DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 1/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/12/22.

Lượt xem: 77,639

 1. BlackHawk

  BlackHawk Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  11/3/16
  Bài viết:
  1,007
  Được thích:
  15,660
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn BX nếu thiếu Thủ trưởng @quedau1981 nhé
  Ngày 25/1:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,69,70,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,69,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,95,97,98
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,19,21,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,40,41,42,43,44,45,46,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,69,72,73,75,76,78,80,81,82,84,85,87,90,91,92,93,98
  5x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,19,21,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,40,41,42,43,44,45,48,50,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,69,72,73,78,80,82,84,87,90,92,93,98
  4x
  01,02,03,04,07,08,09,11,12,13,14,16,17,24,25,27,30,31,32,34,35,36,40,41,42,45,48,50,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,69,72,73,78,80,84,87,90,93,98
  3x
  01,02,03,04,08,11,12,13,14,16,17,24,25,27,30,31,32,34,35,36,40,41,42,48,50,54,55,60,63,72,73,78,80,84,87,90,93,98
  2x
  02,03,04,08,13,16,24,27,30,32,36,40,41,42,48,50,54,55,60,63,72,73,78,80,87,90,93,98
  1x
  13,16,24,27,30,32,36,40,41,42,50,54,63,73,78,80,87,98
  0x
  13,54,63,73,78,80,87,98
   
 2. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 3. HoaVoKhuyet7979

  HoaVoKhuyet7979 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  24/6/21
  Bài viết:
  315
  Được thích:
  1,585
  Điểm thành tích:
  93
  01/01: 5x
  02/01: 3x
  03/01: 3x
  04/01: 5x
  05/01: 4x
  06/01: 2x
  07/01: 0x
  08/01: 5x
  09/01: 3x
  10/01: 2x
  11/01: 7x
  12/01: 4X
  13/01: 3x
  14/01: 2x
  15/01: 5x
  16/01: 3x
  17/01: 0x
  18/01: 4x
  19/01: 7x
  20/01: 2x
  25/01

  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,15,16,17,18,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,46,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,87,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  00,04,05,06,07,09,10,11,12,13,15,16,17,18,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,46,49,51,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,80,81,82,84,85,87,90,92,93,94,96,98,99
  5x
  00,04,05,06,07,09,10,11,12,15,16,17,18,24,27,28,29,30,33,34,36,37,38,40,41,43,44,46,49,51,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,74,75,78,80,81,82,84,85,90,92,93,94,96
  4x
  00,04,09,10,12,15,16,17,18,27,28,29,30,33,34,36,37,38,40,41,44,49,51,54,56,57,58,61,62,63,65,66,67,69,70,71,74,75,78,80,81,82,84,85,90,92,93,96
  3x
  00,09,10,12,15,16,17,27,28,30,34,36,37,38,40,41,44,49,54,56,57,58,61,62,65,66,67,70,71,74,78,80,81,84,90,92,93,96
  2x
  00,09,12,16,27,28,30,34,36,37,38,40,44,49,54,57,58,61,62,65,66,67,70,71,74,90,92,93
  1x
  00,09,12,16,28,36,38,49,54,58,61,62,67,70,74,90,92,93
  0x
  09,12,16,36,38,70,90,92
   
 4. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  450
  Được thích:
  3,613
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/01:3x
  Ngày 02/01:5x
  Ngày 03/01: 1x
  Ngày 04/01: 9x
  Ngày 05/01: 0x.
  Ngày 06/01: 6x.
  Ngày 07/01: 1x.
  Ngày 08/01: 0x.
  Ngày 09/01: 5x.
  Ngày 10/01: 5x.
  Ngày 11/01: 4x.
  Ngày 12/01: 4x.
  Ngày 13/01: 3x.
  Ngày 14/01: 2x.
  Ngày 15/01: 5x.
  Ngày 16/01: 8x.
  Ngày 17/01: 6x.
  Ngày 18/01: 3x.
  Ngày 19/01: 3x.
  Ngày 20/01: 4x.
  Ngày 25/01:


  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,52,53,55,57,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,96,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,15,16,18,23,25,26,27,28,29,30,32,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,52,53,55,57,59,60,61,62,63,64,68,69,71,72,73,76,78,79,80,81,82,84,85,88,89,90,91,92,93,96,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,07,08,10,13,15,16,18,23,26,27,28,29,32,34,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,52,53,55,57,59,60,62,63,64,69,72,73,78,79,80,81,82,84,85,88,90,91,92,93,96,99
  4x
  00,01,02,03,05,07,13,15,16,18,23,26,27,28,29,32,34,36,38,40,41,43,44,48,49,52,53,55,57,59,60,62,63,64,69,72,73,78,79,80,82,88,90,91,92,93,96,99
  3x
  00,01,02,03,13,18,26,27,28,32,36,38,41,43,44,48,49,52,55,57,59,60,62,63,69,72,73,78,79,80,82,88,90,91,92,93,96,99
  2x
  01,03,13,26,28,32,36,38,41,43,49,52,55,57,59,60,62,63,69,72,73,79,82,88,90,93,96,99
  1x
  13,26,28,41,43,49,55,57,59,60,62,63,69,72,73,79,93,96
  0x
  28,55,60,63,72,79,93,96
   
 5. Pele6789

  Pele6789 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  307
  Được thích:
  3,751
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01-01-2023: toang
  Ngày 02-01-2023: 2x
  Ngày 03-01-2023: 8x
  Ngày 04-01-2023: 5x
  Ngày 05-01-2023: 5x
  Ngày 06-01-2023: 8x
  Ngày 07-01-2023: 8x
  Ngày 08-01-2023: toang
  Ngày 09-01-2023: 7x
  Ngày 10-01-2023: 8x
  Ngày 11-01-2023: 1x
  Ngày 12-01-2023: 7X
  Ngày 13-01-2023: 5x
  Ngày 14-01-2023: 7x
  Ngày 15-01-2023: 4x
  Ngày 16-01-2023: 6x
  Ngày 17-01-2023: 7x
  Ngày 18-01-2023: 3x
  Ngày 19-01-2023: 0x
  Ngày 20-01-2023: 9x
  Ngày 25-01-2023:
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,99
  7x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,21,22,23,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,94,95,96,97,99
  6x
  02,04,06,07,08,09,13,14,15,16,17,21,22,23,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,44,45,46,47,48,49,50,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,91,94,95,96,97,99
  5x
  02,04,06,07,08,09,13,14,15,16,17,21,22,23,28,29,30,31,32,33,34,35,38,40,44,45,47,48,49,50,53,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,76,79,80,83,84,85,87,91,94,95,96,97,99
  4x
  02,04,06,07,08,13,14,15,17,21,22,23,28,29,33,38,40,44,47,49,50,53,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,76,79,83,84,85,87,91,94,95,96,97,99
  3x
  02,08,13,14,15,17,21,22,23,28,29,33,38,40,44,47,49,50,53,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,76,79,83,84,87,91,94,96,99
  2x
  02,08,13,14,15,17,21,23,28,38,40,44,47,50,53,62,63,64,65,71,72,73,83,84,91,94,96,99
  1x
  02,08,13,14,17,21,23,47,50,63,64,65,71,72,73,84,96,99
  0x
  08,13,17,23,50,63,64,65
   
 6. hoangvu3979

  hoangvu3979 Lính mới

  Tham gia:
  17/6/21
  Bài viết:
  623
  Được thích:
  3,487
  Điểm thành tích:
  93
  1/1=5x
  2/1=5x
  3/1=7x
  4/1=5x
  5/1=3x
  6/1=4x
  7/1=4x
  8/1=1x
  9/1=2x
  10/1=6x
  11/1=7x
  12/1=6x
  13/1=3x
  14/1=3x
  15/1=8x
  16/1=9x
  17/1= N
  18/1=7x
  19/1=6x
  20/1=7x
  25/1=?
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,95,96,97,98,99
  8x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,95,96,97,98,99
  7x
  ,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,95,96,97,98
  6x
  ,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,82,90,95,96
  5x
  ,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,65,66,69,70,73,74,75,80,90,95,96
  4x
  ,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,23,24,25,30,32,33,34,37,40,41,42,43,44,45,47,50,51,52,54,55,56,57,59,61,65,66,69,70,73,74,75,80,90,95,96
  3x
  ,01,03,04,05,07,08,09,10,11,14,15,16,23,24,25,30,32,33,34,37,40,41,42,43,44,47,50,51,52,55,56,57,61,65,66,70,74,75
  2x
  ,01,03,04,05,07,08,09,11,14,15,16,25,30,40,41,47,50,51,52,55,56,57,61,65,66,70,74,75
  1x
  ,03,04,05,07,11,14,15,16,25,30,40,41,47,50,51,52,55,70
  0x
  ,03,04,05,07,40,50,55,70
   
