TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 1/2024

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi dingding, 31/12/23.

Lượt xem: 23,899

 1. Hainam8888

  Hainam8888 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  28/3/23
  Bài viết:
  2,320
  Được thích:
  17,703
  Điểm thành tích:
  1,847
  Ngày 01/1/2024: ăn :32
  Ngày 02/1/2024: ăn :56
  Ngày 03/1/2024:miss
  Ngày 04/1/2024 : ăn: 40
  Ngày 05/1/2024 ăn: 67
  Ngày 06/1/2024 : miss
  Ngày 07/1/2024: ăn 18
  Ngày 08/1/2024: miss
  Ngày 09/1/2024: miss
  Ngày 10/1/2024: Nhận 32
  Ngày 11/1/2024: Nhận 85
  Ngày 12/1/2024: miss
  Ngày 13/1/2024: nhận 86
  Ngày 14/1/2024: miss
  Ngày 15/1/2024: Nhận 61
  Ngày 16/1/2024: Nhận 39
  Ngày 17/1/2024: Nhận 53
  Ngày 18/1/2024: Nhận 98
  Ngày 19/1/2024: misss
  Ngày 20/1/2024: miss
  Ngày 21/1/2024: nhận 19
  Ngày 22/1/2024: nhận 10
  Ngày 23/1/2024: miss
  Ngày 24/1/2024 nhận 61
  Ngày 25/1/2024 miss
  Ngày 26/1/2024 miss
  Ngày 27/1/2024 miss
  Ngày 28/1/2024 nhận

  Dàn 50 số

  04,05,09,14,15,19,24,25,29,34,
  35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,64,65,69,74,75,84,85,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
   
  Kiep_ngheo_di_tu, hoangminhksBemai2k Thích điều này.
 2. hoangminhks

  hoangminhks Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/4/14
  Bài viết:
  2,189
  Được thích:
  12,736
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Dàn ĐB 50 số tháng 1/2024
  Ngày 01/01 : ăn 32
  Ngày 02/01 : ăn 56
  Ngày 03/01 : ăn 95
  Ngày 04/01 : xịt
  Ngày 05/01 : ăn 67
  Ngày 06/01 : xịt
  Ngày 07/01 : ăn 18
  Ngày 08/01 : xịt
  Ngày 09/01 : lại xịt
  Ngày 10/01 : ăn 32
  Ngày 11/01 : ăn 85
  Ngày 12/01 : xịt
  Ngày 13/01 : xịt
  Ngày 14/01 : ăn 38
  Ngày 15/01 : ăn 61
  Ngày 16/01 : ăn 39
  Ngày 17/01 : xịt
  Ngày 18/01 : xịt
  Ngày 19/1 : ăn 09
  Ngày 20/1 xịt
  Ngày 21/1 ăn 19
  Ngày 22/1 ăn 10
  Ngày 23/1 ăn 41
  Ngày 24/1 ăn 61
  Ngày 25/1 xịt
  Ngày 26/1 ăn 47
  Ngày 27/1 ăn 79
  Ngày 28/1

  01,09,10,11,14,15,16,17,18,19,
  21,25,26,28,29,33,34,36,37,38,
  39,41,43,47,48,50,51,52,54,55,
  56,58,59,61,62,65,66,69,71,74,
  79,81,83,85,89,91,93,97,98,99
   
  Kiep_ngheo_di_tuTrinhhuutuan1976 thích điều này.
 3. Trinhhuutuan1976

  Trinhhuutuan1976 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  4/2/22
  Bài viết:
  2,706
  Được thích:
  13,614
  Điểm thành tích:
  1,907
  TK Giàn 50s tháng 1/2024

  Ngày 01/01 chén 32
  Ngày 02/01 xịt 56
  Ngày 03/01 xịt 95
  Ngày 04/01 xịt 40
  Ngày 05/01 chén 67
  Ngày 06/01 chén 94
  Ngày 07/01 chén 18
  Ngày 08/01 chén 89
  Ngày 09/01 chén 77
  Ngày 10/01 chén 32
  Ngày 11/01 chén 85
  Ngày 12/01 xịt 13
  Ngày 13/01 chén 86
  Ngày 14/01 chén 38
  Ngày 15/01 xịt 61
  Ngày 16/01 chén 39
  Ngày 17/01 chén 53
  Ngày 18/01 xịt 98
  Ngày 19/01 chén 09
  Ngày 20/01 xịt 64
  Ngày 21/01 chén 19
  Ngày 22/01 xịt 10
  Ngày 23/01 chén 41
  Ngày 24/01 chén 61
  Ngày 25/01 xịt 75
  Ngày 26/01 chén 47
  Ngày 27/01 xịt 79
  Ngày 28/01
  Giàn 50s

