quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

XSMN THỨ 3 NGÀY 15/06/2021: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 14/6/21.

Lượt xem: 1,213

 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,591
  Điểm thành tích:
  113
 2. Matcumeo

  Matcumeo Lính mới

  Tham gia:
  1/5/17
  Bài viết:
  185
  Được thích:
  871
  Điểm thành tích:
  93
  Bao lô toàn Miền Nam
  78
   
 3. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  19,401
  Được thích:
  19,395
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMN THỨ 3 NGÀY 15/06/2021: BẾN TRE
  LOTTO : 65

  ĐB : 65
   
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,591
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT BẾN TRE
  Dan 94 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,
  22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,90,91,92,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 91 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,
  23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,90,91,92,93,95,96,97,98,
  99,
  Dan 87 so. Thang neu 44/100 Win.
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,30,31,32,33,35,36,
  37,38,41,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,
  91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 83 so. Thang neu 45/100 Win.
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,31,32,33,35,36,37,
  38,43,44,45,46,47,48,49,50,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,90,91,92,93,95,
  96,97,98,
  Dan 79 so. Thang neu 46/100 Win.
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,
  24,26,28,31,32,33,35,36,37,38,
  43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,90,91,92,95,96,97,98,
  Dan 76 so. Thang neu 47/100 Win.
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,
  14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,
  26,28,31,32,33,35,37,38,43,44,
  45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,87,90,
  91,92,95,96,97,98,
  Dan 70 so. Thang neu 48/100 Win.
  01,02,05,06,07,08,09,10,11,14,
  15,18,19,20,21,23,24,26,28,31,
  32,33,35,37,38,43,45,46,47,48,
  49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,
  72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,87,90,91,92,95,96,98,
  Dan 58 so. Thang neu 49/100 Win.
  05,06,09,10,11,14,15,18,19,20,
  21,23,24,26,28,31,32,33,35,37,
  38,43,45,46,47,48,49,50,52,54,
  55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,
  69,71,72,73,75,76,78,79,80,81,
  82,84,85,87,90,91,96,98,
  Dan 47 so. Thang neu 50/100 Win.
  05,06,09,10,11,15,18,21,23,24,
  26,28,31,32,33,35,37,38,43,45,
  46,48,49,50,52,54,55,56,58,59,
  61,63,64,66,69,71,72,73,79,80,
  81,82,84,85,87,91,96,
  Dan 43 so. Thang neu 51/100 Win.
  05,06,09,10,11,15,18,21,23,24,
  26,28,31,32,33,37,38,43,45,46,
  48,49,50,52,55,56,58,59,61,63,
  64,66,69,72,73,79,80,82,84,85,
  87,91,96,
  Dan 33 so. Thang neu 52/100 Win.
  05,10,15,18,21,23,24,28,31,32,
  33,38,43,46,48,49,52,55,56,58,
  59,61,63,64,66,69,73,79,80,84,
  87,91,96,
  Dan 28 so. Thang neu 53/100 Win.
  05,10,21,23,24,28,31,32,33,38,
  43,46,48,49,52,55,56,58,59,61,
  63,64,66,69,80,84,87,91,
  Dan 22 so. Thang neu 54/100 Win.
  21,23,24,28,31,32,33,38,48,49,
  52,55,56,58,59,61,63,64,66,80,
  84,87,
  Dan 16 so. Thang neu 55/100 Win.
  23,24,28,31,33,38,48,52,58,59,
  61,63,66,80,84,87,
  Dan 14 so. Thang neu 56/100 Win.
  24,28,31,33,38,52,58,59,61,63,
  66,80,84,87,
  Dan 11 so. Thang neu 57/100 Win.
  24,28,31,33,38,58,61,63,66,84,
  87,
  Dan 7 so. Thang neu 58/100 Win.
  24,38,58,61,63,66,87,
  Dan 4 so. Thang neu 59/100 Win.
  24,58,61,87,
  Dan 3 so. Thang neu 60/100 Win.
  24,58,61,
  Dan 1 so. Thang neu 61/100 Win.
  58,
   
