quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

XSMN THỨ 6 NGÀY 18/06/2021: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 17/6/21.

Lượt xem: 926

 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  $$$
   
  Baogiotrovegialinh123 thích điều này.
 2. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  19,401
  Được thích:
  19,384
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMN THỨ 6 NGÀY 18/06/2021: BÌNH DƯƠNG
  LOTTO : 88

  ĐB : 78
   
  Baogiotrovegialinh123 thích điều này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT VĨNH LONG
  Dan 95 so. Thang neu 41/100 Win.
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 91 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,
  24,26,27,28,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 90 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,
  24,26,27,28,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 44/100 Win.
  03,04,05,06,07,08,10,11,13,14,
  15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,
  27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,42,43,44,45,46,48,49,50,
  52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 45/100 Win.
  03,04,05,06,07,08,10,11,13,14,
  15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,
  27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,42,43,44,45,46,49,50,52,
  53,54,55,56,57,59,60,61,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,90,91,92,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 77 so. Thang neu 46/100 Win.
  03,04,06,07,08,10,11,13,14,15,
  16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,
  28,31,32,33,34,35,37,38,39,40,
  42,43,45,46,49,50,52,53,54,55,
  56,57,59,60,61,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,
  91,92,95,96,97,98,99,
  Dan 74 so. Thang neu 47/100 Win.
  03,04,06,07,08,11,13,14,15,16,
  17,18,19,21,22,24,26,27,28,31,
  32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,
  45,46,50,52,53,54,55,56,57,59,
  60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,90,91,92,95,
  96,97,98,99,
  Dan 69 so. Thang neu 48/100 Win.
  03,04,06,07,08,11,13,15,16,17,
  18,19,21,22,24,26,27,28,31,32,
  33,34,35,37,38,39,42,43,46,50,
  52,53,54,55,56,57,59,60,61,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,90,91,92,95,96,97,98,99,
  Dan 61 so. Thang neu 49/100 Win.
  03,04,06,07,08,11,13,15,16,17,
  19,22,24,26,27,28,31,32,33,34,
  35,37,38,39,42,46,50,52,53,54,
  55,57,59,60,61,64,65,66,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,90,92,96,98,
  99,
  Dan 54 so. Thang neu 50/100 Win.
  03,04,07,11,13,15,16,17,19,22,
  24,26,27,28,31,32,33,34,35,37,
  38,42,46,50,52,53,54,55,57,59,
  60,61,64,65,66,67,68,72,73,74,
  75,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  92,96,98,99,
  Dan 46 so. Thang neu 51/100 Win.
  04,07,11,13,15,16,17,19,22,26,
  27,28,31,32,33,34,35,37,42,46,
  52,53,54,55,57,59,60,64,65,66,
  67,68,72,73,74,75,79,80,81,83,
  84,85,87,92,98,99,
  Dan 37 so. Thang neu 52/100 Win.
  04,07,11,13,16,17,19,26,27,28,
  32,33,35,37,42,46,53,54,55,57,
  59,60,64,65,66,67,73,74,75,79,
  80,81,83,85,87,92,98,
  Dan 30 so. Thang neu 53/100 Win.
  04,07,11,13,19,26,27,28,32,33,
  35,42,53,54,55,57,59,60,64,65,
  67,73,74,75,79,81,83,85,87,92,
  Dan 22 so. Thang neu 54/100 Win.
  11,13,19,32,35,42,53,54,55,57,
  59,60,64,65,73,74,79,81,83,85,
  87,92,
  Dan 20 so. Thang neu 55/100 Win.
  11,13,19,32,35,42,53,54,55,57,
  59,60,65,73,74,79,81,83,85,87,
  Dan 13 so. Thang neu 56/100 Win.
  11,13,19,35,53,57,59,60,73,74,
  79,81,87,
  Dan 9 so. Thang neu 57/100 Win.
  13,19,53,57,59,60,73,79,81,
  Dan 8 so. Thang neu 58/100 Win.
  19,53,57,59,60,73,79,81,
  Dan 4 so. Thang neu 59/100 Win.
  53,57,73,79,
  Dan 3 so. Thang neu 60/100 Win.
  53,73,79,
  Dan 1 so. Thang neu 61/100 Win.
  73,
   
