quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

THẢO LUẬN XSMB NGÀY 08/9/2020

Thảo luận trong 'THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN BẮC' bắt đầu bởi quedau1981, 7/9/20.

Lượt xem: 147,647

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. damchatdoi

  damchatdoi Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  30/5/18
  Bài viết:
  204
  Được thích:
  1,302
  Điểm thành tích:
  93
  20tr ko đủ ! 68 số k3 còn xịt 4 ngày..đỏ đen thoi bạn!
   
 2. Dragon86

  Dragon86 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/2/20
  Bài viết:
  604
  Được thích:
  1,621
  Điểm thành tích:
  93
  DÀN TỔNG HỢP 5 ĐÀI 3 MIỀN TOÀN QUỐC 8/9:
  =============
  8/9: Miền Bắc
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,11,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,31,33,34,35,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,11,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,31,33,34,37,38,40,42,45,46,47,49,50,51,52,54,55,59,61,62,63,64,66,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  01,02,03,05,06,07,11,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,33,34,38,40,45,46,47,49,50,51,52,54,55,59,61,62,63,64,66,70,73,75,77,78,80,81,82,83,85,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (4 9 số)
  02,07,11,14,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,33,34,38,40,45,49,50,51,52,54,55,59,61,62,64,66,70,73,75,77,78,81,82,83,85,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  (3 9 số)
  07,11,14,18,19,21,22,23,24,25,28,29,33,34,38,45,49,50,51,52,54,55,59,61,62,70,75,77,78,81,82,85,88,89,91,94,95,98,99
  (2 9 số)
  07,14,18,19,21,22,23,25,28,29,33,34,38,45,50,51,52,54,55,62,78,81,82,85,89,91,94,95,98
  (1 9 số)
  07,19,21,22,23,25,28,29,38,45,50,51,52,62,78,82,89,91,98
  (9 số)
  21,22,23,28,38,52,78,82,89
  ================
  8/9: Nam - Bạc Liêu
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,04,05,06,07,12,14,15,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,04,05,06,07,12,14,15,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,04,05,06,07,12,14,15,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,92,97
  5x
  04,07,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,92,97
  4x
  04,07,20,21,22,27,28,29,32,34,37,41,42,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,92,97
  3x
  04,07,34,37,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,92,97
  2x
  04,07,34,37,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,64,70,73,77,80,82,83,84,85,86,87,92,97
  1x
  07,34,37,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,80,82,86,87,92,97
  0x
  50,51,52,53,54,55,56,57,59
  ==============
  8/9: Trung - Đắc Lắc
  9x
  01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,04,05,06,07,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,57,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,99
  6x
  01,04,05,06,07,09,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,24,26,27,28,29,30,33,36,37,39,40,41,43,46,47,48,49,51,57,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,99
  5x
  01,04,06,07,09,10,11,13,21,22,24,26,27,28,29,30,33,36,37,39,40,41,43,46,47,48,49,51,57,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93
  4x
  01,04,06,07,09,10,11,13,21,22,24,26,27,28,29,30,33,36,37,39,40,41,43,46,47,48,49,51,57,59,60,61,62,63,65,66,67,68,72,73,76,77,79,81,82,83,91,92,93
  3x
  01,04,06,07,09,10,11,13,21,22,24,26,27,28,29,30,33,36,37,39,40,41,46,47,49,60,63,66,72,73,76,77,79,81,82,83,91,92,93
  2x
  01,04,06,07,09,10,11,21,22,27,29,40,46,47,49,60,63,66,72,73,76,77,79,81,82,83,91,92,93
  1x
  06,09,21,22,27,29,40,46,47,49,60,63,66,72,73,76,77,79,81
  0x
  06,09,21,22,27,29,40,46,47
  ==============
  8/9: HCM VIP
  (9 5 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,14,16,17,19,20,21,24,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,96,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,14,16,17,19,20,21,26,27,29,30,32,33,36,37,38,39,41,43,44,46,47,48,49,50,51,55,56,57,58,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,96,98,99
  (5 9 số)
  00,02,03,06,07,08,09,10,11,14,16,19,20,21,26,27,29,30,32,33,37,38,39,41,43,44,46,47,49,50,56,57,58,61,62,63,65,66,67,68,69,73,76,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,96,98,99
  (4 9 số)
  00,03,06,07,09,10,11,14,16,21,26,27,29,30,37,38,39,41,43,44,46,47,49,50,56,57,58,61,62,63,65,66,67,68,69,73,76,78,80,82,83,87,88,89,93,94,96,98,99
  (3 9 số)
  00,03,06,09,10,11,14,16,21,26,27,29,30,37,38,39,41,50,56,58,61,62,63,66,67,69,73,76,78,80,82,83,87,89,93,94,96,98,99
  (2 9 số)
  03,10,11,14,16,21,26,29,30,37,38,39,41,50,56,58,66,67,69,73,76,78,83,87,89,94,96,98,99
  (1 9 số)
  03,14,21,26,30,37,38,41,50,58,66,67,73,76,78,87,94,96,99
  (9 số)
  26,37,58,67,73,76,78,87,96
  ===============
  8/9: HN VIP
  9 5(số)
  02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 (số)
  07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 (số)
  07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,34,35,36,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 (số)
  07,08,09,12,13,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,34,35,36,39,41,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,66,67,68,69,71,72,75,76,77,78,79,81,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  5 8 (số)
  09,13,16,17,18,21,22,23,25,26,27,29,35,36,39,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,67,68,69,71,72,75,76,77,78,79,81,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  4 8 (số)
  09,16,17,18,21,22,25,26,27,29,36,43,44,45,48,49,52,53,54,57,58,59,61,62,63,67,68,69,71,72,75,76,77,78,79,81,85,86,87,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  3 8 (số)
  09,17,18,21,25,26,27,43,44,45,48,49,52,53,54,57,58,59,61,63,67,68,69,71,72,77,79,81,86,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  2 8 (số)
  18,25,27,43,44,45,49,52,53,54,57,58,59,63,67,68,69,71,77,79,81,89,93,94,95,97,98,99
  1 8 (số)
  27,45,49,53,54,57,58,59,77,79,81,89,93,94,95,97,98,99
  8 (số)
  27,49,59,77,89,95,98,99
   
