TAM LÔ VÀ DÀN 7X

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 21/9/23.

Lượt xem: 6,924

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  - Xin chia sẻ Tam lô và dàn 7x xem ổn không. Nếu ổn mình sẽ chốt mỗi ngày.
  Hy vọng khai trương may mắn.
   
  Xuanthuy179, Giangnd84, Hung19698 thành viên khác Thích điều này.
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 21/09/2023
  DÀN MẪU:
  17,18,19
  47,48,49
  96,97,98
  .....
  CHỐT TAM LÔ: 17,18,19
   
  td9a, Xuanthuy179, Hung19696 thành viên khác Thích điều này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,04,06,07,08,09,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,
  25,27,28,29,30,31,32,34,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,54,55,57,58,59,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,04,07,08,09,10,11,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,24,27,28,29,
  30,31,34,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,51,54,57,
  58,59,61,63,64,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 6x:
  01,04,07,08,09,10,11,12,13,14,
  17,18,19,21,24,27,28,29,31,34,
  36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,
  48,49,51,54,57,58,59,61,63,64,
  67,69,70,71,72,73,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 5x:
  01,04,07,10,11,12,13,14,18,19,
  21,24,27,28,29,31,34,36,37,38,
  39,41,43,45,47,48,49,51,57,59,
  61,63,64,67,69,70,71,72,73,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,92,94,95,96,99,
  Dan 4x:
  04,07,10,11,12,13,14,18,19,21,
  24,27,28,29,31,36,37,39,41,43,
  45,47,48,49,51,59,61,63,64,69,
  70,71,72,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,90,92,96,99,
  Dan 3x:
  07,11,12,13,14,18,19,21,24,27,
  28,29,31,36,37,39,43,45,47,48,
  49,51,59,61,63,70,71,72,76,78,
  79,81,83,85,86,90,92,99,
  Dan 2x:
  11,12,13,14,18,19,21,24,29,31,
  37,39,45,47,48,51,59,61,63,70,
  71,76,78,79,85,86,90,99,
  Dan 1x:
  11,12,13,14,18,19,21,24,29,37,
  45,47,48,59,70,86,90,99,
  Dan 0x:
  14,24,37,45,59,63,78,99,
   
  Xuanthuy179, Hung1969, tom20119 thành viên khác Thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 22/09/2023
  DÀN MẪU:
  17,18,19
  37,38,39
  47,48,49
  .....
  CHỐT TAM LÔ: 17,18,19
   
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,74,77,78,79,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,08,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,37,38,
  39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,
  61,62,63,68,69,70,77,78,79,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,13,14,15,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,37,38,39,40,
  42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,
  53,55,57,58,59,60,62,69,70,77,
  78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,94,95,96,97,98,99,
  Dan 5x:
  00,01,03,04,05,06,13,14,15,17,
  18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,
  29,30,32,37,39,42,43,44,45,46,
  48,49,50,51,52,55,57,58,59,60,
  62,77,78,79,81,82,85,86,87,89,
  90,91,94,95,96,97,98,99,
  Dan 4x:
  00,01,03,04,05,06,15,17,18,19,
  20,23,24,26,28,29,30,32,37,39,
  44,46,48,49,50,51,52,55,57,58,
  59,60,62,78,79,81,82,85,86,87,
  89,90,91,94,96,97,98,99,
  Dan 3x:
  00,01,03,04,05,17,18,20,23,24,
  28,37,39,46,49,50,51,52,55,58,
  59,60,62,78,79,81,82,85,86,87,
  89,90,91,94,96,97,98,99,
  Dan 2x:
  01,03,04,18,20,23,24,28,37,49,
  50,51,52,55,58,59,60,78,79,81,
  82,85,86,90,94,97,98,99,
  Dan 1x:
  01,04,18,24,28,49,51,52,55,59,
  60,79,82,86,90,94,98,99,
  Dan 0x:
  01,03,04,37,51,79,86,99,
   
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 23/09/2023
  DÀN MẪU:
  17,18,19
  37,38,39
  67,68,69
  .....
  CHỐT TAM LÔ: 17,18,19
   
  Xuanthuy179, Hung1969, tom20113 thành viên khác Thích điều này.
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,
  24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,
  68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,89,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,11,
  12,13,15,16,17,18,19,20,23,24,
  27,28,29,30,31,34,36,37,38,39,
  40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,59,60,61,62,64,
  65,68,69,70,71,72,73,74,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,89,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,06,08,09,11,13,15,
  19,20,23,24,27,28,29,30,31,36,
  37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,59,60,
  61,62,64,68,69,70,71,72,73,74,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  89,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 5x:
  00,01,06,08,11,13,15,20,23,24,
  27,28,29,31,36,37,38,39,40,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,60,61,62,64,68,69,70,
  72,74,76,78,80,81,82,83,84,85,
  89,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 4x:
  00,01,06,08,11,20,23,24,27,28,
  29,31,37,38,40,42,43,44,45,46,
  47,49,50,51,53,54,60,61,62,64,
  68,69,70,72,76,78,80,81,82,83,
  85,89,92,93,95,96,97,98,
  Dan 3x:
  00,01,06,08,11,23,24,27,28,29,
  31,37,38,40,42,43,44,45,46,47,
  49,50,51,53,61,62,64,69,70,76,
  78,82,83,85,89,93,97,98,
  Dan 2x:
  00,08,11,27,28,29,31,40,42,43,
  44,45,46,47,50,51,62,64,69,70,
  76,82,83,85,89,93,97,98,
  Dan 1x:
  00,08,11,27,29,31,40,42,44,45,
  46,51,64,83,85,89,97,98,
  Dan 0x:
  27,29,42,44,47,50,83,98,
   
