DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 5/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/4/23.

Lượt xem: 104,300

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. thanhha29

  thanhha29 Lính mới

  Tham gia:
  27/3/23
  Bài viết:
  41
  Được thích:
  452
  Điểm thành tích:
  48
  Ngày 17/05: 7x
  Ngày 18/05: 1x
  Ngày 19/05: 8x
  Ngày 20/05: 7x
  Ngày 21/05: 3x
  Ngày 22/05: 3x
  Ngày 23/05: 6x
  Ngày 24/05: 3x
  Ngày 25/05: 7x
  Ngày 26/05:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,37,38,39,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,34,35,37,38,39,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,87,90,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,35,37,38,39,42,43,45,46,49,50,51,52,55,56,57,58,61,63,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,82,83,84,87,90,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,02,03,04,07,09,10,11,12,13,16,19,20,21,22,24,25,28,35,37,38,39,43,45,46,49,50,51,52,55,56,57,58,61,63,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,82,83,84,87,90,92,94,95,96,98,99
  4x
  02,03,09,10,19,20,21,22,24,25,28,35,37,38,39,43,45,49,51,52,55,56,57,58,61,63,65,66,69,70,72,73,74,75,76,78,79,82,83,84,87,90,92,94,95,96,98,99
  3x
  09,10,19,22,28,35,37,38,39,43,45,49,51,52,55,56,57,58,61,63,65,66,69,70,72,73,75,76,78,79,82,83,84,87,90,94,95,96
  2x
  09,10,22,35,37,43,45,49,52,56,57,58,61,63,65,70,72,75,76,78,79,82,83,84,87,90,94,96
  1x
  09,10,37,43,45,49,52,56,57,61,65,70,72,79,82,90,94,96
  0x
  56,57,61,65,70,72,79,82
   
 2. X2X3X4

  X2X3X4 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,121
  Được thích:
  8,289
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Trồng rau!
  9x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,35,36,37,38,39,41,42,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,35,36,37,38,39,41,42,45,47,48,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,65,66,69,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  12,13,14,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,35,36,37,38,39,41,42,45,47,48,52,53,54,57,58,59,61,62,63,66,69,71,72,73,74,75,78,81,82,83,84,85,87,89,91,92,93,95,96,98,99
  4x
  12,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,35,37,38,39,42,48,52,53,54,57,58,59,61,62,63,66,69,71,72,73,74,75,78,81,82,83,84,85,87,89,91,92,93,95,96,98,99
  3x
  12,19,21,24,25,26,27,28,29,35,37,38,39,42,48,52,53,57,58,62,69,71,72,73,75,78,81,82,83,84,85,87,89,91,92,93,96,98
  2x
  12,19,21,25,26,27,28,29,38,39,48,52,57,62,72,75,81,82,83,84,85,87,89,91,92,93,96,98
  1x
  12,19,21,27,28,29,39,48,72,75,82,83,84,89,91,92,93,98
  0x
  39,48,72,82,84,91,92,93
   
 3. damri9358

  damri9358 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  10/11/22
  Bài viết:
  1,932
  Được thích:
  18,120
  Điểm thành tích:
  108
  DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 5/2023
  26/05:
  9X
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8X
  00,02,03,04,05,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7X
  00,02,03,05,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,73,75,76,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6X
  00,02,03,05,08,09,10,13,14,16,17,18,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,45,46,47,49,51,52,53,57,58,61,62,63,64,65,67,68,70,71,73,75,76,77,78,80,82,83,84,85,86,88,89,91,93,94,95,96,97,99
  5X
  00,02,03,08,09,10,14,16,17,18,23,24,25,26,27,28,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,45,46,47,51,52,57,58,61,63,64,65,67,68,70,71,73,75,76,77,78,80,82,83,86,88,89,91,93,94,95,97,99
  4X
  00,02,03,08,10,14,16,17,23,24,25,26,28,30,31,33,34,37,39,40,41,45,46,47,51,57,58,61,64,65,67,68,70,71,73,76,77,78,80,82,83,86,89,91,94,95,97,99
  3X
  00,02,10,14,16,17,26,28,30,31,33,34,37,39,40,41,46,51,58,61,64,65,67,68,70,71,73,76,77,78,82,83,86,89,91,94,95,97
  2X
  02,16,26,28,31,33,37,40,41,46,58,61,64,65,67,68,70,73,76,77,78,82,83,89,91,94,95,97
  1X
  16,26,28,33,37,41,46,61,64,67,70,73,77,78,82,94,95,97
  0X
  16,37,46,67,73,77,94,97
   