  02,03,04,05,09,10,12,13,15,17,
  20,21,22,23,25,27,29,30,31,32,
  33,34,35,37,39,40,43,44,45,47,
  49,50,51,52,53,54,55,57,59,71,
  72,73,74,75,90,92,93,94,95,99
   
  hoangminhksBemai2k thích điều này.
 4. bangpham1986

  bangpham1986 Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  31/10/21
  Bài viết:
  442
  Được thích:
  1,921
  Điểm thành tích:
  827
  1/1nhận 32

  2/1.miss

  3/1.nhận 95

  4/1.miss

  5/1.nhan 67

  6/1.miss

  7/1.nhận 18

  8/1.nhan 89

  9/1.miss

  10.1nhận 32

  11/1.nhận 85

  12/1.nhận 13

  13/1.nhận 86

  14/1.miss

  15/1.miss

  16/1.nhận 39

  17/1.miss


  18/1.miss

  19/1.miss
  /1.miss

  19/1.miss

  20/1.nhan 64

  21/1.nhan 19

  22/1.nhan 10
  23/1.nhan 41
  24/1.miss
  25/1.miss
  26/1.miss
  27/1.miss
  28/1
  02,03,07,09,12,18,19,20,21,23,
  25,27,28,29,43,45,46,47,48,49,
  52,54,56,57,58,63,64,65,67,69,
  70,72,73,74,75,76,78,81,82,84,
  85,87,89,90,91,92,93,94,96,98
   
  Kiep_ngheo_di_tu, hoangminhksBemai2k Thích điều này.
 5. Naagasakii

  Naagasakii Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  9/1/21
  Bài viết:
  5,735
  Được thích:
  33,489
  Điểm thành tích:
  2,087
  Dàn ĐB 50số
  ngày 01/01/2024 Nhận 32
  ngày 02/01/2024 Nhận 56
  ngày 03/01/2024 Miss
  ngày 04/01/2024 Miss
  ngày 05/01/2024 Miss
  ngày 06/01/2024 Miss
  ngày 07/01/2024 Miss
  ngày 08/01/2024 Miss
  ngày 09/01/2024 Nhận 77
  ngày 10/01/2024 Miss
  ngày 11/01/2024 Nhận 85
  ngày 12/01/2024 Nhận 13
  Ngày 13/01/2024 Nhận 86
  Ngày 14/01/2024 Nhận 38
  Ngày 15/01/2024 Nhận 61
  Ngày 16/01/2024 Nhận 39
  Ngày 17/01/2024 Miss
  Ngày 18/01/2024 Miss
  Ngày 19/01/2024 Miss
  Ngày 20/01/2024 Nhận 64
  Ngày 21/01/2024 Miss
  Ngày 22/01/2024 Nhận 10
  Ngày 23/01/2024 Nhận 41
  Ngày 24/01/2024 Miss
  Ngày 25/01/2024 Nhận 75
  Ngày 26/01/2024 Nhận 47
  Ngày 27/01/2024 Nhận 79
  Ngày 28/01/2024
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,43,50,51,53,60,61,
  63,70,71,73,80,81,83,90,91,93
   
  Kiep_ngheo_di_tuhoangminhks thích điều này.
 6. Black_cat

  Black_cat VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  5/10/23
  Bài viết:
  474
  Được thích:
  5,246
  Điểm thành tích:
  1,187
  Dàn ĐB 50số hàng ngày Tháng 01/2024
  * 01/01: Mút 32
  * 02/01: Xịp
  * 03/01: Mút 95
  * 04/01: Xịp
  * 05/01: Xịp tiếp
  * 06/01: Mút 94
  * 07/01: Mút 18
  * 08/01: Xịp
  * 09/01: Xịp tiếp
  * 10/01: Mút 32
  * 11/01: Xịp
  * 12/01: Xịp tiếp
  * 13/01: Ủ mưu
  * 14/01: Mút 38
  * 15/01: Xịp
  * 16/01: Xịp tiếp
  * 17/01: Mút 53
  * 18/01: Mút 98
  * 19/01: Xịp
  * 20/01: Mút 64
  * 21/01: Xịp
  * 22/01: Mút 10
  * 23/01: Mút 41
  * 24/01: Mút 61
  * 25/01: Xịp
  * 26/01: Mút 47
  * 27/01: Mút 79
  * 28/01:
  01,02,03,05,06,07,08,10,14,17,
  19,20,24,27,29,30,34,37,39,41,
  42,43,45,46,48,49,50,54,57,59,
  60,64,67,69,71,72,73,75,76,78,
  80,84,87,89,91,92,93,95,96,98
   
