TOPIC CHỐT 4 CHẠM THÁNG 02

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 31/1/24.

Lượt xem: 5,810

 1. Bemai2k

  Bemai2k Thông 10 ngày dàn 40s Huyền Thoại Số Học Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  6/10/21
  Bài viết:
  8,305
  Được thích:
  64,249
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 7/2/2024.
  Chạm : 2679
  Tổng điểm : 3 đ
  Dan 9x:
  02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,
  13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  02,04,05,06,07,09,11,12,13,16,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,36,37,39,
  40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  02,04,05,06,07,09,12,16,17,18,
  19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,32,36,37,39,40,42,43,44,46,
  47,49,50,52,53,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  02,06,07,09,12,16,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,32,36,
  37,39,42,46,47,49,52,56,57,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  82,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  02,06,07,09,12,16,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,37,39,42,46,
  47,49,52,56,59,60,63,64,65,66,
  67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,82,86,87,89,90,92,93,94,
  96,97,98,99,
  Dan 4x:
  02,06,07,09,12,20,22,23,24,25,
  26,27,37,39,42,46,47,49,52,59,
  60,63,64,65,67,69,70,72,73,74,
  75,76,77,78,82,86,87,89,90,93,
  94,97,98,99,
  Dan 3x:
  02,07,09,12,22,25,27,37,39,42,
  46,47,49,52,59,60,63,65,69,70,
  72,73,74,75,76,77,82,87,89,93,
  94,97,98,99,
  Dan 2x:
  02,07,09,12,22,25,37,39,46,47,
  49,52,59,60,63,70,72,77,87,89,
  93,94,97,98,
  Dan 1x:
  07,09,37,39,46,47,60,63,70,87,
  89,93,94,97,
  Dan 0x:
  37,70,87,93,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 6/2/24
  Fandethulang1111 thích điều này.
 2. Kiep_ngheo_di_tu

  Kiep_ngheo_di_tu Thành viên tích cực Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  26/11/23
  Bài viết:
  585
  Được thích:
  3,335
  Điểm thành tích:
  887
  Ngày 07/02/2024
  Chạm 0168
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,46,48,49,50,51,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,26,27,28,30,31,
  33,34,36,37,38,39,40,41,43,46,
  48,49,50,51,54,55,56,58,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  95,96,97,98,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,26,28,30,31,36,37,
  38,40,41,46,48,49,50,51,55,56,
  58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,74,76,78,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  95,96,97,98,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,26,28,30,31,36,38,40,41,
  46,48,50,51,56,58,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,96,98,
  Dan 5x:
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,19,20,26,30,
  31,36,38,40,41,46,48,50,51,56,
  58,61,62,63,64,65,66,67,68,70,
  71,76,78,80,81,82,84,87,88,89,
  90,91,96,98,
  Dan 4x:
  00,01,02,06,08,09,10,12,13,15,
  17,20,26,30,38,40,41,46,50,51,
  56,58,61,62,63,65,66,67,68,70,
  71,76,78,80,81,82,84,87,88,89,
  90,91,96,98,
  Dan 3x:
  02,06,09,10,13,15,17,20,26,30,
  38,40,46,50,51,56,58,61,62,66,
  67,68,70,71,76,78,80,81,84,88,
  89,90,91,96,
  Dan 2x:
  02,06,09,10,13,15,20,30,38,40,
  50,51,58,61,67,68,70,80,81,84,
  89,90,91,96,
  Dan 1x:
  06,10,13,15,38,40,50,61,67,68,
  70,80,84,96,
  Dan 0x:
  06,68,80,84,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 6/2/24
  Fande, thulang1111hoangminhks Thích điều này.
 3. Rauria

