TOPIC CHỐT 4 CHẠM XSMB THÁNG 01

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 31/12/23.

Lượt xem: 14,176

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. X2X3X4

  X2X3X4 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,641
  Được thích:
  12,543
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Freedom!
  Ngày 28/1/2024
  Chạm : 0359
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,18,19,20,23,
  24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,75,76,77,79,80,82,83,
  84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,15,18,19,20,23,25,28,
  29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,42,43,45,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,63,65,
  66,67,69,70,73,75,76,79,80,82,
  83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,15,19,20,23,25,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,
  45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,63,65,69,70,73,75,79,
  80,83,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,15,19,20,25,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,43,49,
  51,52,53,54,55,56,57,59,65,69,
  79,80,83,85,89,90,91,92,93,94,
  96,97,98,99,
  Dan 4x:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,15,19,25,29,30,31,32,33,36,
  39,40,43,49,51,52,53,54,55,56,
  57,65,69,79,83,89,90,91,93,94,
  96,97,98,99,
  Dan 3x:
  00,02,03,04,08,09,10,13,15,25,
  29,30,31,32,33,39,40,43,49,53,
  54,55,56,57,65,69,79,89,91,93,
  94,96,97,99,
  Dan 2x:
  00,02,03,04,09,10,13,15,25,29,
  30,31,32,33,40,43,53,54,55,56,
  65,79,89,99,
  Dan 1x:
  00,03,09,10,13,29,30,31,32,40,
  56,79,89,99,
  Dan 0x:
  03,09,32,56,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 28/1/24
  Bemai2k, thulang1111Fande Thích điều này.
 2. Fande

  Fande Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  21/8/11
  Bài viết:
  1,649
  Được thích:
  6,373
  Điểm thành tích:
  2,987
  Ngày 28/1
  Chạm 0268
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,36,37,38,40,41,42,43,44,46,
  47,48,49,50,51,52,53,55,56,58,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,72,74,76,77,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,16,18,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,32,36,37,
  38,40,42,46,47,48,49,50,52,53,
  55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,72,74,76,77,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  92,95,96,98,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,16,18,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,36,38,40,42,
  46,48,50,52,56,58,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,72,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,92,96,98,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,18,20,21,22,23,26,27,28,
  29,30,32,36,38,40,46,48,52,56,
  58,60,61,62,63,64,65,67,68,70,
  72,76,78,81,82,83,84,87,88,89,
  90,92,96,98,
  Dan 4x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,20,21,22,26,28,29,30,32,
  40,46,48,56,61,62,63,64,65,67,
  68,70,72,76,81,82,83,84,87,88,
  89,92,96,98,
  Dan 3x:
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,12,
  20,21,22,26,28,29,30,32,40,46,
  48,62,64,65,68,70,76,81,83,84,
  87,89,92,96,
  Dan 2x:
  00,05,06,08,10,12,20,21,26,28,
  30,32,40,46,48,64,65,70,76,83,
  84,87,92,96,
  Dan 1x:
  00,05,06,08,10,12,30,40,46,64,
  65,70,84,96,
  Dan 0x:
  06,12,30,70,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 28/1/24
  Bemai2kthulang1111 thích điều này.
 3. Trinhhuutuan1976

  Trinhhuutuan1976 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  4/2/22
  Bài viết:
  2,706
  Được thích:
  13,614
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 28/01
  Chạm 1349