  khucdoanh686, Hang123, Baogiotrove and 1 người khác Thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT BÌNH DƯƠNG
  Dan 94 so. Thang neu 42/100 Win.
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,
  95,96,97,99,
  Dan 93 so. Thang neu 43/100 Win.
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,
  96,97,99,
  Dan 88 so. Thang neu 44/100 Win.
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,91,92,93,94,95,96,99,
  Dan 85 so. Thang neu 45/100 Win.
  01,02,04,05,06,07,08,10,11,12,
  13,14,15,18,19,20,21,22,26,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,
  39,40,41,42,43,44,46,47,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,
  93,94,95,96,99,
  Dan 81 so. Thang neu 46/100 Win.
  01,02,04,05,06,07,08,10,11,12,
  13,14,15,18,19,20,21,22,26,27,
  29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,
  41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,
  99,
  Dan 72 so. Thang neu 47/100 Win.
  01,02,04,05,06,07,08,10,11,12,
  13,14,15,18,19,20,26,27,29,30,
  31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,
  43,44,46,47,50,51,52,53,54,55,
  57,58,60,61,62,63,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,92,94,
  96,99,
  Dan 65 so. Thang neu 48/100 Win.
  01,02,04,05,06,07,08,10,11,14,
  15,18,19,20,26,27,29,30,31,32,
  35,38,39,40,41,44,46,47,50,51,
  52,53,54,55,57,58,60,61,62,63,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,92,94,96,99,
  Dan 56 so. Thang neu 49/100 Win.
  01,04,05,06,07,08,10,11,14,18,
  19,20,26,27,29,30,31,32,35,38,
  40,41,44,46,47,50,52,53,54,55,
  58,60,61,62,63,66,67,68,69,70,
  71,72,74,75,79,80,81,82,83,84,
  85,87,92,94,96,99,
  Dan 50 so. Thang neu 50/100 Win.
  01,04,06,07,08,10,14,18,19,20,
  26,27,29,30,31,32,35,38,40,41,
  44,47,50,52,53,54,58,61,62,63,
  66,67,68,69,70,71,72,74,75,79,
  80,82,83,84,85,87,92,94,96,99,
  Dan 45 so. Thang neu 51/100 Win.
  01,04,06,07,10,14,18,19,26,27,
  29,30,31,32,35,40,41,44,47,50,
  52,53,54,61,62,63,66,67,68,69,
  70,71,72,74,75,79,80,82,83,84,
  87,92,94,96,99,
  Dan 39 so. Thang neu 52/100 Win.
  01,04,06,10,14,18,19,26,27,29,
  32,35,40,41,44,47,50,52,53,61,
  62,66,67,68,69,70,71,72,74,75,
  79,80,82,83,84,87,94,96,99,
  Dan 31 so. Thang neu 53/100 Win.
  01,04,06,10,18,19,27,29,32,35,
  40,41,44,47,52,61,62,66,67,68,
  69,70,72,74,79,80,82,84,87,94,
  99,
  Dan 25 so. Thang neu 54/100 Win.
  01,04,18,19,27,32,40,41,44,47,
  52,62,66,67,68,69,70,72,74,79,
  82,84,87,94,99,
  Dan 17 so. Thang neu 55/100 Win.
  01,18,19,32,40,44,52,67,68,69,
  70,72,74,79,82,84,87,
  Dan 12 so. Thang neu 56/100 Win.
  01,18,19,32,40,68,70,72,74,79,
  84,87,
  Dan 8 so. Thang neu 57/100 Win.
  01,19,40,68,74,79,84,87,
  Dan 8 so. Thang neu 58/100 Win.
  01,19,40,68,74,79,84,87,
  Dan 3 so. Thang neu 59/100 Win.
  01,68,74,
  Dan 2 so. Thang neu 60/100 Win.
  68,74,
  Dan 2 so. Thang neu 61/100 Win.
  68,74,
  Dan 2 so. Thang neu 62/100 Win.
  68,74,
  Dan 1 so. Thang neu 63/100 Win.
  74,
   
  khucdoanh686, Hang123, Baogiotrove and 1 người khác Thích điều này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT TRÀ VINH
  Dan 93 so. Thang neu 41/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,
  54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 91 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,
  22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,
  56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  99,
  Dan 90 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,
  23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,50,51,52,54,56,
  57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 89 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,
  23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,50,51,52,54,56,
  57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,12,
  13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,
  24,26,27,29,30,31,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,50,51,52,54,56,57,58,59,
  60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,74,75,76,77,78,80,81,82,83,
  84,85,87,88,89,90,91,92,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 78 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,12,
  14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,
  26,27,29,30,31,33,34,35,36,38,
  39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,
  51,54,56,57,58,59,61,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,
  78,80,81,82,83,84,85,87,88,89,
  90,91,93,95,96,97,98,99,
  Dan 74 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,12,
  15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,
  27,29,30,31,33,34,35,36,38,39,
  40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,
  54,56,57,58,59,61,63,64,65,66,
  68,69,70,71,74,75,77,80,81,82,
  83,84,85,87,88,89,90,91,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 69 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,08,10,12,15,
  16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,
  29,30,31,33,34,35,36,40,41,42,
  43,45,47,48,50,51,54,56,57,58,
  59,61,63,64,65,66,68,69,70,71,
  74,75,77,80,81,82,83,84,87,88,
  89,90,91,93,95,96,97,98,99,
  Dan 62 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,08,10,12,15,
  16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,
  29,30,33,35,36,40,41,42,43,45,
  47,48,50,51,54,56,57,58,59,63,
  65,68,69,70,71,74,75,77,80,81,
  82,83,84,87,88,89,91,93,95,96,
  97,98,
  Dan 52 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,01,02,03,05,08,10,12,15,16,
  17,18,20,21,22,23,24,26,27,29,
  30,35,40,41,42,45,48,50,51,54,
  57,58,59,63,65,68,69,70,71,74,
  80,81,82,83,84,87,89,91,93,95,
  96,97,
  Dan 45 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,01,02,03,05,08,10,12,17,18,
  21,22,23,26,27,29,30,35,40,41,
  42,45,48,50,51,54,57,58,59,63,
  65,68,69,70,71,74,80,81,83,84,
  87,89,91,95,96,
  Dan 39 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,03,05,08,10,12,17,18,21,22,
  23,26,27,29,30,35,40,41,45,48,
  50,51,57,58,59,63,65,68,69,71,
  74,81,83,84,87,89,91,95,96,
  Dan 30 so. Thang neu 53/100 Win.
  00,03,05,08,12,17,21,22,26,27,
  29,30,35,40,41,45,48,50,51,58,
  63,65,68,69,71,83,87,91,95,96,
  Dan 25 so. Thang neu 54/100 Win.
  03,05,12,17,21,22,26,27,29,30,
  35,40,41,48,50,51,63,65,68,69,
  71,83,91,95,96,
  Dan 20 so. Thang neu 55/100 Win.
  03,05,12,17,21,22,26,27,29,35,
  40,41,50,51,63,65,68,91,95,96,
  Dan 13 so. Thang neu 56/100 Win.
  03,22,26,27,29,40,41,51,65,68,
  91,95,96,
  Dan 9 so. Thang neu 57/100 Win.
  03,26,27,29,40,51,91,95,96,
  Dan 6 so. Thang neu 58/100 Win.
  03,26,27,29,91,95,
  Dan 3 so. Thang neu 59/100 Win.
  03,27,95,
  Dan 2 so. Thang neu 60/100 Win.
  27,95,
  Dan 2 so. Thang neu 61/100 Win.
  27,95,
  Dan 2 so. Thang neu 62/100 Win.
  27,95,
  Dan 2 so. Thang neu 63/100 Win.
  27,95,
  Dan 1 so. Thang neu 64/100 Win.
  95,
   
