DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 11/2022

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/10/22.

Lượt xem: 127,039

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Xuanthuy179

  Xuanthuy179 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/3/21
  Bài viết:
  776
  Được thích:
  5,853
  Điểm thành tích:
  1,777
  26/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,38,40,41,42,44,47,48,50,51,52,55,58,60,61,62,63,64,68,69,70,71,72,74,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,36,38,40,41,42,47,48,50,51,52,58,60,61,62,63,69,70,71,72,74,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,40,41,48,50,51,52,58,60,61,69,70,71,72,74,79,80,81,84,85,88,90,91,92,96,97,98,99
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,29,30,31,40,41,50,51,52,58,60,61,70,71,80,81,85,88,90,91,92,96,97,98,99
  3x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,29,30,31,40,41,50,51,60,61,70,71,80,81,90,91,92
  2x
  01,02,03,07,08,10,12,13,14,18,19,20,21,29,30,31,41,50,51,60,61,70,71,80,81,90,91,92
  1x
  01,02,07,08,10,12,13,14,18,19,20,21,29,30,31,41,80,81
  0x
  02,10,12,18,20,21,80,81
   
 2. Thuphuong07102015

  Thuphuong07102015 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  6/5/19
  Bài viết:
  1,264
  Được thích:
  14,656
  Điểm thành tích:
  712
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,05,06,07,08,13,16,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,06,07,08,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  03,06,08,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,92,94,95,97
  5x
  03,06,08,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88
  4x
  23,26,28,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,67,70,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,85,87,88
  3x
  32,33,38,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,67,70,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,85,87
  2x
  33,42,43,44,45,47,48,50,52,53,54,55,57,58,62,64,65,70,72,73,74,75,77,80,82,84,85,87
  1x
  44,45,47,50,52,53,54,55,57,70,72,73,74,75,77,82,84,85
  0x
  52,54,55,57,70,72,74,75
   
  Gathe8686, kimmyy, Tuan_M75104 thành viên khác Thích điều này.
 3. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  1,353
  Được thích:
  14,901
  Điểm thành tích:
  2,087
  26/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,72,74,75,77,78,79,84,85,87,88,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,34,35,36,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,74,75,77,78,79,84,85,87,88,90,91,92,94,95,97,99
  5x
  03,06,09,11,13,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,34,35,36,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,74,75,77,78,79,84,85,87,88,90,94,97,99
  4x
  03,06,09,11,13,19,23,24,25,26,29,30,31,32,34,35,36,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,64,65,74,78,79,84,85,87,88,94,97,99
  3x
  03,06,09,11,13,19,23,29,30,31,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,56,58,61,62,64,65,74,78,79,84,85,87,88,94,97,99
  2x
  03,06,09,11,13,47,48,49,50,51,52,53,56,58,61,62,64,65,74,78,79,84,85,87,88,94,97,99
  1x
  52,53,56,58,61,62,64,65,74,78,79,84,85,87,88,94,97,99
  0x
  62,64,65,74,78,79,84,85
   
 4. Lamlaicuocdoi1994

  Lamlaicuocdoi1994 Thành viên tích cực Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  13/8/21
  Bài viết:
  307
  Được thích:
  3,287
  Điểm thành tích:
  1,777
  26/11:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,38,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,84,85,86,87,88,91,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,03,05,07,08,09,13,17,19,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,38,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,84,85,86,88,91,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,03,05,07,08,09,13,17,19,22,23,24,27,30,31,33,34,41,43,44,45,47,48,49,53,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,84,85,86,88,91,94,95,96,97,98,99
  4x
  01,03,05,07,08,09,13,17,19,22,23,24,27,30,31,33,34,41,43,44,45,47,48,49,53,58,60,61,64,66,68,69,70,71,73,74,75,76,79,80,84,88,94,95,96,97,98,99
  3x
  01,03,05,07,08,09,13,17,31,33,34,41,43,44,45,47,48,49,53,58,60,61,64,66,68,69,70,71,73,74,75,76,79,80,84,88,94,95
  2x
  01,03,05,07,08,09,13,17,43,45,47,58,60,61,64,66,68,69,70,71,73,74,79,80,84,88,94,95
  1x
  01,17,45,47,58,60,61,64,66,68,69,70,71,73,74,84,88,95
  0x
  17,45,47,58,61,70,84,95
   
