TOPIC CHỐT 4 CHẠM XSMB THÁNG 01

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 31/12/23.

Lượt xem: 14,176

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  2,289
  Được thích:
  20,222
  Điểm thành tích:
  1,847
  Ngày 26/01/2024
  Chạm: 3489
  Tổng điểm: 20
  Dan 9x:
  00,03,04,06,07,08,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,03,04,06,07,08,09,10,11,12,
  13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,
  25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,51,52,53,54,57,58,59,
  60,63,64,65,68,69,71,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,03,04,06,07,08,09,13,14,17,
  18,19,23,24,25,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,
  57,58,59,63,64,68,69,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  03,04,08,09,13,14,18,19,23,24,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,53,54,58,59,63,64,68,69,
  73,74,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  03,04,08,09,13,14,18,19,23,24,
  28,31,32,33,34,36,37,38,39,41,
  42,43,46,47,48,49,53,54,58,59,
  63,64,68,69,73,74,78,79,81,82,
  83,84,85,86,87,89,90,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 4x:
  03,04,08,09,13,14,18,19,23,24,
  31,33,34,36,37,39,42,43,46,47,
  48,54,58,59,63,64,68,69,73,79,
  81,82,83,84,85,86,87,89,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 3x:
  03,04,08,13,14,18,19,23,24,31,
  33,36,37,42,43,46,47,48,54,58,
  63,64,68,69,73,79,83,84,87,93,
  95,96,98,99,
  Dan 2x:
  03,13,18,19,23,31,36,37,42,43,
  46,48,54,58,68,69,73,83,84,93,
  95,96,98,99,
  Dan 1x:
  03,18,31,36,46,48,58,68,69,73,
  83,84,96,99,
  Dan 0x:
  18,31,48,58,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 26/1/24
  Namtran1988, Bemai2k, thulang1111 and 1 người khác Thích điều này.
 2. X2X3X4

  X2X3X4 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,641
  Được thích:
  12,543
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Freedom!
  Ngày 26/1/2024
  Chạm : 3578
  Dan 9x:
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,11,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,03,05,07,08,09,11,13,15,
  17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,
  28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,63,64,65,67,68,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,
  95,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,03,05,07,08,09,11,13,15,17,
  18,23,25,27,28,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,63,65,67,68,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,
  93,95,97,98,
  Dan 6x:
  03,05,07,08,13,15,17,18,23,25,
  27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,43,45,47,48,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,63,65,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  93,95,97,98,
  Dan 5x:
  03,05,07,08,13,15,17,18,23,25,
  27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,
  39,43,45,47,50,51,52,53,54,55,
  56,58,63,65,67,68,70,71,72,73,
  74,76,77,78,79,82,84,85,86,87,
  88,93,95,97,
  Dan 4x:
  03,07,08,13,15,18,23,25,28,30,
  32,33,34,36,37,38,39,43,45,47,
  50,51,52,53,56,58,63,67,68,70,
  71,72,73,76,77,78,79,82,84,85,
  86,87,93,97,
  Dan 3x:
  03,08,13,15,18,23,28,32,34,38,
  39,43,45,47,50,52,56,58,63,68,
  70,71,72,73,76,77,78,79,82,84,
  85,86,93,97,
  Dan 2x:
  08,13,15,18,23,28,32,38,39,45,
  50,56,58,63,68,70,76,77,79,82,
  84,85,86,93,
  Dan 1x:
  13,15,23,38,39,45,50,63,77,79,
  84,85,86,93,
  Dan 0x:
  13,15,39,45,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 26/1/24
  Bemai2k, thulang1111Fande Thích điều này.
 3. Fande