  khucdoanh686 thích bài này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,591
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT VŨNG TÀU
  Dan 95 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,96,97,98,99,
  Dan 91 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,79,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,93,94,96,97,98,
  99,
  Dan 87 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,
  55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,79,81,82,83,85,87,88,89,90,
  91,93,94,96,97,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,
  23,25,26,28,30,32,34,35,36,37,
  38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,
  61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,
  85,87,88,90,91,93,94,96,97,98,
  99,
  Dan 76 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,16,17,19,20,22,23,25,
  26,28,30,32,34,36,37,38,39,40,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,79,81,82,83,87,88,90,91,
  93,94,96,97,98,99,
  Dan 65 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,02,03,05,07,10,11,12,13,
  16,17,20,22,23,25,26,28,30,32,
  34,36,37,38,39,40,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,54,55,57,58,
  59,61,63,64,65,67,70,71,72,74,
  75,76,79,81,82,83,87,88,90,93,
  94,96,97,98,99,
  Dan 55 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,01,03,05,07,11,12,13,17,20,
  22,23,25,26,28,32,36,37,38,39,
  40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,
  54,55,57,58,61,63,64,65,67,70,
  71,72,75,76,81,82,83,87,90,93,
  94,96,97,98,99,
  Dan 47 so. Thang neu 50/100 Win.
  01,07,11,13,17,20,22,23,25,28,
  36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,
  49,50,51,54,55,57,58,61,63,64,
  65,67,71,72,75,76,81,82,83,87,
  90,93,94,96,97,98,99,
  Dan 34 so. Thang neu 51/100 Win.
  01,07,11,13,17,20,22,23,25,28,
  37,38,40,42,43,44,45,49,50,51,
  54,58,63,65,67,71,72,76,81,83,
  90,93,97,99,
  Dan 32 so. Thang neu 52/100 Win.
  01,07,11,13,17,20,22,23,25,28,
  37,38,40,42,43,49,50,51,54,58,
  63,65,67,71,72,76,81,83,90,93,
  97,99,
  Dan 29 so. Thang neu 53/100 Win.
  01,07,11,13,17,20,22,23,25,28,
  37,40,42,43,49,50,51,58,63,65,
  67,71,76,81,83,90,93,97,99,
  Dan 25 so. Thang neu 54/100 Win.
  01,13,20,22,23,25,28,37,42,43,
  49,50,51,58,63,65,67,71,76,81,
  83,90,93,97,99,
  Dan 16 so. Thang neu 55/100 Win.
  01,13,22,23,28,42,43,49,51,58,
  63,65,67,71,81,93,
  Dan 11 so. Thang neu 56/100 Win.
  01,13,22,28,42,51,63,65,67,71,
  93,
  Dan 8 so. Thang neu 57/100 Win.
  13,22,28,42,51,63,65,93,
  Dan 7 so. Thang neu 58/100 Win.
  13,28,42,51,63,65,93,
  Dan 4 so. Thang neu 59/100 Win.
  13,42,51,93,
  Dan 3 so. Thang neu 60/100 Win.
  13,42,51,
  Dan 2 so. Thang neu 61/100 Win.
  42,51,
  Dan 2 so. Thang neu 62/100 Win.
  42,51,
  Dan 1 so. Thang neu 63/100 Win.
  42,
   
  Hang123khucdoanh686 thích điều này.
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,591
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT BẠC LIÊU
  Dan 94 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  96,97,98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,
  78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,12,
  14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,
  25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,
  93,94,96,97,98,99,
  Dan 76 so. Thang neu 47/100 Win.
  01,02,04,06,07,08,09,12,14,15,
  16,17,19,20,21,23,24,25,26,28,
  29,32,33,34,35,36,38,39,40,41,
  42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,
  55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,
  68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,
  81,82,83,84,85,86,88,89,91,92,
  93,94,96,97,98,99,
  Dan 64 so. Thang neu 48/100 Win.
  01,02,04,08,09,12,14,15,16,17,
  19,20,21,23,24,25,26,28,32,33,
  34,38,39,41,42,43,44,46,48,49,
  50,51,52,53,55,59,60,61,62,63,
  64,66,68,69,71,72,73,74,75,76,
  78,79,82,83,84,85,86,88,89,92,
  94,96,97,98,
  Dan 58 so. Thang neu 49/100 Win.
  01,02,04,08,09,12,14,15,16,17,
  19,21,23,24,25,26,28,32,33,34,
  39,41,42,43,44,46,48,49,50,51,
  53,55,59,61,62,63,64,66,68,69,
  71,72,73,75,76,78,79,82,83,84,
  85,86,88,89,94,96,97,98,
  Dan 48 so. Thang neu 50/100 Win.
  01,02,04,08,09,12,14,16,17,19,
  21,23,24,32,33,39,41,42,43,44,
  46,48,49,50,51,53,55,59,61,62,
  63,64,68,69,72,75,76,78,79,83,
  84,86,88,89,94,96,97,98,
  Dan 37 so. Thang neu 51/100 Win.
  01,02,08,12,14,16,17,19,23,24,
  33,41,42,43,44,46,48,50,51,53,
  55,59,61,63,64,68,72,75,76,78,
  79,83,84,88,96,97,98,
  Dan 27 so. Thang neu 52/100 Win.
  01,02,08,12,16,19,23,24,33,42,
  43,46,48,50,51,53,55,59,61,63,
  75,76,79,84,88,96,97,
  Dan 21 so. Thang neu 53/100 Win.
  02,08,12,19,23,24,33,42,43,46,
  48,53,55,59,61,63,75,76,84,96,
  97,
  Dan 16 so. Thang neu 54/100 Win.
  02,08,12,19,24,33,42,46,48,53,
  59,63,75,76,84,96,
  Dan 14 so. Thang neu 55/100 Win.
  02,08,12,19,24,33,42,46,48,53,
  59,75,84,96,
  Dan 12 so. Thang neu 56/100 Win.
  02,08,19,24,33,42,46,48,59,75,
  84,96,
  Dan 7 so. Thang neu 57/100 Win.
  02,33,42,48,59,75,84,
  Dan 6 so. Thang neu 58/100 Win.
  02,33,42,59,75,84,
  Dan 3 so. Thang neu 59/100 Win.
  42,75,84,
  Dan 2 so. Thang neu 60/100 Win.
  75,84,
  Dan 2 so. Thang neu 61/100 Win.
  75,84,
  Dan 2 so. Thang neu 62/100 Win.
  75,84,
  Dan 1 so. Thang neu 63/100 Win.
  75,
   
