quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/12/20.

Lượt xem: 773,946

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,129
  Được thích:
  14,754
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Dàn đặc biệt
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x
  Ngày 03/5: 8x7x
  Ngày 04/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 05/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/5: 8x
  Ngày 07/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/5: 8x
  Ngày 10/5: Tạch
  Ngày 11/5: 8x7x6x5x
  Ngày 12/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/5: 8x7x
  Ngày 15/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 18/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 21/5 :8x7x6x5x4x3x
  Ngày 22/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/5: 8x7x
  Ngày 24/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 26/5: tạch
  Ngày 27/5 : tạch
  Ngày 28,29/5: nghỉ
  Ngày 30/5: 8x7x6x
  Ngày 31/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/6: 8x
  Ngày 02/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 03/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 04/6: 8x7x
  Ngày 05/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/6: 8x
  Ngày 08/6: tạch
  ngày 09/6: 8x7x
  Ngày 10/6 : Nghỉ
  Ngày 11/6 : Nghỉ
  Ngày 12/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 13/6: 8x7x6x5x


  Ngày 14/6

  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (7 8 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,20,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,71,72,75,76,77,78,81,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  (6 8 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,11,14,15,17,18,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,39,40,41,43,44,47,48,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,71,72,75,76,77,78,81,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,97,99
  (5 8 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,11,14,15,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,39,40,41,43,44,47,48,50,51,52,53,54,57,62,63,64,65,67,68,71,72,75,76,78,81,83,84,87,91,92,93,94,95,97,99
  (4 8 số)
  01,02,03,04,06,07,09,14,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,39,40,41,43,44,47,48,50,51,52,57,62,63,64,65,67,68,72,75,76,78,84,87,91,92,93,94,95,99
  (3 8 số)
  01,02,03,04,06,07,23,25,26,29,31,32,33,35,39,40,41,43,44,50,51,52,57,62,63,64,68,72,75,76,78,84,87,91,92,93,94,95
  (2 8 số)
  01,02,03,07,25,26,32,39,40,41,43,44,52,57,62,63,64,68,72,75,76,78,84,87,91,92,94,95  Ngày 13/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 14/6

  (8 8 số)
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,49,51,54,55,56,57,58,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (7 8 số)
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,44,45,46,49,51,54,55,56,57,58,60,61,65,66,67,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,96,98
  (6 8 số)
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,29,30,31,32,33,34,37,38,39,41,43,44,45,46,51,54,55,56,57,58,60,61,65,66,67,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,84,86,87,88,91,93,98
  (5 8 số)
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,19,20,21,23,25,26,29,31,32,34,38,41,44,45,46,51,54,55,56,57,58,60,61,65,66,67,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,86,87,91,93,98
  (4 8 số)
  00,03,04,06,07,08,09,10,11,14,16,17,19,20,21,23,25,26,29,31,32,34,38,41,45,51,54,55,56,57,58,60,61,65,66,67,69,71,73,75,76,86,87,93,98
  (3 8 số)
  00,04,06,07,08,09,10,11,14,17,19,21,23,25,29,31,32,34,45,54,55,56,57,58,60,65,66,67,69,73,75,76,86,87,98
   
 2. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  697
  Được thích:
  3,474
  Điểm thành tích:
  93
  lại tâm linh à :V
   
 3. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  237
  Được thích:
  2,731
  Điểm thành tích:
  93
  sory bạn nhé.!
  nhưng MOd nói đúng đó theo ai theo 1 thôi nhãy qua nhãy lại chết ah mình cũng từng bị
  bãn thân mình cũng đang theo dõi dàn của MOD và anh DOANHUNG. Nhưng giờ mình ko dám theo riêng 1 ai hết sợ kéo dây đen cho họ. mình theo dàn thống kê của nhiều người giống kiểu dàn 10tv bên kia nhưng mình tự thống kê ên để lấy ra dàn loại thường ra 6x với 7x để loại xuống đánh tiếp vì mình mới thử nên ko biết hiệu quả hay ko nên chưa chia sẽ. còn dàn mình lên là theo một pp riêng hoàng toàn. đang ăn thông 8x cả tháng nay lại bị gãy đến 2 ngày đúng đen.
   
 4. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  678
  Được thích:
  21,041
  Điểm thành tích:
  93
  Mấy hn bận nên để mod @quedau1981 nên cho ae mình nghỉ

  Nên theo pp mới hôm nâu nói chuyện với ae
  Theo ý kiến mấy ae tham gia lần này sẽ nên full kiểu từ 9x-0x , nhìn dàn nào cũng ngon , chốt phát 3 dàn cho nó máu kkk


  Dàn 1 :
  14/06:
  (9 5 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  01,02,03,06,07,08,09,11,12,14,15,16,18,19,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  02,03,06,07,09,11,14,15,16,18,19,23,24,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,48,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  02,07,09,11,14,15,16,18,19,23,25,26,31,32,33,34,35,36,37,39,42,43,44,48,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  02,07,11,14,15,16,18,19,23,25,26,32,33,34,35,36,37,42,44,50,51,52,55,57,58,60,61,62,63,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (4 8 số)
  11,14,15,16,18,19,23,25,32,33,34,35,36,37,44,50,51,52,58,60,61,62,63,66,67,68,69,72,76,77,78,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (3 8 số)
  11,14,16,18,19,23,32,34,35,50,51,52,58,60,61,62,63,66,67,68,72,77,78,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98
  (2 8 số)
  14,18,19,32,34,51,58,60,61,62,63,68,72,78,81,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98
  (1 8 số)
  19,32,34,60,61,62,68,78,83,85,87,88,89,92,93,95,96,98
  (0 8 số)
  34,60,61,62,87,88,95,96

  Dàn 2 :
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,48,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  06,07,08,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,48,50,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  06,07,08,11,12,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,46,48,50,51,58,60,61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  06,07,11,15,16,17,19,21,22,24,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,43,44,46,48,50,51,60,61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,76,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,91,93,94,95,97,98,99
  (4 8 số)
  06,07,11,15,16,19,21,22,24,26,28,31,32,34,35,36,37,41,43,44,48,50,51,60,61,63,64,66,67,68,69,71,72,76,79,80,81,84,87,88,89,91,93,94,95,97,98,99
  (3 8 số)
  06,11,16,21,22,26,28,31,32,34,35,36,37,43,44,50,51,60,61,63,64,66,67,68,71,72,76,80,81,84,87,88,89,91,94,97,98,99
  (2 8 số)
  06,16,21,22,26,28,32,34,37,43,50,51,60,61,64,66,68,72,76,81,84,87,88,89,91,94,97,99
  (1 8 số)
  06,21,22,28,32,51,60,68,72,76,81,84,87,88,89,91,94,97
  (0 8 số)
  32,60,68,72,87,88,89,94

