quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

Lịch sử đặt cược

Ngày
Bộ số
Số xu
Ngày quay thưởng
Thể loại
Trạng thái
 1. 2021-07-26 00:49:13
  32
  50
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 2. 2021-07-26 00:49:13
  48
  50
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 3. 2021-07-26 00:49:13
  84
  50
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 4. 2021-07-26 00:49:13
  23
  50
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 5. 2021-07-25 23:51:00
  01
  2000
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 6. 2021-07-25 23:51:00
  02
  2000
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 7. 2021-07-25 23:51:00
  18
  2000
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 8. 2021-07-25 23:51:00
  10
  2000
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 9. 2021-07-25 23:23:49
  80
  20
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 10. 2021-07-25 23:23:49
  70
  20
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 11. 2021-07-25 23:23:49
  07
  20
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 12. 2021-07-25 23:23:49
  24
  20
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 13. 2021-07-25 23:23:49
  86
  20
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 14. 2021-07-25 23:23:49
  68
  20
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 15. 2021-07-25 23:23:49
  74
  20
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 16. 2021-07-25 23:23:49
  14
  20
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 17. 2021-07-25 23:23:49
  41
  20
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 18. 2021-07-25 23:23:00
  67
  50
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 19. 2021-07-25 23:22:48
  57
  100
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 20. 2021-07-25 21:21:53
  32
  100
  2021-07-26
  Lô thường
  Chưa trả thưởng