  Fande Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  21/8/11
  Bài viết:
  1,649
  Được thích:
  6,373
  Điểm thành tích:
  2,987
  Ngày 26/1
  Chạm 2678
  TĐ 18
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,36,37,
  38,39,41,42,43,45,46,47,48,50,
  51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,92,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  02,04,05,06,07,08,11,12,16,17,
  18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,31,32,36,37,38,39,42,43,45,
  46,47,48,51,52,56,57,58,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  02,06,07,08,12,16,17,18,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,32,36,
  37,38,42,46,47,48,52,56,57,58,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  92,96,97,98,
  Dan 5x:
  02,06,07,08,12,16,17,18,20,22,
  23,25,26,27,28,29,32,37,38,42,
  46,47,48,52,56,57,58,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,
  74,77,78,79,80,81,82,84,85,86,
  87,88,92,98,
  Dan 4x:
  02,06,07,08,12,16,17,18,20,25,
  28,29,37,38,42,46,47,48,56,57,
  58,60,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,73,74,77,78,79,80,81,82,85,
  86,88,92,98,
  Dan 3x:
  02,06,07,08,12,16,17,18,20,25,
  28,29,38,47,48,57,58,60,63,64,
  67,69,71,73,77,78,79,80,81,82,
  85,86,88,98,
  Dan 2x:
  02,06,08,12,16,17,18,20,25,28,
  29,38,57,58,63,64,71,73,78,79,
  80,82,85,86,
  Dan 1x:
  02,08,16,17,18,29,38,57,63,64,
  73,78,79,80,
  Dan 0x:
  02,18,63,79,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 26/1/24
  Bemai2kthulang1111 thích điều này.
 4. bangpham1986

  bangpham1986 Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  31/10/21
  Bài viết:
  442
  Được thích:
  1,921
  Điểm thành tích:
  827
  261
  Cham 2738
  TD 18
  Dan 9x:
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 8x:
  01,02,03,04,05,07,08,10,12,13,
  14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,
  46,47,48,50,52,53,54,57,58,60,
  61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,95,97,98,
  Dan 7x:
  02,03,07,08,12,13,14,17,18,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,
  42,43,46,47,48,50,52,53,57,58,
  60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,
  93,95,97,98,
  Dan 6x:
  02,03,07,08,12,13,17,18,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,
  47,48,52,53,57,58,62,63,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  92,93,97,98,
  Dan 5x:
  02,07,08,12,13,17,18,20,21,23,
  24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,
  36,37,38,39,43,47,48,52,53,57,
  58,62,63,68,70,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,
  89,92,93,97,
  Dan 4x:
  02,07,12,13,17,18,23,24,25,26,
  27,29,30,31,32,35,39,43,47,48,
  52,53,58,62,63,68,70,72,73,74,
  76,77,78,79,83,84,85,86,87,88,
  89,92,93,97,
  Dan 3x:
  07,12,13,17,18,23,24,25,26,27,
  29,30,31,32,43,53,62,63,68,70,
  72,73,74,76,77,78,79,83,86,87,
  88,92,93,97,
  Dan 2x:
  07,12,18,23,24,27,30,31,32,43,
  53,62,63,68,70,73,74,76,86,87,
  88,92,93,97,
  Dan 1x:
  07,18,24,30,31,53,62,68,70,73,
  76,86,88,93,
  Dan 0x:
  18,31,76,93,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 26/1/24
  Bemai2kthulang1111 thích điều này.
 5. thulang1111

  thulang1111 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  28/7/14
  Bài viết:
  10,361
  Được thích:
  74,524
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 26/01/2024
  Chạm: 3579
  Tổng điểm: 23 đ
  Dan 9x:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,17,18,19,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,
  85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,
  13,15,17,18,19,23,24,25,26,27,
  29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,
  85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  02,03,05,07,08,09,10,12,13,15,
  17,19,23,25,27,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,62,63,65,67,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,
  84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  03,05,07,09,13,15,17,19,23,25,
  27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,43,45,47,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,63,65,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  83,85,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  03,05,07,09,17,19,25,27,29,30,
  31,32,33,35,36,37,38,39,47,49,
  50,51,52,54,55,56,57,58,59,63,
  65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,83,85,89,90,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 4x:
  03,05,07,09,25,27,29,31,32,35,
  36,37,38,39,47,49,50,52,54,55,
  56,57,59,63,65,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,83,89,90,92,93,
  94,95,97,98,
  Dan 3x:
  03,05,07,25,27,31,37,38,47,49,
  50,52,54,57,59,63,65,69,71,72,
  73,74,75,76,77,78,83,89,90,92,
  93,95,97,98,
  Dan 2x:
  03,05,07,38,47,49,50,52,54,59,
  63,65,69,72,73,74,75,83,89,92,
  93,95,97,98,
  Dan 1x:
  03,05,38,49,50,52,54,65,69,74,
  75,89,97,98,
  Dan 0x:
  03,50,65,98,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 26/1/24
  FandeBemai2k thích điều này.
 6. Black_cat