  Dàn 3 :
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,41,42,43,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,02,03,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,38,41,42,43,45,46,48,50,51,53,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,03,06,07,08,10,11,12,13,16,17,18,19,22,24,26,27,30,31,33,34,35,36,38,41,42,43,45,46,48,50,51,53,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,91,92,94,95,97,98,99
  (5 8 số)
  00,03,06,07,08,12,13,16,18,24,26,27,30,31,33,34,35,36,38,42,43,45,46,48,50,51,53,55,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,72,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,92,94,95,98,99
  (4 8 số)
  00,03,06,07,08,12,13,16,18,24,26,27,30,33,34,35,36,38,42,45,48,51,53,55,57,58,60,62,66,72,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,92,94,95,98,99
  (3 8 số)
  00,03,06,07,08,13,16,24,27,30,33,34,36,38,42,45,48,51,53,55,57,58,60,62,66,72,75,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,92
  (2 8 số)
  00,03,06,07,08,13,16,24,27,30,33,34,36,38,42,45,48,53,55,57,58,60,62,72,80,84,89,92
  (1 8 số)
  07,08,24,33,34,36,48,53,55,57,58,60,62,72,80,84,89,92
  (0 8 số)
  07,36,48,55,58,72,89,92

  *********
  Giải nhất : nên dàn từ 8x-5x
  01/06: 8x7x6x5x
  02/06: 8x7x6x5x
  03/06: 8x7x
  04/06: 8x7x6x5x
  05/06: 8x7x6x5x
  06/06: 8x7x6x5x
  07/06: 8x7x6x5x
  08/06: 8x7x
  09/06: 8x7x6x5x
  10/06: 8x7x6x5x
  11/06: 8x7x6x5x
  12/06.... 13 bận nghỉ
  14/06:
  (8 8 số)
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (7 8 số)
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,37,38,39,41,42,43,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,65,66,69,71,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  (6 8 số)
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,23,24,26,31,32,33,37,38,39,41,42,43,45,47,49,50,52,53,54,55,56,57,58,62,65,66,69,71,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97
  (5 8 số)
  01,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,18,21,22,23,24,26,31,32,33,38,39,41,42,43,45,47,49,50,52,54,56,57,58,62,66,69,71,75,76,77,78,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97

  Cho ae xem cái thống kê để lắm rõ phong độ
  Ảnh phong độ 3 dàn xsmb hôm nay chốt cho ae , 3 dàn tô màu xanh là lấy chốt đó
  Ae tham khảo đỏ ăn đen chịu
   

  Các file đính kèm:

 5. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  678
  Được thích:
  21,041
  Điểm thành tích:
  93
  XSMB
  Dàn 1:
  15/06/2021
  (9 5 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  02,03,06,07,08,09,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  02,03,06,07,08,12,14,15,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,48,49,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  02,03,06,07,08,12,14,15,18,20,21,22,24,26,27,30,34,35,37,38,39,40,42,44,45,46,48,49,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  02,03,06,07,08,12,14,18,20,21,24,26,27,30,34,35,38,39,40,42,44,45,46,48,49,51,53,55,56,57,58,59,62,63,67,68,70,72,73,74,77,78,79,81,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (4 8 số)
  02,03,06,07,08,12,18,21,24,26,27,30,38,39,40,42,46,48,49,51,53,55,56,57,58,59,62,63,67,68,70,72,73,74,77,78,79,81,84,85,86,92,94,95,96,97,98,99
  (3 8 số)
  02,03,07,08,12,18,24,26,27,30,38,42,46,48,51,53,55,57,58,59,62,63,67,68,72,73,74,77,78,79,81,84,85,92,94,95,96,98
  (2 8 số)
  02,03,18,24,46,48,51,53,55,57,58,59,62,67,68,72,73,74,78,79,81,84,85,92,94,95,96,98
  (1 8 số)
  02,03,24,48,51,53,57,58,68,73,74,78,79,84,85,92,94,98
  (0 8 số)
  03,24,48,58,73,79,92,98

  Dàn 2:
  15/06/2021
  (9 5 số)
  02,03,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  02,03,05,06,07,08,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  02,03,06,07,08,12,14,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 8 số)
  02,03,07,12,16,19,20,21,24,25,26,27,29,30,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98
  (5 8 số)
  02,03,07,16,19,21,24,25,26,27,29,30,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,48,51,52,54,55,57,58,60,61,62,64,66,67,68,69,72,73,74,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,91,92,94,95,96,97,98
  (4 8 số)
  07,16,19,24,26,27,29,30,35,36,37,38,39,41,42,44,46,48,51,55,57,58,60,61,62,64,66,69,72,73,74,76,77,78,79,81,83,84,85,87,88,91,92,94,95,96,97,98
  (3 8 số)
  16,24,29,36,37,38,39,41,42,44,46,48,51,55,57,58,60,61,62,64,69,72,73,74,77,78,79,81,83,84,85,87,88,91,92,94,95,97
  (2 8 số)
  24,29,36,37,38,39,41,46,48,51,57,58,60,61,62,72,73,74,78,83,85,87,88,91,92,94,95,97
  (1 8 số)
  24,36,38,39,46,48,51,57,58,62,72,74,78,83,85,87,91,97
  (0 8 số)
  24,38,39,58,72,78,91,97

  Dàn 3:
  15/06/2021
  (9 5 số)
  02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  02,03,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  02,03,07,08,11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,32,33,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  02,07,08,14,15,16,18,21,22,24,25,26,27,28,29,32,33,35,36,37,38,41,42,43,44,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  02,08,14,15,18,22,25,26,28,29,32,33,35,37,38,41,43,44,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,87,88,89,91,92,94,95,96,97,99
  (4 8 số)
  02,08,14,15,18,22,25,26,28,29,32,33,35,37,38,41,44,48,49,51,52,53,57,58,61,62,63,64,66,67,70,72,73,74,76,77,78,80,87,88,89,91,92,94,95,96,97,99
  (3 8 số)
  08,18,28,32,35,37,41,44,48,49,51,52,53,57,58,61,62,63,64,66,67,70,72,73,74,76,77,78,80,87,88,89,91,92,94,96,97,99
  (2 8 số)
  08,18,28,32,35,37,41,44,48,49,51,52,53,57,58,64,67,70,72,76,77,78,80,88,91,92,94,96
  (1 8 số)
  32,35,37,44,48,49,52,57,64,70,77,78,80,88,91,92,94,96
  (0 8 số)
  32,44,48,64,77,80,91,92

