DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 2/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/1/23.

Lượt xem: 143,118

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,166
  Được thích:
  14,543
  Điểm thành tích:
  108
  Ngày 28/2
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,97,98,99
  8x
  02,03,04,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,97,98,99
  7x
  02,03,04,06,07,08,09,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,68,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,97,98,99
  6x
  02,03,04,06,07,08,09,13,14,16,17,18,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,68,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,95,97,98,99
  5x
  03,04,06,07,08,09,13,16,17,18,20,22,24,26,27,28,31,34,36,37,38,39,40,42,43,44,45,52,54,59,60,61,62,63,68,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,93,95,97,98,99
  4x
  04,06,07,08,09,13,16,17,18,24,26,27,28,31,34,36,37,39,40,42,43,44,45,52,54,59,60,61,62,63,68,70,71,72,73,77,78,79,80,81,82,83,86,87,90,93,95,99
  3x
  04,06,07,08,09,13,16,17,18,26,27,31,34,36,37,39,40,42,43,45,54,59,60,61,62,63,71,72,73,80,81,82,83,86,90,93,95,99
  2x
  04,06,08,09,13,17,18,26,27,31,34,36,40,43,45,54,59,60,61,62,63,71,72,80,81,82,95,99
  1x
  04,08,17,18,26,31,34,36,43,45,54,59,62,63,71,81,95,99
  0x
  18,26,36,43,45,54,63,81
   
 2. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  1,013
  Được thích:
  11,846
  Điểm thành tích:
  108
  28/2
  9x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,41,42,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,05,06,07,08,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,36,37,41,42,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98
  6x
  01,02,05,06,07,08,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,36,37,41,42,46,47,50,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,91,92,95,96,97
  5x
  06,07,08,12,16,17,18,21,25,26,27,28,29,31,32,36,37,41,42,46,47,50,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,91,92,95,96,97
  4x
  06,07,08,12,16,17,18,21,25,27,36,46,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,91,92,95,96,97
  3x
  06,07,08,12,16,17,18,21,25,27,36,46,52,56,58,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,76,79,80,81,85,86,87,91,92,95,96,97
  2x
  06,07,17,18,36,46,52,56,58,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,76,79,80,81,85,86,96,97
  1x
  06,07,17,18,60,68,69,70,71,72,76,79,80,81,85,86,96,97
  0x
  07,68,69,70,71,81,86,96
   
 3. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  21,292
  Được thích:
  34,740
  Điểm thành tích:
  108
  = DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 2/2023
  Ngày 01/02:7x=3đ
  Ngày 02/02:5x=5đ
  Ngày 03/02:5x=5đ
  Ngày 04/02:2x=8đ
  Ngày 05/02:7x=3đ
  Ngày 06/02:8x=2đ
  Ngày 07/02:3x=7đ
  Ngày 08/02:1x=9đ
  Ngày 09/02:9x=1đ
  Ngày 10/02:4x=6đ
  Ngày 11/02:MISS=0đ
  Ngày 12/02:2x=8đ
  Ngày 13/02:9x=1đ
  Ngày 14/02:5x=5đ
  Ngày15/02 :8x=2đ
  Ngày16/02 :9x=1đ
  Ngày17/02 :5x=5đ
  Ngày18/02 :1x=9đ
  Ngày19/02 :4x=6đ
  Ngày20/02 :0x=10đ
  Ngày21/02 :1x=9đ
  Ngày22/02 :0x=10đ
  Ngày23/02 :1x=9đ
  Ngày24/02 :3x=7đ
  Ngày25/02 :1x=9đ
  Ngày26/02 :6x=4đ
  Ngày27/02 :4x=6đ
  Tổng điểm:3+5+5+8+3+2+7+9+1+6+0+8+1+5+2+1+5+9+6+10+9+10+9+7+9+4=145đ
  Ngày 28/02
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,21,22,23,25,27,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,21,22,23,25,27,30,31,33,35,36,37,38,39,41,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,17,21,23,25,27,30,31,33,35,36,37,39,41,43,45,47,50,51,52,53,54,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,77,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  01,02,04,06,07,09,11,12,14,15,17,21,25,27,31,36,37,39,41,45,47,51,52,53,54,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,77,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (4 9 số)
  01,07,09,12,14,15,17,21,36,37,39,41,45,47,51,52,54,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,77,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (3 9 số)
  01,07,09,12,14,15,17,21,41,47,51,57,61,62,64,67,68,69,71,72,74,75,77,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (2 9 số)
  07,09,12,14,15,17,21,41,47,51,57,61,62,64,67,69,71,74,75,81,87,89,90,91,92,95,96,97,98
  (1 9 số)
  12,14,17,21,41,47,62,64,67,69,71,74,90,91,92,95,96,97,98
  (9 số)
  64,67,69,71,74,91,92,96,97
   