  khucdoanh686, Hang123, Baogiotrove and 1 người khác Thích điều này.
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT GIA LAI
  Dan 94 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,
  31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,97,98,99,
  Dan 93 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,
  31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,
  53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  97,98,99,
  Dan 89 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,
  32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,
  54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
  87,88,89,90,92,94,97,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,24,25,26,27,29,30,31,32,33,
  34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,
  90,92,94,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,
  25,26,27,29,30,31,32,33,34,36,
  37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,
  49,52,53,54,55,56,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,86,87,88,89,90,92,94,97,
  98,99,
  Dan 74 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,11,12,
  13,14,15,17,18,20,22,24,25,26,
  27,29,30,31,32,33,34,36,38,39,
  40,43,45,46,47,48,49,52,53,54,
  55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,82,83,84,86,87,89,90,
  92,94,98,99,
  Dan 64 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,11,13,
  14,15,17,18,20,22,24,26,27,29,
  30,31,32,33,34,36,38,39,40,43,
  45,46,47,48,53,54,55,56,58,60,
  61,62,63,64,65,66,70,71,72,73,
  74,77,78,79,82,83,84,87,89,90,
  92,94,98,99,
  Dan 56 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,03,04,06,07,08,11,14,15,17,
  18,20,22,24,26,27,29,30,31,33,
  34,36,38,39,43,45,46,48,53,55,
  56,60,61,62,63,64,65,66,70,71,
  72,73,74,77,78,79,82,83,84,87,
  89,90,92,94,98,99,
  Dan 49 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,03,04,06,07,08,11,14,15,17,
  18,20,22,24,26,27,29,30,31,34,
  36,38,39,45,46,48,53,55,60,61,
  62,63,64,65,66,70,71,72,73,74,
  77,78,79,82,84,87,90,94,98,
  Dan 43 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,03,04,06,07,08,11,15,17,18,
  20,22,24,26,27,29,30,31,34,36,
  38,39,45,46,48,53,55,60,61,63,
  64,65,66,71,72,74,77,78,79,82,
  84,87,98,
  Dan 37 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,04,06,07,08,15,17,18,20,22,
  26,29,30,31,34,36,38,45,46,48,
  53,55,60,61,63,64,65,71,72,74,
  77,78,79,82,84,87,98,
  Dan 29 so. Thang neu 53/100 Win.
  00,04,06,07,15,17,18,20,22,26,
  29,30,31,38,45,46,48,55,63,65,
  71,72,77,78,79,82,84,87,98,
  Dan 21 so. Thang neu 54/100 Win.
  04,06,07,15,22,26,29,30,38,45,
  46,63,65,71,72,77,78,79,84,87,
  98,
  Dan 16 so. Thang neu 55/100 Win.
  04,07,15,22,26,29,30,45,65,71,
  72,77,78,79,84,87,
  Dan 13 so. Thang neu 56/100 Win.
  04,07,15,22,29,30,45,65,71,77,
  78,79,84,
  Dan 9 so. Thang neu 57/100 Win.
  04,15,22,29,45,65,71,79,84,
  Dan 8 so. Thang neu 58/100 Win.
  04,15,22,29,45,71,79,84,
  Dan 2 so. Thang neu 59/100 Win.
  15,71,
  Dan 1 so. Thang neu 60/100 Win.
  15,
   
