quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

XSMN THỨ 2 NGÀY 14/06/2021: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 13/6/21.

Lượt xem: 1,758

 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,592
  Điểm thành tích:
  113
 2. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  19,401
  Được thích:
  19,397
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMN THỨ 2 NGÀY 14/06/2021: HCM
  LOTTO : 88
  ĐB : 88
   
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT HCM
  Dan 93 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,02,03,04,05,06,08,09,10,11,
  12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 89 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,02,03,04,05,08,09,10,11,12,
  14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 87 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,02,03,04,05,09,10,11,12,14,
  15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,71,72,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,02,03,04,05,10,11,12,14,15,
  16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,
  28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,72,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 76 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,03,04,05,10,11,12,14,16,17,
  18,20,22,23,24,25,26,27,28,30,
  31,32,33,34,35,36,38,39,41,42,
  43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,72,75,76,77,79,80,
  81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 64 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,03,04,05,10,12,14,16,17,18,
  20,23,24,26,27,28,30,31,32,33,
  34,36,38,41,42,43,44,45,48,49,
  50,51,52,54,55,57,59,61,62,63,
  64,66,67,68,69,72,75,76,77,80,
  81,83,85,86,87,89,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 54 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,03,04,05,10,12,14,16,18,20,
  23,24,26,28,32,33,36,38,41,42,
  43,48,49,50,51,52,54,55,57,59,
  61,63,64,66,67,68,69,72,76,77,
  80,81,83,85,86,89,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 48 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,03,04,14,16,20,23,24,26,28,
  32,33,36,38,42,43,48,49,50,51,
  52,54,55,57,59,61,63,64,66,67,
  68,69,72,76,77,80,81,83,85,86,
  89,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 42 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,03,04,14,16,20,23,24,26,32,
  33,36,38,42,43,48,49,51,52,54,
  55,59,61,63,64,66,67,68,72,76,
  77,80,81,83,86,89,91,92,94,95,
  96,98,
  Dan 35 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,03,04,14,16,24,26,32,33,36,
  38,42,43,48,51,52,54,55,59,63,
  64,66,72,76,77,80,81,83,86,89,
  91,92,94,95,96,
  Dan 31 so. Thang neu 53/100 Win.
  03,04,14,16,24,26,32,33,36,38,
  42,43,48,52,54,59,63,64,66,72,
  76,77,80,81,83,86,89,91,94,95,
  96,
  Dan 24 so. Thang neu 54/100 Win.
  03,04,16,24,33,36,38,42,43,48,
  52,54,59,63,64,66,72,76,77,80,
  81,89,91,96,
  Dan 16 so. Thang neu 55/100 Win.
  03,04,16,24,33,36,38,42,59,63,
  72,76,77,89,91,96,
  Dan 13 so. Thang neu 56/100 Win.
  03,16,33,36,38,42,63,72,76,77,
  89,91,96,
  Dan 8 so. Thang neu 57/100 Win.
  03,16,38,63,76,89,91,96,
  Dan 4 so. Thang neu 58/100 Win.
  03,63,89,91,
  Dan 3 so. Thang neu 59/100 Win.
  03,89,91,
  Dan 3 so. Thang neu 60/100 Win.
  03,89,91,
  Dan 3 so. Thang neu 61/100 Win.
  03,89,91,
  Dan 2 so. Thang neu 62/100 Win.
  03,89,
  Dan 2 so. Thang neu 63/100 Win.
  03,89,
  Dan 1 so. Thang neu 64/100 Win.
  89,
   
  khucdoanh686 thích bài này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT ĐỒNG THÁP
  Dan 92 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,
  53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,
  65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,
  56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,
  90,91,93,94,95,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,
  12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,48,49,50,53,54,56,57,
  58,60,62,63,64,65,66,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,85,86,87,88,89,90,91,93,
  94,95,97,98,99,
  Dan 77 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,
  12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,30,32,33,34,35,
  37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,
  49,50,53,54,56,58,60,63,64,66,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,
  91,93,94,95,97,98,99,
  Dan 72 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,
  13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,30,32,33,34,35,37,38,
  39,40,41,43,44,45,46,48,50,53,
  54,56,58,60,63,64,66,68,69,70,
  71,72,73,74,76,78,79,81,83,85,
  86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,
  98,99,
  Dan 66 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,
  13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,32,33,34,37,38,39,40,
  41,43,44,45,46,50,53,54,56,58,
  60,63,66,68,69,70,71,72,73,74,
  78,79,81,83,86,87,88,89,90,91,
  93,94,95,97,98,99,
  Dan 60 so. Thang neu 49/100 Win.
  01,02,03,04,05,08,09,10,11,13,
  14,16,18,19,20,21,22,23,25,26,
  27,32,33,34,37,38,39,40,41,43,
  44,45,46,50,54,56,58,60,63,66,
  68,70,71,73,74,78,79,81,83,86,
  87,88,89,90,91,93,94,95,98,99,
  Dan 51 so. Thang neu 50/100 Win.
  01,02,03,04,05,08,09,10,13,14,
  16,18,19,20,22,23,25,26,27,32,
  34,37,39,40,41,43,45,46,50,54,
  56,58,60,63,66,68,70,71,73,74,
  78,81,83,87,88,90,91,93,95,98,
  99,
  Dan 43 so. Thang neu 51/100 Win.
  01,02,03,04,05,08,09,14,16,18,
  19,20,22,26,27,32,34,37,39,40,
  41,43,45,46,50,54,56,60,63,66,
  68,71,73,74,78,81,83,88,90,91,
  95,98,99,
  Dan 31 so. Thang neu 52/100 Win.
  01,02,04,05,08,18,22,26,32,37,
  39,40,41,45,46,50,54,56,63,66,
  68,71,73,74,78,81,83,91,95,98,
  99,
  Dan 26 so. Thang neu 53/100 Win.
  02,04,05,08,18,22,32,37,40,41,
  45,46,50,54,56,66,68,73,74,78,
  81,83,91,95,98,99,
  Dan 22 so. Thang neu 54/100 Win.
  02,04,05,18,22,32,40,41,45,46,
  50,54,56,66,68,73,74,81,83,95,
  98,99,
  Dan 19 so. Thang neu 55/100 Win.
  02,04,05,32,40,41,45,46,50,54,
  56,68,73,74,81,83,95,98,99,
  Dan 15 so. Thang neu 56/100 Win.
  04,05,40,41,45,46,50,54,56,68,
  74,83,95,98,99,
  Dan 11 so. Thang neu 57/100 Win.
  04,05,40,45,46,54,68,74,83,95,
  98,
  Dan 9 so. Thang neu 58/100 Win.
  04,05,40,46,54,68,74,83,95,
  Dan 4 so. Thang neu 59/100 Win.
  05,40,54,95,
  Dan 2 so. Thang neu 60/100 Win.
  40,95,
  Dan 2 so. Thang neu 61/100 Win.
  40,95,
  Dan 2 so. Thang neu 62/100 Win.
  40,95,
  Dan 2 so. Thang neu 63/100 Win.
  40,95,
  Dan 2 so. Thang neu 64/100 Win.
  40,95,
  Dan 1 so. Thang neu 65/100 Win.
  40,
   
