TOPIC CHỐT 6 CHẠM THÁNG 11-12-01

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 1/11/23.

Lượt xem: 91,345

 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,753
  Được thích:
  115,462
  Điểm thành tích:
  2,487
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,753
  Được thích:
  115,462
  Điểm thành tích:
  2,487
  CHAM:
  14 nguoi tham gia:
  Cham 0: 5
  Cham 2: 6
  Cham 5: 7
  Cham 4: 8
  Cham 7: 8
  Cham 8: 8
  Cham 1: 9
  Cham 9: 9
  Cham 6: 11
  Cham 3: 13
  ....................
  Muc 0 5. Dan 0 1 so:
  00,
  Muc 0 6. Dan 0 1 so:
  22,
  Muc 0 7. Dan 0 1 so:
  55,
  Muc 0 8. Dan 0 5 so:
  05,44,50,77,88,
  Muc 0 9. Dan 0 4 so:
  11,12,21,99,
  Muc 1 0. Dan 1 0 so:
  02,04,07,08,20,25,40,52,70,80,
  Muc 1 1. Dan 1 5 so:
  09,27,45,47,48,54,57,66,72,74,
  75,84,89,90,98,
  Muc 1 2. Dan 2 2 so:
  01,10,15,18,19,26,28,29,46,49,
  51,62,64,67,76,78,81,82,87,91,
  92,94,
  Muc 1 3. Dan 2 1 so:
  13,16,23,24,31,32,33,38,42,56,
  58,59,61,65,69,79,83,85,95,96,
  97,
  Muc 1 4. Dan 2 0 so:
  03,06,14,17,30,34,35,36,37,39,
  41,43,53,60,63,68,71,73,86,93,
   
  Bemai2k, thulang1111, Fande2 thành viên khác Thích điều này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,753
  Được thích:
  115,462
  Điểm thành tích:
  2,487
  BU
  Cham 0: 9
  Cham 1: 5
  Cham 2: 8
  Cham 3: 1
  Cham 4: 6
  Cham 5: 7
  Cham 6: 3
  Cham 7: 6
  Cham 8: 6
  Cham 9: 5
  ......................
  Muc <=0 5. Dan 0 8 so:
  11,13,31,33,36,63,66,99,
  Muc 0 6. Dan 0 7 so:
  38,39,44,77,83,88,93,
  Muc 0 7. Dan 1 3 so:
  16,34,37,43,46,55,61,64,67,69,
  73,76,96,
  Muc 0 8. Dan 1 1 so:
  12,19,21,22,23,32,35,53,89,91,
  98,
  Muc 0 9. Dan 1 5 so:
  00,18,26,47,48,49,56,62,65,68,
  74,81,84,86,94,
  Muc 1 0. Dan 1 4 so:
  03,05,15,30,45,50,51,54,57,75,
  78,79,87,97,
  Muc 1 1. Dan 2 0 so:
  04,07,08,09,14,17,25,27,29,40,
  41,52,59,70,71,72,80,90,92,95,
  Muc 1 2. Dan 0 8 so:
  01,06,10,28,58,60,82,85,
  Muc 1 3. Dan 0 4 so:
  02,20,24,42,
   
  Bemai2k, thulang1111, Fande and 1 người khác Thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,753
  Được thích:
  115,462
  Điểm thành tích:
  2,487
  TONG:
  14 nguoi tham gia:
  Tong 0: 5
  Tong 1: 9
  Tong 2: 6
  Tong 3: 13
  Tong 4: 8
  Tong 5: 7
  Tong 6: 11
  Tong 7: 8
  Tong 8: 8
  Tong 9: 9
  ....................
  Muc 5:
  00,19,91,28,82,37,73,46,64,55
  Muc 6:
  02,20,11,39,93,48,84,57,75,66
  Muc 7:
  05,50,14,41,23,32,69,96,78,87
  Muc 8:
  04,40,13,31,22,59,95,68,86,77
  07,70,16,61,25,52,34,43,89,98
  08,80,17,71,26,62,35,53,44,99
  Muc 9:
  01,10,29,92,38,83,47,74,56,65
  09,90,18,81,27,72,36,63,45,54
  Muc 11:
  06,60,15,51,24,42,33,79,97,88
  Muc 13:
  03,30,12,21,49,94,58,85,67,76
   
