Điểm thưởng dành cho minhquang2015

 1. 30
  Thưởng vào: 16/10/19

  Siêu sao forum

  Bài viết (bình luận) của bạn đạt 500 lượt thích. Bạn là một siêu sao thực thụ

 2. 20
  Thưởng vào: 16/10/19

  Ngôi sao forum

  Bài viết (bình luận) của bạn đạt 250 lượt thích. Bạn là một ngôi sao

 3. 15
  Thưởng vào: 16/10/19

  Người nổi tiếng !

  Bài viết (bình luận) của bạn được 100 lượt thích.

 4. 10
  Thưởng vào: 16/10/19

  Rất nhiều người quý bạn

  Các bình luận của bạn đã được like 25 lần.

 5. 2
  Thưởng vào: 16/10/19

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích bình luận của bạn. Hãy tiếp tục phát huy !

 6. 20
  Thưởng vào: 16/10/19

  Người một nhà

  1000 bình luận. Bạn là một thành viên ưu tú của chúng tôi.

 7. 10
  Thưởng vào: 16/10/19

  Thân thiết

  Bạn đã có 100 bình luận. Chúng tôi rất vui khi có bạn.

 8. 5
  Thưởng vào: 16/10/19

  Gắn bó

  Bạn đã có 30 bình luận. Chúc bạn vui vẻ.

 9. 1
  Thưởng vào: 16/10/19

  Bình luận đầu tiên

  Viết một bình luận bất kỳ để nhận danh hiệu này