  khucdoanh686 thích bài này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT CÀ MAU
  Dan 92 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,18,19,20,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,18,19,20,22,23,
  24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,
  47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,
  12,13,15,16,18,19,20,22,23,24,
  25,26,27,29,30,31,32,33,34,37,
  38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,
  50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,
  93,94,96,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,
  12,13,15,16,18,19,20,22,23,24,
  25,26,27,29,30,31,32,33,34,37,
  38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,
  50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,
  93,94,96,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,
  12,13,16,18,19,20,22,23,24,25,
  26,27,29,30,31,32,33,34,37,38,
  39,40,41,42,43,44,46,47,49,50,
  51,52,53,54,55,58,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,88,89,90,91,92,93,96,98,
  99,
  Dan 76 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,
  12,13,16,18,19,20,22,23,24,26,
  27,29,30,31,32,33,34,37,38,39,
  40,41,42,44,47,49,50,51,52,53,
  54,55,58,60,61,62,63,64,65,66,
  67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,
  90,91,92,96,98,99,
  Dan 66 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,10,12,13,
  16,18,19,20,22,23,24,26,27,29,
  30,32,33,34,37,38,39,40,41,42,
  44,47,49,50,51,52,53,54,55,58,
  61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,
  73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,
  86,89,90,96,98,99,
  Dan 60 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,01,03,04,06,07,12,13,16,18,
  19,20,22,23,24,26,29,30,32,33,
  34,38,39,40,41,42,44,47,50,51,
  52,53,54,55,58,61,63,64,65,66,
  67,69,70,71,72,73,74,75,78,80,
  81,82,83,84,86,89,90,96,98,99,
  Dan 51 so. Thang neu 50/100 Win.
  01,03,04,06,07,12,13,16,18,20,
  24,26,29,30,32,33,38,39,40,41,
  42,47,50,51,52,53,54,55,58,61,
  63,64,65,67,69,70,71,73,74,78,
  80,81,82,83,84,86,89,90,96,98,
  99,
  Dan 43 so. Thang neu 51/100 Win.
  03,06,07,12,13,18,20,24,26,29,
  30,32,33,38,39,40,41,47,50,51,
  52,53,54,58,61,63,64,65,67,69,
  70,71,74,78,80,81,83,86,89,90,
  96,98,99,
  Dan 36 so. Thang neu 52/100 Win.
  03,06,12,13,18,20,24,26,29,30,
  32,33,38,39,40,47,50,51,52,53,
  58,61,63,65,67,69,70,71,74,81,
  83,86,89,90,98,99,
  Dan 32 so. Thang neu 53/100 Win.
  03,06,13,18,20,24,26,29,30,32,
  33,38,39,40,47,50,51,53,61,63,
  65,67,69,70,71,74,81,83,86,90,
  98,99,
  Dan 27 so. Thang neu 54/100 Win.
  03,06,13,18,20,24,26,29,30,32,
  33,39,40,47,51,53,61,63,65,67,
  69,70,74,81,83,98,99,
  Dan 20 so. Thang neu 55/100 Win.
  03,06,13,18,20,24,32,33,39,40,
  47,51,53,63,65,69,74,81,83,99,
  Dan 9 so. Thang neu 56/100 Win.
  03,18,20,24,32,33,51,65,83,
  Dan 4 so. Thang neu 57/100 Win.
  24,51,65,83,
  Dan 3 so. Thang neu 58/100 Win.
  24,65,83,
  Dan 2 so. Thang neu 59/100 Win.
  24,83,
  Dan 2 so. Thang neu 60/100 Win.
  24,83,
  Dan 2 so. Thang neu 61/100 Win.
  24,83,
  Dan 2 so. Thang neu 62/100 Win.
  24,83,
  Dan 1 so. Thang neu 63/100 Win.
  83,
   