  Bemai2k, thulang1111, Fande2 thành viên khác Thích điều này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,753
  Được thích:
  115,462
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,
  42,43,44,45,46,47,48,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  70,71,72,73,75,76,79,80,81,82,
  83,85,86,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,03,05,06,09,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,
  46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,71,72,73,75,76,79,81,82,
  83,85,86,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,03,05,06,10,11,12,13,15,
  16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,41,42,43,45,46,49,50,
  52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,
  64,65,66,67,68,71,72,73,75,76,
  79,81,82,85,86,89,90,91,93,94,
  95,96,97,99,
  Dan 6x:
  02,03,05,06,11,12,15,16,17,19,
  20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,42,43,45,
  46,49,50,52,54,55,56,57,58,59,
  61,63,64,65,66,67,68,71,73,76,
  79,81,82,85,86,89,90,91,93,94,
  95,96,97,99,
  Dan 5x:
  02,03,05,06,11,12,15,16,17,19,
  20,23,25,26,27,29,30,31,32,33,
  34,35,36,38,42,43,45,46,49,50,
  52,54,56,57,58,59,61,63,64,65,
  67,71,73,76,79,81,82,85,86,94,
  95,96,97,99,
  Dan 4x:
  02,03,05,06,12,15,16,17,19,20,
  23,25,27,29,30,31,32,33,34,35,
  38,42,46,49,50,52,54,56,58,59,
  63,65,67,71,76,79,81,82,85,86,
  94,95,96,97,
  Dan 3x:
  02,03,05,06,12,15,16,17,19,20,
  23,25,27,29,31,33,34,35,46,49,
  52,54,59,63,65,67,71,76,81,85,
  86,94,95,96,
  Dan 2x:
  03,05,06,12,15,16,17,19,20,23,
  27,29,33,46,54,59,63,65,67,71,
  76,81,94,95,
  Dan 1x:
  05,06,17,20,23,29,33,46,59,63,
  65,71,76,94,
  Dan 0x:
  17,59,71,76,
   
  Bemai2k, thulang1111, Fande2 thành viên khác Thích điều này.
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,753
  Được thích:
  115,462
  Điểm thành tích:
  2,487
  top 1
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,
  94,95,97,98,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,14,15,17,18,20,23,24,25,
  27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,63,64,65,67,68,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,
  94,95,97,98,
  Dan 7x:
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,13,
  14,15,17,18,20,23,24,25,27,28,
  30,32,33,34,35,36,38,39,41,42,
  43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,55,57,58,60,63,64,65,67,68,
  70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,90,93,
  94,95,97,98,
  Dan 6x:
  01,02,03,04,05,06,10,13,15,17,
  18,23,25,27,28,30,32,33,34,35,
  36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,
  48,50,51,52,53,54,55,57,60,63,
  64,65,67,70,71,72,73,75,77,78,
  79,80,82,83,84,85,86,87,88,93,
  94,95,97,98,
  Dan 5x:
  01,02,04,05,10,13,15,17,18,23,
  27,30,32,33,35,36,38,41,42,43,
  44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  55,57,63,64,65,67,70,71,72,75,
  77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,
  93,94,97,98,
  Dan 4x:
  01,02,04,05,10,17,23,27,30,33,
  35,38,41,44,45,46,47,48,50,51,
  52,53,54,55,57,64,65,71,72,75,
  77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,
  93,94,97,98,
  Dan 3x:
  04,10,17,23,27,30,33,35,41,46,
  47,48,50,53,55,57,64,65,71,72,
  75,77,78,79,80,82,83,85,86,87,
  88,94,97,98,
  Dan 2x:
  04,17,23,27,30,33,41,46,48,53,
  55,57,64,71,72,77,80,82,83,85,
  87,88,94,97,
  Dan 1x:
  04,17,30,33,41,46,48,72,77,82,
  83,85,87,97,
  Dan 0x:
  41,46,72,83,
   
  Bemai2k, thulang1111, Fande2 thành viên khác Thích điều này.
 7. Muttay

  Muttay Lính mới

  Tham gia:
  12/4/13
  Bài viết:
  751
  Được thích:
  4,466
  Điểm thành tích:
  2,557
  Ngày 06/02/2024
  831946
   
  Fande thích bài này.
 8. Chamy1108

  Chamy1108 Angle xổ số

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  3,302
  Được thích:
  19,491
  Điểm thành tích:
  2,087
  8/2
  Chạm 324608
   