 5. hcuong888

  hcuong888 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  29/5/17
  Bài viết:
  2,870
  Được thích:
  9,099
  Điểm thành tích:
  2,387
  Ngày 26/11:
  9 5 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,87,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 Số
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,85,87,90,91,93,94,95,97,99
  7 8 Số
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,16,17,19,20,21,22,23,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,65,66,67,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,85,87,90,91,93,94,95,97,99
  6 8 Số
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,16,17,19,20,21,22,23,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,39,40,41,44,49,50,53,54,55,56,57,58,59,61,63,65,66,67,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,85,87,90,91,93,94,95,97,99
  5 8 Số
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,16,17,19,20,21,22,23,26,27,33,35,36,39,40,41,44,49,50,53,55,58,61,63,66,67,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,85,87,90,91,93,94,95,97,99
  4 8 Số
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,14,16,17,19,20,22,27,33,35,36,39,40,41,44,49,50,53,55,58,61,63,67,70,71,72,76,77,79,81,85,87,90,91,93,94,95,97,99
  3 8 Số
  00,01,02,05,07,09,10,11,14,16,17,19,20,22,27,33,35,36,39,40,41,44,49,50,53,55,58,61,63,67,70,71,72,76,77,79,85,90
  2 8 Số
  00,01,02,05,09,10,11,16,19,20,27,33,35,36,39,41,44,49,50,53,55,58,61,63,67,70,71,77
  1 8 Số
  00,01,02,05,09,10,11,16,19,20,27,33,35,36,39,49,50,55
  8 Số
  00,09,16,19,20,27,50,55
   
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,100
  Được thích:
  326,635
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 7. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  6,660
  Được thích:
  92,094
  Điểm thành tích:
  1,907
  21/11: 9x
  22/11: 5x
  23/11: 0x
  24/11: 6x
  25/11: 5x
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,25,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,20,21,22,25,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,90,92,93,94,95,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,17,18,20,22,25,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,40,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,68,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,83,84,85,86,87,90,92,95,99
  5x
  01,02,04,05,07,09,10,13,15,18,20,22,25,27,29,31,34,35,36,37,38,40,43,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,68,70,72,73,74,75,77,78,81,83,84,85,86,87,90,92,95
  4x
  02,04,05,07,09,13,15,18,20,22,25,27,31,35,36,37,38,40,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,68,70,72,73,74,75,77,78,81,83,84,85,86,87,90,95
  3x
  02,04,07,09,13,18,20,22,25,27,31,36,37,38,40,45,47,48,52,54,57,59,63,68,70,72,73,74,75,77,78,81,83,84,86,87,90,95
  2x
  04,07,09,18,25,27,36,37,38,40,45,47,48,52,54,59,63,70,72,73,74,77,78,81,83,84,87,90,95
  1x
  07,09,25,27,37,38,47,48,52,70,72,73,74,77,78,83,84,87,90
  0x
  07,09,25,27,52,72,78,87,90
   
 8. Pele6789

  Pele6789 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  619
  Được thích:
  7,481
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 01-11-2022: 8x
  Ngày 02-11-2022: 3x
  Ngày 03-11-2022: 1x
  Ngày 04-11-2022: 0x
  Ngày 05-11-2022: 5x
  Ngày 06-11-2022: 4x
  Ngày 07-11-2022: 0x
  Ngày 08-11-2022: 8x
  Ngày 09-11-2022: 6x
  Ngày 10-11-2022: 3x
  Ngày 11-11-2022: 0x
  Ngày 12-11-2022: 4x
  Ngày 13-11-2022: 3x
  Ngày 14-11-2022: 1x
  Ngày 15-11-2022: 0x
  Ngày 16-11-2022: 4x
  Ngày 17-11-2022: 6x
  Ngày 18-11-2022: 3x
  Ngày 19-11-2022: 8x
  Ngày 20-11-2022: 7x
  Ngày 21-11-2022: 8x
  Ngày 22-11-2022: 4x
  Ngày 23-11-2022: 9x
  Ngày 24-11-2022: 3x
  Ngày 25-11-2022: 7x
  Ngày 26-11-2022:

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,85,86,88,89,90,91,92,94,96,99
  6x
  00,01,02,04,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,29,32,33,34,39,42,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,85,86,88,89,90,91,92,94,96,99
  5x
  00,01,02,04,07,09,11,14,15,16,17,19,22,23,24,25,26,29,32,33,34,39,42,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,67,69,71,72,74,76,77,78,79,80,82,85,86,88,89,90,91,92,94
  4x
  00,04,07,09,14,15,16,17,22,23,24,25,26,32,33,34,42,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,67,71,72,74,77,78,79,80,82,85,86,88,89,90,91,92
  3x
  07,09,14,15,16,22,23,24,25,26,32,33,42,47,48,49,50,53,54,58,60,62,63,67,71,72,74,77,78,79,80,82,85,86,88,89,90,91
  2x
  07,09,14,15,22,24,26,42,47,48,49,50,53,54,58,60,67,71,72,74,77,78,79,80,82,85,88,91
  1x
  14,22,24,26,42,49,50,54,58,67,71,72,74,78,80,82,85,88
  0x
  24,42,49,58,67,78,80,88
   
 9. Chamy1108

  Chamy1108 Angle xổ số

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  3,134
  Được thích:
  19,030
  Điểm thành tích:
  2,087
  26/11
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,27,28,29,30,31,32,34,35,37,39,41,42,43,44,45,47,48,50,52,54,56,57,59,60,61,64,65,66,67,68,69,70,73,75,77,78,79,83,84,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,27,28,29,30,31,32,34,35,37,39,41,42,43,48,50,56,57,59,60,61,64,65,66,67,70,73,75,77,78,83,84,87,88,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  4x
  02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,21,27,28,29,30,31,32,34,35,37,41,42,43,48,57,59,61,64,65,66,67,70,73,78,83,84,88,90,91,92,94,95,97,98
  3x
  02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,21,27,28,29,31,34,35,37,41,43,48,59,61,66,73,83,84,88,90,91,92,94,95,98
  2x
  03,05,08,09,10,12,16,18,21,27,28,29,33,34,35,37,41,48,61,73,83,84,88,90,91,92,94,95,98
  1x
  05,09,18,27,28,29,35,37,41,61,73,83,84,88,90,91,92,94,95
  0x
  09,28,37,41,61,91,92,94,95
   
  Pele6789, Gathe8686, Tuan_M75102 thành viên khác Thích điều này.
 10. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  756
  Được thích:
  7,342
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 01/11: 0x
  Ngày 02/11: 6x
  Ngày 03/11: 7x
  Ngày 04/11: 3x
  Ngày 05/11: 1x
  Ngày 06/11: 0x
  Ngày 07/11: 6x
  Ngày 08/11: 5x
  Ngày 09/11: 9x
  Ngày 10/11: 4x
  Ngày 11/11: 8x
  Ngày 12/11: 2x
  Ngày 13/11: 0x
  Ngày 14/11: 34
  Ngày 15/11: 6x
  Ngày 16/11: 8x
  Ngày 17/11: 8x
  Ngày 18/11: 7x
  Ngày 19/11: 9x
  Ngày 20/11: 6x
  Ngày 21/11: 7x
  Ngày 22/11: 3x
  Ngày 23/11: 5x
  Ngày 24/11: 7x
  Ngày 25/11: 1x
  Ngày 26/11:

  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,58,59,60,61,64,65,66,68,69,71,72,73,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  00,02,03,04,06,08,09,10,11,12,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,33,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,51,52,54,55,56,58,59,60,61,64,65,66,68,69,71,73,76,77,79,80,82,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  5x
  00,02,03,04,06,08,09,10,12,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,33,37,38,39,40,41,43,44,47,49,51,54,56,58,59,60,61,64,65,66,68,69,71,76,79,80,82,84,85,86,87,92,93,94,95,96,97,99
  4x
  00,03,06,08,09,12,19,21,25,26,27,28,29,30,33,37,38,40,41,43,44,49,51,54,56,58,59,60,61,64,65,66,68,71,76,79,80,82,84,85,86,87,92,93,94,95,97,99
  3x
  00,06,08,09,12,19,21,25,26,27,28,29,30,37,38,40,41,43,44,49,51,54,56,59,60,61,68,76,80,82,84,85,86,87,92,93,95,97
  2x
  00,08,09,12,19,25,26,27,28,29,37,38,40,41,43,44,49,54,56,60,68,80,84,85,86,93,95,97
  1x
  08,09,19,26,28,29,37,38,40,41,43,44,49,54,56,80,95,97
  0x
  19,40,41,43,44,54,56,95
   
  Pele6789, Gathe8686, Tuan_M7510 and 1 người khác Thích điều này.
 11. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  21,498
  Được thích:
  35,825
  Điểm thành tích:
  3,087
  = DÀN 9x-0x THÁNG 11/2022
  Ngày 01/11:8x=2đ
  Ngày 02/11:8x=2đ
  Ngày 03/11:6x=4đ
  Ngày 04/11:1x=9đ
  Ngày 05/11:3x=7đ
  Ngày 06/11:3x=7đ
  Ngày 07/11:7x=3đ
  Ngày 08/11:1x=9đ
  Ngày 09/11:3x=7đ
  Ngày 10/11:6x=4đ
  Ngày 11/11:2x=8đ
  Ngày 12/11:7x=3đ
  Ngày 13/11:3x=7đ
  Ngày 14/11:2x=8đ
  Ngày 15/11:0x=10đ
  Ngày 16/11:0x=10đ
  Ngày 17/11:8x=2đ
  Ngày 18/11:8x=2đ
  Ngày 19/11:9x=1đ
  Ngày 20/11:0x=10đ
  Ngày 20/11:0x=10đ
  Ngày 22/11:2x=8đ
  Ngày 23/11:
  Ngày 24/11:2x=8đ
  Ngày 25/11:6x=4đ
  Tổng điểm: 2+2+4+9+7+7+3+9+7+4+8+3+7+8+10+10+2+2+1+10+10+8+n+8+4=145đ
  Ngày 26 /11
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,19,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,19,21,22,24,25,27,30,31,32,33,34,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,19,21,22,24,25,27,30,31,32,33,34,36,37,39,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,77,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,14,15,16,17,19,21,22,24,25,27,30,31,32,34,36,37,39,41,42,45,46,47,49,51,52,53,54,57,58,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,74,75,77,80,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,14,15,17,19,21,22,24,25,27,30,31,32,34,36,37,39,42,45,47,51,52,54,57,60,62,63,65,67,68,71,72,74,75,77,80,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,95,97,98
  (4 9 số)
  01,02,03,06,07,08,09,12,21,25,27,30,31,32,34,36,37,39,42,45,47,51,52,54,57,60,62,63,65,67,68,71,72,74,75,77,80,81,82,84,86,87,89,90,92,93,95,97,98
  (3 9 số)
  01,02,03,06,07,08,09,12,21,25,27,30,32,37,47,52,57,60,62,67,68,71,72,74,75,77,80,81,82,84,86,87,89,90,92,93,95,97,98
  (2 9 số)
  01,02,03,06,07,08,09,12,21,25,27,30,32,37,47,52,57,60,62,72,74,75,80,82,87,90,92,97,98
  (1 9 số)
  02,03,07,08,25,30,32,37,52,57,62,72,74,75,80,82,87,90,92
  (9 số)
  07,32,37,52,57,75,80,82,87
   