 4. Thichlachoi6868

  Thichlachoi6868 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  25/1/20
  Bài viết:
  4,783
  Được thích:
  24,135
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Chơi đề không chơi lô
  28/2
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,07,08,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,04,12,13,14,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,57,58,59,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  02,03,04,13,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,97,98
  4x
  23,24,26,28,29,32,34,35,36,37,39,42,43,47,48,52,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,97,98
  3x
  23,24,26,28,29,32,34,35,36,37,39,42,43,47,48,53,58,62,63,68,73,74,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,97,98
  2x
  29,32,34,35,36,37,39,42,43,47,48,53,58,62,63,68,73,74,78,79,82,84,85,86,87,92,93,97
  1x
  48,53,58,62,63,68,73,74,78,79,82,84,85,86,87,92,93,97
  0x
  48,84,85,86,87,92,93,97
   
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,095
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 6. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  581
  Được thích:
  4,993
  Điểm thành tích:
  88
  Ngày 01/02: 1x
  Ngày 02/02: 0x
  Ngày 03/02: 4x
  Ngày 04/02: 2x
  Ngày 05/02: 3x
  Ngày 06/02: 2x
  Ngày 07/02: 0x
  Ngày 08/02: 0x
  Ngày 09/02: 7x
  Ngày 10/02: 9x
  Ngày 11/02: 6x
  Ngày 12/02: 4x
  Ngày 13/02: 7x
  Ngày 14/02: 2x
  Ngày 15/02: 2x
  Ngày 16/02: 0x
  Ngày 17/02: 5x
  Ngày 18/02: 1x
  Ngày 19/02: 6x
  Ngày 20/02: 0x
  Ngày 21/02: 1x
  Ngày 22/02: ...
  Ngày 23/02: 0x
  Ngày 24/02: 8x
  Ngày 25/02: 9x
  Ngày 26/02: 3x
  Ngày 27/02: 6x
  Ngày 28/02:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,51,52,54,55,56,58,60,62,63,65,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,46,47,48,51,52,55,56,58,60,62,63,65,68,69,71,74,75,76,78,80,81,83,84,86,87,89,90,91,92,93,95,97,98,99
  5x
  01,04,05,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,25,26,29,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,46,47,48,51,52,55,56,58,60,62,63,65,68,69,71,74,75,76,78,80,81,83,84,87,89,93,95,97,98,99
  4x
  01,04,05,07,09,10,11,14,15,16,17,19,21,25,26,29,32,33,34,37,38,41,42,43,46,47,48,51,52,55,56,58,60,62,63,65,74,75,76,78,80,81,83,87,89,95,97,98
  3x
  01,04,05,09,10,14,15,16,17,19,21,25,29,32,33,34,37,38,42,46,48,51,55,56,60,62,63,65,75,76,78,81,83,87,89,95,97,98
  2x
  01,10,14,15,16,17,19,21,25,29,32,34,37,38,42,46,48,51,56,60,76,78,81,87,89,95,97,98
  1x
  01,16,17,19,25,29,34,37,46,56,60,76,78,81,89,95,97,98
  0x
  01,19,25,34,37,76,78,95
   