  khucdoanh686 thích bài này.
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT HUẾ
  Dan 95 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,60,61,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,99,
  Dan 91 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,
  54,55,56,57,58,60,61,63,64,65,
  66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  99,
  Dan 81 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,15,17,18,19,20,21,
  23,24,25,27,29,30,31,32,33,34,
  36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,
  47,49,50,51,52,55,56,58,60,61,
  63,64,65,66,67,68,71,72,74,75,
  76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,
  99,
  Dan 77 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,15,17,18,19,21,23,
  24,25,27,29,30,31,32,33,34,36,
  37,38,39,40,43,44,45,47,49,50,
  51,52,55,56,58,60,61,63,64,65,
  66,67,68,71,72,74,75,76,77,78,
  79,80,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,94,95,96,97,99,
  Dan 68 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,
  13,14,15,18,19,21,24,25,27,29,
  30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,
  43,44,45,47,49,50,51,52,55,56,
  60,61,63,65,66,67,68,71,72,74,
  75,76,77,78,79,80,85,86,87,88,
  89,90,91,94,95,96,97,99,
  Dan 60 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,
  13,14,18,19,21,24,25,27,29,30,
  31,32,33,34,36,37,38,40,43,44,
  45,47,49,50,51,52,55,56,60,61,
  63,67,68,71,72,74,75,76,79,80,
  85,86,88,89,90,91,94,96,97,99,
  Dan 57 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,
  13,14,18,21,24,25,27,30,31,32,
  33,34,36,37,40,43,44,45,47,49,
  50,51,52,55,56,60,61,63,67,68,
  71,72,74,75,76,79,80,85,86,88,
  89,90,91,94,96,97,99,
  Dan 51 so. Thang neu 50/100 Win.
  01,02,04,05,06,08,10,11,13,14,
  18,21,24,25,27,30,31,32,33,34,
  37,40,43,44,45,49,50,52,55,56,
  60,61,63,67,68,71,72,74,75,76,
  79,80,85,86,89,90,91,94,96,97,
  99,
  Dan 46 so. Thang neu 51/100 Win.
  01,02,04,05,06,08,10,11,14,18,
  21,24,25,27,30,31,32,33,34,40,
  43,44,45,49,52,55,60,61,63,68,
  71,72,74,75,76,79,80,85,86,89,
  90,91,94,96,97,99,
  Dan 38 so. Thang neu 52/100 Win.
  01,04,06,08,10,11,14,18,24,25,
  27,30,31,32,33,34,43,44,45,49,
  52,55,61,63,68,71,72,75,76,79,
  80,85,89,90,91,94,97,99,
  Dan 29 so. Thang neu 53/100 Win.
  01,06,08,10,11,14,18,25,27,31,
  32,33,34,43,44,45,49,61,63,68,
  71,75,76,79,80,85,91,94,97,
  Dan 25 so. Thang neu 54/100 Win.
  01,06,08,10,11,14,27,32,33,34,
  43,44,45,49,61,68,71,75,76,79,
  80,85,91,94,97,
  Dan 22 so. Thang neu 55/100 Win.
  01,06,10,11,14,27,32,33,34,43,
  44,45,49,61,68,71,76,79,80,85,
  91,94,
  Dan 14 so. Thang neu 56/100 Win.
  01,14,27,34,44,45,49,61,68,71,
  76,80,85,91,
  Dan 10 so. Thang neu 57/100 Win.
  01,14,27,34,44,49,61,71,80,91,
  Dan 4 so. Thang neu 58/100 Win.
  01,27,34,80,
  Dan 2 so. Thang neu 59/100 Win.
  27,80,
  Dan 2 so. Thang neu 60/100 Win.
  27,80,
  Dan 1 so. Thang neu 61/100 Win.
  80,
   
  khucdoanh686 thích bài này.
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT PHÚ YÊN
  Dan 92 so. Thang neu 43/100 Win.
  01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 91 so. Thang neu 44/100 Win.
  01,02,05,06,07,08,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 86 so. Thang neu 45/100 Win.
  01,02,05,06,07,08,10,11,12,14,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,61,62,63,64,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,
  92,93,95,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 46/100 Win.
  01,02,05,06,07,08,10,11,12,14,
  16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,61,62,63,64,67,68,69,70,71,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,90,92,93,95,
  98,99,
  Dan 73 so. Thang neu 47/100 Win.
  01,02,05,06,07,08,10,11,12,16,
  18,19,20,21,23,24,25,28,29,30,
  31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,
  53,55,56,57,58,59,61,62,64,67,
  68,70,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,90,93,
  95,98,99,
  Dan 63 so. Thang neu 48/100 Win.
  01,02,06,07,08,10,11,12,16,18,
  19,20,21,23,24,28,29,30,32,35,
  36,37,38,39,40,42,43,44,46,47,
  48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,
  59,61,64,67,68,70,73,74,75,76,
  77,78,80,81,82,85,86,87,88,90,
  95,98,99,
  Dan 60 so. Thang neu 49/100 Win.
  01,02,07,08,11,12,16,18,19,20,
  21,23,24,28,29,30,32,35,36,37,
  38,39,40,42,43,44,46,47,48,49,
  50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,
  64,67,68,70,73,74,75,76,77,78,
  80,81,82,85,86,87,88,90,98,99,
  Dan 42 so. Thang neu 50/100 Win.
  07,08,11,12,16,18,20,21,23,24,
  29,30,32,35,36,37,38,40,42,43,
  44,47,48,49,50,53,55,56,57,58,
  59,61,67,68,76,78,81,85,86,88,
  90,99,
  Dan 37 so. Thang neu 51/100 Win.
  07,08,11,12,16,18,20,21,23,24,
  30,32,35,37,38,40,42,44,47,49,
  50,53,55,56,57,58,59,61,67,68,
  76,78,85,86,88,90,99,
  Dan 31 so. Thang neu 52/100 Win.
  07,11,12,16,18,20,21,23,24,30,
  32,35,37,38,40,42,47,49,50,53,
  55,56,57,59,61,67,68,78,85,88,
  99,
  Dan 28 so. Thang neu 53/100 Win.
  07,11,12,18,20,21,23,24,30,32,
  37,38,40,42,47,49,50,53,55,56,
  57,59,67,68,78,85,88,99,
  Dan 19 so. Thang neu 54/100 Win.
  07,11,20,21,23,24,30,37,38,40,
  49,50,55,59,67,78,85,88,99,
  Dan 16 so. Thang neu 55/100 Win.
  07,11,20,21,23,37,38,40,49,50,
  55,59,67,78,85,88,
  Dan 15 so. Thang neu 56/100 Win.
  07,11,20,21,23,37,38,40,50,55,
  59,67,78,85,88,
  Dan 11 so. Thang neu 57/100 Win.
  11,20,21,23,37,50,59,67,78,85,
  88,
  Dan 10 so. Thang neu 58/100 Win.
  11,20,21,23,37,50,59,78,85,88,
  Dan 9 so. Thang neu 59/100 Win.
  11,20,21,23,50,59,78,85,88,
  Dan 6 so. Thang neu 60/100 Win.
  11,21,50,59,78,85,
  Dan 6 so. Thang neu 61/100 Win.
  11,21,50,59,78,85,
  Dan 4 so. Thang neu 62/100 Win.
  11,50,59,78,
  Dan 2 so. Thang neu 63/100 Win.
  11,50,
  Dan 1 so. Thang neu 64/100 Win.
  11,
   
