DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 11/2022

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/10/22.

Lượt xem: 100,962

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Chamy1108

  Chamy1108 Angle xổ số

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  1,772
  Được thích:
  10,218
  Điểm thành tích:
  113
  25/11
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,87,89,90,91,92,93,94,95,97,99
  7x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,53,55,56,57,58,60,62,63,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,87,89,90,91,92,93,94,95,97,99
  6x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,30,32,33,35,37,40,42,43,44,45,46,49,50,53,55,56,57,58,60,62,63,65,66,67,70,71,72,73,75,77,79,80,83,87,89,90,91,92,93,94,97,99
  5x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,25,27,28,30,32,33,35,37,40,42,43,45,46,49,50,53,55,57,58,60,62,66,67,70,71,72,73,79,80,83,89,91,92,94,97,99
  4x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,25,27,30,32,35,42,45,46,49,50,55,57,58,60,62,66,67,70,71,72,73,79,80,83,89,97,99
  3x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,22,25,27,30,32,35,42,45,55,58,60,66,71,73,79,80,83,89,97
  2x
  00,,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,15,16,17,19,20,22,25,27,30,32,35,42,58,60,66,73,80
  1x
  00,,01,03,04,05,06,07,08,09,10,15,17,19,25,27,30,42,60
  0x
  00,,03,05,08,10,19,42,60
   
 2. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  401
  Được thích:
  3,202
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/11: 0x
  Ngày 02/11: 6x
  Ngày 03/11: 7x
  Ngày 04/11: 3x
  Ngày 05/11: 1x
  Ngày 06/11: 0x
  Ngày 07/11: 6x
  Ngày 08/11: 5x
  Ngày 09/11: 9x
  Ngày 10/11: 4x
  Ngày 11/11: 8x
  Ngày 12/11: 2x
  Ngày 13/11: 0x
  Ngày 14/11: 34
  Ngày 15/11: 6x
  Ngày 16/11: 8x
  Ngày 17/11: 8x
  Ngày 18/11: 7x
  Ngày 19/11: 9x
  Ngày 20/11: 6x
  Ngày 21/11: 7x
  Ngày 22/11: 3x
  Ngày 23/11: 5x
  Ngày 24/11: 7x
  Ngày 25/11:

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,91,94,96,97,99
  6x
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,11,12,15,16,17,19,20,21,23,24,25,27,29,31,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,56,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,71,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,91,94,96,97,99
  5x
  02,03,07,08,09,10,12,15,16,17,19,20,21,23,24,25,27,29,31,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,56,59,60,61,64,65,66,67,68,71,73,75,77,78,82,83,84,85,87,91,94,96,97,99
  4x
  02,03,07,08,09,12,16,19,20,21,24,31,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,56,59,60,64,65,66,67,68,71,73,75,78,82,83,84,85,87,91,94,96,97,99
  3x
  02,08,09,12,19,20,21,24,31,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,52,59,60,64,65,67,68,71,73,75,78,82,84,85,91,96,99
  2x
  02,08,09,12,19,20,21,24,31,37,39,40,41,42,46,47,50,59,60,65,67,73,82,84,85,91,96,99
  1x
  02,09,12,19,31,37,39,40,41,46,47,59,60,65,67,82,91,99
  0x
  46,47,59,60,67,82,91,99
   
 3. cuongls1102

  cuongls1102 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  4,671
  Được thích:
  18,195
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 25/11
  (9 6 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,29,30,31,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 9 số)
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,19,24,29,34,36,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,58,59,60,62,64,65,67,68,69,71,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (5 9 số)
  01,04,05,06,07,08,09,10,13,14,16,18,19,24,29,34,38,39,40,43,45,46,48,49,53,54,56,58,59,60,62,64,65,67,68,69,71,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (4 9 số)
  01,04,08,09,10,13,14,18,19,24,29,34,38,39,40,43,45,46,48,49,53,54,56,58,59,60,62,64,65,67,68,69,76,77,82,83,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (3 9 số)
  01,09,10,13,14,24,29,34,38,39,43,46,48,49,53,54,56,59,60,62,64,65,67,68,76,82,83,85,86,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  (2 9 số)
  01,09,10,13,24,29,39,49,54,56,59,60,62,64,65,67,68,69,76,82,83,86,88,89,93,94,95,97,98
  (1 9 số)
  01,09,10,29,49,56,59,60,64,65,67,68,82,83,86,88,89,93,98
  (9 số)
  09,49,56,64,65,67,68,82,89
  STĐ: 56,65
   
