quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

4D, 3D ngày và 4D , 3D nuôi- Nhu_y 368

Thảo luận trong 'CHĂN NUÔI XSMB' bắt đầu bởi Nhu_y 368, 20/9/19.

Lượt xem: 76,327

 1. Choichobiet123

  Choichobiet123 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  27/7/20
  Bài viết:
  617
  Được thích:
  3,024
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn 3D ngày 26/8 : = 448 số
  201,202,203,204,205,206,208,209,211,212,213,214,215,216,218,219,221,222,223,224,225,226,228,229,231,232,233,234,235,236,238,239,241,242,243,244,245,246,248,249,251,252,253,254,255,256,258,259,271,272,273,274,275,276,278,279,291,292,293,294,295,296,298,299,301,302,303,304,305,306,308,309,311,312,313,314,315,316,318,319,321,322,323,324,325,326,328,329,331,332,333,334,335,336,338,339,341,342,343,344,345,346,348,349,351,352,353,354,355,356,358,359,371,372,373,374,375,376,378,379,391,392,393,394,395,396,398,399,501,502,503,504,505,506,508,509,511,512,513,514,515,516,518,519,521,522,523,524,525,526,528,529,531,532,533,534,535,536,538,539,541,542,543,544,545,546,548,549,551,552,553,554,555,556,558,559,571,572,573,574,575,576,578,579,591,592,593,594,595,596,598,599,601,602,603,604,605,606,608,609,611,612,613,614,615,616,618,619,621,622,623,624,625,626,628,629,631,632,633,634,635,636,638,639,641,642,643,644,645,646,648,649,651,652,653,654,655,656,658,659,671,672,673,674,675,676,678,679,691,692,693,694,695,696,698,699,701,702,703,704,705,706,708,709,711,712,713,714,715,716,718,719,721,722,723,724,725,726,728,729,731,732,733,734,735,736,738,739,741,742,743,744,745,746,748,749,751,752,753,754,755,756,758,759,771,772,773,774,775,776,778,779,791,792,793,794,795,796,798,799,801,802,803,804,805,806,808,809,811,812,813,814,815,816,818,819,821,822,823,824,825,826,828,829,831,832,833,834,835,836,838,839,841,842,843,844,845,846,848,849,851,852,853,854,855,856,858,859,871,872,873,874,875,876,878,879,891,892,893,894,895,896,898,899,901,902,903,904,905,906,908,909,911,912,913,914,915,916,918,919,921,922,923,924,925,926,928,929,931,932,933,934,935,936,938,939,941,942,943,944,945,946,948,949,951,952,953,954,955,956,958,959,971,972,973,974,975,976,978,979,991,992,993,994,9 95,996,998,999
   
 2. Nhu_y 368

  Nhu_y 368 Miss Xổ Số

  Tham gia:
  23/10/14
  Bài viết:
  6,056
  Được thích:
  25,645
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Quản lý, nghiên cứu đặc biệt- lô
  3d NGÀY 29-8

