quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

XSMN THỨ 7 NGÀY 19/06/2021: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 18/6/21.

Lượt xem: 1,097

 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
 2. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  19,401
  Được thích:
  19,393
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMN THỨ 7 NGÀY 19/06/2021: HCM
  LOTTO : 77
  ĐB : 77
   
  channuoixoso, gialinh123thichoc Thích điều này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT HCM
  Dan 94 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 93 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,
  97,98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,
  53,54,56,57,58,59,60,62,63,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,96,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 45/100 Win.
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,
  13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,52,54,56,57,58,59,
  60,62,63,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  96,97,98,99,
  Dan 76 so. Thang neu 46/100 Win.
  01,02,04,06,07,08,09,10,11,13,
  16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,
  38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,
  52,54,56,57,58,59,60,62,63,65,
  66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,
  78,79,80,82,84,85,86,87,89,90,
  91,92,96,97,98,99,
  Dan 71 so. Thang neu 47/100 Win.
  01,02,04,06,07,09,10,11,13,16,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,32,33,34,36,37,38,
  39,40,42,45,46,47,48,49,52,54,
  56,57,58,59,60,62,63,65,66,69,
  70,71,72,75,76,77,78,79,80,82,
  84,85,86,87,89,90,91,92,96,97,
  99,
  Dan 61 so. Thang neu 48/100 Win.
  01,04,06,07,09,10,13,16,17,18,
  19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,33,36,37,38,39,40,42,45,46,
  47,48,49,52,54,56,57,58,59,60,
  62,63,66,69,70,72,75,76,77,78,
  82,85,86,87,89,90,91,92,96,97,
  99,
  Dan 59 so. Thang neu 49/100 Win.
  01,04,06,07,09,10,13,16,17,18,
  19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,33,36,37,38,39,40,45,46,47,
  48,49,52,54,56,57,58,59,60,62,
  63,66,69,70,72,75,76,77,78,82,
  85,86,87,89,90,92,96,97,99,
  Dan 53 so. Thang neu 50/100 Win.
  01,04,06,07,10,13,16,17,18,19,
  20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  33,36,37,38,39,40,45,46,47,48,
  49,56,57,58,59,62,63,66,69,70,
  72,75,76,77,78,82,86,87,89,90,
  92,97,99,
  Dan 49 so. Thang neu 51/100 Win.
  04,06,07,10,13,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,36,
  37,38,39,40,45,46,47,48,49,56,
  57,58,59,62,66,69,70,72,75,76,
  77,78,82,86,87,90,92,97,99,
  Dan 42 so. Thang neu 52/100 Win.
  04,10,13,16,17,18,19,20,23,24,
  25,26,27,28,29,30,36,37,38,39,
  40,45,46,47,48,49,57,58,59,62,
  69,70,72,75,76,77,78,82,87,90,
  92,99,
  Dan 30 so. Thang neu 53/100 Win.
  04,10,13,16,17,19,20,25,26,27,
  28,29,36,37,38,49,57,58,59,62,
  70,72,75,76,77,78,82,87,90,99,
  Dan 25 so. Thang neu 54/100 Win.
  04,10,13,16,17,19,20,26,27,28,
  37,38,49,57,58,59,62,70,72,75,
  76,82,87,90,99,
  Dan 18 so. Thang neu 55/100 Win.
  04,10,13,16,17,19,27,37,49,58,
  59,62,70,72,75,87,90,99,
  Dan 10 so. Thang neu 56/100 Win.
  10,13,16,17,58,59,62,70,72,90,
  Dan 8 so. Thang neu 57/100 Win.
  10,16,17,58,59,62,72,90,
  Dan 4 so. Thang neu 58/100 Win.
  10,16,62,72,
  Dan 3 so. Thang neu 59/100 Win.
  10,16,72,
  Dan 2 so. Thang neu 60/100 Win.
  10,16,
  Dan 1 so. Thang neu 61/100 Win.
  16,
   
  channuoixoso, gialinh123, thichoc and 1 người khác Thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT LONG AN
  Dan 92 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,57,58,60,61,62,
  63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  75,76,77,79,80,81,82,83,84,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 89 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,57,58,60,61,62,63,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,
  77,79,80,81,82,83,84,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,47,48,49,52,53,54,55,
  57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,
  81,82,83,84,87,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,
  23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,
  45,47,49,52,53,54,55,57,58,60,
  61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,75,76,77,79,80,81,82,83,
  84,87,89,90,91,92,93,94,95,97,
  98,99,
  Dan 74 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,11,13,
  14,17,18,21,22,23,24,25,27,28,
  29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,42,43,44,45,47,49,52,53,
  54,57,58,60,61,62,63,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,
  80,81,82,83,84,87,89,90,92,93,
  94,95,97,99,
  Dan 68 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,02,04,06,07,11,13,14,17,
  18,21,23,24,25,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,
  44,45,47,49,52,53,54,57,58,60,
  61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,75,76,77,79,80,82,83,84,
  87,89,90,93,94,95,97,99,
  Dan 59 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,01,02,06,07,11,13,14,17,18,
  21,23,24,25,27,28,29,33,34,35,
  37,38,39,40,42,43,44,45,47,49,
  52,53,54,57,58,61,62,65,66,67,
  68,69,71,72,73,75,76,77,79,80,
  82,83,87,89,90,93,95,97,99,
  Dan 46 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,01,02,06,07,11,13,14,17,18,
  24,25,28,29,33,35,37,38,39,42,
  43,44,45,47,49,54,57,61,65,67,
  68,69,71,72,73,75,77,79,80,82,
  87,89,90,93,97,99,
  Dan 40 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,01,02,07,11,13,14,17,18,24,
  25,28,33,35,37,38,42,44,45,47,
  49,54,57,61,65,67,68,69,71,72,
  73,75,77,79,80,82,87,89,90,93,
  Dan 30 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,01,02,07,11,13,14,17,18,24,
  28,33,35,37,38,44,49,54,57,67,
  68,69,71,72,73,75,79,80,82,90,
  Dan 27 so. Thang neu 53/100 Win.
  00,01,02,07,14,17,18,24,28,33,
  35,38,44,49,54,57,67,68,69,71,
  72,73,75,79,80,82,90,
  Dan 22 so. Thang neu 54/100 Win.
  00,01,02,14,17,18,28,33,35,38,
  44,54,57,67,68,69,71,72,73,80,
  82,90,
  Dan 15 so. Thang neu 55/100 Win.
  00,01,02,14,28,33,35,38,44,57,
  67,68,69,72,80,
  Dan 13 so. Thang neu 56/100 Win.
  00,01,02,14,28,33,35,38,44,57,
  67,68,80,
  Dan 7 so. Thang neu 57/100 Win.
  00,14,28,38,44,57,80,
  Dan 7 so. Thang neu 58/100 Win.
  00,14,28,38,44,57,80,
  Dan 6 so. Thang neu 59/100 Win.
  00,14,28,38,44,80,
  Dan 4 so. Thang neu 60/100 Win.
  00,28,44,80,
  Dan 3 so. Thang neu 61/100 Win.
  28,44,80,
  Dan 1 so. Thang neu 62/100 Win.
  80,
   
