TOPIC CHỐT 4 CHẠM XSMB THÁNG 01

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 31/12/23.

Lượt xem: 14,176

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Black_cat

  Black_cat VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  5/10/23
  Bài viết:
  474
  Được thích:
  5,246
  Điểm thành tích:
  1,187
  Ngày 30/01/2024
  Chạm: 0579
  Tổng điểm: 17₫
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,37,39,40,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,15,16,17,19,20,21,22,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  37,39,40,42,45,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,82,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,15,16,17,19,20,25,27,29,
  30,31,34,35,37,39,40,45,47,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,15,17,19,20,25,27,29,30,35,
  37,39,40,45,47,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,65,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,85,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  02,03,04,05,06,09,10,15,17,19,
  20,25,27,29,30,35,37,39,40,45,
  47,49,50,52,53,54,55,56,57,59,
  67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,85,87,89,90,91,92,93,
  94,96,97,98,
  Dan 4x:
  02,03,05,06,09,10,15,17,20,25,
  27,29,30,35,37,40,45,47,49,50,
  52,53,54,55,56,57,59,67,69,70,
  71,72,73,74,76,77,78,85,87,90,
  91,92,93,94,
  Dan 3x:
  02,03,05,06,09,10,20,25,29,30,
  35,37,45,47,50,52,56,57,59,67,
  69,70,71,72,73,74,77,78,85,87,
  90,91,92,94,
  Dan 2x:
  02,03,10,20,25,29,37,45,50,52,
  56,57,59,69,71,72,73,74,78,87,
  90,91,92,94,
  Dan 1x:
  02,10,20,25,29,37,56,57,59,73,
  74,78,91,92,
  Dan 0x:
  02,25,29,74,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 30/1/24
  thulang1111, Bemai2kFande Thích điều này.
 2. Bemai2k

  Bemai2k Thông 10 ngày dàn 40s Huyền Thoại Số Học Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  6/10/21
  Bài viết:
  8,305
  Được thích:
  64,249
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 31/1/2024.
  Chạm : 3459
  Tổng điểm: 24 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,
  23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,19,20,23,24,25,
  26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,63,64,65,66,67,68,69,
  71,73,74,75,77,79,80,81,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,03,04,05,06,09,10,13,14,
  15,19,20,23,24,25,26,27,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,
  64,65,69,71,73,74,75,77,79,80,
  83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  03,04,05,09,13,14,15,19,23,24,
  25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,63,64,65,69,73,74,75,79,
  83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  03,04,05,14,15,19,23,24,25,29,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,
  52,54,55,56,57,58,59,63,64,65,
  69,73,75,83,84,89,90,91,92,94,
  95,96,97,98,
  Dan 4x:
  03,04,05,14,15,19,24,25,29,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,
  46,48,49,50,51,52,54,56,57,58,
  59,63,64,65,69,75,83,84,89,90,
  91,94,96,97,
  Dan 3x:
  03,04,05,14,24,25,29,31,32,33,
  34,35,37,38,39,43,45,46,48,49,
  54,56,57,58,64,65,69,84,89,90,
  91,94,96,97,
  Dan 2x:
  04,05,14,24,25,29,31,33,38,39,
  43,48,49,56,57,58,64,65,84,89,
  90,91,96,97,
  Dan 1x:
  04,14,29,33,38,43,49,57,58,65,
  89,90,91,97,
  Dan 0x:
  49,58,89,91,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 31/1/24
  Trinhhuutuan1976, Fandethulang1111 Thích điều này.
 3. thulang1111