  Kiep_ngheo_di_tu, hoangminhksBemai2k Thích điều này.
 7. Binhminh-368

  Binhminh-368 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  9/9/19
  Bài viết:
  5,659
  Được thích:
  21,841
  Điểm thành tích:
  2,087
  gày 01/01/2024: nhận 32
  Ngày 02/01/2024:: xịt 56
  Ngày 03/01/2024: nhận 95
  Ngày 04/01/2024: xịt 40
  Ngày 05/01/2024: nhận 67
  Ngày 06/01/2024: xịt 94
  Ngày 07/01/2024: nhận 18
  Ngày 08/01/2024: nhận 89
  Ngày 09/01/2024: nhận 77
  Ngày 10/01/2024: nhận 32
  Ngày 11/01/2024: nhận 85
  Ngày 12/01/2024: nhận 13
  Ngày 13/01/2024: xịt 86
  Ngày 14/01/2024: nhận 38
  Ngày 15/01/2024: nhận 61
  Ngày 16/01/2024: xịt 39
  Ngày 17/01/2024: nhận 53
  Ngày 18/01/2024: nhận 98
  Ngày 19/01/2024: nhận 09
  Ngày 20/01/2024: nhận 64
  Ngày 21/01/2024: xịt 19
  Ngày 22/01/2024: xịt 10
  Ngày 23/01/2024: nhận 41
  Ngày 24/01/2024: xịt 61
  Ngày 25/01/2024: nhận 75
  Ngày 26/01/2024: nhận 47
  Ngày 27/01/2024: xịt 79
  Ngày 28/01/2024:
  Dàn đb 50s:
  00,02,03,04,05,08,11,12,13,14,
  16,18,20,21,22,23,25,26,28,30,
  31,32,34,35,36,50,52,53,54,55,
  58,61,62,63,64,66,68,80,81,82,
  84,85,86,90,91,93,94,95,96,98
   
  Kiep_ngheo_di_tu, hoangminhksBemai2k Thích điều này.
 8. xibatcheoteotop

  xibatcheoteotop VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  15/12/22
  Bài viết:
  478
  Được thích:
  8,940
  Điểm thành tích:
  1,777
  Bác @emvatoi213 bận rồi
  27.1 ăn mức 4x

  16 thành viên chốt

  Mức: 0 (1 ) số
  88
  Mức: 3 (1 ) số
  68
  Mức: 4 (5 ) số
  00,60,66,83,87
  Mức: 5 (9 ) số
  01,06,07,33,44,65,77,82,86
  Mức: 6 (9 ) số
  08,24,42,55,63,78,96,97,99
  Mức: 7 (1 7 ) số
  05,11,13,16,22,35,38,46,53,56,61,67,69,70,76,79,84
  Mức: 8 (1 7 ) số
  02,03,04,10,12,15,23,28,30,31,32,49,51,58,62,64,94
  Mức: 9 (1 6 ) số
  26,36,40,48,50,57,73,74,75,80,81,85,89,92,95,98
  Mức: 1 0 (8 ) số
  09,14,18,20,27,45,59,72
  Mức: 1 1 (8 ) số
  21,25,34,37,41,43,47,54
  Mức: 1 2 (6 ) số
  17,19,29,52,71,91
  Mức: 1 3 (2 ) số
  39,93
  Mức: 1 5 (1 ) số
  90