  Tổng điểm 14
  Dan 9x:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,
  73,74,76,77,78,79,81,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,03,04,05,09,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,57,59,60,61,62,63,64,66,69,
  70,71,72,73,74,76,77,78,79,81,
  83,84,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,03,04,05,09,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,53,54,55,59,61,62,
  63,64,66,69,71,73,74,76,78,79,
  81,83,84,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  01,03,04,09,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,23,24,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,
  54,59,61,63,64,69,71,73,74,79,
  81,83,84,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  01,03,04,09,10,11,12,14,15,17,
  18,19,21,23,24,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,39,40,41,42,45,46,
  47,48,49,51,54,59,61,63,64,69,
  73,74,81,83,84,89,90,91,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 4x:
  01,03,09,10,11,12,17,19,21,24,
  30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,
  41,45,46,47,48,49,51,59,61,63,
  64,69,73,74,81,83,84,90,91,93,
  94,95,97,99,
  Dan 3x:
  01,03,09,10,11,12,19,24,30,32,
  33,35,36,37,39,40,41,48,49,51,
  59,61,63,64,69,81,83,84,91,93,
  94,95,97,99,
  Dan 2x:
  01,03,10,24,32,33,36,39,40,41,
  48,51,59,61,63,64,81,83,84,93,
  94,95,97,99,
  Dan 1x:
  01,03,24,33,36,39,40,51,81,83,
  84,94,97,99,
  Dan 0x:
  36,39,51,84,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 28/1/24
  Fande, Bemai2kthulang1111 Thích điều này.
 4. Black_cat

  Black_cat VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  5/10/23
  Bài viết:
  474
  Được thích:
  5,246
  Điểm thành tích:
  1,187
  Ngày 28/01/2024
  Chạm: 1567
  Tổng điểm: 15₫
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,
  36,37,40,41,43,45,46,47,48,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,
  82,84,85,86,87,90,91,92,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,05,06,07,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,25,26,27,28,29,
  31,32,35,36,37,40,41,43,45,46,
  47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,81,82,85,86,87,91,92,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  01,05,06,07,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,25,26,27,31,35,
  36,37,41,45,46,47,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,81,85,86,87,
  91,95,96,97,
  Dan 5x:
  05,06,07,10,12,13,14,16,17,18,
  19,21,25,26,27,31,36,37,41,45,
  46,47,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,
  71,72,73,75,76,77,78,79,81,85,
  87,91,95,97,
  Dan 4x:
  06,07,10,12,13,17,18,25,26,31,
  36,37,41,45,46,47,51,52,53,54,
  55,56,58,59,60,61,62,63,66,67,
  69,70,71,72,73,76,77,78,79,81,
  87,91,95,97,
  Dan 3x:
  07,10,12,17,25,26,37,41,46,47,
  52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,
  63,66,67,70,71,73,76,77,79,81,
  87,91,95,97,
  Dan 2x:
  07,12,17,25,41,46,52,53,55,56,
  58,59,61,62,63,67,70,71,73,76,
  79,81,87,97,
  Dan 1x:
  07,12,17,46,53,56,59,61,63,71,
  76,79,81,87,
  Dan 0x:
  12,17,63,87,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 28/1/24
  Fande, Bemai2kthulang1111 Thích điều này.
 5. Bemai2k

  Bemai2k Thông 10 ngày dàn 40s Huyền Thoại Số Học Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  6/10/21
  Bài viết:
  8,305
  Được thích:
  64,249
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 29/1/2024.
  Chạm : 2459
  Tổng điểm: 22 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,
  33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,12,
  14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,62,63,64,65,67,69,70,72,
  74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  02,04,05,09,12,14,15,16,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,
  33,34,35,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,
  69,72,74,75,77,79,80,81,82,84,
  85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  02,04,05,09,12,14,15,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,
  35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,62,64,65,69,72,74,75,79,
  82,84,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  02,04,05,09,14,19,21,22,23,25,
  26,27,28,29,34,35,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,
  55,56,57,58,59,62,69,72,74,75,
  79,82,84,85,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 4x:
  02,04,05,09,14,19,21,22,23,25,
  26,27,28,29,34,35,41,43,44,46,
  47,48,50,51,53,54,57,58,59,62,
  72,74,75,79,82,84,89,90,92,93,
  94,95,96,97,
  Dan 3x:
  02,04,05,09,19,21,22,25,26,27,
  28,29,41,43,44,46,47,48,51,53,
  58,62,72,74,79,82,89,90,92,93,
  94,95,96,97,
  Dan 2x:
  02,04,05,09,19,21,26,27,28,29,
  41,44,47,51,53,72,79,82,92,93,
  94,95,96,97,
  Dan 1x:
  02,04,05,09,19,21,26,27,28,29,
  47,92,94,96,
  Dan 0x:
  04,05,27,47,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 29/1/24
  Fande, thulang1111Trinhhuutuan1976 Thích điều này.
 6. Trinhhuutuan1976