  thulang1111 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  28/7/14
  Bài viết:
  10,361
  Được thích:
  74,526
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 31/01/2024
  Chạm: 2479
  Tổng điểm: 28 đ
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,64,65,67,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,16,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,
  37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,64,67,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  02,03,04,05,06,07,09,12,14,17,
  19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,32,33,34,35,37,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,
  57,59,60,62,64,67,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  02,04,07,09,12,14,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,
  37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,52,54,57,59,62,64,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  82,84,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  02,04,07,09,12,14,17,19,20,22,
  23,24,25,26,27,28,29,32,34,39,
  40,41,42,43,44,45,47,48,49,52,
  54,59,64,67,69,70,71,72,73,74,
  76,78,79,82,84,89,91,92,93,94,
  95,96,98,99,
  Dan 4x:
  04,07,09,12,14,17,19,20,22,23,
  24,25,26,27,28,32,41,42,43,44,
  45,47,48,49,54,64,67,69,72,73,
  74,76,78,79,82,84,89,91,93,94,
  95,96,98,99,
  Dan 3x:
  07,12,14,17,19,20,23,24,25,27,
  32,41,42,43,44,45,47,48,49,64,
  67,69,72,73,76,79,82,84,91,93,
  94,96,98,99,
  Dan 2x:
  07,12,14,17,19,20,23,24,25,41,
  42,44,45,47,49,64,67,72,76,79,
  91,93,96,99,
  Dan 1x:
  07,12,14,23,24,44,45,47,49,72,
  79,91,93,99,
  Dan 0x:
  14,24,44,45,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 31/1/24
  Trinhhuutuan1976Fande thích điều này.
 4. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  31,680
  Được thích:
  76,072
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  BS
  Ngày 31/01/2024
  Chạm: 3478
  Tổng điểm: 22
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  12,13,14,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,03,04,06,07,08,10,12,13,
  14,17,18,19,20,21,23,24,25,26,
  27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 7x:
  01,02,03,04,06,07,08,12,13,14,
  17,18,21,23,24,27,28,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,
  56,57,58,63,64,65,66,67,68,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,
  94,95,97,98,
  Dan 6x:
  03,04,07,08,13,14,17,18,23,24,
  27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,53,54,57,58,63,64,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  93,94,97,98,
  Dan 5x:
  03,04,07,08,13,14,17,18,23,27,
  28,30,31,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,49,57,
  58,67,68,70,71,72,73,74,75,76,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  93,94,97,98,
  Dan 4x:
  03,07,08,13,14,17,18,27,28,31,
  33,34,35,37,38,39,41,42,43,44,
  45,46,49,57,58,67,68,70,71,72,
  73,74,75,76,80,82,83,84,85,86,
  87,93,94,97,
  Dan 3x:
  03,07,08,13,14,17,18,27,33,34,
  37,39,44,45,46,57,58,67,68,70,
  71,72,73,74,75,76,80,82,83,84,
  85,86,87,97,
  Dan 2x:
  03,08,14,17,18,27,34,37,44,45,
  57,58,67,70,71,73,74,75,76,82,
  83,84,86,97,
  Dan 1x:
  27,34,37,45,57,58,67,71,73,74,
  76,84,86,97,
  Dan 0x:
  37,57,58,86,

   
  Sửa lần cuối mới Mod: 31/1/24
  Fande thích bài này.
 5. Fande

  Fande Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  21/8/11
  Bài viết:
  1,649
  Được thích:
  6,373
  Điểm thành tích:
  2,987
  Ngày 31/1
  Chạm 1789
  TĐ 22
  Dan 9x:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,
  24,26,27,28,29,30,31,36,37,38,
  39,41,42,43,45,47,48,49,51,52,
  53,54,57,58,59,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,06,07,08,09,10,11,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,
  28,29,30,31,36,37,38,39,41,43,
  47,48,49,51,57,58,59,61,63,64,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  01,07,08,09,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,27,28,29,31,37,
  38,39,41,47,48,49,51,57,58,59,
  61,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,
  18,19,21,29,31,37,38,39,41,47,
  48,49,51,57,58,59,61,67,68,69,
  70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,
  81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,
  93,96,97,99,
  Dan 4x:
  07,08,10,11,12,13,14,15,16,19,
  21,31,38,39,41,47,48,51,58,59,
  61,67,68,69,70,71,72,75,76,77,
  78,79,80,81,83,84,85,87,88,90,
  91,92,96,97,
  Dan 3x:
  07,11,13,14,15,16,19,21,31,38,
  39,41,48,51,58,59,61,68,69,71,
  72,75,76,78,79,80,84,85,87,90,
  91,92,96,97,
  Dan 2x:
  07,13,14,19,38,39,41,48,51,58,
  61,69,71,72,75,76,79,80,84,85,
  87,91,96,97,
  Dan 1x:
  07,14,19,38,41,48,58,61,71,72,
  75,84,85,96,
  Dan 0x:
  07,58,85,96,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 31/1/24
 6. bangpham1986

