Sưu tậm mức cá nhân

Thảo luận trong 'Làm quen - Kết bạn - Tâm sự - Nhật ký - Spam' bắt đầu bởi Locla_caobanha, 15/6/22.

Lượt xem: 1,430

 1. Locla_caobanha

  Locla_caobanha Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua1.net

  Tham gia:
  5/5/18
  Bài viết:
  332
  Được thích:
  2,329
  Điểm thành tích:
  93
  Loại 1
  Mức: 0 (2 6 ) số
  08,10,15,16,19,24,25,26,27,29,30,34,40,42,46,47,48,49,52,57,59,60,80,85,98,99
  Mức: 1 (3 8 ) số
  00,01,02,03,05,06,07,12,13,14,17,18,22,23,28,32,36,37,38,41,43,44,53,54,58,62,64,66,67,69,70,74,81,82,83,92,94,97
  Mức: 2 (3 2 ) số
  04,09,11,20,21,31,33,35,39,45,50,51,55,56,61,63,65,68,71,72,73,76,77,79,84,87,88,89,91,93,95,96
  Mức: 3 (4 ) số
  75,78,86,90
   
 2. Locla_caobanha

  Locla_caobanha Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua1.net

  Tham gia:
  5/5/18
  Bài viết:
  332
  Được thích:
  2,329
  Điểm thành tích:
  93
  Loại 2
  Mức: 0 (2 8 ) số
  00,02,03,04,05,07,08,09,12,13,14,15,19,20,26,29,34,46,51,55,58,59,66,67,73,87,95,99
  Mức: 1 (3 6 ) số
  06,10,11,21,24,25,28,30,33,36,37,38,40,43,48,49,50,52,53,57,60,61,62,63,64,71,74,76,79,80,82,83,85,88,92,98
  Mức: 2 (3 0 ) số
  01,16,17,18,23,27,31,32,35,39,41,42,44,47,54,56,68,69,70,72,75,77,78,81,86,90,91,94,96,97
  Mức: 3 (6 ) số
  22,45,65,84,89,93
   
 3. Locla_caobanha

  Locla_caobanha Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua1.net

  Tham gia:
  5/5/18
  Bài viết:
  332
  Được thích:
  2,329
  Điểm thành tích:
  93
  Loại 3
  Mức: 0 (2 8 ) số
  01,02,04,05,06,08,09,18,21,23,24,27,30,31,32,34,36,38,40,43,49,53,54,61,67,79,98,99
  Mức: 1 (3 9 ) số
  03,07,10,12,13,15,16,17,19,20,22,26,28,33,37,42,44,46,47,48,50,51,52,55,56,57,60,62,65,68,74,77,78,80,83,87,88,91,94
  Mức: 2 (2 4 ) số
  11,14,29,35,39,41,45,58,59,63,64,66,69,70,72,76,82,84,85,89,90,95,96,97
  Mức: 3 (9 ) số
  00,25,71,73,75,81,86,92,93
   
 4. Locla_caobanha

  Locla_caobanha Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua1.net

  Tham gia:
  5/5/18
  Bài viết:
  332
  Được thích:
  2,329
  Điểm thành tích:
  93
  Loại TH
  Mức: 0 (3 3 ) số
  02,03,05,06,07,08,10,12,13,15,19,24,26,28,30,34,36,37,38,40,43,46,48,49,52,53,57,60,62,67,74,80,99
  Mức: 1 (3 4 ) số
  00,01,04,09,14,16,17,18,20,21,22,23,25,27,29,32,33,42,44,47,50,51,54,55,58,59,61,64,66,79,82,83,85,98
  Mức: 2 (1 9 ) số
  11,31,41,56,63,65,68,69,70,71,73,76,77,78,81,87,88,92,95
  Mức: 3 (1 4 ) số
  35,39,45,72,75,84,86,89,90,91,93,94,96,97
   
  cuchuoi2012 thích bài này.
 5. Locla_caobanha

  Locla_caobanha Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua1.net

  Tham gia:
  5/5/18
  Bài viết:
  332
  Được thích:
  2,329
  Điểm thành tích:
  93
  Loại 1 ngược
  Mức: 0 (2 9 ) số
  00,01,02,04,05,07,08,09,16,20,22,23,32,36,38,41,48,49,54,56,57,64,65,67,70,85,91,95,99
  Mức: 1 (3 3 ) số
  06,10,18,19,24,25,26,28,37,40,43,44,45,46,50,51,52,59,60,61,63,66,72,77,81,82,84,86,89,92,94,97,98
  Mức: 2 (3 3 ) số
  03,11,12,13,15,17,27,29,30,33,34,35,39,42,47,53,55,58,62,68,69,71,73,74,75,76,78,79,87,88,90,93,96
  Mức: 3 (5 ) số
  14,21,31,80,83
   