  Cakiempro68, mr8386, AdidasSt7 thành viên khác Thích điều này.
 7. Amater83

  Amater83 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  21/11/19
  Bài viết:
  1,999
  Được thích:
  8,726
  Điểm thành tích:
  113
  25/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,93,94,95,96,99
  6x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,13,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,36,38,39,40,43,45,46,47,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,68,69,74,75,77,78,81,82,83,84,86,87,88,93,94,95,96,99
  5x
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,13,16,17,22,23,25,26,27,28,31,32,33,34,38,39,40,43,45,46,47,49,50,51,52,54,55,56,57,59,61,62,65,68,69,74,75,77,78,81,82,83,86,87,88,93,94,95,96,99
  4x
  00,01,04,05,10,13,16,22,23,25,26,27,28,31,32,33,34,39,40,43,45,46,47,49,50,52,54,55,57,59,61,62,65,68,69,74,75,77,78,82,86,87,88,93,94,95,96,99
  3x
  00,01,04,05,10,23,25,26,27,31,32,33,34,40,45,47,49,50,52,54,55,57,59,61,62,65,68,69,74,75,77,78,82,86,87,88,95,96
  2x
  00,01,04,05,10,23,25,26,27,31,32,33,40,45,47,49,54,57,59,68,69,77,78,86,87,88,95,96
  1x
  01,04,10,25,32,47,54,57,59,68,69,77,78,86,87,88,95,96
  0x
  10,25,32,77,78,86,87,96
   
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  Mức 3 4: (1 số)
  11
  Mức 3 6: (1 số)
  00
  Mức 4 0: (2 số)
  19,77
  Mức 4 1: (2 số)
  43,99
  Mức 4 2: (5 số)
  09,66,68,89,98
  Mức 4 3: (4 số)
  05,06,39,55
  Mức 4 4: ( 1 5 số)
  01,02,03,08,17,20,21,22,23,34,35,37,86,93,97
  Mức 4 5: (7 số)
  27,50,73,88,91,94,95
  Mức 4 6: ( 1 2 số)
  16,30,33,44,53,54,70,72,79,80,81,92
  Mức 4 7: ( 2 4 số)
  10,15,25,26,28,32,36,41,42,45,47,48,49,51,52,56,57,58,60,61,62,64,74,90
  Mức 4 8: ( 1 2 số)
  04,07,12,18,24,46,69,71,75,82,84,85
  Mức 4 9: ( 1 3 số)
  13,14,29,31,38,40,59,63,65,78,83,87,96
  Mức 5 0: (2 số)
  67,76
   
 10. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x
  Mức 3 7: (1 số)
  11
  Mức 4 0: (1 số)
  00
  Mức 4 2: (2 số)
  22,89
  Mức 4 3: (1 số)
  16
  Mức 4 5: (1 số)
  77
  Mức 4 6: (1 số)
  20
  Mức 4 7: (2 số)
  19,39
  Mức 4 8: (1 số)
  98
  Mức 5 0: (1 số)
  08
  Mức 5 1: (2 số)
  66,99
  Mức 5 2: (2 số)
  09,33
  Mức 5 3: (4 số)
  03,18,37,68
  Mức 5 4: (1 số)
  97
  Mức 5 5: (2 số)
  55,86
  Mức 5 6: (2 số)
  06,32
  Mức 5 7: (2 số)
  01,88
  Mức 5 8: (3 số)
  10,61,90
  Mức 5 9: (4 số)
  12,26,30,50
  Mức 6 0: (4 số)
  17,49,83,91
  Mức 6 1: (4 số)
  02,14,60,81
  Mức 6 2: (2 số)
  21,73
  Mức 6 3: (1 số)
  35
  Mức 6 4: (5 số)
  13,23,36,44,67
  Mức 6 5: (8 số)
  05,07,29,41,74,79,80,94
  Mức 6 6: (7 số)
  31,42,43,58,76,92,93
  Mức 6 7: (6 số)
  04,27,48,63,70,87
  Mức 6 8: (3 số)
  24,47,53
  Mức 6 9: (3 số)
  15,28,38
  Mức 7 0: (3 số)
  46,72,85
  Mức 7 1: (1 số)
  51
  Mức 7 2: (2 số)
  25,71
  Mức 7 3: (2 số)
  82,84
  Mức 7 4: (3 số)
  54,64,95
  Mức 7 5: (3 số)
  56,57,78
  Mức 7 6: (2 số)
  34,75
  Mức 7 8: (2 số)
  40,59
  Mức 7 9: (1 số)
  45
  Mức 8 0: (1 số)
  62
  Mức 8 1: (1 số)
  69
  Mức 8 2: (2 số)
  52,65
  Mức 8 3: (1 số)
  96
   