  bangpham1986 Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  31/10/21
  Bài viết:
  442
  Được thích:
  1,921
  Điểm thành tích:
  827
  31/1
  0538
  Td 22
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,
  74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,
  22,23,25,26,28,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  68,69,70,72,73,75,76,78,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,
  95,96,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,15,17,18,19,20,23,25,
  28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,43,45,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,
  65,66,68,70,72,73,75,76,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  93,95,96,98,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,15,18,20,23,25,28,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,
  45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,63,65,68,70,73,75,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,93,95,98,
  Dan 5x:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  13,20,23,25,28,30,31,32,33,34,
  36,37,38,39,40,43,45,48,50,51,
  52,53,54,56,58,60,63,65,68,70,
  73,75,78,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,
  Dan 4x:
  00,02,04,08,09,10,13,20,23,25,
  28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,
  40,43,48,50,51,52,53,54,56,60,
  63,68,70,73,75,78,80,81,82,83,
  84,86,89,90,
  Dan 3x:
  02,04,08,09,13,20,23,28,30,31,
  32,36,37,38,39,40,43,48,50,51,
  52,56,63,68,73,75,78,81,82,83,
  84,86,89,90,
  Dan 2x:
  02,08,09,13,23,30,32,36,38,39,
  40,43,50,51,56,68,73,75,78,81,
  82,84,86,90,
  Dan 1x:
  09,23,30,36,38,40,43,51,68,73,
  81,84,86,90,
  Dan 0x:
  09,43,84,86,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 31/1/24
 7. X2X3X4

  X2X3X4 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,641
  Được thích:
  12,543
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Freedom!
  Ngày 31/01/2024
  Chạm : 2467
  Dan 9x:
  01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,99,
  Dan 8x:
  01,02,04,06,07,10,12,13,14,15,
  16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,54,56,57,58,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,
  83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,
  95,96,97,99,
  Dan 7x:
  01,02,04,06,07,12,14,16,17,18,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,32,34,36,37,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,
  58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,82,83,84,86,87,89,91,92,94,
  95,96,97,99,
  Dan 6x:
  02,04,06,07,12,14,16,17,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,
  36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,52,54,56,57,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,82,84,86,87,
  92,94,96,97,
  Dan 5x:
  04,06,07,12,16,20,21,23,25,26,
  27,28,29,32,34,36,37,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,52,54,56,
  57,60,62,66,67,68,69,70,71,72,
  73,75,76,77,78,79,82,84,86,87,
  92,94,96,97,
  Dan 4x:
  06,12,16,20,21,23,25,26,27,28,
  29,34,36,37,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,52,54,56,57,62,67,68,
  69,70,71,72,75,76,77,79,82,84,
  87,92,94,97,
  Dan 3x:
  12,20,21,25,26,28,29,34,36,37,
  42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,
  56,57,67,68,69,75,77,79,82,84,
  87,92,94,97,
  Dan 2x:
  20,21,25,28,29,34,36,37,42,43,
  44,45,46,47,48,49,52,56,57,67,
  75,77,79,94,
  Dan 1x:
  21,28,34,37,42,43,46,49,52,57,
  67,75,77,79,
  Dan 0x:
  37,52,67,77,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 31/1/24
 8. Trinhhuutuan1976

  Trinhhuutuan1976 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  4/2/22
  Bài viết:
  2,706
  Được thích:
  13,614
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 31/01
  Chạm 1478