  Lười chẳng thống kê hàng ngày chụp ảnh cho nhanh , ae xem phong độ ở ảnh nhé
  Lưu ý chốt dàn 1,2,3
  Mình lấy lộn từ dưới nên đấy nhé ae , dàn cuối là dàn 1 , giữa là dàn 2 , trên đầu là dàn 3
  Ổn lắm rình mà nuôi cũng đc
  Xem ảnh mà chọn nhịp , khi nào ăn kém quá đổi cầu thì mình sẽ báo ae , vậy nhé ok
  *******
  Giải nhất : nên dàn từ 8x-5x
  01/06: 8x7x6x5x
  02/06: 8x7x6x5x
  03/06: 8x7x
  04/06: 8x7x6x5x
  05/06: 8x7x6x5x
  06/06: 8x7x6x5x
  07/06: 8x7x6x5x
  08/06: 8x7x
  09/06: 8x7x6x5x
  10/06: 8x7x6x5x
  11/06: 8x7x6x5x
  14/06: 8x7x
  15/06:
  (8 8 số)
  02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,30,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,50,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  02,03,04,05,06,07,11,12,13,14,15,17,19,20,22,23,25,26,30,34,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,52,54,55,56,57,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,87,88,89,90,91,92,94,96,97,98,99
  (5 8 số)
  02,03,05,07,11,12,13,14,15,17,19,20,22,23,25,26,30,34,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,52,54,55,56,57,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,76,77,78,80,82,85,89,90,91,92,96,97,99
  (4 8 số)
   

  Các file đính kèm:

 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,129
  Được thích:
  14,754
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Dàn đặc biệt
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x
  Ngày 03/5: 8x7x
  Ngày 04/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 05/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/5: 8x
  Ngày 07/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/5: 8x
  Ngày 10/5: Tạch
  Ngày 11/5: 8x7x6x5x
  Ngày 12/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/5: 8x7x
  Ngày 15/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 18/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 21/5 :8x7x6x5x4x3x
  Ngày 22/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/5: 8x7x
  Ngày 24/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 26/5: tạch
  Ngày 27/5 : tạch
  Ngày 28,29/5: nghỉ
  Ngày 30/5: 8x7x6x
  Ngày 31/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/6: 8x
  Ngày 02/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 03/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 04/6: 8x7x
  Ngày 05/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/6: 8x
  Ngày 08/6: tạch
  ngày 09/6: 8x7x
  Ngày 10/6 : Nghỉ
  Ngày 11/6 : Nghỉ
  Ngày 12/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 13/6: 8x7x6x5x
  Ngày 14/6: tạch


  Ngày 15/6


  (8 8 số)
  00,01,02,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  (7 8 số)
  00,01,02,05,06,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,55,57,58,60,62,64,65,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98
  (6 8 số)
  00,01,05,09,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,23,25,26,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,55,57,58,60,62,64,65,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,97,98
  (5 8 số)
  00,01,05,09,10,11,12,15,16,18,21,22,23,25,26,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,55,57,58,60,62,65,68,72,73,74,75,76,77,78,83,84,86,88,89,90,92,93,97,98
  (4 8 số)
  00,01,05,11,12,15,16,18,21,22,23,25,27,29,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,58,60,62,72,73,74,75,76,77,78,83,84,86,88,89,90,92,97,98
  (3 8 số)
  00,01,05,11,12,16,21,22,23,25,27,29,34,35,36,37,38,39,40,45,58,60,62,72,73,74,75,76,77,78,84,86,88,89,90,92,97,98
  (2 8 số)
  00,01,05,11,12,16,21,22,37,38,39,40,45,62,72,73,74,75,76,77,78,84,86,88,89,90,92,97


  Ngày 13/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 14/6: 8x7x6x5x
  Ngày 15/6


  (8 8 số)
  00,01,02,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,95,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,95,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,06,09,10,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30,31,33,34,35,36,38,39,41,42,44,45,48,51,52,56,57,58,59,60,61,63,64,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,95,98,99
  (5 8 số)
  00,01,02,06,09,10,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,27,29,30,31,33,34,35,38,39,41,42,44,45,48,57,58,59,60,61,63,64,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,87,90,95,98
  (4 8 số)
  00,01,02,06,09,10,13,14,17,21,22,23,25,27,29,30,31,33,34,35,38,39,41,42,44,45,48,57,59,61,63,64,67,69,70,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,87,90,95
  (3 8 số)
  02,06,09,10,13,14,17,21,22,23,25,27,29,34,35,38,39,41,42,44,45,63,64,67,69,70,72,73,74,75,76,77,79,80,82,87,90,95
  (2 8 số)
  09,10,13,17,21,22,23,25,38,39,41,42,44,64,69,70,72,73,74,75,76,77,79,80,82,87,90,95
   
 7. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,242
  Được thích:
  8,359
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Tháng 6
  Giao Lưu Dàn Đề Giải 1

  Ngày 10/6: 987x
  Ngày 02/6: 9876x
  Ngày 03/6: 98x
  Ngày 04/6: 987654x
  Ngày 05/6: 987x
  Ngày 06/6: 9876543210x
  Ngày 07/6: NGHỈ
  Ngày 08/6: 987654321x
  Ngày 09/6: 987654x
  Ngày 10/6: 98765432x
  Ngày 11/6: 987x
  Ngày 12/6: 9x
  Ngày 13/6: 9876543210x
  Ngày 14/6: N
  Ngày 15/6:

  (9 6 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  (8 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 số)
  03,05,06,07,08,09,14,15,16,18,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96
  (6 9 số)
  05,06,08,14,15,16,18,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,95,96
  (5 9 số)
  06,08,14,16,18,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,96
  (4 9 số)
  08,14,16,18,24,26,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,56,62,63,64,65,66,67,68,69,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,96
  (3 9 số)
  08,14,18,24,26,28,34,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,56,62,63,64,65,66,68,74,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  (2 9 số)
  14,18,24,28,34,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,64,68,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  (1 9 số)
  24,28,43,45,46,47,48,49,54,64,68,78,82,84,85,86,87,88,89
  (9 số)
  24,43,46,47,48,54,64,84,85
   
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,129
  Được thích:
  14,754
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Dàn đặc biệt
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x
  Ngày 03/5: 8x7x
  Ngày 04/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 05/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/5: 8x
  Ngày 07/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/5: 8x
  Ngày 10/5: Tạch
  Ngày 11/5: 8x7x6x5x
  Ngày 12/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/5: 8x7x
  Ngày 15/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 18/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 21/5 :8x7x6x5x4x3x
  Ngày 22/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/5: 8x7x
  Ngày 24/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 26/5: tạch
  Ngày 27/5 : tạch
  Ngày 28,29/5: nghỉ
  Ngày 30/5: 8x7x6x
  Ngày 31/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/6: 8x
  Ngày 02/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 03/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 04/6: 8x7x
  Ngày 05/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/6: 8x
  Ngày 08/6: tạch
  ngày 09/6: 8x7x
  Ngày 10/6 : Nghỉ
  Ngày 11/6 : Nghỉ
  Ngày 12/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 13/6: 8x7x6x5x
  Ngày 14/6: tạch
  Ngày 15/6: 8x7x6x5x4x