  Black_cat VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  5/10/23
  Bài viết:
  474
  Được thích:
  5,246
  Điểm thành tích:
  1,187
  Ngày 26/01/2024
  Chạm: 3579
  Tổng điểm: 13₫
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,
  64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,05,07,09,11,12,13,
  14,15,17,19,20,22,23,25,26,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,43,44,45,46,47,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,
  84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  03,05,07,09,13,15,17,19,22,23,
  25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,62,63,64,65,66,67,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,
  84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  03,05,07,09,13,15,17,19,23,25,
  27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,43,45,47,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,63,65,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  83,85,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  03,05,07,13,15,19,23,25,27,29,
  30,31,32,33,34,35,37,38,43,47,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,63,
  65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,83,85,89,90,91,92,93,
  95,96,97,99,
  Dan 4x:
  03,05,07,15,19,23,25,27,29,30,
  32,33,34,35,37,38,50,51,52,54,
  55,56,57,63,67,69,70,71,72,73,
  75,78,79,83,85,89,90,91,92,93,
  95,96,97,99,
  Dan 3x:
  03,07,15,23,25,27,29,32,34,35,
  37,38,51,52,54,55,56,57,63,67,
  69,70,71,72,75,83,85,89,90,91,
  92,93,97,99,
  Dan 2x:
  07,15,23,25,27,29,32,35,51,52,
  55,56,57,63,67,69,71,72,75,85,
  89,90,91,99,
  Dan 1x:
  15,23,27,29,32,51,52,55,56,57,
  71,72,85,89,
  Dan 0x:
  15,23,52,89,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 26/1/24
  thulang1111, FandeBemai2k Thích điều này.
 7. Bemai2k

  Bemai2k Thông 10 ngày dàn 40s Huyền Thoại Số Học Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  6/10/21
  Bài viết:
  8,305
  Được thích:
  64,249
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 27/1/2024.
  Chạm : 5679
  Tổng điểm: 20 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,83,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,05,06,07,09,10,14,15,16,
  17,19,22,23,24,25,26,27,28,29,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  02,05,06,07,09,14,15,16,17,19,
  22,24,25,26,27,29,31,32,34,35,
  36,37,38,39,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  05,06,07,09,15,16,17,19,25,26,
  27,29,35,36,37,39,45,46,47,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  06,07,09,16,19,27,36,37,39,45,
  46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 4x:
  07,09,16,36,39,45,47,50,51,52,
  53,54,55,56,59,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,
  78,85,86,87,89,90,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 3x:
  07,16,36,39,47,50,51,52,55,56,
  61,62,63,64,65,66,70,71,72,73,
  74,76,78,85,86,87,89,90,92,93,
  94,96,98,99,
  Dan 2x:
  07,36,39,47,50,51,52,55,56,61,
  62,63,64,65,66,72,78,87,90,92,
  93,94,96,99,
  Dan 1x:
  07,39,52,55,56,61,62,63,64,65,
  66,87,94,96,
  Dan 0x:
  07,56,66,87,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 27/1/24
  thulang1111, FandeTrinhhuutuan1976 Thích điều này.
 8. bangpham1986