  Hang123, Baogiotrovegialinh123 Thích điều này.
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT NINH THUẬN
  Dan 91 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,
  22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,
  97,
  Dan 86 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,
  22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,
  78,80,81,82,83,84,85,88,89,91,
  92,93,94,95,96,97,
  Dan 84 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,
  12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,
  23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,
  81,82,83,84,85,88,89,91,92,93,
  94,95,96,97,
  Dan 79 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,11,12,
  13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,
  37,38,39,40,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,
  73,75,76,77,78,80,81,82,84,85,
  88,89,91,92,93,94,95,96,97,
  Dan 74 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,12,13,
  14,16,17,19,20,21,22,23,24,26,
  27,28,29,31,32,33,35,37,38,39,
  40,43,45,46,47,48,49,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,
  66,67,70,71,72,73,75,76,77,78,
  80,81,82,84,85,88,89,91,92,93,
  94,95,96,97,
  Dan 65 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,02,04,05,06,08,12,13,16,
  17,19,20,21,22,24,27,28,29,31,
  32,35,37,38,39,40,43,45,46,47,
  48,49,51,52,53,54,56,57,58,60,
  62,64,65,66,67,70,71,72,73,75,
  76,78,80,81,82,84,85,88,89,91,
  92,93,95,96,97,
  Dan 56 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,02,04,05,06,08,16,17,19,20,
  21,22,24,27,28,29,31,32,37,38,
  39,40,43,45,47,48,49,51,52,53,
  54,56,58,60,62,64,65,66,67,70,
  71,72,73,76,78,80,81,82,84,85,
  88,89,92,93,95,97,
  Dan 52 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,02,04,05,06,08,17,19,21,22,
  24,27,28,29,31,32,37,38,39,40,
  43,45,47,48,49,51,52,53,54,56,
  60,62,64,65,66,67,70,71,72,73,
  76,78,80,82,84,85,88,89,92,93,
  95,97,
  Dan 43 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,02,04,06,08,17,19,21,22,24,
  27,28,29,32,37,38,39,40,45,47,
  48,51,52,53,54,56,60,62,64,65,
  66,67,70,72,73,76,78,80,82,88,
  89,95,97,
  Dan 35 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,02,08,19,22,24,27,28,29,32,
  37,38,39,45,47,48,51,53,56,60,
  62,64,66,67,70,72,73,76,78,80,
  82,88,89,95,97,
  Dan 26 so. Thang neu 53/100 Win.
  08,22,27,28,29,32,37,38,39,45,
  47,48,51,53,60,62,64,66,67,70,
  73,78,80,88,89,95,
  Dan 22 so. Thang neu 54/100 Win.
  08,22,27,28,29,32,37,38,48,51,
  60,62,64,66,67,70,73,78,80,88,
  89,95,
  Dan 19 so. Thang neu 55/100 Win.
  08,27,28,29,32,37,38,48,51,60,
  62,64,66,67,70,73,78,88,89,
  Dan 13 so. Thang neu 56/100 Win.
  27,28,29,32,38,51,62,64,67,70,
  78,88,89,
  Dan 9 so. Thang neu 57/100 Win.
  27,28,32,38,62,67,70,78,88,
  Dan 7 so. Thang neu 58/100 Win.
  27,28,32,38,67,78,88,
  Dan 5 so. Thang neu 59/100 Win.
  27,28,67,78,88,
  Dan 4 so. Thang neu 60/100 Win.
  27,67,78,88,
  Dan 3 so. Thang neu 61/100 Win.
  27,67,78,
  Dan 2 so. Thang neu 62/100 Win.
  27,78,
  Dan 1 so. Thang neu 63/100 Win.
  27,
   
  khucdoanh686, Hang123, Baogiotrove and 1 người khác Thích điều này.
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  GIẢI NHẤT MIỀN BẮC
  Dan 94 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,09,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 91 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,09,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 86 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,09,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  37,38,39,40,43,45,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,
  82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,94,95,96,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,09,11,12,
  13,14,15,16,17,19,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,
  38,39,40,43,45,47,48,49,50,51,
  52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,
  87,88,89,90,92,93,94,95,96,98,
  99,
  Dan 75 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,09,11,12,
  13,14,15,16,17,19,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,
  38,39,40,43,45,47,49,50,51,52,
  53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,68,70,71,72,74,75,76,77,
  79,80,82,84,85,86,87,88,89,90,
  92,93,94,96,98,
  Dan 64 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,02,04,05,07,12,13,14,15,
  16,17,19,23,24,25,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,37,39,40,43,45,
  47,49,50,51,52,53,56,57,58,60,
  62,63,64,65,66,68,70,71,72,74,
  75,76,77,79,80,82,85,86,87,88,
  90,93,96,98,
  Dan 60 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,01,02,05,07,12,13,14,15,16,
  17,19,23,24,25,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,37,39,40,43,45,47,
  49,50,52,53,56,57,58,60,63,64,
  65,66,68,70,71,72,74,75,76,77,
  79,80,85,86,87,88,90,93,96,98,
  Dan 53 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,02,05,07,12,13,14,15,16,17,
  19,23,24,27,28,29,30,31,32,33,
  34,37,40,43,45,47,49,50,53,56,
  58,60,63,64,65,66,68,70,71,72,
  74,75,76,77,79,80,85,87,88,90,
  93,96,98,
  Dan 45 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,02,07,12,13,15,16,17,19,24,
  27,28,29,30,31,32,33,34,37,40,
  47,49,50,53,58,60,63,64,65,66,
  68,71,72,74,76,77,79,80,85,87,
  88,90,93,96,98,
  Dan 34 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,02,07,12,15,16,17,19,24,27,
  28,29,31,32,33,47,49,50,53,58,
  60,63,64,65,66,68,71,72,74,79,
  80,85,93,98,
  Dan 24 so. Thang neu 53/100 Win.
  00,02,16,19,24,27,29,31,32,47,
  49,50,53,60,63,65,66,68,72,74,
  79,80,85,98,
  Dan 17 so. Thang neu 54/100 Win.
  00,02,16,19,24,27,31,32,50,53,
  63,65,66,68,74,79,80,
  Dan 14 so. Thang neu 55/100 Win.
  00,02,16,19,24,27,31,50,53,63,
  65,68,79,80,
  Dan 6 so. Thang neu 56/100 Win.
  02,16,19,65,79,80,
  Dan 5 so. Thang neu 57/100 Win.
  02,16,19,65,79,
  Dan 3 so. Thang neu 58/100 Win.
  02,16,65,
  Dan 3 so. Thang neu 59/100 Win.
  02,16,65,
  Dan 3 so. Thang neu 60/100 Win.
  02,16,65,
  Dan 3 so. Thang neu 61/100 Win.
  02,16,65,
  Dan 2 so. Thang neu 62/100 Win.
  02,16,
  Dan 2 so. Thang neu 63/100 Win.
  02,16,
  Dan 2 so. Thang neu 64/100 Win.
  02,16,
  Dan 2 so. Thang neu 65/100 Win.
  02,16,
  Dan 2 so. Thang neu 66/100 Win.
  02,16,
  Dan 1 so. Thang neu 67/100 Win.
  02,
   