 7. X2X3X4

  X2X3X4 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,116
  Được thích:
  8,242
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Trồng rau!
  9x
  02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  04,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,07,09,12,13,14,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,57,58,59,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  09,13,16,17,18,19,24,25,26,27,29,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,57,58,59,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  16,17,18,19,24,25,26,27,29,31,34,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,57,59,61,62,63,64,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,81,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  16,18,19,24,25,26,27,29,34,36,37,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,57,59,61,62,63,64,67,68,69,72,73,74,75,76,77,79,81,84,86,89,91,92,94,95,96,97,98
  3x
  18,24,27,29,34,36,37,42,43,45,47,48,54,59,62,63,64,67,68,69,72,73,74,75,76,77,79,81,84,86,89,91,92,94,95,96,97,98
  2x
  18,29,34,36,37,42,43,45,47,48,54,59,63,67,68,69,72,73,74,76,79,81,84,86,92,95,96,97
  1x
  18,36,48,63,68,69,72,73,74,76,79,81,84,86,92,95,96,97
  0x
  18,36,48,63,68,81,84,86
   
 8. Thuphuong07102015

  Thuphuong07102015 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  6/5/19
  Bài viết:
  1,244
  Được thích:
  14,131
  Điểm thành tích:
  108
  9x
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,04,05,06,07,08,09,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  06,07,08,09,20,22,24,25,26,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  07,08,09,22,24,25,26,27,28,29,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  08,09,22,24,25,26,27,28,29,40,42,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  27,28,29,40,42,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,79,80,82,84,85,86,88,89,90,92,94,95,96,97,98,99
  3x
  29,42,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,68,69,70,72,74,75,76,80,82,84,85,86,90,92,94,95,96
  2x
  42,44,45,46,48,49,50,52,54,55,56,58,59,60,62,64,65,66,72,82,84,85,86,90,92,94,95,96
  1x
  44,45,46,49,50,52,54,55,56,60,62,64,65,66,90,92,94,95
  0x
  52,54,55,56,62,64,65,66
   
 9. thichoc

  thichoc Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  17/10/19
  Bài viết:
  793
  Được thích:
  4,514
  Điểm thành tích:
  88
  28/2
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,95,96,97
  7x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,57,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,84,86,90,91,92,93,94,95,96,97
  6x
  01,02,03,04,06,07,10,12,13,14,17,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,57,59,60,61,62,63,64,67,69,70,71,72,73,74,75,76,80,81,82,84,90,91,92,93,94,95,96
  5x
  01,02,03,04,06,07,10,12,13,14,17,19,20,21,23,24,25,27,29,30,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,60,63,64,67,70,71,72,73,74,76,81,82,84,90,91,92,93,94,95,96
  4x
  02,03,04,06,12,14,19,20,21,23,24,25,27,29,30,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,60,63,64,67,70,71,72,73,74,76,84,91,92,93,94
  3x
  02,03,04,12,14,20,21,23,24,25,27,29,30,32,34,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,60,64,67,72,74,76,84,92,93,94
  2x
  02,03,04,12,14,20,21,24,27,30,34,40,41,42,43,45,46,47,49,54,64,72,74,76,84,92,93,94
  1x
  04,14,27,30,34,40,41,42,43,45,46,47,49,54,64,72,74,94
  0x
  04,14,40,41,45,54,64,74
   
 10. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  5,730
  Được thích:
  78,702
  Điểm thành tích:
  108
  28/2:
  9x
  00,01,02,03,04,05,07,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,07,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,04,05,07,09,11,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,27,28,31,32,34,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,57,59,61,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,89,90,91,94,95,96,97,98
  6x
  01,03,04,05,07,11,12,13,14,15,16,17,21,22,24,25,27,30,31,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,57,58,59,61,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,84,85,86,87,89,91,94,95,97,98
  5x
  01,04,05,07,11,13,14,15,16,17,22,24,25,27,31,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,57,59,61,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,84,85,86,87,89,91,94,95,97,98
  4x
  04,07,13,14,17,22,24,27,31,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,57,59,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,84,86,87,94,95,97
  3x
  04,07,14,17,24,27,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,57,64,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,84,87,94,97
  2x
  04,07,14,17,27,37,40,41,45,46,47,54,57,64,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,87,97
  1x
  04,07,14,17,27,37,40,41,45,46,47,54,57,64,67,77,87,97
  0x
  07,17,27,37,47,67,77,87,97
   
