TOPIC CHỐT 4 CHẠM THÁNG 02

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 31/1/24.

Lượt xem: 5,790

 1. tung_bn

  tung_bn Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/5/23
  Bài viết:
  1,807
  Được thích:
  11,266
  Điểm thành tích:
  1,847
  Ngày 08/02/2024
  Chạm: 3489
  Tổng điểm: 5
  Dan 9x:
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,02,03,04,07,08,09,10,11,13,
  14,15,17,18,19,21,23,24,26,28,
  29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,51,53,54,56,57,58,59,60,62,
  63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,03,04,07,08,09,11,13,14,17,
  18,19,23,24,26,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,
  56,58,59,60,62,63,64,65,68,69,
  73,74,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  03,04,08,09,13,14,18,19,23,24,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,53,54,58,59,63,64,68,69,
  73,74,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  08,09,13,14,18,19,23,24,28,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  43,44,45,46,47,48,49,53,54,58,
  59,64,68,69,73,74,78,79,80,81,
  83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 4x:
  08,09,14,19,23,24,28,31,32,34,
  36,37,38,40,41,43,44,47,48,49,
  53,54,58,59,64,68,69,73,78,79,
  80,81,83,85,86,87,89,90,92,93,
  95,96,97,98,
  Dan 3x:
  08,09,14,19,23,24,28,31,32,36,
  37,38,41,43,44,47,54,58,59,64,
  68,69,73,78,79,80,81,83,85,86,
  89,92,95,97,
  Dan 2x:
  09,19,23,24,31,32,36,37,41,47,
  54,58,59,64,68,79,80,81,83,85,
  86,89,95,97,
  Dan 1x:
  09,24,31,41,59,64,68,79,80,83,
  85,86,95,97,
  Dan 0x:
  59,64,68,85,

   
  Sửa lần cuối mới Mod: 8/2/24
  hoangminhks, Kiep_ngheo_di_tuthulang1111 Thích điều này.
 2. Bemai2k

  Bemai2k Thông 10 ngày dàn 40s Huyền Thoại Số Học Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  6/10/21
  Bài viết:
  8,305
  Được thích:
  64,249
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 8/2/2024.
  Chạm : 3679
  Tổng điểm : 3 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,13,
  15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,
  27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,42,43,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  03,05,06,07,09,10,13,16,17,18,
  19,21,23,26,27,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,43,46,47,48,
  49,50,51,52,53,55,56,57,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  03,06,07,09,13,16,17,19,23,26,
  27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,43,46,47,49,53,56,57,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  83,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  06,07,09,13,16,17,19,23,26,27,
  29,31,33,34,35,36,39,46,49,53,
  56,57,59,60,61,64,65,66,67,68,
  69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  83,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 4x:
  07,09,13,16,17,19,23,26,27,29,
  31,33,34,35,39,46,49,53,56,57,
  59,60,61,64,66,67,68,71,72,73,
  74,78,79,86,87,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 3x:
  07,09,13,16,17,19,23,29,31,33,
  34,39,46,49,53,56,57,59,60,61,
  66,68,72,73,74,78,79,86,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 2x:
  09,17,19,29,31,33,34,39,46,49,
  53,56,60,61,66,68,72,73,74,78,
  79,93,95,98,
  Dan 1x:
  09,29,31,34,39,46,56,60,61,72,
  74,78,79,98,
  Dan 0x:
  34,46,61,79,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 8/2/24
 3. thulang1111

  thulang1111 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  28/7/14
  Bài viết:
  10,361
  Được thích:
  74,526
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 8/2/24.
  Chạm : 4789
  Tổng điểm : 6 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,17,18,19,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,
  55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,12,
  14,15,17,18,19,21,23,24,26,27,
  28,29,30,31,32,34,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,
  52,54,56,57,58,59,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,04,06,07,08,09,14,17,18,19,
  21,23,24,26,27,28,29,30,34,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,51,54,56,57,58,59,62,64,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  04,07,08,09,14,17,18,19,24,27,
  28,29,34,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,54,57,58,59,
  64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  04,07,08,09,14,17,18,19,24,27,
  29,37,38,39,40,41,42,44,45,46,
  47,48,49,54,57,58,59,64,68,69,
  70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,
  82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,
  94,95,97,99,
  Dan 4x:
  04,07,08,09,14,17,18,19,24,27,
  29,37,38,39,40,42,45,46,48,49,
  57,58,59,64,68,70,71,72,73,74,
  77,78,80,82,83,86,87,89,90,91,
  92,94,97,99,
  Dan 3x:
  07,09,14,17,18,19,24,27,29,37,
  38,40,45,46,48,49,57,58,59,68,
  70,72,73,74,78,80,82,83,86,87,
  89,91,94,97,
  Dan 2x:
  07,17,18,24,27,29,38,40,48,49,
  57,58,68,70,73,74,78,80,83,86,
  87,89,91,94,
  Dan 1x:
  17,18,27,40,49,57,58,73,80,83,
  87,89,91,94,
  Dan 0x:
  17,18,57,94,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 8/2/24
 4. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  31,680
  Được thích:
  76,072
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  BS
  Ngày 13/02/2024
  Chạm: 3478
  Tổng điểm: 07
   