  Ngày 16/6


  (8 8 số)
  01,02,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,69,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  01,02,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,63,65,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,91,92,93,95,97,98,99
  (6 8 số)
  01,02,04,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,27,28,29,30,32,33,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,56,57,58,60,61,63,65,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,92,93,95,97,98,99
  (5 8 số)
  01,02,04,06,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,25,27,28,29,30,32,33,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,56,57,58,60,61,63,65,74,76,78,79,80,81,84,85,88,89,92,95,98,99
  (4 8 số)
  01,02,04,06,10,11,13,15,16,17,20,25,27,28,29,30,33,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,54,56,57,58,61,63,74,76,78,80,81,84,85,88,89,92,95,98
  (3 8 số)
  01,02,04,06,10,11,13,15,20,25,27,28,29,30,33,37,40,43,45,46,47,48,51,56,58,61,63,74,76,78,80,81,84,85,88,92,95,98
  (2 8 số)
  01,02,04,10,11,13,15,25,27,28,29,47,48,51,56,58,61,63,74,76,78,80,81,84,85,92,95,98  Ngày 13/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 14/6: 8x7x6x5x
  Ngày 15/6: 8x7x6x5x

  Ngày 16/6


  (8 8 số)
  01,02,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98,99
  (7 8 số)
  01,02,04,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,51,53,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,87,88,89,91,92,93,94,96,98,99
  (6 8 số)
  01,02,07,08,12,13,14,16,17,18,19,22,23,24,26,27,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,51,53,54,55,56,57,60,61,62,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,85,87,88,89,91,92,93,94,96,98,99
  (5 8 số)
  01,02,07,08,12,13,14,16,17,18,22,23,26,27,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,51,53,54,56,57,60,64,65,66,68,70,72,73,74,77,80,82,83,85,88,89,91,92,93,94,96,98,99
  (4 8 số)
  01,02,07,08,12,13,14,23,26,27,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,43,44,48,51,53,54,57,60,64,65,66,68,70,73,74,80,82,83,85,88,89,91,92,93,94,96,98,99
  (3 8 số)
  01,07,08,12,14,26,27,30,33,35,36,37,39,40,41,43,44,53,54,57,60,65,68,70,73,74,80,82,83,85,88,89,91,92,93,94,96,98
  (2 8 số)
  01,12,14,26,33,35,36,39,41,53,54,57,60,65,73,74,80,82,83,85,88,89,91,92,93,94,96,98
   
 9. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  678
  Được thích:
  21,041
  Điểm thành tích:
  93
  XSMB
  Xem ảnh mà chọn nhịp , khi nào ăn kém quá đổi cầu thì mình sẽ báo ae , vậy nhé ok
  Lưu ý dàn sắp xếp theo ảnh từ dưới nên trên

  Dàn 1:
  16/06/2021
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 8 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98
  (7 8 số)
  01,02,03,05,06,07,08,11,12,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,71,73,74,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,96,97,98
  (6 8 số)
  01,02,03,05,06,07,08,11,12,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,67,71,73,74,76,79,81,82,84,85,87,92,93,96,97,98
  (5 8 số)
  01,02,03,05,06,07,11,14,15,16,17,18,19,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,45,46,47,48,52,54,56,57,58,60,62,63,64,65,67,73,74,76,79,81,82,85,87,92,93,96,97,98
  (4 8 số)
  01,03,05,07,14,15,16,17,18,19,23,24,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,42,43,45,46,47,48,52,54,56,57,58,62,64,67,73,74,76,79,81,82,85,87,92,93
  (3 8 số)
  03,07,14,15,16,17,19,24,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,39,42,46,47,48,52,58,62,64,67,73,74,76,79,81,82,85,87,92,93
  (2 8 số)
  03,14,15,16,19,24,26,29,30,31,34,35,37,42,47,48,52,62,67,73,74,76,79,81,82,85,87,93
  (1 8 số)
  03,14,19,24,26,30,31,34,35,37,42,47,67,73,74,82,87,93
  (0 8 số)
  24,26,30,35,37,42,67,73

  Dàn 2:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,14,15,16,17,19,20,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  (6 8 số)
  00,03,06,07,08,15,17,19,20,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,76,79,80,81,82,84,85,86,88,89,91,92,93,94,95,98,99
  (5 8 số)
  00,03,06,07,08,15,17,19,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,37,42,43,44,46,47,49,50,52,55,56,58,63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,76,79,80,81,82,84,85,86,88,89,91,92,93,94,95,98,99
  (4 8 số)
  00,03,06,07,08,15,17,19,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,37,42,43,46,47,49,52,58,63,64,66,67,69,71,72,73,74,76,80,81,82,84,85,91,92,94,95,98,99
  (3 8 số)
  00,03,19,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,37,42,43,52,58,63,64,67,69,71,72,73,74,76,80,81,82,84,85,91,92,94,95,98
  (2 8 số)
  03,19,24,25,26,28,29,30,34,35,36,37,43,63,64,67,71,72,73,74,80,81,82,84,85,91,95,98
  (1 8 số)
  03,24,25,29,35,37,43,63,71,72,73,74,80,81,82,85,91,95
  (0 8 số)
  29,37,43,63,73,82,85,91

  Dàn 3:
  (9 5 số)
  02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  02,03,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  02,03,07,08,11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,32,33,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  02,07,08,14,15,16,18,21,22,24,25,26,27,28,29,32,33,35,36,37,38,41,42,43,44,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  02,08,14,15,18,22,25,26,28,29,32,33,35,37,38,41,43,44,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,87,88,89,91,92,94,95,96,97,99
  (4 8 số)
  02,08,14,15,18,22,25,26,28,29,32,33,35,37,38,41,44,48,49,51,52,53,57,58,61,62,63,64,66,67,70,72,73,74,76,77,78,80,87,88,89,91,92,94,95,96,97,99
  (3 8 số)
  08,18,28,32,35,37,41,44,48,49,51,52,53,57,58,61,62,63,64,66,67,70,72,73,74,76,77,78,80,87,88,89,91,92,94,96,97,99
  (2 8 số)
  08,18,28,32,35,37,41,44,48,49,51,52,53,57,58,64,67,70,72,76,77,78,80,88,91,92,94,96
  (1 8 số)
  32,35,37,44,48,49,52,57,64,70,77,78,80,88,91,92,94,96
  (0 8 số)
  32,44,48,64,77,80,91,92