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x
  Mức 1 1: (1 số)
  18
  Mức 1 2: (2 số)
  09,20
  Mức 1 3: (1 số)
  39
  Mức 1 4: (2 số)
  06,16
  Mức 1 5: (2 số)
  11,22
  Mức 1 7: (2 số)
  10,89
  Mức 1 8: (1 số)
  33
  Mức 1 9: (2 số)
  00,08
  Mức 2 1: (3 số)
  01,19,90
  Mức 2 2: (1 số)
  07
  Mức 2 3: (1 số)
  98
  Mức 2 4: (3 số)
  17,31,81
  Mức 2 5: (2 số)
  37,97
  Mức 2 6: (1 số)
  77
  Mức 2 7: (2 số)
  02,68
  Mức 2 8: (8 số)
  03,04,05,12,13,46,66,76
  Mức 2 9: (3 số)
  24,29,80
  Mức 3 0: (4 số)
  15,23,60,61
  Mức 3 1: (5 số)
  30,44,48,55,99
  Mức 3 3: (1 số)
  49
  Mức 3 4: (4 số)
  14,21,36,50
  Mức 3 5: (4 số)
  32,53,83,94
  Mức 3 6: (7 số)
  26,38,43,67,79,85,86
  Mức 3 7: (5 số)
  70,87,88,92,93
  Mức 3 8: (3 số)
  27,34,45
  Mức 3 9: (7 số)
  35,42,47,58,63,72,78
  Mức 4 0: (1 số)
  91
  Mức 4 1: (3 số)
  25,41,56
  Mức 4 2: (4 số)
  40,51,74,84
  Mức 4 4: (1 số)
  28
  Mức 4 5: (2 số)
  59,82
  Mức 4 6: (1 số)
  96
  Mức 4 7: (2 số)
  64,69
  Mức 4 8: (1 số)
  71
  Mức 5 1: (3 số)
  54,73,75
  Mức 5 3: (1 số)
  62
  Mức 5 4: (2 số)
  57,95
  Mức 5 6: (1 số)
  52
  Mức 5 9: (1 số)
  65
   
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x
  Mức 1: (5 số)
  01,06,11,31,33
  Mức 2: (8 số)
  00,09,10,18,20,29,37,39
  Mức 3: (7 số)
  02,07,08,34,76,80,97
  Mức 4: ( 1 1 số)
  15,16,17,19,23,36,42,45,60,61,90
  Mức 5: ( 1 0 số)
  04,22,24,40,43,44,48,49,66,89
  Mức 6: ( 1 0 số)
  03,12,14,30,41,46,55,81,83,84
  Mức 7: ( 1 2 số)
  21,26,27,32,53,58,59,70,71,72,85,92
  Mức 8: ( 1 0 số)
  05,13,47,51,77,82,88,93,98,99
  Mức 9: ( 9 số)
  28,56,67,68,69,74,79,87,94
  Mức 1 0: (5 số)
  35,38,50,63,78
  Mức 1 1: (3 số)
  25,57,91
  Mức 1 2: (2 số)
  62,96
  Mức 1 3: (4 số)
  52,54,65,86
  Mức 1 4: (2 số)
  64,75
  Mức 1 5: (1 số)
  95
  Mức 1 6: (1 số)
  73
   