  Tổng điểm 17
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,53,54,55,57,58,59,61,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,07,08,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,27,28,29,31,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,51,53,54,55,57,58,59,
  61,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  94,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,04,07,08,10,11,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,24,27,28,29,
  31,33,34,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,51,53,54,57,
  58,59,61,64,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,94,97,98,
  Dan 6x:
  01,04,07,08,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,24,27,28,31,34,
  37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,51,54,57,58,61,64,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  91,94,97,98,
  Dan 5x:
  01,04,07,08,10,11,12,13,14,15,
  16,17,19,21,24,27,28,37,38,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,
  54,57,61,64,67,68,70,71,72,73,
  74,75,76,77,80,81,83,84,85,86,
  88,91,97,98,
  Dan 4x:
  04,07,08,10,11,13,14,15,16,17,
  19,21,24,27,28,38,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,51,54,61,64,
  68,70,71,73,76,77,80,81,83,85,
  86,91,97,98,
  Dan 3x:
  04,07,08,10,11,13,15,17,19,21,
  24,28,38,40,41,42,43,45,47,48,
  49,51,64,68,70,73,76,77,80,81,
  83,85,86,91,
  Dan 2x:
  04,07,11,13,15,19,21,24,28,41,
  42,45,47,48,49,51,64,68,76,77,
  81,83,86,91,
  Dan 1x:
  04,07,15,24,45,47,48,49,51,64,
  68,77,83,91,
  Dan 0x:
  24,47,48,77,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 31/1/24
 9. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  2,289
  Được thích:
  20,222
  Điểm thành tích:
  1,847
  Ngày 31/01/2024
  Chạm: 0257
  Tổng điểm: 24
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,17,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,
  36,37,40,42,43,45,46,47,48,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,
  95,96,97,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,15,17,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,32,35,36,37,
  40,42,43,45,46,47,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,
  67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,85,87,88,89,90,
  92,94,95,97,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,15,17,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,35,37,40,42,
  45,47,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,62,65,67,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,82,85,87,
  90,92,95,97,
  Dan 5x:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  17,20,21,23,24,25,26,27,28,29,
  30,32,35,37,40,42,45,47,50,51,
  52,54,55,56,58,59,60,62,67,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,
  85,90,92,95,
  Dan 4x:
  00,01,02,04,05,08,09,10,17,20,
  21,23,24,26,27,28,30,35,37,40,
  42,47,50,51,52,55,56,60,67,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,
  85,90,92,95,
  Dan 3x:
  00,01,02,05,08,09,10,17,21,23,
  24,27,30,35,37,42,50,51,55,56,
  60,67,70,72,73,74,75,76,78,79,
  82,85,90,95,
  Dan 2x:
  01,02,09,17,21,23,24,35,37,42,
  50,51,56,60,67,70,72,73,74,75,
  78,79,82,95,
  Dan 1x:
  02,09,17,21,23,37,42,56,60,72,
  73,75,79,95,
  Dan 0x:
  17,72,79,95,