  channuoixoso, gialinh123, thichoc and 1 người khác Thích điều này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT BÌNH PHƯỚC
  Dan 93 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,38,39,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,99,
  Dan 92 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,38,39,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,99,
  Dan 89 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,38,39,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,99,
  Dan 84 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,26,29,30,31,33,34,35,
  36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,
  72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,99,
  Dan 77 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,
  23,24,29,30,31,33,34,35,38,39,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,66,67,68,69,72,74,75,
  76,77,79,81,82,83,84,85,87,88,
  89,90,92,93,94,96,99,
  Dan 71 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,29,30,31,33,34,35,38,39,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,66,67,68,69,72,74,75,76,77,
  79,81,85,87,88,89,90,92,94,96,
  99,
  Dan 65 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,29,30,31,33,34,35,38,39,42,
  43,44,45,46,47,48,51,53,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,
  68,69,72,74,75,76,77,79,81,85,
  87,88,90,94,96,
  Dan 55 so. Thang neu 49/100 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,15,17,18,19,20,21,24,29,31,
  33,34,35,38,39,42,43,44,45,46,
  47,48,51,53,55,56,58,59,60,61,
  63,64,66,67,69,72,74,75,77,79,
  87,88,90,94,96,
  Dan 47 so. Thang neu 50/100 Win.
  01,03,04,05,07,08,09,10,12,15,
  17,19,20,21,24,29,31,33,35,38,
  39,42,43,44,45,47,48,51,53,55,
  56,58,59,61,63,64,66,67,69,74,
  77,79,87,88,90,94,96,
  Dan 42 so. Thang neu 51/100 Win.
  01,03,04,05,07,08,09,10,12,15,
  17,20,21,24,29,31,33,38,43,44,
  45,47,51,53,55,56,58,59,61,63,
  64,66,67,69,74,77,79,87,88,90,
  94,96,
  Dan 35 so. Thang neu 52/100 Win.
  03,04,05,07,08,09,10,15,20,21,
  24,29,31,38,43,44,45,47,51,53,
  56,58,59,61,63,64,66,67,74,77,
  79,87,88,94,96,
  Dan 29 so. Thang neu 53/100 Win.
  04,05,07,08,09,10,15,20,29,31,
  38,44,45,47,51,53,56,58,61,63,
  64,66,67,74,77,79,87,94,96,
  Dan 24 so. Thang neu 54/100 Win.
  04,07,08,10,15,20,29,31,38,44,
  45,47,51,53,56,58,63,64,66,74,
  77,87,94,96,
  Dan 18 so. Thang neu 55/100 Win.
  08,15,20,31,38,44,45,47,53,56,
  58,63,64,66,74,77,94,96,
  Dan 14 so. Thang neu 56/100 Win.
  15,20,31,38,44,45,47,53,56,58,
  66,74,94,96,
  Dan 12 so. Thang neu 57/100 Win.
  15,20,31,44,45,53,56,58,66,74,
  94,96,
  Dan 10 so. Thang neu 58/100 Win.
  15,31,44,45,53,56,58,74,94,96,
  Dan 7 so. Thang neu 59/100 Win.
  15,31,44,53,56,74,94,
  Dan 5 so. Thang neu 60/100 Win.
  31,53,56,74,94,
  Dan 5 so. Thang neu 61/100 Win.
  31,53,56,74,94,
  Dan 2 so. Thang neu 62/100 Win.
  56,74,
  Dan 1 so. Thang neu 63/100 Win.
  74,
   