 13. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x
  Mức 0: ( 1 5 số)
  00,01,02,06,11,15,20,29,31,33,34,42,43,76,84
  Mức 1: ( 2 5 số)
  07,08,09,10,14,16,18,19,24,36,37,39,41,45,48,49,51,58,59,60,61,71,80,83,97
  Mức 2: ( 2 6 số)
  03,04,12,13,17,21,22,23,26,28,30,32,40,44,47,55,66,70,72,74,81,82,85,88,89,90
  Mức 3: ( 1 6 số)
  05,27,35,46,53,57,67,69,75,77,79,87,92,93,94,99
  Mức 4: ( 1 0 số)
  25,38,50,54,56,63,68,73,78,98
  Mức 5: (8 số)
  52,62,64,65,86,91,95,96
   
 14. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x

  Mức: 1 0 (1 số)
  11
  Mức: 1 1 (2 số)
  00,89
  Mức: 1 2 (3 số)
  16,22,77
  Mức: 1 3 (2 số)
  39,55
  Mức: 1 4 (1 2 số)
  03,19,32,33,37,66,83,86,88,97,98,99
  Mức: 1 5 (6 số)
  08,20,30,49,50,61
  Mức: 1 6 (1 2 số)
  01,09,12,14,23,26,31,44,68,73,90,91
  Mức: 1 7 (1 8 số)
  10,17,18,21,35,36,41,42,48,58,60,67,74,79,80,92,93,94
  Mức: 1 8 (1 4 số)
  06,13,27,28,29,43,53,63,70,72,76,81,85,87
  Mức: 1 9 (1 1 số)
  02,05,07,38,47,51,57,71,82,84,95
  Mức: 2 0 (1 2 số)
  04,15,24,25,34,40,54,56,64,65,75,78
  Mức: 2 1 (5 số)
  45,46,59,62,69
  Mức: 2 2 (1 số)
  52
  Mức: 2 3 (1 số)
  96
   
 15. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn
  Mức 1 6: (1 số)
  11
  Mức 2 0: (1 số)
  66
  Mức 2 2: (1 số)
  22
  Mức 2 6: (1 số)
  77
  Mức 3 1: (2 số)
  16,61
  Mức 3 4: (1 số)
  33
  Mức 3 5: (1 số)
  09
  Mức 3 7: (1 số)
  97
  Mức 3 9: (4 số)
  20,89,98,99
  Mức 4 0: (1 số)
  00
  Mức 4 1: (1 số)
  44
  Mức 4 2: (1 số)
  29
  Mức 4 3: (2 số)
  19,79
  Mức 4 4: (4 số)
  08,21,23,34
  Mức 4 5: (2 số)
  18,88
  Mức 4 6: (5 số)
  17,27,39,43,86
  Mức 4 7: (5 số)
  01,04,10,14,68
  Mức 4 8: (4 số)
  07,24,42,47
  Mức 4 9: (3 số)
  03,50,84
  Mức 5 0: (2 số)
  72,92
  Mức 5 1: (4 số)
  12,25,30,31
  Mức 5 2: (3 số)
  02,06,48
  Mức 5 3: (3 số)
  49,81,91
  Mức 5 4: (4 số)
  32,45,87,90
  Mức 5 5: (2 số)
  40,94
  Mức 5 6: (3 số)
  55,70,76
  Mức 5 8: (1 số)
  37
  Mức 5 9: (2 số)
  13,58
  Mức 6 0: (4 số)
  26,59,74,83
  Mức 6 2: (3 số)
  51,54,78
  Mức 6 3: (5 số)
  41,60,63,80,85
  Mức 6 4: (3 số)
  05,53,95
  Mức 6 5: (6 số)
  15,35,38,46,69,73
  Mức 6 6: (5 số)
  67,71,75,82,96
  Mức 6 8: (3 số)
  28,56,93
  Mức 7 0: (1 số)
  36
  Mức 7 1: (1 số)
  65
  Mức 7 2: (2 số)
  52,62
  Mức 7 4: (1 số)
  64
  Mức 7 5: (1 số)
  57