  *******
  Giải nhất : nên dàn từ 8x-5x
  01/06: 8x7x6x5x
  02/06: 8x7x6x5x
  03/06: 8x7x
  04/06: 8x7x6x5x
  05/06: 8x7x6x5x
  06/06: 8x7x6x5x
  07/06: 8x7x6x5x
  08/06: 8x7x
  09/06: 8x7x6x5x
  10/06: 8x7x6x5x
  11/06: 8x7x6x5x
  14/06: 8x7x
  15/06: 8x7x6x5x
  16/06:
  (8 8 số)
  00,01,02,03,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,85,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  01,02,03,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,72,73,74,76,77,78,79,81,82,83,85,87,88,89,91,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  01,02,03,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,47,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,73,74,76,77,78,79,83,85,87,88,89,91,94,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  01,02,03,08,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,29,33,34,36,38,39,40,42,43,47,53,54,55,57,58,59,61,62,64,65,66,67,73,74,76,77,78,79,83,85,87,88,89,91,94,95,96,97,98,99
   

  Các file đính kèm:

 10. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,242
  Được thích:
  8,359
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Tháng 6
  Giao Lưu Dàn Đề Giải 1

  Ngày 10/6: 987x
  Ngày 02/6: 9876x
  Ngày 03/6: 98x
  Ngày 04/6: 987654x
  Ngày 05/6: 987x
  Ngày 06/6: 9876543210x
  Ngày 07/6: NGHỈ
  Ngày 08/6: 987654321x
  Ngày 09/6: 987654x
  Ngày 10/6: 98765432x
  Ngày 11/6: 987x
  Ngày 12/6: 9x
  Ngày 13/6: 9876543210x
  Ngày 14/6: N
  Ngày 15/6: Misss
  Ngày 16/6:

  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  02,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 số)
  04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,98
  (6 9 số)
  04,06,08,09,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,72,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,98
  (5 9 số)
  04,06,08,09,14,16,18,19,24,26,28,29,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,98
  (4 9 số)
  04,06,08,09,14,18,19,26,28,29,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,56,58,59,63,64,65,66,67,68,69,74,76,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,94,95,98
  (3 9 số)
  08,14,18,26,28,34,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,56,58,63,64,65,66,67,68,69,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,94,98
  (2 9 số)
  18,26,28,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,56,64,65,67,68,69,78,81,82,83,84,85,86,87
  (1 9 số)
  18,28,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,64,68,78,82,84
  (9 số)
  38,42,46,47,64,68,78,82,84
   
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,129
  Được thích:
  14,754
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Dàn đặc biệt
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x
  Ngày 03/5: 8x7x
  Ngày 04/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 05/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/5: 8x
  Ngày 07/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/5: 8x
  Ngày 10/5: Tạch
  Ngày 11/5: 8x7x6x5x
  Ngày 12/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/5: 8x7x
  Ngày 15/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 18/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 21/5 :8x7x6x5x4x3x
  Ngày 22/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/5: 8x7x
  Ngày 24/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 26/5: tạch
  Ngày 27/5 : tạch
  Ngày 28,29/5: nghỉ
  Ngày 30/5: 8x7x6x
  Ngày 31/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/6: 8x
  Ngày 02/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 03/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 04/6: 8x7x
  Ngày 05/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/6: 8x
  Ngày 08/6: tạch
  ngày 09/6: 8x7x
  Ngày 10/6 : Nghỉ
  Ngày 11/6 : Nghỉ
  Ngày 12/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 13/6: 8x7x6x5x
  Ngày 14/6: tạch
  Ngày 15/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 16/6: 8x7x6x


  Ngày 17/6

  (8 8 số)
  00,01,03,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  (7 8 số)
  03,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,68,69,70,71,72,74,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,96,97,99
  (6 8 số)
  03,06,08,09,10,11,12,13,14,15,17,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,45,48,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,68,69,70,71,72,74,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,97,99
  (5 8 số)
  03,08,09,10,11,12,13,14,17,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,45,48,55,57,58,59,60,61,62,64,68,69,70,71,72,74,78,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,99
  (4 8 số)
  03,08,09,10,13,14,17,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,45,48,55,57,59,60,61,62,64,69,70,78,82,83,84,85,86,87,89,90,91,94,99
  (3 8 số)
  03,08,09,10,17,21,23,24,25,28,30,32,35,36,37,38,39,40,45,48,59,60,61,62,64,69,70,78,82,83,84,85,86,89,90,91,94,99
  (2 8 số)
  03,08,09,10,23,24,25,28,30,32,40,45,48,61,62,64,69,70,78,82,83,84,85,86,89,90,91,99
  Ngày 13/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 14/6: 8x7x6x5x
  Ngày 15/6: 8x7x6x5x
  Ngày 16/6: 8x7x6x5x

  Ngày 17/6

  (8 8 số)
  00,01,03,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98
  (7 8 số)
  00,01,03,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,98
  (6 8 số)
  00,01,06,11,12,13,14,15,16,18,19,20,23,25,26,27,28,29,35,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,98
  (5 8 số)
  06,11,12,13,14,15,16,18,19,20,23,25,26,27,28,29,35,40,41,43,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,84,85,87,88,89,93,94
  (4 8 số)
  06,11,12,15,18,20,23,25,26,27,28,29,35,40,41,43,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,89,93
  (3 8 số)
  06,11,12,15,18,20,23,25,26,27,28,29,35,41,43,46,48,51,52,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,69,70,73,74,79,89,93
  (2 8 số)
  06,11,12,15,23,25,26,27,28,29,48,51,52,55,56,57,59,60,62,64,65,66,69,70,73,74,89,93
   
 12. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,242
  Được thích:
  8,359
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Tháng 6
  Giao Lưu Dàn Đề Giải 1

  Ngày 10/6: 987x
  Ngày 02/6: 9876x
  Ngày 03/6: 98x
  Ngày 04/6: 987654x
  Ngày 05/6: 987x
  Ngày 06/6: 9876543210x
  Ngày 07/6: NGHỈ
  Ngày 08/6: 987654321x
  Ngày 09/6: 987654x
  Ngày 10/6: 98765432x
  Ngày 11/6: 987x
  Ngày 12/6: 9x
  Ngày 13/6: 9876543210x
  Ngày 14/6: N
  Ngày 15/6: Misss
  Ngày 16/6: 98765432x
  Ngày 17/6:

  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,04,05,06,08,09,10,12,13,14,16,18,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,98
  (6 9 số)
  02,04,06,08,12,13,14,16,18,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,96
  (5 9 số)
  02,04,06,08,12,14,16,18,21,22,23,24,25,27,28,29,32,34,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,94
  (4 9 số)
  04,06,08,14,16,18,21,24,28,34,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,94
  (3 9 số)
  18,28,34,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,88,89
  (2 9 số)
  18,28,34,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,56,58,60,62,63,64,68,69,78,82,83,84,86,88
  (1 9 số)
  28,38,40,46,47,48,49,60,62,63,64,68,69,78,82,83,84,86,88
  (9 số)
  46,47,48,49,62,63,68,84,86
   