  Hang123khucdoanh686 thích điều này.
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,591
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT ĐẶC LẮC
  Dan 94 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 91 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,03,05,06,07,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,
  56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 86 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,03,05,06,07,09,10,11,12,
  13,14,15,18,19,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,55,56,57,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,03,05,06,07,09,10,11,12,
  14,15,18,21,22,23,24,25,26,27,
  28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,55,56,57,59,60,61,
  62,63,64,65,67,68,71,72,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  87,90,92,93,95,96,98,99,
  Dan 71 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,03,05,06,07,09,11,12,14,
  15,18,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,32,34,36,37,38,39,40,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  55,56,57,59,60,62,64,65,67,68,
  71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,87,90,92,95,96,98,
  99,
  Dan 68 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,03,06,07,09,11,14,15,18,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,
  34,36,37,38,39,40,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,
  57,59,60,62,65,67,68,71,72,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,87,90,92,95,96,98,99,
  Dan 58 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,01,03,06,07,11,14,15,18,22,
  23,25,26,27,29,32,34,36,37,38,
  39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,
  51,53,55,56,57,59,62,65,67,68,
  71,72,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,87,90,95,96,98,99,
  Dan 51 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,01,03,06,07,11,15,18,22,23,
  25,27,32,34,36,37,38,39,40,42,
  43,44,45,46,47,48,49,51,55,56,
  57,59,65,67,71,72,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,87,90,95,96,98,
  99,
  Dan 39 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,01,06,07,11,18,22,25,32,34,
  36,37,38,39,42,43,45,46,47,48,
  49,51,55,57,59,65,71,77,78,79,
  81,82,83,84,85,87,90,98,99,
  Dan 30 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,06,07,11,18,25,32,34,36,39,
  42,43,45,46,47,55,57,65,71,77,
  79,81,82,83,84,85,87,90,98,99,
  Dan 25 so. Thang neu 53/100 Win.
  06,18,25,32,34,36,39,42,43,45,
  46,47,55,57,65,71,77,79,81,82,
  83,84,85,90,98,
  Dan 22 so. Thang neu 54/100 Win.
  18,25,32,34,42,43,45,46,47,55,
  57,65,71,77,79,81,82,83,84,85,
  90,98,
  Dan 18 so. Thang neu 55/100 Win.
  25,32,34,42,43,47,55,57,65,71,
  77,79,81,82,83,84,85,98,
  Dan 14 so. Thang neu 56/100 Win.
  25,32,42,43,55,57,65,71,77,79,
  81,82,85,98,
  Dan 11 so. Thang neu 57/100 Win.
  32,42,43,57,65,71,77,81,82,85,
  98,
  Dan 6 so. Thang neu 58/100 Win.
  42,43,57,71,81,98,
  Dan 4 so. Thang neu 59/100 Win.
  42,43,57,81,
  Dan 2 so. Thang neu 60/100 Win.
  42,57,
  Dan 1 so. Thang neu 61/100 Win.
  42,
   
  Hang123khucdoanh686 thích điều này.
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,591
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT QUẢNG NAM
  Dan 93 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,99,
  Dan 87 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,
  23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,70,71,74,75,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,95,96,97,99,
  Dan 82 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,
  23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,38,39,40,42,45,46,47,
  50,51,52,53,54,55,57,58,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,70,71,74,
  75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,
  97,99,
  Dan 78 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,03,04,05,07,08,09,10,11,12,
  13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,38,39,40,42,45,46,50,51,52,
  53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,70,71,74,75,77,78,
  79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,95,96,97,99,
  Dan 77 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,03,04,05,07,08,09,10,11,12,
  13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,
  26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,
  38,39,40,42,45,46,50,51,52,53,
  54,55,57,58,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,70,71,74,75,77,78,79,
  80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,95,96,97,99,
  Dan 72 so. Thang neu 47/100 Win.
  03,04,05,07,08,10,11,12,13,14,
  15,18,19,20,21,22,23,24,26,27,
  29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,
  40,42,45,46,50,51,52,53,54,55,
  57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,
  70,71,75,77,78,79,80,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,
  97,99,
  Dan 70 so. Thang neu 48/100 Win.
  03,04,05,07,08,10,11,12,13,14,
  15,18,19,20,21,22,23,24,26,27,
  29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,
  40,42,45,46,50,51,52,53,54,55,
  57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,
  70,71,75,77,78,80,82,83,84,85,
  86,89,90,91,92,93,95,96,97,99,
  Dan 62 so. Thang neu 49/100 Win.
  03,04,05,08,10,11,12,13,14,15,
  18,20,21,22,24,26,27,29,30,31,
  32,34,35,36,38,39,40,42,45,50,
  51,52,53,54,55,57,58,60,61,63,
  64,66,67,68,70,71,75,77,80,82,
  83,84,85,86,90,91,92,93,95,96,
  97,99,
  Dan 52 so. Thang neu 50/100 Win.
  03,04,05,08,10,11,12,13,14,15,
  18,20,21,22,24,26,27,29,30,31,
  32,34,35,36,39,40,42,52,53,55,
  58,60,61,64,67,70,71,75,77,80,
  82,83,84,85,86,90,91,92,95,96,
  97,99,
  Dan 43 so. Thang neu 51/100 Win.
  03,04,08,10,11,14,15,18,22,24,
  26,27,29,30,31,32,34,35,36,40,
  42,53,55,58,60,64,67,70,75,77,
  80,82,83,84,85,86,90,91,92,95,
  96,97,99,
  Dan 37 so. Thang neu 52/100 Win.
  03,04,08,10,11,14,15,22,24,26,
  27,29,30,31,32,36,42,53,55,58,
  60,64,67,70,75,77,82,83,84,85,
  86,90,91,92,96,97,99,
  Dan 31 so. Thang neu 53/100 Win.
  03,04,10,11,14,15,24,26,27,29,
  30,31,32,36,42,53,55,58,64,67,
  70,75,82,83,84,85,86,90,91,97,
  99,
  Dan 26 so. Thang neu 54/100 Win.
  03,04,11,24,26,27,29,30,32,36,
  53,55,58,64,67,70,75,82,83,84,
  85,86,90,91,97,99,
  Dan 18 so. Thang neu 55/100 Win.
  04,11,24,26,29,30,32,58,64,67,
  70,75,82,85,86,90,91,99,
  Dan 14 so. Thang neu 56/100 Win.
  11,24,26,29,30,32,64,67,70,75,
  85,86,90,99,
  Dan 10 so. Thang neu 57/100 Win.
  11,29,30,32,64,67,70,75,90,99,
  Dan 8 so. Thang neu 58/100 Win.
  11,30,32,64,67,70,75,90,
  Dan 4 so. Thang neu 59/100 Win.
  30,64,70,90,
  Dan 3 so. Thang neu 60/100 Win.
  64,70,90,
  Dan 3 so. Thang neu 61/100 Win.
  64,70,90,
  Dan 3 so. Thang neu 62/100 Win.
  64,70,90,
  Dan 1 so. Thang neu 63/100 Win.
  90,
   