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,10,12,13,14,15,17,18,24,25,26,27,28,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96
  6x
  02,03,05,06,07,12,13,14,15,24,25,26,28,30,31,32,35,36,37,38,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,87,90,91,92,93,94,95,96
  5x
  02,05,06,12,13,15,25,26,28,30,31,32,35,36,37,38,40,41,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,69,70,71,73,74,75,76,78,80,81,82,83,85,87,90,91,92,93,94,95,96
  4x
  05,13,15,26,28,32,35,36,37,38,40,41,45,46,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,69,70,71,73,74,75,76,78,80,82,83,85,87,90,91,93,94,95,96
  3x
  05,13,15,26,28,35,36,37,38,41,46,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,69,71,73,74,75,78,80,82,83,85,93,95,96
  2x
  05,15,28,35,36,38,41,46,52,53,56,57,60,62,63,64,65,67,69,71,73,75,80,82,85,93,95,96
  1x
  28,36,38,46,52,56,57,62,64,65,67,69,71,73,75,82,93,96
  0x
  36,52,56,57,62,64,65,93
   
 16. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn
  Mức 2 9: (1 số)
  11
  Mức 4 3: (1 số)
  22
  Mức 4 6: (1 số)
  16
  Mức 4 8: (1 số)
  77
  Mức 4 9: (2 số)
  09,66
  Mức 5 1: (1 số)
  00
  Mức 5 3: (1 số)
  98
  Mức 5 5: (1 số)
  97
  Mức 5 6: (1 số)
  89
  Mức 5 9: (3 số)
  19,33,99
  Mức 6 0: (2 số)
  08,10
  Mức 6 1: (1 số)
  01
  Mức 6 3: (1 số)
  39
  Mức 6 5: (4 số)
  03,07,20,61
  Mức 6 6: (2 số)
  06,50
  Mức 6 7: (2 số)
  17,49
  Mức 7 1: (2 số)
  79,94
  Mức 7 2: (4 số)
  04,14,29,44
  Mức 7 3: (3 số)
  47,55,90
  Mức 7 4: (2 số)
  02,88
  Mức 7 5: (1 số)
  18
  Mức 7 6: (1 số)
  13
  Mức 7 7: (2 số)
  21,30
  Mức 7 8: (5 số)
  23,27,40,76,92
  Mức 7 9: (4 số)
  24,37,81,91
  Mức 8 0: (2 số)
  68,86
  Mức 8 1: (5 số)
  12,31,70,74,84
  Mức 8 2: (1 số)
  42
  Mức 8 3: (5 số)
  32,48,60,72,73
  Mức 8 4: (4 số)
  34,80,83,87
  Mức 8 5: (1 số)
  05
  Mức 8 6: (2 số)
  43,93
  Mức 8 7: (1 số)
  15
  Mức 8 8: (1 số)
  45
  Mức 8 9: (2 số)
  26,41
  Mức 9 1: (2 số)
  46,78
  Mức 9 3: (3 số)
  51,59,63
  Mức 9 4: (3 số)
  25,67,75
  Mức 9 5: (2 số)
  38,69
  Mức 9 6: (1 số)
  58
  Mức 9 7: (1 số)
  96
  Mức 9 8: (3 số)
  36,56,71
  Mức 9 9: (2 số)
  35,54
  Mức 1 0 0: (2 số)
  85,95
  Mức 1 0 2: (2 số)
  53,57
  Mức 1 0 3: (2 số)
  62,64
  Mức 1 0 8: (2 số)
  28,82
  Mức 1 1 3: (2 số)
  52,65


  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,99
  7x
  02,04,05,12,13,14,15,17,18,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96
  6x
  02,05,12,13,15,18,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,95,96
  5x
  05,12,15,24,25,26,28,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,91,92,93,95,96
  4x
  05,15,25,26,28,31,32,34,35,36,38,41,42,43,45,46,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,78,80,82,83,84,85,87,93,95,96
  3x
  05,15,25,26,28,34,35,36,38,41,43,45,46,51,52,53,54,56,57,58,59,62,63,64,65,67,69,71,75,78,80,82,83,85,87,93,95,96
  2x
  25,28,35,36,38,41,46,51,52,53,54,56,57,58,59,62,63,64,65,67,69,71,75,78,82,85,95,96
  1x
  28,35,36,52,53,54,56,57,58,62,64,65,69,71,82,85,95,96
  0x
  28,52,53,57,62,64,65,82
   