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,592
  Điểm thành tích:
  113
  GIẢI NHẤT MIỀN BẮC
  Dan 94 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,
  21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,
  21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,38,39,40,41,42,43,45,46,
  48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,
  71,72,74,76,77,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,90,92,93,94,95,
  97,98,99,
  Dan 77 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,
  24,25,27,28,29,30,31,32,34,38,
  39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,
  51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,
  63,65,68,69,70,71,72,74,77,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,
  92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 74 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,
  24,27,28,29,30,31,32,34,38,39,
  40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,
  52,53,55,56,57,58,59,60,61,65,
  68,69,70,71,72,74,77,79,80,81,
  82,83,84,86,87,88,90,92,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 64 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,16,17,19,27,28,29,
  30,31,34,38,39,40,41,43,45,46,
  48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,
  59,60,61,65,68,69,70,71,72,74,
  77,80,81,82,84,86,87,90,92,93,
  94,95,97,99,
  Dan 56 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,01,02,03,06,07,09,10,11,12,
  13,14,17,19,27,28,29,30,31,34,
  38,39,40,43,45,46,48,49,50,51,
  53,55,56,57,58,59,60,61,65,68,
  69,70,71,72,74,80,81,82,86,87,
  90,92,93,94,95,99,
  Dan 48 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,01,02,03,06,07,09,10,12,13,
  17,19,27,28,29,31,34,38,39,45,
  46,48,49,50,51,55,57,58,60,61,
  65,68,69,70,71,72,74,80,81,82,
  86,87,90,92,93,94,95,99,
  Dan 43 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,01,02,03,06,07,09,10,12,13,
  19,27,28,29,31,34,38,39,46,48,
  49,50,51,55,57,58,60,65,68,69,
  70,71,72,74,80,81,82,86,87,90,
  94,95,99,
  Dan 33 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,02,03,06,07,09,12,13,19,27,
  29,34,38,46,48,49,50,51,55,65,
  68,69,70,71,72,74,80,81,82,86,
  90,95,99,
  Dan 27 so. Thang neu 53/100 Win.
  02,03,06,07,09,12,19,27,38,46,
  48,49,50,51,55,65,69,70,71,72,
  74,80,81,86,90,95,99,
  Dan 24 so. Thang neu 54/100 Win.
  02,06,07,09,12,19,27,38,46,48,
  50,55,65,69,70,71,72,74,80,81,
  86,90,95,99,
  Dan 20 so. Thang neu 55/100 Win.
  02,06,07,09,12,27,38,46,48,50,
  55,65,71,72,74,80,86,90,95,99,
  Dan 11 so. Thang neu 56/100 Win.
  02,06,07,09,12,38,48,50,55,71,
  90,
  Dan 9 so. Thang neu 57/100 Win.
  02,06,07,12,38,48,50,55,71,
  Dan 6 so. Thang neu 58/100 Win.
  06,12,38,48,50,71,
  Dan 4 so. Thang neu 59/100 Win.
  12,38,48,71,
  Dan 3 so. Thang neu 60/100 Win.
  12,48,71,
  Dan 3 so. Thang neu 61/100 Win.
  12,48,71,
  Dan 1 so. Thang neu 62/100 Win.
  48,
   