  Hang123khucdoanh686 thích điều này.
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,591
  Điểm thành tích:
  113
  GIẢI NHẤT MIỀN BẮC
  Dan 93 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,
  63,65,66,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,
  63,65,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,37,38,39,41,42,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,58,59,60,61,62,63,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,37,38,39,41,42,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,58,59,60,61,62,63,69,70,71,
  73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,
  12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,37,38,39,41,42,44,45,46,47,
  48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,
  60,61,62,63,69,70,71,73,74,75,
  76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 74 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,
  12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,
  37,38,39,41,42,44,45,46,48,49,
  50,52,53,54,55,58,59,60,62,63,
  69,70,71,73,74,75,76,77,78,81,
  82,83,84,86,87,88,89,90,92,93,
  94,95,97,98,
  Dan 70 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,10,11,12,
  14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,27,28,30,31,32,33,35,37,38,
  39,41,42,44,45,46,48,49,50,52,
  53,54,55,58,59,60,62,63,69,70,
  71,73,74,75,76,77,78,81,82,83,
  84,86,89,90,92,93,94,95,97,98,
  Dan 56 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,10,14,19,
  20,22,23,24,25,27,28,30,31,32,
  33,35,38,39,41,44,45,46,49,50,
  53,54,55,58,59,60,62,63,69,70,
  71,74,75,76,77,78,81,83,86,89,
  90,92,93,94,97,98,
  Dan 49 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,01,03,04,05,06,10,14,19,20,
  23,24,25,27,28,30,32,33,35,38,
  41,44,45,46,49,50,53,54,55,58,
  59,62,63,69,70,71,74,75,76,77,
  78,83,86,89,92,93,94,97,98,
  Dan 40 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,01,03,04,05,06,19,20,23,24,
  27,28,30,32,33,35,38,41,44,45,
  46,53,55,58,59,62,69,70,71,74,
  75,76,77,83,86,89,92,93,94,98,
  Dan 36 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,01,03,04,05,06,19,20,24,27,
  28,30,32,33,35,38,41,44,45,46,
  53,55,58,62,69,71,74,75,76,77,
  83,86,89,93,94,98,
  Dan 29 so. Thang neu 53/100 Win.
  01,03,04,05,06,19,20,24,27,30,
  32,33,35,38,41,44,55,58,62,69,
  71,74,75,76,77,83,89,93,98,
  Dan 22 so. Thang neu 54/100 Win.
  03,04,20,24,27,30,32,33,35,41,
  44,55,58,62,69,71,74,75,76,77,
  89,93,
  Dan 18 so. Thang neu 55/100 Win.
  04,20,24,30,32,33,35,41,44,58,
  62,69,71,74,76,77,89,93,
  Dan 12 so. Thang neu 56/100 Win.
  04,20,24,30,32,33,35,41,44,58,
  69,89,
  Dan 10 so. Thang neu 57/100 Win.
  04,20,30,32,33,35,41,44,58,89,
  Dan 6 so. Thang neu 58/100 Win.
  04,20,33,41,44,58,
  Dan 6 so. Thang neu 59/100 Win.
  04,20,33,41,44,58,
  Dan 6 so. Thang neu 60/100 Win.
  04,20,33,41,44,58,
  Dan 4 so. Thang neu 61/100 Win.
  04,33,44,58,
  Dan 3 so. Thang neu 62/100 Win.
  04,33,58,
  Dan 2 so. Thang neu 63/100 Win.
  33,58,
  Dan 1 so. Thang neu 64/100 Win.
  33,
   