  Fande thích bài này.
 9. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  31,680
  Được thích:
  76,072
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  BS
  Ngày 08/02/2024
  Chạm: 034578
   
  Bemai2k, kokono2022Fande Thích điều này.
 10. Rauria

  Rauria Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  30/6/19
  Bài viết:
  1,777
  Được thích:
  7,223
  Điểm thành tích:
  2,087
  Ngày 08/2/2024
  Chạm: 123456
   
  Bemai2kFande thích điều này.
 11. Phamtuan-nb

  Phamtuan-nb Lính mới

  Tham gia:
  22/6/23
  Bài viết:
  345
  Được thích:
  1,438
  Điểm thành tích:
  1,417
  Ngày 08/02/2024
  Chạm: 345789
   
  Bemai2kFande thích điều này.
 12. Trinhhuutuan1976

  Trinhhuutuan1976 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  4/2/22
  Bài viết:
  2,706
  Được thích:
  13,614
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 08/02
  Chạm 012568
   
  Bemai2k, thulang1111Fande Thích điều này.
 13. Fande

  Fande Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  21/8/11
  Bài viết:
  1,649
  Được thích:
  6,373
  Điểm thành tích:
  2,987
  Ngày 8/1
  Chạm 245968
   
  Bemai2kthulang1111 thích điều này.
 14. tung_bn

  tung_bn Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/5/23
  Bài viết:
  1,807
  Được thích:
  11,264
  Điểm thành tích:
  1,847
  8/2: chạm 234789
   
  Bemai2kthulang1111 thích điều này.
 15. Bemai2k

  Bemai2k Thông 10 ngày dàn 40s Huyền Thoại Số Học Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  6/10/21
  Bài viết:
  8,305
  Được thích:
  64,248
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 8/2/2024.
  Chạm : 123679
   
  Trinhhuutuan1976thulang1111 thích điều này.
 16. Binhrau1

  Binhrau1 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  22/11/21
  Bài viết:
  1,542
  Được thích:
  5,628
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 08/02/2024
  Chạm: 012389
   
  Bemai2kthulang1111 thích điều này.
 17. HenXui81

  HenXui81 Lính mới

  Tham gia:
  26/11/23
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  997
  Điểm thành tích:
  637
  Ngày 8/2/2024
  Chạm: 234569
   
 18. thulang1111

  thulang1111 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  28/7/14
  Bài viết:
  10,361
  Được thích:
  74,524
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 8/2/24.
  Chạm : 346789
   
  Bemai2k, Trinhhuutuan1976kokono2022 Thích điều này.
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,753
  Được thích:
  115,462
  Điểm thành tích:
  2,487
 20. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  15,753
  Được thích:
  115,462
  Điểm thành tích:
  2,487
  CHAM:
  15 nguoi tham gia:
  Cham 0: 5
  Cham 7: 6
  Cham 5: 7
  Cham 1: 7
  Cham 6: 10
  Cham 2: 10
  Cham 9: 10
  Cham 8: 11
  Cham 4: 11
  Cham 3: 13
  ....................
  Muc 0 5. Dan 0 1 so:
  00,
  Muc 0 6. Dan 0 1 so:
  77,
  Muc 0 7. Dan 0 2 so:
  11,55,
  Muc 0 9. Dan 0 2 so:
  07,70,
  Muc 1 0. Dan 0 7 so:
  01,05,10,22,50,66,99,
  Muc 1 1. Dan 1 2 so:
  02,08,15,16,20,44,51,57,61,75,
  80,88,
  Muc 1 2. Dan 1 6 so:
  12,17,19,21,25,47,52,56,65,71,
  74,78,79,87,91,97,
  Muc 1 3. Dan 1 9 so:
  04,06,26,27,33,37,40,45,48,54,
  59,60,62,69,72,73,84,95,96,
  Muc 1 4. Dan 2 4 so:
  03,09,13,18,29,30,31,34,39,43,
  46,49,58,64,67,76,81,85,89,90,
  92,93,94,98,
  Muc 1 5. Dan 1 6 so:
  14,23,24,28,32,35,36,38,41,42,
  53,63,68,82,83,86,
   
  Bemai2k, thulang1111, td9a2 thành viên khác Thích điều này.

Cộng đồng Ketqua1.net