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC
  Dan 95 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,02,03,04,08,09,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,02,03,04,08,09,10,12,13,14,
  15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,
  59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,02,03,04,08,09,10,12,13,14,
  16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  39,40,42,43,46,47,48,50,51,52,
  53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,
  65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 76 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,02,03,04,08,09,10,12,14,16,
  17,20,21,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,39,40,42,
  43,46,48,50,51,52,53,54,55,56,
  58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,
  70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,
  83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 65 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,02,03,08,09,10,12,14,16,17,
  20,21,24,26,27,29,30,32,33,34,
  35,36,37,39,42,43,46,48,50,51,
  52,54,55,56,58,59,60,62,65,66,
  68,69,70,73,74,76,77,78,80,81,
  83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,99,
  Dan 57 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,02,03,08,10,12,14,16,17,20,
  21,24,26,27,29,30,32,33,34,35,
  36,37,39,42,43,50,52,55,56,59,
  60,62,65,66,68,69,70,73,74,76,
  77,78,80,81,83,84,85,87,88,89,
  91,92,93,94,95,97,99,
  Dan 51 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,02,03,10,12,14,16,17,20,21,
  26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,
  39,42,43,50,52,55,56,59,60,62,
  65,66,68,69,73,76,80,81,83,84,
  85,87,88,89,91,92,93,94,95,97,
  99,
  Dan 42 so. Thang neu 51/100 Win.
  02,03,10,12,14,16,20,21,26,27,
  29,30,32,33,34,35,37,39,43,50,
  52,55,56,59,60,62,65,66,68,69,
  73,76,80,81,84,87,88,91,93,94,
  95,99,
  Dan 34 so. Thang neu 52/100 Win.
  02,03,10,12,14,21,26,27,29,32,
  33,34,35,37,39,43,50,52,55,59,
  60,65,66,68,69,76,80,81,84,87,
  88,91,93,95,
  Dan 24 so. Thang neu 53/100 Win.
  02,03,10,21,29,32,33,37,43,50,
  52,55,59,60,65,66,68,69,76,81,
  84,88,91,95,
  Dan 19 so. Thang neu 54/100 Win.
  02,03,21,29,33,43,50,52,55,60,
  65,66,68,69,76,81,84,88,91,
  Dan 14 so. Thang neu 55/100 Win.
  02,03,21,33,43,52,55,60,66,68,
  76,81,84,91,
  Dan 12 so. Thang neu 56/100 Win.
  02,03,21,33,43,52,55,66,68,76,
  81,84,
  Dan 8 so. Thang neu 57/100 Win.
  02,03,33,43,52,66,68,81,
  Dan 6 so. Thang neu 58/100 Win.
  03,43,52,66,68,81,
  Dan 5 so. Thang neu 59/100 Win.
  03,43,52,66,81,
  Dan 3 so. Thang neu 60/100 Win.
  43,52,66,
  Dan 3 so. Thang neu 61/100 Win.
  43,52,66,
  Dan 2 so. Thang neu 62/100 Win.
  52,66,
  Dan 1 so. Thang neu 63/100 Win.
  66,
   
