05085
  93343 99876 67246 66819 75371 33487 77471
  04067 66130 57765 71610
  81736 78611 96305
  12834 91006 50578 05776 32592 66534 80770
  52091 30529 47779 75996 000GT loại kép =

  13,16,17,18,31,36,37,38,61,63,67,68,71,73,76,78,81,83,86,87
  Cối: 81,18,87,78,83,38,86,68
  2D:
  2x
  13,15,16,17,18,31,35,36,37,38,51,53,57,61,63,67,68,71,73,75,76,78,81,83,86,87
  1x
  13,17,18,31,37,38,68,71,73,78,81,83,86,87
  3D mảng:
  2x
  03,08,12,17,21,26,30,35,44,49,53,58,62,67,71,76,80,85,94,99
  0x
  12,17,21,26,62,67,71,76
  Dàn 3d lót: 52s
  031,035,036,037,038,081,083,086,087,171,173,175,176,178,213,215,216,217,218,261,263,267,268,351,353,357,531,535,536,537,538,581,583,586,587,671,673,675,676,678,713,715,716,717,718,761,763,767,768,851,853,857
  Dàn cối 14s
  171,173,178,213,217,218,268,671,673,678,713,717,718,768
  Chúc các cụ các mợ tham khảo vui vẻ
   
  Truongga8x, Sunny18, Apple7915 thành viên khác Thích điều này.
 13. Sylar

  Sylar VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  13/8/21
  Bài viết:
  283
  Được thích:
  4,943
  Điểm thành tích:
  93
  Event 3D đơn 25/11
  7s: 3890142
  6s: 389014
  5s: 38901
  4s: 3890
  3s: 389

  4D mảng 25/11 tham khảo
  (4x)
  00,01,02,03,04,08,09,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,28,29,70,71,72,73,74,78,79,80,81,82,83,84,88,89,90,91,92,93,94,98,99
  (3x)
  00,01,03,04,08,09,10,11,13,14,18,19,20,21,23,24,28,29,70,71,73,74,78,79,80,81,83,84,88,89,90,91,93,94,98,99
  (2x)
  00,03,08,09,10,13,18,19,20,23,28,29,70,73,78,79,80,83,88,89,90,93,98,99
  (1x)
  03,08,09,13,18,19,23,28,29,73,78,79,83,88,89,93,98,99
  (0x)
  03,08,09,83,88,89,93,98,99
   
 14. Thuphuong07102015

  Thuphuong07102015 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  6/5/19
  Bài viết:
  1,112
  Được thích:
  12,760
  Điểm thành tích:
  113
  25/11
  9x
  03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  05,06,07,08,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  07,08,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  17,18,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  36,37,38,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,57,58,59,62,63,64,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  37,38,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,62,63,64,69,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  45,46,47,48,49,53,54,62,63,64,72,73,74,77,78,79,82,83,84,87,88,89,92,93,94,97,98,99
  1x
  47,48,72,73,74,77,78,79,82,83,84,89,92,93,94,97,98,99
  0x
  72,73,74,82,83,92,93,94
   
  Truongga8x, 98-C1, Apple7915 thành viên khác Thích điều này.
 15. ThemTienXinSo

  ThemTienXinSo Tổ cơ động - phản ứng nhanh Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  18/9/20
  Bài viết:
  659
  Được thích:
  6,408
  Điểm thành tích:
  93
  Event Ngôi nhà chung
  3D đơn ngày 25/11

  7s: 9832016
  6s: 983201
  5s: 98320
  4s: 9832
  3s: 983
   
  Truongga8x, 98-C1, Apple7914 thành viên khác Thích điều này.
 16. sieurua

  sieurua Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  6/10/11
  Bài viết:
  662
  Được thích:
  6,265
  Điểm thành tích:
  93
  01/11- C0134679 Ăn 76
  02/11- C0345879 Ăn 46
  03/11- C0124678 Ăn 19
  04/11- C1235689 Ăn 71
  05/11- C1235786 Ăn 87
  06/11- C1345789 Ăn 71
  07/11- C0145689 Ăn 67
  08/11- C0234569 Ăn 30
  09/11- C0123469 Ăn 65
  10/11- C2345679 zẹo 10
  11/11- C1245789 zẹo 36
  12/11- C1235678 Ăn 11
  13/11- C0135678 Ăn 05
  14/11- C0236789 Ăn 34
  15/11- C0124569 Ăn 06
  16/11- C0123469 zẹo78
  17/11- C0124578 Ăn 76
  18/11- C0145689 Ăn 92
  19/11- C0234567 Ăn 34
  20/11- C0134567 Ăn 70
  21/11- C0345789 Ăn 91
  22/11- C2357946 Ăn 29
  23/11- C0135789 Ăn 79
  24/11- C0234789 Ăn 96
  25/11- C0234579