  Chỉnh sửa cuối: 16/6/22
  cuchuoi2012 thích bài này.
 6. Locla_caobanha

  Locla_caobanha Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua1.net

  Tham gia:
  5/5/18
  Bài viết:
  332
  Được thích:
  2,329
  Điểm thành tích:
  93
  Loại 2 xuôi
  Mức: 0 (1 2 ) số
  03,14,21,31,37,43,44,45,51,62,80,83
  Mức: 1 (4 6 ) số
  02,06,07,11,12,13,15,17,18,19,22,24,25,26,27,29,30,33,34,35,39,41,42,46,47,50,52,53,55,58,59,60,68,69,71,73,74,75,76,78,79,87,88,90,93,96
  Mức: 2 (3 1 ) số
  00,01,08,09,10,20,23,28,36,38,40,48,49,54,56,57,61,63,65,66,72,77,81,82,84,86,89,92,94,97,98
  Mức: 3 (1 1 ) số
  04,05,16,32,64,67,70,85,91,95,99
   
 7. Locla_caobanha

  Locla_caobanha Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua1.net

  Tham gia:
  5/5/18
  Bài viết:
  332
  Được thích:
  2,329
  Điểm thành tích:
  93
  Loại 1
  Mức: 0 (2 6 ) số
  07,08,10,11,13,15,19,26,28,29,35,36,38,40,41,43,44,47,55,69,73,75,84,89,98,99
  Mức: 1 (4 0 ) số
  00,02,03,05,06,09,12,14,17,18,20,23,24,25,27,33,34,37,42,46,48,49,53,54,56,59,60,61,62,64,66,68,70,79,81,82,83,90,91,97
  Mức: 2 (2 8 ) số
  01,04,16,21,22,31,32,39,45,50,51,52,57,58,65,67,71,72,74,77,80,85,87,88,92,93,95,96
  Mức: 3 (6 ) số
  30,63,76,78,86,94
   
 8. Locla_caobanha

  Locla_caobanha Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua1.net

  Tham gia:
  5/5/18
  Bài viết:
  332
  Được thích:
  2,329
  Điểm thành tích:
  93
  Loại 2
  Mức: 0 (3 1 ) số
  05,07,08,12,13,14,16,20,25,26,27,32,34,35,36,38,47,49,53,55,56,59,61,63,69,73,87,91,93,94,99
  Mức: 1 (3 5 ) số
  00,02,03,04,06,09,11,15,17,18,22,23,24,29,30,33,37,39,40,41,43,44,45,46,51,52,57,62,66,80,89,90,96,97,98
  Mức: 2 (2 3 ) số
  01,10,19,21,31,42,48,50,54,58,60,65,68,72,74,75,76,77,79,84,88,92,95
  Mức: 3 (1 1 ) số
  28,64,67,70,71,78,81,82,83,85,86
   
 9. Locla_caobanha

  Locla_caobanha Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua1.net

  Tham gia:
  5/5/18
  Bài viết:
  332
  Được thích:
  2,329
  Điểm thành tích:
  93
  Loại 3
  Mức: 0 (2 8 ) số
  01,04,06,09,12,14,15,16,22,24,25,28,30,34,37,38,39,43,44,48,51,56,58,61,64,74,88,99
  Mức: 1 (3 8 ) số
  02,03,07,08,11,13,17,18,19,20,26,29,33,35,36,40,41,42,45,46,47,49,52,57,63,65,71,73,78,82,86,87,89,92,95,96,97,98
  Mức: 2 (2 6 ) số
  00,05,21,23,27,31,32,50,53,54,55,59,60,62,66,67,68,70,72,75,80,83,84,85,91,93
  Mức: 3 (8 ) số
  10,69,76,77,79,81,90,94
   
 10. Locla_caobanha

  Locla_caobanha Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua1.net

  Tham gia:
  5/5/18
  Bài viết:
  332
  Được thích:
  2,329
  Điểm thành tích:
  93
  Loại TH
  Mức: 0 (3 6 ) số
  02,03,06,07,08,09,11,12,13,14,15,17,18,20,24,25,26,29,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,46,47,49,56,61,73,89,99
  Mức: 1 (2 7 ) số
  00,04,05,16,19,22,23,27,28,30,39,42,45,48,51,52,53,55,57,59,62,63,64,66,69,82,87
  Mức: 2 (2 4 ) số
  01,10,32,54,58,60,65,68,70,71,74,75,78,79,80,81,84,86,88,91,92,93,94,98
  Mức: 3 (1 3 ) số
  21,31,50,67,72,76,77,83,85,90,95,96,97
   
 11. moitinhdau_199x

  moitinhdau_199x Lính mới

  Tham gia:
  20/6/22
  Bài viết:
  2
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  Có ai giải thích cho mình về dàn mức này k?
  thấy k hiểu lắm
   
 12. 172022

  172022 Lính mới

  Tham gia:
  1/7/22
  Bài viết:
  148
  Được thích:
  771
  Điểm thành tích:
  93
  Cũng hay nhưng ở các mục đã có các mod ép mức cho ace chén rồi!
   

Cộng đồng Ketqua1.net