quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

Test dàn 9x-0x đbmb

Thảo luận trong 'Làm quen - Kết bạn - Tâm sự - Nhật ký - Spam' bắt đầu bởi 9roger, 18/5/21.

Lượt xem: 1,554

 1. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  694
  Được thích:
  3,410
  Điểm thành tích:
  93
  18/5
  (9 6s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (8 8s)
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,98,99
  (7 7s)
  00,02,04,05,07,08,09,10,11,14,16,17,18,19,20,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,92,93,96,98
  (6 3s)
  00,04,05,07,08,09,10,11,14,16,18,19,20,25,26,27,28,29,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,72,74,75,80,81,82,83,84,85,86,87,89,93,96
  (4 2s)
  07,09,14,16,18,19,20,25,26,27,28,29,36,37,39,41,43,46,47,48,49,50,52,54,57,59,61,63,64,66,69,70,74,75,81,82,83,84,86,87,89,96
  (3 2s)
  07,14,16,18,19,20,25,26,27,29,36,37,41,46,47,48,50,52,59,61,63,64,66,69,70,81,82,84,86,87,89,96
  (1 8s)
  14,16,18,19,20,29,36,41,46,47,48,63,64,66,69,81,82,86
  (4s)
  19,48,64,69
   
 2. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  694
  Được thích:
  3,410
  Điểm thành tích:
  93
  18/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  19/5:
  (9 5S)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8S)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9S)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,23,25,26,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,46,47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,59,60,63,64,65,68,69,70,71,73,74,75,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9S)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,23,25,26,28,29,30,32,35,36,37,38,40,41,46,47,48,49,50,52,53,56,57,58,59,60,63,64,65,68,69,70,71,73,74,75,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,89,92,95,96
  (5 8S)
  00,02,03,04,05,07,08,10,13,14,15,17,18,19,20,25,26,28,29,30,32,35,36,37,38,40,41,46,47,50,52,53,57,58,59,60,65,68,69,70,71,73,75,77,78,80,81,82,83,85,86,87,89,95,96,97,98,99
  (4 6S)
  00,02,03,04,05,07,08,10,13,14,15,17,18,19,20,25,28,29,30,35,36,37,38,41,46,47,53,57,58,59,60,65,68,69,70,71,73,78,80,81,82,83,85,86,87,96
  (3 6S)
  03,05,07,08,10,13,14,15,17,18,19,20,25,28,29,30,35,37,41,46,47,53,57,58,59,65,68,69,70,80,82,83,85,86,87,96
  (2 8S)
  03,08,10,13,14,15,17,18,19,20,25,29,30,35,37,46,47,53,58,59,68,69,70,80,82,85,85,96
  (1 8S)
  03,08,10,13,18,25,29,30,35,37,58,59,68,70,80,82,85,96
  (9 S)
  08,18,30,35,37,58,70,80,85
   