  Chúc may mắn
   
 17. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  1,046
  Được thích:
  15,752
  Điểm thành tích:
  113
  3D MB THAM GIA EVENT 3D 7X-2X
  25/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,53,55,56,58,59,61,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,09,11,12,13,14,15,16,19,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,50,53,56,58,59,61,64,65,66,68,69,70,74,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,88,91,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,09,11,12,13,14,15,16,19,21,23,24,25,26,28,29,30,31,34,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,53,59,61,66,68,69,70,74,76,78,79,80,81,83,84,85,86,91,92,93,94,96,98,99
  4x
  00,01,02,03,04,05,09,11,12,13,14,15,16,19,21,23,25,26,28,29,30,31,34,36,37,38,41,42,44,45,46,47,59,61,68,70,74,76,81,83,85,86,91,92,93,96,98,99
  3x
  00,01,02,03,09,11,12,13,15,16,21,23,25,26,28,30,34,36,37,38,41,42,44,45,47,59,61,70,74,76,81,83,85,92,93,96,98,99
  2x
  00,09,11,12,13,15,16,21,25,26,28,30,34,37,38,41,42,44,45,59,70,76,81,83,85,93,96,99
  1x
  00,09,11,12,15,16,21,25,26,28,37,38,42,45,81,85,93,99
  0x
  12,21,28,37,42,45,85,99
   
 18. chilatoi123

  chilatoi123 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  2,379
  Được thích:
  21,293
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  25/11/2022
  E ven 7x-2x
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,77,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,04,06,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,74,77,81,83,84,85,86,89,90,99
  5x
  00,01,02,04,06,08,09,10,11,13,15,17,20,22,23,24,26,27,28,29,31,32,34,36,37,38,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,55,58,59,60,62,63,64,66,68,69,71,72,74,77,83,84,85,86,89,90,99
  4x
  00,01,02,04,06,08,09,10,11,13,15,17,20,22,23,27,28,31,32,34,36,37,38,43,44,45,46,47,51,52,54,55,58,59,60,63,64,66,68,71,72,74,77,83,84,85,86,89,90,99
  3x
  00,01,06,08,09,10,11,13,15,17,20,22,23,27,28,31,32,34,36,37,38,43,45,47,51,55,58,59,60,63,66,68,71,77,83,84,85,86,
  2x
  00,06,08,11,13,15,20,22,23,27,28,31,32,34,38,43,45,47,51,55,58,60,63,66,68,71,77,83,85,86,

  Even loại
  30s
  03,05,07,12,21,25,30,33,39,40,50,56,57,65,70,73,75,76,78,79,80,82,87,88,91,92,93,94,96,98
  20s
  07,12,25,33,39,40,56,57,65,73,76,82,87,88,91,92,93,94,96,98
  10s
  91,92,93,94,96,98,39,56,87,78

  3D đơn
  0345789
  035789
  03578
  0357
  057
   
  Truongga8x, Bam_cang, Tvdung1989 thành viên khác Thích điều này.
 19. dattam1368

  dattam1368 Lính mới

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  189
  Được thích:
  3,509
  Điểm thành tích:
  93
  4D mảng
  4x
  00,02,03,04,05,08,09,10,12,13,15,18,19,20,23,25,29,30,31,35,36,40,42,43,45,49,50,52,53,54,55,58,59,63,68,80,81,85,86,90,92,93,95,99
  3x
  03,04,05,08,09,10,12,13,15,18,19,20,23,25,29,30,31,35,36,40,45,50,52,53,54,55,58,59,63,68,80,81,85,86,90,92,93,95,99
  2x
  03,04,05,08,09,13,18,30,31,35,36,40,45,50,53,54,55,58,59,63,68,80,81,85,86,90,93,95
  1x
  03,04,05,13,31,40,50,53,55,59,68,86,90,93,95
  Event tuần 18 Ngôi Nhà Chung
  7x-2x

  7x
  02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,98,99
  6x
  02,03,04,05,08,09,11,12,13,15,17,18,20,21,22,23,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,65,66,67,68,71,72,73,75,76,77,80,81,83,84,85,86,90,93,94,95,99
  5x
  02,03,04,08,09,11,12,13,17,18,20,21,22,23,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,48,49,53,54,57,58,59,62,63,66,67,68,71,72,73,75,76,77,80,81,83,84,85,86,90,93,94,95,99
  4x
  02,03,08,09,11,13,17,18,20,23,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,44,45,48,53,54,57,62,63,66,71,72,73,75,80,81,83,84,90,93,99
  3x
  02,03,09,11,13,18,20,23,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,48,53,54,57,63,66,72,73,75,81,83,84,90,93
  2x
  02,03,11,13,20,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,48,53,57,63,66,73,75,83,84,93
  3D đơn
  0,5,2,3,8,1,6
  0,5,3,8,1,6
  5,3,8,1,6
  3,8,1,6
  3,1,6
  3D mảng
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  5x
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  4x
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  3x
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
  2x
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
  Chúc AETK may mắn
   
 20. auag9999

  auag9999 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  12/2/22
  Bài viết:
  583
  Được thích:
  6,062
  Điểm thành tích:
  93
  + Đề đóm 4 ngày liền chạm 9, có lẽ từ nay đến Chủ nhật đổi tổng 4,9 chăng ae?
   
  Truongga8x, Bam_cang, Binguyen688 thành viên khác Thích điều này.

Cộng đồng Ketqua1.net