 4. LPTrang

  LPTrang Lính mới

  Tham gia:
  4/4/22
  Bài viết:
  73
  Được thích:
  766
  Điểm thành tích:
  78
  26/5
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,77,79,81,82,83,84,85,86,87,88,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,74,77,79,83,84,85,86,87,88,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,74,79,84,88,91,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,34,40,41,42,43,44,45,46,47,51,52,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,67,74,84,88,91,94,95,96,97,98
  4x
  01,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,24,25,26,27,28,30,33,34,40,41,42,43,44,45,46,47,51,52,53,54,55,56,58,59,63,64,65,67,84,88,94
  3x
  03,04,05,06,11,12,13,14,15,18,21,22,24,25,27,33,34,40,41,42,43,44,46,47,51,52,53,54,56,58,59,63,64,65,67,84,88,94
  2x
  03,04,05,06,11,12,13,14,15,21,24,25,27,40,41,44,47,51,53,54,58,59,63,65,67,84,88,94
  1x
  03,04,06,12,13,14,15,21,24,25,40,41,47,51,54,59,63,67
  0x
  04,06,12,13,14,21,41,47
   
 5. Chamy1108

  Chamy1108 Angle xổ số

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  2,257
  Được thích:
  13,843
  Điểm thành tích:
  108
  26/5

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,44,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,16,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,44,47,48,49,50,51,53,56,58,60,61,63,64,65,72,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,04,05,07,08,09,10,11,19,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,44,47,48,49,50,51,53,56,58,61,63,65,72,74,78,80,81,82,83,85,86,87,89,91,93,95,96,97,98,99
  4x
  00,01,04,05,07,08,09,10,11,19,22,23,24,26,27,31,32,35,36,37,38,40,43,44,47,48,49,50,51,53,56,61,63,65,74,78,80,81,82,83,85,86,87,89,95,96,97,99
  3x
  00,01,04,07,09,10,11,19,23,24,26,27,32,35,36,37,38,40,43,44,47,48,50,51,56,61,63,65,74,78,80,81,82,83,85,87,96,97
  2x
  00,01,07,09,19,23,24,26,32,36,37,38,40,43,47,50,51,56,61,65,74,78,80,81,82,83,87,96
  1x
  07,19,24,26,32,37,38,40,47,50,56,74,78,80,81,82,87,96
  0x
  07,19,32,37,47,56,81,96
   
 6. huuphuc686

  huuphuc686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  1,327
  Được thích:
  14,335
  Điểm thành tích:
  108
  26.5.2023
  (9 5 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  02,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (7 8 số)
  02,04,05,06,07,08,11,13,16,20,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (6 8 số)
  04,05,07,20,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97
  (5 8 số)
  04,05,07,20,25,32,38,40,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97
  (4 8 số)
  04,05,07,20,25,32,38,40,45,47,48,49,54,55,58,59,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97
  (3 8 số)
  04,05,07,20,25,32,38,40,45,47,48,49,54,55,58,59,63,64,68,69,73,74,76,78,79,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,97
  (2 8 số)
  38,40,45,47,48,49,54,55,58,59,63,64,68,69,73,74,76,78,79,82,83,84,85,86,87,93,94,95
  (1 8 số)
  63,64,68,69,73,74,76,78,79,82,83,84,85,86,87,93,94,95
  (8 số)
  83,84,85,86,87,93,94,95
   