  Rauria Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  30/6/19
  Bài viết:
  1,777
  Được thích:
  7,223
  Điểm thành tích:
  2,087
  Ngày 7/2/2024.
  Chạm : 1234
  Tổng điểm : 3 đ
  Dan 9x:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,03,04,07,09,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,
  56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,78,79,
  80,81,82,83,84,89,91,92,93,94,
  95,96,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,03,04,07,10,11,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,51,52,53,54,57,
  61,62,63,64,65,66,68,70,71,72,
  73,74,78,80,81,82,83,84,89,91,
  92,93,94,96,
  Dan 6x:
  01,02,03,04,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,51,52,53,54,61,62,
  63,64,71,72,73,74,81,82,83,84,
  91,92,93,94,
  Dan 5x:
  03,04,10,11,13,14,15,16,17,18,
  19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,33,34,35,36,37,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,
  61,62,63,64,71,73,81,82,83,84,
  91,92,93,94,
  Dan 4x:
  10,11,13,14,15,17,18,19,22,23,
  24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,
  36,37,39,40,41,43,44,45,46,48,
  51,52,53,54,61,62,63,73,81,83,
  91,92,93,94,
  Dan 3x:
  13,14,15,19,22,24,25,26,27,28,
  31,33,34,35,36,37,41,43,44,45,
  46,48,51,52,54,61,62,63,73,81,
  83,91,92,94,
  Dan 2x:
  19,24,25,26,27,28,31,33,34,35,
  36,37,41,43,46,48,51,61,62,73,
  81,83,92,94,
  Dan 1x:
  19,24,25,26,33,34,35,37,41,43,
  51,61,62,92,
  Dan 0x:
  19,24,62,92,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 6/2/24
  Fande, thulang1111hoangminhks Thích điều này.
 4. hoangminhks

  hoangminhks Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/4/14
  Bài viết:
  2,189
  Được thích:
  12,736
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 7/1
  Chạm 1267
  Dan 9x:
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,05,06,07,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,
  34,36,37,38,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,
  58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,81,82,85,86,87,89,91,92,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,06,07,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,31,32,36,37,38,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,
  53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,81,82,86,87,89,91,
  92,96,97,99,
  Dan 6x:
  01,02,06,07,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,31,32,36,37,41,42,
  46,47,51,52,56,57,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,81,82,86,87,
  91,92,96,97,
  Dan 5x:
  01,02,06,10,11,13,14,15,16,17,
  18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,
  31,32,36,37,41,42,46,47,51,52,
  56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,71,72,73,74,76,78,79,81,
  87,91,96,97,
  Dan 4x:
  01,06,10,11,13,14,15,17,18,19,
  20,22,23,26,28,31,36,37,41,46,
  47,51,52,57,60,61,63,64,65,66,
  68,69,71,72,73,74,76,78,79,81,
  87,91,96,97,
  Dan 3x:
  01,06,10,15,17,18,19,20,22,23,
  26,28,31,41,46,47,52,60,61,63,
  64,66,68,71,72,73,74,76,78,79,
  81,87,91,96,
  Dan 2x:
  06,10,18,19,20,22,26,28,31,41,
  46,60,61,64,66,68,72,73,74,76,
  79,81,91,96,
  Dan 1x:
  10,18,19,20,22,31,41,46,64,66,
  72,79,81,96,
  Dan 0x:
  41,66,72,79,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 6/2/24
  Fandethulang1111 thích điều này.
 5. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  31,680
  Được thích:
  76,072
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  BS
  Ngày 07/02/2024
  Chạm: 3456
  Tổng điểm: 05
  Dan 9x:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,90,92,93,
  94,95,96,99,
  Dan 8x:
  01,02,03,04,05,06,08,09,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,
  26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,
  80,82,83,84,85,86,87,88,90,93,
  94,95,96,99,
  Dan 7x:
  03,04,05,06,09,12,13,14,15,16,
  17,19,23,24,25,26,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,
  75,76,77,80,83,84,85,86,88,93,
  94,95,96,99,
  Dan 6x:
  03,04,05,06,13,14,15,16,23,24,
  25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,73,74,75,76,83,84,85,86,
  93,94,95,96,
  Dan 5x:
  03,04,05,13,14,15,16,23,24,25,
  26,30,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,
  51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,
  66,67,68,73,74,75,83,84,85,86,
  93,94,95,96,
  Dan 4x:
  03,04,05,13,14,15,16,23,24,26,
  30,33,34,35,37,40,41,42,43,44,
  46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,
  58,60,62,66,67,73,74,84,85,86,
  93,94,95,96,
  Dan 3x:
  03,04,13,16,23,24,26,30,33,35,
  37,41,42,43,44,46,47,49,50,51,
  52,53,57,58,60,66,67,73,74,84,
  86,94,95,96,
  Dan 2x:
  03,04,13,23,24,26,30,33,41,42,
  44,47,49,50,51,52,53,60,67,73,
  84,86,94,96,
  Dan 1x:
  03,04,13,23,24,30,33,44,49,53,
  60,73,86,96,
  Dan 0x:
  03,13,24,73,