  Trinhhuutuan1976 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  4/2/22
  Bài viết:
  2,706
  Được thích:
  13,614
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 29/01
  Chạm 2349

  Tổng 15
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,68,69,70,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,02,03,04,07,09,12,13,14,16,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,
  59,61,62,63,64,65,69,70,72,73,
  74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  02,03,04,07,09,12,13,14,17,18,
  19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,51,52,53,54,55,59,61,62,63,
  64,69,70,72,73,74,79,80,81,82,
  83,84,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  02,03,04,09,12,13,14,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,
  54,59,62,63,64,69,72,73,74,79,
  82,83,84,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  02,03,04,09,12,13,14,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,30,32,34,
  35,36,37,38,39,40,42,43,44,47,
  48,49,52,53,54,59,64,69,72,74,
  79,82,83,84,89,90,91,92,93,94,
  96,97,98,99,
  Dan 4x:
  02,03,04,09,12,14,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,30,32,34,35,
  36,37,38,39,40,42,43,44,47,52,
  53,54,69,72,74,79,82,89,90,91,
  92,93,94,97,
  Dan 3x:
  02,03,12,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,32,34,36,37,38,40,42,
  43,44,53,54,69,72,74,79,82,89,
  90,92,93,94,
  Dan 2x:
  02,19,20,21,22,23,24,26,27,32,
  34,38,40,42,43,53,54,72,74,79,
  82,89,92,94,
  Dan 1x:
  20,23,24,26,27,32,34,43,53,72,
  79,89,92,94,
  Dan 0x:
  24,26,27,43,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 29/1/24
  Bemai2k, Fandethulang1111 Thích điều này.
 7. bangpham1986

  bangpham1986 Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  31/10/21
  Bài viết:
  442
  Được thích:
  1,921
  Điểm thành tích:
  827
  29/1
  Cham 3849
  Dan 9x:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,
  75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,03,04,06,07,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,58,59,
  63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,
  74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,03,04,08,09,13,14,16,17,18,
  19,22,23,24,25,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,
  55,58,59,63,64,67,68,69,71,73,
  74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  03,04,08,09,13,14,18,19,23,24,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,53,54,58,59,63,64,68,69,
  73,74,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  03,04,08,09,13,14,18,19,23,24,
  28,29,30,32,33,34,36,37,38,39,
  40,41,42,44,45,47,49,53,54,58,
  59,63,64,68,69,73,74,78,79,80,
  81,83,84,85,86,87,88,89,90,92,
  93,94,97,98,
  Dan 4x:
  03,04,08,09,13,14,18,19,23,28,
  29,30,32,33,34,37,40,41,42,44,
  45,47,49,53,54,58,59,63,64,68,
  69,78,79,81,83,84,86,87,88,89,
  92,93,94,97,
  Dan 3x:
  03,08,09,13,14,18,19,23,28,29,
  32,33,34,40,42,44,45,47,49,54,
  59,63,64,68,69,81,83,84,86,88,
  89,92,93,94,
  Dan 2x:
  03,08,09,18,19,28,32,33,34,40,
  42,44,45,47,49,59,63,64,68,69,
  84,89,92,94,
  Dan 1x:
  03,09,18,28,32,33,44,45,47,59,
  63,68,92,94,
  Dan 0x:
  32,59,63,92,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 29/1/24
  Bemai2k, Fandethulang1111 Thích điều này.
 8. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  31,680
  Được thích:
  76,072
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  BS
  Ngày 29/01/2024
  Chạm: 3478
  Tổng điểm: 20
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,17,18,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,13,
  14,17,18,20,22,23,24,26,27,28,
  29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,63,64,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,03,04,07,08,10,13,14,17,
  18,23,24,26,27,28,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,57,58,59,63,64,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  93,94,97,98,
  Dan 6x:
  03,04,07,08,13,14,17,18,23,24,
  27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,53,54,57,58,63,64,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  93,94,97,98,
  Dan 5x:
  03,04,07,08,14,17,23,24,27,28,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  53,54,63,64,68,70,71,72,73,75,
  76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,93,94,
  Dan 4x:
  03,04,07,08,14,17,23,27,28,31,
  32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,
  45,46,47,49,53,54,63,64,68,70,
  71,73,75,76,78,80,81,83,85,86,
  87,89,93,94,
  Dan 3x:
  03,04,07,08,14,17,28,32,33,34,
  35,36,38,40,41,42,43,46,47,49,
  53,54,63,68,70,71,73,75,80,83,
  86,87,93,94,
  Dan 2x:
  04,07,14,17,33,34,35,38,40,41,
  42,43,47,49,53,63,68,70,71,75,
  80,86,93,94,
  Dan 1x:
  04,07,14,35,38,41,43,63,70,71,
  75,80,93,94,
  Dan 0x:
  35,38,70,71,