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC
  Dan 91 so. Thang neu 43/100 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,
  54,56,57,58,60,61,62,63,65,66,
  67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 88 so. Thang neu 44/100 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,
  12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,25,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,
  58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,
  70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 45/100 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,
  27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,51,52,53,54,56,57,58,60,
  61,62,63,65,66,67,68,69,70,72,
  73,74,75,76,77,78,80,81,83,84,
  85,86,87,88,89,90,92,95,96,97,
  98,99,
  Dan 77 so. Thang neu 46/100 Win.
  01,03,04,06,07,09,10,11,15,16,
  17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,
  29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,
  41,43,44,45,46,47,49,51,52,53,
  54,56,57,58,60,61,62,63,65,66,
  67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,
  78,80,81,83,84,85,86,87,88,89,
  90,92,95,96,97,98,99,
  Dan 75 so. Thang neu 47/100 Win.
  01,03,04,06,07,09,10,11,15,16,
  17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,
  56,57,58,60,61,62,63,66,67,68,
  69,70,72,73,74,75,76,77,78,80,
  81,83,84,85,86,87,88,89,90,92,
  95,96,97,98,99,
  Dan 63 so. Thang neu 48/100 Win.
  01,03,04,06,09,11,15,16,18,19,
  20,22,23,25,27,28,31,32,34,36,
  37,39,40,41,43,44,45,47,49,52,
  53,54,57,58,60,62,66,67,68,69,
  70,72,73,74,75,76,77,78,80,81,
  83,84,85,86,87,88,89,90,92,95,
  96,97,98,
  Dan 57 so. Thang neu 49/100 Win.
  01,03,06,09,11,15,18,19,20,23,
  25,27,28,31,32,34,36,37,39,40,
  41,43,44,45,47,49,52,53,54,57,
  58,60,62,66,67,68,69,70,72,74,
  75,76,77,78,80,81,83,84,85,87,
  88,89,90,92,95,96,97,
  Dan 52 so. Thang neu 50/100 Win.
  01,03,06,15,18,19,20,23,25,27,
  28,31,32,34,36,37,39,40,41,43,
  44,45,47,52,53,54,58,60,62,66,
  67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,
  80,81,84,85,87,88,89,90,92,95,
  96,97,
  Dan 45 so. Thang neu 51/100 Win.
  01,03,06,15,18,20,25,27,28,31,
  34,36,37,39,40,41,43,44,45,47,
  52,54,60,62,66,67,68,69,72,74,
  75,76,77,78,80,81,84,87,88,89,
  90,92,95,96,97,
  Dan 37 so. Thang neu 52/100 Win.
  01,03,06,15,18,20,25,27,31,34,
  36,37,39,41,43,44,45,47,52,60,
  62,66,67,69,72,74,75,76,77,78,
  80,81,84,87,89,92,96,
  Dan 28 so. Thang neu 53/100 Win.
  03,06,15,18,20,25,27,31,34,36,
  41,43,45,52,66,67,69,72,74,75,
  76,77,78,80,84,87,92,96,
  Dan 22 so. Thang neu 54/100 Win.
  03,06,15,20,27,31,34,36,41,43,
  45,52,66,72,74,75,76,77,78,80,
  87,96,
  Dan 17 so. Thang neu 55/100 Win.
  03,06,15,20,27,31,36,41,43,52,
  66,74,75,76,77,78,87,
  Dan 13 so. Thang neu 56/100 Win.
  06,20,31,36,41,43,52,66,74,76,
  77,78,87,
  Dan 8 so. Thang neu 57/100 Win.
  31,41,43,66,74,76,77,78,
  Dan 6 so. Thang neu 58/100 Win.
  31,41,43,76,77,78,
  Dan 4 so. Thang neu 59/100 Win.
  41,43,77,78,
  Dan 3 so. Thang neu 60/100 Win.
  41,77,78,
  Dan 2 so. Thang neu 61/100 Win.
  41,78,
  Dan 2 so. Thang neu 62/100 Win.
  41,78,
  Dan 1 so. Thang neu 63/100 Win.
  78,
   