  hongquang123, danmoclop188, nhym_68 and 1 người khác Thích điều này.
 3. Demacia

  Demacia Lính mới

  Tham gia:
  21/4/19
  Bài viết:
  115
  Được thích:
  195
  Điểm thành tích:
  43
  06/09
  BTL : 50 xịt
  STL : 00 nhận 00
  07/09
  BTL: 05 xịt
  STL : 55**,50 xịt
  08/09
  BTL : 45
  STL : 04,40
  Đề bộ : 04
   
  TieuHuyenTu, Nhat123321Giomuathu123 Thích điều này.
 4. MaxBinh8899

  MaxBinh8899 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  30/9/18
  Bài viết:
  243
  Được thích:
  937
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Đào vàng
  Quay trở lại diễn đàn đánh song thủ lô khung 3 ngày
  8/9- 10/9: 24,69
  Điểm đánh 10-20-40 nhẹ nhàng tình cảm
  Chúc ace may mắn ;111
   
  Covip1986 thích bài này.
 5. Coi0113

  Coi0113 Lính mới

  Tham gia:
  18/7/19
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  10
  Điểm thành tích:
  3
  MIỀN BẮC NGÀY 08/09/2020

  SONG THỦ LÔ : 48-84

  BẠCH THỦ LÔ: 65

  LÔ KHUNG 3 NGÀY: 08-80 (N1)
  Chúc tất cả ae rr
  Vạn sự tùy duyên!!!
   
 6. Tuancan77

  Tuancan77 Lính mới

  Tham gia:
  6/5/16
  Bài viết:
  190
  Được thích:
  492
  Điểm thành tích:
  63
  STL 171
  Cặp này chỉ ra 1 con.
   
 7. Maisegiau

  Maisegiau Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  10/10/19
  Bài viết:
  768
  Được thích:
  3,007
  Điểm thành tích:
  93
  08/09
  BTL : 59
  STL : 33-96
  ĐỀ chạm 0 . Tổng 267.
  TTĐ : 20-60-70-80. STĐ :70 -80 .Chúc ae mm .
   