  Hang123khucdoanh686 thích điều này.
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,591
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC
  Dan 91 so. Thang neu 43/100 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,
  35,36,38,39,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 89 so. Thang neu 44/100 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,94,95,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 45/100 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,
  59,60,62,63,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,
  94,95,97,98,99,
  Dan 79 so. Thang neu 46/100 Win.
  01,03,04,05,06,07,09,11,12,13,
  14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,
  26,28,29,30,31,32,34,35,36,39,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,54,56,57,58,59,60,62,63,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  88,89,90,92,94,95,97,98,99,
  Dan 70 so. Thang neu 47/100 Win.
  01,03,04,05,06,07,11,13,16,17,
  18,20,21,23,24,25,26,28,29,30,
  31,32,35,36,39,43,44,45,46,47,
  48,49,51,52,54,56,57,58,59,60,
  62,63,65,66,67,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,88,89,90,94,95,97,98,99,
  Dan 59 so. Thang neu 48/100 Win.
  01,03,04,05,06,07,11,13,16,17,
  20,21,23,24,25,26,28,30,35,39,
  43,44,45,46,48,49,52,54,57,58,
  59,60,62,63,66,67,70,71,72,73,
  74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,88,89,90,94,95,97,98,99,
  Dan 55 so. Thang neu 49/100 Win.
  01,03,04,05,06,07,11,13,16,17,
  20,21,23,24,25,26,28,30,39,43,
  44,45,46,48,49,52,54,58,59,60,
  62,66,67,70,71,72,73,74,76,78,
  79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,
  94,95,97,98,99,
  Dan 50 so. Thang neu 50/100 Win.
  01,03,05,06,07,11,16,17,20,21,
  23,24,25,26,28,30,39,43,44,45,
  46,48,49,52,54,58,59,60,62,66,
  67,70,71,73,74,76,78,79,80,81,
  82,83,84,86,88,89,90,94,95,98,
  Dan 44 so. Thang neu 51/100 Win.
  03,05,07,11,16,17,20,21,23,24,
  25,26,28,30,39,43,44,45,46,48,
  49,52,54,58,59,60,62,66,67,71,
  74,76,78,79,80,81,82,83,86,88,
  89,90,95,98,
  Dan 38 so. Thang neu 52/100 Win.
  03,05,11,16,17,20,21,23,24,25,
  26,28,39,43,44,45,46,48,49,52,
  58,59,60,62,66,71,74,76,78,79,
  80,81,82,83,88,89,95,98,
  Dan 30 so. Thang neu 53/100 Win.
  03,05,11,16,17,20,25,26,28,44,
  45,46,48,52,58,59,60,62,66,71,
  74,76,78,80,81,83,88,89,95,98,
  Dan 27 so. Thang neu 54/100 Win.
  03,05,11,16,20,25,26,28,44,45,
  46,48,52,58,59,60,62,66,74,76,
  78,80,81,83,89,95,98,
  Dan 17 so. Thang neu 55/100 Win.
  05,20,26,28,44,45,52,58,59,60,
  66,76,78,81,83,89,98,
  Dan 11 so. Thang neu 56/100 Win.
  20,26,44,45,52,58,60,76,81,83,
  89,
  Dan 8 so. Thang neu 57/100 Win.
  26,45,52,58,60,76,81,83,
  Dan 6 so. Thang neu 58/100 Win.
  45,52,58,60,76,81,
  Dan 6 so. Thang neu 59/100 Win.
  45,52,58,60,76,81,
  Dan 2 so. Thang neu 60/100 Win.
  45,60,
  Dan 2 so. Thang neu 61/100 Win.
  45,60,
  Dan 1 so. Thang neu 62/100 Win.
  45,
   