  hoangminhks, Bemai2k, Fande2 thành viên khác Thích điều này.
 5. thulang1111

  thulang1111 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  28/7/14
  Bài viết:
  10,361
  Được thích:
  74,526
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 13/2/24.
  Chạm : 4579
  Tổng điểm : 6 đ
   
 6. Kiep_ngheo_di_tu

  Kiep_ngheo_di_tu Thành viên tích cực Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  26/11/23
  Bài viết:
  585
  Được thích:
  3,335
  Điểm thành tích:
  887
  Ngày 13/2/2024
  Chạm 2468
   
  thulang1111, hoangminhks, Bemai2k and 1 người khác Thích điều này.
 7. Fande

  Fande Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  21/8/11
  Bài viết:
  1,649
  Được thích:
  6,375
  Điểm thành tích:
  2,987
  Ngày 13/2
  Chạm 0237
  TĐ 4
   
 8. Trinhhuutuan1976

  Trinhhuutuan1976 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  4/2/22
  Bài viết:
  2,706
  Được thích:
  13,614
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 13/02
  Chạm 1245

  Tổng điểm 5
   
  thulang1111, Fande, Kiep_ngheo_di_tu and 1 người khác Thích điều này.
 9. SieuChuoi35

  SieuChuoi35 Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  13/6/23
  Bài viết:
  361
  Được thích:
  1,746
  Điểm thành tích:
  917
  Nghề nghiệp:
  Soul Master MU
  13/2/2024
  chạm 6802
  tổng điểm 4d
   
  Fande, Kiep_ngheo_di_tuBemai2k Thích điều này.
 10. Bemai2k

  Bemai2k Thông 10 ngày dàn 40s Huyền Thoại Số Học Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  6/10/21
  Bài viết:
  8,305
  Được thích:
  64,249
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 13/2/2024.
  Chạm : 3579
  Tổng điểm : 3 đ
   
 11. Rauria

  Rauria Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  30/6/19
  Bài viết:
  1,777
  Được thích:
  7,223
  Điểm thành tích:
  2,087
  Ngày 13/2/2024.
  Chạm : 1234
  Tổng điểm : 5 đ
   
  thulang1111, Fande, Kiep_ngheo_di_tu and 1 người khác Thích điều này.
 12. hoangminhks

  hoangminhks Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/4/14
  Bài viết:
  2,189
  Được thích:
  12,736
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 13/02/2024
  Chạm 2358
   
  thulang1111, FandeKiep_ngheo_di_tu Thích điều này.
 13. tung_bn

  tung_bn Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/5/23
  Bài viết:
  1,807
  Được thích:
  11,266
  Điểm thành tích:
  1,847
  Ngày 13/02/2024
  Chạm: 1368
  Tổng điểm: 5
   
  thulang1111, Kiep_ngheo_di_tuFande Thích điều này.
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,753
  Được thích:
  115,463
  Điểm thành tích:
  2,487
  Ngày 13/2/2024.
  Chạm : 2369
  Tổng điểm : 5 đ
   
  Kiep_ngheo_di_tu, Bemai2kFande Thích điều này.
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,753
  Được thích:
  115,463
  Điểm thành tích:
  2,487
  Hôm nay về quê quên mang máy tính theo nên bữa nay nghỉ chốt 1 bữa nha cả nhà.
   
