DÀN ĐB HÀNG NGÀY... MAX 36S. MIN 1S

Thảo luận trong 'Làm quen - Kết bạn - Tâm sự - Nhật ký - Spam' bắt đầu bởi caothu_lodehoc, 5/5/21.

Lượt xem: 14,125

 1. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  4,466
  Được thích:
  11,106
  Điểm thành tích:
  113
  Khởi động nào... Mong sẽ giúp được ae xa bờ.. Tỉ lệ vào tiền: 1-3-6-9.. Không sịt thông 4 ngày

  6/5:
  - Dàn 30s:
  34,43,48,84,89,98,39,93,18,81
  36,63,68,86,13,31,12,21,26,62
  67,76,17,71,23,32,02,20,25,52
  - Dàn 20s:
  34,43,48,84,89,98,39,93,18,81
  36,63,68,86,12,21,26,62,67,76
  - Dàn 14s:
  34,43,48,84,89,98,39,93,18,81
  36,63,68,86
  - Dàn 0x:
  34,43,48,84,89,98,18,81
  - Tứ thủ: 343,898
  - Song thủ: 343
  - Bạch thủ: Loading.... ;a57;a56;a57;a56;a57
   
  Chỉnh sửa cuối: 5/5/21
 2. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  835
  Được thích:
  5,295
  Điểm thành tích:
  93
  lót dép theo dõi đã
   
  gialinh123Consocnho thích điều này.
 3. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  4,466
  Được thích:
  11,106
  Điểm thành tích:
  113
  7/5: Giải Phóng Điện Biên bộ đội ta tiến quân trở về....
  - Dàn 36s:
  09,90,45,54,14,41,23,32,37,73
  29,92,02,20,07,70,08,80,46,64
  69,96,25,52,57,75,19,91,28,82
  78,87,58,85,35,53
  - Dàn 28s:
  29,92,02,20,07,70,08,80,46,64
  69,96,25,52,57,75,19,91,28,82
  78,87,58,85,35,53,23,32
  - Dàn 16s:
  02,20,07,70,08,80,46,64,69,96
  25,52,57,75,78,87
  - Dàn 8s:
  02,20,46,64,25,52,57,75
  - Ngũ thủ: 575,252,02
  - Bạch thủ: Ngày Chiến thắng điện biên phủ: 7/5.;a13;a45;a57;a56;a62
   
 4. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  4,466
  Được thích:
  11,106
  Điểm thành tích:
  113
  8/5: Ngày 3
  - (36s):
  45,54,59,95,26,62,23,32,34,43
  89,98,12,21,17,71,67,76,28,82
  37,73,78,87,13,31,18,81,36,63
  68,86,14,41,19,91
  - (28s):
  26,62,12,21,17,71,67,76,28,82
  37,73,78,87,13,31,18,81,36,63
  68,86,14,41,19,91,23,32
  - (16s):
  12,21,17,71,67,76,28,82,37,73
  78,87,36,63,68,86
  - (8s):
  67,76,28,82,37,73,78,87
  - Bt: loading...
  ;a57;a56
   
 5. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  4,466
  Được thích:
  11,106
  Điểm thành tích:
  113
  9/5: Ngày 4. Kịch khung....

  - (32s):
  46,64,19,91,69,96,01,10,06,60
  14,41,24,42,29,92,79,97,56,65
  07,70,57,75,08,80,58,85,23,32
  28,82
  - (22s):
  46,64,19,91,69,96,01,10,06,60
  14,41,24,42,29,92,79,97,23,32
  28,82
  - (12s):
  46,64,19,91,69,96,01,10,06,60
  14,41
  - (6s):
  46,64,19,91,69,96
  - BT:... Loading...;a57
   
 6. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  4,466
  Được thích:
  11,106
  Điểm thành tích:
  113
  9/5: khung cuối chén 69 (dàn 6s). Ngoài bt 69.