   
  Sửa lần cuối mới Mod: 6/2/24
  Fande, hoangminhksthulang1111 Thích điều này.
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,753
  Được thích:
  115,466
  Điểm thành tích:
  2,487
  Ngày 7/2/2024.
  Chạm : 0358
  Tổng điểm : 3 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,
  75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,15,17,18,19,20,23,24,25,
  26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  70,71,73,75,77,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,
  95,96,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,15,17,18,19,20,23,25,26,
  28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,43,45,47,48,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,
  65,67,68,70,71,73,75,78,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,
  95,96,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,15,18,20,23,25,28,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,
  45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,63,65,68,70,73,75,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,93,95,98,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  13,18,20,23,28,31,32,33,35,36,
  37,38,40,43,45,48,50,52,53,56,
  57,58,59,60,63,65,68,70,73,75,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,93,95,98,
  Dan 4x:
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,13,
  18,20,28,31,32,36,38,40,43,48,
  50,52,53,56,57,58,59,60,63,65,
  70,73,75,78,80,81,82,84,85,86,
  87,89,90,93,
  Dan 3x:
  00,02,03,04,06,09,10,13,20,28,
  31,32,38,40,48,50,52,53,56,57,
  58,59,63,65,70,75,78,81,84,85,
  87,89,90,93,
  Dan 2x:
  00,02,03,09,10,13,20,31,32,40,
  50,52,53,56,57,59,65,70,75,78,
  81,87,89,93,
  Dan 1x:
  00,09,13,20,32,50,52,53,59,70,
  78,87,89,93,
  Dan 0x:
  20,53,70,93,
   
  Fande, hoangminhksthulang1111 Thích điều này.
 7. thulang1111

  thulang1111 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  28/7/14
  Bài viết:
  10,361
  Được thích:
  74,527
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 7/2/24.
  Chạm : 4789
  Tổng điểm : 5 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,17,18,19,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,03,04,06,07,08,09,10,11,12,
  14,15,17,18,19,22,23,24,27,28,
  29,32,33,34,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,57,58,59,62,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  04,07,08,09,10,11,12,14,17,18,
  19,23,24,27,28,29,33,34,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,52,54,55,57,58,59,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  04,07,08,09,14,17,18,19,24,27,
  28,29,34,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,54,57,58,59,
  64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  04,07,08,09,14,17,18,28,29,34,
  37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,58,59,64,67,68,69,70,71,
  72,74,75,76,77,78,79,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 4x:
  07,08,09,14,17,28,29,34,37,38,
  39,41,45,46,48,49,58,59,64,67,
  68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,
  81,82,83,84,86,88,89,91,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 3x:
  07,08,09,17,28,29,34,37,39,41,
  45,46,48,49,58,59,67,68,69,71,
  72,74,75,76,77,81,82,84,88,89,
  93,94,95,99,
  Dan 2x:
  08,09,17,29,34,37,39,41,45,46,
  48,67,69,72,74,77,81,82,88,89,
  93,94,95,99,
  Dan 1x:
  29,37,39,45,48,69,72,74,77,81,
  82,89,94,95,
  Dan 0x:
  69,74,81,95,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 7/2/24
  Fandehoangminhks thích điều này.
 8. tung_bn