  Domdom93, Covip1986Cuong180620071989 Thích điều này.
 8. leonadvance

  leonadvance Lính mới

  Tham gia:
  4/7/15
  Bài viết:
  92
  Được thích:
  244
  Điểm thành tích:
  33
  Nghề nghiệp:
  DESIGNER
  Ngày 01/9
  BTL: 56 - STL: 56-59 (CẶP LÔ THEO BẠC NHỚ) = 56**-59*
  Ngày 02/9
  BTL: 75 - STL: 75-57 (SONG SIÊU PHẨM LÔ RƠI) = 75*
  Ngày 03/9
  BTL: 82 - STL: 28-82 (BAO NỔ TOÀN MIỀN BẮC) = 82**
  Ngày 04/9

  BTL: 87 - STL: 87-78 (CÓ NỔ TAN TRƯỜNG QUAY) = MISS
  Ngày 05/09:
  BTL: 76 - STL: 76-79= MISS
  Ngày 06/09:
  BTL: 68 - STL: 68-86 (BAO NỔ TOÀN MB) = 68*
  Ngày 07/09:
  BTLĐ: 63 - STĐL: 63-36 = MISS

  Ngày 08/09:
  STL: 56-59
  10S VIP:

  040 56 59 363 85 86 80 81 (ÍT NỔ 4 LÔ)


  ;a64CHĂN NUÔI LOTTO CẶP KHUNG 3 NGÀY;a64
  ;a65LẦN 1:
  CẶP 56-65 (TỪ 01-03/09) Ăn 56** N1
  ;a65LẦN 2:
  CẶP 36-63 (TỪ 02-04/09) Ăn 36* N1
  ;a65 LẦN 3:
  CẶP 38-83 (TỪ 03-05/09) Ăn 83**-38* N1
  ;a65LẦN 4:
  CẶP 08-80 (TỪ 04-06/09) Ăn 80** N1
  ;a65LẦN 5:
  CẶP 03-30 (TỪ 05-07/09) Ăn 03*-30* N1

  ;a65LẦN 6:
  CẶP 04-40 (TỪ 06-08/09):

  ĐẶC BIỆT THEO NGÀY: 07-09-2020 = NỔ???

  MB 72s:
  00,01,02,04,05,06,07,08,10,11,
  13,14, 15,16,17,18,20,22,23,24,
  25,26,27,28, 31,32,33,34,35,36,
  37,38,50,51,52,53, 54,55,56,57,
  60,61,62,63,64,65,66,68, 70,71,
  72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,
  84,86,87,88,90,91,92,93,95,96,
  97,98

  MB 65s:
  00,01,02,04,05,06,07,08,10,11,
  15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,
  27, 31,32,33,34,35,36,37,38,50,
  51,52, 54,55,56,57,60,61,62,63,
  64,65,66, 70,71,72,73,74,75,77,
  78,80,81,82, 84,86,87,88,90,91,
  92,93,95,96,97
   
 9. henxui2013

  henxui2013 Lính mới

  Tham gia:
  9/10/13
  Bài viết:
  18
  Được thích:
  45
  Điểm thành tích:
  13
  [email protected] giải giấc mơ giùm em .Cho em biết điềm may hay xui với ạ.
  Em.nằm mơ qua nhà bà dì chơi thì em bị đau bụng nên chạy ra sau nhà bà dì để giải quyét thì vào toilet thấy nó kiểu ngồi bệt(như kiểu xưa)và thay toilet hơi dơ nên em đi ra.Em thấy khoảng sân rộng đằng xa là cái gieng nưa nên em ngồi bên gốc ị luôn ạ xong roi em lấy giấy lượm cục shit lên(xin loi anh vì em ghi rõ ràng để anh giải chính xác ạ mong các bạn đọc thông cảm giúp em)Mà lạ cục shit của em lại là màu trắng nhỏ thôi ạ.CÁm ơn bác đã dọc bài
   