 12. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  6,605
  Được thích:
  29,812
  Điểm thành tích:
  712
  26/11
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  8x
  00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,88,89,90,95,96,97
  7x
  00,01,02,03,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,89,97
  6x
  00,01,02,03,07,08,09,10,11,12,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,65,66,68,69,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,89,97
  5x
  00,01,02,03,07,08,09,10,11,12,17,18,19,20,21,27,28,29,30,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,56,59,60,65,66,68,69,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,89,97
  4x
  00,01,02,03,07,08,09,10,11,12,17,18,19,20,21,27,28,29,30,34,37,38,39,43,45,46,50,51,55,56,59,60,65,66,68,69,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,89,97
  3x
  00,01,02,03,07,08,09,10,11,12,17,18,19,20,21,27,28,29,30,56,59,60,65,66,68,69,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,89,97
  2x
  00,01,02,03,07,08,09,10,11,12,17,18,19,20,68,69,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,89,97
  1x
  00,01,02,03,07,08,09,10,11,78,79,80,81,82,83,84,89,97
  0x
  00,01,02,03,83,84,89,97
   
 13. uranium235

  uranium235 Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  2/3/22
  Bài viết:
  331
  Được thích:
  1,328
  Điểm thành tích:
  702
  Ngày 26/11
  9x
  04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  04,06,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,06,12,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  04,06,12,23,28,30,31,34,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  04,06,12,23,28,30,31,34,38,45,46,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  04,06,12,23,28,30,31,34,38,45,46,51,53,61,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  04,06,12,23,28,30,31,34,38,45,46,51,53,61,64,67,73,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  04,06,12,23,28,30,31,34,38,45,46,51,53,61,64,67,73,78,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  1x
  06,12,23,34,45,46,51,53,61,64,67,73,78,89,90,91,93,95
  0x
  12,23,34,45,67,78,89,90
   
 14. cuongls1102

  cuongls1102 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  5,250
  Được thích:
  21,142
  Điểm thành tích:
  2,987
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 26/11
  (9 6 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,29,30,31,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 9 số)
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,19,24,29,34,36,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,58,59,60,62,64,65,67,68,69,71,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (5 9 số)
  01,04,09,10,13,16,18,19,24,29,34,36,38,39,40,41,43,45,46,49,51,53,54,55,56,58,59,60,62,64,65,67,68,69,71,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (4 9 số)
  01,04,09,10,13,16,18,19,24,29,39,40,41,43,45,46,49,51,53,54,56,58,59,60,62,64,65,67,68,69,74,76,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (3 9 số)
  01,04,09,10,13,18,19,24,29,39,40,41,43,45,46,49,51,54,56,58,59,64,65,68,69,74,76,79,82,86,87,89,90,91,93,94,95,97,98
  (2 9 số)
  01,10,29,39,40,41,45,46,49,51,54,56,58,64,65,68,69,76,79,82,86,89,90,91,93,94,95,97,98
  (1 9 số)
  01,10,29,40,46,49,51,56,65,68,76,79,82,86,89,90,95,97,98
  (9 số)
  01,10,51,56,65,68,89,90,98
   
 15. X2X3X4

  X2X3X4 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,448
  Được thích:
  11,493
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Freedom!
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,06,08,09,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  06,08,09,12,13,14,15,16,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  06,08,12,13,14,15,16,19,21,23,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,46,48,49,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  12,13,15,16,19,21,23,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,38,39,43,46,48,49,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,72,73,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,91,93,94,96,97,98
  4x
  12,13,15,16,19,21,23,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,38,39,43,46,49,51,52,53,56,57,58,61,62,63,64,65,67,72,73,75,76,78,79,82,83,85,87,91,93,94,97
  3x
  12,13,21,23,25,28,31,32,35,39,46,49,51,52,53,56,57,58,61,62,63,64,65,67,72,73,75,76,78,79,82,83,85,87,91,93,94,97
  2x
  12,13,21,23,25,28,31,32,35,39,46,52,53,57,58,64,67,75,76,78,82,83,85,87,91,93,94,97
  1x
  28,32,35,39,46,52,53,57,58,64,67,75,76,78,82,85,87,93
  0x
  28,67,76,78,82,85,87,93
   