  CHẠM 0,1,2,9 CÀNG 0,5,2,7,4,9:384 CÀNG
   
 3. Nhu_y 368

  Nhu_y 368 Miss Xổ Số

  Tham gia:
  23/10/14
  Bài viết:
  6,056
  Được thích:
  25,645
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Quản lý, nghiên cứu đặc biệt- lô
  (3 6 6 số) khung 3 ngày :5-6-7/9
  100,101,102,103,104,105,110,111,112,113,114,115,116,120,121,122,123,124,125,126,127,130,131,132,133,134,135,136,137,140,141,142,143,144,145,146,147,150,151,152,153,154,155,156,157,160,161,162,163,164,165,166,167,170,171,172,173,174,175,176,177,200,201,202,203,204,205,210,211,212,213,214,215,216,220,221,222,223,224,225,226,227,230,231,232,233,234,235,236,237,240,241,242,243,244,245,246,247,250,251,252,253,254,255,256,257,260,261,262,263,264,265,266,267,270,271,272,273,274,275,276,277,300,301,302,303,304,305,310,311,312,313,314,315,316,320,321,322,323,324,325,326,327,330,331,332,333,334,335,336,337,340,341,342,343,344,345,346,347,350,351,352,353,354,355,356,357,360,361,362,363,364,365,366,367,370,371,372,373,374,375,376,377,400,401,402,403,404,405,410,411,412,413,414,415,416,420,421,422,423,424,425,426,427,430,431,432,433,434,435,436,437,440,441,442,443,444,445,446,447,450,451,452,453,454,455,456,457,460,461,462,463,464,465,466,467,470,471,472,473,474,475,476,477,600,601,602,603,604,605,610,611,612,613,614,615,616,620,621,622,623,624,625,626,627,630,631,632,633,634,635,636,637,640,641,642,643,644,645,646,647,650,651,652,653,654,655,656,657,660,661,662,663,664,665,666,667,670,671,672,673,674,675,676,677,800,801,802,803,804,805,810,811,812,813,814,815,816,820,821,822,823,824,825,826,827,830,831,832,833,834,835,836,837,840,841,842,843,844,845,846,847,850,851,852,853,854,855,856,857,860,861,862,863,864,865,866,867,870,871,872,873,874,875,876,877
   
 4. Choichobiet123

  Choichobiet123 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  27/7/20
  Bài viết:
  617
  Được thích:
  3,024
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn 3D . Ngày 6/9/2020
  Dàn 3D : 256 số
  100,110,101,120,102,130,103,140,104,150,105,160,106,170,107,180,108,190,109,112,121,122,132,123,142,124,152,125,162,126,172,127,182,128,192,129,113,131,133,143,134,153,135,163,136,173,137,183,138,193,139,115,151,145,154,155,165,156,175,157,185,158,195,159,300,310,301,320,302,330,303,340,304,350,305,360,306,370,307,380,308,390,309,312,321,322,332,323,342,324,352,325,362,326,372,327,382,328,392,329,313,331,333,343,334,353,335,363,336,373,337,383,338,393,339,315,351,345,354,355,365,356,375,357,385,358,395,359,400,410,401,420,402,430,403,440,404,450,405,460,406,470,407,480,408,490,409,412,421,422,432,423,442,424,452,425,462,426,472,427,482,428,492,429,413,431,433,443,434,453,435,463,436,473,437,483,438,493,439,415,451,445,454,455,465,456,475,457,485,458,495,459,900,910,901,920,902,930,903,940,904,950,905,960,906,970,907,980,908,990,909,912,921,922,932,923,942,924,952,925,962,926,972,927,982,928,992,929,913,931,933,943,934,953,935,963,936,973,937,983,938,993,939,915,951,945,954,955,965,956,975,957,985,958,995,959.

  Hạ Dàn : 114 số
  100,110,101,120,102,130,103,140,104,150,105,160,106,170,107,180,108,190,109,113,131,123,132,133,143,134,153,135,163,136,173,137,183,138,193,139,300,310,301,320,302,330,303,340,304,350,305,360,306,370,307,380,308,390,309,313,331,323,332,333,343,334,353,335,363,336,373,337,383,338,393,339,400,410,401,420,402,430,403,440,404,450,405,460,406,470,407,480,408,490,409,413,431,423,432,433,443,434,453,435,463,436,473,437,483,438,493,439,900,910,901,920,902,930,903,940,904,950,905,960,906,970,907,980,908,990,909,913,931,923,932,933,943,934,953,935,963,936,973,937,983,938,993,939.

  Hạ tiếp 88 số :
  101,102,103,104,105,106,108,109,113,123,132,133,134,135,136,137,138,139,143,153,183,193,301,302,303,304,305,306,308,309,313,323,332,333,334,335,336,337,338,339,343,353,383,393,401,402,403,404,405,406,408,409,413,423,432,433,434,435,436,437,438,439,443,453,483,493,901,902,903,904,905,906,908,909,913,923,932,933,934,935,936,937,938,939,943,953,983,993.