  tung_bn Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/5/23
  Bài viết:
  1,807
  Được thích:
  11,267
  Điểm thành tích:
  1,847
  Ngày 07/02/2024
  Chạm: 1267
  Tổng điểm: 5
  Dan 9x:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,03,04,06,07,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,81,82,83,86,87,88,90,91,92,
  94,96,97,99,
  Dan 7x:
  01,02,04,06,07,10,11,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,
  37,38,39,41,42,46,47,48,51,52,
  53,56,57,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,81,82,86,87,88,90,91,
  92,96,97,99,
  Dan 6x:
  01,02,06,07,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,31,32,36,37,41,42,
  46,47,51,52,56,57,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,81,82,86,87,
  91,92,96,97,
  Dan 5x:
  01,06,07,10,11,13,14,15,16,17,
  18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,
  31,36,37,41,46,47,51,52,56,57,
  60,61,62,63,64,66,68,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,81,82,86,
  87,91,92,97,
  Dan 4x:
  07,10,11,13,14,15,17,18,19,20,
  21,23,24,26,27,29,31,37,41,46,
  51,52,57,60,61,62,63,66,68,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,
  82,86,87,97,
  Dan 3x:
  07,10,11,13,14,17,18,19,21,23,
  24,27,29,31,37,46,57,60,61,66,
  68,70,71,72,73,74,75,77,78,79,
  82,86,87,97,
  Dan 2x:
  10,11,13,14,23,24,27,31,37,46,
  57,60,66,70,71,72,74,75,77,78,
  79,86,87,97,
  Dan 1x:
  13,14,24,27,37,46,60,66,72,74,
  78,86,87,97,
  Dan 0x:
  13,24,60,86,

   
  Sửa lần cuối mới Mod: 7/2/24
  Fande thích bài này.
 9. Thien_Long_Bat_Bo

  Thien_Long_Bat_Bo Lính mới

  Tham gia:
  11/7/21
  Bài viết:
  210
  Được thích:
  556
  Điểm thành tích:
  277
  Ngày 7/2
  Chạm 0238
  TĐ 2
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,
  43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,18,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,
  44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,58,60,61,62,63,64,66,67,68,
  70,71,72,73,74,76,78,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,
  94,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,16,18,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,
  48,50,52,53,54,58,60,62,63,64,
  66,67,68,70,72,73,76,78,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,
  93,94,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,18,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,42,43,48,50,52,
  53,58,60,62,63,68,70,72,73,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,92,93,98,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  13,18,20,21,22,23,24,25,26,27,
  28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  42,43,48,50,52,53,58,60,62,63,
  70,72,73,78,80,81,84,85,86,87,
  88,89,90,92,
  Dan 4x:
  00,01,02,03,05,07,08,09,13,20,
  21,23,25,26,28,30,31,32,34,36,
  37,38,39,42,48,50,52,53,60,62,
  63,70,72,73,78,80,81,85,86,87,
  88,89,90,92,
  Dan 3x:
  00,03,05,07,08,09,13,20,21,23,
  25,28,30,31,32,34,36,38,39,48,
  52,53,60,62,63,72,73,80,81,86,
  87,88,89,92,
  Dan 2x:
  00,03,05,09,13,20,21,23,25,28,
  31,32,38,48,53,60,62,63,72,73,
  81,86,87,92,
  Dan 1x:
  09,20,21,23,25,31,53,62,63,72,
  73,81,87,92,
  Dan 0x:
  25,62,72,73,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 7/2/24
  Fande thích bài này.
 10. SieuChuoi35

  SieuChuoi35 Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  13/6/23
  Bài viết:
  361
  Được thích:
  1,746
  Điểm thành tích:
  917
  Nghề nghiệp:
  Soul Master MU
  ngày 7/2/2024
  chạm 7913
  tổng điểm 3d
  Dan 9x:
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,65,67,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,06,07,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,
  26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,49,50,51,53,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,65,67,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,
  84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,07,09,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,
  27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,43,45,46,47,49,51,
  53,55,56,57,59,61,63,65,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  81,83,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  01,03,07,09,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,23,27,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,
  47,49,51,53,57,59,61,63,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  81,83,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  01,03,07,09,10,11,12,13,15,16,
  18,21,23,29,30,31,32,33,34,36,
  37,38,41,43,47,51,53,57,59,61,
  63,67,69,70,71,72,73,74,75,77,
  78,79,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 4x:
  03,07,09,10,11,12,13,15,16,21,
  23,29,30,31,33,34,36,37,38,41,
  43,47,51,59,61,63,67,69,70,73,
  74,75,77,78,79,87,89,91,92,94,
  96,97,98,99,
  Dan 3x:
  07,09,10,11,12,13,15,16,21,23,
  29,30,33,34,36,41,47,51,59,61,
  63,67,69,73,74,75,77,79,87,89,
  91,92,96,99,
  Dan 2x:
  09,10,11,12,13,15,16,21,30,33,
  34,36,47,63,67,69,73,74,75,77,
  79,91,96,99,
  Dan 1x:
  09,10,12,13,15,34,36,47,63,67,
  69,75,91,96,
  Dan 0x:
  12,36,47,91,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 7/2/24
  Fande thích bài này.
 11. Trinhhuutuan1976