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,
  85,88,89,90,91,93,95,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,05,07,08,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,19,20,23,24,26,
  27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,
  38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,
  84,85,88,90,91,93,95,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,05,07,08,09,10,11,12,
  13,14,15,17,19,20,23,24,26,27,
  28,30,31,33,34,35,36,38,40,42,
  43,44,46,47,48,49,50,53,55,56,
  57,59,60,61,64,66,68,69,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,
  84,85,88,90,91,93,95,99,
  Dan 58 so:
  00,01,02,05,08,09,10,11,12,13,
  14,15,17,19,20,23,24,28,30,31,
  34,35,36,40,42,43,44,47,48,49,
  50,53,55,57,59,60,61,64,68,69,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,
  82,83,84,85,88,90,93,99,
  Dan 48 so:
  00,01,02,05,08,09,10,11,12,13,
  14,15,17,19,20,23,24,30,34,35,
  36,40,42,44,47,49,53,55,57,59,
  60,61,64,68,69,71,74,75,78,81,
  82,83,84,85,88,90,93,99,
  Dan 38 so:
  00,01,02,05,08,09,10,12,13,14,
  19,20,23,24,34,36,40,42,44,47,
  49,55,57,59,60,64,68,69,71,74,
  75,81,82,84,85,90,93,99,
  Dan 28 so:
  00,01,02,05,08,09,10,19,20,24,
  34,40,42,44,47,57,59,60,64,68,
  71,74,81,82,84,90,93,99,
  Dan 18 so:
  02,09,10,19,20,24,40,42,47,59,
  60,64,68,71,81,82,84,93,
  Dan 08 so:
  02,09,24,40,47,64,84,93,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  00,02,03,04,05,06,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,02,04,05,06,08,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,49,50,51,52,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,64,66,67,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so:
  00,02,04,05,06,08,09,10,11,12,
  13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,
  36,37,40,41,42,44,47,51,52,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,64,66,
  67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 68 so:
  02,04,05,06,08,09,11,13,15,17,
  19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,
  30,33,35,36,37,40,42,44,47,51,
  54,55,56,57,59,60,61,62,64,66,
  67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 58 so:
  02,04,05,08,09,11,13,15,17,20,
  22,23,24,25,26,28,29,30,33,35,
  36,37,40,42,51,54,55,56,57,59,
  60,61,62,64,66,67,69,70,71,72,
  73,74,77,79,81,83,84,85,86,87,
  90,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 48 so:
  02,04,05,08,09,11,13,15,17,20,
  22,23,24,25,26,29,30,33,36,37,
  40,51,54,55,56,57,60,61,64,67,
  69,71,73,74,77,79,81,83,84,85,
  86,87,90,92,93,95,96,97,
  Dan 38 so:
  02,04,05,08,09,11,13,15,17,20,
  22,23,25,26,30,33,36,40,54,55,
  60,61,64,67,69,71,73,77,79,83,
  84,85,86,87,90,92,93,95,
  Dan 28 so:
  02,05,08,09,11,13,15,17,23,26,
  30,33,36,40,55,60,64,67,69,73,
  77,79,83,84,85,90,93,95,
  Dan 18 so:
  02,05,08,09,13,23,26,40,67,69,
  73,77,79,83,84,85,90,95,
  Dan 08 so:
  02,13,23,40,73,77,84,95,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,49,50,51,52,53,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,
  68,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,14,16,18,19,21,22,23,24,
  25,27,28,29,30,31,32,34,35,37,
  38,39,40,41,45,47,49,50,51,52,
  53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,
  66,67,68,71,72,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,86,87,88,89,90,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,12,
  14,16,18,21,22,23,24,25,27,28,
  29,32,34,35,37,39,40,41,45,49,
  50,51,52,53,55,56,57,58,60,62,
  63,64,66,67,68,71,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,86,87,89,90,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  00,01,02,04,05,08,09,10,12,14,
  16,18,21,22,23,24,25,27,28,29,
  32,34,37,39,41,45,49,51,52,53,
  55,56,57,60,63,64,66,67,68,71,
  75,77,78,79,80,81,82,83,86,87,
  89,90,92,94,95,96,97,98,
  Dan 48 so:
  00,02,04,05,09,10,14,16,18,21,
  22,23,24,25,28,29,32,34,37,45,
  49,51,52,53,55,56,57,63,64,66,
  67,68,71,75,77,80,81,82,83,86,
  87,89,90,92,94,95,97,98,
  Dan 38 so:
  00,02,04,05,09,10,16,18,21,22,
  24,25,28,29,32,34,37,45,52,55,
  56,57,63,64,66,71,75,77,80,82,
  83,86,87,90,94,95,97,98,
  Dan 28 so:
  00,02,04,09,10,16,18,21,25,29,
  34,37,45,52,55,56,57,64,66,75,
  77,80,82,83,86,90,95,98,
  Dan 18 so:
  00,02,04,09,10,16,18,21,25,52,
  55,56,66,77,83,86,95,98,
  Dan 08 so:
  02,16,18,21,25,55,77,95,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,95,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,
  26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,95,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,
  26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,
  48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,
  61,64,65,66,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,
  87,89,90,91,92,93,95,98,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,11,
  12,14,15,17,18,19,21,26,28,29,
  30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,
  41,43,44,45,46,48,50,51,52,54,
  56,57,58,59,64,65,66,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,
  83,84,87,90,91,92,93,98,
  Dan 58 so:
  01,02,03,06,07,08,09,11,12,14,
  17,18,19,26,29,30,31,32,34,36,
  37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,
  50,52,54,56,57,58,59,64,65,66,
  69,70,71,72,75,76,77,78,80,81,
  82,83,84,87,90,92,93,98,
  Dan 48 so:
  01,02,03,06,07,08,09,11,12,14,
  17,19,26,29,31,32,34,37,40,41,
  43,44,46,48,50,52,54,56,57,58,
  59,64,65,66,70,71,72,75,76,77,
  78,80,82,84,87,90,92,98,
  Dan 38 so:
  02,06,07,08,09,11,12,17,19,31,
  32,37,40,41,43,44,46,48,50,52,
  54,57,58,59,64,65,66,70,71,72,
  75,76,77,78,80,82,90,92,
  Dan 28 so:
  02,06,07,08,09,11,17,31,32,37,
  41,44,48,57,58,59,64,66,70,71,
  72,75,76,77,78,80,82,92,
  Dan 18 so:
  02,07,08,17,31,32,41,44,48,57,
  59,64,66,72,75,78,82,92,
  Dan 08 so:
  02,41,44,48,59,64,72,82,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,
  22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,
  68,69,70,71,73,74,75,76,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,02,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,
  23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,
  35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,
  47,49,50,51,53,54,58,59,60,61,
  62,63,64,67,68,69,71,73,74,75,
  76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,
  90,91,92,93,94,96,97,99,
  Dan 68 so:
  02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,
  15,16,17,20,23,24,26,27,28,29,
  30,32,33,34,35,37,38,39,42,43,
  44,46,47,49,51,53,54,58,59,60,
  61,62,63,64,67,68,69,71,73,75,
  76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,
  90,91,92,93,94,96,97,99,
  Dan 58 so:
  02,03,04,06,07,08,09,11,12,15,
  16,17,20,23,26,27,28,29,32,33,
  34,35,37,38,39,42,43,44,46,47,
  49,51,53,54,59,61,62,63,64,67,
  68,69,71,76,78,80,81,82,83,84,
  85,86,87,90,91,92,94,99,
  Dan 48 so:
  02,04,06,08,11,12,15,16,17,20,
  23,27,28,29,32,34,35,37,38,39,
  42,43,44,46,47,49,51,53,54,61,
  62,63,64,67,69,71,78,80,81,82,
  83,84,85,86,87,90,94,99,
  Dan 38 so:
  02,04,06,08,12,15,16,17,20,27,
  28,29,32,34,35,37,38,42,46,47,
  51,53,54,62,63,64,67,71,78,80,
  82,83,84,85,86,90,94,99,
  Dan 28 so:
  02,04,16,20,27,29,32,34,35,37,
  38,42,46,47,51,53,54,63,64,71,
  78,80,83,84,86,90,94,99,
  Dan 18 so:
  02,20,34,35,37,38,42,46,47,53,
  54,64,78,84,86,90,94,99,
  Dan 08 so:
  02,34,38,42,84,90,94,99,
   