 7. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  6,554
  Được thích:
  29,381
  Điểm thành tích:
  108
  26/5
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,19,21,24,27,29,30,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,59,60,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  01,02,03,04,05,07,08,10,11,12,17,19,21,24,27,29,30,31,34,35,37,38,40,41,42,43,47,49,50,53,56,57,58,59,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  01,03,04,05,07,08,10,11,12,17,19,24,27,29,30,31,34,35,38,40,42,43,50,53,58,59,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  03,04,05,07,08,12,17,19,30,31,34,40,43,50,53,58,59,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  03,04,07,08,17,19,34,43,53,58,59,63,64,67,68,69,70,72,73,74,77,78,80,81,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  2x
  03,07,08,17,19,53,58,59,68,69,70,72,73,74,77,78,80,83,85,87,89,90,92,93,94,96,97,98
  1x
  07,08,19,58,59,70,74,78,80,83,85,87,89,92,93,96,97,98
  0x
  70,78,80,83,87,92,93,98
   
 8. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  21,310
  Được thích:
  34,847
  Điểm thành tích:
  108
  26/05
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  01,03,04,05,06,07,08,11,13,14,15,17,18,20,21,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,57,58,59,60,61,63,64,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  01,03,04,05,06,07,08,11,13,14,15,17,20,21,23,24,25,26,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,57,58,59,60,61,67,68,71,73,75,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98
  (5 9 số)
  01,03,04,05,06,07,08,13,14,15,17,21,23,24,25,26,30,31,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,57,58,59,60,61,67,68,71,73,78,79,80,85,86,87,89,91,93,94,95,96,97,98
  (4 9 số)
  01,03,04,05,06,07,08,13,14,15,17,21,23,24,30,31,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,53,57,58,60,61,68,71,78,79,80,85,87,91,93,94,95,97,98
  (3 9 số)
  03,04,06,08,13,14,21,23,24,30,31,33,34,35,40,41,42,43,44,46,47,48,51,53,57,58,60,61,68,71,78,80,87,91,93,94,95,97,98
  (2 9 số)
  03,04,08,13,21,31,33,34,35,40,41,42,43,44,48,51,53,58,61,71,78,80,87,91,93,94,95,97,98
  (1 9 số)
  03,04,08,31,34,35,40,41,43,44,48,51,53,58,93,94,95,97,98
  (9 số)
  04,08,31,40,41,43,51,53,97
   
 9. Xuanthuy179

  Xuanthuy179 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/3/21
  Bài viết:
  550
  Được thích:
  3,749
  Điểm thành tích:
  88
  26/5
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,16,17,18,20,21,24,25,28,29,30,31,34,35,36,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  02,03,05,07,08,09,10,12,13,16,17,18,20,21,24,25,29,30,31,34,35,36,38,39,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,96,97,98
  5x
  03,05,09,12,13,16,17,18,20,21,24,29,30,31,34,38,39,42,43,45,46,48,50,52,53,54,56,57,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,92,93,94,96,97,98
  4x
  03,05,12,17,21,24,30,31,34,38,42,43,45,46,48,50,52,54,56,57,61,63,64,65,67,68,69,70,71,75,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,92,93,94,96,97,98
  3x
  03,05,12,17,21,24,30,38,42,43,45,46,48,50,54,56,61,64,65,67,68,69,70,71,75,76,79,81,83,84,86,90,92,93,94,96,97,98
  2x
  12,17,21,24,30,42,50,54,56,61,64,65,67,68,69,70,71,76,79,81,83,84,86,90,92,93,96,97
  1x
  30,42,50,65,67,69,70,71,76,79,81,83,84,86,90,92,96,97
  0x
  42,50,69,71,90,92,96,97
   