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,04,05,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,64,67,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,03,04,09,10,12,14,15,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,64,67,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,84,85,89,90,91,92,93,94,95,98
  5x
  02,03,04,09,10,12,14,15,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,39,40,41,43,45,47,48,49,50,51,52,54,57,58,59,62,64,71,72,73,74,75,80,81,85,89,90,91,92,93,94,95,98
  4x
  09,14,17,18,19,20,21,25,26,27,29,32,34,36,37,39,40,41,43,45,47,48,49,50,51,52,54,57,58,59,62,64,71,72,73,74,75,80,81,85,89,90,91,92,93,94,95,98
  3x
  09,14,17,18,19,20,21,25,27,29,34,37,39,41,43,45,47,48,50,52,54,57,59,71,72,73,74,75,80,81,85,89,90,91,92,93,95,98
  2x
  09,14,17,18,19,20,21,25,27,29,34,37,39,41,43,45,47,52,54,59,71,72,90,91,92,93,95,98
  1x
  17,19,21,25,29,34,37,39,41,43,47,52,54,71,72,90,91,93
  0x
  19,29,39,52,71,90,91,93
   
 9. Hainam8888

  Hainam8888 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  28/3/23
  Bài viết:
  2,320
  Được thích:
  17,703
  Điểm thành tích:
  1,847
  Ngày 01/1/2024: ăn :32
  Ngày 02/1/2024: ăn :56
  Ngày 03/1/2024:miss
  Ngày 04/1/2024 : ăn: 40
  Ngày 05/1/2024 ăn: 67
  Ngày 06/1/2024 : miss
  Ngày 07/1/2024: ăn 18
  Ngày 08/1/2024: miss
  Ngày 09/1/2024: miss
  Ngày 10/1/2024: Nhận 32
  Ngày 11/1/2024: Nhận 85
  Ngày 12/1/2024: miss
  Ngày 13/1/2024: nhận 86
  Ngày 14/1/2024: miss
  Ngày 15/1/2024: Nhận 61
  Ngày 16/1/2024: Nhận 39
  Ngày 17/1/2024: Nhận 53
  Ngày 18/1/2024: Nhận 98
  Ngày 19/1/2024: misss
  Ngày 20/1/2024: miss
  Ngày 21/1/2024: nhận 19
  Ngày 22/1/2024: nhận 10
  Ngày 23/1/2024: miss
  Ngày 24/1/2024 nhận 61
  Ngày 25/1/2024 miss
  Ngày 26/1/2024 miss
  Ngày 27/1/2024 miss
  Ngày 28/1/2024 nhận 74
  Ngày 29/1/2024 nhận

  01,05,06,10,11,12,14,15,16,17,
  18,19,21,25,26,31,35,36,41,45,
  46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,71,75,76,81,85,86,91,95,96,
   
 10. Trinhhuutuan1976

  Trinhhuutuan1976 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  4/2/22
  Bài viết:
  2,706
  Được thích:
  13,614
  Điểm thành tích:
  1,907
  TK Giàn 50s tháng 1/2024

  Ngày 01/01 chén 32
  Ngày 02/01 xịt 56
  Ngày 03/01 xịt 95
  Ngày 04/01 xịt 40
  Ngày 05/01 chén 67
  Ngày 06/01 chén 94
  Ngày 07/01 chén 18
  Ngày 08/01 chén 89
  Ngày 09/01 chén 77
  Ngày 10/01 chén 32
  Ngày 11/01 chén 85
  Ngày 12/01 xịt 13
  Ngày 13/01 chén 86
  Ngày 14/01 chén 38
  Ngày 15/01 xịt 61
  Ngày 16/01 chén 39
  Ngày 17/01 chén 53
  Ngày 18/01 xịt 98
  Ngày 19/01 chén 09
  Ngày 20/01 xịt 64
  Ngày 21/01 chén 19
  Ngày 22/01 xịt 10
  Ngày 23/01 chén 41
  Ngày 24/01 chén 61
  Ngày 25/01 xịt 75
  Ngày 26/01 chén 47
  Ngày 27/01 xịt 79
  Ngày 28/01 chén 74
  Ngày 29/01
  Giàn 48s

  02,03,04,06,12,13,14,16,20,21,
  22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,
  34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,
  46,48,52,53,54,56,60,61,62,63,
  64,65,66,68,82,83,84,86
   