  khucdoanh686minhnhi020416 thích điều này.
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,592
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,54,55,56,57,58,59,60,62,
  63,64,65,66,67,68,70,71,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,
  33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,
  46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,
  57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,
  68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,03,04,05,08,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  24,25,26,27,29,33,34,36,37,38,
  39,40,43,44,46,47,48,49,50,51,
  52,54,55,56,57,58,60,62,63,64,
  65,66,67,68,71,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,
  89,90,91,92,94,95,97,99,
  Dan 68 so:
  03,04,05,08,11,12,13,14,15,16,
  17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,
  29,33,34,37,38,39,43,44,47,48,
  49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,
  62,63,64,65,66,67,68,71,73,74,
  75,76,77,78,80,82,83,84,86,87,
  88,89,90,91,92,95,97,99,
  Dan 58 so:
  03,04,05,11,12,13,14,15,16,17,
  18,19,20,21,22,24,25,26,29,34,
  37,38,39,44,47,48,50,51,52,54,
  55,56,57,58,60,62,65,66,71,73,
  74,75,76,77,78,80,82,83,84,86,
  87,88,89,90,92,95,97,99,
  Dan 48 so:
  03,04,05,11,12,14,15,17,18,19,
  20,21,22,24,26,29,34,37,38,39,
  44,48,50,52,54,55,57,58,62,65,
  66,71,73,74,75,77,78,80,82,83,
  84,86,87,88,89,90,92,99,
  Dan 38 so:
  03,04,05,11,12,14,15,17,18,19,
  20,21,24,29,34,38,44,48,52,54,
  55,58,62,65,66,71,73,74,77,78,
  82,83,84,87,88,89,90,92,
  Dan 28 so:
  04,05,11,12,15,17,19,20,21,24,
  29,34,38,48,54,55,58,71,73,74,
  77,82,83,84,87,88,89,92,
  Dan 18 so:
  04,05,11,12,15,17,19,20,24,29,
  48,55,71,73,74,77,83,87,
  Dan 08 so:
  12,15,17,20,29,48,73,77,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,42,43,44,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,94,96,97,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,43,44,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,97,99,
  Dan 78 so:
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,
  12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,30,31,32,33,34,36,
  37,38,39,40,43,44,48,50,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,
  87,88,90,91,92,93,97,99,
  Dan 68 so:
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,
  12,13,16,17,18,19,20,22,23,24,
  25,26,27,30,31,32,33,34,36,37,
  38,40,43,44,48,50,53,54,55,56,
  58,59,60,61,62,66,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,
  86,87,88,90,92,93,97,99,
  Dan 58 so:
  01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,
  13,16,17,18,19,20,22,23,25,26,
  27,30,31,32,33,34,36,37,38,40,
  43,44,48,50,54,56,58,59,60,61,
  62,68,69,70,73,74,75,76,80,81,
  82,83,86,87,90,92,93,97,
  Dan 48 so:
  01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,
  13,17,18,19,22,25,26,27,30,31,
  32,33,34,36,40,43,48,54,56,58,
  59,60,61,62,68,69,70,73,74,75,
  76,80,82,83,87,90,93,97,
  Dan 38 so:
  02,09,10,11,12,17,18,19,22,25,
  26,27,30,31,32,33,36,40,43,48,
  54,56,58,59,60,62,68,69,70,73,
  74,76,82,83,87,90,93,97,
  Dan 28 so:
  02,09,11,12,17,18,22,25,26,27,
  30,32,36,43,48,54,56,58,59,68,
  69,70,73,76,82,90,93,97,
  Dan 18 so:
  11,12,22,25,30,32,36,43,48,54,
  56,58,59,68,69,70,90,93,
  Dan 08 so:
  30,32,36,43,48,56,69,70,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  44,45,48,50,51,52,53,54,55,57,
  58,59,60,61,62,64,65,66,68,69,
  70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  01,04,07,08,10,12,13,14,15,16,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,
  29,30,31,32,33,34,35,37,38,40,
  41,42,44,45,48,50,51,52,53,54,
  55,57,58,59,60,61,62,64,65,66,
  68,69,70,73,74,75,76,77,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  01,04,07,08,10,12,13,14,15,17,
  18,19,20,21,22,24,25,27,29,30,
  31,32,35,37,38,40,41,42,44,45,
  48,54,55,58,59,60,61,62,64,65,
  66,68,69,70,73,74,75,76,77,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,
  91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  01,04,07,08,10,12,13,14,15,17,
  18,19,20,21,22,24,25,27,29,30,
  31,32,35,37,38,41,44,45,48,54,
  55,59,61,62,64,65,66,68,69,70,
  73,74,75,76,77,80,81,86,87,88,
  90,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 48 so:
  01,04,07,08,10,12,13,14,15,17,
  18,19,20,21,22,24,25,29,31,35,
  37,38,41,44,45,48,54,55,59,61,
  62,65,66,68,69,70,74,76,77,81,
  86,87,90,92,93,94,96,97,
  Dan 38 so:
  04,07,08,12,13,14,15,18,20,21,
  22,24,25,31,38,41,44,45,48,54,
  55,59,61,62,66,69,70,74,76,77,
  86,87,90,92,93,94,96,97,
  Dan 28 so:
  07,08,13,14,15,18,22,24,38,41,
  45,48,54,55,59,61,62,70,74,76,
  77,86,90,92,93,94,96,97,
  Dan 18 so:
  13,14,15,18,22,24,38,41,45,48,
  54,55,62,70,74,86,96,97,
  Dan 08 so:
  14,15,22,38,41,48,55,97,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,
  93,95,96,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,17,18,19,21,22,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,48,49,50,51,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,92,93,95,96,98,99,
  Dan 78 so:
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,14,15,17,18,19,21,22,25,26,
  27,30,31,32,33,34,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,48,49,50,53,
  55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,
  87,89,90,92,93,96,98,99,
  Dan 68 so:
  02,04,05,06,07,10,11,12,14,15,
  18,21,22,25,26,27,30,31,32,33,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,
  49,50,53,55,56,57,58,59,61,62,
  63,64,67,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,
  87,89,90,92,93,96,98,99,
  Dan 58 so:
  02,04,05,06,07,10,11,14,15,18,
  21,22,25,26,27,30,31,32,33,37,
  38,41,42,43,45,48,49,50,55,57,
  58,61,62,63,64,67,69,70,71,72,
  74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,
  85,86,87,89,90,93,98,99,
  Dan 48 so:
  02,06,07,10,11,15,18,21,25,26,
  27,30,31,33,37,42,45,48,49,50,
  55,57,58,61,62,63,64,67,69,70,
  71,75,76,77,78,79,80,82,83,84,
  85,86,87,89,90,93,98,99,
  Dan 38 so:
  02,06,07,11,18,21,25,26,30,31,
  33,37,42,45,48,49,50,55,57,58,
  61,64,69,70,71,75,76,77,80,82,
  83,84,85,86,87,89,90,99,
  Dan 28 so:
  02,06,07,11,18,21,25,26,31,33,
  37,42,48,49,55,58,61,64,69,75,
  76,82,83,85,87,89,90,99,
  Dan 18 so:
  07,11,18,25,26,33,42,48,55,58,
  61,64,69,75,76,82,83,85,
  Dan 08 so:
  18,25,26,33,48,55,58,69,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,
  55,56,57,58,60,61,62,64,65,66,
  68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,
  79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,96,97,99,
  Dan 78 so:
  02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,
  13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,
  36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,
  48,49,50,52,53,54,55,56,58,60,
  62,65,66,68,70,71,72,74,75,77,
  78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,92,93,94,96,97,99,
  Dan 68 so:
  02,03,04,06,09,10,12,13,14,15,
  16,18,19,20,21,22,24,26,27,28,
  29,33,34,35,36,37,39,40,41,42,
  43,44,45,46,48,49,52,53,55,56,
  58,60,62,65,66,68,70,71,72,74,
  75,77,78,79,80,82,83,84,85,87,
  88,89,90,92,94,96,97,99,
  Dan 58 so:
  02,03,04,06,09,10,14,15,16,18,
  19,21,22,26,27,28,29,34,35,36,
  37,39,41,42,43,44,45,46,48,49,
  52,53,55,56,60,62,65,66,68,70,
  71,72,74,77,78,79,80,82,84,85,
  87,88,89,90,92,94,96,97,
  Dan 48 so:
  02,03,04,09,10,15,18,19,21,22,
  26,27,28,29,35,36,37,39,41,42,
  45,46,48,52,55,56,60,62,65,66,
  70,71,72,74,77,78,79,80,82,84,
  85,87,88,89,90,94,96,97,
  Dan 38 so:
  02,03,04,09,10,18,21,22,27,28,
  29,35,39,41,42,45,46,48,52,55,
  56,62,65,66,70,72,74,77,78,80,
  82,84,85,87,90,94,96,97,
  Dan 28 so:
  02,03,04,09,10,21,22,27,35,39,
  45,46,48,52,55,56,62,65,66,72,
  74,78,84,85,87,94,96,97,
  Dan 18 so:
  02,03,04,09,21,22,35,45,46,48,
  52,55,56,62,66,74,84,96,
  Dan 08 so:
  02,09,21,22,35,48,55,56,
   