 16. BN001

  BN001 Lính mới

  Tham gia:
  29/7/21
  Bài viết:
  175
  Được thích:
  1,628
  Điểm thành tích:
  1,477
  26/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,96,97,98,99,4950
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,79,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,96,97,98,99,4950
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,16,17,20,23,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,93,94,95,96,97,98,99,4950
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,16,17,20,23,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,75,76,80,83,84,85,86,90,93,94,95,96,4950
  5x
  10,13,15,16,17,20,23,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,75,76,80,83,84,85,86,90,93,94,95,96,4950
  4x
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,75,76,80,83,84,85,86,90,93,94,95,96,4950
  3x
  40,43,44,45,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,75,76,80,83,84,85,86,90,93,94,95,96,4950
  2x
  4,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,75,76,80,83,84,85,86,90,93,94,95,96
  1x
  5,66,67,68,70,71,72,73,75,76,80,83,84,85,86,90,93,94,95,96
  0x
  0,83,84,85,86,90,93,94,95,96
   
 17. Cuc84

  Cuc84 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  19/7/20
  Bài viết:
  1,241
  Được thích:
  9,454
  Điểm thành tích:
  712
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,96,97,98
  7x
  01,02,03,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,33,34,35,36,38,39,41,42,43,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,88,89,91,92,93,96,97,98
  6x
  01,02,03,06,07,08,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,24,25,27,29,30,31,33,34,35,36,38,39,41,42,43,46,47,48,51,52,53,56,57,58,60,61,63,64,65,66,68,69,70,72,74,75,77,79,80,81,83,84,85,86,88,89,91,92,93,96,97,98
  5x
  01,02,03,06,07,08,10,11,13,14,15,18,19,20,22,24,25,27,29,30,31,33,35,36,38,41,42,46,47,51,52,53,56,57,58,60,63,64,65,66,68,69,70,72,74,75,77,79,80,81,83,85,86,88,91,92,96,97
  4x
  01,02,06,07,10,13,14,15,18,19,20,22,24,25,27,29,31,33,36,38,41,42,46,47,51,52,56,57,60,63,64,65,68,69,70,72,74,75,77,79,81,83,86,88,91,92,96,97
  3x
  01,02,06,07,10,14,15,19,20,22,24,25,29,33,38,41,42,46,47,51,52,56,57,60,64,65,69,70,74,75,77,79,83,88,91,92,96,97
  2x
  01,06,10,14,15,19,24,29,33,38,41,42,46,47,51,56,60,64,65,69,74,79,83,88,91,92,96,97
  1x
  14,19,24,29,33,41,42,46,47,64,69,74,79,88,91,92,96,97
  0x
  24,29,42,47,74,79,92,97
   
 18. HoaVoKhuyet7979

  HoaVoKhuyet7979 Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  24/6/21
  Bài viết:
  321
  Được thích:
  1,691
  Điểm thành tích:
  702
  1/11: tạch
  2/11: 7x
  3/11: 7x
  4/11:9x
  5/11: 6x
  6/11: 2x
  7/11: 7x
  8/11: 3x
  9/11:1x
  10/11: 3x
  11/11 7x
  12/11 9x
  13/11 6x
  14/11 0x
  15/11 0x
  16/11 5x
  17/11 5x
  18/11 1x
  19/11 6x
  20/11 5x
  21/11 7x
  22/11 5x
  23/11 0x
  24/11 8x
  25/11 2x
  26/11