 11. Thichlachoi6868

  Thichlachoi6868 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  25/1/20
  Bài viết:
  5,270
  Được thích:
  29,123
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Chơi đề không chơi lô
  DÀN ĐB 50 SỐ THÁNG 1/2024
  01/1.50s.nhận xịt
  02/1.50s.nhận 56
  03/1.50s.nhận 95
  04/1.49s.nhận 40
  05/1.50s.nhận xịt
  06/1.50s.nhận xịt
  07/1.50s.nhận 18
  08/1.48s.nhận 89
  09/1.48s.nhận xịt
  10/1.50s.nhận xịt
  11/1.48s.nhận 85
  12/1.50s.nhận xịt
  13/1.50s.nhận 86
  14/1.47s.nhận xịt
  15/1.50s.nhận xịt
  16/1.48s.nhận 39
  17/1.49s.nhận 53
  18/1.50s.nhận xịt
  19/1.48s.nhận xịt
  20/1.50s.nhận xịt
  21/1.50s.nhận xịt
  22/1.50s.nhận xịt
  23/1.48s.nhận 41
  24/1.50s.nhận 61
  25/1.50s.nhận 75
  26/1.50s.nhận 47
  27/1.50s.nhận xịt
  28/1.46s.nhận 74
  29/1.50s.nhận
  03,04,05,25,26,30,34,35,36,37,
  38,39,40,43,44,45,46,47,48,49,
  50,52,53,54,55,57,58,59,62,63,
  64,67,68,69,73,74,75,76,77,78,
  83,84,85,86,87,88,93,94,95,96
   
 12. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  31,680
  Được thích:
  76,071
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  BS
  NGÀY 01/01/2024 NHẬN 32
  NGÀY 02/01/2024 XỊT
  NGÀY 03/01/2024 NHẬN 95
  NGÀY 04/01/2024 NHẬN 40
  NGÀY 05/01/2024 XỊT
  NGÀY 06/01/2024 XỊT
  NGÀY 07/01/2024 NHẬN 18
  NGÀY 08/01/2024 XỊT
  NGÀY 09/01/2024 NHẬN 77
  NGÀY 10/01/2024 NHẬN 32
  NGÀY 11/01/2024 XỊT
  NGÀY 12/01/2024 XỊT
  NGÀY 13/01/2024 XỊT
  NGÀY 14/01/2024 XỊT
  NGÀY 15/01/2024 XỊT
  NGÀY 16/01/2024 NHẬN 39
  NGÀY 17/01/2024 XỊT
  NGÀY 18/01/2024 XỊT
  NGÀY 19/01/2024 XỊT
  NGÀY 20/01/2024 NHẬN 64
  NGÀY 21/01/2024 NHẬN 19
  NGÀY 22/01/2024 XỊT
  NGÀY 23/01/2024 NHẬN 41
  NGÀY 24/01/2024 XỊT
  NGÀY 25/01/2024 NHẬN 75
  NGÀY 26/01/2024 NHẬN 47
  NGÀY 27/01/2024 NHẬN 79
  NGÀY 28/01/2024 NHẬN 74
  NGÀY 29/01/2024
  DÀN 50 SỐ
  12,14,17,19,20,26,27,28,29,32,
  34,37,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,52,54,57,59,62,64,67,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,82,84,87,89,91,92,93,94,95
   
 13. Nn300

  Nn300 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  21/12/21
  Bài viết:
  4,598
  Được thích:
  24,115
  Điểm thành tích:
  1,907
  DÀN ĐẶC BIỆT 50S THÁNG 1/2024
  Ngày 01/01:: xịt
  Ngày 02/01:: xit
  Ngày 03/01:: xịt
  Ngày 04/01:: ăn 40
  Ngày 05/01:: xịt
  Ngày 06/01:: ăn 94
  Ngày 07/01:: xịt
  Ngày 08/01:: ăn 89
  Ngày 09/01:: ăn 77
  Ngày 10/01:: xịt
  Ngày 11/01:: xịt
  Ngày 12/01:: xịt
  Ngày 13/01:: ăn 86
  Ngày 14/01:: xịt
  Ngày 15/01:: ăn 61
  Ngày 16/01:: ăn 39
  Ngày 17/01:: xịt
  Ngày 18/01:: ăn 98
  Ngày 19/01:: xịt
  Ngày 20/01:: xịt
  Ngày 21/01:: xịt
  Ngày 22/01:: ăn 10
  Ngày 23/01:: ăn 41
  Ngày 24/01:: ăn 61
  Ngày 25/01:: ăn 75
  Ngày 26/01:: xịt
  Ngày 27/01:: ăn 79
  Ngày 28/01:: xịt
  Ngày 19/01::
  00,01,03,04,05,10,11,13,14,15,
  16,17,19,20,21,23,24,25,27,29,
  40,41,43,47,49,50,51,53,54,56,
  57,59,60,61,64,65,66,67,69,70,
  71,73,74,75,76,77,91,93,94,95
   