   
  Sửa lần cuối mới Mod: 29/1/24
  Fandethulang1111 thích điều này.
 9. Fande

  Fande Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  21/8/11
  Bài viết:
  1,649
  Được thích:
  6,373
  Điểm thành tích:
  2,987
  Ngày 29/1
  Chạm 0259
  TĐ 20
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,35,37,38,39,40,41,42,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,
  35,37,38,39,40,41,42,45,47,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,62,63,64,65,67,68,69,70,72,
  73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,15,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,35,37,38,39,
  40,41,42,45,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,62,64,65,69,
  70,72,73,75,77,78,79,80,82,83,
  84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,15,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,35,39,40,42,
  45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,62,65,69,70,72,75,79,
  80,82,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  12,15,19,21,22,23,24,25,27,28,
  32,35,39,40,49,51,52,53,54,55,
  56,57,58,60,62,65,69,70,72,75,
  79,80,82,85,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 4x:
  00,01,03,04,05,06,08,12,19,21,
  22,23,24,27,28,32,39,40,49,51,
  52,53,54,55,56,57,58,60,62,65,
  70,72,79,80,82,89,90,91,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 3x:
  00,03,04,05,06,08,21,22,23,24,
  27,28,32,39,49,51,52,53,54,55,
  56,60,62,65,70,72,79,82,89,90,
  91,93,95,96,
  Dan 2x:
  03,05,06,23,24,27,28,39,49,51,
  52,53,54,55,56,60,62,70,72,79,
  82,90,91,96,
  Dan 1x:
  03,23,24,27,28,51,53,55,60,62,
  70,82,91,96,
  Dan 0x:
  24,28,55,70,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 29/1/24
  Bemai2kthulang1111 thích điều này.
 10. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  2,289
  Được thích:
  20,222
  Điểm thành tích:
  1,847
  Ngày 29/01/2024
  Chạm: 2479
  Tổng điểm: 22
  Dan 9x:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,04,05,06,07,09,12,14,16,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,54,57,58,59,60,61,
  62,64,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,04,05,07,09,12,14,17,18,
  19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,32,33,34,37,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,52,54,57,
  58,59,60,62,64,67,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,
  84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  02,04,07,09,12,14,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,
  37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,52,54,57,59,62,64,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  82,84,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  02,04,07,12,14,17,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,32,34,37,40,
  41,42,44,46,47,48,49,52,57,59,
  64,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,82,84,87,89,90,91,92,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 4x:
  02,04,17,19,20,21,23,24,25,26,
  27,28,32,40,41,42,44,46,47,48,
  52,57,59,64,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,82,84,89,91,92,93,
  94,95,97,98,
  Dan 3x:
  02,04,17,19,20,21,23,24,25,26,
  27,32,40,41,42,44,48,52,59,64,
  70,72,73,74,75,76,78,82,84,91,
  94,95,97,98,
  Dan 2x:
  02,17,20,21,23,25,26,27,32,40,
  42,44,48,52,72,73,74,75,76,82,
  91,94,97,98,
  Dan 1x:
  17,20,21,23,25,26,27,32,44,52,
  72,73,75,97,
  Dan 0x:
  23,72,75,97,