 13. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,129
  Được thích:
  14,754
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Up lại sang chỗ mới cho dễ tìm ae nhé. Hai chỗ giống nhau.
  Dàn đặc biệt
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x
  Ngày 03/5: 8x7x
  Ngày 04/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 05/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/5: 8x
  Ngày 07/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/5: 8x
  Ngày 10/5: Tạch
  Ngày 11/5: 8x7x6x5x
  Ngày 12/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/5: 8x7x
  Ngày 15/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 18/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 21/5 :8x7x6x5x4x3x
  Ngày 22/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/5: 8x7x
  Ngày 24/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 26/5: tạch
  Ngày 27/5 : tạch
  Ngày 28,29/5: nghỉ
  Ngày 30/5: 8x7x6x
  Ngày 31/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/6: 8x
  Ngày 02/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 03/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 04/6: 8x7x
  Ngày 05/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/6: 8x
  Ngày 08/6: tạch
  ngày 09/6: 8x7x
  Ngày 10/6 : Nghỉ
  Ngày 11/6 : Nghỉ
  Ngày 12/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 13/6: 8x7x6x5x
  Ngày 14/6: tạch
  Ngày 15/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 16/6: 8x7x6x


  Ngày 17/6

  (8 8 số)
  00,01,03,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  (7 8 số)
  03,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,68,69,70,71,72,74,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,96,97,99
  (6 8 số)
  03,06,08,09,10,11,12,13,14,15,17,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,45,48,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,68,69,70,71,72,74,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,97,99
  (5 8 số)
  03,08,09,10,11,12,13,14,17,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,45,48,55,57,58,59,60,61,62,64,68,69,70,71,72,74,78,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,99
  (4 8 số)
  03,08,09,10,13,14,17,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,45,48,55,57,59,60,61,62,64,69,70,78,82,83,84,85,86,87,89,90,91,94,99
  (3 8 số)
  03,08,09,10,17,21,23,24,25,28,30,32,35,36,37,38,39,40,45,48,59,60,61,62,64,69,70,78,82,83,84,85,86,89,90,91,94,99
  (2 8 số)
  03,08,09,10,23,24,25,28,30,32,40,45,48,61,62,64,69,70,78,82,83,84,85,86,89,90,91,99
  Ngày 13/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 14/6: 8x7x6x5x
  Ngày 15/6: 8x7x6x5x
  Ngày 16/6: 8x7x6x5x

  Ngày 17/6

  (8 8 số)
  00,01,03,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98
  (7 8 số)
  00,01,03,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,98
  (6 8 số)
  00,01,06,11,12,13,14,15,16,18,19,20,23,25,26,27,28,29,35,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,98
  (5 8 số)
  06,11,12,13,14,15,16,18,19,20,23,25,26,27,28,29,35,40,41,43,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,84,85,87,88,89,93,94
  (4 8 số)
  06,11,12,15,18,20,23,25,26,27,28,29,35,40,41,43,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,89,93
  (3 8 số)
  06,11,12,15,18,20,23,25,26,27,28,29,35,41,43,46,48,51,52,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,69,70,73,74,79,89,93
  (2 8 số)
  06,11,12,15,23,25,26,27,28,29,48,51,52,55,56,57,59,60,62,64,65,66,69,70,73,74,89,93
   
  Tranduz, Amater83, thichoc46 thành viên khác Thích điều này.
 14. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  678
  Được thích:
  21,041
  Điểm thành tích:
  93
  Mấy hôm rùi chạy random thấy ổn quá nên phốt nên cho ae , nhưng rất tiếc nó ăn k đc như mong muốn , bản thân rất buồn

  Từ hôm nay mỗi ngày nên 1 dàn tâm huyết nhất , dùng phần mền nên dàn , xong tạo mức số từ các dàn và chọn lấy các mức khó ra nhất , sẽ nên thủ công bằng tay , chốt dàn thể loại từ 9x...0x
  Nên duy nhất 1 dàn sẽ nên bằng cả tâm huyết và ngược lại
  Mỗi bài viết đúng đủ mỗi ngày 70 Nike sẽ ra cho ae 1 dàn víp bất bại ở thể loại 2x3x4x5x6x7x cứ thiếu Nike nghỉ luôn
  PS:
  Nhiều ae bảo Nike để làm zề.... Nó là tinh thần và là tình cảm của ae dành cho , chứ nó k ăn đc , hay k kiếm ra đc tiền , mà là động viên người nên số :

  Bắt đầu từ hôm nay làm lại : để ý sâu dòng 2x3x4x5x6x7x nó sẽ chuyên ăn khoảng đó và đều như vắt chanh là 4x5x6x
  17/06/2021

  (9 5 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,26,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,53,54,56,57,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 8 số)
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,19,20,21,24,26,28,29,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,54,56,57,60,61,63,64,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,86,87,89,91,92,93,96,97,98
  (5 8 số)
  01,02,04,05,06,07,08,09,12,13,14,16,19,20,21,24,26,28,29,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,45,46,47,48,54,56,57,60,63,64,67,69,70,73,74,75,76,79,81,83,84,86,87,89,91,92,96,97,98
  (4 8 số)
  01,02,05,06,07,08,09,12,14,16,19,20,21,24,28,29,31,32,34,35,36,38,40,42,43,45,46,47,54,56,57,64,67,69,70,73,74,75,76,79,83,86,87,89,91,92,96,98
  (3 8 số)
  01,02,05,06,07,08,09,12,16,20,21,24,28,32,35,36,38,40,42,43,45,46,47,54,56,69,70,74,75,76,83,86,87,89,91,92,96,98
  (2 8 số)
  01,05,09,16,20,21,24,28,32,35,38,42,43,54,56,69,70,74,75,76,83,86,87,89,91,92,96,98
  (1 8 số)
  01,05,16,24,32,38,42,43,54,56,69,70,74,83,89,91,92,98
  (0 8 số)
  05,16,24,32,38,54,56,92
   
 15. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  678
  Được thích:
  21,041
  Điểm thành tích:
  93
  Lần này sẽ không nên Random Auto ....mà sẽ thu thập mức và pp cá nhân , đem tạo mức , xong cắt mức bằng tay thủ công , nên rất mất công , vì vậy hẹn ae tầm >=15h chiều hàng ngày sẽ nên dàn :