 11. Pele6789

  Pele6789 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  439
  Được thích:
  5,073
  Điểm thành tích:
  88
  Ngày 01-02-2023: 5x
  Ngày 02-02-2023: 0x
  Ngày 03-02-2023: 3x
  Ngày 04-02-2023: 5x
  Ngày 05-02-2023: 3x
  Ngày 06-02-2023: 4x
  Ngày 07-02-2023: 7x
  Ngày 08-02-2023: 0x
  Ngày 09-02-2023: 9x
  Ngày 10-02-2023: 1x
  Ngày 11-02-2023: 3x
  Ngày 12-02-2023: 8x
  Ngày 13-02-2023: 9x
  Ngày 14-02-2023: 6x
  Ngày 15-02-2023: xxxx
  Ngày 16-02-2023: 8x
  Ngày 17-02-2023: 0x
  Ngày 18-02-2023: 2x
  Ngày 19-02-2023: 6x
  Ngày 20-02-2023:5x
  Ngày 21-02-2023:2x
  Ngày 22-02-2023:6x
  Ngày 23-02-2023:6x
  Ngày 24-02-2023:5x
  Ngày 25-02-2023:4x
  Ngày 26-02-2023:2x
  Ngày 27-02-2023: 8x
  Ngày 28-02-2023:
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,15,17,18,19,21,22,23,24,25,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,60,63,64,67,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,03,04,05,08,09,12,13,15,17,18,19,21,22,23,24,25,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,43,44,46,47,49,51,52,53,54,57,58,60,63,64,67,68,69,70,71,73,74,75,77,80,81,82,83,84,85,86,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  02,03,05,08,09,12,13,15,17,18,19,21,22,23,24,25,30,31,34,35,37,38,39,40,41,43,44,46,47,49,51,52,53,54,57,60,64,67,68,70,71,75,77,80,81,82,83,84,85,86,89,91,92,93,94,95,96,97
  4x
  03,09,12,13,15,17,19,21,22,23,24,25,31,34,37,38,39,40,41,43,44,46,47,49,51,52,53,54,57,60,64,67,68,70,71,75,80,81,84,85,86,89,91,92,93,94,96,97
  3x
  03,09,12,15,19,21,22,23,24,31,34,38,39,41,43,47,51,52,54,57,60,64,67,68,70,71,75,80,81,84,85,86,91,92,93,94,96,97
  2x
  03,09,15,19,21,23,24,31,34,38,39,41,43,54,57,60,64,67,70,71,75,80,84,85,92,93,96,97
  1x
  03,09,15,19,24,34,38,54,60,64,70,71,80,84,85,92,96,97
  0x
  09,15,24,34,54,85,92,96
   
 12. Cuc84

  Cuc84 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  19/7/20
  Bài viết:
  1,222
  Được thích:
  9,173
  Điểm thành tích:
  108
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,24,25,26,27,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,19,20,22,24,25,27,29,30,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,68,69,70,72,74,75,77,79,80,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,15,16,20,22,24,25,27,29,30,33,34,35,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,65,66,70,72,74,75,77,79,80,83,84,85,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,15,16,20,22,24,25,27,29,30,33,35,38,40,42,44,45,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,65,66,70,72,74,75,77,79,80,83,85,88,90,92,95,97,99
  4x
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,15,16,20,22,24,25,27,29,33,38,40,42,45,47,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,65,66,70,72,74,75,77,79,83,88,90,92,95,97
  3x
  00,01,04,05,06,09,10,11,15,16,24,27,29,33,38,40,42,45,47,50,51,54,55,56,59,60,61,65,66,72,74,79,83,88,90,92,95,97
  2x
  00,01,04,05,06,09,10,11,15,16,33,38,40,45,50,51,54,55,56,59,60,61,65,66,83,88,90,95
  1x
  00,04,09,11,16,33,38,40,45,54,55,59,61,66,83,88,90,95
  0x
  11,16,33,38,61,66,83,88
   
  mr8386, quedau1981, kokono20222 thành viên khác Thích điều này.
 13. Degiocuondi6789

