TOPIC CHỐT 4 CHẠM THÁNG 02

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 31/1/24.

Lượt xem: 5,810

 1. Trinhhuutuan1976

  Trinhhuutuan1976 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  4/2/22
  Bài viết:
  2,706
  Được thích:
  13,614
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 05/02
  Chạm 3458

  Tổng điểm 3
  Dan 9x:
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 8x:
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,18,21,22,23,24,25,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,62,63,64,65,67,68,70,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,
  94,95,97,98,
  Dan 7x:
  03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,
  15,18,23,24,25,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,
  64,65,68,70,73,74,75,77,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,
  94,95,97,98,
  Dan 6x:
  03,04,05,08,13,14,15,18,23,24,
  25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,63,64,65,68,73,74,75,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  93,94,95,98,
  Dan 5x:
  03,04,05,13,14,18,23,24,25,28,
  30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,59,63,64,65,68,
  73,74,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,94,95,98,
  Dan 4x:
  03,05,13,14,18,23,24,25,28,30,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,59,64,68,73,80,81,82,83,84,
  85,94,95,98,
  Dan 3x:
  03,05,13,18,23,24,25,28,35,36,
  37,38,40,41,42,48,51,52,53,54,
  56,57,59,64,73,80,81,82,83,84,
  85,94,95,98,
  Dan 2x:
  03,05,13,23,25,36,37,38,42,48,
  51,52,53,54,57,59,64,73,83,84,
  85,94,95,98,
  Dan 1x:
  03,13,23,25,36,38,42,48,52,59,
  84,94,95,98,
  Dan 0x:
  13,36,52,98,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 5/2/24
 2. tung_bn

  tung_bn Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/5/23
  Bài viết:
  1,807
  Được thích:
  11,267
  Điểm thành tích:
  1,847
  Ngày 05/02/2024
  Chạm: 2378
  Tổng điểm: 3
  Dan 9x:
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,12,
  13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,05,07,08,09,12,13,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,42,43,44,47,48,49,
  51,52,53,56,57,58,59,60,62,63,
  64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,02,03,05,07,08,09,12,13,17,
  18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,42,43,47,48,51,52,53,
  57,58,62,63,64,65,66,67,68,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,
  93,97,98,99,
  Dan 6x:
  02,03,07,08,12,13,17,18,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,
  47,48,52,53,57,58,62,63,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  92,93,97,98,
  Dan 5x:
  02,03,07,08,12,13,17,18,20,21,
  22,23,25,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,37,42,43,47,48,52,53,
  57,62,63,67,68,70,71,73,74,75,
  76,78,79,80,82,84,86,87,88,89,
  92,93,97,98,
  Dan 4x:
  02,03,07,08,12,13,17,18,21,22,
  23,25,26,27,28,29,31,32,33,34,
  37,42,43,47,48,53,57,62,67,68,
  71,73,74,75,78,80,82,84,86,87,
  88,92,97,98,
  Dan 3x:
  02,03,12,13,17,21,22,23,25,26,
  27,31,32,33,37,43,47,48,53,57,
  62,67,68,71,73,74,75,78,80,87,
  88,92,97,98,
  Dan 2x:
  02,03,12,13,21,25,26,31,32,33,
  37,48,53,57,62,73,74,78,80,87,
  88,92,97,98,
  Dan 1x:
  02,21,25,26,32,33,37,53,57,62,
  78,80,88,98,
  Dan 0x:
  02,25,32,53,