 10. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,169
  Được thích:
  14,615
  Điểm thành tích:
  108
  Ngày 26/5
  9x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,14,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,14,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,32,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,90,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  01,02,07,08,09,10,11,14,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,29,32,35,36,37,38,39,40,41,45,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,83,84,85,90,92,93,94,95,96,97,99
  5x
  01,02,07,08,09,10,11,14,16,18,20,23,25,26,27,29,32,37,38,39,40,41,45,47,48,49,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,72,73,74,75,80,81,83,84,85,90,92,93,94,95,96,99
  4x
  01,02,07,08,09,11,14,18,20,25,26,27,29,32,38,39,41,47,48,49,52,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,69,70,72,73,74,75,81,83,84,85,90,92,93,94,95,96,99
  3x
  01,02,07,09,11,18,20,29,32,38,39,41,47,48,49,52,56,57,58,63,65,66,69,70,72,74,75,81,83,84,85,90,92,93,94,95,96,99
  2x
  02,09,11,18,20,29,32,38,39,41,47,48,49,52,57,58,65,74,75,81,83,84,85,90,92,93,94,99
  1x
  02,09,11,18,20,38,39,47,48,57,75,83,84,85,90,93,94,99
  0x
  11,38,39,48,57,75,84,93
   
 11. hungha2016

  hungha2016 Lính mới

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  328
  Được thích:
  2,424
  Điểm thành tích:
  88
  Ngày 01 9x
  Ngày 02 3x
  Ngày 03 1x
  Ngày 04 4x
  Ngày 05 5x
  Ngày 06 2x
  Ngày 07 2x
  Ngày 08 8x
  Ngày 09 6x
  Ngày 10 7x
  Ngày 11 xx
  Ngày 12 2x
  Ngày 13 5x
  Ngày 14 2x
  Ngày 15 5x
  Ngày 16 3x
  Ngày 17 4x
  Ngày 18 3x
  Ngày 19 0x
  Ngày 20 9x
  Ngày 21 2x
  Ngày 22 2x
  Ngày 23 3x
  Ngày 24 7x
  Ngày 25 0x
  Ngày 26
  9x
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,67,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,94,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,56,58,62,67,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,94,96,97,98,99
  6x
  00,01,03,05,08,10,11,12,13,14,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,44,46,48,49,50,51,53,56,58,62,67,69,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,94,96,98,99
  5x
  00,01,03,05,08,10,11,12,13,14,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,44,46,49,50,53,56,58,62,67,69,71,74,76,78,80,81,85,87,88,89,94,96,98,99
  4x
  00,01,03,05,11,12,13,14,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,41,44,49,50,53,58,62,67,69,71,76,78,80,81,85,87,88,89,94,96,98,99
  3x
  03,11,12,13,14,17,19,20,21,22,23,24,25,26,30,31,32,33,35,41,44,49,50,53,58,62,67,69,71,76,78,80,85,87,89,94,96,99
  2x
  03,11,12,13,14,17,19,20,23,24,25,26,30,31,49,53,58,62,67,69,71,76,78,80,87,89,96,99
  1x
  03,11,12,13,19,20,53,58,62,67,69,71,76,78,80,87,89,99
  0x
  11,12,13,19,20,53,62,69
   
 12. MrQ.911

  MrQ.911 Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  20/7/22
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  1,372
  Điểm thành tích:
  88
  Nghề nghiệp:
  Freelancer
  ngày 26/6
  9x
  00,01,02,03,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,29,30,31,32,33,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,29,30,31,32,33,39,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,29,30,31,32,33,39,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,66,67,68,74,75,76,77,78,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,09,10,11,12,13,15,19,20,21,29,30,33,39,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,66,67,68,74,75,76,77,78,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  00,01,02,03,09,10,11,12,13,15,19,20,21,29,30,39,51,54,55,56,57,58,60,64,65,66,67,68,74,75,76,77,78,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  00,01,02,03,09,10,11,12,13,15,19,20,21,29,30,39,51,54,55,56,57,58,65,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  00,01,02,03,09,10,11,12,13,15,19,20,21,29,30,39,51,54,55,56,57,58,65,90,91,92,93,99
  1x
  01,10,11,12,19,39,51,54,55,56,57,58,65,90,91,92,93,99
  0x
  10,12,19,56,90,91,92,93
   
