TAM LÔ VÀ DÀN 7X

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 21/9/23.

Lượt xem: 6,925

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,72,73,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,
  89,90,91,92,94,96,97,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,29,31,32,33,
  34,35,36,37,38,42,43,44,46,47,
  48,49,52,53,54,55,56,57,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  72,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  87,88,89,90,91,92,97,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,
  12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,
  23,25,26,27,32,33,34,36,37,38,
  42,43,44,46,47,48,52,53,54,55,
  56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,
  69,70,76,78,79,80,81,82,83,85,
  87,88,89,90,91,92,97,99,
  Dan 5x:
  00,02,03,04,05,08,09,10,11,12,
  13,14,16,18,19,21,22,23,25,26,
  27,32,33,36,38,42,43,46,47,48,
  52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,
  65,66,67,76,78,79,80,81,82,85,
  87,88,89,90,91,92,97,99,
  Dan 4x:
  00,03,04,05,08,09,10,11,12,13,
  14,16,18,19,21,23,25,26,27,33,
  38,42,43,46,47,48,52,55,56,59,
  60,62,63,65,66,67,76,78,79,80,
  81,82,87,88,89,90,91,99,
  Dan 3x:
  03,04,05,09,11,12,13,14,16,18,
  19,21,23,25,26,27,38,42,43,47,
  48,55,56,59,60,62,63,65,66,78,
  79,81,87,88,89,90,91,99,
  Dan 2x:
  05,11,13,14,16,18,21,23,26,27,
  38,43,47,48,56,59,60,62,63,65,
  66,79,81,87,88,90,91,99,
  Dan 1x:
  05,11,14,16,18,23,26,47,48,60,
  62,63,65,81,87,90,91,99,
  Dan 0x:
  16,18,23,26,63,65,91,99,
   
  td9a, kenket19, giolao3 thành viên khác Thích điều này.
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 19/10/2023
  CHỐT 6 CON: 37,73,38,83,78,87
  Nuôi 15 con đề trong 5 ngày: 36,63,38,83,39,93,68,86,69,96,89,98,33,66,99
   
  giolaoBinguyen68 thích điều này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,49,51,52,53,54,55,
  56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,83,85,86,88,89,90,
  91,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,10,11,12,13,14,15,16,17,
  19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,46,49,51,52,53,
  54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,
  76,77,78,80,81,83,85,86,89,90,
  91,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,10,11,12,13,14,15,16,17,
  19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,46,49,53,54,55,56,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,71,72,73,76,80,81,83,85,86,
  89,91,94,95,96,97,98,99,
  Dan 5x:
  00,01,11,13,14,16,20,21,22,24,
  25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,
  37,38,39,40,42,43,44,46,49,54,
  55,56,59,60,61,63,64,65,67,68,
  69,71,72,73,76,80,81,83,85,86,
  89,91,94,95,96,97,98,99,
  Dan 4x:
  00,11,13,14,16,20,21,25,26,27,
  29,31,32,33,35,36,37,38,39,42,
  43,44,46,49,54,55,56,59,60,61,
  63,64,65,67,68,69,71,72,76,80,
  81,83,91,94,95,97,98,99,
  Dan 3x:
  00,14,20,21,26,27,29,31,33,35,
  36,37,38,39,42,43,44,46,49,54,
  55,56,60,61,63,64,67,68,69,72,
  76,80,81,91,94,95,97,99,
  Dan 2x:
  14,20,21,27,29,33,35,36,38,39,
  43,46,54,55,56,60,61,63,64,68,
  69,72,76,80,91,94,95,99,
  Dan 1x:
  14,20,21,27,36,38,46,54,56,60,
  61,63,68,72,76,91,95,99,
  Dan 0x:
  27,46,54,68,72,76,91,99,
   
  giolao, Binguyen68, Sheep132 thành viên khác Thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Bỏ đúng con đề ghép trong 3689 vãi
   
  Binguyen68, giolaoMuttay Thích điều này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 21/10/2023
  CHỐT 7 CON: 41,42,43,91,92,93,94
   
  giolao, page2021Muttay Thích điều này.
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,33,37,38,39,40,42,46,47,
  48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,25,26,27,29,30,31,33,
  46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,02,03,04,05,06,08,09,12,13,
  14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,
  26,27,30,31,33,46,47,48,50,51,
  52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,71,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,
  90,91,92,93,95,96,97,99,
  Dan 5x:
  00,02,03,05,06,08,09,12,14,15,
  17,18,19,21,22,25,26,27,30,31,
  33,46,48,50,51,52,54,55,57,58,
  59,60,61,63,64,65,66,67,71,73,
  74,75,76,79,80,81,82,84,85,87,
  88,90,91,92,93,95,97,99,
  Dan 4x:
  02,03,06,08,14,15,17,18,19,21,
  22,25,26,30,31,33,46,48,50,52,
  54,55,57,58,59,60,61,63,64,65,
  66,67,73,75,76,80,81,84,85,87,
  88,90,91,92,93,95,97,99,
  Dan 3x:
  02,06,14,15,17,18,19,21,22,25,
  26,31,46,48,50,52,54,55,57,58,
  60,63,64,65,66,67,73,76,80,84,
  85,88,90,91,92,95,97,99,
  Dan 2x:
  02,06,18,19,21,22,25,26,31,50,
  54,55,58,60,63,64,66,67,73,76,
  80,84,85,88,92,95,97,99,
  Dan 1x:
  02,06,19,21,26,31,50,55,58,60,
  63,64,66,76,80,88,97,99,
  Dan 0x:
  02,19,26,50,60,64,66,99,
   