   
  Sửa lần cuối mới Mod: 5/2/24
  Bemai2k, hoangminhks, thulang1111 and 1 người khác Thích điều này.
 3. thulang1111

  thulang1111 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  28/7/14
  Bài viết:
  10,361
  Được thích:
  74,527
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 5/2/24.
  Chạm : 0125
  Tổng điểm : 4 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,64,65,66,68,69,70,71,72,
  74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,35,36,37,40,41,42,
  44,45,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,64,65,68,70,
  71,72,74,75,77,79,80,81,82,83,
  85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,35,36,40,41,42,45,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,65,68,70,71,72,74,75,
  79,80,81,82,85,88,90,91,92,93,
  95,96,97,98,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,35,40,41,42,45,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,65,70,71,72,75,80,81,82,85,
  90,91,92,95,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,
  32,35,40,41,50,51,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,65,70,72,80,85,
  90,91,92,95,
  Dan 4x:
  00,02,04,06,07,08,09,10,11,12,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,28,29,30,31,32,41,50,51,
  53,55,57,58,59,60,65,70,72,80,
  85,90,91,95,
  Dan 3x:
  00,02,04,07,08,09,10,12,15,16,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,
  32,41,50,51,53,55,57,65,70,72,
  80,85,91,95,
  Dan 2x:
  02,07,08,10,12,15,17,19,20,21,
  24,25,28,32,50,51,53,55,57,65,
  70,72,85,91,
  Dan 1x:
  02,07,12,15,20,24,25,28,50,53,
  57,65,72,91,
  Dan 0x:
  02,15,25,57,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 5/2/24
  Kiep_ngheo_di_tu, Bemai2khoangminhks Thích điều này.
 4. hoangminhks

  hoangminhks Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/4/14
  Bài viết:
  2,189
  Được thích:
  12,736
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 5/2
  Chạm 0125
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,
  41,42,44,45,47,48,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,35,36,37,38,40,41,42,
  44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,
  69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,89,90,91,92,93,
  95,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,35,38,40,41,42,44,45,
  48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,65,66,67,70,71,72,
  74,75,77,79,80,81,82,84,85,89,
  90,91,92,95,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,35,40,41,42,45,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,65,70,71,72,75,80,81,82,85,
  90,91,92,95,
  Dan 5x:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,
  35,41,42,45,50,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,65,71,72,75,81,
  82,90,92,95,
  Dan 4x:
  00,01,04,05,06,07,09,10,11,12,
  13,15,16,17,18,19,20,21,23,25,
  26,28,29,30,32,35,41,42,50,52,
  53,54,55,57,58,59,60,61,71,72,
  75,82,90,92,
  Dan 3x:
  00,01,04,05,06,07,09,11,12,15,
  17,18,20,21,23,25,28,30,32,35,
  42,50,52,55,58,59,60,61,71,72,
  75,82,90,92,
  Dan 2x:
  04,05,06,07,09,12,17,18,20,21,
  25,28,30,42,50,55,58,60,61,71,
  72,75,82,90,
  Dan 1x:
  06,07,17,18,20,42,50,55,58,60,
  61,71,75,82,
  Dan 0x:
  07,17,18,55,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 5/2/24
  thulang1111, Kiep_ngheo_di_tuBemai2k Thích điều này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,753
  Được thích:
  115,466
  Điểm thành tích:
  2,487
  Ngày 5/2/2024.
  Chạm : 1259
  Tổng điểm : 2 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,64,65,67,69,70,71,72,73,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,05,08,09,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,64,65,69,70,71,72,
  73,75,76,77,79,80,81,82,83,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,05,08,09,10,11,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,31,32,34,35,39,
  40,41,42,43,45,46,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  64,65,69,70,71,72,75,79,81,82,
  83,85,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  01,02,05,09,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,31,32,35,39,41,42,
  45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,61,62,65,69,71,72,75,79,
  81,82,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  01,02,05,09,10,11,12,13,14,15,
  16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,32,35,39,41,42,45,49,50,
  53,54,55,57,58,59,62,65,71,72,
  75,79,81,82,85,90,91,92,93,94,
  95,96,98,99,
  Dan 4x:
  01,02,05,09,10,11,12,13,15,17,
  19,21,22,23,24,25,26,27,32,35,
  41,42,45,50,53,54,55,57,58,59,
  62,65,72,75,79,81,82,85,91,92,
  93,95,96,98,
  Dan 3x:
  01,09,10,11,12,17,19,23,24,25,
  26,27,32,35,41,42,45,50,53,54,
  55,58,62,65,72,79,81,82,91,92,
  93,95,96,98,
  Dan 2x:
  01,11,12,17,24,25,26,32,35,41,
  42,45,50,53,54,58,65,79,91,92,
  93,95,96,98,
  Dan 1x:
  11,12,26,32,41,42,50,53,54,65,
  79,92,93,95,
  Dan 0x:
  12,32,53,93,
   