 3. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  694
  Được thích:
  3,410
  Điểm thành tích:
  93
  18/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  19/5:MISS
  20/5:
  (96s - 17/36)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (88s - 19/36)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (77s - 21/36)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,35,36,37,38,40,41,46,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,98
  (69s - 22/36)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,31,32,36,38,41,46,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,68,69,70,71,74,75,76,78,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,98
  (60s - 23/36)
  00,02,06,08,09,10,11,13,14,15,17,18,19,20,21,23,26,28,29,30,31,32,36,38,41,46,50,52,53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,66,68,69,70,71,74,75,76,78,81,82,83,86,87,88,89,90,91,93,95,96,98
  (55s - 24/36)
  00,02,06,08,09,10,11,13,14,15,17,18,19,20,21,23,26,28,29,30,31,32,36,38,41,50,52,53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,66,68,69,70,75,76,78,81,82,86,87,88,90,91,93,95,96,98
  (45s - 24/36)
  00,02,09,10,11,13,14,15,18,19,20,21,23,26,28,29,30,31,41,50,52,53,54,56,57,59,60,63,64,65,66,68,69,70,75,76,78,81,82,86,87,88,90,96,98
  (36s - 25/36)
  02,09,10,11,14,18,19,20,21,23,26,28,29,30,41,50,52,53,54,57,59,60,64,65,69,70,75,76,78,81,82,86,87,90,96,98
  (18s - 26/36)
  09,10,14,18,19,20,29,54,59,64,65,69,75,78,86,90,96,98
  (9s - 27/36)
  10,14,18,19,20,64,65,86,96
  (6s - 28/36)
  10,18,19,20,65,86
  (2s - 31/36)
  10,18
  BTĐ: 10
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/5/21
 4. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  694
  Được thích:
  3,410
  Điểm thành tích:
  93
  18/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  19/5:MISS
  20/5:9x8x
  21/5:
  (87s)
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,43,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  (80s)
  00,01,02,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,34,36,38,39,40,41,43,45,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,98
  (77s)
  00,01,02,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,36,38,39,40,41,43,45,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,98
  (65s)
  00,01,05,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,23,25,27,28,29,31,32,36,40,41,45,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,68,69,70,72,73,74,75,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,98
  (53s)
  00,01,05,07,08,09,10,12,14,17,18,19,20,21,23,25,28,29,32,41,45,47,50,51,52,54,55,56,58,59,63,64,65,68,69,70,73,74,75,78,80,81,82,85,86,87,89,90,91,92,95,96,98
  (44s)
  00,01,05,07,08,09,10,14,18,19,20,23,25,28,29,32,41,45,50,51,52,54,55,56,58,59,65,69,70,74,75,78,80,81,85,86,87,89,90,91,92,95,96,98
  (38s)
  00,01,05,07,08,09,10,14,18,19,20,23,25,28,29,41,45,50,52,54,55,56,58,65,69,70,74,75,78,80,81,85,86,87,89,90,92,98
  (21s)
  01,07,09,10,18,19,25,28,29,52,55,56,65,69,70,78,81,87,89,90,98
  (16s)
  01,09,10,18,19,25,28,29,52,65,69,70,78,81,87,89
  (4s)
  10,18,19,89
   
 5. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  694
  Được thích:
  3,410
  Điểm thành tích:
  93
  18/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  19/5: MISS
  20/5: 9x8x
  21/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  22/5:
  (96s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  (84s)
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,11,13,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  (79s)
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,11,13,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,74,75,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  (69s)
  00,01,02,03,05,07,08,10,11,13,16,18,19,20,21,22,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,74,75,80,83,84,85,86,87,88,89,91,92,98
  (58s)
  02,05,08,10,13,16,18,19,20,21,22,24,25,28,29,30,31,32,35,38,39,40,43,46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,74,75,80,83,84,85,86,87,88,89,91,92,98
  (45s)
  02,08,10,13,16,18,20,21,22,24,25,28,29,30,31,32,35,38,39,40,43,46,48,50,52,53,56,57,58,61,62,63,64,65,66,68,69,74,80,83,84,85,86,88,98
  (36s)
  02,08,10,13,20,25,28,29,30,31,35,38,39,43,50,52,53,56,57,58,61,62,63,64,65,66,68,69,74,80,83,84,85,86,88,98
  (28s)
  02,08,10,13,20,28,29,30,31,35,38,43,50,52,53,57,58,61,62,63,64,65,66,68,80,83,86,98
  (13s)
  08,10,13,20,29,35,38,53,61,65,68,80,83
  (5s)
  38,65,68,80,83
  (2s)
  38,68
  BTD: 68
   