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,73,75,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,64,66,67,68,69,70,73,75,77,79,81,83,86,87,88,89,90,91,93,95,96,98
  6x
  00,01,02,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,30,32,34,37,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,64,66,67,68,69,70,73,75,77,79,81,83,86,87,88,89,90,91,93,95,96,98
  5x
  00,02,06,08,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,30,32,34,37,40,41,42,45,46,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59,60,62,64,66,67,68,69,70,77,79,83,86,87,88,89,90,91,93,96,98
  4x
  00,02,06,08,10,11,12,13,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,30,32,42,45,46,48,49,50,53,54,55,56,57,59,66,67,68,69,70,77,79,83,86,87,88,89,91,93,96,98
  3x
  00,02,06,08,10,11,13,16,18,19,23,24,25,27,30,32,42,45,46,48,50,54,57,59,66,67,68,69,70,77,79,87,88,89,91,93,96,98
  2x
  00,06,10,11,13,18,19,25,27,30,32,42,45,46,48,50,54,57,59,69,70,77,87,89,91,93,96,98
  1x
  00,06,10,11,13,18,19,46,48,57,69,77,87,89,91,93,96,98
  0x
  00,06,18,48,69,89,91,98
   
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,100
  Được thích:
  326,635
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x


  Mức 3 6: (2 số)
  00,05
  Mức 4 0: (1 số)
  14
  Mức 4 1: (2 số)
  20,37
  Mức 4 2: (4 số)
  01,10,19,46
  Mức 4 3: (6 số)
  04,35,42,77,88,99
  Mức 4 4: ( 1 0 số)
  07,09,13,15,22,23,43,50,76,89
  Mức 4 5: ( 1 4 số)
  03,11,17,24,28,33,34,40,44,71,81,90,91,92
  Mức 4 6: ( 2 0 số)
  02,18,29,32,38,41,52,54,55,63,64,65,67,73,82,84,86,93,97,98
  Mức 4 7: ( 1 5 số)
  06,08,25,30,39,45,47,48,62,70,74,83,87,94,95
  Mức 4 8: ( 1 1 số)
  21,26,27,53,57,59,69,72,75,78,85
  Mức 4 9: (5 số)
  12,31,49,56,80
  Mức 5 0: ( 9 số)
  16,36,51,58,60,61,66,68,96
  Mức 5 1: (1 số)
  79
   
  Chỉnh sửa cuối: 26/11/22
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,100
  Được thích:
  326,635
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x

  Mức 4 0: (1 số)
  05
  Mức 4 2: (2 số)
  00,44
  Mức 4 5: (1 số)
  11
  Mức 4 8: (1 số)
  20
  Mức 4 9: (3 số)
  04,07,22
  Mức 5 2: (2 số)
  14,40
  Mức 5 3: (3 số)
  10,17,89
  Mức 5 4: (3 số)
  18,23,73
  Mức 5 5: (2 số)
  02,99
  Mức 5 6: (3 số)
  24,37,77
  Mức 5 7: (5 số)
  01,21,32,35,42
  Mức 5 8: (2 số)
  28,55
  Mức 5 9: (5 số)
  03,33,70,71,82
  Mức 6 0: (4 số)
  15,29,72,98
  Mức 6 1: (4 số)
  13,43,78,81
  Mức 6 2: (5 số)
  08,36,39,47,74
  Mức 6 3: (5 số)
  38,45,49,54,87
  Mức 6 4: (4 số)
  19,50,69,95
  Mức 6 5: (2 số)
  41,96
  Mức 6 6: (7 số)
  09,12,16,83,86,90,92
  Mức 6 7: (6 số)
  25,26,34,46,93,94
  Mức 6 8: (4 số)
  06,27,62,76
  Mức 6 9: (5 số)
  30,53,59,88,97
  Mức 7 0: (2 số)
  31,52
  Mức 7 2: (3 số)
  48,68,91
  Mức 7 3: (3 số)
  63,64,79
  Mức 7 4: (3 số)
  57,75,80
  Mức 7 5: (2 số)
  66,67
  Mức 7 6: (1 số)
  65
  Mức 7 7: (3 số)
  56,61,85
  Mức 7 8: (1 số)
  84
  Mức 8 0: (1 số)
  51
  Mức 8 5: (1 số)
  58
  Mức 8 8: (1 số)
  60
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net