  10/5:
  - (36s):
  03,30,38,83,09,90,12,21,17,71
  36,63,23,32,28,82,29,92,08,80
  13,31,18,81,14,41,19,91,35,53
  58,85,45,54,59,95
  - (26s):
  03,30,04,40,12,21,17,71,08,80
  13,31,18,81,14,41,19,91,35,53
  58,85,45,54,59,95
  - (18s):
  08,80,13,31,18,81,14,41,19,91
  35,53,58,85,45,54,59,95
  - (10s):
  08,80,14,41,19,91,53,58,45,54
  - (0x, bt: loading....)... Update 15h21'
  + (5s):
  08,80,19,53,91
  + bt 80. To xiền 19,53
  + 3 càng 380.
  + 4 càng 5380 ;a57;a56
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/5/21
 7. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  4,466
  Được thích:
  11,106
  Điểm thành tích:
  113
  11/5
  - (32s):
  19,91,69,96,27,72,77,47,74,79
  97,14,41,46,64,22,24,42,29,92
  37,73,78,87,07,70,17,71,57,75
  67,76
  - (24s):
  19,91,69,96,27,72,77,47,74,79
  97,14,41,46,64,22,24,42,29,92
  37,73,78,87
  - (16s):
  19,91,69,96,27,72,77,47,74,79
  97,37,73,78,87
  - (7s):
  19,91,69,96,27,72,77
  - bt: 96. St 91,77...
   
 8. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  4,466
  Được thích:
  11,106
  Điểm thành tích:
  113
  Thống kê phong độ:
  6/5: 3x-;a37
  7/5: 3x- ;a37
  8/5: 3x-;a37
  9/5: 3x2x1x0x- ;a57
  10/5: 3x-;a37
  11/5: 3x- ;a57

  12/5:
  - (30s):
  19,91,46,64,14,41,69,96,23,32
  37,73,09,90,06,60,04,40,45,54
  59,95,28,82,78,87,29,92,79,97
  - (22s):
  19,91,46,64,14,41,69,96,23,32
  37,73,09,90,06,60,28,82,78,87
  29,92
  - (16s):
  19,91,46,64,14,41,69,96,23,32
  37,73,09,90,29,92
  - (10s)
  19,91,46,64,14,41,69,96,23,32
  - 0x,bt... Loading...;a57;a56;a62
  Update 17h30'
  - (4s): 46,64,19,91
  - bt 64...
  - 3c: 364/346
  - 4c: 2346/2364/7346/7364
   
  Chỉnh sửa cuối: 12/5/21
 9. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  4,466
  Được thích:
  11,106
  Điểm thành tích:
  113
  Thống kê phong độ:
  6/5: 3x-;a37
  7/5: 3x- ;a37
  8/5: 3x-;a37
  9/5: 3x2x1x0x- ;a57
  10/5: 3x-;a37
  11/5: 3x- ;a57
  12/5: 3x-;a37

  13/5:
  - (35s):
  01,10,15,51,56,65,11,16,61,14
  41,19,91,46,64,69,96,23,32,28
  82,37,73,78,87,79,97,34,43,39
  93,18,81,36,63
  - (27s):
  56,65,11,16,61,14,41,19,91,23
  32,28,82,37,73,78,87,79,97,34
  43,39,93,01,10,15,51
  - (17s):
  11,16,61,14,41,23,32,28,82,37
  73,78,87,34,43,39,93
  - (8s):
  23,32,37,73,34,43,39,93
  - bt...39...;a57;a56;a62
  - 3c: 239/739
  - 4c: 8239/8739
  Update...,16h54ph
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/5/21
  Caothuthieulam, ChiDuy, canawan92 and 1 người khác Thích điều này.
 10. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  4,466
  Được thích:
  11,106
  Điểm thành tích:
  113
  Thống kê phong độ:
  6/5: 3x-;a37
  7/5: 3x- ;a37
  8/5: 3x-;a37
  9/5: 3x2x1x0x- ;a57
  10/5: 3x-;a37
  11/5: 3x- ;a57
  12/5: 3x-;a37
  13/5: 3x-;a57

  14/5:
  - (36s):
  01,10,58,85,34,43,39,93,89,98
  06,60,15,51,56,65,12,21,26,62
  14,41,19,91,69,96,23,32,37,73
  03,30,08,80,35,53
  - (28s):
  01,10,58,85,34,43,39,93,89,98
  06,60,15,51,12,21,14,41,19,91
  37,73,03,30,08,80,35,53
  - (18s):
  01,10,58,85,34,43,39,93,89,98
  06,60,03,30,08,80,35,53
  - (0x,bt..): loading....
  - bt....;a57;a56;a62
  - 3c:
  - 4c:
  Update...,16h54ph
   