  Degiocuondi6789 Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  157
  Được thích:
  268
  Điểm thành tích:
  58
  pót bài hộ @HoaVoKhuyet7979
  01/02: 3x
  02/02: 6x
  03/02 8x
  04/2 7x
  05/2 8x
  06/2 5x
  07/2 0X
  08/2 7x
  09/2 0x
  10/2 8x
  11/2 xit
  12/2 xit
  13/2 3x
  14/2 1x
  15/2 3x
  16/2 6x
  17/2 2x
  18/2 2x
  19/2 8x
  20/2 3x
  21/2 3x
  22/2 6x
  23/2 5x
  24/2 7x
  25/2 3x
  16/2 8x
  27/2 1x
  28/2
  9x
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,36,38,40,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,26,29,31,32,33,34,36,38,40,42,43,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  6x
  00,01,02,03,04,08,09,10,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,26,29,31,32,33,34,36,38,40,42,43,44,46,47,49,50,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,80,81,82,83,88,89,91,92,94,95,96
  5x
  00,01,02,04,08,09,13,14,15,16,18,21,23,24,26,29,31,32,34,36,38,40,42,43,44,46,47,49,50,53,54,55,56,57,58,59,61,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,83,88,89,91,92,94,95,96
  4x
  00,01,02,04,08,09,13,14,15,16,18,21,26,29,31,32,34,40,43,44,46,47,49,50,53,54,55,56,57,58,59,61,66,68,69,70,71,72,73,75,76,78,83,89,91,92,94,96
  3x
  00,01,02,04,08,09,13,14,15,16,18,21,26,29,31,32,34,40,43,46,47,49,50,55,56,58,61,68,69,71,75,76,78,83,89,92,94,96
  2x
  01,02,04,08,09,13,14,15,16,18,29,32,34,40,46,47,49,56,58,61,68,69,71,75,76,89,92,96
  1x
  02,04,08,14,15,18,29,32,34,40,46,47,49,58,61,68,75,89
  0x
  02,14,15,18,40,46,61,68
   
  mr8386, quedau1981, kokono20222 thành viên khác Thích điều này.
 14. DBP

  DBP Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  19/9/11
  Bài viết:
  888
  Được thích:
  7,730
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,05,06,07,08,09,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,06,07,08,09,13,14,16,19,21,23,24,25,27,30,31,32,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  04,07,08,09,13,14,16,19,24,25,30,31,32,35,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  04,07,08,09,13,14,16,19,25,31,32,37,41,42,44,45,46,47,48,49,52,53,54,57,58,59,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  4x
  07,09,13,16,25,31,32,37,41,42,44,45,46,47,48,49,52,53,54,57,58,59,61,63,64,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,80,81,83,85,86,87,89,90,91,94,95,96,97
  3x
  07,09,13,25,32,41,44,45,46,47,48,49,52,54,57,58,59,61,63,64,67,69,70,72,76,77,78,80,81,83,85,87,89,91,94,95,96,97
  2x
  13,25,41,44,45,46,47,48,49,52,54,57,58,59,63,64,69,70,72,78,81,83,85,89,91,94,95,97
  1x
  13,44,45,46,48,49,58,59,63,64,70,72,83,85,89,91,94,95
  0x
  45,49,64,83,85,89,94,95
   