 4. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  19,439
  Được thích:
  26,894
  Điểm thành tích:
  113
  = DÀN 9x-0x THÁNG 11/2022
  Ngày 01/11:8x=2đ
  Ngày 02/11:8x=2đ
  Ngày 03/11:6x=4đ
  Ngày 04/11:1x=9đ
  Ngày 05/11:3x=7đ
  Ngày 06/11:3x=7đ
  Ngày 07/11:7x=3đ
  Ngày 08/11:1x=9đ
  Ngày 09/11:3x=7đ
  Ngày 10/11:6x=4đ
  Ngày 11/11:2x=8đ
  Ngày 12/11:7x=3đ
  Ngày 13/11:3x=7đ
  Ngày 14/11:2x=8đ
  Ngày 15/11:0x=10đ
  Ngày 16/11:0x=10đ
  Ngày 17/11:8x=2đ
  Ngày 18/11:8x=2đ
  Ngày 19/11:9x=1đ
  Ngày 20/11:0x=10đ
  Ngày 20/11:0x=10đ
  Ngày 22/11:2x=8đ
  Ngày 23/11:
  Ngày 24/11:2x=8đ
  Tổng điểm: 2+2+4+9+7+7+3+9+7+4+8+3+7+8+10+10+2+2+1+10+10+8+n+8=141đ
  Ngày 25 /11
  (9 4 số)
  00,01,02,04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  01,02,04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,87,88,91,92,94,95,96,97,99
  (6 9 số)
  01,02,04,05,07,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,37,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,54,56,57,59,62,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,87,88,91,92,95,96,97,99
  (5 9 số)
  01,02,04,05,07,10,12,13,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,37,40,42,43,45,47,48,50,51,52,54,56,57,59,62,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,87,92,95,96,97
  (4 9 số)
  02,07,12,17,20,21,23,24,25,27,28,29,31,32,34,37,40,42,43,45,47,48,50,51,52,54,56,57,59,62,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,87,92,95,97
  (3 9 số)
  02,07,12,17,20,21,23,24,25,28,32,37,42,47,52,54,56,57,59,62,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,87,92,95,97
  (2 9 số)
  02,07,12,17,20,21,23,24,25,28,32,37,42,47,52,57,70,71,73,74,75,78,81,82,84,87,92,95,97
  (1 9 số)
  02,07,20,23,25,28,32,37,47,52,57,70,71,73,74,75,78,82,87
  (9 số)
  02,07,20,70,73,75,78,82,87
   
 5. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  5,843
  Được thích:
  25,237
  Điểm thành tích:
  113
  25/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,95,96
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,80,81,82,83,84,86,90,91,92,93,94,96
  6x
  01,03,04,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,76,80,81,83,84,86,90,91,93,94,96
  5x
  01,04,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,26,31,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,76,81,83,84,86,91,93,94,96
  4x
  01,04,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,31,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,54,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,74,76,81,84,86,91,94,96
  3x
  01,04,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,31,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,54,61,64,71,74,81,84,86,91,94,96
  2x
  16,17,18,19,21,24,31,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,54,61,64,71,74,81,84,91,94
  1x
  42,43,44,45,46,47,48,49,51,54,61,64,71,74,81,84,91,94
  0x
  61,64,71,74,81,84,91,94
   
 6. uranium235

  uranium235 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  2/3/22
  Bài viết:
  309
  Được thích:
  1,203
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 25/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,83,84,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,80,83,84,87,88,92,93,94,96,97,99
  6x
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,14,16,17,20,21,22,23,24,27,29,31,32,33,34,35,36,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,74,75,77,78,83,84,87,88,92,93,94,96,97,99
  5x
  00,02,03,05,07,08,10,11,12,14,16,17,20,21,22,23,24,27,29,31,32,33,34,35,36,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,55,57,58,61,62,64,66,67,68,71,72,77,78,83,84,87,88,93,94,96,97,99
  4x
  00,02,03,05,07,08,10,11,12,16,17,20,21,22,24,29,31,33,35,36,38,39,41,43,45,47,48,49,50,55,57,61,62,64,66,67,71,72,77,83,84,87,88,93,94,96,97,99
  3x
  00,02,03,05,07,08,10,11,16,17,21,22,24,29,31,33,35,36,38,39,45,47,48,49,50,55,57,61,64,67,71,83,84,87,88,93,96,99
  2x
  00,02,03,08,11,16,17,22,29,31,33,35,39,45,47,49,50,55,57,64,67,71,83,84,87,88,93,99
  1x
  03,08,11,16,17,22,29,31,33,35,39,45,47,55,64,87,88,99
  0x
  03,08,35,47,55,64,87,88
   