 11. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  4,466
  Được thích:
  11,106
  Điểm thành tích:
  113
  Thống kê phong độ:
  6/5: 3x-;a37
  7/5: 3x- ;a37
  8/5: 3x-;a37
  9/5: 3x2x1x0x- ;a57
  10/5: 3x-;a37
  11/5: 3x- ;a57
  12/5: 3x-;a37
  13/5: 3x-;a57
  14/5: 3x-;a37

  15/5:
  - (35s):
  12,21,17,71,26,62,67,76,01,10
  57,75,07,70,24,42,29,92,47,74
  79,97,06,60,15,51,56,65,02,20
  25,52,11,16,61
  - (27s):
  12,21,17,71,26,62,67,76,01,10
  57,75,07,70,24,42,29,92,47,74
  79,97,15,51,11,16,61
  - (18s):
  12,21,17,71,26,62,67,76,01,10
  07,70,29,92,47,74,79,97
  - (0x):
  12,21,17,71,26,62,67,76
  - bt 17..to nhất có thể 12..;a57;a56;a62.
  - 3c: 517/512
  - 4c: 2517/7512
  Update.... 15h19'
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/5/21
  Caothuthieulam, saubo888, ChiDuy7 thành viên khác Thích điều này.
 12. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  4,466
  Được thích:
  11,106
  Điểm thành tích:
  113
  Thống kê phong độ:
  6/5: 3x-;a37
  7/5: 3x- ;a37
  8/5: 3x-;a37
  9/5: 3x2x1x0x- ;a57
  10/5: 3x-;a37
  11/5: 3x- ;a57
  12/5: 3x-;a37
  13/5: 3x-;a57
  14/5: 3x-;a37
  15/5: 3x-;a57

  16/5:
  - (36s):
  04,40,09,90,14,41,19,91,46,64
  69,96,34,43,39,93,48,84,89,98
  45,54,59,95,15,51,58,85,24,42
  29,92,47,74,79,97
  - (28s):
  04,40,09,90,14,41,19,91,46,64
  69,96,34,43,39,93,48,84,89,98
  45,54,59,95,24,42,29,92
  - (18s):
  14,41,19,91,46,64,45,54,59,95
  69,96,34,43,39,93,89,98
  - (0x):
  14,41,19,91,69,96,59
  - bt .14.;a57;a56;a62.
  - 3c: 514
  - 4c: 2514
  Update... 16h09'
   
  Chỉnh sửa cuối: 16/5/21
 13. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  4,466
  Được thích:
  11,106
  Điểm thành tích:
  113
  Thống kê phong độ:
  6/5: 3x-;a37
  7/5: 3x- ;a37
  8/5: 3x-;a37
  9/5: 3x2x1x0x- ;a57
  10/5: 3x-;a37
  11/5: 3x- ;a57
  12/5: 3x-;a37
  13/5: 3x-;a57
  14/5: 3x-;a37
  15/5: 3x-;a57
  16/5: 3x: ;a37

  17/5:
  - (36s):
  01,10,12,21,23,32,37,73,02,20
  07,70,25,52,26,62,28,82,15,51
  57,75,17,71,67,76,19,91,78,87
  24,42,79,97,39,93
  - (28s):
  01,10,12,21,23,32,37,73,02,20
  07,70,25,52,26,62,28,82,15,51
  67,76,17,71,19,91,87,87
  - (18s):
  01,10,12,21,23,32,37,73,02,20
  07,70,25,52,26,62,28,82
  - (0x): Loading...
  - bt ....;a57;a56;a62.
  - 3c:....
  - 4c: ....
  Update...
   
 14. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  4,466
  Được thích:
  11,106
  Điểm thành tích:
  113
  Thống kê phong độ:
  6/5: 3x-;a37
  7/5: 3x- ;a37
  8/5: 3x-;a37
  9/5: 3x2x1x0x- ;a57
  10/5: 3x-;a37
  11/5: 3x- ;a57
  12/5: 3x-;a37
  13/5: 3x-;a57
  14/5: 3x-;a37
  15/5: 3x-;a57
  16/5: 3x: ;a37
  17/5: 1x: ;a57