 13. hanoi123x

  hanoi123x Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  12/2/22
  Bài viết:
  321
  Được thích:
  4,577
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,20,21,22,23,24,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,18,20,22,24,26,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,95,96,98,99
  6x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,18,20,22,28,30,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,50,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,95,96,98,99
  5x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,18,20,22,28,30,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,46,47,48,50,53,55,56,58,60,63,64,65,66,68,70,73,74,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,98,99
  4x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,18,22,28,30,33,34,35,36,38,40,43,44,46,48,50,53,55,56,58,60,63,64,65,66,68,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,98,99
  3x
  01,03,04,05,06,08,10,11,18,22,28,30,33,34,36,38,40,43,44,48,50,55,58,60,66,68,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,89,98,99
  2x
  03,04,05,06,08,30,33,38,40,44,48,50,55,58,60,66,68,77,78,80,83,84,85,86,87,88,89,98,99
  1x
  03,04,06,08,30,33,38,44,48,55,58,66,68,80,83,84,85,86,88
  0x
  08,33,38,44,48,66,68,80,88
   
 14. hoangvu3979

  hoangvu3979 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  17/6/21
  Bài viết:
  1,184
  Được thích:
  7,947
  Điểm thành tích:
  108
  26/5


  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,28,30,32,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,28,30,32,34,35,36,37,38,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,87,88,89,90,91,92,96,97,98,99
  6x
  01,03,04,05,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,21,23,24,25,28,30,32,34,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,87,88,89,90,91,92,96,97,98,99
  5x
  03,04,05,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,23,24,25,28,30,32,34,41,42,43,44,47,49,50,51,52,54,55,56,58,59,60,61,62,64,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,87,88,89,90,92,97,98,99
  4x
  03,04,05,08,09,10,13,14,15,16,17,18,23,24,25,28,30,34,41,42,43,44,47,49,50,51,52,54,55,56,58,60,73,74,76,77,78,79,81,83,84,85,87,88,89,97,98,99
  3x
  03,04,05,08,09,10,13,14,16,17,24,30,34,41,42,43,44,47,49,50,51,54,55,56,58,60,73,74,76,77,79,84,85,87,88,97,98,99
  2x
  03,04,10,14,17,24,41,42,43,44,47,50,51,54,55,56,58,73,74,76,77,79,85,87,88,97,98,99
  1x
  03,10,17,24,41,42,44,50,51,55,56,58,73,79,87,97,98,99
  0x
  41,50,51,55,56,79,87,97
   
 15. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,813
  Được thích:
  267,937
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 16. nghiasm

  nghiasm Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  635
  Được thích:
  8,439
  Điểm thành tích:
  88
  1/5:7x
  2/5:6x
  3/5:3x
  4/5:6x
  5/5:4x
  6/5:9x
  7/5:7x
  8/5:2x
  9/5:3x
  10/5:1x
  11/5:3x
  12/5:8x
  13/5:8x
  14/5:6x
  15/5:4x
  16/5:3x
  17/5:7x
  18/5:3x
  19/5:6x
  20/5:8x
  21/5:7x
  22/5:8x
  23/5:1x
  24/5:7x
  25/5:1x
  26/5:
  9x
  02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,07,08,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  07,08,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,52,53,57,58,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  12,13,14,17,18,19,21,23,24,26,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,52,53,57,58,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  12,13,14,17,18,19,21,23,24,26,28,29,31,32,34,36,37,39,41,42,43,46,47,48,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  4x
  12,13,14,17,18,19,21,23,24,26,28,29,31,32,34,36,37,39,41,42,43,46,47,48,62,63,64,67,68,69,71,73,74,76,78,79,81,82,84,86,87,89,91,92,93,96,97,98
  3x
  12,17,21,23,24,26,28,29,31,32,34,36,37,39,42,43,47,48,62,63,67,68,71,73,74,76,78,79,81,82,84,86,87,89,92,93,97,98
  2x
  12,17,21,23,26,28,32,34,37,39,43,48,62,67,71,73,76,78,81,82,84,86,87,89,92,93,97,98
  1x
  32,34,37,39,43,48,62,67,71,73,76,78,82,84,87,89,93,98
  0x
  76,78,82,84,87,89,93,98
   
 17. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,813
  Được thích:
  267,937
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  @Cuc84
  @ruabi004

  dạo này ae post bài bập bõm thế. Lúc nghỉ, lúc post hết người nọ đến người kia.
   