  channuoixoso, gialinh123, thichoc and 1 người khác Thích điều này.
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT HẬU GIANG
  Dan 94 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,46,47,48,49,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,80,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,
  13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,
  46,47,48,51,52,53,54,55,57,58,
  59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,
  13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,
  46,47,48,51,52,53,54,55,57,58,
  59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 46/100 Win.
  01,02,03,04,05,06,08,10,11,13,
  14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,
  25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,
  48,51,52,53,55,57,58,59,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 47/100 Win.
  01,02,03,04,05,06,08,10,11,13,
  14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,
  25,27,28,29,30,31,33,34,35,36,
  37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,
  52,53,55,57,58,59,61,62,63,64,
  65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,
  77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 72 so. Thang neu 48/100 Win.
  01,02,03,04,05,06,08,10,11,13,
  14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,
  25,27,28,30,31,33,35,37,38,39,
  41,43,44,46,48,52,53,57,58,59,
  61,62,63,64,65,66,67,70,72,73,
  74,75,76,77,80,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,
  98,99,
  Dan 58 so. Thang neu 49/100 Win.
  01,02,03,04,06,08,13,14,15,17,
  18,19,20,22,23,24,25,27,28,30,
  37,38,39,41,43,44,46,48,52,53,
  57,58,61,62,63,64,66,70,72,73,
  74,75,76,77,80,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,95,96,
  Dan 46 so. Thang neu 50/100 Win.
  01,02,03,06,08,14,15,17,18,19,
  20,23,24,25,28,30,37,38,39,44,
  46,48,52,53,61,62,63,64,66,70,
  72,73,74,75,76,80,83,84,86,88,
  89,90,91,92,93,96,
  Dan 38 so. Thang neu 51/100 Win.
  01,02,03,08,14,15,17,18,19,20,
  23,24,25,28,30,38,39,44,46,48,
  52,53,61,62,63,64,66,72,75,76,
  84,86,89,90,91,92,93,96,
  Dan 31 so. Thang neu 52/100 Win.
  01,02,08,14,15,17,18,19,20,23,
  24,28,30,38,39,44,48,52,53,61,
  62,63,64,72,76,84,89,91,92,93,
  96,
  Dan 24 so. Thang neu 53/100 Win.
  01,02,14,15,19,20,23,24,28,30,
  44,48,52,53,61,62,63,64,72,76,
  84,91,92,96,
  Dan 20 so. Thang neu 54/100 Win.
  01,02,14,19,20,24,28,44,48,52,
  61,62,63,64,72,76,84,91,92,96,
  Dan 18 so. Thang neu 55/100 Win.
  01,14,19,20,24,28,44,48,52,61,
  62,64,72,76,84,91,92,96,
  Dan 13 so. Thang neu 56/100 Win.
  14,19,20,28,44,52,61,64,72,76,
  84,91,92,
  Dan 7 so. Thang neu 57/100 Win.
  19,20,28,44,52,64,91,
  Dan 5 so. Thang neu 58/100 Win.
  19,44,52,64,91,
  Dan 4 so. Thang neu 59/100 Win.
  19,44,52,64,
  Dan 2 so. Thang neu 60/100 Win.
  19,44,
  Dan 1 so. Thang neu 61/100 Win.
  44,
   
  channuoixoso, gialinh123, thichoc and 1 người khác Thích điều này.
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT ĐÀ NẴNG
  Dan 92 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,
  86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  98,99,
  Dan 91 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,
  75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,
  99,
  Dan 89 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,58,59,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,
  78,79,81,82,83,84,85,86,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,
  23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,
  81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,17,18,19,21,23,
  25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,53,54,56,58,59,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,74,75,77,78,79,81,82,83,
  84,85,86,88,89,90,91,92,94,95,
  96,98,99,
  Dan 77 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,17,18,21,23,25,
  26,28,30,31,32,33,34,35,37,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,53,56,58,59,61,62,63,65,
  66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,
  78,79,81,82,83,84,85,86,89,90,
  91,92,94,95,96,98,99,
  Dan 73 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,02,04,05,07,08,09,10,11,
  12,13,15,16,17,18,21,23,25,26,
  28,30,31,32,34,35,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,
  53,56,58,59,61,62,65,66,67,68,
  69,70,71,72,74,75,77,78,79,82,
  83,84,85,86,89,90,91,92,94,95,
  96,98,99,
  Dan 61 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,01,02,04,07,08,09,10,11,12,
  13,16,17,18,23,25,28,30,31,34,
  37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,
  49,50,51,56,58,59,61,65,67,68,
  69,70,71,72,74,75,78,79,82,83,
  84,85,86,89,90,91,94,95,96,98,
  99,
  Dan 47 so. Thang neu 50/100 Win.
  02,04,07,08,09,10,11,17,18,23,
  25,28,31,34,37,38,39,40,41,42,
  45,47,48,51,56,58,59,68,69,70,
  74,75,78,79,82,83,84,85,86,89,
  90,91,94,95,96,98,99,
  Dan 40 so. Thang neu 51/100 Win.
  02,04,07,08,09,11,17,18,23,25,
  28,31,34,37,38,39,40,41,42,45,
  47,48,51,58,59,68,69,70,74,82,
  83,84,85,86,90,94,95,96,98,99,
  Dan 34 so. Thang neu 52/100 Win.
  02,04,07,08,09,11,17,18,23,28,
  31,34,37,39,40,41,42,45,47,48,
  58,59,69,70,82,83,84,85,86,90,
  94,95,98,99,
  Dan 27 so. Thang neu 53/100 Win.
  02,04,09,17,18,28,34,37,39,40,
  41,42,47,48,58,59,69,70,82,83,
  84,85,86,90,94,95,98,
  Dan 20 so. Thang neu 54/100 Win.
  02,04,09,17,18,28,34,37,39,40,
  41,42,48,58,59,69,82,84,85,94,
  Dan 18 so. Thang neu 55/100 Win.
  02,04,09,18,28,34,39,40,41,42,
  48,58,59,69,82,84,85,94,
  Dan 14 so. Thang neu 56/100 Win.
  02,04,18,28,39,40,41,42,48,58,
  59,84,85,94,
  Dan 10 so. Thang neu 57/100 Win.
  02,04,28,40,41,42,59,84,85,94,
  Dan 3 so. Thang neu 58/100 Win.
  59,85,94,
  Dan 3 so. Thang neu 59/100 Win.
  59,85,94,
  Dan 3 so. Thang neu 60/100 Win.
  59,85,94,
  Dan 3 so. Thang neu 61/100 Win.
  59,85,94,
  Dan 3 so. Thang neu 62/100 Win.
  59,85,94,
  Dan 1 so. Thang neu 63/100 Win.
  59,
   