  khucdoanh686minhnhi020416 thích điều này.
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,592
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,11,
  12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,
  68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so:
  00,01,03,04,05,06,07,09,11,12,
  13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,
  36,39,40,41,43,45,46,47,48,50,
  51,52,53,54,55,59,60,62,64,65,
  67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,93,94,95,96,97,98,
  Dan 68 so:
  00,01,03,04,05,06,07,09,11,12,
  13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,31,32,34,35,39,
  40,41,43,45,46,47,48,50,51,53,
  54,55,59,60,64,65,68,70,73,74,
  75,76,78,79,80,81,83,86,87,88,
  89,90,91,93,94,95,96,97,
  Dan 58 so:
  00,01,03,04,05,06,07,09,11,13,
  14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,31,32,35,39,40,41,43,
  45,46,48,50,51,53,54,55,64,65,
  68,70,73,74,76,78,79,81,83,87,
  88,89,90,91,93,95,96,97,
  Dan 48 so:
  01,03,04,06,07,09,11,13,15,19,
  21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,
  35,39,40,41,43,45,48,50,53,54,
  55,64,65,68,70,73,74,76,78,79,
  83,87,88,89,90,91,96,97,
  Dan 38 so:
  06,07,09,11,13,15,19,21,23,24,
  26,27,28,31,40,41,43,45,48,50,
  53,54,55,64,65,68,70,73,76,78,
  83,87,88,89,90,91,96,97,
  Dan 28 so:
  06,09,11,13,15,19,23,24,26,27,
  40,41,43,45,48,53,54,55,65,68,
  70,73,76,78,83,87,90,96,
  Dan 18 so:
  06,09,19,24,27,40,43,48,53,54,
  65,70,73,76,78,83,87,96,
  Dan 08 so:
  19,43,48,53,65,73,76,78,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,
  23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,
  35,37,39,40,41,42,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,
  91,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,18,19,20,23,
  24,25,28,29,30,32,33,34,35,37,
  39,40,41,42,44,45,49,51,52,53,
  54,55,56,58,59,60,61,63,64,66,
  67,69,71,72,73,74,75,76,77,78,
  80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,
  91,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,
  14,15,16,18,19,20,23,24,25,28,
  33,34,37,39,40,42,44,45,49,51,
  52,53,54,55,56,58,59,60,61,63,
  64,66,67,71,72,73,74,75,76,77,
  78,81,82,83,85,86,87,88,89,90,
  91,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,
  14,18,19,20,23,24,28,34,37,39,
  40,42,44,49,51,52,53,54,55,56,
  58,59,60,61,63,64,66,71,72,73,
  74,75,76,78,82,83,85,86,87,88,
  89,90,91,93,95,96,97,98,
  Dan 48 so:
  02,04,07,08,09,11,12,13,14,20,
  24,28,34,39,40,42,44,49,51,52,
  53,54,55,58,59,60,61,63,64,66,
  71,72,73,74,75,76,78,82,83,85,
  87,88,90,93,95,96,97,98,
  Dan 38 so:
  02,04,07,08,11,12,13,24,28,34,
  39,40,42,44,49,51,52,54,55,58,
  59,60,61,63,64,66,71,73,74,75,
  78,82,83,87,88,90,95,97,
  Dan 28 so:
  02,04,07,08,11,24,34,39,40,44,
  49,51,54,55,59,60,61,63,71,73,
  74,75,78,82,83,88,95,97,
  Dan 18 so:
  08,11,24,34,40,49,51,54,55,61,
  71,73,75,78,82,83,88,95,
  Dan 08 so:
  08,40,49,61,78,82,83,95,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,
  45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,
  90,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,
  13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  37,38,39,40,41,43,45,47,50,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,66,67,69,70,71,73,75,76,
  77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,
  89,90,93,94,95,96,97,99,
  Dan 68 so:
  01,02,04,06,07,08,10,12,13,16,
  17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,
  29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,
  41,43,45,47,50,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,66,67,69,
  70,71,76,78,79,80,81,83,84,85,
  86,87,89,90,94,95,96,99,
  Dan 58 so:
  01,02,06,07,08,10,12,13,16,19,
  20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,
  32,34,37,39,40,41,43,45,47,50,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  66,67,69,70,71,76,78,79,80,81,
  84,85,87,89,90,95,96,99,
  Dan 48 so:
  01,02,06,07,08,10,12,13,16,19,
  20,21,23,27,29,31,32,34,37,39,
  40,41,43,45,47,50,55,56,57,58,
  62,63,66,67,69,70,71,76,78,79,
  80,84,87,89,90,95,96,99,
  Dan 38 so:
  01,02,06,07,08,10,12,13,16,21,
  23,27,29,31,32,34,37,40,43,45,
  50,55,56,57,66,67,69,70,71,76,
  78,79,80,84,87,89,96,99,
  Dan 28 so:
  01,02,08,10,13,16,21,23,27,29,
  32,40,43,45,50,55,56,57,66,67,
  70,71,76,78,84,87,96,99,
  Dan 18 so:
  02,08,10,13,21,23,29,32,43,45,
  55,57,66,67,71,76,78,84,
  Dan 08 so:
  02,10,13,23,45,67,76,78,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,
  23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,
  46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,
  91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,
  12,13,14,15,17,20,22,23,25,26,
  27,29,31,32,33,35,36,37,38,39,
  40,41,43,44,45,46,47,49,50,52,
  53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,
  64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,82,84,85,86,88,89,
  90,91,93,94,95,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,12,
  13,14,15,17,20,23,25,27,29,31,
  32,33,35,36,38,39,40,41,43,44,
  45,46,47,50,53,54,55,56,57,58,
  59,61,62,63,64,67,68,69,71,72,
  73,74,76,78,79,80,82,85,86,89,
  90,91,93,94,95,97,98,99,
  Dan 58 so:
  00,01,02,03,04,05,07,09,12,13,
  14,15,17,23,25,29,32,33,35,38,
  39,40,41,43,44,46,47,50,53,54,
  55,56,57,59,62,63,67,68,69,71,
  72,74,76,78,79,80,82,85,86,89,
  90,91,93,94,95,97,98,99,
  Dan 48 so:
  00,01,02,03,04,05,07,12,13,14,
  17,23,29,32,35,39,40,41,43,44,
  46,47,53,55,56,57,59,62,63,67,
  68,69,71,72,74,76,78,79,80,82,
  85,86,90,91,93,94,97,99,
  Dan 38 so:
  01,03,05,07,12,14,17,23,29,32,
  39,41,43,44,47,53,55,56,57,62,
  63,67,68,71,72,74,76,78,79,80,
  85,86,90,91,93,94,97,99,
  Dan 28 so:
  01,03,07,12,17,23,29,39,41,47,
  55,56,57,62,63,67,71,72,76,78,
  79,80,85,90,93,94,97,99,
  Dan 18 so:
  03,07,17,23,39,41,47,57,62,63,
  72,76,78,80,85,90,93,97,
  Dan 08 so:
  17,23,39,57,76,78,93,97,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,
  12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,
  12,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,
  79,81,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,03,04,05,06,08,10,11,12,
  17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
  29,30,31,32,34,35,37,39,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,71,72,73,74,76,77,
  78,79,81,83,84,85,86,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,03,04,05,06,10,11,12,17,19,
  20,22,24,25,26,27,29,30,31,32,
  34,35,37,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,
  60,62,63,64,66,67,71,72,73,74,
  76,77,78,79,81,83,84,85,86,90,
  91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 58 so:
  00,03,04,06,10,11,12,17,19,20,
  22,25,26,27,29,30,31,32,34,37,
  41,42,44,45,46,49,51,53,54,55,
  56,57,58,60,63,64,66,67,71,72,
  73,74,76,77,78,79,81,83,84,85,
  86,90,92,93,95,96,98,99,
  Dan 48 so:
  00,03,06,10,11,12,17,19,20,25,
  26,27,29,30,31,32,34,37,41,42,
  44,45,46,49,51,53,54,56,58,60,
  63,64,66,67,71,76,77,78,79,81,
  83,84,86,90,92,93,95,96,
  Dan 38 so:
  00,06,11,12,17,19,20,25,27,29,
  31,32,34,37,41,42,44,45,51,56,
  58,60,63,64,66,67,71,76,78,79,
  81,83,84,86,90,92,93,96,
  Dan 28 so:
  00,06,12,17,19,20,25,27,29,32,
  34,37,42,44,45,58,60,64,66,71,
  76,78,79,81,83,84,90,93,
  Dan 18 so:
  12,17,20,27,29,44,45,58,60,64,
  66,76,78,81,83,84,90,93,
  Dan 08 so:
  12,27,60,66,78,81,90,93,
   
