quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

bksw's Recent Activity

 1. bksw đã trả lời vào chủ đề DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2021.

  Dàn ĐB 64s T 07 Ngày 1 nhận Ngày 2 nhận Ngày 3 nhận Ngày 4 nhận Ngày 5 xịt Ngày 6 nhận Ngày 7 xịt Ngày 8 nhận Ngày 9 xịt Ngày 10 xịt...

  31/7/21 lúc 08:30
 2. bksw đã trả lời vào chủ đề TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 7/2021.

  Ngày 31.07 Loại 10s:05,15,25,35,45,55,65,75,85,95

  31/7/21 lúc 08:04
 3. bksw đã trả lời vào chủ đề LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 07/2021.

  Loại 06 số ĐB ngày 31/07 05,35,45,65,85,95 Thống kê:00000000x000000000000000000000

  31/7/21 lúc 08:03
 4. bksw đã trả lời vào chủ đề DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2021.

  Dàn ĐB 64s T 07 Ngày 1 nhận Ngày 2 nhận Ngày 3 nhận Ngày 4 nhận Ngày 5 xịt Ngày 6 nhận Ngày 7 xịt Ngày 8 nhận Ngày 9 xịt Ngày 10 xịt...

  30/7/21 lúc 08:29
 5. bksw đã trả lời vào chủ đề TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 7/2021.

  Ngày 30.07 Loại 10s:04,15,26,37,48,59,60,71,82,93

  30/7/21 lúc 08:27
 6. bksw đã trả lời vào chủ đề LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 07/2021.

  Loại 06 số ĐB ngày 30/07 86,76,56,46,36,16 Thống kê:00000000x00000000000000000000

  30/7/21 lúc 08:22
 7. bksw đã trả lời vào chủ đề DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2021.

  Dàn ĐB 64s T 07 Ngày 1 nhận Ngày 2 nhận Ngày 3 nhận Ngày 4 nhận Ngày 5 xịt Ngày 6 nhận Ngày 7 xịt Ngày 8 nhận Ngày 9 xịt Ngày 10 xịt...

  29/7/21 lúc 08:25
 8. bksw đã trả lời vào chủ đề TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 7/2021.

  Ngày 29.07 Loại 10s:02,13,24,35,46,57,68,79,80,91

  29/7/21 lúc 08:09
 9. bksw đã trả lời vào chủ đề LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 07/2021.

  Loại 06 số ĐB ngày 29/07 18,28,38,48,58,78 Thống kê:00000000x0000000000000000000

  29/7/21 lúc 08:05
 10. bksw đã trả lời vào chủ đề DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2021.

  Dàn ĐB 64s T 07 Ngày 1 nhận Ngày 2 nhận Ngày 3 nhận Ngày 4 nhận Ngày 5 xịt Ngày 6 nhận Ngày 7 xịt Ngày 8 nhận Ngày 9 xịt Ngày 10 xịt...

  28/7/21
 11. bksw đã trả lời vào chủ đề TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 7/2021.

  Ngày 28.07 Loại 10s:09,10,21,32,43,54,65,76,87,98

  28/7/21
 12. bksw đã trả lời vào chủ đề LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 07/2021.

  Loại 06 số ĐB ngày 28/07 01,11,21,41,51,81 Thống kê:00000000x000000000000000000

  28/7/21