  mr8386, quedau1981, kokono2022 and 1 người khác Thích điều này.
 15. damri9358

  damri9358 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  10/11/22
  Bài viết:
  1,922
  Được thích:
  17,927
  Điểm thành tích:
  108
  Ngày 01/02/2023: 9876x
  Ngày 02/02/2023: 987x
  Ngày 03/02/2023: 9x
  Ngày 04/02/2023: 9876543210x
  Ngày 05/02/2023: 987x
  Ngày 06/02/2023: 9876543210x
  Ngày 07/02/2023: 98765x
  Ngày 08/02/2023: 987654321x
  Ngày 09/02/2023: 987x
  Ngày 10/02/2023: 98x
  Ngày 11/02/2023: 98x
  Ngày 12/02/2023: 987654321x
  Ngày 13/02/2023: 987654321x
  Ngày 14/02/2023: 98765432x
  Ngày 15/02/2023: 9x
  Ngày 16/02/2023: 98x
  Ngày 17/02/2023:987654x
  Ngày 18/02/2023: 987654321x
  Ngày 19/02/2023: 98x
  Ngày 20/02/2023: 98765432x
  Ngày 21/02/2023: 9876543x
  Ngày 22/02/2023:98765x
  Ngày23/02/2023: 987654321x
  Ngày 24/02/2023:9876543x
  Ngày 25/02/2023: 9876x
  Ngày 26/02/2023: 98765x
  Ngày 27/02/2023:9x
  Ngày 28/02/2023
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,02,04,05,06,07,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,40,41,42,44,45,48,49,50,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,64,66,67,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  6x
  01,02,04,05,06,07,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,37,38,41,42,45,48,50,52,53,54,56,57,59,60,62,64,66,67,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98
  5x
  02,04,05,07,09,10,12,13,16,17,18,19,20,26,28,30,32,35,37,41,42,48,50,52,53,54,56,57,59,60,62,64,66,67,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98
  4x
  07,09,10,12,13,16,17,18,19,20,26,28,30,32,35,37,41,42,50,52,53,57,59,62,64,67,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,87,88,90,91,92,95,97,98
  3x
  12,13,16,19,20,26,28,30,32,37,41,53,57,62,64,67,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,87,88,90,91,92,95,97,98
  2x
  12,13,16,19,20,26,28,30,32,37,41,53,57,64,67,69,70,76,80,82,84,87,88,91,92,95,97,98
  1x
  37,41,53,57,64,67,69,70,76,80,82,84,87,88,91,92,95,97
  0x
  82,84,87,88,91,92,95,97
   
  mr8386, quedau1981, kokono2022 and 1 người khác Thích điều này.
 16. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  6,547
  Được thích:
  29,324
  Điểm thành tích:
  108
  28/2
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,18,19,21,22,24,26,27,28,29,31,33,34,35,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,71,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,94,96,97,98,99
  6x
  00,02,04,06,07,09,10,11,12,14,15,18,21,22,24,27,28,31,33,34,35,37,38,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,66,67,68,71,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,94,96,97,98,99
  5x
  00,04,07,09,10,11,14,15,18,21,22,24,27,28,31,33,34,35,37,38,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,66,67,68,71,73,74,75,79,81,82,83,84,86,87,89,91,92,94,96,97,99
  4x
  04,07,10,11,14,15,18,22,27,28,31,34,35,37,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,58,61,62,66,67,68,71,73,74,75,81,82,83,84,86,87,89,91,92,94,96,99
  3x
  04,07,10,11,14,15,22,27,28,31,34,37,43,47,49,51,52,53,55,58,66,67,68,73,74,75,81,82,84,86,87,89,91,92,94,96,99
  2x
  04,07,11,14,15,22,27,28,31,43,47,49,51,58,67,68,73,74,82,84,87,89,91,92,94,96,99
  1x
  04,14,15,22,43,47,51,58,68,73,74,82,87,91,92,94,99
  0x
  14,22,43,51,68,74,82,92
   