 14. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  2,289
  Được thích:
  20,220
  Điểm thành tích:
  1,847
  Ngày 01/01: Húp 32
  Ngày 02/01: Gãy
  Ngày 03/01: Gãy
  4/1: Gãy
  5/1: gãy
  6/1: Gãy thông... combo gãy;a13
  7/1: Húp 18
  8/1: gãy
  9/1: gãy
  10/1: Húp 32
  11/1: Húp 85
  12/1: Húp 13
  13/1: gãy
  14/1: gãy
  15/1: Húp 61
  16/1: gãy
  17/1: Húp 53
  18/1: gãy
  19/1: gãy
  20/1: gãy
  21/1: Húp 19
  22/1: Húp 10
  23/1: Húp 41
  24/1: Gãy
  25/1: Húp 75
  26/1: Húp 47
  27/1: gãy
  28/1: Húp 74
  Ngày 29/1:
  Dàn đb 50s
  02,07,12,14,17,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,32,34,37,39,41,
  42,43,46,47,52,57,62,64,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  82,84,87,89,91,92,93,96,97,98
   
 15. Naagasakii

  Naagasakii Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  9/1/21
  Bài viết:
  5,735
  Được thích:
  33,489
  Điểm thành tích:
  2,087
  Dàn ĐB 50số
  ngày 01/01/2024 Nhận 32
  ngày 02/01/2024 Nhận 56
  ngày 03/01/2024 Miss
  ngày 04/01/2024 Miss
  ngày 05/01/2024 Miss
  ngày 06/01/2024 Miss
  ngày 07/01/2024 Miss
  ngày 08/01/2024 Miss
  ngày 09/01/2024 Nhận 77
  ngày 10/01/2024 Miss
  ngày 11/01/2024 Nhận 85
  ngày 12/01/2024 Nhận 13
  Ngày 13/01/2024 Nhận 86
  Ngày 14/01/2024 Nhận 38
  Ngày 15/01/2024 Nhận 61
  Ngày 16/01/2024 Nhận 39
  Ngày 17/01/2024 Miss
  Ngày 18/01/2024 Miss
  Ngày 19/01/2024 Miss
  Ngày 20/01/2024 Nhận 64
  Ngày 21/01/2024 Miss
  Ngày 22/01/2024 Nhận 10
  Ngày 23/01/2024 Nhận 41
  Ngày 24/01/2024 Miss
  Ngày 25/01/2024 Nhận 75
  Ngày 26/01/2024 Nhận 47
  Ngày 27/01/2024 Nhận 79
  Ngày 28/01/2024 Miss
  Ngày 29/01/2024
  02,05,09,12,15,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,32,35,39,42,
  45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,62,65,69,72,75,79,85,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
   
 16. hoangminhks

  hoangminhks Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/4/14
  Bài viết:
  2,189
  Được thích:
  12,736
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Dàn ĐB 50 số tháng 1/2024
  Ngày 01/01 : ăn 32
  Ngày 02/01 : ăn 56
  Ngày 03/01 : ăn 95
  Ngày 04/01 : xịt
  Ngày 05/01 : ăn 67
  Ngày 06/01 : xịt
  Ngày 07/01 : ăn 18
  Ngày 08/01 : xịt
  Ngày 09/01 : lại xịt
  Ngày 10/01 : ăn 32
  Ngày 11/01 : ăn 85
  Ngày 12/01 : xịt
  Ngày 13/01 : xịt
  Ngày 14/01 : ăn 38
  Ngày 15/01 : ăn 61
  Ngày 16/01 : ăn 39
  Ngày 17/01 : xịt
  Ngày 18/01 : xịt
  Ngày 19/1 : ăn 09
  Ngày 20/1 xịt
  Ngày 21/1 ăn 19
  Ngày 22/1 ăn 10
  Ngày 23/1 ăn 41
  Ngày 24/1 ăn 61
  Ngày 25/1 xịt
  Ngày 26/1 ăn 47
  Ngày 27/1 ăn 79
  Ngày 28/1 ăn 74
  Ngày 29/1