  channuoixoso, gialinh123, thichoc and 1 người khác Thích điều này.
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT QUÃNG NGÃI
  Dan 94 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,99,
  Dan 91 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,
  21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,58,60,61,62,63,65,
  66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  99,
  Dan 87 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,
  22,23,26,27,28,29,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,58,60,61,62,63,65,66,67,68,
  69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 84 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,
  22,23,26,27,28,29,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,48,49,50,51,52,53,54,56,58,
  60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,
  72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,88,89,90,91,93,94,
  95,96,97,99,
  Dan 80 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,17,19,20,21,22,
  23,26,27,28,29,31,32,33,34,35,
  36,37,39,40,41,42,43,45,46,48,
  49,50,51,52,53,56,58,60,61,62,
  63,65,66,67,68,69,70,72,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,
  88,89,90,91,93,94,95,96,97,99,
  Dan 79 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,
  26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,
  37,39,40,41,42,43,45,46,48,49,
  50,51,52,53,56,58,60,61,62,63,
  65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,84,85,86,88,
  89,90,91,93,94,95,96,97,99,
  Dan 74 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,
  26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,
  37,39,40,41,43,45,46,48,49,50,
  51,53,56,58,60,61,62,63,65,66,
  67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,
  79,80,81,84,85,86,88,89,93,94,
  95,96,97,99,
  Dan 66 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  12,14,15,21,22,23,26,27,28,29,
  31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,
  43,45,46,48,49,50,51,53,56,58,
  60,61,62,63,65,66,68,69,70,72,
  74,75,77,78,79,80,81,84,85,86,
  88,89,93,94,95,99,
  Dan 53 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,09,12,14,
  15,21,22,23,27,28,29,32,33,35,
  36,37,39,40,41,43,48,49,50,51,
  53,58,60,61,62,63,66,69,70,74,
  75,77,78,79,80,81,84,88,89,93,
  94,95,99,
  Dan 47 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,09,12,15,
  21,22,23,28,32,33,35,37,39,40,
  41,43,48,49,50,53,58,60,61,63,
  66,69,70,74,75,77,78,79,80,81,
  84,88,89,93,94,95,99,
  Dan 38 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,12,15,21,
  22,23,28,32,33,35,37,40,41,43,
  48,49,50,58,60,61,66,69,70,74,
  75,78,79,80,84,89,94,99,
  Dan 28 so. Thang neu 53/100 Win.
  00,01,02,04,06,07,12,21,22,28,
  32,35,37,40,41,43,48,50,58,61,
  66,69,74,75,79,80,84,89,
  Dan 20 so. Thang neu 54/100 Win.
  00,01,02,06,07,12,21,22,32,37,
  40,41,48,50,66,69,74,75,79,84,
  Dan 12 so. Thang neu 55/100 Win.
  02,06,21,22,37,40,41,48,50,69,
  74,79,
  Dan 8 so. Thang neu 56/100 Win.
  02,06,22,37,40,50,69,79,
  Dan 6 so. Thang neu 57/100 Win.
  02,22,37,40,50,79,
  Dan 3 so. Thang neu 58/100 Win.
  37,50,79,
  Dan 1 so. Thang neu 59/100 Win.
  37,
   
  channuoixoso, gialinh123, thichoc and 1 người khác Thích điều này.
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT ĐẮC NÔNG
  Dan 92 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,69,70,71,72,73,74,75,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 91 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,
  67,69,70,71,72,73,74,75,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 88 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,48,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,
  69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,
  80,81,83,84,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,02,03,04,06,08,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,
  71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,
  83,84,86,87,88,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,02,03,04,06,08,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,41,42,43,44,45,48,
  51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,
  62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,
  74,75,77,78,79,80,81,83,84,86,
  87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 71 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,02,03,04,06,08,09,11,12,13,
  14,15,16,17,20,21,23,24,26,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,41,42,43,44,45,48,51,52,
  53,54,55,56,58,60,62,64,67,69,
  70,71,72,73,74,75,78,79,81,83,
  84,87,88,90,91,92,93,94,96,97,
  98,
  Dan 66 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,02,03,04,06,08,09,11,12,13,
  14,17,20,21,23,24,26,27,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,
  43,44,45,48,51,52,53,54,56,58,
  60,62,64,67,69,70,71,72,73,74,
  75,78,79,81,83,84,87,88,90,91,
  92,93,94,96,97,98,
  Dan 60 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,02,03,04,06,08,09,11,12,13,
  14,17,20,21,23,24,26,27,29,30,
  31,32,35,36,38,39,41,42,43,44,
  51,52,53,54,56,58,60,62,64,67,
  69,70,71,73,75,78,79,81,83,84,
  87,88,90,91,92,93,94,96,97,98,
  Dan 56 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,02,03,04,06,08,09,11,12,13,
  20,21,23,24,26,27,29,30,31,32,
  35,36,38,39,41,42,43,44,51,52,
  53,54,56,60,62,64,67,69,70,71,
  73,75,78,79,81,83,84,87,88,91,
  92,93,94,96,97,98,
  Dan 44 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,02,03,04,06,09,11,12,13,20,
  21,23,26,27,29,30,31,35,36,39,
  41,43,52,54,56,60,62,64,67,70,
  73,75,78,81,83,84,88,91,92,93,
  94,96,97,98,
  Dan 36 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,02,03,06,09,11,12,13,20,21,
  23,27,30,31,35,36,41,43,52,54,
  56,60,62,67,73,75,78,81,83,84,
  88,91,92,96,97,98,
  Dan 26 so. Thang neu 53/100 Win.
  00,06,09,11,12,13,21,27,30,31,
  35,36,41,43,52,54,56,60,67,75,
  81,83,88,91,96,98,
  Dan 22 so. Thang neu 54/100 Win.
  00,06,11,12,13,21,27,30,31,36,
  41,43,52,54,56,67,75,83,88,91,
  96,98,
  Dan 18 so. Thang neu 55/100 Win.
  00,06,11,12,13,27,30,31,36,41,
  43,52,54,56,67,75,91,98,
  Dan 14 so. Thang neu 56/100 Win.
  06,11,12,13,27,30,31,43,52,54,
  56,67,75,98,
  Dan 9 so. Thang neu 57/100 Win.
  11,12,13,27,31,54,56,67,98,
  Dan 4 so. Thang neu 58/100 Win.
  12,13,27,54,
  Dan 4 so. Thang neu 59/100 Win.
  12,13,27,54,
  Dan 3 so. Thang neu 60/100 Win.
  12,13,27,
  Dan 2 so. Thang neu 61/100 Win.
  13,27,
  Dan 2 so. Thang neu 62/100 Win.
  13,27,
  Dan 1 so. Thang neu 63/100 Win.
  27,
   