  Trinhhuutuan1976 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  4/2/22
  Bài viết:
  2,706
  Được thích:
  13,614
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 07/02
  Chạm 0567

  Tổng điểm 4
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,
  85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,24,25,26,27,28,29,30,32,35,
  36,37,40,42,43,44,45,46,47,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,84,85,86,87,88,90,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,14,15,16,17,19,20,21,24,25,
  26,27,30,32,35,36,37,40,42,45,
  46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,84,85,86,87,88,90,93,
  95,96,97,98,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,15,16,17,20,25,26,27,30,35,
  36,37,40,45,46,47,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,85,86,87,
  90,95,96,97,
  Dan 5x:
  01,03,06,07,08,09,10,15,16,17,
  20,25,26,27,30,35,37,40,45,46,
  47,50,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,73,74,76,77,78,79,80,86,
  90,95,96,97,
  Dan 4x:
  01,06,07,08,09,10,15,16,17,20,
  25,26,27,30,35,37,40,45,46,47,
  50,53,54,55,56,57,60,61,62,63,
  65,66,68,70,73,76,77,78,79,80,
  90,95,96,97,
  Dan 3x:
  01,06,08,10,16,17,20,25,26,37,
  40,45,46,50,53,54,55,56,60,61,
  62,63,66,68,70,73,76,77,78,79,
  80,90,95,97,
  Dan 2x:
  01,06,08,16,17,25,26,40,45,46,
  50,55,56,60,62,63,66,68,73,76,
  78,80,95,97,
  Dan 1x:
  01,06,08,25,26,40,50,55,56,62,
  66,68,76,78,
  Dan 0x:
  08,25,40,50,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 7/2/24
  Fande thích bài này.
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,753
  Được thích:
  115,466
  Điểm thành tích:
  2,487
  Ngày 8/2/2024.
  Chạm : 0159
  Tổng điểm : 4 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,27,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,24,25,27,29,30,31,32,
  34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,
  71,72,75,76,78,79,80,81,83,84,
  85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,24,25,29,30,31,35,36,
  39,40,41,44,45,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,
  66,69,70,71,75,76,78,79,80,81,
  85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,25,29,30,31,35,39,40,41,
  45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,65,69,70,71,75,79,
  80,81,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,
  12,13,14,16,17,18,19,20,21,25,
  29,30,35,39,40,41,45,49,52,53,
  55,56,58,59,60,61,65,69,70,71,
  75,79,80,81,85,89,90,91,92,94,
  95,96,98,99,
  Dan 4x:
  00,02,03,05,06,09,10,11,12,13,
  14,17,18,19,20,21,25,29,30,35,
  39,40,45,49,53,55,56,58,59,60,
  61,65,69,70,75,79,80,81,85,89,
  92,94,96,98,
  Dan 3x:
  02,05,06,09,10,11,12,13,14,17,
  19,20,21,25,29,30,35,39,40,45,
  49,53,58,59,70,75,79,80,81,85,
  89,92,96,98,
  Dan 2x:
  02,05,13,14,19,20,21,25,29,30,
  35,40,45,49,53,58,59,75,80,81,
  89,92,96,98,
  Dan 1x:
  02,05,14,19,21,25,29,30,45,53,
  58,59,80,92,
  Dan 0x:
  21,30,53,80,
   