   
  Sửa lần cuối mới Mod: 29/1/24
  Bemai2k, Fandethulang1111 Thích điều này.
 11. thulang1111

  thulang1111 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  28/7/14
  Bài viết:
  10,361
  Được thích:
  74,524
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 29/01/2024
  Chạm: 4579
  Tổng điểm: 26 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,
  22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,
  34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,03,04,05,06,07,09,11,12,14,
  15,16,17,19,21,22,24,25,27,28,
  29,31,32,33,34,35,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  03,04,05,07,09,12,14,15,17,19,
  21,24,25,27,29,32,33,34,35,37,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,63,64,65,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,
  84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  04,05,07,09,14,15,17,19,24,25,
  27,29,34,35,37,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,64,65,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  04,05,07,15,17,19,24,25,27,29,
  34,35,37,40,41,42,43,44,45,46,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,65,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,79,84,87,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 4x:
  04,07,15,19,24,25,27,29,34,35,
  37,40,41,42,43,45,48,49,50,51,
  52,54,55,56,57,58,65,69,70,71,
  72,74,75,77,79,84,87,90,92,93,
  95,96,97,99,
  Dan 3x:
  04,07,24,25,27,34,35,37,40,41,
  43,45,48,49,50,51,52,54,55,56,
  57,58,65,69,72,74,75,77,87,90,
  92,93,95,96,
  Dan 2x:
  07,25,27,34,35,40,41,43,45,49,
  50,51,52,56,57,58,69,72,77,87,
  90,93,95,96,
  Dan 1x:
  25,27,34,45,49,50,58,72,77,87,
  90,93,95,96,
  Dan 0x:
  45,58,90,95,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 29/1/24
  Bemai2k, ThailtptoFande Thích điều này.
 12. Black_cat

  Black_cat VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  5/10/23
  Bài viết:
  474
  Được thích:
  5,246
  Điểm thành tích:
  1,187
  Ngày 29/01/2024
  Chạm: 3458
  Tổng điểm: 16₫
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,
  62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,97,98,
  Dan 8x:
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,13,14,15,17,18,19,22,23,24,
  25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,61,63,64,65,66,67,68,71,
  72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,94,95,98,
  Dan 7x:
  02,03,04,05,08,11,12,13,14,15,
  17,18,19,23,24,25,28,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,
  66,68,71,72,73,74,75,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,
  93,94,95,98,
  Dan 6x:
  03,04,05,08,13,14,15,18,23,24,
  25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,63,64,65,68,73,74,75,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  93,94,95,98,
  Dan 5x:
  03,05,08,13,14,15,23,24,25,28,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,
  42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,65,68,73,
  74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,93,95,
  Dan 4x:
  03,05,08,14,15,23,24,25,28,31,
  32,33,34,35,36,39,41,42,44,46,
  47,48,49,50,52,56,57,58,59,65,
  68,73,74,75,78,81,82,83,85,86,
  87,89,93,95,
  Dan 3x:
  08,14,15,23,24,25,28,31,32,33,
  34,35,36,39,41,42,44,46,47,50,
  52,56,59,68,73,75,78,81,83,85,
  86,87,89,95,
  Dan 2x:
  14,15,23,24,25,28,31,33,34,41,
  42,44,46,47,52,56,59,68,75,78,
  81,83,85,89,
  Dan 1x:
  14,24,25,28,31,33,41,42,46,56,
  68,75,83,85,
  Dan 0x:
  31,41,56,75,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 29/1/24
  thulang1111, Bemai2kFande Thích điều này.
 13. Bemai2k