  01,09,10,11,14,15,16,17,18,19,
  21,25,26,28,29,33,34,36,37,38,
  39,41,43,47,48,50,51,52,54,55,
  56,58,59,61,62,65,66,69,71,74,
  79,81,83,85,89,91,93,97,98,99
   
 17. Kiep_ngheo_di_tu

  Kiep_ngheo_di_tu Thành viên tích cực Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  26/11/23
  Bài viết:
  585
  Được thích:
  3,335
  Điểm thành tích:
  887
  Dàn ĐB 50 số tháng 1/2024
  Ngày 1/1 : xịt
  Ngày 2/1 : ăn 56
  Ngày 3/1 : ăn 95
  Ngày 4/1 : xịt
  Ngày 5/1 : xịt
  Ngày 6/1 : xịt
  Ngày 7/1 : ăn 18
  Ngày 8/1 : xịt
  Ngày 9/1: xịt
  Ngày 10/1 : lại miss
  Ngày 11/1 : xịt
  Ngày 12/1 xịt
  Ngày 13/1 ăn 86
  Ngày 14/1 ăn 38
  Ngày 15/1 xịt
  Ngày 16/1 ăn 39
  Ngày 17/1 xịt
  Ngày 18/1 xịt
  Ngày 19/1 ăn 09
  Ngày 20/1 móm
  Ngày 21/1 ăn 19
  Ngày 22/1 ăn 10
  Ngày 23/1 ăn 41
  Ngày 24/1 xịt
  Ngày 25/1 móm
  Ngày 26/1 ăn 47
  Ngày 27/1 móm
  Ngày 28/1 xịt
  Ngày 29/1

  Dàn 50 số :
  00,01,04,05,06,07,09,10,11,14,
  15,16,17,18,19,20,22,24,25,27,
  28,29,,32,33,34,37,38,39,41,43,
  44,47,51,52,55,56,57,59,61,62,
  66,67,69,72,79,82,86,92,97,99
   
 18. Binhminh-368

  Binhminh-368 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  9/9/19
  Bài viết:
  5,659
  Được thích:
  21,841
  Điểm thành tích:
  2,087
  gày 01/01/2024: nhận 32
  Ngày 02/01/2024:: xịt 56
  Ngày 03/01/2024: nhận 95
  Ngày 04/01/2024: xịt 40
  Ngày 05/01/2024: nhận 67
  Ngày 06/01/2024: xịt 94
  Ngày 07/01/2024: nhận 18
  Ngày 08/01/2024: nhận 89
  Ngày 09/01/2024: nhận 77
  Ngày 10/01/2024: nhận 32
  Ngày 11/01/2024: nhận 85
  Ngày 12/01/2024: nhận 13
  Ngày 13/01/2024: xịt 86
  Ngày 14/01/2024: nhận 38
  Ngày 15/01/2024: nhận 61
  Ngày 16/01/2024: xịt 39
  Ngày 17/01/2024: nhận 53
  Ngày 18/01/2024: nhận 98
  Ngày 19/01/2024: nhận 09
  Ngày 20/01/2024: nhận 64
  Ngày 21/01/2024: xịt 19
  Ngày 22/01/2024: xịt 10
  Ngày 23/01/2024: nhận 41
  Ngày 24/01/2024: xịt 61
  Ngày 25/01/2024: nhận 75
  Ngày 26/01/2024: nhận 47
  Ngày 27/01/2024: xịt 79
  Ngày 28/01/2024: xịt 74
  Ngày 29/01/2024:
  Dàn đb 50s:
  00,02,03,05,07,08,11,12,13,16,
  17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,
  30,31,32,35,36,37,50,52,53,55,
  57,58,61,62,63,66,67,68,80,81,
  82,85,86,87,90,91,93,95,96,98
   