  Chỉnh sửa cuối: 7/2/24
  Fandehoangminhks thích điều này.
 13. hoangminhks

  hoangminhks Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/4/14
  Bài viết:
  2,189
  Được thích:
  12,736
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 8/2/2024
  Chạm 1468
  Dan 9x:
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  24,25,26,28,29,31,32,33,34,36,
  37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,51,52,53,54,56,57,58,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,
  95,96,97,98,
  Dan 7x:
  01,03,04,05,06,08,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,
  26,28,31,34,36,38,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,
  58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,71,72,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,91,94,
  95,96,97,98,
  Dan 6x:
  01,04,06,08,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,24,26,28,31,34,
  36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,51,54,56,58,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,71,74,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  91,94,96,98,
  Dan 5x:
  01,04,06,08,10,11,12,14,15,16,
  17,18,19,21,24,26,31,34,36,38,
  40,43,44,45,46,47,48,49,58,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,
  74,76,78,81,82,83,84,85,86,87,
  89,91,96,98,
  Dan 4x:
  01,04,06,08,11,12,14,16,17,18,
  19,21,24,26,31,34,36,38,40,45,
  46,47,48,49,60,62,63,65,66,67,
  68,69,74,76,78,81,82,84,86,87,
  89,91,96,98,
  Dan 3x:
  01,04,06,08,11,14,16,17,18,19,
  21,24,26,34,36,38,40,45,46,47,
  49,63,65,66,68,78,81,82,84,86,
  87,89,91,96,
  Dan 2x:
  04,06,08,11,14,16,18,19,26,36,
  38,45,46,49,63,65,68,78,82,84,
  86,87,91,96,
  Dan 1x:
  11,18,26,36,45,46,65,68,78,84,
  86,87,91,96,
  Dan 0x:
  26,36,68,87,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 7/2/24
  Fande thích bài này.
 14. SieuChuoi35

  SieuChuoi35 Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  13/6/23
  Bài viết:
  361
  Được thích:
  1,746
  Điểm thành tích:
  917
  Nghề nghiệp:
  Soul Master MU
  Ngày 8/2/2024
  Chạm 9135
  Tổng điểm 3d
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,
  22,23,24,25,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,61,63,65,66,68,69,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,03,04,05,06,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,
  24,25,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,41,43,44,45,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,
  65,66,69,71,73,74,75,78,79,80,
  81,83,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  01,03,05,09,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,23,25,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,
  45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,61,63,65,69,71,73,75,79,
  81,83,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  01,03,09,10,11,12,14,15,16,17,
  18,21,23,25,29,30,31,32,33,34,
  35,36,38,41,43,49,50,51,52,53,
  54,55,57,58,59,63,65,69,71,73,
  75,79,81,85,89,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 4x:
  01,03,09,15,17,18,21,23,25,29,
  31,32,33,35,36,38,43,49,50,51,
  52,53,54,55,57,58,63,65,69,71,
  73,79,81,85,89,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 3x:
  03,09,15,18,21,23,25,29,32,33,
  50,51,52,54,55,58,63,65,69,71,
  73,79,81,85,89,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 2x:
  03,15,18,21,23,25,29,32,33,50,
  51,52,58,65,73,79,81,85,89,91,
  93,96,97,98,
  Dan 1x:
  03,18,23,25,29,33,51,52,58,81,
  85,89,96,97,
  Dan 0x:
  03,29,52,89,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 7/2/24
  Fande thích bài này.
 15. Kiep_ngheo_di_tu