  Chỉnh sửa cuối: 5/2/24
  thulang1111Bemai2k thích điều này.
 6. Thien_Long_Bat_Bo

  Thien_Long_Bat_Bo Lính mới

  Tham gia:
  11/7/21
  Bài viết:
  210
  Được thích:
  556
  Điểm thành tích:
  277
  Ngày 5/2/2024
  Chạm : 0238
  Tổng điểm :2
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,62,63,65,66,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,95,96,98,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,
  65,68,69,70,72,73,75,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,98,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,17,18,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,
  47,48,49,50,52,53,56,58,60,62,
  63,65,68,69,70,72,73,75,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,92,93,98,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,18,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,42,43,48,50,52,
  53,58,60,62,63,68,70,72,73,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,92,93,98,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,04,07,08,09,12,18,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,37,38,39,42,
  48,52,53,58,60,62,63,68,70,72,
  73,78,80,81,83,84,86,87,88,89,
  90,92,93,98,
  Dan 4x:
  01,02,03,04,07,08,09,12,20,21,
  23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,
  35,37,38,39,42,48,52,58,62,63,
  68,70,73,78,80,81,83,84,86,87,
  88,89,90,93,
  Dan 3x:
  01,03,04,07,09,20,21,23,27,28,
  29,30,32,33,34,35,37,38,39,42,
  48,58,63,70,73,80,81,84,86,87,
  88,89,90,93,
  Dan 2x:
  01,03,04,07,09,20,21,23,28,29,
  30,34,38,39,58,63,70,73,81,84,
  86,88,90,93,
  Dan 1x:
  07,20,21,28,29,34,38,58,70,73,
  81,84,88,93,
  Dan 0x:
  20,28,84,93,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 5/2/24
  Bemai2k thích bài này.
 7. Rauria

  Rauria Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  30/6/19
  Bài viết:
  1,777
  Được thích:
  7,223
  Điểm thành tích:
  2,087
  Ngày 5/2/2024.
  Chạm : 1234
  Tổng điểm : 3 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,
  62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,77,
  80,81,82,83,84,86,91,92,93,94,
  95,96,97,99,
  Dan 7x:
  01,02,03,04,05,10,11,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,57,61,62,63,64,66,67,69,70,
  71,72,73,74,77,81,82,83,84,91,
  92,93,94,99,
  Dan 6x:
  01,02,03,04,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,51,52,53,54,61,62,
  63,64,71,72,73,74,81,82,83,84,
  91,92,93,94,
  Dan 5x:
  01,03,04,10,12,16,17,18,19,20,
  21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,
  33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,
  45,46,47,48,49,51,52,53,54,61,
  62,63,64,71,72,73,74,81,82,83,
  91,92,93,94,
  Dan 4x:
  01,03,04,10,12,17,18,19,20,21,
  22,23,25,26,27,28,31,34,36,37,
  38,39,41,43,45,46,47,48,49,51,
  53,61,62,63,71,72,73,74,81,82,
  91,92,93,94,
  Dan 3x:
  01,03,10,12,17,18,20,21,23,25,
  26,27,28,31,36,37,39,41,43,45,
  47,48,51,62,63,71,72,73,74,81,
  82,91,92,93,
  Dan 2x:
  01,10,12,17,18,20,21,23,25,26,
  27,28,36,37,43,45,47,48,62,63,
  73,82,91,93,
  Dan 1x:
  10,12,17,18,20,25,26,28,36,43,
  45,47,91,93,
  Dan 0x:
  18,20,91,93,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 5/2/24
  thulang1111Bemai2k thích điều này.
 8. Bemai2k