 17. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn
  Mức 8 0: (1 số)
  11
  Mức 8 7: (1 số)
  00
  Mức 9 6: (1 số)
  89
  Mức 9 7: (2 số)
  20,39
  Mức 9 8: (1 số)
  22
  Mức 9 9: (1 số)
  16
  Mức 1 0 1: (1 số)
  09
  Mức 1 0 2: (1 số)
  19
  Mức 1 0 5: (1 số)
  06
  Mức 1 0 6: (1 số)
  77
  Mức 1 0 7: (2 số)
  08,33
  Mức 1 0 8: (1 số)
  18
  Mức 1 0 9: (1 số)
  98
  Mức 1 1 2: (2 số)
  01,37
  Mức 1 1 3: (1 số)
  66
  Mức 1 1 4: (2 số)
  10,97
  Mức 1 1 5: (1 số)
  99
  Mức 1 1 7: (1 số)
  03
  Mức 1 1 8: (2 số)
  68,90
  Mức 1 1 9: (1 số)
  55
  Mức 1 2 0: (1 số)
  17
  Mức 1 2 3: (1 số)
  02
  Mức 1 2 5: (3 số)
  30,61,81
  Mức 1 2 6: (1 số)
  07
  Mức 1 2 7: (5 số)
  12,23,31,60,80
  Mức 1 2 8: (2 số)
  05,32
  Mức 1 2 9: (2 số)
  43,49
  Mức 1 3 0: (3 số)
  21,86,88
  Mức 1 3 1: (3 số)
  29,44,50
  Mức 1 3 2: (1 số)
  04
  Mức 1 3 3: (4 số)
  13,14,26,76
  Mức 1 3 4: (4 số)
  15,36,48,83
  Mức 1 3 5: (1 số)
  24
  Mức 1 3 6: (2 số)
  93,94
  Mức 1 3 7: (3 số)
  35,79,91
  Mức 1 3 8: (2 số)
  42,46
  Mức 1 3 9: (5 số)
  27,53,58,70,92
  Mức 1 4 0: (1 số)
  41
  Mức 1 4 1: (1 số)
  34
  Mức 1 4 2: (2 số)
  67,85
  Mức 1 4 3: (3 số)
  72,74,87
  Mức 1 4 4: (1 số)
  47
  Mức 1 4 5: (1 số)
  63
  Mức 1 4 6: (2 số)
  38,51
  Mức 1 4 8: (3 số)
  28,73,84
  Mức 1 4 9: (1 số)
  45
  Mức 1 5 0: (1 số)
  25
  Mức 1 5 1: (1 số)
  56
  Mức 1 5 2: (1 số)
  78
  Mức 1 5 3: (3 số)
  40,71,82
  Mức 1 5 6: (1 số)
  59
  Mức 1 5 7: (1 số)
  64
  Mức 1 5 8: (1 số)
  54
  Mức 1 6 1: (2 số)
  69,95
  Mức 1 6 2: (1 số)
  57
  Mức 1 6 3: (1 số)
  75
  Mức 1 6 7: (2 số)
  62,96
  Mức 1 7 2: (1 số)
  52
  Mức 1 7 5: (1 số)
  65

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,07,10,12,13,14,15,17,18,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,04,05,07,12,13,14,15,17,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96
  6x
  04,05,13,14,15,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96
  5x
  04,13,14,15,24,25,26,27,28,29,34,35,36,38,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,82,83,84,85,87,88,91,92,93,94,95,96
  4x
  24,25,27,28,34,35,36,38,40,41,42,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,78,79,82,83,84,85,87,91,92,93,94,95,96
  3x
  25,27,28,34,38,40,41,45,46,47,51,52,53,54,56,57,58,59,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,78,82,84,85,87,92,95,96
  2x
  25,28,38,40,45,47,51,52,54,56,57,59,62,63,64,65,69,71,72,73,74,75,78,82,84,87,95,96
  1x
  25,40,45,52,54,56,57,59,62,64,65,69,71,75,78,82,95,96
  0x
  52,57,62,65,69,75,95,96
   