  Hang123, minhnhi020416khucdoanh686 Thích điều này.
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,591
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,
  22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,
  24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,50,51,52,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,96,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,11,
  12,15,16,17,19,20,22,24,25,26,
  27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,50,51,52,55,56,57,58,60,61,
  62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,
  75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,90,91,92,93,94,96,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,04,06,07,09,11,12,
  15,16,17,19,20,24,25,26,27,28,
  31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,
  43,44,45,46,47,48,50,51,52,55,
  56,57,58,60,61,62,63,64,68,69,
  72,73,75,80,81,82,83,84,85,86,
  87,90,91,92,93,94,96,99,
  Dan 58 so:
  00,02,03,04,07,09,11,12,15,16,
  17,19,20,25,26,27,28,31,33,34,
  35,36,39,42,43,44,45,47,48,50,
  51,52,55,56,57,58,60,61,62,63,
  64,68,69,72,73,80,81,82,83,84,
  85,86,90,92,93,94,96,99,
  Dan 48 so:
  00,02,03,04,07,09,11,17,19,20,
  25,26,27,28,31,33,35,36,39,42,
  44,47,50,51,52,55,56,57,58,60,
  61,62,63,64,68,72,73,80,81,82,
  83,84,86,90,92,93,94,96,
  Dan 38 so:
  00,02,03,04,07,09,17,19,25,26,
  27,28,31,33,35,36,39,42,44,51,
  55,56,57,58,61,62,63,68,72,73,
  80,81,86,90,92,93,94,96,
  Dan 28 so:
  00,04,07,09,17,25,26,27,31,33,
  35,36,39,44,51,56,58,61,62,63,
  68,72,86,90,92,93,94,96,
  Dan 18 so:
  00,04,09,17,25,27,31,33,35,39,
  44,51,56,62,63,90,92,93,
  Dan 08 so:
  00,04,17,33,35,44,56,90,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,48,49,50,51,52,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,
  66,67,68,70,72,73,74,75,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,
  91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,38,39,40,42,43,44,46,48,
  49,51,54,55,56,57,58,59,60,61,
  64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,
  77,78,79,80,81,84,85,88,89,90,
  91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,02,03,04,05,06,08,09,11,12,
  13,14,20,21,22,23,24,26,27,28,
  29,30,31,32,33,34,38,39,40,42,
  43,44,48,49,51,55,56,57,58,59,
  61,64,65,66,67,68,70,72,73,74,
  77,78,79,80,81,84,85,88,89,90,
  91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  00,02,03,04,05,06,08,11,12,13,
  14,21,23,26,27,28,29,30,32,33,
  34,39,40,42,43,44,48,49,51,55,
  56,57,58,59,61,64,65,66,67,68,
  70,72,73,74,77,78,79,80,81,84,
  85,90,91,92,93,94,97,99,
  Dan 48 so:
  00,02,03,04,08,12,13,21,23,26,
  27,28,29,30,33,34,39,40,42,43,
  44,48,49,51,55,57,58,61,64,65,
  66,67,68,70,72,73,74,78,79,81,
  84,90,91,92,93,94,97,99,
  Dan 38 so:
  00,02,04,08,12,13,26,27,28,29,
  30,33,39,40,43,44,48,49,51,55,
  58,61,64,65,66,67,68,72,73,78,
  81,84,90,92,93,94,97,99,
  Dan 28 so:
  00,04,08,12,13,27,28,29,30,33,
  39,40,43,44,48,49,51,64,65,66,
  68,72,73,84,92,93,94,97,
  Dan 18 so:
  00,08,12,13,28,30,33,39,40,44,
  51,65,66,68,72,84,92,97,
  Dan 08 so:
  28,33,39,51,65,68,72,84,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,
  71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,33,34,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,51,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,69,70,71,72,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,51,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,69,71,72,75,
  77,79,80,81,82,83,84,85,87,89,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,02,03,05,06,07,09,14,15,16,
  17,19,20,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,33,34,37,38,39,41,42,