  Kiep_ngheo_di_tu Thành viên tích cực Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  26/11/23
  Bài viết:
  585
  Được thích:
  3,335
  Điểm thành tích:
  887
  Ngày 8/2/2024
  Chạm 0289
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,
  42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,36,38,39,40,41,42,47,48,
  49,50,51,52,53,55,58,59,60,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,14,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,36,38,
  39,40,41,42,47,48,49,50,51,52,
  53,58,59,60,62,63,65,67,68,69,
  70,72,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,38,39,40,42,
  48,49,50,52,58,59,60,62,68,69,
  70,72,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,04,06,09,10,12,18,
  19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,39,40,42,48,50,52,58,59,
  60,62,68,69,70,72,78,79,81,82,
  83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 4x:
  01,02,03,06,09,10,12,18,19,21,
  22,23,24,25,29,30,39,40,42,48,
  50,52,58,62,68,69,70,72,78,79,
  81,82,83,86,88,89,90,91,92,93,
  94,95,97,98,
  Dan 3x:
  01,02,03,09,12,18,19,21,22,24,
  25,29,30,40,42,48,52,62,69,70,
  72,78,81,82,83,86,88,91,92,93,
  94,95,97,98,
  Dan 2x:
  03,09,12,18,19,21,22,24,25,29,
  30,42,48,52,62,70,72,82,88,91,
  93,94,95,97,
  Dan 1x:
  09,12,18,22,24,25,29,42,52,70,
  88,91,94,95,
  Dan 0x:
  09,12,29,42,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 7/2/24
  Fande thích bài này.
 16. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  31,680
  Được thích:
  76,072
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  BS
  Ngày 08/02/2024
  Chạm: 3456
  Tổng điểm: 06
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,
  84,85,86,87,88,90,91,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,03,04,05,06,09,13,14,15,
  16,18,20,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,72,73,74,75,76,78,81,82,83,
  84,85,86,87,88,90,91,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,03,04,05,06,13,14,15,16,
  20,23,24,25,26,27,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,
  76,78,82,83,84,85,86,87,90,93,
  94,95,96,99,
  Dan 6x:
  03,04,05,06,13,14,15,16,23,24,
  25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,73,74,75,76,83,84,85,86,
  93,94,95,96,
  Dan 5x:
  03,04,05,06,14,15,16,23,25,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  42,45,46,47,48,49,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,
  66,67,69,73,75,76,83,84,85,86,
  93,94,95,96,
  Dan 4x:
  03,04,05,14,15,23,25,30,31,32,
  35,36,37,38,39,40,45,46,47,49,
  51,52,54,55,56,58,59,61,62,63,
  64,65,66,67,69,73,75,76,83,84,
  86,93,94,96,
  Dan 3x:
  03,04,05,14,23,25,31,32,36,37,
  38,39,40,45,49,51,52,54,55,56,
  58,59,61,63,64,65,66,73,75,83,
  84,86,93,96,
  Dan 2x:
  05,23,31,32,36,38,39,40,45,49,
  51,52,56,58,59,61,63,65,73,75,
  83,84,93,96,
  Dan 1x:
  31,36,38,40,49,51,56,58,61,63,
  65,73,75,93,
  Dan 0x:
  31,40,51,93,

   
  Sửa lần cuối mới Mod: 7/2/24
  hoangminhksFande thích điều này.
 17. Thien_Long_Bat_Bo

  Thien_Long_Bat_Bo Lính mới

  Tham gia:
  11/7/21
  Bài viết:
  210
  Được thích:
  556
  Điểm thành tích:
  277
  Ngày 8/2
  Chạm 0238
  TĐ 3
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,16,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,50,51,52,53,57,
  58,60,61,62,63,64,65,67,68,70,
  71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,96,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,18,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,42,43,46,47,48,
  50,52,53,57,58,60,61,62,63,65,
  67,68,70,72,73,75,77,78,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,96,98,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,18,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,42,43,48,50,52,
  53,58,60,62,63,68,70,72,73,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,92,93,98,
  Dan 5x:
  00,02,03,05,06,08,09,10,12,13,
  18,22,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,48,50,
  52,53,58,60,62,63,68,72,73,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,92,93,98,
  Dan 4x:
  00,02,03,05,06,09,10,13,22,24,
  25,26,27,28,29,32,36,37,38,39,
  40,48,52,53,60,62,63,68,72,73,
  78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,92,93,98,
  Dan 3x:
  00,02,05,06,09,10,22,24,25,26,
  27,29,36,37,38,39,40,52,60,62,
  63,68,72,78,81,82,83,84,85,86,
  88,92,93,98,
  Dan 2x:
  00,05,09,10,24,25,27,29,36,39,
  40,52,60,62,68,81,82,83,85,86,
  88,92,93,98,
  Dan 1x:
  00,05,09,24,25,40,52,60,62,68,
  81,83,85,98,
  Dan 0x:
  05,09,24,40,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 7/2/24
  Fande thích bài này.
 18. Rauria