  bangpham1986 Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  31/10/21
  Bài viết:
  442
  Được thích:
  1,921
  Điểm thành tích:
  827
  27/1
  Cham 3849
  TD 19
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,
  64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,
  17,18,19,20,23,24,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,
  63,64,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  03,04,05,06,07,08,09,13,14,18,
  19,20,23,24,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,
  58,59,60,62,63,64,68,69,70,73,
  74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  03,04,08,09,13,14,18,19,23,24,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,53,54,58,59,63,64,68,69,
  73,74,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  03,04,09,13,14,18,19,23,24,28,
  29,31,32,33,34,35,36,37,40,41,
  42,43,45,47,48,49,53,58,59,63,
  69,73,74,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 4x:
  03,09,13,14,18,23,24,29,31,32,
  34,35,36,37,40,41,42,43,45,47,
  53,58,59,63,69,73,74,78,79,80,
  82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,
  94,95,98,99,
  Dan 3x:
  13,14,18,24,29,31,34,35,36,37,
  40,43,45,47,53,58,59,73,74,78,
  79,80,82,84,85,86,87,89,90,91,
  93,94,98,99,
  Dan 2x:
  13,18,29,31,34,35,36,40,43,47,
  58,59,73,74,79,80,84,85,87,89,
  90,91,93,94,
  Dan 1x:
  18,31,35,36,43,58,59,74,79,84,
  87,89,90,94,
  Dan 0x:
  36,58,79,84,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 27/1/24
  Bemai2k, thulang1111Fande Thích điều này.
 9. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  31,680
  Được thích:
  76,072
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  BS
  Ngày 27/01/2024
  Chạm: 3478
  Tổng điểm: 18
  Dan 9x:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,26,27,28,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,
  54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,
  15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,
  27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,52,53,54,55,57,58,60,61,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 7x:
  03,04,06,07,08,13,14,15,17,18,
  20,22,23,24,26,27,28,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,
  57,58,63,64,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,
  94,95,97,98,
  Dan 6x:
  03,04,07,08,13,14,17,18,23,24,
  27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,53,54,57,58,63,64,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  93,94,97,98,
  Dan 5x:
  03,04,07,08,13,14,17,18,23,24,
  27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  53,57,64,67,68,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,81,84,86,87,88,
  89,93,94,98,
  Dan 4x:
  03,04,07,08,13,14,17,18,23,24,
  28,30,31,33,34,35,36,37,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,53,67,68,
  71,73,74,76,77,78,79,81,84,87,
  88,89,94,98,
  Dan 3x:
  03,04,07,13,14,18,23,24,30,33,
  34,35,37,40,41,42,45,47,49,53,
  67,68,73,74,76,77,78,79,81,84,
  87,88,94,98,
  Dan 2x:
  03,04,07,14,18,24,33,34,35,37,
  40,41,42,45,67,68,74,76,79,81,
  84,87,88,94,
  Dan 1x:
  03,07,18,24,35,41,45,67,68,79,
  81,84,87,88,
  Dan 0x:
  03,35,84,87,

   
  Sửa lần cuối mới Mod: 27/1/24
  Bemai2k, thulang1111Fande Thích điều này.
 10. Trinhhuutuan1976

  Trinhhuutuan1976 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  4/2/22
  Bài viết:
  2,706
  Được thích:
  13,614
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 27/01
  Chạm 0679

  Tổng điểm 13
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,
  43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,
  21,22,26,27,29,30,31,33,34,36,
  37,39,40,42,43,44,46,47,49,50,
  51,52,54,56,57,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,16,17,18,19,20,26,
  27,29,30,31,36,37,39,40,42,46,
  47,49,50,52,54,56,57,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,16,17,19,20,26,27,29,30,36,
  37,39,40,46,47,49,50,56,57,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,16,
  19,26,27,30,36,37,39,40,47,49,
  50,56,57,60,61,62,63,64,65,66,
  67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,86,87,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,
  Dan 4x:
  00,01,02,03,04,06,07,09,16,19,
  36,37,39,40,47,49,50,56,57,61,
  62,63,64,65,66,67,71,73,74,75,
  77,78,79,80,86,87,89,90,91,92,
  94,95,96,97,
  Dan 3x:
  00,01,02,03,04,07,09,19,37,40,
  49,50,56,61,62,63,65,66,67,73,
  74,75,77,78,79,80,86,89,91,92,
  94,95,96,97,
  Dan 2x:
  00,01,02,03,04,09,19,37,40,50,
  56,61,63,65,73,74,79,80,89,91,
  92,95,96,97,
  Dan 1x:
  03,04,19,37,40,50,56,61,74,89,
  91,95,96,97,
  Dan 0x:
  03,40,61,97,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 27/1/24
  Bemai2k, thulang1111Fande Thích điều này.
 11. X2X3X4