  Xuanthuy179, Hung1969, tom20114 thành viên khác Thích điều này.
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 24/09/2023
  DÀN MẪU:
  17,18,19
  37,38,39
  67,68,69
  .....
  CHỐT TAM LÔ: 17,18,19
  Hy vọng nay nổ 2 nháy.
   
  Hung1969Ngoctuyet82 thích điều này.
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  21,23,24,27,28,29,31,32,33,34,
  35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,
  78,81,82,83,84,85,87,88,89,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,17,18,19,21,23,
  24,27,28,31,32,33,34,35,39,40,
  42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,70,71,72,74,76,
  77,78,81,83,84,85,87,88,89,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,
  12,13,14,15,17,19,21,23,24,27,
  28,31,32,34,35,39,40,43,45,46,
  47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,62,63,64,65,66,68,70,71,
  72,74,76,77,78,81,83,84,85,87,
  88,91,92,93,94,96,97,99,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,05,06,07,11,12,13,
  14,15,17,19,21,23,24,27,28,32,
  34,35,39,40,43,45,46,47,49,51,
  52,53,54,56,57,60,62,63,64,65,
  66,70,71,72,74,76,77,78,81,84,
  85,87,92,93,94,96,97,99,
  Dan 4x:
  00,01,02,03,05,06,07,12,13,14,
  15,17,19,21,23,34,39,40,43,45,
  46,47,51,52,53,54,57,60,62,63,
  64,66,70,71,72,74,76,77,78,81,
  84,85,87,93,94,96,97,99,
  Dan 3x:
  00,01,02,05,06,14,15,17,19,23,
  34,39,40,43,46,47,51,53,57,62,
  63,64,66,70,71,72,74,76,77,78,
  81,85,87,93,94,96,97,99,
  Dan 2x:
  02,06,15,17,19,23,34,39,46,47,
  51,53,57,62,63,64,66,71,72,74,
  76,81,87,93,94,96,97,99,
  Dan 1x:
  06,15,17,19,23,46,47,53,57,63,
  66,71,76,93,94,96,97,99,
  Dan 0x:
  15,17,66,71,93,94,97,99,
   
  Xuanthuy179Hung1969 thích điều này.
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Khả năng nay chạm 1789
  Cối 17,71,18,81,19,91,78,87,79,97,89,98,11,77,88,99
   
  Xuanthuy179, Hung1969, Muttay2 thành viên khác Thích điều này.
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 25/09/2023
  DÀN MẪU:
  26,27,28
  27,28,29
  58,85,59,95,89,98
  06,07
  .....
  CHỐT TAM LÔ: 26,27,28
   
  Xuanthuy179, Hung1969, Muttay2 thành viên khác Thích điều này.
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,16,17,18,19,20,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,36,38,39,40,41,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,65,66,67,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,
  13,14,16,17,18,19,20,22,23,24,
  25,27,28,29,30,31,32,33,34,38,
  39,40,43,44,45,46,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,81,83,84,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 6x:
  00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,
  13,14,16,20,22,23,24,27,28,30,
  31,32,33,34,38,39,40,43,44,45,
  46,48,49,52,53,54,55,56,58,59,
  60,61,65,66,67,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,81,83,84,87,88,
  90,91,92,93,94,95,96,99,
  Dan 5x:
  00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,
  13,14,22,23,24,27,28,30,31,32,
  33,38,39,40,43,44,45,46,49,52,
  54,55,56,58,59,60,65,67,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,81,83,84,
  87,88,90,91,93,94,95,99,
  Dan 4x:
  00,04,06,07,08,09,10,11,12,13,
  14,22,24,27,28,30,33,38,39,43,
  44,45,46,49,52,54,55,56,58,59,
  65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,
  81,87,88,90,91,93,94,99,
  Dan 3x:
  04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,
  22,27,28,30,33,39,43,44,45,46,
  49,52,54,55,59,65,67,70,71,72,
  73,75,77,81,90,93,94,99,
  Dan 2x:
  08,09,10,11,13,14,22,28,33,39,
  43,44,45,46,49,52,54,55,59,65,
  67,70,71,72,73,77,94,99,
  Dan 1x:
  08,09,10,11,13,22,39,43,44,45,
  49,65,67,70,71,72,77,99,
  Dan 0x:
  08,09,11,22,39,71,72,99,
   
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Tiếp tục chạm 1789
   
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 26/09/2023
  DÀN MẪU:
  17,18,19
  27,28,29
  57,58,59
  58,85,59,95,89,98 (Có thể ra giải đặc biệt)
  .....
  CHỐT TAM LÔ: 57,58,59
   