  channuoixoso, gialinh123, thichoc and 1 người khác Thích điều này.
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  GIAI NHẤT MIỀN BẮC
  Dan 94 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,
  33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 91 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,
  88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 87 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,14,16,18,19,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,31,32,33,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,75,77,78,
  79,80,82,84,85,86,88,89,90,91,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,14,16,18,19,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,31,32,33,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,
  80,82,84,85,88,89,90,91,93,94,
  95,96,97,99,
  Dan 79 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,14,16,18,19,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,31,32,33,35,37,38,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,75,77,78,79,80,82,84,85,
  88,89,90,91,93,95,96,97,99,
  Dan 72 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,16,18,22,23,24,25,26,27,28,
  29,31,32,33,37,38,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,
  56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,
  80,82,84,85,88,89,90,91,93,95,
  96,99,
  Dan 66 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,
  16,18,22,23,24,25,26,27,28,29,
  31,32,33,37,38,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,51,53,54,56,57,
  58,61,62,64,65,67,68,69,70,71,
  72,75,77,78,79,82,84,85,88,89,
  90,91,93,95,96,99,
  Dan 61 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,10,11,16,
  18,22,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,33,37,38,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,51,53,54,56,57,58,
  61,62,64,67,68,69,70,71,72,77,
  82,84,85,88,89,90,91,93,95,96,
  99,
  Dan 54 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,10,16,18,
  22,23,25,26,27,28,29,32,33,37,
  38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  51,53,54,56,57,58,61,62,64,67,
  68,69,70,71,72,82,85,88,89,90,
  91,95,96,99,
  Dan 42 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,02,03,05,10,16,18,22,23,25,
  26,27,28,29,32,33,37,40,42,46,
  47,48,49,51,53,54,56,58,62,64,
  67,68,69,70,71,82,88,89,90,91,
  96,99,
  Dan 37 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,02,03,05,10,16,18,22,25,26,
  27,28,29,32,33,40,46,47,48,49,
  51,53,54,56,58,62,67,69,70,71,
  82,88,89,90,91,96,99,
  Dan 31 so. Thang neu 53/100 Win.
  00,02,03,05,10,16,22,25,27,28,
  29,32,33,40,46,48,49,51,53,56,
  58,62,69,70,71,82,89,90,91,96,
  99,
  Dan 25 so. Thang neu 54/100 Win.
  00,03,05,10,16,22,25,27,28,29,
  33,40,48,49,51,53,56,58,69,70,
  71,82,90,91,96,
  Dan 21 so. Thang neu 55/100 Win.
  00,03,05,10,16,22,27,28,29,33,
  40,49,51,53,56,69,70,82,90,91,
  96,
  Dan 14 so. Thang neu 56/100 Win.
  00,05,10,27,29,33,49,51,56,70,
  82,90,91,96,
  Dan 7 so. Thang neu 57/100 Win.
  00,10,27,49,51,56,91,
  Dan 7 so. Thang neu 58/100 Win.
  00,10,27,49,51,56,91,
  Dan 6 so. Thang neu 59/100 Win.
  00,10,27,51,56,91,
  Dan 5 so. Thang neu 60/100 Win.
  10,27,51,56,91,
  Dan 2 so. Thang neu 61/100 Win.
  51,56,
  Dan 1 so. Thang neu 62/100 Win.
  51,
   
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC
  Dan 92 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,36,37,38,39,41,42,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,
  32,36,37,38,39,41,42,45,46,47,
  48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,28,29,31,32,36,37,
  38,39,41,42,45,46,47,48,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,
  63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,79,80,81,82,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 79 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,28,29,31,32,36,37,38,
  39,42,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,55,56,57,60,61,63,65,66,67,
  68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,
  80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 70 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,
  25,26,29,31,32,36,38,39,42,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,
  57,60,61,63,65,66,67,69,71,72,
  74,75,76,77,80,81,82,84,85,86,
  87,89,90,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 65 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,04,05,06,07,08,10,12,14,
  16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,
  29,31,32,36,38,39,42,45,46,47,
  48,50,51,52,53,54,55,56,57,60,
  61,63,65,66,67,69,71,72,74,75,
  76,80,81,82,85,86,87,89,90,93,
  94,96,97,98,99,
  Dan 56 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,01,04,05,06,07,08,10,12,14,
  16,17,19,20,21,22,23,24,29,31,
  32,36,38,39,42,45,46,47,48,51,
  52,53,54,55,56,57,60,65,67,71,
  72,74,75,76,80,81,82,85,86,87,
  90,93,94,96,97,99,
  Dan 47 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,01,04,05,06,07,08,12,14,16,
  17,19,22,23,24,29,31,32,36,38,
  42,46,47,48,51,53,54,55,56,57,
  60,65,67,71,72,74,75,81,82,85,
  87,90,93,94,96,97,99,
  Dan 43 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,01,05,07,08,12,14,16,17,19,
  22,23,24,29,31,32,36,38,46,47,
  48,51,53,54,55,56,57,60,65,67,
  71,72,74,75,81,85,87,90,93,94,
  96,97,99,
  Dan 36 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,01,05,08,12,14,16,17,19,22,
  23,24,29,32,46,47,48,51,53,54,
  55,56,60,65,67,71,75,81,85,87,
  90,93,94,96,97,99,
  Dan 30 so. Thang neu 53/100 Win.
  00,05,08,12,16,17,19,22,23,24,
  32,46,47,48,53,55,56,60,65,67,
  71,75,81,85,90,93,94,96,97,99,
  Dan 24 so. Thang neu 54/100 Win.
  00,05,12,17,19,22,23,24,32,47,
  48,55,56,60,65,67,71,75,85,90,
  93,94,96,97,
  Dan 21 so. Thang neu 55/100 Win.
  00,05,12,17,19,23,24,32,47,48,
  55,56,60,65,67,71,85,90,93,96,
  97,
  Dan 15 so. Thang neu 56/100 Win.
  00,05,17,19,24,32,47,55,60,65,
  67,85,90,96,97,
  Dan 8 so. Thang neu 57/100 Win.
  00,17,24,32,47,55,60,90,
  Dan 7 so. Thang neu 58/100 Win.
  00,17,24,32,47,55,60,
  Dan 4 so. Thang neu 59/100 Win.
  17,47,55,60,
  Dan 3 so. Thang neu 60/100 Win.
  17,47,60,
  Dan 2 so. Thang neu 61/100 Win.
  47,60,
  Dan 2 so. Thang neu 62/100 Win.
  47,60,
  Dan 1 so. Thang neu 63/100 Win.
  60,
   