  18/5:
  - (36s):
  13,31,36,63,18,81,68,86,34,43
  39,93,03,30,35,53,27,72,23,32
  37,73,78,87,28,82,22,08,80,19
  58,85,48,84,89,98
  - (28s):
  13,31,36,63,18,81,68,86,34,43
  39,93,03,30,35,53,27,72,22,08
  23,32,37,73,78,87,28,82
  - (18s):
  13,31,36,63,18,81,68,86,34,43
  39,93,37,73,78,87,82,28
  - (0x):
  13,31,18,81,36,63,68,86
  - bt ..36..;a57;a56;a62.
  - 3c:..836..
  - 4c: 4836
  Update... 14h33'
   
  Chỉnh sửa cuối: 18/5/21
 15. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  4,466
  Được thích:
  11,106
  Điểm thành tích:
  113
  Thống kê phong độ:
  6/5: 3x-;a37
  7/5: 3x- ;a37
  8/5: 3x-;a37
  9/5: 3x2x1x0x- ;a57
  10/5: 3x-;a37
  11/5: 3x- ;a57
  12/5: 3x-;a37
  13/5: 3x-;a57
  14/5: 3x-;a37
  15/5: 3x-;a57
  16/5: 3x: ;a37
  17/5: 1x: ;a57
  18/5: 3x: ;a57

  19/5:
  - (36s):
  03,30,23,32,34,43,08,80,58,85
  28,82,78,87,48,84,89,98,35,53
  04,40,09,90,45,54,18,81,36,63
  68,86,69,96,37,73
  - (28s):
  03,30,23,32,34,43,08,80,58,85
  28,82,78,87,48,84,89,98,35,53
  04,40,09,90,45,54,18,81
  - (18s):
  03,30,23,32,34,43,08,80,58,85
  28,82,78,87,48,84,89,98
  - (0x):
  03,30,08,80,58,85,28,82
  - bt .Nhâm Tuất.;a57;a56;a62.
  - 3c:..5xx/0xx
  - 4c: 15xx/10xx
  Update...17h02
   
  Chỉnh sửa cuối: 19/5/21
 16. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  4,466
  Được thích:
  11,106
  Điểm thành tích:
  113
  Thống kê phong độ:
  6/5: 3x-;a37
  7/5: 3x- ;a37
  8/5: 3x-;a37
  9/5: 3x2x1x0x- ;a57
  10/5: 3x-;a37
  11/5: 3x- ;a57
  12/5: 3x-;a37
  13/5: 3x-;a57
  14/5: 3x-;a37
  15/5: 3x-;a57
  16/5: 3x: ;a37
  17/5: 1x: ;a57
  18/5: 3x: ;a57
  19/5: 3x: ;a37

  20/5:
  - (35s):
  12,21,48,84,89,98,17,71,26,62
  67,76,28,82,78,87,34,43,39,93
  02,20,25,52,68,86,23,32,24,42
  29,92,38,83,88
  - (28s):
  12,21,48,84,89,98,17,71,26,62
  67,76,28,82,78,87,34,43,39,93
  02,20,25,52,68,86,23,32
  - (18s):
  12,21,48,84,89,98,17,71,26,62
  67,76,28,82,78,87,34,43
  - (8s):
  12,21,48,84,89,98,17,71
  - Bt: ..GIÁP TÝ...loading....;a57;a56;a62.
  - 3c:.. 1Giáp tý
  - 4c: 61xx...
  Update..16h17'
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/5/21
 17. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  4,466
  Được thích:
  11,106
  Điểm thành tích:
  113
  Thống kê phong độ:
  6/5: 3x-;a37
  7/5: 3x- ;a37
  8/5: 3x-;a37
  9/5: 3x2x1x0x- ;a57
  10/5: 3x-;a37
  11/5: 3x- ;a57
  12/5: 3x-;a37
  13/5: 3x-;a57
  14/5: 3x-;a37
  15/5: 3x-;a57
  16/5: 3x: ;a37
  17/5: 1x: ;a57
  18/5: 3x: ;a57
  19/5: 3x: ;a37
  20/5: 1x: ;a57
  21/5:
  - (36s):
  13,31,18,81,36,63,68,86,14,41
  19,91,46,64,69,96,49,94,99,28
  82,37,73,78,87,29,92,74,79,97
  39,93,48,84,89,98
  - (2x):
  13,31,18,81,36,63,68,86,14,41
  19,91,46,64,69,96,49,94,99,28
  82,37,73
  - (1x):
  13,31,18,81,36,63,68,86,14,41
  19,91,46,64,69,96
  - (0x):
  14,41,19,91,46,64,69,96
  - Bt: ..46...st 91,64.;a57;a56;a62.
  - 3c:..146
  - 4c: 9146
  Update. 17h55'
   