 7. BN001

  BN001 Lính mới

  Tham gia:
  29/7/21
  Bài viết:
  114
  Được thích:
  908
  Điểm thành tích:
  93
  25/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,17,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,47,48,50,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88
  5x
  02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,17,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,47,48,50,51,52,53,57,58,60,62,63,67,70,71,72,73,75,76,77,78,80,82,83,84,85,87
  4x
  14,15,17,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,47,48,50,51,52,53,57,58,60,62,63,67,70,71,72,73,75,76,77,78,80,82,83,84,85,87
  3x
  28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,47,48,50,51,52,53,57,58,60,62,63,67,70,71,72,73,75,76,77,78,80,82,83,84,85,87
  2x
  40,41,43,47,48,50,51,52,53,57,58,60,62,63,67,70,71,72,73,75,76,77,78,80,82,83,84,85,87
  1x
  58,60,62,63,67,70,71,72,73,75,76,77,78,80,82,83,84,85,87
  0x
  76,77,78,80,82,83,84,85,87
   
 8. Lamlaicuocdoi1994

  Lamlaicuocdoi1994 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  13/8/21
  Bài viết:
  213
  Được thích:
  2,180
  Điểm thành tích:
  93
  25/11:
  9x
  00,,01,02,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,,01,02,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,28,30,31,33,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,57,58,60,61,63,64,65,66,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,,05,08,10,11,13,16,17,18,19,21,22,24,27,30,33,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,54,55,58,60,61,63,64,65,66,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,,05,08,11,13,16,17,18,19,21,22,24,27,30,33,35,36,40,43,44,45,47,49,50,51,54,55,58,61,63,64,66,71,72,73,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  ,05,08,11,13,16,17,18,19,21,24,30,35,36,40,44,47,49,50,51,55,58,61,63,64,66,72,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  ,13,16,17,18,19,21,24,35,36,40,44,47,50,55,63,64,66,77,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  ,17,24,35,36,40,50,55,63,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  1x
  ,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  0x
  ,84,89,90,91,92,93,95,97
   
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,114
  Được thích:
  213,256
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 10. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,114
  Được thích:
  213,256
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x

  Mức 3 2: (1 số)
  00
  Mức 3 5: (1 số)
  09
  Mức 3 9: (1 số)
  01
  Mức 4 0: (1 số)
  10
  Mức 4 1: (2 số)
  02,11
  Mức 4 2: (2 số)
  20,77
  Mức 4 3: (8 số)
  03,04,22,76,88,90,97,99
  Mức 4 4: (8 số)
  30,33,66,74,78,79,84,87
  Mức 4 5: ( 1 5 số)
  08,29,34,36,37,43,44,48,53,55,61,64,81,82,86
  Mức 4 6: ( 1 2 số)
  13,16,21,25,28,35,39,47,59,60,73,89
  Mức 4 7: ( 1 8 số)
  06,07,15,18,19,23,24,26,32,41,42,46,51,58,69,70,75,93
  Mức 4 8: ( 1 7 số)
  05,17,27,31,40,49,57,63,65,68,80,83,85,92,94,96,98
  Mức 4 9: ( 1 2 số)
  12,14,45,50,52,56,62,67,71,72,91,95
  Mức 5 0: (2 số)
  38,54
   
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,114
  Được thích:
  213,256
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x