  Rauria Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  30/6/19
  Bài viết:
  1,777
  Được thích:
  7,223
  Điểm thành tích:
  2,087
  Ngày 8/2/2024.
  Chạm : 1234
  Tổng điểm : 4 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,
  73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,56,57,60,61,62,63,
  64,66,70,71,72,73,74,78,79,80,
  81,82,83,84,87,88,91,92,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,03,04,06,10,11,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  57,60,61,62,63,64,66,71,72,73,
  74,78,79,81,82,83,84,91,92,93,
  94,97,98,99,
  Dan 6x:
  01,02,03,04,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,51,52,53,54,61,62,
  63,64,71,72,73,74,81,82,83,84,
  91,92,93,94,
  Dan 5x:
  02,03,04,10,11,12,13,14,15,16,
  17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,
  28,29,30,32,33,34,35,36,39,40,
  41,43,44,45,46,47,48,51,52,54,
  61,62,63,64,71,72,73,74,81,83,
  84,91,92,93,
  Dan 4x:
  02,04,10,11,13,14,16,17,18,20,
  21,22,23,25,27,28,29,30,32,33,
  34,39,40,41,44,45,46,47,48,51,
  52,54,61,62,63,64,71,72,73,74,
  81,84,91,93,
  Dan 3x:
  02,04,11,13,14,16,18,21,22,23,
  25,27,28,29,32,33,34,39,40,41,
  46,47,48,51,52,54,61,62,63,64,
  71,72,91,93,
  Dan 2x:
  04,11,13,14,16,18,22,25,27,33,
  34,39,41,46,47,48,52,54,62,63,
  64,71,91,93,
  Dan 1x:
  04,11,13,14,16,27,41,46,52,62,
  63,64,91,93,
  Dan 0x:
  14,16,41,52,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 8/2/24
 19. Trinhhuutuan1976

  Trinhhuutuan1976 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  4/2/22
  Bài viết:
  2,706
  Được thích:
  13,614
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 08/02
  Chạm 0568

  Tổng điểm 4
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,14,15,16,18,20,21,22,24,
  25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,
  38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,72,74,75,76,77,78,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,92,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,14,15,16,18,20,22,25,26,28,
  30,34,35,36,38,40,41,42,43,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,75,76,77,78,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,
  95,96,97,98,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,15,16,18,20,25,26,28,30,35,
  36,38,40,45,46,48,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,75,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,95,96,98,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,15,
  16,18,20,25,28,30,35,36,38,45,
  50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,75,76,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  90,95,96,98,
  Dan 4x:
  00,03,06,07,08,09,10,15,16,18,
  20,25,28,30,35,36,38,45,50,51,
  52,54,55,59,61,62,63,65,66,67,
  68,69,76,78,80,81,83,84,86,87,
  88,90,96,98,
  Dan 3x:
  00,03,08,09,15,18,20,25,28,30,
  35,36,50,51,52,54,55,61,62,63,
  65,66,67,68,69,76,78,80,83,84,
  86,87,90,98,
  Dan 2x:
  00,03,08,09,15,18,28,30,35,36,
  51,52,55,62,63,65,67,68,78,80,
  83,84,87,98,
  Dan 1x:
  00,15,18,28,30,51,55,62,67,68,
  80,83,87,98,
  Dan 0x:
  51,62,67,87,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 8/2/24
  Fande thích bài này.
 20. Fande

  Fande Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  21/8/11
  Bài viết:
  1,649
  Được thích:
  6,376
  Điểm thành tích:
  2,987
  Ngày 8/1
  Chạm 2459
  TĐ 3
  Dan 9x:
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,04,05,06,08,09,11,12,14,
  15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,62,63,64,65,67,69,71,72,
  74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,
  85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,04,05,09,12,14,15,16,18,
  19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,32,33,34,35,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,
  67,69,71,72,74,75,77,79,81,82,
  83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  02,04,05,09,12,14,15,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,
  35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,62,64,65,69,72,74,75,79,
  82,84,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  02,04,05,09,12,19,20,21,22,24,
  26,27,29,35,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,
  57,58,59,62,64,65,69,72,74,75,
  79,82,84,85,89,90,91,92,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 4x:
  04,05,09,12,19,20,22,24,26,27,
  35,40,41,42,43,45,47,48,52,53,
  54,55,56,57,58,59,62,65,69,72,
  74,75,79,82,84,85,89,90,91,92,
  94,95,97,98,
  Dan 3x:
  04,05,09,12,20,22,24,35,40,41,
  42,45,47,48,52,53,54,55,57,59,
  65,69,72,74,75,79,84,85,89,90,
  92,95,97,98,
  Dan 2x:
  04,05,12,20,24,35,40,42,45,47,
  52,53,54,57,59,69,72,74,75,84,
  92,95,97,98,
  Dan 1x:
  04,05,12,20,35,47,52,53,57,72,
  74,92,95,97,
  Dan 0x:
  20,35,57,72,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 8/2/24

Cộng đồng Ketqua1.net