 18. DYH00011

  DYH00011 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  10,468
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn TH Tháng 1
  01/01: 4x
  02/01: 8x
  03/01: 1x
  04/01: 8x
  05/01: 7x
  06/01: 8X
  07/01: 0x
  08/01: 4x
  09/01: 3x
  10/01: 7x
  11/01: 6x
  12/01: 1x
  13/01: 1x
  14/01: 4x
  15/01: X
  16/01: 5x
  17/01: 3x
  18/01: 0x
  19/01: 4x
  20/01: 1x
  25/01:
  9x
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,32,33,34,36,37,38,39,40,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,32,33,34,36,37,38,39,40,42,46,47,49,50,52,53,54,55,57,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,32,33,34,36,37,38,39,40,42,46,47,49,50,52,53,54,55,57,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,83,84,85,86,88,89,90,92,94,95,96,99
  5x
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,20,22,25,26,27,29,32,33,34,36,37,39,40,42,46,49,52,53,54,55,57,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,75,83,84,86,88,89,90,92,94,95,96,99
  4x
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,20,22,25,26,27,33,37,39,40,42,46,52,54,55,57,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,75,84,86,88,89,90,92,95,99
  3x
  01,03,04,06,07,09,10,11,14,16,17,18,20,22,25,26,37,39,40,52,55,57,62,64,65,68,69,71,72,73,75,84,86,88,89,90,92,95
  2x
  01,03,04,06,07,10,11,14,16,17,18,20,57,62,65,68,69,71,72,73,75,84,86,88,89,90,92,95
  1x
  11,14,16,17,18,20,57,62,65,68,69,71,72,75,84,86,89,95
  0x
  69,71,72,75,84,86,89,95
   
 19. Xomchua2

  Xomchua2 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  3/8/19
  Bài viết:
  467
  Được thích:
  3,632
  Điểm thành tích:
  93
  26/1
  9x
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,05,06,07,08,09,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,05,06,07,08,09,14,15,16,17,19,20,22,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,05,06,07,08,09,14,15,16,17,20,24,26,27,30,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,86,87,88,89,91,94,95,97,98,99
  5x
  02,05,06,08,09,14,15,16,17,20,24,26,30,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,49,50,51,52,53,54,56,57,58,62,64,65,67,68,69,71,73,75,76,77,78,79,80,81,82,86,87,88,89,94,95,97,98
  4x
  02,05,06,08,14,15,16,17,20,24,26,30,32,33,36,37,39,41,42,43,46,50,51,52,54,56,57,62,64,67,68,69,73,75,76,77,78,79,80,81,82,86,87,88,89,94,95,97,98
  3x
  02,08,15,16,20,24,26,30,32,33,37,41,42,43,46,50,51,52,54,56,57,62,64,67,68,69,73,76,77,78,81,82,86,87,88,89,94,97,98
  2x
  02,08,15,20,26,32,41,43,46,50,52,56,62,64,67,68,69,73,76,78,81,82,86,87,88,89,94,97,98
  1x
  15,20,32,43,46,50,52,56,62,64,67,68,69,73,78,86,88,94,98
  0x
  15,20,32,43,52,56,68,78,86
   
  MoneyCat, mr8386, Cakiempro687 thành viên khác Thích điều này.
 20. Amater83

  Amater83 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  21/11/19
  Bài viết:
  1,999
  Được thích:
  8,726
  Điểm thành tích:
  113
  26/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,15,16,20,23,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98
  6x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,15,16,20,23,25,26,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,70,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,90,94,95,97,98
  5x
  00,02,03,05,06,07,08,10,11,15,16,23,25,26,28,30,32,33,35,36,37,38,44,47,48,49,50,51,52,55,56,57,60,61,62,63,65,66,67,68,70,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,90,94,97
  4x
  00,02,03,05,06,07,08,11,15,16,23,25,28,30,32,33,36,37,38,44,47,48,50,51,52,55,56,57,60,61,62,63,65,66,67,68,70,74,75,76,78,80,82,83,84,85,87,88
  3x
  00,05,06,07,08,15,16,23,30,32,33,36,37,38,44,47,48,50,51,52,55,56,57,60,61,62,63,66,68,70,74,75,78,80,82,83,84,87
  2x
  00,05,06,07,08,15,16,23,32,33,37,44,47,48,55,56,62,66,68,70,74,75,78,80,82,83,84,87
  1x
  07,08,16,33,37,44,47,48,55,56,62,66,74,78,80,83,84,87
  0x
  08,33,47,48,55,56,62,83
   
  MoneyCat, mr8386, Cakiempro686 thành viên khác Thích điều này.

Cộng đồng Ketqua1.net