  Mức 3 5: (1 số)
  00
  Mức 4 5: (2 số)
  09,66
  Mức 4 6: (1 số)
  11
  Mức 4 7: (1 số)
  55
  Mức 4 8: (3 số)
  01,22,29
  Mức 5 1: (3 số)
  02,06,74
  Mức 5 2: (1 số)
  44
  Mức 5 3: (4 số)
  10,77,79,91
  Mức 5 4: (2 số)
  05,13
  Mức 5 5: (5 số)
  03,19,30,65,93
  Mức 5 6: (2 số)
  20,95
  Mức 5 7: (3 số)
  14,31,69
  Mức 5 8: (3 số)
  04,33,90
  Mức 5 9: (3 số)
  26,50,75
  Mức 6 0: (2 số)
  23,59
  Mức 6 1: (4 số)
  07,70,72,92
  Mức 6 2: (4 số)
  25,39,61,88
  Mức 6 3: (1 số)
  56
  Mức 6 4: (4 số)
  08,63,89,98
  Mức 6 5: (6 số)
  27,28,80,81,86,99
  Mức 6 6: (8 số)
  21,24,32,38,41,52,64,78
  Mức 6 7: ( 1 1 số)
  12,16,36,37,47,51,53,57,60,76,82
  Mức 6 8: (1 số)
  97
  Mức 6 9: (2 số)
  18,85
  Mức 7 0: (2 số)
  49,73
  Mức 7 1: (3 số)
  34,40,71
  Mức 7 2: (2 số)
  15,48
  Mức 7 3: (6 số)
  17,42,54,68,84,94
  Mức 7 4: (1 số)
  35
  Mức 7 5: (3 số)
  46,83,87
  Mức 7 6: (1 số)
  58
  Mức 7 8: (3 số)
  43,62,96
  Mức 8 0: (1 số)
  67
  Mức 8 3: (1 số)
  45
   
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,114
  Được thích:
  213,256
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x

  Mức 1 7: (1 số)
  66
  Mức 1 8: (1 số)
  22
  Mức 1 9: (4 số)
  06,33,55,69
  Mức 2 0: (1 số)
  26
  Mức 2 1: (3 số)
  10,30,44
  Mức 2 2: (3 số)
  00,13,91
  Mức 2 3: (2 số)
  14,27
  Mức 2 4: (1 số)
  23
  Mức 2 5: (2 số)
  01,29
  Mức 2 6: (7 số)
  03,04,11,20,50,59,77
  Mức 2 7: (5 số)
  05,09,12,38,56
  Mức 2 8: (8 số)
  02,25,31,39,41,57,61,75
  Mức 2 9: (2 số)
  36,70
  Mức 3 0: (5 số)
  19,52,65,72,81
  Mức 3 1: (4 số)
  21,79,90,93
  Mức 3 2: (5 số)
  07,32,54,63,92
  Mức 3 3: (1 số)
  64
  Mức 3 4: (2 số)
  18,53
  Mức 3 5: (4 số)
  37,46,74,95
  Mức 3 6: (4 số)
  24,34,40,51
  Mức 3 7: (1 số)
  76
  Mức 3 8: (2 số)
  28,58
  Mức 3 9: (2 số)
  15,99
  Mức 4 0: (4 số)
  16,60,62,68
  Mức 4 1: (7 số)
  08,35,42,48,78,80,88
  Mức 4 2: (5 số)
  45,49,71,73,86
  Mức 4 3: (1 số)
  17
  Mức 4 4: (2 số)
  94,96
  Mức 4 5: (1 số)
  43
  Mức 4 6: (2 số)
  47,98
  Mức 4 7: (2 số)
  89,97
  Mức 4 8: (3 số)
  67,83,85
  Mức 5 0: (2 số)
  82,87
  Mức 5 1: (1 số)
  84
   
 13. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,114
  Được thích:
  213,256
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x

  Mức 0: (1 số)
  69
  Mức 1: (3 số)
  36,57,66
  Mức 2: (6 số)
  20,24,25,44,50,52
  Mức 3: ( 1 3 số)
  02,22,27,30,31,38,40,41,53,54,55,63,70
  Mức 4: ( 1 0 số)
  01,04,12,14,21,33,37,59,75,76
  Mức 5: (8 số)
  10,13,26,35,39,45,61,62
  Mức 6: ( 1 2 số)
  00,03,05,11,18,34,46,51,72,81,93,96
  Mức 7: ( 1 0 số)
  06,23,28,29,32,42,48,58,64,77
  Mức 8: ( 1 1 số)
  09,16,19,65,67,68,79,80,86,91,92
  Mức 9: (7 số)
  07,43,56,71,73,78,95
  Mức 1 0: (3 số)
  17,88,99
  Mức 1 1: (6 số)
  47,49,60,83,85,90
  Mức 1 2: (4 số)
  08,15,74,94
  Mức 1 3: (1 số)
  89
  Mức 1 4: (2 số)
  97,98
  Mức 1 5: (3 số)
  82,84,87
   