  Bemai2k Thông 10 ngày dàn 40s Huyền Thoại Số Học Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  6/10/21
  Bài viết:
  8,305
  Được thích:
  64,250
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 6/2/2024.
  Chạm : 2379
  Tổng điểm : 2 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,
  53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,03,04,07,09,12,13,14,15,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,52,53,54,56,57,59,60,61,
  62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,
  84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,03,07,09,12,13,14,15,17,
  18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,42,43,44,45,47,49,52,53,
  57,59,61,62,63,64,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  82,83,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  02,03,07,09,12,13,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,
  47,49,52,53,57,59,62,63,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  82,83,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  02,09,12,13,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,42,47,49,52,53,
  57,59,62,63,67,69,70,71,72,73,
  74,76,79,83,87,89,90,91,93,94,
  95,96,97,99,
  Dan 4x:
  02,09,12,13,17,19,20,21,23,25,
  27,28,29,31,32,34,36,37,42,47,
  49,52,53,57,59,62,63,67,69,70,
  73,74,76,79,83,87,90,91,93,94,
  95,96,97,99,
  Dan 3x:
  02,13,19,20,21,23,25,28,29,31,
  32,34,36,42,47,49,52,53,59,62,
  63,67,69,73,74,76,79,83,87,93,
  94,95,96,99,
  Dan 2x:
  13,19,20,21,28,31,32,34,36,49,
  52,53,59,62,63,67,69,76,79,83,
  93,95,96,99,
  Dan 1x:
  13,19,20,32,34,36,53,59,67,69,
  76,83,96,99,
  Dan 0x:
  20,32,69,96,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 5/2/24
 9. Rauria

  Rauria Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  30/6/19
  Bài viết:
  1,777
  Được thích:
  7,223
  Điểm thành tích:
  2,087
  Ngày 6/2/2024.
  Chạm : 1234
  Tổng điểm : 3 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,71,72,73,74,75,76,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,
  94,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,03,04,05,10,11,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,51,52,53,54,57,
  60,61,62,63,64,65,71,72,73,74,
  75,76,80,81,82,83,84,89,91,92,
  93,94,97,99,
  Dan 6x:
  01,02,03,04,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,51,52,53,54,61,62,
  63,64,71,72,73,74,81,82,83,84,
  91,92,93,94,
  Dan 5x:
  01,04,11,12,13,14,15,16,17,18,
  19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,
  31,32,33,34,35,36,37,39,41,43,
  44,45,46,48,49,51,52,53,54,61,
  62,63,64,71,72,73,74,81,82,83,
  84,92,93,94,
  Dan 4x:
  01,04,11,12,13,15,17,18,19,20,
  21,22,25,26,27,28,31,32,33,35,
  36,37,39,41,43,44,45,46,48,49,
  51,53,54,61,62,63,64,72,81,82,
  83,84,92,93,
  Dan 3x:
  01,04,12,13,15,17,18,19,20,22,
  25,26,32,33,35,36,37,39,41,43,
  46,48,49,53,54,61,64,72,81,82,
  83,84,92,93,
  Dan 2x:
  01,04,12,13,15,17,18,19,22,25,
  32,33,35,36,39,43,48,49,54,61,
  64,72,92,93,
  Dan 1x:
  01,04,12,13,17,19,22,32,36,39,
  43,48,49,54,
  Dan 0x:
  17,19,22,36,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 5/2/24
 10. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  31,680
  Được thích:
  76,072
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  BS
  Ngày 06/02/2024
  Chạm: 3456
  Tổng điểm: 04
  Dan 9x:
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,
  15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,
  83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,
  95,96,97,99,
  Dan 7x:
  03,04,05,06,08,12,13,14,15,16,
  18,19,22,23,24,25,26,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,73,74,75,
  76,78,79,83,84,85,86,88,89,91,
  93,94,95,96,
  Dan 6x:
  03,04,05,06,13,14,15,16,23,24,
  25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,73,74,75,76,83,84,85,86,
  93,94,95,96,
  Dan 5x:
  04,05,06,13,14,15,16,23,24,25,
  26,30,31,33,34,36,37,38,39,40,
  41,42,44,45,46,47,48,49,51,52,
  53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,
  65,66,67,68,73,75,76,83,84,85,
  86,93,94,95,
  Dan 4x:
  04,05,06,13,14,15,16,23,24,26,
  33,34,36,37,41,42,44,45,46,47,
  48,49,51,52,55,56,57,58,61,63,
  64,65,66,67,68,73,75,76,83,84,
  85,93,94,95,
  Dan 3x:
  04,05,06,13,15,16,23,24,26,36,
  41,44,45,48,49,52,57,58,61,63,
  64,65,66,67,68,73,75,76,83,84,
  85,93,94,95,
  Dan 2x:
  04,06,13,15,16,24,26,36,44,48,
  49,52,57,58,61,63,64,65,67,73,
  75,76,83,94,
  Dan 1x:
  06,15,16,26,44,48,49,58,61,64,
  73,75,83,94,
  Dan 0x:
  16,26,61,73,