  Chúc ace mm.
   
  chuotcondethuong thích bài này.
 5. Choichobiet123

  Choichobiet123 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  27/7/20
  Bài viết:
  617
  Được thích:
  3,024
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 6/9 Nhận 3D :
  993 Dàn 256 số
  993 Dàn 144 số
  993 Dàn 88 số
  =====================
  Ngày 7/9 Nhận.....?
  Dàn 256 số :
  201,210,211,221,212,231,213,241,214,251,215,261,216,271,217,281,218,291,219,203,230,223,232,233,243,234,253,235,263,236,273,237,283,238,293,239,206,260,226,262,246,264,256,265,266,276,267,286,268,296,269,209,290,229,292,249,294,259,295,279,297,289,298,299,501,510,511,521,512,531,513,541,514,551,515,561,516,571,517,581,518,591,519,503,530,523,532,533,543,534,553,535,563,536,573,537,583,538,593,539,506,560,526,562,546,564,556,565,566,576,567,586,568,596,569,509,590,529,592,549,594,559,595,579,597,589,598,599,701,710,711,721,712,731,713,741,714,751,715,761,716,771,717,781,718,791,719,703,730,723,732,733,743,734,753,735,763,736,773,737,783,738,793,739,706,760,726,762,746,764,756,765,766,776,767,786,768,796,769,709,790,729,792,749,794,759,795,779,797,789,798,799,901,910,911,921,912,931,913,941,914,951,915,961,916,971,917,981,918,991,919,903,930,923,932,933,943,934,953,935,963,936,973,937,983,938,993,939,906,960,926,962,946,964,956,965,966,976,967,986,968,996,969,909,990,929,992,949,994,959,995,979,997,989,998,999

  Hạ Dàn : 144 Số : Nhận....?
  201,210,211,221,212,231,213,241,214,251,215,261,216,271,217,281,218,291,219,206,260,226,262,236,263,246,264,256,265,266,276,267,286,268,296,269,501,510,511,521,512,531,513,541,514,551,515,561,516,571,517,581,518,591,519,506,560,526,562,536,563,546,564,556,565,566,576,567,586,568,596,569,701,710,711,721,712,731,713,741,714,751,715,761,716,771,717,781,718,791,719,706,760,726,762,736,763,746,764,756,765,766,776,767,786,768,796,769,901,910,911,921,912,931,913,941,914,951,915,961,916,971,917,981,918,991,919,906,960,926,962,936,963,946,964,956,965,966,976,967,986,968,996,969

  Hạ Dàn tiếp : 88 số Nhận.....?
  201,206,211,212,213,214,215,216,218,219,221,226,231,236,241,246,251,256,281,286,291,296,501,506,511,512,513,514,515,516,518,519,521,526,531,536,541,546,551,556,581,586,591,596,701,706,711,712,713,714,715,716,718,719,721,726,731,736,741,746,751,756,781,786,791,796,901,906,911,912,913,914,915,916,918,919,921,926,931,936,941,946,951,956,981,986,991,996

  P/s : tuần mình làm ngày. Tuần làm đêm nên khi nào rảnh mình sẽ post lên ace tham khảo ạ. Chúc ace tham khảo vui vẻ nha.
   
  chuotcondethuongDuyvjt thích điều này.
 6. Nhu_y 368

  Nhu_y 368 Miss Xổ Số

  Tham gia:
  23/10/14
  Bài viết:
  6,056
  Được thích:
  25,645
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Quản lý, nghiên cứu đặc biệt- lô
  nổ
   