 14. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,114
  Được thích:
  213,256
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x

  Mức 0: ( 1 7 số)
  24,25,31,36,37,40,41,44,45,52,53,54,57,62,63,66,69
  Mức 1: ( 2 4 số)
  01,02,04,12,14,20,21,22,27,28,30,33,35,38,39,42,46,50,55,59,70,75,76,96
  Mức 2: ( 2 3 số)
  00,05,09,10,11,13,16,18,23,26,29,32,34,43,48,51,61,72,80,81,86,92,93
  Mức 3: ( 2 0 số)
  03,06,17,19,47,49,58,64,65,67,68,71,73,77,78,79,85,88,89,95
  Mức 4: (8 số)
  07,56,60,83,90,91,98,99
  Mức 5: (4 số)
  08,15,74,94
  Mức 6: (4 số)
  82,84,87,97
   
 15. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,114
  Được thích:
  213,256
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x

  Mức: 1 0 (1 số)
  00
  Mức: 1 1 (1 số)
  66
  Mức: 1 2 (5 số)
  09,11,22,29,55
  Mức: 1 3 (3 số)
  01,19,44
  Mức: 1 4 (5 số)
  02,13,20,74,77
  Mức: 1 5 (8 số)
  04,05,06,31,79,91,93,95
  Mức: 1 6 (1 3 số)
  03,08,10,14,30,50,57,61,65,72,82,89,99
  Mức: 1 7 (1 9 số)
  07,16,23,24,28,33,37,39,47,59,60,63,69,75,76,78,88,97,98
  Mức: 1 8 (1 7 số)
  15,21,34,36,38,40,48,49,52,64,70,80,85,86,90,92,94
  Mức: 1 9 (1 3 số)
  12,18,25,26,27,32,41,42,51,53,56,73,84
  Mức: 2 0 (9 số)
  35,43,58,62,68,71,81,83,87
  Mức: 2 1 (6 số)
  17,45,46,54,67,96
   
 16. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,114
  Được thích:
  213,256
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn

  Mức 2 1: (1 số)
  00
  Mức 2 7: (1 số)
  09
  Mức 2 9: (1 số)
  61
  Mức 3 1: (1 số)
  06
  Mức 3 2: (3 số)
  11,13,66
  Mức 3 3: (1 số)
  05
  Mức 3 4: (2 số)
  01,10
  Mức 3 5: (4 số)
  02,03,16,36
  Mức 3 6: (3 số)
  19,31,55
  Mức 3 8: (1 số)
  20
  Mức 3 9: (2 số)
  30,50
  Mức 4 1: (3 số)
  15,22,51
  Mức 4 3: (2 số)
  25,63
  Mức 4 4: (1 số)
  21
  Mức 4 5: (2 số)
  04,08
  Mức 4 6: (3 số)
  24,37,91
  Mức 4 7: (2 số)
  27,69
  Mức 4 8: (3 số)
  42,44,52
  Mức 4 9: (1 số)
  12
  Mức 5 0: (3 số)
  18,39,90
  Mức 5 1: (3 số)
  14,33,60
  Mức 5 2: (3 số)
  07,23,26
  Mức 5 3: (3 số)
  40,41,81
  Mức 5 4: (3 số)
  29,35,64
  Mức 5 5: (2 số)
  38,70
  Mức 5 6: (4 số)
  32,57,75,93
  Mức 5 7: (6 số)
  46,65,73,77,79,92
  Mức 5 8: (2 số)
  56,72
  Mức 5 9: (2 số)
  17,53
  Mức 6 0: (2 số)
  28,68
  Mức 6 1: (3 số)
  59,86,96
  Mức 6 2: (1 số)
  99
  Mức 6 3: (1 số)
  97
  Mức 6 4: (2 số)
  45,49
  Mức 6 5: (1 số)
  83
  Mức 6 6: (3 số)
  48,71,80
  Mức 6 7: (3 số)
  43,58,94
  Mức 6 8: (3 số)
  47,54,87
  Mức 6 9: (3 số)
  34,74,78
  Mức 7 0: (2 số)
  76,85
  Mức 7 1: (2 số)
  67,95
  Mức 7 2: (2 số)
  62,88
  Mức 7 5: (1 số)
  89
  Mức 7 6: (1 số)
  98
  Mức 7 7: (1 số)
  84
  Mức 7 8: (1 số)
  82