  X2X3X4 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,641
  Được thích:
  12,543
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Freedom!
  Ngày 27/1/2024
  Chạm : 4578
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,
  64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,04,05,06,07,08,10,11,
  12,14,15,17,18,20,21,22,24,25,
  26,27,28,29,31,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,64,65,67,68,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,02,04,05,07,08,11,12,14,15,
  17,18,20,21,24,25,26,27,28,34,
  35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,64,65,67,68,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,
  94,95,97,98,
  Dan 6x:
  04,05,07,08,14,15,17,18,24,25,
  27,28,34,35,37,38,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,64,65,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  94,95,97,98,
  Dan 5x:
  04,05,07,08,14,15,17,18,24,25,
  27,34,35,37,38,40,42,43,44,45,
  46,47,49,51,52,53,54,56,57,64,
  65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,
  89,94,95,97,
  Dan 4x:
  04,05,07,08,15,17,18,24,27,34,
  35,37,38,42,43,44,45,46,49,51,
  52,54,57,64,65,67,68,71,72,73,
  74,75,76,77,80,81,83,84,85,86,
  87,88,95,97,
  Dan 3x:
  04,05,07,08,15,24,27,34,35,38,
  42,43,44,45,46,51,52,54,65,67,
  68,71,72,73,74,75,77,81,83,84,
  85,87,88,95,
  Dan 2x:
  04,05,07,08,15,27,35,42,43,44,
  45,52,54,67,71,72,73,74,75,77,
  81,84,87,88,
  Dan 1x:
  04,05,08,15,27,35,42,43,44,45,
  52,67,72,73,
  Dan 0x:
  27,35,43,45,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 27/1/24
  Bemai2k, thulang1111Fande Thích điều này.
 12. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  2,289
  Được thích:
  20,222
  Điểm thành tích:
  1,847
  Ngày 27/01/2024
  Chạm: 1368
  Tổng điểm: 21
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,43,44,45,46,47,48,49,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,
  94,96,97,98,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,05,06,08,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,41,43,44,46,47,
  48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,73,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,
  94,96,97,98,
  Dan 7x:
  01,03,06,08,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,
  28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,41,43,44,46,48,51,53,54,56,
  57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,71,73,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,
  94,96,97,98,
  Dan 6x:
  01,03,06,08,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,23,26,28,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,
  46,48,51,53,56,58,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,71,73,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  91,93,96,98,
  Dan 5x:
  01,03,06,08,10,11,12,13,14,15,
  18,19,21,23,26,28,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,43,46,48,51,
  58,60,61,63,65,66,67,69,71,73,
  76,78,80,81,82,83,84,85,86,89,
  91,93,96,98,
  Dan 4x:
  01,03,06,08,10,11,12,13,14,15,
  18,19,21,26,28,31,32,34,35,36,
  37,38,39,48,58,60,63,65,66,67,
  69,71,73,76,78,80,82,83,84,85,
  86,91,96,98,
  Dan 3x:
  06,10,11,12,14,15,19,21,26,28,
  31,32,34,35,36,38,39,48,58,60,
  63,65,66,67,69,71,73,76,78,83,
  85,86,96,98,
  Dan 2x:
  10,12,14,15,19,21,26,34,35,38,
  39,48,58,60,63,66,67,71,73,76,
  83,85,86,96,
  Dan 1x:
  12,14,15,19,26,34,35,38,39,60,
  63,67,85,96,
  Dan 0x:
  19,35,60,85,

   
  Sửa lần cuối mới Mod: 27/1/24
  Bemai2k, thulang1111Fande Thích điều này.
 13. Fande