  Tranduz, gialinh123, Caothuthieulam and 1 người khác Thích điều này.
 6. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  694
  Được thích:
  3,410
  Điểm thành tích:
  93
  PP2: Range 1d
  DÀN 1:5
  (96s - 7/16)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  (90s - 8/16)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  (70s - 9/16)
  00,01,02,03,05,07,08,10,11,13,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,74,75,80,83,84,85,86,87,88,89,91,92,98
  (45s - 10/16)
  02,08,10,13,16,18,20,21,22,24,25,28,29,30,31,32,35,38,39,40,43,46,48,50,52,53,56,57,58,61,62,63,64,65,66,68,69,74,80,83,84,85,86,88,98
  (28s - 11/16)
  02,08,10,13,20,28,29,30,31,35,38,43,50,52,53,57,58,61,62,63,64,65,66,68,80,83,86,98
  (13s - 12/16)
  08,10,13,20,29,35,38,53,61,65,68,80,83
  (5s - 13/16)
  38,65,68,80,83
  (2s - 14/16)
  38,68
  (1s - 15/16)
  68

  DÀN 2:6
  (91s - 9/16)
  00,01,02,03,04,05,07,08,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (78s - 10/16)
  00,02,03,05,07,08,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,74,75,78,80,81,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  (55s - 11/16)
  02,05,08,10,13,14,16,18,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,34,35,38,39,40,43,47,50,52,53,57,58,61,62,63,64,65,66,68,69,70,74,75,80,83,84,85,86,87,88,91,92,94,95,96,98
  (33s - 12/16)
  08,10,13,14,20,24,25,28,29,30,31,32,35,38,50,53,57,58,61,64,65,68,69,70,74,80,83,84,85,86,87,92,98
  (14s - 13/16)
  10,13,20,25,29,30,35,38,50,65,68,80,83,98
  (8s - 14/16)
  10,20,35,38,65,68,80,83
  (3s - 15/16)
  38,68,80

  DÀN 3:7
  (97s - 9/16)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (93s - 10/16)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (84s - 11/16)
  00,02,03,04,05,07,08,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,73,74,75,77,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (67s - 12/16)
  00,02,07,08,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,43,44,47,50,52,53,54,55,57,58,61,62,63,64,65,66,68,69,70,73,74,75,77,80,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  (50s - 13/16)
  07,08,10,13,14,17,19,20,22,24,25,28,29,30,31,32,34,35,38,39,40,43,44,47,50,52,53,57,58,61,62,64,65,66,68,69,70,74,75,80,83,84,85,86,87,88,92,95,98,99
  (32s - 14/16)
  08,10,13,14,17,20,24,25,28,29,30,31,35,38,39,40,53,57,62,64,65,68,69,70,74,80,83,84,86,87,95,98
  (14s - 15/16)
  10,20,25,28,29,35,38,39,64,65,68,80,84,98
  (4s - 16/16)
  20,68,80,84

  DÀN 4:8
  (96s - 11/16)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (92s - 12/16)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (82s - 13/16)
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  (54s - 14/16)
  00,05,07,08,10,13,14,17,19,20,21,24,25,28,29,30,31,32,35,37,38,39,40,47,50,53,55,57,58,61,62,64,65,66,68,69,70,73,74,75,76,77,79,80,83,84,85,86,87,91,95,96,98,99
  (32s - 15/16)
  07,08,10,14,17,19,20,25,28,29,30,31,35,38,39,57,64,65,68,69,70,73,74,75,77,80,84,85,86,87,95,98
  (16s - 16/16)
  20,25,28,29,35,39,64,65,68,69,70,74,75,80,84,87
   
