Điểm thưởng dành cho dinhhao

 1. 600
  Thưởng vào: 5/9/23

  Cổ thụ forum

  10 năm

 2. 600
  Thưởng vào: 5/9/23

  tượng đài

  10000 lần yêu thích

 3. 300
  Thưởng vào: 5/9/23

  lão làng

 4. 180
  Thưởng vào: 5/9/23

  3 năm

 5. 60
  Thưởng vào: 5/9/23

  1 năm gắn bó

 6. 5
  Thưởng vào: 5/9/23

  Thành viên mới

  100 bình luận đầu tiên

 7. 10
  Thưởng vào: 5/9/23

  Người một nhà

  1000 bình luận. Bạn là một thành viên ưu tú của chúng tôi.

 8. 500
  Thưởng vào: 23/3/21

  Siêu sao forum

  Bài viết (bình luận) của bạn đạt 500 lượt thích. Bạn là một siêu sao thực thụ

 9. 150
  Thưởng vào: 14/11/19

  Ngôi sao forum

  Bài viết (bình luận) của bạn đạt 250 lượt thích. Bạn là một ngôi sao

 10. 10
  Thưởng vào: 16/10/19

  Rất nhiều người quý bạn

  Các bình luận của bạn đã được like 25 lần.

 11. 1
  Thưởng vào: 16/10/19

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích bình luận của bạn. Hãy tiếp tục phát huy !

 12. 10
  Thưởng vào: 16/10/19

  Thân thiết

  Bạn đã có 100 bình luận. Chúng tôi rất vui khi có bạn.

 13. 30
  Thưởng vào: 16/10/19

  Gắn bó

  Bạn đã có 30 bình luận. Chúc bạn vui vẻ.

 14. 1
  Thưởng vào: 16/10/19

  Bình luận đầu tiên

  Viết một bình luận bất kỳ để nhận danh hiệu này