   
  Sửa lần cuối mới Mod: 31/1/24
 10. Black_cat

  Black_cat VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  5/10/23
  Bài viết:
  474
  Được thích:
  5,246
  Điểm thành tích:
  1,187
  Ngày 31/01/2024
  Chạm: 4953
  Tổng điểm: 17₫
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,
  85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,02,03,04,05,09,10,12,13,14,
  15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,
  83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  02,03,04,05,09,10,13,14,15,19,
  21,23,24,25,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,
  67,69,70,72,73,74,75,76,79,81,
  83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  03,04,05,09,13,14,15,19,23,24,
  25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,63,64,65,69,73,74,75,79,
  83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 5x:
  03,05,09,13,14,15,23,25,29,30,
  31,33,35,36,38,39,40,41,43,44,
  46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,63,64,65,69,73,74,75,
  79,83,84,85,89,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 4x:
  03,05,09,13,15,23,29,30,31,36,
  38,39,40,43,44,48,49,51,52,53,
  55,56,57,58,59,63,64,65,69,74,
  75,79,83,84,85,89,91,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 3x:
  03,05,09,13,23,29,31,38,40,43,
  44,48,49,51,52,56,57,58,59,63,
  69,74,75,79,83,84,85,89,93,94,
  95,96,98,99,
  Dan 2x:
  05,09,13,23,29,31,38,40,48,49,
  51,52,56,58,63,69,74,79,83,84,
  89,94,96,99,
  Dan 1x:
  05,09,23,31,38,48,52,56,58,63,
  74,79,84,99,
  Dan 0x:
  23,38,84,99,
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 31/1/24
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,753
  Được thích:
  115,463
  Điểm thành tích:
  2,487
  Một bạn giấu tên Ủng hộ Topic 4 chạm: 100K
  Tổng quỹ trao thưởng: 300k
  Chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ. Sự ủng hộ của các mạnh thường quân là động lực để các thành viên nhiệt tình chốt số và duy trì Topic.
   
  Fande thích bài này.
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,753
  Được thích:
  115,463
  Điểm thành tích:
  2,487
  TOPIC CHỐT 4 CHẠM THÁNG 01
  - Mỗi ngày thành viên sẽ chốt duy nhất 4 chạm mà mình cho rằng khó xịt, và chốt trước 11h hàng ngày. Topic sẽ khóa chốt vào lúc 11h hàng ngày.
  - Mỗi ngày trúng được 1 điểm
  Mẫu chốt như sau nhé:
  Ngày 01/01/2024
  Chạm: 0478
  Tổng điểm:
  PS: Topic sẽ không có thống kê nhưng sẽ lên dàn 9x cho 10 nick chốt đầu tiên hàng ngày
  - Cuối tháng thành viên nào đạt tổng điểm cao nhất sẽ được tuyên dương. Giải thưởng có hay không tùy thuộc vào Mạnh thường quân Ủng hộ.
  - Nếu có mạnh thường quân ủng hộ thì sẽ trao giải cho 01 giải Nhất khoảng 50% ủng hộ, 50% còn lại sẽ trao thưởng cho tháng tiếp theo.

  THÔNG BÁO TÀI TRỢ QUỸ TRAO GIẢI THÁNG 1
  - Mọi người có thể ủng hộ Topic 4 chạm để làm quỹ trao giải hàng tháng bằng cách Inbox cho Mod thanhmai9557. STK: 0510130704008. Đàm Thị Thanh Mai. Ngân hàng MBBank- Ngân hàng quân đội chi nhánh Hà Nội. Nhớ gi chú: [tên nick] [ung ho] [4 cham] [tháng].
  Ví dụ: HayDoiDay123 ung ho 4 cham thang 1
  - Cảm ơn các mạnh thường quân đã tài trợ để trao giải hàng tháng. Sự ủng hộ của mọi người là động lực để anh em cố gắng chốt chuẩn đưa mọi người vào bờ. Còn chờ gì nữa, nhanh tay ủng hộ nào.
  - Sau khi chuyển khoản nhớ Inbox báo mình nhé

  DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN THÁNG 01
  1. Fande ủng hộ 200k để trao thưởng
  2. Nhà tài trợ ẩn danh ủng hộ 100k

  Tổng quỹ thưởng: 300k
   
  Fande thích bài này.
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,753
  Được thích:
  115,463
  Điểm thành tích:
  2,487
  CHỐT 300K QUỸ TRAO THƯỞNG CHO THÁNG 01
  150K CHI GIẢI NHẤT THÁNG 1
  150K DỰ TRÙ KINH PHÍ TỔ CHỨC THÁNG 2
   
  Fande thích bài này.
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,753
  Được thích:
  115,463
  Điểm thành tích:
  2,487
  TỔNG KẾT THÁNG 01
  GIẢI NHẤT @thulang1111 TRỊ GIÁ 150K
  BẠN VUI LÒNG INBOX LOẠI THẺ MUỐN NHẬN NHÉ
   
  Fande thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net