  9x
  01,02,03,04,05,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  04,07,08,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,07,08,12,14,17,18,21,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  07,12,14,17,18,23,26,28,29,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  07,17,23,26,28,29,32,34,35,38,40,41,43,45,46,47,48,49,53,54,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  17,28,32,34,38,43,45,46,47,48,49,53,54,56,57,58,59,62,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  17,28,34,43,45,47,48,49,53,54,56,58,59,62,67,68,71,72,74,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,95,96,97,98,99
  2x
  34,43,45,47,48,49,54,58,62,67,71,74,76,78,80,82,83,84,85,87,88,89,94,95,96,97,98,99
  1x
  34,47,54,58,62,67,74,76,78,82,84,85,87,88,89,94,95,98
  0x
  62,67,82,84,88,89,95,98
   
 17. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,114
  Được thích:
  213,256
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn

  Mức 5 2: (2 số)
  00,09
  Mức 5 9: (2 số)
  55,66
  Mức 6 0: (1 số)
  61
  Mức 6 1: (1 số)
  13
  Mức 6 2: (1 số)
  06
  Mức 6 4: (2 số)
  02,36
  Mức 6 5: (4 số)
  01,31,50,52
  Mức 6 6: (2 số)
  11,51
  Mức 6 7: (4 số)
  05,20,77,91
  Mức 6 8: (1 số)
  30
  Mức 6 9: (6 số)
  10,19,25,59,63,75
  Mức 7 0: (1 số)
  81
  Mức 7 1: (3 số)
  16,69,90
  Mức 7 2: (3 số)
  04,37,44
  Mức 7 3: (1 số)
  22
  Mức 7 4: (1 số)
  27
  Mức 7 5: (3 số)
  14,21,79
  Mức 7 6: (2 số)
  03,70
  Mức 7 7: (5 số)
  33,39,41,57,72
  Mức 7 8: (1 số)
  73
  Mức 7 9: (6 số)
  07,15,26,65,78,93
  Mức 8 0: (2 số)
  24,29
  Mức 8 1: (3 số)
  40,95,99
  Mức 8 2: (3 số)
  42,64,92
  Mức 8 4: (4 số)
  12,18,56,60
  Mức 8 5: (2 số)
  38,87
  Mức 8 6: (4 số)
  23,85,86,98
  Mức 8 7: (2 số)
  28,97
  Mức 8 8: (4 số)
  08,46,53,68
  Mức 8 9: (4 số)
  74,80,89,96
  Mức 9 0: (3 số)
  35,76,94
  Mức 9 2: (5 số)
  32,49,54,58,88
  Mức 9 3: (1 số)
  48
  Mức 9 4: (1 số)
  82
  Mức 9 5: (1 số)
  71
  Mức 9 7: (1 số)
  17
  Mức 9 8: (2 số)
  34,47
  Mức 9 9: (1 số)
  43
  Mức 1 0 1: (4 số)
  45,67,83,84
  Mức 1 0 2: (1 số)
  62


  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,07,08,12,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,07,08,12,14,15,17,18,21,22,23,24,26,27,28,29,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,56,57,58,60,62,64,65,67,68,70,71,72,73,74,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  07,08,12,15,17,18,23,24,26,28,29,32,34,35,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,53,54,56,57,58,60,62,64,65,67,68,71,72,73,74,76,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  08,12,17,18,23,24,28,29,32,34,35,38,40,42,43,45,46,47,48,49,53,54,56,58,60,62,64,67,68,71,74,76,80,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,95,96,97,98,99
  3x
  08,17,23,28,32,34,35,38,43,45,46,47,48,49,53,54,56,58,60,62,67,68,71,74,76,80,82,83,84,85,86,87,88,89,94,96,97,98
  2x
  08,17,32,34,35,43,45,46,47,48,49,53,54,58,62,67,68,71,74,76,80,82,83,84,88,89,94,96
  1x
  17,32,34,43,45,47,48,49,54,58,62,67,71,82,83,84,88,94
  0x
  34,43,45,47,62,67,83,84
   