 16. Bemai2k

  Bemai2k Thông 10 ngày dàn 40s Huyền Thoại Số Học Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  6/10/21
  Bài viết:
  8,305
  Được thích:
  64,249
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 14/2/2024.
  Chạm : 1235
  Tổng điểm : 3 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,
  74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,03,04,05,09,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,
  68,70,71,72,73,74,75,76,78,81,
  82,83,85,87,88,89,91,92,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,03,04,05,10,11,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,61,62,63,65,67,70,71,72,73,
  75,76,81,82,83,85,89,91,92,93,
  95,96,97,99,
  Dan 6x:
  01,02,03,05,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,41,42,43,45,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,
  63,65,71,72,73,75,81,82,83,85,
  91,92,93,95,
  Dan 5x:
  01,02,03,12,14,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,
  42,43,50,51,53,54,55,56,57,59,
  61,62,63,65,71,72,73,81,82,83,
  91,92,93,95,
  Dan 4x:
  02,03,12,16,17,18,20,21,22,24,
  25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,41,42,43,50,51,53,54,
  55,56,57,59,63,65,72,73,82,83,
  91,92,93,95,
  Dan 3x:
  02,03,12,16,20,21,22,24,25,27,
  28,29,30,31,32,33,34,37,42,43,
  53,54,56,57,59,63,65,72,73,82,
  83,91,92,93,
  Dan 2x:
  02,03,16,20,21,24,27,28,29,30,
  42,43,53,54,56,57,63,72,73,82,
  83,91,92,93,
  Dan 1x:
  02,03,16,20,21,29,54,56,63,72,
  73,82,83,92,
  Dan 0x:
  02,29,54,56,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 13/2/24
 17. SieuChuoi35

  SieuChuoi35 Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  13/6/23
  Bài viết:
  361
  Được thích:
  1,746
  Điểm thành tích:
  917
  Nghề nghiệp:
  Soul Master MU
  14/2/2024
  chạm 1357
  tổng điểm 5d
  Dan 9x:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,85,86,87,88,89,90,91,93,
  95,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  81,82,83,85,87,88,89,90,91,93,
  95,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,03,05,06,07,09,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,
  27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,43,45,47,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,
  65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,81,82,83,85,87,88,91,
  93,95,97,98,
  Dan 6x:
  01,03,05,07,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,23,25,27,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,
  45,47,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,61,63,65,67,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,81,83,85,87,
  91,93,95,97,
  Dan 5x:
  01,03,05,07,10,11,13,14,15,16,
  17,18,19,21,23,25,30,31,32,33,
  34,35,36,38,39,41,43,45,47,50,
  51,52,53,54,55,56,59,61,65,67,
  70,73,74,75,76,78,79,81,83,85,
  91,93,95,97,
  Dan 4x:
  01,03,05,10,11,13,14,15,18,19,
  21,25,30,31,33,34,35,36,38,43,
  45,47,50,51,52,54,55,56,59,61,
  65,73,74,75,76,78,79,81,83,85,
  91,93,95,97,
  Dan 3x:
  01,03,11,13,14,15,18,19,21,25,
  30,33,34,35,36,38,43,52,54,55,
  56,59,61,73,74,75,76,78,79,81,
  83,85,91,95,
  Dan 2x:
  03,11,14,19,25,30,33,34,36,38,
  43,54,55,56,61,73,74,75,76,78,
  79,81,91,95,
  Dan 1x:
  25,30,34,36,38,43,55,56,61,74,
  75,76,79,91,
  Dan 0x:
  30,34,75,76,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 13/2/24
  Bemai2k, thulang1111, hoangminhks and 1 người khác Thích điều này.
 18. Kiep_ngheo_di_tu