  giolao, Binguyen68, Muttay and 1 người khác Thích điều này.
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 22/10/2023
  CHỐT 6 CON: 40,41,42,35,36,37
   
  page2021 thích bài này.
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,83,84,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,79,81,83,84,86,87,88,89,90,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,
  25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,48,49,
  50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,
  62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,
  75,76,77,79,81,83,84,86,87,88,
  89,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,06,09,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,
  27,28,31,32,33,34,36,37,38,39,
  40,41,42,44,48,49,50,51,54,56,
  58,59,60,61,62,63,64,66,68,69,
  70,71,72,73,75,76,77,83,86,87,
  88,89,93,94,95,96,98,99,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,06,09,10,11,13,14,
  16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,
  31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,
  42,44,48,50,54,56,58,59,60,61,
  62,63,64,66,68,70,71,72,75,77,
  83,86,88,89,93,94,98,99,
  Dan 4x:
  00,01,02,03,06,09,10,13,14,16,
  17,18,19,23,24,25,26,27,28,32,
  33,37,39,40,42,44,48,50,54,59,
  60,61,62,63,64,66,68,70,71,75,
  77,83,88,89,93,94,98,99,
  Dan 3x:
  00,01,02,03,06,09,10,13,14,17,
  18,19,24,25,26,27,28,32,33,37,
  39,40,44,48,50,54,59,60,62,68,
  70,75,77,88,93,94,98,99,
  Dan 2x:
  00,01,02,03,06,10,13,14,17,18,
  19,24,26,27,28,32,33,39,44,48,
  50,59,62,88,93,94,98,99,
  Dan 1x:
  00,03,06,10,14,17,18,19,24,27,
  28,39,44,59,88,94,98,99,
  Dan 0x:
  10,24,39,44,59,88,98,99,
  Đang dây đen
   
  page2021, giolao, Binguyen682 thành viên khác Thích điều này.
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 23/10/2023
  CHỐT 3 CON: 661,62,63
   
  page2021Binguyen68 thích điều này.
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,22,23,24,25,26,28,29,31,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,
  22,23,28,29,34,35,36,37,38,39,
  40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,
  74,76,81,82,83,84,86,87,88,89,
  91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,15,17,18,19,20,22,28,
  29,34,35,36,37,38,39,40,43,46,
  47,48,49,50,51,53,54,55,57,59,
  60,61,62,64,66,68,69,70,71,72,
  73,74,76,82,83,84,86,87,88,89,
  91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 5x:
  00,01,03,04,06,07,08,10,11,12,
  13,15,17,18,20,22,28,29,34,35,
  39,40,43,46,47,48,49,51,53,54,
  55,59,61,62,64,66,68,69,70,71,
  72,73,74,82,83,84,86,87,88,89,
  91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 4x:
  01,03,04,06,07,10,11,12,13,15,
  17,18,20,22,34,35,39,40,43,46,
  48,49,53,54,55,61,62,64,66,68,
  69,70,71,72,73,74,83,84,88,89,
  91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 3x:
  01,04,11,12,17,18,20,22,34,35,
  39,40,43,48,49,53,54,55,61,62,
  66,68,69,71,72,73,74,83,84,88,
  89,91,92,93,94,95,96,99,
  Dan 2x:
  01,04,11,18,20,34,39,43,48,49,
  53,54,55,62,66,69,71,72,73,74,
  83,84,88,89,92,94,96,99,
  Dan 1x:
  01,11,18,48,49,53,55,62,66,69,
  71,72,73,84,88,92,94,99,
  Dan 0x:
  01,11,55,69,71,73,94,99,
   