  mr8386, quedau1981, damri93582 thành viên khác Thích điều này.
 17. hoangvu3979

  hoangvu3979 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  17/6/21
  Bài viết:
  1,178
  Được thích:
  7,919
  Điểm thành tích:
  108
  01/2=3x
  02/2=6x
  03/2=8x
  04/2=5x
  05/2=2x
  06/2=5x
  07/2=8x
  08/2=1x
  09/2=5x
  10/2=8x
  11/2=6x
  12/2=0x
  13/2=0x
  14/2=2x
  15/2=4x
  16/2=5x
  17/2=7x
  18/2=3x
  19/2=5x
  20/2=9x
  21/2=0x
  22/2=3x
  23/2=7x
  24/2=1x
  25/2=6x
  26/2=0x
  27/2=8x
  28/2
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  8x
  03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,98,99
  7x
  03,04,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,98,99
  6x
  04,13,16,18,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,77,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,98,99
  5x
  04,13,16,18,21,24,25,26,27,29,31,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,65,66,68,70,71,72,73,74,75,77,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,98,99
  4x
  04,13,16,18,21,24,25,26,27,29,31,40,42,44,45,46,47,48,49,52,54,57,59,65,66,68,70,71,72,73,74,75,77,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,98,99
  3x
  04,13,16,18,24,27,29,31,40,42,44,45,46,47,48,49,52,54,57,59,68,71,72,73,74,75,77,81,83,84,85,86,88,89,90,92,98,99
  2x
  13,18,24,27,29,31,40,42,44,45,46,47,48,49,52,54,57,59,68,72,74,81,84,88,89,90,98,99
  1x
  13,18,27,42,45,46,48,49,54,68,72,74,81,84,88,89,90,98
  0x
  18,27,42,45,46,48,49,54
   
  mr8386, quedau1981, damri9358 and 1 người khác Thích điều này.
 18. Phuquyphattai

  Phuquyphattai Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  25/7/21
  Bài viết:
  387
  Được thích:
  1,697
  Điểm thành tích:
  88
  Ngày 28/02
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,86,88,90,91,94,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,86,88,90,91,94,97,98,99
  6x
  00,01,02,04,06,09,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,50,54,55,56,57,60,62,63,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,86,88,90,91,94,97,98,99
  5x
  00,04,06,09,12,13,14,15,16,20,21,22,24,25,26,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,50,54,55,56,57,60,62,63,67,71,72,73,74,77,78,79,80,81,88,90,91,94,97,98,99
  4x
  00,04,06,09,12,13,14,15,16,20,22,24,25,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,42,44,47,49,50,54,56,57,60,62,63,67,71,72,73,74,77,78,79,80,81,88,90,94,99
  3x
  00,04,06,13,14,15,16,22,24,25,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,42,44,47,49,54,57,63,73,74,77,78,79,80,81,88,90,94,99
  2x
  00,04,14,15,22,24,29,30,31,32,33,34,39,42,44,47,49,54,57,63,73,77,78,79,80,81,88,99
  1x
  00,04,14,15,22,24,29,30,31,32,33,39,49,77,79,80,81,99
  0x
  24,31,32,39,49,77,81,99
   
  hoangvu3979, mr8386, quedau19813 thành viên khác Thích điều này.
 19. Gathe8686

  Gathe8686 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  15/10/21
  Bài viết:
  5,166
  Được thích:
  34,211
  Điểm thành tích:
  108
  Ngày 28-02/23 :
  (9 6 sô)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 sô )
  03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 sô)
  03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,49,50,52,54,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 9 sô)
  03,04,05,06,07,08,09,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,49,50,52,54,61,62,63,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,81,82,83,84,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  (5 9 sô)
  03,04,05,07,08,09,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,50,52,54,61,62,63,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,81,82,83,84,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  (4 9 sô)
  03,05,07,08,09,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,32,34,35,36,37,42,43,45,50,52,54,61,62,63,67,68,69,70,72,73,76,78,81,82,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  (3 9 sô)
  03,05,07,08,09,16,17,18,23,24,25,26,27,34,36,37,43,45,50,52,54,61,63,67,68,69,70,72,78,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  (2 9 sô)
  03,05,07,08,09,16,17,18,25,27,34,36,43,52,54,61,63,67,68,70,72,78,87,89,93,95,96,97,98
  (1 9 sô)
  03,05,07,09,16,18,34,36,43,52,54,61,68,70,78,87,89,93,98
  (0 9 sô)
  03,07,09,18,43,52,61,68,78
   
  hoangvu3979, mr8386, quedau1981 and 1 người khác Thích điều này.
 20. hoangtho90

  hoangtho90 Lính mới

  Tham gia:
  7/8/21
  Bài viết:
  134
  Được thích:
  1,779
  Điểm thành tích:
  88
  sang tháng mới mod @quedau1981 cho em xin 1 chân lên dàn 9x,0x
   
  khanglee1, hoangvu3979, mr83862 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net