  43,45,46,47,48,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,
  72,77,79,80,81,83,84,85,87,89,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  00,02,03,05,06,07,09,14,15,16,
  17,19,22,23,24,25,26,27,29,30,
  33,34,37,39,41,42,43,45,46,47,
  48,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  65,66,67,69,71,72,81,83,84,85,
  87,89,92,93,95,96,97,98,
  Dan 48 so:
  00,02,03,05,06,07,09,14,15,16,
  17,19,22,24,25,26,27,29,30,33,
  34,39,42,46,47,48,54,56,57,58,
  59,60,61,62,66,67,71,72,81,83,
  84,89,92,93,95,96,97,98,
  Dan 38 so:
  00,02,05,06,07,09,16,17,19,22,
  25,27,29,30,33,34,39,42,46,47,
  48,54,57,59,60,62,66,71,72,81,
  84,89,92,93,95,96,97,98,
  Dan 28 so:
  00,02,05,07,09,16,17,19,22,27,
  29,30,33,34,39,42,48,59,60,62,
  66,71,84,89,92,93,95,97,
  Dan 18 so:
  00,02,05,07,16,17,19,22,30,33,
  48,59,60,62,71,84,92,93,
  Dan 08 so:
  00,16,19,30,33,59,71,92,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,
  76,78,81,82,83,84,86,87,88,89,
  90,91,92,93,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,
  22,23,25,26,27,28,29,31,32,33,
  35,37,39,40,41,43,45,46,47,48,
  49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,
  75,76,78,82,83,84,86,87,88,89,
  90,91,92,93,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,
  13,15,18,20,21,22,23,26,27,28,
  29,31,32,33,35,37,39,40,41,43,
  45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,
  59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,
  71,75,76,78,82,83,84,86,87,88,
  89,90,91,92,93,96,98,99,
  Dan 58 so:
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,
  15,18,20,22,23,26,27,28,29,31,
  32,33,35,37,39,40,41,43,45,46,
  47,49,51,52,54,55,56,59,60,61,
  63,65,67,68,70,71,82,83,84,87,
  88,89,90,92,93,96,98,99,
  Dan 48 so:
  02,03,05,06,07,08,13,15,20,22,
  23,26,27,29,31,32,33,35,37,39,
  40,43,45,47,49,51,52,54,55,56,
  59,60,61,63,65,67,68,71,82,83,
  84,87,89,90,92,93,98,99,
  Dan 38 so:
  03,05,07,08,13,20,22,23,27,29,
  31,32,33,35,39,40,45,47,49,51,
  52,54,55,56,59,60,61,63,65,67,
  83,84,87,89,90,93,98,99,
  Dan 28 so:
  07,08,23,27,29,32,33,35,39,40,
  45,47,49,51,54,56,59,60,61,63,
  65,67,83,84,87,90,98,99,
  Dan 18 so:
  23,29,32,33,35,39,40,45,49,51,
  54,56,59,60,61,67,87,99,
  Dan 08 so:
  23,33,45,49,54,56,67,99,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  32,33,35,36,37,38,40,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  79,80,81,83,84,85,86,87,89,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,02,03,04,05,06,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,
  24,25,26,27,28,30,32,33,35,36,
  37,38,40,42,43,45,46,48,49,50,
  51,53,54,55,56,57,59,60,62,63,
  65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,
  76,77,79,80,81,83,84,85,86,87,
  89,91,92,93,94,96,98,99,
  Dan 68 so:
  02,04,05,08,09,10,13,14,15,16,
  17,18,20,22,23,24,25,26,27,30,
  32,33,35,36,37,38,40,42,43,45,
  46,48,49,50,51,53,54,55,56,59,
  62,63,65,66,67,68,71,72,73,74,
  75,76,77,79,80,81,83,84,85,87,
  89,91,92,93,94,96,98,99,
  Dan 58 so:
  02,04,05,10,13,14,15,16,17,18,
  20,22,23,24,25,26,27,30,32,33,
  35,37,38,40,42,43,45,46,48,49,
  51,53,54,55,56,62,63,65,66,67,
  68,71,72,74,75,76,77,79,80,84,
  85,89,91,92,93,94,96,99,
  Dan 48 so:
  04,05,10,14,15,17,18,22,23,24,
  25,26,27,30,32,33,35,37,38,40,
  42,43,45,48,51,54,55,56,63,65,
  67,68,71,72,74,76,77,79,80,84,
  85,89,91,92,93,94,96,99,
  Dan 38 so:
  04,05,14,17,18,23,24,25,26,30,
  32,33,35,37,38,40,43,45,48,51,
  54,55,56,65,67,68,71,72,74,77,
  79,80,85,91,92,93,94,99,
  Dan 28 so:
  04,05,18,25,26,32,33,37,38,40,
  51,54,55,56,65,67,68,71,72,74,
  79,80,85,91,92,93,94,99,
  Dan 18 so:
  04,05,25,32,33,38,40,56,68,71,
  72,79,80,85,91,92,93,99,
  Dan 08 so:
  33,40,56,68,72,85,92,99,
   