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,47,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,
  81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,
  38,40,41,42,47,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,60,61,62,64,65,66,
  67,68,70,71,72,74,75,77,78,79,
  80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,18,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,35,36,38,
  40,41,42,47,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,60,61,62,64,66,67,68,
  70,71,72,74,77,80,81,83,84,85,
  86,87,88,91,92,93,96,97,
  Dan 58 so:
  02,03,04,05,07,08,10,12,13,16,
  18,20,21,26,27,28,29,30,31,36,
  38,40,41,42,47,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,60,61,62,64,66,67,
  68,70,71,72,77,80,81,83,84,85,
  86,87,88,91,92,93,96,97,
  Dan 48 so:
  02,03,04,10,12,16,18,21,26,27,
  28,29,30,31,36,38,40,41,42,47,
  49,50,51,52,53,54,56,57,60,61,
  62,64,68,71,72,80,81,83,84,85,
  86,87,88,91,92,93,96,97,
  Dan 38 so:
  02,03,12,16,18,21,26,27,28,30,
  36,42,47,49,50,51,52,53,54,57,
  60,61,62,64,68,71,72,80,81,83,
  84,85,86,87,92,93,96,97,
  Dan 28 so:
  02,03,12,16,21,27,30,36,50,51,
  52,53,54,57,60,61,62,64,71,80,
  81,84,85,87,92,93,96,97,
  Dan 18 so:
  03,12,21,30,36,50,51,52,53,57,
  60,61,62,80,84,85,87,96,
  Dan 08 so:
  21,36,51,52,53,60,84,87,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,59,60,61,62,64,66,67,68,
  69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,
  80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,03,07,09,10,11,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,
  27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,41,42,43,44,46,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,59,60,61,64,66,
  67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,
  80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,03,07,09,11,12,14,15,16,17,
  18,19,22,23,24,26,27,29,30,31,
  32,34,35,36,38,39,41,42,43,44,
  46,48,49,50,51,52,53,54,55,59,
  60,61,64,66,68,70,71,73,74,75,
  76,77,80,82,83,84,85,86,87,88,
  90,91,92,93,94,97,98,99,
  Dan 58 so:
  03,07,09,11,12,14,15,16,17,18,
  19,24,26,27,29,30,31,34,36,38,
  39,41,42,43,44,48,49,50,51,52,
  53,54,55,60,61,64,66,68,70,71,
  73,74,75,76,77,80,82,83,84,85,
  86,88,90,92,93,94,98,99,
  Dan 48 so:
  09,12,14,15,16,18,19,24,29,30,
  31,34,36,38,39,41,42,44,49,50,
  51,52,53,54,55,60,61,64,66,68,
  70,71,73,74,75,76,77,80,82,83,
  84,85,86,88,90,92,93,94,
  Dan 38 so:
  09,12,14,15,16,19,24,29,30,31,
  34,36,38,42,44,49,50,51,52,53,
  55,60,68,70,71,73,74,75,82,83,
  84,85,86,88,90,92,93,94,
  Dan 28 so:
  09,12,14,15,16,29,34,38,42,44,
  49,51,52,55,60,68,70,71,73,74,
  82,83,84,85,88,90,93,94,
  Dan 18 so:
  12,14,15,42,49,51,52,55,60,68,
  70,71,73,74,82,83,84,90,
  Dan 08 so:
  12,14,51,55,60,68,73,83,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,54,55,57,58,59,60,61,62,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,40,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,
  57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,
  79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,12,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,40,43,44,46,47,48,49,
  51,52,54,58,59,60,61,62,64,65,
  66,67,68,69,70,71,73,76,77,78,
  79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,12,
  14,15,16,17,19,20,21,22,24,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,
  38,43,44,46,47,48,49,51,52,54,
  58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,
  69,70,71,73,76,77,81,84,85,86,
  87,89,91,95,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  02,03,04,05,07,08,09,11,12,15,
  16,17,19,22,24,26,27,28,29,30,
  32,33,34,36,37,38,43,46,47,48,
  49,51,54,58,59,60,61,62,64,65,
  66,67,68,69,70,73,77,81,84,85,
  86,87,89,91,95,97,98,99,
  Dan 48 so:
  03,04,05,07,08,09,12,15,16,17,
  19,22,24,26,27,28,29,30,32,34,
  36,37,43,46,47,48,51,59,61,62,
  64,66,67,68,69,70,73,77,84,85,
  86,87,89,91,95,97,98,99,
  Dan 38 so:
  04,05,07,08,09,12,15,16,17,19,
  22,24,26,27,28,29,34,36,43,46,
  47,51,61,62,64,66,67,68,73,77,
  84,85,86,87,89,95,98,99,
  Dan 28 so:
  04,05,07,08,09,16,17,19,22,24,
  27,28,29,43,46,47,51,61,62,64,
  66,68,73,85,86,87,95,98,
  Dan 18 so:
  04,07,08,09,16,17,19,22,24,29,
  46,47,51,64,66,68,73,95,
  Dan 08 so:
  22,24,29,46,47,51,73,95,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,75,77,78,79,80,82,
  83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,71,72,73,75,77,
  78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,
  90,91,93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,13,14,16,17,19,20,21,22,23,
  24,25,27,28,30,31,32,33,35,36,
  38,39,40,41,43,44,45,46,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,
  73,77,78,79,80,83,85,86,87,88,
  89,90,91,93,94,95,96,97,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,13,
  16,17,20,21,22,23,27,28,30,31,
  32,33,35,36,38,39,40,41,43,45,
  46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,71,72,73,77,78,79,83,86,87,
  88,89,90,91,93,94,96,97,
  Dan 58 so:
  00,01,03,04,08,09,10,13,16,17,
  22,27,28,30,31,32,33,36,38,40,
  41,43,45,46,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,
  67,68,69,71,72,73,77,78,79,83,
  86,88,89,90,91,93,94,97,
  Dan 48 so:
  00,01,03,04,08,09,10,13,16,17,
  22,27,28,30,31,33,36,38,46,50,
  51,52,55,56,58,59,62,63,64,65,
  67,68,69,71,72,73,77,78,79,83,
  86,88,89,90,91,93,94,97,
  Dan 38 so:
  00,01,03,08,09,13,16,17,22,27,
  28,30,33,38,46,50,51,52,55,58,
  59,62,63,64,67,68,69,72,77,78,
  79,83,88,89,90,93,94,97,
  Dan 28 so:
  00,01,03,09,13,17,22,27,28,30,
  38,51,52,55,58,59,62,63,64,68,
  72,77,78,83,88,89,90,94,
  Dan 18 so:
  01,03,13,22,27,28,30,51,58,63,
  68,72,77,78,88,89,90,94,
  Dan 08 so:
  30,51,63,78,88,89,90,94,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,20,24,25,
  26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,
  79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,02,03,04,05,06,08,10,11,12,
  14,15,16,17,20,24,25,27,28,29,
  31,33,34,35,37,38,39,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,
  67,68,70,71,72,73,74,76,77,78,
  79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,02,03,04,05,06,08,10,11,12,
  14,15,16,17,20,24,25,27,28,29,
  31,33,34,35,37,39,41,42,43,44,
  46,47,48,49,51,53,54,55,56,58,
  59,61,62,64,65,66,67,68,70,71,
  73,76,77,79,80,81,83,86,87,90,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  00,03,04,05,08,10,11,12,14,15,
  16,17,20,24,25,27,28,29,31,33,
  34,35,37,39,41,43,46,48,51,53,
  54,55,56,58,61,62,64,65,67,68,
  70,71,73,76,77,79,81,83,86,87,
  90,91,92,95,96,97,98,99,
  Dan 48 so:
  03,04,05,08,11,12,14,15,16,17,
  24,25,27,31,33,34,35,37,39,41,
  43,46,48,51,53,54,55,58,61,62,
  65,67,70,71,73,76,77,79,81,83,
  86,87,90,91,92,95,97,98,
  Dan 38 so:
  04,05,08,11,12,15,16,17,24,25,
  27,34,35,37,39,41,43,46,51,53,
  55,58,61,65,70,71,73,79,81,83,
  86,87,90,91,92,95,97,98,
  Dan 28 so:
  04,05,11,15,16,17,24,25,34,37,
  39,41,43,46,51,53,58,61,65,73,
  81,83,86,90,92,95,97,98,
  Dan 18 so:
  05,11,15,24,25,37,41,43,46,51,
  53,61,65,81,83,95,97,98,
  Dan 08 so:
  05,24,25,37,41,51,83,95,
   