  17/06: 9x8x7x6x5x4x
  18/06:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,03,04,05,06,07,10,11,12,13,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,61,62,64,65,68,69,70,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (6 8 số)
  00,01,03,04,05,06,07,10,11,12,13,18,20,21,23,25,27,28,29,30,34,35,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,53,54,56,57,58,59,61,62,64,65,68,69,70,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (5 8 số)
  00,01,03,04,05,06,07,10,11,12,13,18,20,21,23,25,27,28,29,30,34,35,38,39,40,41,43,44,45,48,50,53,57,58,59,61,62,64,65,68,69,70,74,75,78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,94,95,97,98
  (4 8 số)
  00,01,04,06,07,10,11,12,13,18,20,23,25,28,29,38,39,40,41,43,44,45,48,53,57,58,59,61,62,64,65,68,70,74,75,78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,94,95,97
  (3 8 số)
  00,01,04,06,07,10,12,18,20,23,25,28,29,38,39,40,41,43,44,53,58,61,62,64,65,68,75,78,79,80,81,83,86,88,89,94,95,97
  (2 8 số)
  00,01,06,07,10,12,18,20,23,25,28,29,38,40,41,44,53,58,61,62,64,65,80,83,86,89,95,97
  (1 8 số)
  01,07,12,20,23,25,29,41,44,53,58,61,62,65,80,89,95,97
  (0 8 số)
  12,23,29,41,44,62,80,89
   
 16. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,129
  Được thích:
  14,754
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Dàn đặc biệt
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x
  Ngày 03/5: 8x7x
  Ngày 04/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 05/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/5: 8x
  Ngày 07/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/5: 8x
  Ngày 10/5: Tạch
  Ngày 11/5: 8x7x6x5x
  Ngày 12/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/5: 8x7x
  Ngày 15/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 18/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 21/5 :8x7x6x5x4x3x
  Ngày 22/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/5: 8x7x
  Ngày 24/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 26/5: tạch
  Ngày 27/5 : tạch
  Ngày 28,29/5: nghỉ
  Ngày 30/5: 8x7x6x
  Ngày 31/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/6: 8x
  Ngày 02/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 03/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 04/6: 8x7x
  Ngày 05/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/6: 8x
  Ngày 08/6: tạch
  ngày 09/6: 8x7x
  Ngày 10/6 : Nghỉ
  Ngày 11/6 : Nghỉ
  Ngày 12/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 13/6: 8x7x6x5x
  Ngày 14/6: tạch
  Ngày 15/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 16/6: 8x7x6x
  Ngày 17/6: tạch


  Ngày 18/6

  Đổi cách khác
  (8 8 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (7 8 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,54,56,57,59,61,62,64,65,66,67,68,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,94,95,97,98
  (6 8 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,43,44,48,49,50,52,54,56,57,59,61,62,64,65,66,67,68,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,94,95,97
  (5 8 số)
  01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,15,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,43,44,48,50,52,56,59,61,64,65,66,67,68,73,74,76,77,78,79,80,81,82,86,87,90,91,92,94,95,97
  (4 8 số)
  03,04,05,06,07,09,10,11,13,15,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,43,44,48,50,52,61,64,65,66,67,68,73,74,76,77,78,79,86,87,91,92,94,95,97
  (3 8 số)
  04,05,06,07,09,11,13,15,26,27,28,29,30,33,34,35,37,40,41,44,50,52,61,64,65,66,67,68,73,74,77,79,86,87,91,92,94,95
  (2 8 số)
  05,07,09,11,13,15,27,33,34,37,40,41,44,50,52,61,64,65,66,73,74,77,79,86,87,91,92,95  Ngày 13/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 14/6: 8x7x6x5x
  Ngày 15/6: 8x7x6x5x
  Ngày 16/6: 8x7x6x5x
  Ngày 17/6: 8x7x6x5x4x3x

  Ngày 18/6

  (8 8 số)
  00,02,03,05,07,09,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,02,03,09,11,12,14,15,16,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  02,03,11,15,16,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,35,36,38,41,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  02,03,11,15,18,19,21,22,24,25,27,28,29,30,35,38,41,43,44,45,46,48,49,51,52,53,55,56,57,58,59,63,64,65,66,67,68,70,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,88,89,91,92,94,96,97,99
  (4 8 số)
  03,11,15,18,19,21,22,24,25,27,28,29,30,35,38,43,44,45,46,48,51,52,53,55,56,57,58,59,63,64,66,67,70,72,74,75,76,77,80,81,82,84,88,91,92,94,96,99
  (3 8 số)
  03,11,15,22,24,25,27,28,29,30,35,38,45,46,48,51,53,55,57,58,59,66,67,72,74,75,76,77,80,81,82,84,88,91,92,94,96,99
  (2 8 số)
  03,11,24,27,28,29,30,35,38,45,46,48,51,53,55,57,58,59,66,67,75,77,88,91,92,94,96,99

  Chiều bận post sớm cho ae tham khảo.
   
 17. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,242
  Được thích:
  8,359
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Tháng 6
  Giao Lưu Dàn Đề Giải 1

  Ngày 10/6: 987x
  Ngày 02/6: 9876x
  Ngày 03/6: 98x
  Ngày 04/6: 987654x
  Ngày 05/6: 987x
  Ngày 06/6: 9876543210x
  Ngày 07/6: NGHỈ
  Ngày 08/6: 987654321x
  Ngày 09/6: 987654x
  Ngày 10/6: 98765432x
  Ngày 11/6: 987x
  Ngày 12/6: 9x
  Ngày 13/6: 9876543210x
  Ngày 14/6: N
  Ngày 15/6: Misss
  Ngày 16/6: 98765432x
  Ngày 17/6: 9X
  Ngày 18/6:

  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 số)
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,96
  (6 9 số)
  03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,16,18,20,23,24,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93
  (5 9 số)
  03,04,06,08,13,14,16,18,23,24,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88
  (4 9 số)
  03,04,08,13,14,18,23,24,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,58,63,64,65,67,68,73,74,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88
  (3 9 số)
  03,04,13,14,23,24,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,53,54,58,63,64,65,67,68,73,74,78,80,82
  (2 9 số)
  04,13,23,24,28,30,34,36,37,38,39,45,46,47,48,49,53,54,58,63,64,65,67,68,73,74,78,80,82
  (1 9 số)
  23,24,28,30,36,37,39,45,46,53,54,58,63,64,65,67,68,74,78
  (9 số)
  23,24,28,36,39,45,46,63,64
   
 18. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  678
  Được thích:
  21,041
  Điểm thành tích:
  93
  17/06: 9x8x7x6x5x4x
  18/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  19/06:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,15,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,63,65,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,15,18,20,21,23,24,26,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,65,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,84,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (5 8 số)
  00,02,03,04,05,06,08,09,12,15,18,20,21,23,24,26,28,29,33,34,35,36,37,38,43,45,47,48,49,51,52,53,55,56,57,60,65,69,70,71,72,73,76,78,79,80,81,84,86,87,89,90,91,92,93,95,96,98
  (4 8 số)
  00,02,03,05,06,08,09,15,18,20,21,23,24,26,28,29,34,35,36,37,38,45,47,48,51,55,56,57,60,65,69,70,72,73,76,78,79,80,81,84,86,89,90,91,92,93,96,98
  (3 8 số)
  00,02,03,05,06,08,09,15,18,20,23,26,29,34,38,45,47,48,55,56,57,60,65,69,70,72,76,78,79,81,84,86,89,90,91,92,93,96
  (2 8 số)
  00,05,06,08,09,15,20,23,38,45,48,55,56,57,60,69,70,76,78,79,81,84,86,89,90,91,92,93
  (1 8 số)
  00,08,09,15,20,23,38,48,60,76,79,81,84,86,89,90,91,93
  (0 8 số)
  20,38,48,60,76,79,84,86
   