  Giangnd84, page2021, giolao4 thành viên khác Thích điều này.
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 24/10/2023
  CHỐT 3 CON: 85,86,87
   
  page2021giolao thích điều này.
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,
  44,45,47,48,49,50,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,84,85,86,88,89,90,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,03,04,08,09,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,30,31,32,33,34,35,
  36,37,39,40,41,43,44,45,47,48,
  49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,80,85,86,
  89,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 6x:
  01,02,03,04,08,10,11,12,14,17,
  19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,
  31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,
  44,45,48,49,50,52,53,54,55,56,
  57,58,60,62,63,64,66,67,69,70,
  71,72,74,75,76,77,78,80,85,86,
  89,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 5x:
  01,02,03,04,08,10,12,14,19,20,
  21,22,23,24,26,27,28,30,31,32,
  35,36,39,40,41,44,48,49,50,52,
  53,54,55,56,58,60,62,63,64,66,
  69,70,71,74,75,76,77,78,85,86,
  89,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 4x:
  01,02,08,10,12,14,19,20,21,22,
  24,27,28,30,31,32,35,36,40,44,
  48,49,50,53,56,58,60,62,63,64,
  66,69,70,71,74,75,76,77,78,85,
  86,89,93,94,95,96,97,99,
  Dan 3x:
  01,02,08,10,12,14,19,20,21,22,
  27,28,30,35,36,40,48,49,50,56,
  60,63,64,66,69,70,71,74,75,77,
  85,86,89,93,95,96,97,99,
  Dan 2x:
  01,02,19,20,21,22,27,28,30,36,
  40,48,50,56,60,63,66,69,70,74,
  75,77,85,89,93,95,96,99,
  Dan 1x:
  01,02,19,20,22,28,36,40,50,63,
  70,74,75,77,89,95,96,99,
  Dan 0x:
  20,22,40,63,70,74,89,99,
   
  page2021, Binguyen68, Muttay2 thành viên khác Thích điều này.
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 25/10/2023
  CHỐT 3 CON: 05,06,07
   
  page2021, giolaoBinguyen68 Thích điều này.
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,17,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,
  58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,72,73,74,75,76,77,79,80,
  81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,17,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,
  36,37,39,40,43,44,46,47,48,49,
  50,51,52,53,55,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,
  77,82,83,84,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  12,13,15,16,17,20,22,24,25,26,
  27,28,29,30,32,33,36,37,39,40,
  43,44,46,47,49,51,52,53,55,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,
  74,75,76,77,82,83,84,86,88,89,
  90,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 5x:
  00,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,15,16,17,20,22,24,26,29,30,
  32,33,36,37,39,40,43,47,49,52,
  53,55,61,62,63,65,66,67,68,69,
  72,73,74,75,76,77,82,83,84,86,
  88,89,90,92,94,95,98,99,
  Dan 4x:
  00,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  16,17,20,22,24,26,29,30,32,33,
  36,37,39,40,43,49,52,53,55,61,
  62,65,67,69,72,73,75,76,77,82,
  84,88,89,90,94,95,98,99,
  Dan 3x:
  02,03,04,07,08,09,10,16,17,20,
  22,26,29,30,32,36,37,39,40,43,
  52,53,55,61,62,65,67,72,75,77,
  84,88,89,90,94,95,98,99,
  Dan 2x:
  02,03,04,09,10,16,17,20,22,26,
  32,36,37,39,40,43,52,53,61,62,
  67,75,77,84,89,94,95,99,
  Dan 1x:
  02,09,10,20,22,26,36,37,39,43,
  62,67,75,84,89,94,95,99,
  Dan 0x:
  02,10,36,43,62,89,95,99,
   
  Xuanthuy179, page2021, giolao2 thành viên khác Thích điều này.
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Ngày 26/10
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,49,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,
  76,77,79,81,82,83,86,87,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,03,06,09,10,11,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,
  51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,
  73,75,76,79,81,82,83,86,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 6x:
  01,02,03,09,10,11,12,14,17,18,
  19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,41,42,43,45,46,51,52,53,55,
  56,57,59,60,61,63,64,65,67,68,
  69,71,72,73,75,76,79,81,83,86,
  89,90,92,93,96,97,98,99,
  Dan 5x:
  01,02,10,12,14,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,36,37,39,41,42,43,45,
  46,51,52,53,55,56,57,59,61,64,
  65,67,68,69,71,73,75,76,79,81,
  83,86,90,92,93,96,97,99,
  Dan 4x:
  01,02,14,17,18,19,20,21,22,23,
  25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,
  39,41,45,46,52,53,55,56,57,59,
  61,64,65,67,68,69,71,73,75,76,
  79,81,86,90,92,93,97,99,
  Dan 3x:
  01,02,14,18,19,20,21,22,23,28,
  29,30,31,33,34,36,39,46,52,53,
  55,56,57,59,61,64,67,68,69,71,
  73,76,79,81,86,92,93,99,
  Dan 2x:
  01,02,18,19,21,22,28,29,30,31,
  33,34,36,39,46,52,55,56,57,61,
  67,73,79,81,86,92,93,99,
  Dan 1x:
  01,02,18,19,28,31,34,36,39,46,
  57,61,67,73,79,92,93,99,
  Dan 0x:
  01,19,28,31,46,57,61,99,
   
  giolao, Binguyen68, page2021 and 1 người khác Thích điều này.
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,084
  Được thích:
  112,324
  Điểm thành tích:
  2,487
  Đen quá, xin dừng chốt
   
  giolao thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net