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,
  12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  01,02,03,04,06,07,10,11,12,13,
  14,15,17,19,20,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,37,38,39,40,
  41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,
  53,54,55,56,58,59,60,61,63,64,
  65,66,67,68,69,72,74,75,76,77,
  78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  01,02,03,06,07,10,11,12,13,14,
  19,20,22,23,25,26,27,28,29,30,
  32,37,38,39,40,41,42,44,45,46,
  47,48,49,50,51,54,55,58,59,60,
  61,63,64,65,66,67,68,69,72,74,
  75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,
  87,88,89,92,93,97,98,99,
  Dan 58 so:
  01,02,06,07,10,11,12,13,14,19,
  20,22,23,26,28,29,30,32,37,38,
  39,41,42,44,45,46,47,48,49,51,
  54,58,59,60,61,64,65,66,67,68,
  69,72,74,75,77,78,79,80,83,84,
  85,87,88,89,93,97,98,99,
  Dan 48 so:
  01,02,06,11,12,13,14,19,20,22,
  23,26,29,30,32,37,38,39,41,42,
  44,45,46,47,48,49,51,54,58,59,
  60,64,66,67,69,72,74,75,77,78,
  80,83,87,88,89,93,97,98,
  Dan 38 so:
  01,02,06,13,14,19,20,22,26,29,
  30,38,39,42,44,45,46,47,48,49,
  51,54,59,60,64,66,69,72,75,77,
  78,80,83,87,88,89,97,98,
  Dan 28 so:
  02,06,14,19,20,22,29,30,38,39,
  42,46,47,49,51,54,60,64,66,72,
  75,77,78,80,83,88,89,98,
  Dan 18 so:
  02,19,20,22,29,38,39,46,49,60,
  66,72,75,78,80,83,89,98,
  Dan 08 so:
  02,22,29,39,60,66,83,98,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,68,70,72,73,74,75,76,77,
  80,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,40,41,42,44,45,46,47,
  48,49,50,52,54,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,68,72,73,74,75,
  76,77,80,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 68 so:
  01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  28,29,30,31,32,33,34,35,37,40,
  41,42,44,45,46,47,49,50,52,54,
  56,57,58,59,60,62,63,64,65,68,
  72,73,75,76,77,80,85,86,87,88,
  89,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 58 so:
  01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,
  15,16,17,19,20,21,22,24,28,30,
  31,32,33,34,35,37,40,41,42,44,
  46,47,49,52,54,56,57,58,59,60,
  62,68,72,73,75,76,77,80,86,87,
  88,89,92,93,94,95,97,99,
  Dan 48 so:
  01,03,06,07,09,10,11,12,16,17,
  19,20,21,22,24,30,31,32,33,34,
  37,40,41,42,44,47,49,52,54,56,
  57,58,59,60,72,73,75,76,77,80,
  86,87,89,92,93,95,97,99,
  Dan 38 so:
  01,03,06,11,12,16,17,19,22,24,
  30,31,32,34,40,42,47,49,52,54,
  56,57,58,59,60,72,73,75,76,77,
  80,86,87,92,93,95,97,99,
  Dan 28 so:
  01,11,17,19,24,30,31,32,34,40,
  42,47,49,52,54,57,59,60,72,73,
  76,77,80,86,87,92,93,95,
  Dan 18 so:
  01,11,17,19,30,31,32,40,42,47,
  54,57,60,72,73,80,92,95,
  Dan 08 so:
  17,30,31,32,47,57,60,73,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,
  73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,55,56,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,71,72,75,77,78,
  79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,
  91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,16,17,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,
  37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,55,56,60,62,
  63,64,65,66,67,69,71,72,75,77,
  78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,
  89,91,92,94,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,03,04,06,08,09,10,11,13,
  14,17,20,21,23,24,28,29,30,31,
  32,33,35,36,38,39,40,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,
  56,60,62,63,64,65,66,67,69,71,
  72,75,77,78,79,80,81,82,83,86,
  87,89,91,94,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  00,01,03,08,09,10,13,14,17,20,