  Xuanthuy179, Hung1969, Muttay2 thành viên khác Thích điều này.
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,04,05,06,07,08,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,70,71,72,73,75,77,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 7x:
  02,04,05,06,07,08,13,14,15,16,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,64,66,68,70,71,77,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 6x:
  02,04,05,06,07,13,14,15,16,17,
  18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,
  41,43,45,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,60,61,62,64,66,68,
  70,77,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,94,95,96,97,98,
  Dan 5x:
  02,05,06,07,13,14,15,16,17,18,
  20,21,22,24,26,27,31,32,33,34,
  35,36,37,38,40,41,43,45,47,50,
  52,53,54,55,56,57,60,61,62,64,
  66,68,77,81,82,83,85,86,87,88,
  89,90,91,94,95,96,97,98,
  Dan 4x:
  06,07,13,14,15,16,17,18,20,21,
  24,26,27,31,32,33,34,35,36,37,
  40,41,43,47,52,53,54,56,57,60,
  61,62,68,77,81,82,83,85,87,88,
  89,90,91,94,95,96,97,98,
  Dan 3x:
  06,13,14,15,16,17,18,20,21,24,
  26,27,31,32,33,34,35,37,40,41,
  43,47,53,54,56,60,62,68,77,81,
  82,83,87,94,95,96,97,98,
  Dan 2x:
  13,14,15,17,18,20,21,24,26,27,
  32,33,37,41,47,53,60,62,77,81,
  82,83,87,94,95,96,97,98,
  Dan 1x:
  15,17,24,26,27,32,37,41,53,60,
  62,77,81,87,94,95,96,98,
  Dan 0x:
  15,17,26,27,32,37,87,98,
   
  Hung1969, Binguyen68, Muttay and 1 người khác Thích điều này.
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 27/09/2023
  DÀN MẪU:
  57,58,59
  72,73,74
  80,81,82
  .....
  CHỐT TAM LÔ: 57,58,59
  Hy vọng nổ 2 nháy
   
  Hung1969Lodekhoahoc thích điều này.
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,47,48,49,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,81,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,
  48,53,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,81,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 6x:
  01,02,03,04,06,08,09,10,11,14,
  15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,
  27,28,29,34,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,47,48,53,56,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,
  71,72,73,74,75,81,84,85,87,88,
  89,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 5x:
  01,03,04,06,08,09,10,11,14,16,
  17,18,20,23,24,25,27,28,29,34,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,
  48,53,58,59,60,61,63,64,65,67,
  70,71,72,73,75,81,84,85,87,88,
  89,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 4x:
  01,04,06,08,09,10,14,16,18,23,
  24,25,27,28,29,34,36,37,38,42,
  43,44,47,53,58,59,61,63,64,65,
  67,70,71,72,75,81,84,85,87,88,
  89,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 3x:
  01,04,06,08,09,10,14,16,24,29,
  37,42,43,44,47,53,58,59,61,63,
  64,65,67,70,71,75,81,84,85,87,
  88,89,91,93,94,95,96,98,
  Dan 2x:
  01,06,08,09,10,16,29,37,43,44,
  47,59,61,63,65,67,70,75,81,85,
  88,89,91,93,94,95,96,98,
  Dan 1x:
  01,08,09,16,37,43,44,65,67,70,
  85,88,89,91,93,95,96,98,
  Dan 0x:
  01,08,16,37,65,67,93,98,
   
  Hung1969, Batbai111111, Muttay2 thành viên khác Thích điều này.
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 28/09/2023
  CHỐT 6 CON ÍT NHẤT 2 NHÁY: 58,85,59,95,89,98
   
  Hung1969 thích bài này.
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  77,80,81,82,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 7x:
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,
  48,53,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,81,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 6x:
  01,02,04,06,07,08,10,11,14,15,
  16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,
  27,29,31,32,34,36,37,38,39,41,
  42,43,47,53,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,81,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 5x:
  01,02,04,06,07,08,10,14,15,16,
  17,18,19,22,23,24,25,27,29,31,
  32,34,36,37,38,41,42,43,55,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,73,74,84,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 4x:
  01,02,04,06,07,08,10,14,15,16,
  19,22,25,27,29,31,32,34,36,37,
  41,42,55,58,59,60,62,63,64,65,
  66,68,69,70,71,73,74,84,86,89,
  90,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 3x:
  02,07,08,10,14,16,19,22,25,29,
  31,32,36,41,55,58,59,60,62,63,
  64,65,66,68,69,70,71,73,84,86,
  89,90,91,92,93,94,95,98,
  Dan 2x:
  02,07,08,10,14,19,25,29,32,36,
  55,58,59,62,63,64,65,66,68,69,
  70,71,73,89,93,94,95,98,
  Dan 1x:
  02,08,14,29,36,55,58,59,62,65,
  66,68,70,71,73,89,95,98,
  Dan 0x:
  14,59,66,68,70,73,89,98,
   
 20. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 29/09/2023
  CHỐT 6 CON: 58,85,59,95,89,98
  STL: 58,59
   
  Muttay thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net