  Fande Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  21/8/11
  Bài viết:
  1,649
  Được thích:
  6,373
  Điểm thành tích:
  2,987
  Ngày 27/1
  Chạm 0457
  TĐ 19
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,14,15,16,17,19,20,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,62,64,65,67,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,
  83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,14,15,17,20,22,23,24,25,27,
  28,30,33,34,35,37,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,
  67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,83,84,85,86,87,90,91,94,
  95,96,97,98,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,14,15,17,20,24,25,27,30,34,
  35,37,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,64,65,67,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,84,85,87,
  90,94,95,97,
  Dan 5x:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  15,17,20,24,25,30,34,35,37,40,
  41,42,44,46,47,48,50,51,52,54,
  55,56,57,58,59,60,64,65,67,70,
  71,73,74,76,78,79,80,84,85,87,
  90,94,95,97,
  Dan 4x:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  15,20,25,30,34,35,37,42,44,46,
  47,48,50,52,54,55,57,58,60,64,
  65,67,70,71,74,76,78,79,80,84,
  85,87,90,97,
  Dan 3x:
  00,01,04,05,07,08,09,15,25,30,
  34,35,37,42,46,47,48,50,52,54,
  57,58,60,67,71,74,76,78,79,80,
  84,85,87,97,
  Dan 2x:
  01,07,08,09,25,35,42,48,50,52,
  54,57,58,60,67,71,74,76,78,79,
  80,84,87,97,
  Dan 1x:
  08,09,42,48,50,54,58,60,67,71,
  76,80,84,97,
  Dan 0x:
  09,42,71,76,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 27/1/24
  Bemai2kthulang1111 thích điều này.
 14. thulang1111

  thulang1111 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  28/7/14
  Bài viết:
  10,361
  Được thích:
  74,524
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 27/01/2024
  Chạm: 4579
  Tổng điểm: 24 đ
  Dan 9x:
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,04,05,06,07,08,09,10,12,14,
  15,17,19,20,21,23,24,25,27,28,
  29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,
  85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,
  17,19,21,24,25,27,28,29,30,34,
  35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,64,65,66,67,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,
  84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  04,05,07,09,14,15,17,19,24,25,
  27,29,34,35,37,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,64,65,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  05,07,09,14,17,19,25,27,29,34,
  35,37,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,
  64,65,67,69,70,71,73,74,75,76,
  77,78,79,84,85,89,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 4x:
  05,07,09,14,17,19,25,27,34,35,
  37,40,41,42,43,45,46,47,49,50,
  51,53,54,56,58,59,64,65,67,71,
  73,74,75,76,77,78,79,84,85,92,
  94,95,96,97,
  Dan 3x:
  05,07,09,14,17,19,25,27,37,40,
  42,43,45,46,49,50,51,53,58,64,
  65,67,71,73,74,76,77,78,79,84,
  92,95,96,97,
  Dan 2x:
  05,09,14,25,27,40,43,45,46,49,
  50,51,53,58,65,67,71,76,77,79,
  84,92,95,97,
  Dan 1x:
  09,43,45,49,50,53,58,65,71,77,
  79,84,95,97,
  Dan 0x:
  09,49,95,97,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 27/1/24
  Bemai2kFande thích điều này.
 15. Black_cat