  TUYENDO thích bài này.
 10. Tapdanhlo90

  Tapdanhlo90 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/7/19
  Bài viết:
  314
  Được thích:
  1,538
  Điểm thành tích:
  93
  Xin phép mod e chửi cái
  Tiên xư bọn VCB e dấu vợ có quỹ đen đc 50tr để đánh .xác định là bám dàn đề bác mod mỗi ngày kiếm tiền ubia. Mà thế méo nào cái giao diện bọn VCB nó thay đổi nên phải ra n.h kích hoạt lại mk. Thế là e bận ko ra đc nên ko đánh đc trên web nên toàn báo lô mồm đen tháng mất bay 30 củ. Điên quá ra n.h báo nó ko có tn đổi mk xong nó làm thủ tục xong lại bảo chờ có trong ngày.cuối cùng e lại đợi và ko thấy tn đâu và ngứa tay lại báo mồm và lại bay mất 15tr nữa.hnay e quyết định ra chỗ khác làm và đợi trong 10p có tn đổi mk và đã thành công.may là còn 5tr nữa để bám bác hàng ngày.e xin hết.
  Mong ae đừng bám lô quá vì lô chết nhanh lắm nếu ko có pp đánh. Nên đánh đề dàn mỗi ngày kiếm tiền cốc bia thôi. Chúc mod và dd luôn mm.
   
 11. SMKT-4781

  SMKT-4781 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  28/6/20
  Bài viết:
  220
  Được thích:
  1,182
  Điểm thành tích:
  93
  7/9
  Btl xịt
  Stl nhận 11
  8/9
  Btl 70 lot 51
  Stl 41 42
   
 12. Bo_Cong_Anh

  Bo_Cong_Anh Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/8/15
  Bài viết:
  2,268
  Được thích:
  6,820
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Buôn bán
  Lô 01 đề c0.
   
  quynhanh369, Maisegiauduc_anh Thích điều này.
 13. billmulti

  billmulti Lính mới

  Tham gia:
  10/9/17
  Bài viết:
  150
  Được thích:
  133
  Điểm thành tích:
  43
  8/9:
  Btl: 55
  Stl: 45-54

  ĐB: CHẠM 5
   
  locphatvn68TieuHuyenTu thích điều này.
 14. lodenambac

  lodenambac Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  31/3/19
  Bài viết:
  3,603
  Được thích:
  5,837
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Phụ Hồ
  Ngày 08/9
  BTL: 16
  STL: 17,71
  Dàn đề 36 số: Chạm 1,2
  Kết Chạm 2 Tổng 3
  STĐ: 12,21
  wind
   
  TieuHuyenTuCovip1986 thích điều này.
 15. nhatcomicvn

  nhatcomicvn Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/1/20
  Bài viết:
  191
  Được thích:
  1,420
  Điểm thành tích:
  93
  Lâu rồi mới quay lại forum, chắc ae vào bờ hết rồi :D. Chúc ae hôm nay rực rỡ
   
  channuoixoso, Hetnolanghi, Rooster and 1 người khác Thích điều này.
 16. Ruby6886

  Ruby6886 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  26/11/10
  Bài viết:
  472
  Được thích:
  663
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Civil engineering
  Lô bt: 63
  Đề: Tổng 1,6
  Chúc ace chiến thắng!
   
 17. 0868

  0868 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  29/10/19
  Bài viết:
  387
  Được thích:
  2,083
  Điểm thành tích:
  93
  MB 8/9

  BTL: 55 (22)

  STL: 171 - N2/3

  Xiên quây: ( 88 99 171 797 )
  ...

  Chúc ACE may mắn!
   
  Giang1111, Rooster, TieuHuyenTu and 1 người khác Thích điều này.
 18. nvnam1996

  nvnam1996 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/4/17
  Bài viết:
  97
  Được thích:
  736
  Điểm thành tích:
  83
  Hiện tẠi thì e đang vốn 30tr
  Theo khung tỉ lệ 1 3 10
  Nếu tạch e dự nốt vốn theo khung 2
  90 250 để gỡ đc ít nào hay ít đấy. Để giảm tỉ lệ thua hết từ khung 3 đầu. Chứ lô đề ai giám khẳng định k thua
   
  Hankyung thích bài này.
 19. bachthu71

  bachthu71 Lính mới

  Tham gia:
  14/3/14
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  486
  Điểm thành tích:
  63
  Nay bận chưa lên dàn ah bác quyet ơi
   
  quedau1981 thích bài này.
 20. Rooster

  Rooster Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  29/6/20
  Bài viết:
  316
  Được thích:
  2,781
  Điểm thành tích:
  93
  Vẫn xa bờ loạn lạc a ơi
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net