  Bemai2k Thông 10 ngày dàn 40s Huyền Thoại Số Học Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  6/10/21
  Bài viết:
  8,305
  Được thích:
  64,249
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 30/1/2024.
  Chạm : 4569
  Tổng điểm: 23 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,02,03,04,05,06,07,09,10,11,
  14,15,16,17,19,20,23,24,25,26,
  27,29,32,33,34,35,36,37,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,
  84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,04,05,06,09,10,11,14,15,16,
  17,19,24,25,26,27,29,34,35,36,
  37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,72,74,75,76,77,79,81,
  84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  04,05,06,09,14,15,16,19,24,25,
  26,29,34,35,36,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,74,75,76,79,
  84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  04,05,09,15,16,19,24,25,26,29,
  35,36,39,40,41,42,43,44,46,47,
  48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,63,64,65,66,67,74,75,
  76,79,84,85,86,89,90,91,92,93,
  94,95,96,99,
  Dan 4x:
  04,09,15,16,24,25,26,29,39,41,
  43,44,46,47,48,49,52,53,56,57,
  58,59,60,61,63,64,65,66,67,74,
  75,76,79,84,85,86,89,90,92,93,
  94,95,96,99,
  Dan 3x:
  04,09,15,16,24,25,26,29,39,41,
  43,46,47,48,52,56,57,58,61,64,
  65,66,67,79,84,85,86,89,90,93,
  94,95,96,99,
  Dan 2x:
  15,25,26,29,39,41,43,46,47,48,
  52,56,57,58,61,64,65,66,79,86,
  90,93,95,96,
  Dan 1x:
  25,26,29,46,47,56,57,61,64,65,
  66,79,95,96,
  Dan 0x:
  47,61,64,79,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 30/1/24
  Fandethulang1111 thích điều này.
 14. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  31,680
  Được thích:
  76,072
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  BS
  Ngày 30/01/2024
  Chạm: 3478
  Tổng điểm: 21
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 8x:
  02,03,04,05,07,08,10,12,13,14,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,
  28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,63,64,67,68,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,97,98,
  Dan 7x:
  03,04,05,07,08,12,13,14,17,18,
  19,23,24,25,27,28,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,
  56,57,58,60,63,64,67,68,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,
  94,95,97,98,
  Dan 6x:
  03,04,07,08,13,14,17,18,23,24,
  27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,53,54,57,58,63,64,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  93,94,97,98,
  Dan 5x:
  03,07,08,13,14,17,18,23,24,27,
  28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  53,54,57,63,67,68,70,72,73,75,
  76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,
  89,93,97,98,
  Dan 4x:
  03,07,13,14,17,18,24,27,28,32,
  33,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,53,54,63,67,68,72,
  73,75,76,79,80,82,83,85,86,87,
  89,93,97,98,
  Dan 3x:
  03,07,13,14,17,18,24,32,33,37,
  38,39,40,41,43,45,46,48,49,53,
  54,63,67,68,72,73,75,76,83,87,
  89,93,97,98,
  Dan 2x:
  03,07,13,14,17,24,32,33,37,38,
  39,40,45,48,49,54,68,72,73,75,
  76,83,87,93,
  Dan 1x:
  03,13,14,17,24,33,38,40,49,54,
  68,72,75,87,
  Dan 0x:
  13,24,33,72,

   
  Sửa lần cuối mới Mod: 30/1/24
  Bemai2k, Fandethulang1111 Thích điều này.
 15. Trinhhuutuan1976

  Trinhhuutuan1976 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  4/2/22
  Bài viết:
  2,706
  Được thích:
  13,614
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 30/01
  Chạm 2378

  Tổng điểm 16
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,
  45,47,48,52,53,54,57,58,59,62,
  63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,
  14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,42,43,45,47,48,52,
  53,54,57,58,62,63,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,
  93,96,97,98,
  Dan 6x:
  02,03,07,08,12,13,17,18,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,
  47,48,52,53,57,58,62,63,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  92,93,97,98,
  Dan 5x:
  02,03,07,08,13,17,18,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,30,31,32,35,
  36,37,38,39,42,47,48,52,53,57,
  58,62,63,67,68,71,72,73,74,75,
  78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,
  92,93,97,98,
  Dan 4x:
  03,07,08,13,18,20,21,22,23,24,
  25,26,28,30,32,35,36,37,38,39,
  42,47,52,53,57,62,63,67,68,71,
  72,73,74,75,78,79,80,84,85,86,
  87,92,97,98,
  Dan 3x:
  03,08,13,20,21,22,23,24,26,28,
  32,35,36,37,39,42,47,52,53,57,
  62,63,68,71,72,74,78,79,80,86,
  87,92,97,98,
  Dan 2x:
  03,13,20,21,24,28,32,35,36,37,
  39,42,47,52,53,63,68,71,72,80,
  86,87,92,98,
  Dan 1x:
  20,21,28,32,36,37,42,52,53,63,
  68,72,80,98,
  Dan 0x:
  36,37,42,68,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 30/1/24
  Bemai2k, Fandethulang1111 Thích điều này.
 16. thulang1111