   
  Sửa lần cuối mới Mod: 5/2/24
  thulang1111, Kiep_ngheo_di_tuhoangminhks Thích điều này.
 11. SieuChuoi35

  SieuChuoi35 Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  13/6/23
  Bài viết:
  361
  Được thích:
  1,747
  Điểm thành tích:
  917
  Nghề nghiệp:
  Soul Master MU
  ngày 6/2/2024
  chạm 8024
  tổng điểm 3d
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,
  54,55,56,58,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,16,18,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,52,53,54,55,58,
  60,61,62,63,64,65,68,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,14,16,18,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,38,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,52,54,55,58,60,61,62,64,65,
  68,70,72,74,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,14,18,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,34,38,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,
  54,58,60,62,64,68,70,72,74,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,92,94,98,
  Dan 5x:
  00,01,02,04,05,06,08,09,10,12,
  18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,32,34,38,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,52,54,58,62,64,
  68,72,74,78,81,82,83,84,85,86,
  87,89,92,98,
  Dan 4x:
  01,02,04,05,06,09,10,12,18,20,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,
  34,38,40,43,44,45,46,47,48,50,
  52,54,58,64,68,72,74,78,82,83,
  85,89,92,98,
  Dan 3x:
  02,05,09,10,12,20,22,23,24,25,
  26,28,29,30,32,34,38,40,43,44,
  45,46,48,52,58,64,68,74,78,82,
  85,89,92,98,
  Dan 2x:
  09,10,12,20,23,24,25,26,28,29,
  32,34,38,40,43,44,46,48,52,58,
  74,78,85,89,
  Dan 1x:
  20,23,24,25,26,28,29,34,38,43,
  44,46,78,89,
  Dan 0x:
  24,29,43,46,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 5/2/24
 12. tung_bn

  tung_bn Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/5/23
  Bài viết:
  1,807
  Được thích:
  11,267
  Điểm thành tích:
  1,847
  Ngày 06/02/2024
  Chạm: 1368
  Tổng điểm: 4
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,51,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,03,04,05,06,08,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,41,43,46,48,
  49,51,53,54,55,56,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,96,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,03,05,06,08,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,21,22,23,26,
  27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,41,43,46,48,51,53,56,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,71,73,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,96,98,99,
  Dan 6x:
  01,03,06,08,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,23,26,28,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,
  46,48,51,53,56,58,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,71,73,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  91,93,96,98,
  Dan 5x:
  01,03,10,11,12,13,14,15,17,19,
  21,23,26,28,30,31,32,33,36,37,
  38,39,41,43,48,51,53,56,58,60,
  61,62,63,64,65,66,68,69,71,73,
  76,80,81,82,83,85,86,87,88,89,
  91,93,96,98,
  Dan 4x:
  03,10,11,12,14,15,19,21,23,26,
  28,30,31,32,33,36,37,38,39,41,
  43,48,51,53,56,58,60,63,64,65,
  66,68,71,73,76,80,81,82,85,86,
  87,88,89,93,
  Dan 3x:
  03,10,12,14,19,21,23,26,28,33,
  36,37,38,39,43,48,53,56,58,60,
  63,64,65,66,68,71,73,76,80,82,
  85,86,87,93,
  Dan 2x:
  03,10,14,19,23,33,36,37,38,39,
  43,53,56,60,63,65,68,73,80,82,
  85,86,87,93,
  Dan 1x:
  03,10,14,36,37,56,60,65,68,73,
  85,86,87,93,
  Dan 0x:
  36,37,68,85,