  Kiep_ngheo_di_tu, Bemai2kThichlachoi6868 Thích điều này.
 19. MoneyCat

  MoneyCat Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  21/1/22
  Bài viết:
  2,794
  Được thích:
  28,690
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 01/1 Nhận Gẫy
  Ngày 02/1 Nhận Gẫy
  Ngày 03/1 Nhận 95
  Ngày 04/1 Nhận Gẫy
  Ngày 05/1 Nhận Gẫy
  Ngày 06/1 Nhận gẫy
  Ngày 07/1 Nhận 18
  Ngày 08/1 Nhận Gẫy
  Ngày 09/1 Nhận Gẫy
  Ngày 10/1 Nhận 32
  Ngày 11/1 Nhận 85
  Ngày 12/1 Nhận 13
  Ngày 13/1 Nhận Gẫy
  Ngày 14/1 Nhận 38
  Ngày 15/1 Nhận Gẫy
  Ngày 16/1 Nhận 39
  Ngày 17/1 Nhận Gẫy
  Ngày 18/1 Nhận Gẫy
  Ngày 19/1 Nhận Gẫy
  Ngày 20/1 Nhận 64 ( Úp bài ko thấy hiện )
  Ngày 21/1 Nhận Gẫy
  Ngày 22/1 Nhận Gẫy
  Ngày 23/1 Nhận 41
  Ngày 24/1 Nhận 61
  Ngày 25/1 Nhận Gẫy
  Ngày 26/1 Nhận 47
  Ngày 27/1 Nhận Gẫy
  Ngày 28/1 Nhận Gẫy
  Ngày 29/1 Nhận 46
  Ngày 30/1 Nhận
  02,03,07,08,12,14,17,19,20,21,
  23,25,26,28,30,32,34,35,37,39,
  41,43,44,48,49,52,53,57,58,62,
  67,69,70,71,73,75,76,78,80,82,
  84,85,87,89,91,93,94,96,98,99
   
  Chỉnh sửa cuối: 29/1/24
 20. ImLang

  ImLang Lính mới

  Tham gia:
  21/2/23
  Bài viết:
  856
  Được thích:
  3,422
  Điểm thành tích:
  1,417
  Nghề nghiệp:
  Chị Hằng
  DÀN ĐB NGÀY 01/1/2024: 50 số - miss
  DÀN ĐB NGÀY 02/1/2024: 47 số - miss
  DÀN ĐB NGÀY 03/1/2024: 48 số - nhận 95
  DÀN ĐB NGÀY 04/1/2024: 47 số - nhận 40
  DÀN ĐB NGÀY 05/1/2024: 44 số - nhận 67
  DÀN ĐB NGÀY 06/1/2024: 45 số - miss
  DÀN ĐB NGÀY 07/1/2024: 46 số - nhận 18
  DÀN ĐB NGÀY 08/1/2024: 47 số - miss
  DÀN ĐB NGÀY 09/1/2024: 48 số - nhận 77
  DÀN ĐB NGÀY 10/1/2024: 50 số - nhận 32
  DÀN ĐB NGÀY 11/1/2024: 50 số - nhận 85
  DÀN ĐB NGÀY 12/1/2024: 50 số - nhận 13
  DÀN ĐB NGÀY 13/1/2024: 50 số - miss
  DÀN ĐB NGÀY 14/1/2024: 47 số - miss
  DÀN ĐB NGÀY 15/1/2024: 48 số - nhận 61
  DÀN ĐB NGÀY 16/1/2024: 49 số - nhận 39
  DÀN ĐB NGÀY 17/1/2024: 49 số - nhận 53
  DÀN ĐB NGÀY 18/1/2024: 49 số - miss
  DÀN ĐB NGÀY 19/1/2024: 46 số - miss
  DÀN ĐB NGÀY 20/1/2024: 46 số - miss
  DÀN ĐB NGÀY 21/1/2024: 48 số - miss
  DÀN ĐB NGÀY 22/1/2024: 48 số - miss
  DÀN ĐB NGÀY 23/1/2024: 48 số - nhận 41
  DÀN ĐB NGÀY 24/1/2024: 49 số - nhận 61
  DÀN ĐB NGÀY 25/1/2024: 49 số - nhận 75
  DÀN ĐB NGÀY 26/1/2024: 49 số - miss
  DÀN ĐB NGÀY 27/1/2024: 41 số - nhận 79
  DÀN ĐB NGÀY 28/1/2024: 41 số - miss
  DÀN ĐB NGÀY 29/1/2024:
  DÀN 40 SỐ
  09,10,12,13,17,18,19,21,23,25,
  31,32,36,38,39,41,43,45,46,48,
  52,53,56,57,58,61,64,67,71,75,
  76,78,85,86,89,91,93,94,95,98
   
  Kiep_ngheo_di_tu, Bemai2kThichlachoi6868 Thích điều này.

Cộng đồng Ketqua1.net