  Choilathang20xx thích bài này.
 7. Choichobiet123

  Choichobiet123 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  27/7/20
  Bài viết:
  617
  Được thích:
  3,024
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 6/9 Nhận 3D :
  993 Dàn 256 số
  993 Dàn 144 số
  993 Dàn 88 số.
  Ngày 7/9
  Dàn 265. ( lệch càng )
  Dàn 144 xịt
  Dàn 88 xịt
  Ngày 8/9. Dàn 315 số
  100,101,102,103,106,108,110,111,112,115 17,119,120,121,124,126,128,129,130,133 35,137,138,139,142,146,148,151,153,156 58,160,162,164,165,166,167,171,173,176 80,182,183,184,185,188,191,192,193,200,201,202,203,206,208,210,211,212,215 17,219,220,221,224,226,228,229,230,233 35,237,238,239,242,246,248,251,253,256 58,260,262,264,265,266,267,271,273,276 80,282,283,284,285,288,291,292,293,300,301,302,303,306,308,310,311,312,315 17,319,320,321,324,326,328,329,330,333 35,337,338,339,342,346,348,351,353,356 58,360,362,364,365,366,367,371,373,376 80,382,383,384,385,388,391,392,393,500,501,502,503,506,508,510,511,512,515 17,519,520,521,524,526,528,529,530,533 35,537,538,539,542,546,548,551,553,556 58,560,562,564,565,566,567,571,573,576 80,582,583,584,585,588,591,592,593,600,601,602,603,606,608,610,611,612,615 17,619,620,621,624,626,628,629,630,633 35,637,638,639,642,646,648,651,653,656 58,660,662,664,665,666,667,671,673,676 80,682,683,684,685,688,691,692,693,700,701,702,703,706,708,710,711,712,715 17,719,720,721,724,726,728,729,730,733 35,737,738,739,742,746,748,751,753,756 58,760,762,764,765,766,767,771,773,776 80,782,783,784,785,788,791,792,793,900,901,902,903,906,908,910,911,912,915 17,919,920,921,924,926,928,929,930,933 35,937,938,939,942,946,948,951,953,956 58,960,962,964,965,966,967,971,973,976 80,982,983,984,985,988,991,992,993
  =====================
  Dàn 110 số
  101,106,110,111,112,115,117,119,121,126,146,151,156,160,162,164,165,166,167,171,176,191,301,306,310,311,312,315,317,319,321,326,346,351,356,360,362,364,365,366,367,371,376,391,601,606,610,611,612,615,617,619,621,626,646,651,656,660,662,664,665,666,667,671,676,691,701,706,710,711,712,715,717,719,721,726,746,751,756,760,762,764,765,766,767,771,776,791,801,806,810,811,812,815,817,819,821,826,846,851,856,860,862,864,865,866,867,871,876,891

  Chúc ace tham khảo mm.
   
  chuotcondethuongnampb468 thích điều này.
 8. Choichobiet123

  Choichobiet123 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  27/7/20
  Bài viết:
  617
  Được thích:
  3,024
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 6/9 Nhận 3D :
  993 Dàn 256 số
  993 Dàn 144 số
  993 Dàn 88 số.
  Ngày 7/9
  Dàn 265. ( lệch càng )
  Dàn 144 xịt
  Dàn 88 xịt
  Ngày 8/9.
  Dàn 315 số nhận xịt.
  Dàn 110 số xịt.
  Ngày 9/9 Dàn 315 số

  200,201,202,203,206,208,210,211,212,215 17,219,220,221,224,226,228,229,230,233 35,237,238,239,242,246,248,251,253,256 58,260,262,264,265,266,267,271,273,276 80,282,283,284,285,288,291,292,293,300,301,302,303,306,308,310,311,312,315 17,319,320,321,324,326,328,329,330,333 35,337,338,339,342,346,348,351,353,356 58,360,362,364,365,366,367,371,373,376 80,382,383,384,385,388,391,392,393,500,501,502,503,506,508,510,511,512,515 17,519,520,521,524,526,528,529,530,533 35,537,538,539,542,546,548,551,553,556 58,560,562,564,565,566,567,571,573,576 80,582,583,584,585,588,591,592,593,600,601,602,603,606,608,610,611,612,615 17,619,620,621,624,626,628,629,630,633 35,637,638,639,642,646,648,651,653,656 58,660,662,664,665,666,667,671,673,676 80,682,683,684,685,688,691,692,693,700,701,702,703,706,708,710,711,712,715 17,719,720,721,724,726,728,729,730,733 35,737,738,739,742,746,748,751,753,756 58,760,762,764,765,766,767,771,773,776 80,782,783,784,785,788,791,792,793,800,801,802,803,806,808,810,811,812,815 17,819,820,821,824,826,828,829,830,833 35,837,838,839,842,846,848,851,853,856 58,860,862,864,865,866,867,871,873,876 80,882,883,884,885,888,891,892,893,900,901,902,903,906,908,910,911,912,915 17,919,920,921,924,926,928,929,930,933 35,937,938,939,942,946,948,951,953,956 58,960,962,964,965,966,967,971,973,976 80,982,983,984,985,988,991,992,993

  P/s : chúc ace tham khảo vui vẻ.
   