   
  Sửa lần cuối mới Mod: 5/2/24
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,753
  Được thích:
  115,466
  Điểm thành tích:
  2,487
  Ngày 06/02
  Chạm 1379
  Tổng điểm 2
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,
  53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,
  47,49,50,51,53,54,55,57,59,60,
  61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,
  85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,03,04,06,07,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,25,27,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,41,43,45,47,49,50,
  51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  81,83,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  01,03,07,09,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,23,27,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,
  47,49,51,53,57,59,61,63,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  81,83,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  01,03,07,09,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,21,23,27,29,30,31,32,
  35,36,37,38,39,41,43,47,53,57,
  59,61,63,67,69,70,72,73,76,77,
  78,79,81,83,87,89,90,91,92,93,
  95,96,97,99,
  Dan 4x:
  01,03,10,11,13,14,15,16,17,18,
  27,29,30,31,32,36,37,38,39,41,
  43,47,53,57,59,63,67,69,72,73,
  76,77,78,79,83,87,90,91,92,93,
  95,96,97,99,
  Dan 3x:
  01,03,10,13,14,16,17,18,29,32,
  36,37,38,39,41,47,57,59,63,69,
  72,76,77,79,83,87,90,91,92,93,
  95,96,97,99,
  Dan 2x:
  01,03,10,16,17,18,29,32,36,37,
  38,47,63,69,76,79,87,90,91,92,
  93,95,96,99,
  Dan 1x:
  03,10,16,18,29,32,36,37,47,79,
  87,93,95,96,
  Dan 0x:
  10,18,36,87,
   
  Chỉnh sửa cuối: 5/2/24
 14. hoangminhks

  hoangminhks Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/4/14
  Bài viết:
  2,189
  Được thích:
  12,736
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 06/02/2024
  Chạm 1468
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,
  36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,
  58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,71,74,75,76,77,78,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,03,04,05,06,08,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,21,24,26,28,
  29,30,31,32,33,34,36,38,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,
  54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,71,74,75,76,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,
  94,96,97,98,
  Dan 6x:
  01,04,06,08,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,24,26,28,31,34,
  36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,51,54,56,58,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,71,74,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  91,94,96,98,
  Dan 5x:
  01,06,08,10,11,12,13,14,15,16,
  17,18,21,24,28,31,34,36,38,40,
  41,42,43,44,45,46,48,49,51,54,
  56,58,60,61,62,63,64,65,67,68,
  71,74,76,78,80,81,83,84,86,87,
  88,89,96,98,
  Dan 4x:
  01,08,10,11,12,13,14,15,17,21,
  28,31,34,36,38,40,42,44,45,46,
  48,49,51,54,56,58,60,61,62,63,
  65,71,74,76,78,80,81,83,84,86,
  88,89,96,98,
  Dan 3x:
  08,10,12,13,14,21,28,31,34,36,
  38,42,45,46,48,49,51,54,56,58,
  60,61,62,65,71,74,76,78,80,81,
  84,86,88,98,
  Dan 2x:
  08,10,13,21,28,34,36,45,46,48,
  49,51,56,60,62,71,74,76,80,81,
  84,86,88,98,
  Dan 1x:
  21,28,36,45,48,49,51,56,60,62,
  71,81,84,98,
  Dan 0x:
  36,48,56,98,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 5/2/24
  Bemai2k, thulang1111Kiep_ngheo_di_tu Thích điều này.
 15. Kiep_ngheo_di_tu