  21,23,24,28,29,30,31,32,33,35,
  36,38,40,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,55,56,60,63,64,66,
  67,69,71,72,75,77,79,80,81,82,
  83,86,87,89,94,97,98,99,
  Dan 48 so:
  00,01,03,08,09,10,14,17,21,24,
  28,29,31,32,33,35,36,38,40,42,
  43,46,47,48,49,50,52,53,55,56,
  60,63,64,66,71,72,75,77,79,80,
  81,83,86,87,89,94,97,99,
  Dan 38 so:
  03,08,09,10,14,17,21,24,28,29,
  31,32,35,36,38,40,43,46,47,49,
  52,53,55,56,60,64,66,71,72,75,
  79,80,83,86,87,94,97,99,
  Dan 28 so:
  03,08,10,14,17,21,24,28,32,35,
  38,43,46,47,49,53,55,56,60,64,
  72,75,79,83,86,94,97,99,
  Dan 18 so:
  03,08,17,24,28,38,43,46,47,49,
  55,56,60,64,75,79,86,99,
  Dan 08 so:
  03,08,38,43,47,55,60,64,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,
  73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,
  44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  91,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,
  34,36,37,41,42,43,44,45,48,49,
  50,53,55,56,58,59,60,62,63,64,
  65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,
  77,78,80,81,82,83,84,86,88,89,
  91,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,11,
  12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,
  24,26,27,29,30,31,32,34,36,37,
  41,42,43,44,48,49,50,53,55,56,
  58,59,60,62,63,64,66,69,71,72,
  73,75,76,77,78,80,81,83,84,86,
  88,89,91,94,95,96,97,99,
  Dan 58 so:
  00,01,02,03,05,06,07,11,12,13,
  15,16,17,19,20,21,22,24,26,27,
  29,30,31,32,34,36,37,41,42,43,
  44,48,50,53,55,56,58,60,62,66,
  69,71,72,73,75,76,77,78,80,83,
  84,86,88,89,94,96,97,99,
  Dan 48 so:
  00,01,02,03,05,06,07,11,12,16,
  17,19,21,22,24,26,29,30,31,32,
  34,36,37,43,44,48,50,56,58,60,
  62,66,69,71,72,73,75,76,77,78,
  80,84,86,88,89,96,97,99,
  Dan 38 so:
  01,02,03,05,06,11,16,17,21,22,
  24,26,29,30,32,34,36,37,43,44,
  48,56,58,60,62,66,69,71,73,75,
  76,78,86,88,89,96,97,99,
  Dan 28 so:
  01,03,05,06,11,16,21,22,24,29,
  30,32,34,36,37,43,48,58,60,69,
  71,75,76,86,88,89,96,99,
  Dan 18 so:
  01,03,06,11,16,21,22,24,29,36,
  48,58,60,69,71,75,76,99,
  Dan 08 so:
  01,11,16,24,29,48,60,71,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,
  53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,70,71,72,73,74,75,77,78,
  79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,
  90,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,10,12,
  13,14,15,16,18,19,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  49,51,52,53,54,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,
  74,77,78,79,80,82,83,85,86,87,
  88,89,92,93,95,96,97,99,
  Dan 68 so:
  01,02,03,04,05,08,10,12,13,14,
  15,16,18,19,22,23,24,25,27,28,
  29,30,32,34,35,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,70,71,72,74,78,80,82,83,85,
  86,87,89,92,93,95,96,99,
  Dan 58 so:
  01,02,04,05,08,10,12,13,14,15,
  16,19,22,23,24,25,27,28,29,30,
  32,34,38,39,40,41,42,43,44,46,
  47,49,51,52,54,58,59,60,61,63,
  64,65,66,68,70,71,72,74,78,80,
  82,85,86,89,92,95,96,99,
  Dan 48 so:
  02,04,08,10,12,13,14,15,16,19,
  22,23,24,25,27,28,29,32,34,38,
  40,41,42,43,46,47,51,52,54,58,
  59,60,64,66,68,70,71,72,74,78,
  80,82,85,89,92,95,96,99,
  Dan 38 so:
  02,04,08,10,12,13,15,16,19,22,
  23,24,25,27,28,29,32,34,38,40,
  41,42,43,46,47,51,52,59,60,64,
  66,70,71,74,78,85,95,96,
  Dan 28 so:
  04,08,10,13,15,16,19,22,23,24,
  27,28,29,32,38,40,41,42,46,51,
  52,60,66,70,74,78,95,96,
  Dan 18 so:
  04,08,10,15,19,22,27,28,32,38,
  40,46,52,60,66,70,74,78,
  Dan 08 so:
  08,10,22,28,40,46,60,78,
   

Cộng đồng Ketqua1.net