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,129
  Được thích:
  14,754
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Dàn đặc biệt
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x
  Ngày 03/5: 8x7x
  Ngày 04/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 05/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/5: 8x
  Ngày 07/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/5: 8x
  Ngày 10/5: Tạch
  Ngày 11/5: 8x7x6x5x
  Ngày 12/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/5: 8x7x
  Ngày 15/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 18/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 21/5 :8x7x6x5x4x3x
  Ngày 22/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/5: 8x7x
  Ngày 24/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 26/5: tạch
  Ngày 27/5 : tạch
  Ngày 28,29/5: nghỉ
  Ngày 30/5: 8x7x6x
  Ngày 31/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/6: 8x
  Ngày 02/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 03/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 04/6: 8x7x
  Ngày 05/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/6: 8x
  Ngày 08/6: tạch
  ngày 09/6: 8x7x
  Ngày 10/6 : Nghỉ
  Ngày 11/6 : Nghỉ
  Ngày 12/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 13/6: 8x7x6x5x
  Ngày 14/6: tạch
  Ngày 15/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 16/6: 8x7x6x
  Ngày 17/6: tạch
  Ngày 18/6: 8x7x6x5x4x3x2x


  Ngày 19/6


  (8 8 số)
  00,01,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98,99
  (7 8 số)
  00,01,04,05,06,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,50,52,53,54,55,56,58,59,61,62,64,65,67,68,70,71,72,73,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,96,98,99
  (6 8 số)
  00,01,04,05,06,09,10,11,13,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,31,33,34,35,36,40,41,44,45,47,48,50,52,53,54,55,56,58,59,61,62,64,65,67,68,70,71,72,73,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,96,99
  (5 8 số)
  01,04,05,06,09,10,11,13,15,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,31,33,34,35,36,40,41,44,45,47,48,50,52,54,55,56,61,62,64,67,68,70,72,73,76,78,79,81,82,83,84,85,87,88,91,93,94,96,99
  (4 8 số)
  04,05,09,10,11,13,18,19,21,23,25,26,27,28,29,31,33,34,35,36,40,41,44,45,48,52,54,55,56,61,62,64,67,68,70,72,76,79,81,83,84,85,87,88,91,93,94,99
  (3 8 số)
  09,10,11,13,18,19,21,25,26,28,31,33,34,35,36,40,41,44,52,54,55,56,61,62,64,67,70,76,79,81,83,84,85,87,88,91,93,99
  (2 8 số)
  09,10,18,19,21,25,26,28,33,36,44,52,54,55,56,61,67,70,76,79,81,83,84,87,88,91,93,99


  Ngày 13/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 14/6: 8x7x6x5x
  Ngày 15/6: 8x7x6x5x
  Ngày 16/6: 8x7x6x5x
  Ngày 17/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 18/6: 8x

  Ngày 19/6

  (8 8 số)
  00,01,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 8 số)
  00,01,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,34,35,37,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 8 số)
  00,01,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,27,28,29,31,34,35,40,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,76,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (5 8 số)
  00,01,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,28,31,34,35,40,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,56,60,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,76,82,83,87,88,89,90,91,94,96,97,98
  (4 8 số)
  00,01,06,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,28,31,34,35,40,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,56,60,62,64,65,67,69,70,71,76,87,88,89,90,91,96,97,98
  (3 8 số)
  01,06,12,14,15,17,18,19,21,28,31,34,35,40,42,44,45,46,48,50,51,54,56,60,62,64,67,70,71,76,87,88,89,90,91,96,97,98
  (2 8 số)
  12,14,15,17,18,19,21,28,44,45,46,48,50,51,62,64,67,70,71,76,87,88,89,90,91,96,97,98
   
  Tranduz, giachinh, Kothuatha85 thành viên khác Thích điều này.
 20. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  678
  Được thích:
  21,041
  Điểm thành tích:
  93
  Lần này sẽ bỏ kiểu dàn Auto random , sẽ nên bằng phương pháp cá nhân và nên thủ công
  Mỗi bài viết đúng đủ mỗi ngày 70 Nike sẽ ra cho ae 1 dàn víp bất bại ở thể loại 2x3x4x5x6x7x cứ dưới 70 Nike nghỉ chốt luôn
  PS:
  Nhiều ae bảo Nike để làm zề.... Nó là tinh thần và là tình cảm của ae dành cho , chứ nó không ăn đc , hay không bán kiếm ra đc tiền , mà là động viên người nên số :
  Đời có lúc nọ lúc kia , nên voi xuống chó , lô đề cũng vậy , thấy sịt thì không Nike , thấy trúng thì Nike , dù trúng hay sịt từ bây giờ nếu mỗi bài viết không đủ 70 Nike nghỉ chốt , VN nói là làm ;a67
  Bắt đầu từ hôm nay làm lại : để ý sâu dòng 2x3x4x5x6x7x nó sẽ chuyên ăn khoảng đó và đều như vắt chanh là 4x5x6x


  17/06: 9x8x7x6x5x4x
  18/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  19/06: 9x8x7x6x5x4x3x
  20/06:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,67,68,70,71,73,75,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,98,99
  (6 8 số)
  01,02,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,60,62,63,65,67,68,70,71,73,75,80,81,82,84,86,88,89,90,92,93,94,96,98,99
  (5 8 số)
  01,02,04,06,07,08,11,12,14,15,16,17,19,21,26,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,43,44,45,48,50,51,54,55,56,57,58,60,62,63,65,67,68,70,71,75,80,81,82,86,88,89,90,92,94,96,98,99
  (4 8 số)
  01,02,04,06,08,11,12,14,15,16,17,19,26,28,30,32,33,34,35,38,39,40,43,44,45,50,51,54,55,56,57,58,60,62,63,67,71,75,80,82,86,89,90,92,94,96,98,99
  (3 8 số)
  02,04,06,08,11,12,16,17,19,26,30,32,34,38,40,43,44,45,50,51,54,55,56,58,60,62,63,67,71,75,82,86,89,90,92,94,98,99
  (2 8 số)
  02,04,06,08,11,12,16,17,30,32,38,40,43,44,45,50,51,55,67,75,82,86,89,90,92,94,98,99
  (1 8 số)
  04,11,12,16,30,38,40,43,44,45,51,55,75,82,89,90,92,99
  (0 8 số)
  04,16,30,43,45,51,92,99
   
  Tranduz, Dino2409, xelene157 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net