  Black_cat VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  5/10/23
  Bài viết:
  474
  Được thích:
  5,246
  Điểm thành tích:
  1,187
  Ngày 27/01/2024
  Chạm: 2479
  Tổng điểm: 14₫
  Dan 9x:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,14,17,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,
  60,61,62,64,66,67,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  02,04,06,07,08,09,12,14,17,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,
  55,57,59,60,62,64,67,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,
  84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  02,04,07,09,12,14,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,
  37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,52,54,57,59,62,64,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  82,84,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  02,04,07,09,12,14,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,28,29,32,34,40,
  41,43,44,45,46,47,49,52,54,57,
  59,62,64,67,69,70,71,72,73,74,
  75,77,82,84,87,89,91,92,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 4x:
  02,04,09,12,14,19,20,21,22,23,
  24,25,26,28,29,32,40,43,44,45,
  46,49,52,54,59,64,67,69,70,71,
  73,74,75,77,82,87,89,91,92,93,
  94,97,98,99,
  Dan 3x:
  04,09,12,19,20,21,22,24,26,28,
  40,43,44,45,46,49,52,54,59,64,
  67,71,73,74,77,82,87,89,91,92,
  93,94,98,99,
  Dan 2x:
  04,12,19,21,22,24,28,43,49,52,
  54,59,67,71,73,74,77,82,89,91,
  92,93,94,98,
  Dan 1x:
  04,22,43,59,67,71,73,74,82,89,
  91,92,93,94,
  Dan 0x:
  82,89,92,94,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 27/1/24
  thulang1111, Bemai2kFande Thích điều này.
 16. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  31,680
  Được thích:
  76,072
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  BS
  Ngày 28/01/2024
  Chạm: 3478
  Tổng điểm: 19
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,
  23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,13,14,16,17,18,20,23,24,27,
  28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,53,54,55,56,57,58,60,
  61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,02,03,04,05,07,08,11,12,13,
  14,16,17,18,20,23,24,27,28,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  53,54,57,58,61,62,63,64,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  93,94,97,98,
  Dan 6x:
  03,04,07,08,13,14,17,18,23,24,
  27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,53,54,57,58,63,64,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  93,94,97,98,
  Dan 5x:
  03,04,07,08,13,14,17,23,24,27,
  28,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  43,44,45,46,47,48,53,54,57,58,
  63,64,67,68,71,72,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,94,97,98,
  Dan 4x:
  03,04,07,08,13,14,23,24,27,28,
  34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,
  46,47,53,54,57,58,63,64,67,68,
  71,72,74,75,76,77,80,81,85,87,
  89,94,97,98,
  Dan 3x:
  04,07,14,23,24,27,28,35,37,38,
  39,40,45,46,47,53,54,57,58,63,
  64,68,71,74,75,76,77,80,81,85,
  87,94,97,98,
  Dan 2x:
  04,07,23,24,27,35,37,38,45,46,
  53,54,57,58,63,71,74,75,77,80,
  85,87,94,98,
  Dan 1x:
  04,23,24,35,38,45,53,63,71,74,
  75,77,87,98,
  Dan 0x:
  45,75,77,87,

   
  Sửa lần cuối mới Mod: 28/1/24
  thulang1111Bemai2k thích điều này.
 17. Bemai2k

  Bemai2k Thông 10 ngày dàn 40s Huyền Thoại Số Học Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  6/10/21
  Bài viết:
  8,305
  Được thích:
  64,249
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 28/1/2024.
  Chạm : 2459
  Tổng điểm: 21 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,
  12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,04,05,06,09,11,12,14,15,
  16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,32,33,34,35,36,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,
  72,73,74,75,77,78,79,80,82,84,
  85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,04,05,09,11,12,14,15,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,
  66,69,70,71,72,74,75,77,79,80,
  82,84,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  02,04,05,09,12,14,15,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,
  35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,62,64,65,69,72,74,75,79,
  82,84,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  02,04,05,12,14,15,19,21,22,24,
  25,26,27,28,29,34,35,39,40,41,
  42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,
  54,55,56,57,58,59,62,65,69,74,
  75,82,84,85,89,90,91,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 4x:
  02,04,05,12,14,15,19,21,24,27,
  28,29,35,39,41,42,43,44,45,47,
  48,50,52,55,56,57,58,59,62,65,
  69,74,75,82,84,85,89,90,91,93,
  95,96,97,98,
  Dan 3x:
  02,04,05,12,15,19,21,27,29,35,
  39,41,42,43,45,47,48,50,52,56,
  57,58,59,62,65,69,75,82,85,89,
  93,95,96,97,
  Dan 2x:
  02,04,12,19,21,27,29,35,42,43,
  45,48,50,52,56,57,59,65,69,75,
  82,85,95,97,
  Dan 1x:
  02,27,29,35,42,43,45,48,50,56,
  65,69,75,82,
  Dan 0x:
  27,29,48,69,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 28/1/24
  thulang1111 thích bài này.
 18. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  2,289
  Được thích:
  20,222
  Điểm thành tích:
  1,847
  Ngày 28/01/2024
  Chạm: 2479
  Tổng điểm: 21
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,37,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,
  34,37,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,
  59,62,63,64,65,66,67,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,
  83,84,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  02,04,07,08,09,11,12,14,17,18,
  19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,32,34,37,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,
  57,59,62,63,64,66,67,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,
  83,84,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  02,04,07,09,12,14,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,
  37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,52,54,57,59,62,64,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  82,84,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  02,07,09,14,19,20,22,23,24,25,
  28,29,32,34,37,40,41,42,43,44,
  45,46,47,49,52,54,57,59,62,64,
  67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,82,84,87,89,90,92,93,94,
  95,96,97,99,
  Dan 4x:
  02,07,14,19,20,22,23,24,25,28,
  29,32,34,37,40,41,42,43,45,46,
  49,52,54,57,59,62,67,69,71,72,
  73,74,75,76,77,78,82,84,87,89,
  90,93,94,99,
  Dan 3x:
  02,07,14,22,23,24,29,32,34,37,
  40,41,42,43,45,49,52,54,57,59,
  62,67,69,71,72,73,75,76,78,84,
  90,93,94,99,
  Dan 2x:
  02,07,14,22,23,32,34,37,40,41,
  43,45,49,52,57,59,62,71,72,73,
  75,78,93,99,
  Dan 1x:
  02,07,32,34,41,43,45,49,52,62,
  73,78,93,99,
  Dan 0x:
  32,43,62,78,