  Tranduz, gialinh123, bangbangbang and 1 người khác Thích điều này.
 7. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  694
  Được thích:
  3,410
  Điểm thành tích:
  93
  PP3: Range 2
  DÀN 1: 5
  (94s - 5/16)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99
  (87s - 6/16)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,98
  (78s - 7/16)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,18,19,20,21,22,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,96,98
  (65s - 8/16)
  00,02,03,04,07,08,09,10,13,14,18,20,21,22,24,25,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,50,52,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,68,69,70,74,75,76,77,78,80,81,84,85,86,87,88,92,96,98
  (55s - 9/16)
  00,02,04,07,08,09,10,14,18,20,21,22,24,25,28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,43,46,47,48,50,52,54,55,56,57,58,59,63,64,65,66,68,69,70,74,75,76,80,81,85,86,87,92,98
  (39s - 10/16)
  00,02,07,09,10,14,18,20,22,25,29,30,31,32,34,35,36,38,43,47,48,52,54,55,57,58,63,64,65,66,68,69,70,74,75,80,85,92,98
  (20s - 11/16)
  10,18,20,25,29,30,32,35,36,38,47,52,54,58,65,68,69,70,74,98
  (15s - 12/16)
  10,20,25,29,30,32,36,38,52,54,58,65,68,70,74
  (8s - 13/16)
  10,25,29,30,65,68,70,74
  (1s - 14/16)
  65
  DÀN 2: 6
  (95s - 7/16)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99
  (88s - 8/16)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,96,98
  (84s - 9/16)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,96,98
  (71s - 10/16)
  00,01,02,04,05,07,08,09,10,11,13,14,16,18,19,20,21,22,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,46,47,48,50,52,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,92,98
  (48s - 11/16)
  00,07,09,10,14,18,20,21,25,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,47,48,50,52,54,55,57,58,59,61,63,64,65,68,69,70,74,75,78,80,81,83,85,87,89,98
  (33s - 12/16)
  07,09,10,14,18,20,25,29,30,31,32,34,35,36,38,41,43,47,50,52,54,58,61,63,65,68,69,70,74,80,81,87,98
  (16s - 13/16)
  10,18,25,29,30,32,36,38,52,54,65,68,69,70,74,81
  (7s - 14/16)
  10,25,29,38,65,70,74
  (1s - 15/16)
  70
  DÀN 3: 7
  (96s - 10/16)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (85s - 11/16)
  00,02,03,05,07,08,09,10,11,13,14,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,98
  (69s - 12/16)
  00,02,03,05,07,08,09,10,13,14,16,18,19,20,21,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,46,47,50,52,53,54,55,57,58,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,96,98
  (47s - 13/16)
  09,10,13,14,16,18,19,20,21,25,28,29,30,31,32,35,36,38,43,46,50,52,54,55,58,61,63,64,65,68,69,70,72,73,74,75,76,80,81,82,83,85,86,87,91,92,98
  (28s - 14/16)
  10,18,25,29,30,32,35,36,38,52,54,58,61,63,64,65,68,69,70,72,74,75,76,80,81,83,85,98
  (15s - 15/16)
  10,18,25,30,35,36,38,63,65,68,70,74,80,81,85
  (2s - 16/16)
  65,70
  DÀN 4: 8
  (94s - 12/16)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (78s - 13/16)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,43,46,47,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,94,95,96,98
  (61s - 14/16)
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,13,14,16,18,19,20,21,25,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,46,49,50,52,54,58,59,61,63,64,65,68,69,70,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,85,86,87,91,92,94,95,96,98
  (35s - 15/16)
  03,05,07,08,09,10,13,16,18,19,25,29,30,31,35,36,38,58,61,63,64,65,68,69,70,72,74,75,76,80,81,83,85,86,98
  (14s - 16/16)
  09,10,16,18,19,30,36,38,65,68,70,76,85,86
   