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,184
  Được thích:
  86,587
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,19,20,21,22,
  23,25,26,27,28,30,32,33,34,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,49,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,
  91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,19,20,21,22,
  23,25,26,27,28,30,32,33,34,36,
  37,38,41,42,44,45,47,49,51,52,
  53,55,56,58,59,60,61,64,65,66,
  67,68,69,70,72,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,
  91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,07,08,09,10,12,13,
  14,16,19,20,21,22,23,25,26,27,
  28,30,32,33,34,36,37,38,41,42,
  44,45,49,51,52,55,56,58,59,60,
  64,65,66,67,68,69,70,72,75,76,
  77,78,79,80,81,83,84,86,87,88,
  90,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 58 so:
  00,01,02,03,07,08,10,14,19,20,
  22,23,25,26,27,28,30,32,33,34,
  36,37,41,42,44,45,49,51,55,56,
  58,59,60,64,65,66,67,68,69,70,
  72,75,76,77,78,79,80,81,83,84,
  86,90,92,94,95,97,98,99,
  Dan 48 so:
  00,01,02,07,08,10,14,19,20,22,
  23,25,26,27,28,34,36,37,41,42,
  44,49,51,56,59,60,64,65,66,67,
  68,69,70,72,75,76,78,79,81,83,
  84,86,90,92,94,95,97,98,
  Dan 38 so:
  00,01,02,07,08,14,19,20,22,25,
  27,28,34,36,37,41,42,44,49,51,
  56,59,60,64,66,67,68,72,76,78,
  81,83,84,86,90,94,97,98,
  Dan 28 so:
  00,01,02,07,08,14,22,25,27,34,
  36,37,42,44,49,51,56,60,64,66,
  67,72,81,83,84,90,97,98,
  Dan 18 so:
  01,02,08,14,25,34,37,42,44,49,
  51,64,66,67,81,90,97,98,
  Dan 08 so:
  01,08,25,42,44,51,66,67,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,
  32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,
  12,15,16,17,18,19,20,21,22,24,
  26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,08,10,11,12,
  15,16,17,18,19,20,21,22,26,27,
  28,29,30,32,33,35,37,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,
  53,54,55,56,58,59,60,61,62,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  77,79,80,81,83,84,85,86,87,88,
  89,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  01,03,04,05,08,10,11,12,15,16,
  17,18,19,21,22,26,27,28,29,30,
  32,35,37,40,41,42,43,44,45,46,
  47,49,50,51,52,53,54,55,58,59,
  60,61,62,64,65,66,67,69,71,72,
  73,74,77,79,81,83,84,85,86,87,
  89,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  01,03,04,05,08,10,12,16,17,18,
  19,21,22,26,27,28,29,30,32,37,
  40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,
  51,53,55,58,59,60,61,65,66,67,
  69,71,72,73,74,77,79,81,83,86,
  87,89,92,94,95,96,97,99,
  Dan 48 so:
  01,04,05,10,16,17,18,19,21,22,
  26,29,30,32,37,40,41,42,43,44,
  45,46,47,49,50,51,53,58,60,65,
  66,67,69,72,73,74,77,79,81,83,
  86,87,89,92,95,96,97,99,
  Dan 38 so:
  01,04,05,16,17,21,26,29,32,37,
  40,42,43,45,46,47,49,50,51,53,
  58,60,66,67,69,72,73,74,77,79,
  83,86,87,89,92,96,97,99,
  Dan 28 so:
  01,16,17,21,26,29,32,37,42,43,
  45,46,47,50,51,53,60,66,67,69,
  72,73,77,79,86,87,97,99,
  Dan 18 so:
  21,26,32,37,43,46,47,50,51,60,
  66,69,73,77,79,87,97,99,
  Dan 08 so:
  21,43,50,66,69,73,77,79,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,
  84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,04,06,07,08,09,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,
  24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,81,84,85,86,87,88,89,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,04,06,07,08,09,11,12,
  13,15,16,17,18,20,22,23,25,27,
  28,29,30,31,32,35,36,38,39,40,
  41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,
  64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,
  76,77,78,79,81,84,85,86,87,88,
  89,91,92,93,95,96,97,99,
  Dan 68 so:
  00,02,04,07,08,09,11,12,13,15,
  17,18,20,22,23,25,27,28,29,30,
  31,32,35,36,38,39,40,41,42,44,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,
  57,58,60,61,62,63,65,66,68,69,
  71,74,76,77,78,79,81,84,86,87,