  thulang1111 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  28/7/14
  Bài viết:
  10,361
  Được thích:
  74,524
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 30/01/2024
  Chạm: 4679
  Tổng điểm: 27 đ
  Dan 9x:
  00,02,03,04,05,06,07,09,11,13,
  14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,
  25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,02,03,04,06,07,09,11,13,14,
  16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,
  29,30,31,32,34,36,37,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  03,04,06,07,09,14,16,17,19,22,
  23,24,25,26,27,29,30,31,34,36,
  37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,51,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,
  84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  04,06,07,09,14,16,17,19,24,26,
  27,29,34,36,37,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,54,56,57,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  04,06,07,09,14,16,17,19,24,26,
  27,34,36,37,42,43,45,47,48,54,
  57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  79,84,86,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 4x:
  04,06,07,14,16,17,24,26,27,34,
  36,42,45,47,48,54,57,59,61,62,
  63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,
  75,76,77,79,84,86,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 3x:
  04,06,07,16,17,27,34,36,42,47,
  48,57,59,61,62,64,65,66,67,68,
  70,71,72,74,76,84,86,92,93,94,
  95,96,97,99,
  Dan 2x:
  06,07,16,17,27,34,42,48,57,59,
  61,62,64,65,68,70,71,72,74,76,
  92,94,97,99,
  Dan 1x:
  06,07,17,59,61,64,65,68,70,71,
  72,74,94,99,
  Dan 0x:
  06,07,68,99,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 30/1/24
  Thailtpto, Bemai2kFande Thích điều này.
 17. X2X3X4

  X2X3X4 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,641
  Được thích:
  12,543
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Freedom!
  Ngày 30/01/2024
  Chạm : 1467
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,26,27,28,31,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,90,91,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,
  24,26,27,28,31,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,81,82,84,86,87,88,91,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 7x:
  01,02,04,06,07,08,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,21,24,26,27,
  28,31,34,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,51,54,55,
  56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,81,82,84,86,87,88,91,93,
  94,95,96,97,
  Dan 6x:
  01,04,06,07,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,24,26,27,31,34,
  36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,51,54,56,57,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,81,84,86,87,
  91,94,96,97,
  Dan 5x:
  01,04,06,07,12,13,14,17,18,19,
  21,26,27,31,34,36,37,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,51,54,56,
  57,61,62,63,64,66,67,68,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,84,86,87,
  91,94,96,97,
  Dan 4x:
  01,04,06,07,12,13,14,17,18,19,
  21,26,27,31,34,36,42,43,44,46,
  47,48,49,54,56,57,61,63,64,67,
  70,71,73,74,75,76,78,79,84,86,
  87,91,94,96,
  Dan 3x:
  01,04,06,13,14,17,18,19,21,26,
  27,31,34,36,42,43,47,48,49,56,
  57,61,64,67,70,73,75,76,78,84,
  87,91,94,96,
  Dan 2x:
  04,13,17,19,21,27,31,36,43,47,
  48,56,57,61,64,67,70,73,75,76,
  78,87,91,94,
  Dan 1x:
  17,21,27,31,48,57,64,67,70,75,
  76,78,87,94,
  Dan 0x:
  17,27,67,87,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 30/1/24
  Bemai2k, thulang1111Fande Thích điều này.
 18. bangpham1986