  Kiep_ngheo_di_tu Thành viên tích cực Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  26/11/23
  Bài viết:
  585
  Được thích:
  3,335
  Điểm thành tích:
  887
  Ngày 14/2
  Chạm 0358
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,
  74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,17,18,20,23,
  25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,
  71,73,74,75,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,
  94,95,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,15,16,17,18,20,23,25,
  28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,43,45,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,
  68,69,70,71,73,75,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,
  94,95,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,15,18,20,23,25,28,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,
  45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,63,65,68,70,73,75,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,93,95,98,
  Dan 5x:
  00,01,03,04,05,07,08,13,15,18,
  20,23,25,28,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,43,45,50,51,52,
  53,54,56,58,59,63,65,68,70,73,
  75,78,80,81,82,84,85,86,87,88,
  89,90,93,98,
  Dan 4x:
  00,01,03,04,05,07,08,13,15,18,
  20,23,25,28,31,33,34,35,36,38,
  39,40,43,45,50,51,52,53,54,56,
  58,59,63,65,68,70,73,78,80,81,
  85,86,87,89,
  Dan 3x:
  00,04,05,07,13,15,18,23,28,31,
  33,34,36,38,39,40,43,45,50,51,
  52,53,54,58,63,65,68,70,73,78,
  80,81,87,89,
  Dan 2x:
  00,05,07,13,23,28,33,34,39,40,
  43,45,50,52,53,54,58,63,65,68,
  73,78,81,89,
  Dan 1x:
  23,28,33,34,39,43,45,54,58,63,
  68,78,81,89,
  Dan 0x:
  34,39,68,78,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 13/2/24
  Bemai2k, thulang1111hoangminhks Thích điều này.
 19. hoangminhks

  hoangminhks Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/4/14
  Bài viết:
  2,189
  Được thích:
  12,736
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 14/2/2024.
  Chạm : 1259
  Dan 9x:
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,35,36,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,35,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,
  69,70,71,72,75,78,79,81,82,83,
  85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,03,05,06,09,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,35,39,
  41,42,45,46,47,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,
  66,68,69,70,71,72,75,78,79,81,
  82,83,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  01,02,05,09,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,31,32,35,39,41,42,
  45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,61,62,65,69,71,72,75,79,
  81,82,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  01,02,05,09,10,11,12,14,16,17,
  18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,
  31,32,35,39,41,42,49,50,52,53,
  54,55,56,57,61,62,65,69,71,72,
  75,79,81,82,85,90,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 4x:
  01,02,05,09,10,11,12,14,16,17,
  18,20,22,26,27,28,31,32,35,39,
  41,42,50,52,53,54,55,57,61,62,
  69,71,72,75,81,82,85,90,92,94,
  95,96,97,99,
  Dan 3x:
  01,02,05,10,11,16,17,20,22,26,
  27,28,32,35,39,42,50,52,53,54,
  55,57,62,69,72,75,81,82,85,92,
  95,96,97,99,
  Dan 2x:
  01,05,10,11,16,20,22,27,28,32,
  35,50,53,54,55,62,72,75,81,85,
  92,95,97,99,
  Dan 1x:
  01,10,11,16,20,28,35,50,53,55,
  72,92,97,99,
  Dan 0x:
  10,11,28,97,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 13/2/24
  Bemai2kthulang1111 thích điều này.
 20. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  31,680
  Được thích:
  76,072
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  BS
  Ngày 14/02/2024
  Chạm: 3478
  Tổng điểm: 07
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,
  21,23,24,26,27,28,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,02,03,04,05,06,07,08,12,13,
  14,15,17,18,19,20,23,24,26,27,
  28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,
  60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 7x:
  00,03,04,05,06,07,08,13,14,17,
  18,19,23,24,27,28,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,
  57,58,59,61,63,64,65,67,68,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,
  94,95,97,98,
  Dan 6x:
  03,04,07,08,13,14,17,18,23,24,
  27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,53,54,57,58,63,64,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  93,94,97,98,
  Dan 5x:
  04,07,13,14,17,18,23,24,27,28,
  30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,53,54,57,
  58,63,64,67,68,71,72,73,75,76,
  78,79,81,83,84,85,86,87,88,89,
  93,94,97,98,
  Dan 4x:
  04,07,13,14,17,18,23,24,27,28,
  30,31,32,34,36,38,40,41,42,43,
  45,47,49,53,54,57,63,64,68,73,
  75,76,78,83,84,85,86,87,88,89,
  93,94,97,98,
  Dan 3x:
  04,07,13,14,18,24,27,28,30,34,
  36,38,40,41,42,43,45,49,53,54,
  57,63,64,73,75,78,83,84,85,86,
  87,89,94,97,
  Dan 2x:
  04,24,27,28,30,34,36,38,40,41,
  43,45,54,57,63,64,73,83,84,85,
  87,89,94,97,
  Dan 1x:
  04,27,34,36,40,43,45,54,57,64,
  83,84,89,97,
  Dan 0x:
  43,83,84,89,

   
  Sửa lần cuối mới Mod: 13/2/24

Cộng đồng Ketqua1.net