  Kiep_ngheo_di_tu Thành viên tích cực Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  26/11/23
  Bài viết:
  585
  Được thích:
  3,335
  Điểm thành tích:
  887
  Ngày 06/02/2024
  Chạm 0146
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,80,81,83,84,
  85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  54,56,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,74,75,76,80,
  81,83,84,86,88,89,90,91,93,94,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,24,26,28,30,31,32,34,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,54,56,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,74,76,80,81,83,84,86,89,
  90,91,94,96,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,24,26,30,31,34,36,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  54,56,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,74,76,80,81,84,86,
  90,91,94,96,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,14,15,17,18,20,21,24,26,30,
  31,34,36,40,41,42,43,44,45,47,
  48,50,51,54,56,62,63,64,66,67,
  68,69,70,71,74,76,80,81,84,86,
  90,91,94,96,
  Dan 4x:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  14,15,17,18,21,24,26,31,34,36,
  40,41,42,43,44,45,47,48,51,54,
  62,66,67,68,69,71,74,76,81,86,
  90,91,94,96,
  Dan 3x:
  01,02,07,08,09,15,18,21,24,26,
  31,34,36,40,41,42,43,44,45,47,
  48,51,54,66,67,68,69,71,74,76,
  81,90,91,96,
  Dan 2x:
  01,02,08,09,15,18,21,24,34,36,
  40,41,42,43,48,51,66,69,71,74,
  76,81,90,91,
  Dan 1x:
  02,09,15,18,21,34,36,40,41,43,
  51,69,81,90,
  Dan 0x:
  02,21,43,81,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 5/2/24
  Bemai2k, thulang1111Trinhhuutuan1976 Thích điều này.
 16. Trinhhuutuan1976

  Trinhhuutuan1976 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  4/2/22
  Bài viết:
  2,706
  Được thích:
  13,614
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 06/02
  Chạm 0167

  Tổng điểm 3
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,
  31,32,33,36,37,39,40,41,42,43,
  44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,
  33,36,37,40,41,44,46,47,50,51,
  53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,26,27,29,30,31,36,
  37,40,41,44,46,47,50,51,53,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,86,87,89,90,
  91,93,96,97,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,26,27,30,31,36,37,40,41,
  46,47,50,51,56,57,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,86,87,
  90,91,96,97,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  13,14,16,18,19,26,27,30,31,36,
  37,40,41,46,47,50,51,56,57,60,
  61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,81,86,
  90,91,96,97,
  Dan 4x:
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,13,
  14,16,18,19,31,36,37,40,41,46,
  47,50,51,56,60,61,62,63,64,65,
  66,67,69,70,71,72,73,74,76,77,
  78,79,81,91,
  Dan 3x:
  01,02,03,07,09,10,14,16,18,19,
  36,40,41,46,47,50,51,56,60,61,
  63,65,66,67,69,70,71,72,74,76,
  77,79,81,91,
  Dan 2x:
  01,02,03,07,10,16,18,19,36,40,
  41,46,47,56,60,65,70,71,72,74,
  76,77,79,81,
  Dan 1x:
  01,03,10,16,19,36,46,60,65,70,
  71,77,79,81,
  Dan 0x:
  16,70,71,79,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 5/2/24
  Bemai2kthulang1111 thích điều này.
 17. thulang1111

  thulang1111 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  28/7/14
  Bài viết:
  10,361
  Được thích:
  74,527
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 6/2/24.
  Chạm : 1479
  Tổng điểm : 4 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,
  33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,24,27,29,30,31,33,34,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,
  61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,04,07,09,10,11,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,24,27,29,
  31,33,34,37,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,51,54,55,56,57,
  58,59,61,63,64,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,81,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  01,04,07,09,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,24,27,29,31,34,
  37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,51,54,57,59,61,64,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  81,84,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  04,07,09,11,12,14,15,16,17,18,
  19,24,27,29,31,34,37,39,40,41,
  42,44,45,46,47,48,49,51,57,61,
  64,67,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,81,84,87,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 4x:
  04,07,09,11,12,14,15,16,17,18,
  19,27,29,31,37,39,40,42,44,45,
  46,47,48,49,61,67,70,71,74,75,
  77,78,79,81,84,87,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 3x:
  04,11,12,14,15,16,17,18,19,29,
  31,37,39,40,42,46,47,48,67,70,
  71,74,75,77,79,81,84,87,91,92,
  93,94,96,98,
  Dan 2x:
  11,12,14,15,16,17,18,19,37,40,
  42,46,74,75,77,79,81,84,91,92,
  93,94,96,98,
  Dan 1x:
  11,12,14,15,16,17,18,37,46,74,
  75,77,84,96,
  Dan 0x:
  12,17,74,75,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 5/2/24
  Bemai2k thích bài này.
 18. Thien_Long_Bat_Bo