  89,91,92,93,95,96,97,99,
  Dan 58 so:
  00,02,04,07,08,09,11,12,15,20,
  22,23,25,28,29,30,31,32,35,36,
  38,39,40,41,42,44,45,46,47,50,
  51,52,53,54,56,57,58,60,61,63,
  65,66,68,69,71,74,76,77,79,81,
  84,86,89,91,92,93,96,99,
  Dan 48 so:
  00,02,04,07,09,11,12,20,22,23,
  25,28,29,30,32,36,38,39,40,41,
  42,45,47,50,51,52,53,54,56,58,
  60,61,63,65,66,68,69,71,76,77,
  79,84,86,89,91,92,93,96,
  Dan 38 so:
  00,02,04,07,09,20,22,23,25,28,
  29,30,32,36,38,39,40,41,45,47,
  50,52,54,56,58,60,61,63,65,66,
  71,76,77,79,84,86,92,96,
  Dan 28 so:
  02,04,07,09,20,28,29,32,36,38,
  39,40,41,45,47,50,52,54,58,60,
  63,66,76,77,84,86,92,96,
  Dan 18 so:
  02,09,20,28,36,38,39,40,41,52,
  54,60,63,66,77,84,92,96,
  Dan 08 so:
  09,20,28,39,54,60,66,84,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,
  34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,74,75,76,79,80,
  81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,
  26,28,29,30,31,32,33,34,37,38,
  39,40,41,42,43,45,48,50,51,52,
  53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,
  64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,
  76,79,80,82,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,18,19,20,23,26,28,
  29,30,31,33,37,38,39,40,41,42,
  43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,
  59,61,62,63,64,66,67,69,70,71,
  72,74,75,76,79,80,82,85,86,87,
  88,89,91,92,93,94,95,96,
  Dan 58 so:
  00,01,02,04,06,07,08,09,13,14,
  15,18,19,20,23,26,28,29,30,33,
  37,38,39,40,41,42,43,45,50,51,
  52,54,55,59,61,63,64,66,67,69,
  71,72,74,75,76,79,80,82,85,87,
  88,89,91,92,93,94,95,96,
  Dan 48 so:
  00,01,02,06,07,08,09,13,14,15,
  18,19,20,23,29,33,37,38,40,41,
  43,45,50,51,52,54,59,61,63,64,
  66,67,69,74,75,76,79,80,82,85,
  87,88,89,91,93,94,95,96,
  Dan 38 so:
  00,01,02,08,09,13,14,15,20,23,
  29,33,38,40,41,43,45,50,51,52,
  54,59,61,63,64,66,67,74,75,79,
  82,85,87,88,91,93,94,95,
  Dan 28 so:
  00,02,09,13,14,15,29,38,40,41,
  43,45,51,52,54,59,61,63,64,66,
  67,79,82,85,87,88,91,94,
  Dan 18 so:
  00,02,15,29,38,41,43,52,54,61,
  66,67,79,82,87,88,91,94,
  Dan 08 so:
  02,15,29,66,79,88,91,94,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,
  94,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  88,90,92,93,94,97,98,99,
  Dan 78 so:
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,34,36,
  37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,
  49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,62,63,64,66,68,69,71,72,74,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  88,90,92,93,94,97,98,99,
  Dan 68 so:
  03,05,06,07,08,09,10,11,14,15,
  16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,34,36,37,38,39,
  42,43,44,45,46,47,50,52,53,54,
  55,56,57,58,60,62,63,64,66,68,
  71,72,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,88,92,93,94,97,98,99,
  Dan 58 so:
  03,05,06,07,09,14,15,16,17,18,
  21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,
  34,36,37,38,39,43,44,45,46,47,
  52,53,54,55,56,57,60,62,63,64,
  66,68,71,72,78,79,80,81,82,84,
  85,86,88,92,93,94,97,98,
  Dan 48 so:
  03,05,06,09,14,15,18,21,23,25,
  26,29,30,31,34,37,38,39,43,44,
  45,46,47,52,53,54,55,56,60,62,
  63,64,66,68,78,79,80,81,82,84,
  85,86,88,92,93,94,97,98,
  Dan 38 so:
  03,09,14,15,18,21,23,26,29,34,
  37,38,39,43,44,46,47,52,53,54,
  56,60,63,64,66,68,78,79,80,81,
  82,85,86,88,93,94,97,98,
  Dan 28 so:
  03,09,14,18,21,23,26,29,34,37,
  38,39,43,44,46,53,54,60,66,68,
  78,79,81,82,85,86,93,94,
  Dan 18 so:
  09,14,18,26,29,38,39,44,46,53,
  60,66,78,79,81,82,86,93,
  Dan 08 so:
  09,18,39,44,66,78,81,86,
   
  Hang123, Baogiotrove, minhnhi020416 and 1 người khác Thích điều này.
 12. Matcumeo

  Matcumeo Lính mới

  Tham gia:
  1/5/17
  Bài viết:
  180
  Được thích:
  866
  Điểm thành tích:
  93
  Vĩnh Long + Bình Dương
  39 - 339
   

Cộng đồng Ketqua1.net