 8. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  694
  Được thích:
  3,410
  Điểm thành tích:
  93
  18/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  19/5: MISS
  20/5: 9x8x
  21/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  22/5:9x8x7x6x5x4x3x
  23/5:
  (95s)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (89s)
  00,02,03,04,06,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99
  (75s)
  00,02,08,09,10,11,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,74,75,76,79,80,81,82,83,84,86,88,89,91,92,93,95,96,98,99
  (67s)
  00,08,10,11,13,14,15,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,53,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,74,75,79,80,81,82,83,84,86,88,89,91,92,93,95,96,98,99
  (56s)
  08,10,11,13,14,18,19,20,24,26,28,29,30,31,33,35,36,38,39,40,41,43,44,46,47,48,53,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,68,69,70,71,75,79,80,81,82,83,84,86,88,89,91,92,93,96,98
  (42s)
  08,10,13,19,20,26,28,29,31,35,36,38,39,40,41,43,46,47,48,53,56,57,58,59,60,64,65,68,69,70,71,75,79,80,81,83,84,86,91,93,96,98
  (33s)
  08,10,19,20,26,28,29,31,35,36,38,39,41,46,47,48,53,56,57,58,59,60,64,65,68,69,71,80,81,86,91,93,96
  (29s)
  08,10,19,20,26,29,31,35,36,41,46,47,48,53,56,57,58,59,60,64,65,68,69,71,80,81,86,91,93
  (16s)
  08,19,20,26,35,36,46,48,53,57,59,64,68,69,80,86,91
  (7s)
  35,46,48,53,57,68,69,80
  BTD:57
   
  Tranduz, Xuanthuy179gialinh123 Thích điều này.
 9. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,401
  Điểm thành tích:
  93
  bạn cho mình hỏi những dàn pp2 va pp3 là loại dàn gì vậy bạn ơi
   
  TranduzXuanthuy179 thích điều này.
 10. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  694
  Được thích:
  3,410
  Điểm thành tích:
  93
  18/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  19/5: MISS
  20/5: 9x8x
  21/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  22/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  23/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  24/5:
  (96s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99
  (88s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99
  (75s)
  00,02,03,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,65,66,68,69,70,71,74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,98
  (66s)
  00,02,03,05,06,07,08,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,29,30,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,52,53,55,56,57,58,59,60,63,65,66,68,69,70,74,75,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,95,96,98
  (59s)
  00,02,03,05,06,07,08,10,11,14,15,16,18,19,20,25,26,29,30,35,36,38,39,40,41,45,46,47,48,50,52,53,56,57,58,59,60,63,65,66,68,69,70,74,75,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,96,98
  (48s)
  02,03,05,07,08,10,14,15,16,18,19,20,25,26,29,30,35,36,38,41,45,46,47,48,50,52,53,56,57,58,59,60,65,66,69,70,74,75,80,81,82,83,85,86,89,92,96,98
  (35s)
  02,10,14,15,18,20,25,26,29,30,35,36,38,41,46,47,48,50,52,53,56,57,58,59,60,65,69,70,75,80,81,85,86,89,96
  (24s)
  10,14,15,18,20,25,26,29,30,36,41,46,47,48,58,60,65,69,70,75,80,85,86,96
  (14s)
  10,14,15,20,25,26,29,36,48,60,65,70,80,86
  (7s)
  10,14,20,25,29,48,70
  (3s)
  20,25,70
  (2s)
  25,70
  BTĐ: 70
   
  Chỉnh sửa cuối: 23/5/21
  mr8386, Caothuthieulamgialinh123 Thích điều này.
 11. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  694
  Được thích:
  3,410
  Điểm thành tích:
  93
  mình tạo từ 25 đến 36 dàn random bạn ạ :D
   
  gialinh123 thích bài này.
 12. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,401
  Điểm thành tích:
  93
  dàn ngon thế mà bạn ko chịu lên đều để mọi người tham khảo.
   
  mr8386 thích bài này.
 13. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  694
  Được thích:
  3,410
  Điểm thành tích:
  93
  Nó cũng là hên xui thôi bạn ạ :D
  Từ mai sẽ góp vui bên khu bác quedau1981
   
  mr8386, Caothuthieulam, Fande and 1 người khác Thích điều này.
 14. binhboy

  binhboy Lính mới

  Tham gia:
  6/11/18
  Bài viết:
  6
  Được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  3
  Nghề nghiệp:
  Kinh doanh tự do
  đúng là hên xui thật. cần phải ngâm cứu nhiều hơn
   
 15. Nhabep9xxx

  Nhabep9xxx Lính mới

  Tham gia:
  19/5/21
  Bài viết:
  4
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  dàn quá tuyệt
   

Cộng đồng Ketqua1.net