  Thien_Long_Bat_Bo Lính mới

  Tham gia:
  11/7/21
  Bài viết:
  210
  Được thích:
  556
  Điểm thành tích:
  277
  Ngày 6/2/2024
  Chạm : 0238
  Tổng điểm :2
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,55,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,18,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,50,51,52,53,55,
  57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,
  70,71,72,73,75,77,78,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,
  95,96,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,15,18,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,50,52,53,55,57,58,59,
  60,62,63,68,70,71,72,73,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  92,93,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,18,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,42,43,48,50,52,
  53,58,60,62,63,68,70,72,73,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,92,93,98,
  Dan 5x:
  00,01,03,04,07,08,09,12,13,18,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,42,43,50,53,58,60,62,63,70,
  72,78,80,81,82,83,84,85,87,88,
  90,92,93,98,
  Dan 4x:
  00,01,03,04,08,12,18,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,33,36,
  37,38,39,40,42,43,50,53,58,60,
  62,63,72,78,81,82,83,84,85,88,
  90,92,93,98,
  Dan 3x:
  00,01,03,08,12,18,20,21,23,24,
  25,27,28,29,33,36,37,38,40,42,
  50,58,62,63,78,81,83,84,85,88,
  90,92,93,98,
  Dan 2x:
  08,12,18,23,24,27,28,29,33,36,
  37,38,40,42,50,58,63,78,81,84,
  85,90,93,98,
  Dan 1x:
  08,12,29,36,38,40,42,50,58,78,
  81,84,85,98,
  Dan 0x:
  08,40,42,81,
   
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,753
  Được thích:
  115,466
  Điểm thành tích:
  2,487
 20. Fande

  Fande Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  21/8/11
  Bài viết:
  1,649
  Được thích:
  6,377
  Điểm thành tích:
  2,987
  Ngày 6/1
  Chạm 4789
  TĐ 3
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,04,06,07,08,09,10,11,13,14,
  16,17,18,19,23,24,26,27,28,29,
  30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,
  54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  04,07,08,09,11,13,14,16,17,18,
  19,24,26,27,28,29,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,51,54,55,57,58,59,63,
  64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  04,07,08,09,14,17,18,19,24,27,
  28,29,34,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,54,57,58,59,
  64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  04,07,08,09,14,18,19,28,29,34,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,54,57,58,59,64,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,82,83,85,87,89,92,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 4x:
  04,07,08,09,14,18,19,28,29,34,
  37,38,39,40,41,44,46,47,48,54,
  58,59,64,67,68,69,70,72,73,74,
  76,77,79,80,82,83,85,87,89,92,
  95,97,98,99,
  Dan 3x:
  04,09,14,19,28,29,34,37,38,39,
  40,41,44,46,47,48,54,59,64,67,
  69,70,72,73,74,76,77,79,83,87,
  89,95,97,98,
  Dan 2x:
  09,14,19,29,37,38,40,41,44,48,
  54,59,64,67,70,72,73,74,79,83,
  89,95,97,98,
  Dan 1x:
  14,29,37,38,40,41,54,73,74,79,
  89,95,97,98,
  Dan 0x:
  54,74,89,98,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 6/2/24
  thulang1111, Kiep_ngheo_di_tuBemai2k Thích điều này.

Cộng đồng Ketqua1.net