  khucdoanh686minhnhi020416 thích điều này.
 12. khucdoanh686

  khucdoanh686 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  30/8/20
  Bài viết:
  739
  Được thích:
  5,100
  Điểm thành tích:
  93
  MOD ơi từ ngày mai MOD có thể thống kê mức nhận của các Đài để biết tham khảo mức chơi đươc không ?

  Thống kê chỉ cần ghi dòng đầu tiên của mỗi đài, cập nhật liên tục theo các ngày, không cần ghi rõ ràng từng ngày ví dụ mình đã thống kê MB, còn các đài MN và MT...

  GIẢI NHẤT MIỀN BẮC: 50,48,44,48,46,61(1s),50,58(8s),49, - Thống kê từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 13/6 theo thứ tự nhận mức

  ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC: 48,47,55,52,52,52,51,45,48,

  HCM (Thứ 2,7): 45,51,50


  Thừa Thiên Huế (T2): 47


  Phú Yên (T2): 49


  DacLak (T3): 45


  Quảng Nam (T3): 48


  Đà Nẵng (T4,7): 47,45,Xit từ 9x(42)


  Khánh Hòa (T4,CN)): 51,51,51


  Bình Định (T5): 52,55(12s)


  Quảng Trị (T5): 50


  Quảng Bình (T5): 54


  Gia Lai (T6): 46,54


  Ninh Thuận (T6): 46,47


  Quảng Ngãi (T7): 58(12s),51,


  Đắc Nông (T7) 48,47


  KonTum (CN) 57(5s),46  Dồng Tháp (Th2): 50


  Cà Mau (Th2): 46


  Vũng Tàu (Th3): Xit tu9x(Muc43)


  Bạc Liêu (Th3): 43


  Đồng Nai (Th4): 58(5s)


  Cần Thơ (Th4): 52


  Sóc Trăng (Th4): Xit tu 9x (Muc42)


  Tây Ninh (Th5): 49,46


  An Giang (Th5): 49,51


  Bình Thuận (Th5): 49,52


  Vĩnh Log (Th6): 51,48


  Bình Dương (Th6): 49,54(23s)


  Trà Vinh (Th6): 45,56(12s)


  Hậu Giang (Th7): 47,52


  Bình Phước (Th7): 47,50,


  Tiền Giang (CN): 51,58(9s)


  Kiên Giang (CN): 51,52


  Đà Lat (CN): 51,48
   
  Chỉnh sửa cuối: 14/6/21
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,592
  Điểm thành tích:
  113
  Cảm ơn bạn đã góp ý cho Topic phát triển nhưng công việc mình bận lắm, mình đã cố gắng để lên dàn rồi, mặc dù chỉ có 2-3 người quan tâm
   
  khucdoanh686cau2caynoc thích điều này.
 14. cau2caynoc

  cau2caynoc Lính mới

  Tham gia:
  13/9/19
  Bài viết:
  103
  Được thích:
  339
  Điểm thành tích:
  63
  Topic này hay mà mong Mod cứ duy trì, ae theo tự thống kê vẫn được. E nghĩ cũng nhiều người theo nhưng ko bình luận tránh loãng topic
   
  khucdoanh686 thích bài này.

Cộng đồng Ketqua1.net