 9. Choichobiet123

  Choichobiet123 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  27/7/20
  Bài viết:
  617
  Được thích:
  3,024
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn 270 số Ngày 10/9
  000,001,002,003,006,008,010,011,012,015,
  017,019,020,021,024,026,028,029,030,033, 035,037,038,039,042,046,048,051,053,056,
  058,060,062,064,065,066,067,071,073,076,
  080,082,083,084,085,088,091,092,093,200,
  201,202,203,206,208,210,211,212,215,217,
  219,220,221,224,226,228,229,230,233,335,
  237,238,239,242,246,248,251,253,256,258,
  260,262,264,265,266,267,271,273,276,280,
  282,283,284,285,288,291,292,293,300,301,
  302,303,306,308,310,311,312,315,317,319,
  320,321,324,326,328,329,330,333,335,337,
  338,339,342,346,348,351,353,356, 358,360,362,364,365,366,367,371,373,376, 380,382,383,384,385,388,391,392,393,500,501,502,503,506,508,510,511,512,515,
  517,519,520,521,524,526,528,529,530,533,
  535,537,538,539,542,546,548,551,553,556,
  558,560,562,564,565,566,567,571,573,576,
  580,582,583,584,585,588,591,592,593,700,
  701,02,703,706,708,710,711,712,715,717,
  719,720,721,724,726,728,729,730,733,
  735,737,738,739,742,746,748,751,753,756,
  758,760,762,764,765,766,767,771,773,776,
  780,782,783,784,785,788,791,792,793,800,801,802,803,806,808,810,811,812,815
  817,819,820,821,824,826,828,829,830,833,
  835,837,838,839,842,846,848,851,853,856 58,860,862,864,865,866,867,871,873,876 80,882,883,884,885,888,891,892,893

  P/s: nay xịt nữa là em ngừng post. Chúc ace tham khảo mm
   
  chuotcondethuong thích bài này.
 10. Choichobiet123

  Choichobiet123 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  27/7/20
  Bài viết:
  617
  Được thích:
  3,024
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 10/9
  Nhận 3D : 320

  P/s. Vẫn còn cơ hội mai post tiếp. Chúc ace tham khảo mm
   
  chuotcondethuongHiep1991 thích điều này.
 11. Choichobiet123

  Choichobiet123 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  27/7/20
  Bài viết:
  617
  Được thích:
  3,024
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 11/9
  Dàn 3D 360 số :
  207,212,214,221,223,232,234,236,241,243,245,254,258,261,263,267,270,272,276,277,278,285,287,288,289,294,298,299,204,296,280,264,282,271,206,297,240,215,230,273,291,217,209,246,235,268,260,224,251,218,259,219,203,225,262,295,279,213,252,269,507,512,514,521,523,532,534,536,541,543,545,554,558,561,563,567,570,572,576,577,578,585,587,588,589,594,598,599,504,596,580,564,582,571,506,597,540,515,530,573,591,517,509,546,535,568,560,524,551,518,559,519,503,525,562,595,579,513,552,569,607,612,614,621,623,632,634,636,641,643,645,654,658,661,663,667,670,672,676,677,678,685,687,688,689,694,698,699,604,696,680,664,682,671,606,697,640,615,630,673,691,617,609,646,635,668,660,624,651,618,659,619,603,625,662,695,679,613,652,669,707,712,714,721,723,732,734,736,741,743,745,754,758,761,763,767,770,772,776,777,778,785,787,788,789,794,798,799,704,796,780,764,782,771,706,797,740,715,730,773,791,717,709,746,735,768,760,724,751,718,759,719,703,725,762,795,779,713,752,769,807,812,814,821,823,832,834,836,841,843,845,854,858,861,863,867,870,872,876,877,878,885,887,888,889,894,898,899,804,896,880,864,882,871,806,897,840,815,830,873,891,817,809,846,835,868,860,824,851,818,859,819,803,825,862,895,879,813,852,869,907,912,914,921,923,932,934,936,941,943,945,954,958,961,963,967,970,972,976,977,978,985,987,988,989,994,998,999,904,996,980,964,982,971,906,997,940,915,930,973,991,917,909,946,935,968,960,924,951,918,959,919,903,925,962,995,979,913,952,969