  bangpham1986 Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  31/10/21
  Bài viết:
  442
  Được thích:
  1,921
  Điểm thành tích:
  827
  30/1
  Cham 1649
  Td 21
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,03,04,06,08,09,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,
  25,26,29,31,33,34,35,36,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,54,56,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,03,04,06,09,10,11,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,24,26,29,31,
  34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,54,56,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,71,73,74,76,77,78,79,81,84,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  01,04,06,09,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,24,26,29,31,34,
  36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,51,54,56,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,71,74,76,79,
  81,84,86,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  01,04,06,09,10,11,12,13,14,16,
  18,19,21,24,26,29,31,34,36,39,
  40,42,43,44,45,46,47,48,54,56,
  59,61,62,63,64,65,66,67,69,71,
  74,76,79,81,84,86,89,90,91,92,
  94,96,97,99,
  Dan 4x:
  01,04,06,11,12,13,18,19,24,26,
  29,31,34,36,39,40,42,43,44,46,
  47,48,54,56,59,62,63,64,65,67,
  69,71,74,76,79,81,84,86,89,91,
  94,96,97,99,
  Dan 3x:
  04,06,11,12,13,18,19,24,26,31,
  34,36,39,40,42,43,44,47,56,59,
  62,63,64,74,76,79,81,84,86,89,
  91,96,97,99,
  Dan 2x:
  04,06,12,18,24,26,31,34,36,39,
  40,44,47,56,62,63,74,76,79,84,
  86,89,96,97,
  Dan 1x:
  26,31,34,36,40,47,56,62,63,76,
  79,84,89,97,
  Dan 0x:
  26,34,84,97,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 30/1/24
  Bemai2k, thulang1111Fande Thích điều này.
 19. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  2,289
  Được thích:
  20,222
  Điểm thành tích:
  1,847
  Ngày 30/01/2024
  Chạm: 2479
  Tổng điểm: 23
  Dan 9x:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,
  63,64,66,67,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,03,04,05,07,08,09,11,12,
  13,14,16,17,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,
  36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,52,53,54,57,59,60,
  62,63,64,67,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  02,03,04,07,09,12,14,16,17,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  31,32,33,34,37,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,52,53,54,57,
  59,60,62,63,64,67,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,
  84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  02,04,07,09,12,14,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,
  37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,52,54,57,59,62,64,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  82,84,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  02,07,09,12,14,17,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,32,34,37,39,
  40,43,44,45,46,47,48,49,52,54,
  57,59,62,64,67,69,70,71,73,76,
  77,79,82,84,87,89,90,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 4x:
  02,07,12,14,19,20,21,23,24,25,
  26,27,28,34,39,43,44,45,46,47,
  48,49,54,59,62,64,67,69,70,71,
  73,76,79,82,84,87,89,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 3x:
  02,14,19,20,21,23,25,26,27,28,
  34,39,43,44,47,48,49,54,59,62,
  64,67,69,70,71,76,84,87,92,93,
  94,96,97,98,
  Dan 2x:
  02,14,19,20,21,23,25,26,28,34,
  39,43,48,54,64,67,69,71,76,84,
  87,92,93,94,
  Dan 1x:
  02,14,19,21,25,26,28,39,43,69,
  71,76,84,87,
  Dan 0x:
  26,28,39,69,

   
  Sửa lần cuối mới Mod: 30/1/24
  Bemai2k, thulang1111Fande Thích điều này.
 20. Fande

  Fande Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  21/8/11
  Bài viết:
  1,649
  Được thích:
  6,373
  Điểm thành tích:
  2,987
  Ngày 30/1
  Chạm 0259
  TĐ 20
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  32,35,36,39,40,42,44,45,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,
  35,39,40,42,44,45,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,
  64,65,69,70,72,75,79,80,81,82,
  83,85,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,15,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,35,39,40,42,
  45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,62,65,69,70,72,75,79,
  80,82,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  15,19,20,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,32,35,39,40,42,45,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,62,65,
  69,70,75,79,85,89,90,91,92,93,
  94,95,96,98,
  Dan 4x:
  00,01,05,06,08,10,19,20,23,24,
  26,27,29,30,32,35,39,40,42,45,
  49,50,51,52,53,55,56,57,62,65,
  69,70,75,79,85,89,90,91,92,93,
  94,95,96,98,
  Dan 3x:
  00,01,05,06,10,20,23,24,26,27,
  29,30,32,35,39,40,45,51,52,56,
  62,65,69,70,75,79,85,90,91,92,
  93,94,95,98,
  Dan 2x:
  01,05,06,10,20,23,26,30,32,35,
  39,40,45,51,52,56,62,65,69,70,
  79,94,95,98,
  Dan 1x:
  06,10,20,23,26,39,40,45,56,62,
  65,70,79,95,
  Dan 0x:
  23,40,65,79,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 30/1/24
  thulang1111 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net