 18. ruabi004

  ruabi004 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,424
  Được thích:
  9,379
  Điểm thành tích:
  108
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,89,90,91,92,93,97,99
  7x
  00,02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,90,91,99
  6x
  00,02,03,04,05,06,09,20,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,90,91,99
  5x
  03,04,05,06,09,20,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,71,72,73,79,81,82,90,91,99
  4x
  26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,71,72,73,79,81,82,90,91,99
  3x
  37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,71,72,73,79,81,82,90,91,99
  2x
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,71,72,73,79,81,82,90,91,99
  1x
  59,60,61,62,63,64,65,66,69,71,72,73,79,81,82,90,91,99
  0x
  72,73,79,81,82,90,91,99
   
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,813
  Được thích:
  267,937
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  Mức 3 7: (1 số)
  33
  Mức 3 8: (1 số)
  00
  Mức 3 9: (2 số)
  11,44
  Mức 4 0: (3 số)
  04,10,19
  Mức 4 1: (5 số)
  07,16,22,55,88
  Mức 4 2: (1 số)
  86
  Mức 4 3: (7 số)
  01,06,12,36,51,61,92
  Mức 4 4: (7 số)
  03,08,20,27,40,68,80
  Mức 4 5: ( 1 7 số)
  05,17,25,31,46,49,60,62,64,66,70,71,72,77,90,91,98
  Mức 4 6: ( 1 3 số)
  02,09,15,21,29,52,67,69,73,83,89,96,99
  Mức 4 7: (6 số)
  13,18,26,50,54,84
  Mức 4 8: ( 2 1 số)
  23,24,28,30,32,35,37,39,42,45,47,53,65,75,79,81,82,85,87,95,97
  Mức 4 9: ( 1 1 số)
  34,38,41,56,58,63,74,76,78,93,94
  Mức 5 0: (5 số)
  14,43,48,57,59
   
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,813
  Được thích:
  267,937
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x
  Mức 3 7: (1 số)
  00
  Mức 4 0: (1 số)
  19
  Mức 4 5: (1 số)
  06
  Mức 4 6: (1 số)
  15
  Mức 4 7: (3 số)
  11,16,92
  Mức 4 8: (1 số)
  22
  Mức 4 9: (2 số)
  33,44
  Mức 5 0: (1 số)
  29
  Mức 5 2: (1 số)
  88
  Mức 5 3: (1 số)
  66
  Mức 5 4: (1 số)
  60
  Mức 5 5: (4 số)
  08,12,21,62
  Mức 5 6: (2 số)
  27,55
  Mức 5 7: (5 số)
  02,36,51,61,69
  Mức 5 8: (2 số)
  18,40
  Mức 5 9: (8 số)
  01,04,20,26,38,54,79,91
  Mức 6 0: (3 số)
  05,77,80
  Mức 6 1: (4 số)
  07,17,49,71
  Mức 6 2: (5 số)
  09,35,45,72,81
  Mức 6 3: (7 số)
  10,13,14,31,46,68,90
  Mức 6 4: (1 số)
  83
  Mức 6 5: (6 số)
  03,25,37,73,86,97
  Mức 6 6: (3 số)
  50,59,64
  Mức 6 7: (5 số)
  30,52,63,96,99
  Mức 6 8: (1 số)
  39
  Mức 6 9: (3 số)
  23,42,70
  Mức 7 0: (3 số)
  47,67,74
  Mức 7 1: (4 số)
  32,41,53,82
  Mức 7 2: (3 số)
  65,75,93
  Mức 7 3: (4 số)
  28,34,48,76
  Mức 7 4: (4 số)
  43,57,87,89
  Mức 7 6: (2 số)
  56,95
  Mức 7 7: (3 số)
  24,94,98
  Mức 7 8: (2 số)
  84,85
  Mức 8 1: (1 số)
  78
  Mức 8 8: (1 số)
  58
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net