  P/s : chúc ace tham khảo mm.
   
 12. Nhu_y 368

  Nhu_y 368 Miss Xổ Số

  Tham gia:
  23/10/14
  Bài viết:
  6,056
  Được thích:
  25,645
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Quản lý, nghiên cứu đặc biệt- lô
  CHẠM 1,4,7,5
  CÀNG 05,16,49

  KHUNG MAX 4 NGÀY
   
  MeoMeo33SAKURA.GO thích điều này.
 13. trunglo031

  trunglo031 Lính mới

  Tham gia:
  28/5/14
  Bài viết:
  26
  Được thích:
  54
  Điểm thành tích:
  13
  @Nhu_y 368 e mới nên ko rành lắm chạm 1,4,7,5 thì e biết còn càng như chị ghi là ghép trực tiếp 05,16,49 hay càng 4 : 0,1,4 càng 3 : 5,6,9. E cám ơn chị nhiều!
   
 14. Nhu_y 368

  Nhu_y 368 Miss Xổ Số

  Tham gia:
  23/10/14
  Bài viết:
  6,056
  Được thích:
  25,645
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Quản lý, nghiên cứu đặc biệt- lô
  ghép 3D đủ 6 càng
   
 15. Nhu_y 368

  Nhu_y 368 Miss Xổ Số

  Tham gia:
  23/10/14
  Bài viết:
  6,056
  Được thích:
  25,645
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Quản lý, nghiên cứu đặc biệt- lô
  nổ

  tiếp: chạm 6541
  Càng 162738

  khung max 4 ngày
   
  chuotcondethuongMeoMeo33 thích điều này.
 16. Nhu_y 368

  Nhu_y 368 Miss Xổ Số

  Tham gia:
  23/10/14
  Bài viết:
  6,056
  Được thích:
  25,645
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Quản lý, nghiên cứu đặc biệt- lô
  vụ này hôm nay kết 3D-4D khu thảo luận theo chạm nổ

  ko khuyến khích cả nhà típ nữa
  Vì đề ra r
   
  chuotcondethuong, MeoMeo33phattaiphatloc8888 Thích điều này.
 17. baoninh_qb

  baoninh_qb Lính mới

  Tham gia:
  28/9/20
  Bài viết:
  9
  Được thích:
  28
  Điểm thành tích:
  13

  Cao thủ ơi, cho xin 6 càng hàng ngày được không ạ
   
  chuotcondethuong thích bài này.
 18. Nhu_y 368

  Nhu_y 368 Miss Xổ Số

  Tham gia:
  23/10/14
  Bài viết:
  6,056
  Được thích:
  25,645
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Quản lý, nghiên cứu đặc biệt- lô
  chốt khu cầu kèo
  Hn có càng 3, rồi đó e
   
  ThemTienXinSobaoninh_qb thích điều này.
 19. baoninh_qb

  baoninh_qb Lính mới

  Tham gia:
  28/9/20
  Bài viết:
  9
  Được thích:
  28
  Điểm thành tích:
  13
  cảm ơn cao thủ, iem sẽ theo
   
 20. baoninh_qb

  baoninh_qb Lính mới

  Tham gia:
  28/9/20
  Bài viết:
  9
  Được thích:
  28
  Điểm thành tích:
  13
  cao thủ lên hàng ngày được hem
   

Cộng đồng Ketqua1.net