  Hang123, minhnhi020416khucdoanh686 Thích điều này.
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,191
  Được thích:
  86,591
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,
  33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,
  24,26,27,28,29,30,31,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,
  81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,
  13,15,16,18,19,21,22,23,24,26,
  27,28,30,31,35,36,37,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,55,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,
  75,76,77,79,80,81,86,87,88,89,
  90,91,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  01,02,05,06,07,10,11,12,15,16,
  18,19,21,22,24,27,28,30,31,35,
  36,37,39,40,41,42,43,45,46,49,
  50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,
  62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,
  74,75,76,77,79,81,86,87,88,89,
  90,91,94,95,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  01,02,06,07,10,11,12,15,16,18,
  19,21,22,24,27,28,30,31,36,39,
  41,42,43,45,46,49,50,51,52,53,
  58,59,60,62,63,65,66,67,68,69,
  70,72,74,75,76,77,79,86,87,88,
  89,90,91,94,95,96,97,98,
  Dan 48 so:
  01,02,10,11,15,16,18,19,21,22,
  27,28,30,36,39,41,42,43,45,46,
  49,50,51,52,58,59,60,65,67,68,
  69,70,72,74,75,76,77,79,86,87,
  88,89,91,94,95,96,97,98,
  Dan 38 so:
  01,02,10,11,15,16,18,19,21,22,
  27,28,30,36,41,42,43,45,46,49,
  50,51,52,59,60,67,70,72,74,75,
  79,86,89,91,95,96,97,98,
  Dan 28 so:
  01,02,11,15,16,18,19,21,22,28,
  41,43,45,46,50,52,59,60,67,74,
  75,79,86,89,91,96,97,98,
  Dan 18 so:
  01,11,16,19,21,41,45,52,59,60,
  67,74,75,79,86,89,91,96,
  Dan 08 so:
  01,11,19,45,52,60,74,89,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,39,40,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,
  89,90,91,93,95,96,97,98,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,11,
  12,13,14,18,19,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,39,40,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,
  60,64,65,67,68,69,70,71,72,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,
  86,88,89,90,95,96,97,98,
  Dan 68 so:
  00,01,03,04,05,06,07,09,12,13,
  14,18,19,20,21,23,24,25,26,27,
  29,30,32,33,34,35,36,37,39,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,
  56,57,58,59,60,64,65,67,69,70,
  71,72,74,76,77,78,79,80,82,85,
  86,88,89,90,95,96,97,98,
  Dan 58 so:
  01,03,04,05,06,09,13,14,18,19,
  20,21,23,24,25,26,27,29,30,32,
  33,34,36,37,39,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,52,53,56,57,58,59,
  64,65,67,70,71,72,74,77,78,79,
  82,85,86,89,90,96,97,98,
  Dan 48 so:
  01,03,04,05,06,09,13,14,18,19,
  20,23,25,26,27,29,30,32,33,34,
  36,39,42,43,44,45,46,47,50,52,
  53,56,57,58,59,65,67,71,74,77,
  78,82,85,86,89,90,97,98,
  Dan 38 so:
  01,03,04,05,06,09,14,23,25,26,
  27,29,30,32,33,34,36,42,43,44,
  45,46,50,52,53,56,57,58,59,65,
  67,71,74,77,78,85,86,90,
  Dan 28 so:
  01,03,04,05,06,09,14,23,25,26,
  34,36,43,44,45,46,50,52,56,57,
  58,59,65,71,74,77,78,90,
  Dan 18 so:
  01,04,05,06,09,23,25,34,36,43,
  44,45,46,50,58,65,77,78,
  Dan 08 so:
  01,04,09,36,44,45,77,78,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,
  46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,67,68,69,
  70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,
  24,26,28,30,31,32,35,37,38,39,
  43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,67,
  68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,86,87,88,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,18,21,22,24,26,
  28,30,31,32,35,37,39,44,45,47,
  49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,67,68,69,70,71,74,
  76,77,79,80,81,82,83,84,87,90,
  91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  00,02,03,05,07,08,09,12,13,14,
  15,18,21,22,24,26,28,30,31,32,
  35,37,39,44,45,47,49,51,52,53,
  54,56,58,59,60,61,62,63,67,68,
  69,71,74,76,77,79,80,81,82,83,
  84,87,90,92,93,94,97,99,
  Dan 48 so:
  00,02,03,05,07,08,09,12,13,14,
  15,18,22,24,26,30,32,35,37,39,
  44,45,47,49,51,52,53,54,56,58,
  60,61,62,63,67,69,71,74,77,79,
  80,81,82,83,84,90,92,99,
  Dan 38 so:
  00,02,03,05,07,08,12,13,14,15,
  18,22,26,30,35,37,44,45,47,49,
  52,53,54,56,58,60,62,63,67,69,
  74,77,79,80,81,82,84,92,
  Dan 28 so:
  00,02,03,07,08,13,14,15,22,26,
  30,37,44,45,47,49,52,53,56,60,
  62,77,79,80,81,82,84,92,
  Dan 18 so:
  00,03,13,14,30,37,44,45,49,52,
  53,56,60,77,80,81,82,84,
  Dan 08 so:
  45,49,53,56,60,77,81,82,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  00,01,02,04,06,07,08,10,11,12,
  13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,04,06,07,10,12,13,14,
  15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,
  27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,
  60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,04,06,10,12,13,14,15,
  16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,
  28,29,30,32,33,36,37,39,40,41,
  42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,59,60,61,63,64,66,
  67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,
  79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  01,02,04,06,10,12,13,14,15,16,
  17,19,20,21,23,24,27,28,29,30,
  32,33,36,37,39,40,41,42,43,45,
  46,47,49,50,51,54,55,56,57,59,
  60,61,63,64,66,67,68,69,71,72,
  74,76,77,78,79,80,81,82,85,86,
  87,89,92,93,94,95,97,99,
  Dan 58 so:
  04,06,10,12,13,14,15,16,17,19,
  20,21,24,27,29,30,32,33,36,37,
  39,40,41,42,45,46,47,49,50,51,
  54,55,56,57,59,60,61,63,64,66,
  67,68,69,71,74,76,77,78,79,80,
  81,82,85,86,89,92,95,99,
  Dan 48 so:
  06,10,12,13,14,16,17,19,20,21,
  24,27,29,30,32,33,36,37,39,40,
  41,45,46,47,49,50,51,54,55,57,
  59,60,61,63,64,66,67,68,69,71,
  74,77,78,79,81,85,95,99,
  Dan 38 so:
  06,12,13,14,16,17,19,20,24,27,
  30,32,33,36,37,39,41,45,46,49,
  50,51,54,57,59,60,63,64,66,68,
  69,71,74,78,79,85,95,99,
  Dan 28 so:
  06,12,13,14,17,24,27,30,33,36,
  37,39,41,45,46,51,57,59,60,63,
  64,66,71,74,78,85,95,99,
  Dan 18 so:
  12,13,17,30,33,36,37,41,45,46,
  51,57,59,60,64,66,78,85,
  Dan 08 so:
  33,37,45,46,59,60,64,66,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,
  33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,57,58,59,61,62,65,66,67,68,
  69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,96,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,
  12,14,15,16,17,18,20,22,23,24,
  25,26,27,28,29,31,32,33,34,38,
  39,40,41,42,43,44,45,46,49,50,
  51,52,53,54,55,57,58,59,61,65,
  66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,96,99,
  Dan 68 so:
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,
  14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,
  26,27,28,31,32,33,34,39,43,44,
  45,49,50,51,52,53,54,55,57,58,
  59,61,65,67,68,69,70,71,72,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,
  87,89,90,91,92,93,96,99,
  Dan 58 so:
  03,04,06,08,09,10,11,14,16,20,
  22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,
  34,39,43,44,45,49,50,51,52,54,
  55,57,58,59,61,65,67,68,69,70,
  71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,
  84,85,87,89,92,93,96,99,
  Dan 48 so:
  03,06,08,10,11,14,16,20,22,24,
  27,32,33,34,39,43,44,45,49,50,
  51,52,54,55,57,58,59,61,65,67,
  68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,
  79,80,82,84,85,87,92,96,
  Dan 38 so:
  06,10,11,20,22,24,27,32,33,34,
  43,44,45,49,50,51,52,54,55,57,
  59,61,65,67,69,70,75,76,77,78,
  79,80,82,84,85,87,92,96,
  Dan 28 so:
  10,11,22,24,27,43,44,45,49,50,
  51,54,55,57,59,65,67,69,70,75,
  76,77,78,80,84,85,87,96,
  Dan 18 so:
  10,11,22,24,27,43,44,45,50,55,
  57,65,67,70,77,80,84,85,
  Dan 08 so:
  22,44,45,50,57,70,77,80,
   
  Hang123, minhnhi020416khucdoanh686 Thích điều này.

Cộng đồng Ketqua1.net