 18. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,114
  Được thích:
  213,256
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn

  Mức 8 5: (1 số)
  00
  Mức 9 7: (1 số)
  66
  Mức 1 0 1: (1 số)
  09
  Mức 1 0 3: (1 số)
  22
  Mức 1 0 4: (2 số)
  01,55
  Mức 1 0 6: (1 số)
  11
  Mức 1 0 8: (1 số)
  10
  Mức 1 0 9: (1 số)
  44
  Mức 1 1 2: (3 số)
  02,29,30
  Mức 1 1 4: (4 số)
  06,20,69,77
  Mức 1 1 5: (2 số)
  13,33
  Mức 1 1 7: (2 số)
  03,04
  Mức 1 2 0: (1 số)
  91
  Mức 1 2 1: (3 số)
  14,26,79
  Mức 1 2 2: (3 số)
  05,31,59
  Mức 1 2 4: (4 số)
  50,61,75,93
  Mức 1 2 5: (4 số)
  19,23,25,74
  Mức 1 2 6: (4 số)
  39,65,70,90
  Mức 1 2 7: (1 số)
  27
  Mức 1 2 8: (1 số)
  36
  Mức 1 3 0: (3 số)
  41,57,72
  Mức 1 3 1: (2 số)
  63,81
  Mức 1 3 2: (4 số)
  21,52,56,95
  Mức 1 3 3: (6 số)
  07,12,38,53,76,92
  Mức 1 3 4: (1 số)
  37
  Mức 1 3 5: (1 số)
  64
  Mức 1 3 6: (2 số)
  24,32
  Mức 1 3 7: (2 số)
  88,99
  Mức 1 3 8: (2 số)
  28,51
  Mức 1 3 9: (1 số)
  18
  Mức 1 4 0: (4 số)
  34,40,78,86
  Mức 1 4 1: (1 số)
  08
  Mức 1 4 2: (3 số)
  16,54,60
  Mức 1 4 4: (2 số)
  46,80
  Mức 1 4 5: (1 số)
  48
  Mức 1 4 6: (1 số)
  89
  Mức 1 4 7: (1 số)
  73
  Mức 1 4 8: (4 số)
  35,42,58,97
  Mức 1 4 9: (4 số)
  47,49,68,98
  Mức 1 5 0: (2 số)
  15,62
  Mức 1 5 2: (1 số)
  71
  Mức 1 5 3: (4 số)
  17,43,82,85
  Mức 1 5 4: (1 số)
  96
  Mức 1 5 5: (2 số)
  45,94
  Mức 1 5 9: (2 số)
  84,87
  Mức 1 6 0: (1 số)
  83
  Mức 1 6 2: (1 số)
  67

  9x
  02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,07,08,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  05,07,08,12,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  07,08,12,15,16,17,18,21,23,24,25,27,28,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,60,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  07,08,12,15,16,17,18,21,24,28,32,34,35,37,38,40,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,60,62,63,64,67,68,71,72,73,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,95,96,97,98,99
  4x
  08,15,16,17,18,24,28,32,34,35,37,38,40,42,43,45,46,47,48,49,51,53,54,58,60,62,64,67,68,71,73,76,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,96,97,98,99
  3x
  08,15,16,17,18,28,34,35,40,42,43,45,46,47,48,49,51,54,58,60,62,67,68,71,73,78,80,82,83,84,85,86,87,89,94,96,97,98
  2x
  15,17,35,42,43,45,46,47,48,49,58,60,62,67,68,71,73,80,82,83,84,85,87,89,94,96,97,98
  1x
  15,17,43,45,47,49,62,67,68,71,82,83,84,85,87,94,96,98
  0x
  45,67,83,84,85,87,94,96
   