  Chỉnh sửa cuối: 21/5/21
 18. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  4,466
  Được thích:
  11,106
  Điểm thành tích:
  113
  Thống kê phong độ:
  6/5: 3x-;a37
  7/5: 3x- ;a37
  8/5: 3x-;a37
  9/5: 3x2x1x0x- ;a57
  10/5: 3x-;a37
  11/5: 3x- ;a57
  12/5: 3x-;a37
  13/5: 3x-;a57
  14/5: 3x-;a37
  15/5: 3x-;a57
  16/5: 3x: ;a37
  17/5: 1x: ;a57
  18/5: 3x: ;a57
  19/5: 3x: ;a37
  20/5: 1x: ;a57
  21/5: 3x: ;a37

  22/5:
  - (36s):
  23,32,37,73,28,82,78,87,56,65
  02,20,25,52,04,40,09,90,45,54
  12,21,26,62,14,41,19,91,24,42
  29,92,47,74,79,97
  - (2x):
  23,32,37,73,28,82,78,87,56,65
  02,20,25,52,04,40,45,54,12,21
  26,62,14,41,19,91,29,92
  - (1x):
  23,32,37,73,28,82,78,87,56,65
  02,20,25,52,45,54,14,41
  - (0x):
  Loading..
  - Bt: ...;a57;a56;a62.
  - 3c:..
  - 4c:
  Update....
   
  Ahsonlinh, gaccu, sakuzu11024 thành viên khác Thích điều này.
 19. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  4,466
  Được thích:
  11,106
  Điểm thành tích:
  113
  Thống kê phong độ:
  6/5: 3x-;a37
  7/5: 3x- ;a37
  8/5: 3x-;a37
  9/5: 3x2x1x0x- ;a57
  10/5: 3x-;a37
  11/5: 3x- ;a57
  12/5: 3x-;a37
  13/5: 3x-;a57
  14/5: 3x-;a37
  15/5: 3x-;a57
  16/5: 3x: ;a37
  17/5: 1x: ;a57
  18/5: 3x: ;a57
  19/5: 3x: ;a37
  20/5: 1x: ;a57
  21/5: 3x: ;a37
  22/5: 1x: ;a57

  23/5:
  - (3x):
  46,64,69,96,23,32,37,73,06,60
  56,65,45,54,59,95,14,41,19,91
  15,51,25,52,57,75,28,82,78,87
  04,40,24,42,29,92
  - (2x): Loading...
  - (1x): loading...
  - (0x): ....
  Loading..
  - Bt: ...;a57;a56;a62.
  - 3c:..
  - 4c:
  Update...
   
 20. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  4,466
  Được thích:
  11,106
  Điểm thành tích:
  113
  Thống kê phong độ:
  6/5: 3x-;a37
  7/5: 3x- ;a37
  8/5: 3x-;a37
  9/5: 3x2x1x0x- ;a57
  10/5: 3x-;a37
  11/5: 3x- ;a57
  12/5: 3x-;a37
  13/5: 3x-;a57
  14/5: 3x-;a37
  15/5: 3x-;a57
  16/5: 3x: ;a37
  17/5: 1x: ;a57
  18/5: 3x: ;a57
  19/5: 3x: ;a37
  20/5: 1x: ;a57
  21/5: 3x: ;a37
  22/5: 1x: ;a57
  23/5: 3x: ;a57

  24/5:
  - (3x):
  06,60,56,65,09,90,46,64,69,96
  59,95,01,10,02,20,07,70,03,30
  04,40,26,62,67,76,23,32,37,73
  19,91,45,54,79,97
  - (2x):
  06,60,56,65,09,90,46,64,69,96
  59,95,01,10,02,20,07,70,26,62
  67,76,23,32,37,73,45,54
  - (1x):
  06,60,56,65,09,90,46,64,69,96
  59,95,23,32,37,73,45,54
  - (0x):
  23,32,37,73,06,60,56
  - Bt: ..32..;a57;a56;a62.
  - 3c:..732
  - 4c: 8732
  Update... 17h58'
   
  Chỉnh sửa cuối: 24/5/21

Cộng đồng Ketqua1.net