   
  Sửa lần cuối mới Mod: 28/1/24
  Bemai2kthulang1111 thích điều này.
 19. thulang1111

  thulang1111 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  28/7/14
  Bài viết:
  10,361
  Được thích:
  74,524
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 28/01/2024
  Chạm: 0479
  Tổng điểm: 25 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,16,17,19,20,22,24,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,
  61,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,
  85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,14,17,19,20,24,27,28,29,30,
  31,32,34,37,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,54,56,57,
  58,59,60,61,64,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,14,17,19,20,24,27,29,30,34,
  37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,54,57,59,60,64,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,84,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,14,17,19,20,24,27,29,30,37,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,54,57,60,64,67,69,72,74,
  75,76,77,78,79,87,89,91,92,93,
  94,97,98,99,
  Dan 4x:
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,14,
  19,20,24,29,30,37,39,40,41,42,
  43,44,45,46,48,49,50,57,60,64,
  67,72,75,76,77,78,79,87,89,91,
  92,93,94,98,
  Dan 3x:
  02,03,04,05,10,20,24,30,37,39,
  40,41,42,43,45,46,48,49,50,57,
  60,64,67,72,75,76,77,78,79,87,
  91,93,94,98,
  Dan 2x:
  02,03,10,20,24,30,37,39,40,41,
  42,43,45,46,48,50,57,60,67,75,
  76,78,87,98,
  Dan 1x:
  02,20,24,39,40,42,45,50,60,67,
  75,76,87,98,
  Dan 0x:
  24,45,67,76,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 28/1/24
  Bemai2k thích bài này.
 20. bangpham1986

  bangpham1986 Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  31/10/21
  Bài viết:
  442
  Được thích:
  1,921
  Điểm thành tích:
  827
  28/1
  Cham 0516
  Td 20
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,
  41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,84,85,86,87,88,90,91,92,93,
  95,96,97,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,
  32,33,35,36,39,40,41,42,44,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,75,76,78,79,
  80,81,84,85,86,87,88,90,91,92,
  93,95,96,97,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,23,24,25,26,30,31,35,36,
  39,40,41,42,44,45,46,47,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,75,76,80,81,84,85,86,87,90,
  91,95,96,97,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,25,26,30,31,35,36,40,41,
  45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,75,76,80,81,85,86,
  90,91,95,96,
  Dan 5x:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,
  25,26,31,35,45,46,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,75,76,
  85,86,91,96,
  Dan 4x:
  02,04,05,06,08,09,10,12,15,16,
  17,18,19,20,21,25,26,31,35,45,
  46,50,51,52,53,54,55,56,59,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  75,86,91,96,
  Dan 3x:
  02,04,05,06,08,10,12,15,17,19,
  21,25,26,31,45,46,51,52,54,55,
  56,59,61,62,64,65,66,67,68,69,
  71,75,86,91,
  Dan 2x:
  02,04,08,12,15,25,26,31,45,46,
  51,52,54,55,56,59,61,65,68,69,
  71,75,86,91,
  Dan 1x:
  02,04,08,12,15,45,51,56,59,61,
  65,71,86,91,
  Dan 0x:
  12,45,59,65,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 28/1/24
  Bemai2kthulang1111 thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net