 19. DYH00011

  DYH00011 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  792
  Được thích:
  9,195
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn TH Tháng 11
  01/11: 5x
  02/11: 3x
  03/11: 1x
  04/11: 0x
  05/11: 0x
  06/11: 2x
  07/11: 4x
  08/11: 1x
  09/11: 8x
  10/11: 9x
  11/11: 4x
  12/11: 3x
  13/11: 5x
  14/11: 3x
  15/11: 2x
  16/11: 7x
  17/11: 4x
  18/11: 7x
  19/11: 5x
  20/11: 7x
  21/11: 2x
  22/11: 1x
  23/11: 0x
  24/11: 4x
  25/11:
  9x
  01,03,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,05,06,08,09,10,12,13,14,15,17,18,20,21,22,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,05,06,08,09,10,12,13,14,15,17,18,20,21,22,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,41,45,46,49,51,52,53,54,55,57,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,03,05,06,08,09,10,12,13,14,15,17,18,20,21,22,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,41,45,46,49,51,52,53,54,55,57,60,63,64,66,67,69,71,73,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  5x
  01,03,05,06,08,09,10,12,13,14,15,17,18,20,21,22,24,25,26,29,30,33,35,36,37,38,41,45,51,52,53,54,55,57,60,63,64,66,67,69,73,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,93,96,97,98
  4x
  01,06,10,13,14,15,17,18,20,21,22,24,25,26,29,30,33,35,36,37,38,41,45,51,52,55,57,60,64,66,67,69,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,93,97,98
  3x
  01,06,10,13,14,17,21,22,24,25,26,33,35,36,38,41,45,51,55,57,60,66,67,69,76,77,81,82,83,84,85,86,87,89,90,93,97,98
  2x
  10,22,24,25,33,35,36,38,41,51,55,57,60,66,67,77,81,82,83,84,85,86,87,89,90,93,97,98
  1x
  36,38,41,51,55,57,60,66,67,77,81,82,84,85,89,90,93,97
  0x
  81,82,84,85,89,90,93,97
   
 20. namtrungbac

  namtrungbac Lính mới

  Tham gia:
  9/7/22
  Bài viết:
  60
  Được thích:
  610
  Điểm thành tích:
  83
  Xin phép em xin post dàn tổng hợp ở đây
  Mục tiêu là 7x cứng
  Ngày 1: 9x8x7x6x
  Ngày 2: 9x
  Ngày 3: 9x8x7x
  Ngày 4: 9x8x7x6x
  Ngày 5: 9x8x7x6x
  Ngày 6: 9x8x7x6x
  Ngày 7: Nghỉ
  Ngày 8: 9x8x7x
  Ngày 9: 9x8x7x6x
  Ngày 10: 9x8x7x6x
  Ngày 11: 9x8x7x6x
  Ngày 12: Nghỉ
  Ngày 13: 9x8x7x6x
  Ngày 14: 9x8x7x6x
  Ngày 15: 9x8x7x6x
  Ngày 16: 9x8x7x6x
  Ngày 17: 9x8x7x6x
  Ngày 18: 9x8x7x6x
  Ngày 19: 9x8x7x6x
  Ngày 20: 9x8x
  Ngày 21: 9x8x7x6x
  Ngày 22: Nghỉ
  Ngày 23: 9x8x7x6x
  Ngày 24: 9x8x7x6x
  Ngày 25: ?

  Cuối năm trước khi đánh ae hãy thêm các con sau vào dàn :
  00,05,08,10,13,50,80
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,82,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,79,84,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,24,25,27,29,31,32,33,34,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,72,74,75,77,79,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  5x
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,24,25,27,29,33,34,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,54,55,59,60,63,64,65,66,69,72,74,77,79,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  4x
  00,01,02,04,05,06,09,10,11,14,19,20,22,24,27,29,33,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,54,55,59,60,64,66,69,72,74,77,79,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  3x
  00,02,04,06,09,11,14,19,20,22,24,29,33,40,41,42,44,45,46,47,49,54,55,59,60,64,66,69,74,77,79,90,91,92,94,95,96,97,99
  2x
  00,02,04,09,11,19,20,22,24,29,40,41,42,44,45,46,49,54,55,59,64,66,77,90,91,92,94,95,99
  1x
  00,04,09,11,22,24,40,42,44,46,49,54,55,64,66,77,90,94,99
  0x
  00,04,09,11,22,40,44,66,99
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net